NAČRTUJEMO: OBMOČJE NA GIMNAZIJSKI CESTI DO NOVIH JAVNIH PARKIRIŠČ IN UREJENIH POVRŠIN  

5. 8. 2022 367