Odgovori na vprašanja novinarjev

 

ZON, Neža, Grmšek, 14. 8. 2020

 

Pozdravljeni!
 
Prosim za informacijo, koga je izbrala občinska komisija kot najbolj primernega kandidata za delovno mesto direktorja ZMŠT.
 
Prosim za odgovor še danes,
Lp, Neža
 
Srečno!
 
Neža Š. Grmšek, urednica

 

Spoštovani.
 
Posredujemo odgovor na vaše vprašanje: "Postopek za izbiro direktorja javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje še ni zaključen. Izvede ga Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Trbovlje, ki po izboru kandidata za predhodno mnenje zaprosi še svet zavoda. Po pridobljenem mnenju o imenovanju direktorja odloča Občinski svet Občine Trbovlje. Tako bo direktor imenovan na seji občinskega sveta v mesecu septembru."

 

 

RADIO SLO, Karmen Štrancar, 13. 8. 2020

 

Pozdravljena, prosim za podatek
Na kakšni površini se bo razprostira Zasavski podjetniški inkubator 
Hvala in lep dan Karmen Radio Slovenija 

 

Spoštovani.

Površina urejenega/zgrajenega inkubatorja bo 679 m2 (bruto površina). Tlorisna oblika bo pravokotna dimenzij cca. 30,07 m x 16,80 m.

 

 

ZON, Neža Grmšek, 6. 8. 2020

 

Pozdravljeni!

 
Zanima me, kdaj bo ponovno vzpostavljen sistem etrajbi?
Ali bodo tisti, ki so kolesa uničevali sankcionirani? Ste našli uničevalce?
Kaj boste pri sistemu spremenili, da ne bo prihajalo do tovrstnih težav?

Srečno!
 
Neža Š. Grmšek, urednica
 
 
 

Spoštovani.

Sistem TRajBi bo zopet vzpostavljen v najkrajšem možnem času oziroma po sprejetih poostrenih splošnih pravilih. Sistem želimo namreč urediti tako, da do primerov zlorabe kakršne smo beležili v začetku delovanja sistema ne bo več prihajalo. Saj je s tem prihajalo ne le do nespoštovanja splošnih pogojev uporabe sistema, temveč tudi do uničevanja javne lastnine, s katero smo želeli občanom in obiskovalcem Trbovelj omogočiti prijetnejše bivanje v našem mestu.

Tisti uporabniki sistema, ki so na kolesih povzročili večjo škodo so bili oziroma še bodo s pomočjo sistema registracije identificirani in so tudi že oziroma bodo v prihodnje prejeli plačilne naloge za poravnavo nastale škode.

S spremembo sistema se bodo poostrili splošni pogoji uporabe. Kot smo že večkrat zapisali je sistem namenjen lažjemu dostopu iz ene točke mesta v drugo, kar bo s posodobitvijo sistema tudi jasneje določeno in strožje sankcionirano v primeru, da uporabniki tega ne bodo spoštovali.

Prijazen pozdrav.

 

 

Lucija Cestnik, 5. 8. 2020

 

Pozdravljeni!
 
Občani so prejeli obvestilo, da bo morajo vsi, ki imajo vrtove in objekte, na območju Gvida, najkasneje do 20. septembra letos urediti parcele, ki jih imajo v najemu oziroma jih povrniti v prvotno stanje. 
Zanima me, zakaj takšna odločitev? Kaj to pomeni?
Kaj bo občina storila na tem območju?
Kaj to pomeni za lastnike objektov in zemlje?
Kaj pomeni za najemnike?
 
Odgovor bi potrebovala čim prej. 
 
Hvala in lp , Lucija  
 
 
 
Spoštovani. 
 
Kot je že v obvestilu, ki so ga od Občine Trbovlje dobili najemniki zemljišč zapisano, namerava Občina Trbovlje urediti in revitalizirati degradirane površine na območju nekdanjih površin RTH. Občina je v letošnjem letu od RTH d.o.o. - v likvidaciji odkupila zemljišče na Gvidu, ki je na podlagi geoloških poročil dokazano kot stabilno. Prostorsko načrtovanje, oziroma urejanje prostora, je v pristojnosti lokalnih skupnosti. Občina Trbovlje, kjer primernega zemljišča manjših naklonov primanjkuje, tako želi območja, ki so primerna za gradnjo, oziroma uresničevanje razvojnih potreb, urediti in ponuditi občanom kot kvalitetno, urejeno bivalno okolje. 
 
