Objavljen je javni razpis za direktorja Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d.o.o.

26. 4. 2022 144