JAVNO NAROČILO ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V POREČJU SAVE – OBČINA TRBOVLJE PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

25. 3. 2021 Sašo L. (Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti) 272