Preklic začasnega brezplačnega parkiranja na modrih conah

18. 12. 2020 138