Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju občine Trbovlje v letu 2022

5. 1. 2022 Sašo L. (Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti) 211