Zapore cest

Objavljeno: 6. april 2020

Posodobljeno: 8. maj 2020

Posodobljeno: 23. maj 2020

Posodobljeno: 17. julij 2020

Posodobljeno: 18. julij 2020

Posodobljeno: 31. julij 2020

Posodobljeno: 12. avgust 2020

 

 

Dodano; 12. avgust 2020

 

Spoštovani.

Obveščamo vas o popolni zapori parkirišč ob krajevni cesti LZ 423015 Dežman – Ulica 1. junija, na parceli 1783/16 k. o. Trbovlje, zaradi odvoza kipa Orjune na restavratorsko čiščenje, dne 13. 8. 2020 od 13.00 do 21.00.

 

 

Dodano, 31. julija 2020

 

Spoštovani.

Obveščamo vas, da bo zaradi gradbenih del v sklopu investicijskega vzdrževanja cest na cestnem odseku v Knezdolu do predvidoma 1. septembra 2020 veljala delna in občasna popolna zapora lokalnih cest Knezdol – Rovna in odcepa v Rovte – Knezdol. Delovišče bo ustrezno označeno z prometno signalizacijo.

 

Občane prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

 

 

 

 

 

Dodano, 18. julija 2020

 

 

Spoštovani.

Podjetje Elektro Ljubljana, d. d. sporoča, da bo zaradi sečnje dreves ob trasi daljnovoda v ponedeljek, 20. julija 2020, potekala občasna popolna zapora lokalne ceste na odseku Gasilski dom Dobovec – Lepi dol (Lontovž).

Občane prosijo za upoštevanje postavljene cestno prometne signalizacije, hkrati pa se zahvaljujejo za razumevanje.

 

 

Dodano, 17. julija 2020

 

 

Spoštovani.

Javno podjetje Komunala Trbovlje obvešča, da bo zaradi obnove vročevodnega omrežja med 18. julijem in 25. julijem ter med 11. avgustom in 25. avgustom veljala popolna zapora parkirišča na naslovu Šuštarjeva kolonija 42 ter polovična zapora ceste oziroma javne poti pri športni dvorani Polaj.

Za razumevanje se zahvaljujejo.

 

 

 

Dodano, 23. maja 2020

 

Spoštovani.

Podjetje Spekter, d. o. o. obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na naslovu Opekarna 7, od 25. maja do 25. junija 2020 med 7.30 in 17. uro veljala popolna zapora pločnika in delna zapora ceste. Pešci bodo z ustrezno prometno signalizacijo na prehodu za pešce proti dvorani Polaj in na prehodu za pešce pri Medicinskem centru Heliks preusmerjeni na drugo stran ceste, kjer bo pločnik normalno prehoden. Občane prosijo za upoštevanje prometne signalizacije in se za razumevanje zahvaljujejo.

 

Dodano, 8. maja 2020

 

 

Spoštovani.

Javno podjetje Komunala Trbovlje obvešča, da bo zaradi obnovitve komunalnih vodov in vozišča na odseku ceste Pod gozdom 7 in Pod gozdom 22a od 11. maja do predvidoma 30. junija veljala popolna zapora ceste, in sicer med 7. in 15. uro. Stanovalcem na tem odseku bo omogočen dostop do njihovih domov.

Občanom se za razumevanje zahvaljujejo.

 

 

 

Dodano: 22. aprila 2020

 

Spoštovani.

V četrtek, 23. april 2020, se bo pričela rekonstrukcija križišča pri OŠ Trbovlje, skladno s tem pa bo veljala spremenjena prometna ureditev. Polovična zapora ceste bo vzpostavljena pri gostinskem lokalu Hajer in kasneje pri prehodu za pešce pri avtobusni postaji. Prometna ureditev bo urejena s semaforji oziroma ročnim usmerjanjem. V kasnejših fazah rekonstrukcije se bo zapora ceste prestavila, o čemer pa vas bomo pravočasno obvestili. Dela bodo končana predvidoma v drugi polovici maja.

 

Prosimo za strpnost in razumevanje v času izvajanja del.

 

 

 

Dodano: 10. aprila 2020

 

Popolna zapora parkirišča pri železniški postaji in delna ter občasna popolna zapora ceste, ki vodi do železniške postaje.

 

Spoštovani.

Zaradi začetka del na parkirišču pri železniški postaji Trbovlje bo do 5. junija 2020 veljala popolna zapora parkirišča pri železniški postaji ter delna in občasna popolna zapora ceste na odcepu, ki vodi do železniške postaje. Občane prosimo, da upoštevajo prometno signalizacijo in tako pripomorejo k varni izvedbi investicije.

Za razumevanje se zahvaljujemo.

 

 

 

Dodano 6. aprila 2020

 

 

Delna in občasna popolna zaporaceste gasilski dom Dobovec - Lepi dol (Lontovž).

 

Spoštovani.
Zaradi izvedbe prireditve bo v nedeljo, 23. februarja, od 15. ure do približno 15.40 potekala popolna zapora lokalnih cest od križišča pri mestnem parku po Obrtniški cesti, Rudarski cesti do Ulice 1.junija. Prav tako bo od sobote, 22. februarja, od 12. ure do nedelje, 23. februarja, do 17.30 veljala zapora parkirišča pred Delavski domom Trbovlje. Prosimo za razumevanje. 
 
 
Delna in popolna zapora ceste Gasilski dom Dobovec - Lepi dol (Lontovž).  
 

Spoštovani.

Obveščamo vas, da zaradi sanacije ceste, do 5. junija 2020 velja delna in občasna popolna zapora ceste Gasilski dom Dobovec - Lepi dol, od križišča proti Lontovžu do skakalnice na Dobovcu. Popolna zapora bo veljala med 7.30 in 10. uro, med 11.uro in 13.30 ter med 14. in 17. uro. Ob sobotah bo popolna zapora ceste veljala med 7.30 in 10. uro ter med 11. uro in 13.30. Hkrati bo v drugih terminih, ki niso bili prej napisani, veljala delna zapora ceste. Vsak dan po 17. uri pa bo cesta normalno prevozna.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.