Prostovoljstvu prijazno mesto

Obrazložitev v letu 2021
Obrazložitev v letu 2021: Občina Trbovlje aktivno spodbuja prostovoljstva, s posebnim poudarkom na prostovoljstvu mladih, uspešno povezovanje prostovoljskih organizacij in občanov, promocijo prostovoljstva in udeležbo v večjih nacionalnih prostovoljskih dogodkih ter organizacijo lastnih prostovoljskih akcij kot je na primer Pomoč prizadetim v potresu na Hrvaškem. https://www.prostovoljstvo.org/natecaji/prostovoljstvu-prijazna-obcina-2021
Klikni tukaj za prikaz prilog
Obrazložitev v letu 2020
Obrazložitev v letu 2020: Občina Trbovlje aktivno spodbuja prostovoljstvo v lokalnem okolju, s posebnim poudarkom na prostovoljstvu mladih, uspešno povezuje lokalne prostovoljske organizacije in posameznike, prostovoljskim organizacijam omogoča neprofitni najem občinskih prostorov, poleg tega aktivno sodeluje pri različnih prostovoljskih dogodkih in akcijah, kot so Dan za spremembe, Nacionalni teden prostovoljstva in akciji Očistimo in uredimo Trbovlje, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trbovlje pri reorganizaciji in opravljanju javne službe nudi finančno podporo. Občina se v projektu ohranjanja rudarske in industrijske dediščine povezuje s prostovoljci. https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/priznanja-nagrade-natecaji/prostovoljstvu-prijazno-mesto-2020
Klikni tukaj za prikaz prilog
Obrazložitev v letu 2019:
Obrazložitev v letu 2019: za podpiranje prostovoljstva mladih, uspešno povezovanje javnega zavoda in društev na področju kulturne dediščine pri delovanju virtualnega muzeja rudarstva, za dogodek sejem prostovoljstva z naslovom »Začni svojo pustolovščino: postani prostovoljec« in za sodelovanje pri zahvalah prostovoljcem in organizacijam v zasavski regiji. https://www.prostovoljstvo.org/prostovoljstvu-prijazno-mesto-2019
Klikni tukaj za prikaz prilog
Obrazložitev v letu 2018:
za aktivno podporo promociji prostovoljstva na občinski spletni strani, podpiranje prostovoljstva mladih, uspešno povezovanje javnega zavoda in društev na področju kulture pri vzpostavitvi virtualnega muzeja rudarstva, v katerem pomembno vlogo igrajo prostovoljci, in za prizadevanja za zagotavljanje visoke stopnje varnosti v občini v sodelovanju s prostovoljskim organizacijam na področju zaščite in reševanja. https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljstvu-prijazno-mesto-2018
Klikni tukaj za prikaz prilog
Obrazložitev v letu 2017:
Občina Trbovlje je v svoji vlogi pregledno predstavila načine podpore, ki jo nudi prostovoljskim organizacijam in prostovoljcem. Županja in zaposleni v občinski upravi tudi s svojim zgledom in z udeležbo na prostovoljskih aktivnostih spodbujajo prostovoljstvo med občani. Občina spodbuja povezovanje nevladnih prostovoljskih organizacij s šolami in s tem vabi mlade v prostovoljstvo. Prostovoljstvo promovira na najrazličnejše načine, saj prepoznava bogastvo, ki ga prostovoljci pomenijo za družbo. Občina Trbovlje se s podporo projektom izmenjave mladih prostovoljcev odpira v Evropo in s tem tudi preko prostovoljstva vlaga v razvoj odprte družbe, kar je še posebej pomembno za mlade generacije. https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljstvu-prijazno-mesto/prostovoljstvu-prijazno-mesto-2016/prostovoljstvu-prijazno-mesto-2017
Klikni tukaj za prikaz prilog