Začetek Javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za območje IZ 9/5 Bolnica

2. 2. 2023 90