Najemniki so imeli od dosedanjega lastnika v najemu zemljišča, in sicer za potrebe vrtičkov. Dovoljenja za postavitev objektov, lesenih in celo zidanih, pa v pogodbi ni bilo. Občina, kot lastnik teh zemljišč, pa ima seveda pravico oz. celo dolžnost, da zemljišče, ki je v njeni lasti, uredi. Seveda si želimo območje urediti tako, da bo prav tako služilo občanom in, da gremo v korak s časom. Menimo, da to ni v nobenem pogledu sporno, saj bo zemljišče urejeno v dobro vseh občank in občanov.
 
Trenutno želimo zbrati vse potrebne podatke najemnikov, se z njimi pogovoriti o potrebni odstranitvi objektov in ureditvi površin ter dogovoriti tudi morebitne druge potrebne rešitve. Ravno s tem namenom trenutno tudi potekajo pogovori občine z najemniki. Bomo pa na občini pomagali poiskati nadomestna zemljišča za vrtičke in podobno. Ljudem bomo poskušali pomagati, saj se zavedamo, da so ta zemljišča nekateri uporabljali tudi že štirideset let. 
Prijazen pozdrav. 

 

 

ZON, Neža Grmšek, 30. 7. 2020

 

Kolikšen znesek je OTRB iz naslova parkirnin dobila leta 2020 in koliko 2019, koliko 2018?
 
Srečno!
 
Neža Š. Grmšek, urednica
 
 
Spoštovani. 
Občina Trbovlje je v letu 2018 z naslova parkirnin dobila 30.616,81 evrov, lansko leto 34.014,03 evrov in v letošnjem letu 10.849,35 evrov. 

 

Prijazen pozdrav. 

 

 

 

ETV, Anja Šircelj, 28. 7. 2020

 

Pozdravljena.

Bi se dalo dobiti kakšne fotografije in podatke o vrednosti investicij? Hvala že vnaprej.

Lep dan želim.
Anja
 
 
Pozdravljeni. 
Vrednost investicije na Ulici 1. junija 4 znaša 84.664,64 evrov, pri čemer je Občina Trbovlje investicijo delno sofinancirala iz sredstev pridobljenih iz pobranih parkirnin. 

 

Medtem, ko je vrednost investicije vgradnje dvigala na naslovu Ulica 1. junija 19 približno 160.000 evrov. Pretežni del investicije je krila občina, ki je tudi večinski lastnik prostorov. Prav tako pa je morala občina še pred začetkom vgradnje dvigala odkupiti tri dele stavbe, za kar smo namenili še dodatnih približno 165.000 evrov. 
 
 
 
 

Dnevnik, Mojca Marot, 27. 7. 2020

 

Spoštovani!
 
Na vas se obračam s prošnjo, oziroma novinarskim vprašanjem glede navezave Zasavja na avtocesto A1. 
O tem je bilo v preteklosti že veliko govora, zdaj pa je očitno 
Ministrstvo za infrastrukturo obudilo idejo o navezavi Zasavja na avtocesto A1, saj so prejšnji teden objavili razpis za izdelavo strokovnih podlag za študijo variant. 
Lepo bi prosila ta eno mnenje županje oziroma nekoga iz vaše občine o tem, kako potrebna ali nujna se vam zdi omenjena navezava, saj bi verjetno pomenila velik plus za gospodarstvo..........
Zelo verjetno pa ste se tudi v zadnjem obdobju, ne le v preteklosti, tudi na občini precej angažirali okoli tega? 
Lepo prosim za odgovor (mnenje) čimprej, seveda še v tem tednu.  
HVALA LEPA že v naprej in lep pozdrav,
S spoštovanjem,
Mojca Marot, novinarka-dopisnica za časopis DNEVNIK 

 

 

