Vzdrževanje in obnova stanovanj ter intervencijska in nujna dela v stanovanjih in poslovnih prostorih v lasti Občine Trbovlje, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.

13. 5. 2024 315