Volitve v Državni zbor 2022: objavljeni pogoji za pridobitev brezplačnih plakatnih mest

24. 2. 2022 282