Spoštovani. 
Na področju navezave Zasavja na avtocesto je bilo v zadnjih letih že veliko storjenega. Trenutno je projekt še vedno v začetni fazi, saj ga je potrebno zaradi velike finančne obremenitve, posega v okolje in tudi posega v lokalne skupnosti zelo natančno premisliti in začrtati. 
Na Občini Trbovlje si prizadevamo, da bi projekt čimprej stekel tudi v nadaljnje faze, saj se zavedamo pomena navezave Zasavja na avtocesto. Navezava bi namreč omogočala hitrejši razvoj gospodarstva, v našo dolino bi pripeljala še kakšno podjetje, ljudje bi imeli krajšo pot do svojih delovnih mest, kar bi tudi pomenilo, da ne bi bilo toliko izseljevanja iz Trbovelj, temveč bi si ljudje želeli v Trbovljah ostati. Kljub temu, da je navezava na avtocesto za nas izjemnega pomena, se vseeno zavedamo, da gre za dolgotrajen projekt, v katerem sodelujeta še občini Hrastnik in Prebold, hkrati pa gre za projekt, ki bo dobro izpeljan samo z zelo natančnim in kakovostnim načrtom. V zadnjih letih smo imeli sicer več sestankov s sodelujočimi akterji, pa vendar so strokovne podlage temelj, na katerih se bo potem projekt gradil in realizirali. 
Prijazen pozdrav. 

 

 

 

Roman Turnšek, 23. 7. 2020

 

Pozdravljeni,

Občina Trbovlje se loteva urejanja bivših rudniških površin, med drugim tudi na območju od vrha Žabje vasi oziroma Gojde proti Lakonci, v smeri avto odpada.

Za katero natančno območje v tem predelu gre (je zraven še kaj, poleg omenjenega terena, morda tudi naprej, na travnik v Lakonci)?

Kaj naj bi tu nastalo, v kolikšnem času, kdo je financer….?

Kot izhaja iz pisnih občinskih obvestil, je potrebno odstraniti objekte, vrtičke idr ter stanje povrniti v prvotno, kaj to pomeni? Ali to velja le za najemnike ali tudi lastnike zemljišč in objektov?

Ali bodo najemnikom ponujene nadomestne lokacije, lastnikom odškodnine?

Po govoricah in ugibanjih naj bi se tu nameravalo zgraditi dva stanovanjska bloka. Ali to drži? In če, kako je glede terena samega in pogojev za to?

Hvala.

Lp Roman  

 

Spoštovani. 
 
Kot je že v obvestilu, ki so ga od Občine Trbovlje dobili najemniki zemljišč zapisano, namerava Občina Trbovlje urediti in revitalizirati degradirane površine na območju nekdanjih površin RTH. Občina je v letošnjem letu od RTH d.o.o. - v likvidaciji odkupila zemljišče na Gvidu, ki je na podlagi geoloških poročil dokazano kot stabilno. Prostorsko načrtovanje, oziroma urejanje prostora, je v pristojnosti lokalnih skupnosti. Občina Trbovlje, kjer primernega zemljišča manjših naklonov primanjkuje, tako želi območja, ki so primerna za gradnjo, oziroma uresničevanje razvojnih potreb, urediti in ponuditi občanom kot kvalitetno, urejeno bivalno okolje. 
 
Najemniki so imeli od dosedanjega lastnika v najemu zemljišča, in sicer za potrebe vrtičkov. Dovoljenja za postavitev objektov, lesenih in celo zidanih, pa v pogodbi ni bilo. Občina, kot lastnik teh zemljišč, pa ima seveda pravico oz. celo dolžnost, da zemljišče, ki je v njeni lasti, uredi. Seveda si želimo območje urediti tako, da bo prav tako služilo občanom in, da gremo v korak s časom. Menimo, da to ni v nobenem pogledu sporno, saj bo zemljišče urejeno v dobro vseh občank in občanov.
 
Trenutno želimo zbrati vse potrebne podatke najmenikov, se z njimi pogovoriti o potrebni odstranitvi objektov in ureditvi površin ter dogovoriti tudi morebitne druge potrebne rešitve.
 
Prijazen pozdrav. 

 

 

ZON, 15. 7. 2020

 

Občani so nas opozorili, da se je zaprl MCT oziroma lokal ZMŠT, ker naj bi prišlo do vnosa okužbe. Lahko prosim več informacij?
 
Srečno!
 
Neža Š. Grmšek, urednica
 
 
Spoštovani. 
Kot je na spletu objavila Občina Trbovlje je kavarna MŠT zaradi preventivnega razkuževanja zgradbe zaprta predvidoma do sobote, 18. julija 2020. Za takšen preventivni ukrep smo se skupaj z zavodom odločil, ker je bil eden izmed uporabnikov stavbe pozitiven na testu za novi koronavirus. Ker si želimo vsi skupaj zagotoviti kar se da varno okolje in zmanjšati možnost okužbe, bo torej stavba ZMŠT preventivno razkužena. 
Prijazen pozdrav. 
 

