Krajevna skupnost Ivan Keše

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Predsednica, Anica Sotlar
  • Član, Gašper Princ
  • Članica, Marija Majcen
  • Članica, Mira Rozman
  • Član, Mitja Vozel
  • Članica, Vilma Strniša
  • Član, Vojko Rak