Zasavski podjetniški inkubator

1449
2.050.109,83 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj, Proračun RS
1.672.133,84 EUR
V načrtu