 

Roman Turnšek, 3. 7. 2020

 

Živijo,
delam članek o Cerozu, pošiljam par vprašanj.
Kakšni so načrti Občine Trbovlje po sodni odločitvi, t.j. ponovnem vpisu v register lastnikov?
Ali je Občina vložila kakšno pritožbo na omenjeni sklep?
Ali Občina namerava svoj izstop iz Ceroza naknadno uveljavljati tudi s tožbo?
Kako sedaj poteka delovanje in sodelovanje z ostalimi Občinami? Kakšni so odnosi?
Občina Hrastnik je letos vložila kazenske ovadbe zoper odgovorne za stanje v Cerozu. Bo tudi trboveljska kaj?
Ali ima Občina Trbovlje kakšen predlog in načrt glede sanacije odlagališča?
Kako se sicer namerava sanirati Ceroz?
Kako je sedaj glede odločanja in glasovanja, po vrnitvi hrastniškega glasu in enakovrednosti vseh glasov?
 
Pa če je še kaj aktualnega glede Ceroza, mi dopišeš še prosim?
Lp

 

 
 
Spoštovani. 
Občina Trbovlje je v lanskem letu vložila predlog izstopa iz družbe Ceroz.  V decembru 2019 je sodišča izdalo sklep, s katerim je odobrilo izstop Občine Trbovelj iz Ceroza in jo tudi izbrisalo iz družbe Ceroz d. o. o.. Sedaj je sodišče odločitev spremenilo, ne da bi nam pred tem poslalo pritožbe Občin Litija, Radeče in Zagorja ter družbe Ceroz in nam dalo možnost odgovora na pritožbo. Obveščeni smo bili le o pritožbi Občine Hrastnik, na katero smo podali odgovor in postopek o tej pritožbi še poteka. O pritožbah ostali solastnic, pa kot smo že povedali, nismo bili obveščeni, nanje nismo podali odgovora, o izdanem sklepu pa smo bili obveščeni od ostalih občin solastnic in medijev. Glede na opisano, smo se seveda pritožili, ker smo namreč še vedno prepričani, da ima vsak pravico, da se, če je bil zaveden oziroma so mu lagali,  loči od partnerja, kot tudi od ostalih družbenikov. To je potrdilo tudi sodišče v mesecu decembru, zato nam je sedanja odločitev sodišča nerazumna, sploh glede na prej opisan potek postopka odločanja o pritožbi.
Občina Trbovlje je vsaj dvakrat ostalim občinam poslala predlog sodelovanja, vendar se s predlogom niso strinjali oz. niti niso vsi odgovorili. Vseskozi  smo se strinjali, da se celotna najemnina nameni za sanacijo stanja v družbi oz. vlaganje v infrastrukturo in ostala dela v Cerozu, prav tako smo jasno povedali, da bomo izpolnili vse obveznosti, ki jih imamo kot lastniki infrastrukture (kar ostajamo ne glede na izstop) in tudi obveznosti, ki jih imamo iz naslova odlaganja odpadkov in vseh ostalih obveznosti. Svoje dogovore in obveznosti smo izpolnjevali in jih še vedno. Smo pa želeli, da se z družbo končno začne upravljati kot dober gospodar. Zato smo tudi plačali in določili svoj nadzor nad izvajanjem investicij, ki se financirajo iz najemnin Cerozu, da se bodo te izvajale strokovno.
Občina Trbovlje bo za svoje obveznosti poskrbela, vendar ne podpiramo načina po katerem, bi bile občine kot bankomat in nakazovale gospodarski družbi denar za pokrivanje za njene izgube, nenazadnje za to tudi ni pravne podlage. Svoj del dolga bo Občina Trbovlje pokrila in ga ne bo prelagala na ostale družabnice. 
Kot smo napisali tudi zgoraj, se je Občina Trbovlje na odločitev sodišča pritožila in do odločitve sodišča glede naše pritožbe, ne moremo podajati predlogov o sanaciji družbe Ceroz, saj je za sanacijo družbe zadolženo njeno vodstvo. Prav tako do odločitve sodišča ne moremo komentirati odločanja v družbi. Kazenske ovadbe pa so bile podane s strani Občine Hrastnik, saj je Občina Hrastnik vodila investicijo izgradnje II. faze Ceroza in je pri njih dostopna tudi dokumentacija ter podatki.
 
