Izhodišča za pripravo OPPN tovarna Steklarne Hrastnik na območju Lakonce v občini Trbovlje

20. 9. 2021 Sašo L. (Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti) 64