Javni razpis za oddajo tržnih stanovanj z javnim zbiranjem ponudb v najem

2. 11. 2021 1523
02.11.2021
Javni razpisi in javni natečaji
24.11.2021 do 11:00