 
 

ZON, 2. 7. 2020

 

Pozdravljeni!
 
Zanima me kdo od vaših svetnikov ima najdaljši staž kot občinski svetnik?
Od kdaj (tudi, če je s prekinitvami). 
 
Hvala
 
PRosim za informacijo do ponedeljka. 
 
Srečno!
Pozdravljeni!
 
Zanima me kdo od vaših svetnikov ima najdaljši staž kot občinski svetnik?
Od kdaj (tudi, če je s prekinitvami). 
 
Hvala
 
PRosim za informacijo do ponedeljka. 
 
Srečno!
 
 
 
Spoštovani. 
V Občini Trbovlje ima najdaljši staž občinskega svetnika Milan Žnidaršič, ki je bil občinski svetnik v mandatnih obdobjih 2002 - 2006, 2006 - 2010, 2010 - 2014, 2014 - 2018 in je svetnik tudi v trenutnem mandatnem obdobju (2018 – 2022).
Prijazen pozdrav. 

 

 

STA - Lili Pušnik, 22. 6. 2020

 

Spoštovani,

zanima me, ali drži informacija, da Občina Trbovlje ni izstopila iz Ceroza kot ena izmed občin ustanoviteljic? Če drži, zakaj ste se premislili?

Vljudno vas prosim za čimprejšnji odgovor.

Hvala in lep pozdrav!

 

 

Spoštovani. 

Občina Trbovlje je iz družbe Ceroz izstopila decembra 2019, kar je takrat odobrilo tudi sodišče. V mesecu maju smo s strani nekaterih občin solastnic izvedeli, da je isto sodišče, sedaj sprejelo sklep, da Občina Trbovlje ne more izstopiti iz družbe Ceroz. Svojo odločitev pa je sodišče sedaj spremenilo, ne da bi nam pred tem poslalo pritožbe Občin Litija, Radeče in Zagorja ter družbe Ceroz in nam dalo možnost odgovora na pritožbo. Obveščeni smo bili le o pritožbi Občine Hrastnik, na katero smo podali odgovor in postopek o tej pritožbi še poteka.

Občina Trbovlje ima torej še vedno enako stališče glede izstopa iz družbe Ceroz, zato se bomo na sedanji sklep sodišča pritožili.

 

Prijazen pozdrav. 

 

 

 

ZON - Zasavske onlajn novice, 17. 6. 2020

 

Pozdravljeni!
 
Prosim za podatek, koliko je občina plačala za odvetniške stroške od priprave dokumentov, svetovanj in izstopa iz Ceroza vse do danes?
Koliko sodnih stroškov - do danes - mora pokriti Občina Trbovlje?
 
Hvala za vaše odgovore. Prosim jih do petka dopoldan. 
 
Lp, Neža
 
Srečno!

 

 
 
Spoštovani. 
 
Stroški Občine Trbovlje povezani z izstopom iz družbe Ceroz, d. o. o. od začetka leta 2019 znašajo približno 7.000 evrov. Večina teh stroškov je sicer nastala zaradi pritožb ostalih solastnic, zato bomo uveljavljali njihovo povrnitev. 
 
Prijazen pozdrav. 

 

 
 
 
 

ZON - Zasavske onlajn novice, 17. 6. 2020

 

Prosim za odgovore na spodnja vprašanja:
Občina se v obnovo igrišča ni vključila, zakaj?
Ali ima občina oziroma lokalna skupnost interes, da bi igrišče še naprej uporabljali tudi občani, ne le šola? Če ja, kakšen in v katere namene?
Na šoli upajo, da bi prišlo do dogovora z občino in bi igrišče, ki je sedaj zaprto za zunanje uporabnike lahko uporabljali občani brezplačno? Se že pripravljajo predlogi, možnosti za takšno uporabo? Če ne, zakaj ne?
Kakšen je interes/želja občine glede omenjenega igrišča?
 
Hvala za odgovore. 
 
Če je možno bi jih prosila danes, ali pa najkasneje jutri. 
Srečno!
 
 
Spoštovani. 
 
