Imenovanje direktorja Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o.

19. 8. 2022 136