UREDITEV ZBIRALNIC ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV NA PODEŽELJU OBČINE TRBOVLJE

45
Okolje
80.923,45 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
50.000,00 €
V teku