Objavljen razpis za direktorja Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o.

6. 4. 2022 101