JAVNO VABILO ZA POSREDOVANJE KANDIDATOV ZA ČLANE NADZORNEGA SVETA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA TRBOVLJE, D. O. O.

31. 1. 2023 101