Občina Trbovlje že dalj časa izraža nestrinjanje z dejstvom, da bi bilo gimnazijsko igrišče zaprto za javnost, zato smo, še pred prenovo, Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje že večkrat ponudili zamenjavo omenjenega igrišča z igriščem, ki se nahaja med GESŠ in OŠ Trbovlje (ki je v lasti občine), pa je gimnazija to zavrnila. Občini se namreč ne zdi smotrno, da je prenovljeno igrišče zaprto. 
 
Žal se z stališči ravnateljice gimnazije ne moremo strinjati zaradi naslednjih razlogov:
 
- Tudi srednja šola je del lokalnega življenja in se ne more od lokalne skupnosti preprosto ograditi, kot to počnejo z igriščem. Stališče, da naj občina plačuje zaposleno osebo, ki bo skrbela za igrišče je podobno, kot bi mi dejali, da naj šola plačuje občini za uporabo stadiona, ki pa ga financira občina. Če bomo na takšen način "gradili" zidove, bomo težko sodelovali. Če smo tako pikolovski, da bomo "beležili kdo je lastnik česa", potem lahko rečemo, da so tudi mnogi dijaki gimnazije občani Trbovelj, ki bi morda čez vikend uporabljali omenjeno igrišče, pa ga sedaj ne morejo. Vsak izmed nas je del lokalnega življenja in po svojih najboljših močeh skrbi za skupno lastnino.
- V kolikor bi občina prenavljala svoja igrišča na način, kot je gimnazija svojega, potem bi tudi mi rabili še kakšnih 10 dodatnih zaposlitev za ljudi, ki bi skrbeli in čuvali igrišča. Pa jih ne, ker potrebujemo tudi denar, ki ga vlagamo v infrastrukturo. 
- Rešitev gimnazije, naj občina koga zaposli preko javnih del je neizvedljiva. Občina Trbovlje lahko prijavi javna dela za naloge, za katere je predpisano, da jih občina izvaja, med katere pa varovanje igrišč definitivno ne spada. Torej nam takšne prijave zavod tudi ne bi odobril. Hkrati pa je to kratkotrajna rešitev, saj so javna dela zgolj za določeno obdobje. Zato bi bilo potrebno najti dolgotrajno rešitev pri čemer rade volje sodelujemo, kar smo gimnaziji v času pogovorov tudi sporočili. 
- Občina ne more zaposliti osebe, ki bo skrbela za igrišče v lasti nekoga drugega oz. tudi ne, če bi bilo igrišče v lasti občine, saj za to ni sredstev. Če bi sredstva bila, bi bistveno bolj marsikje drugje potrebovali dodatne zaposlitve ljudi kot pa za "čuvanje" igrišča. 
 
Tudi Občina Trbovlje oz. vodstvo občine se je angažiralo pri pogovorih z ministrstvom in jih opozarjalo na slabo stanje igrišča ter smo jih pozivali, da sredstva namenijo za obnovo. Zato pozdravljamo dejstvo, da so bila sredstva namenjena obnovi, ne strinjamo pa se z načinom izvedbe, ki je nepraktična in neživljenjska. Občinska zgradba se nahaja ob igrišču od koder je lep pogled na igrišče in žal nam je, da tam redkokdaj opazimo dijake oz. uporabnike igrišča, saj le to bolj ali manj sameva. Zato se upravičeno sprašujemo o smotrnosti takšnega načina izvedbe prenove igrišča. Menimo, da bi ga z bistveno manj sredstvi lahko prenovili na način, da bi služil čim širšemu krogu ljudi, tako kot v preteklosti, ko s tem ni bilo nič narobe. Denar ministrstva je denar davkoplačevalcev, torej tudi deloma vseh občanov in občank Trbovelj, zato se gimnazija na tak način ne more ograjevati od lokalne skupnosti.
Gimnazija in ekonomska srednja šola je že od vsega začetka vedela, da po prenovi, omenjeno igrišče ne bo več prosto dostopno. Torej so se prenove lotili z zavedanjem, da bo igrišče za širšo javnost zaprto. Sicer pa je bil na zadnjem sestanku, ki je bil v letošnjem letu, podan predlog, da za sistemizacijo dodatne osebe, ki bi jo financiralo MIZŠ zaprosijo pristojno ministrstvo. Vendar je tukaj naloga GESŠ, da na lastnika igrišča, torej na MIZŠ, naslavlja prošnje oziroma pobude in stremi k omenjeni rešitvi oziroma se za to pri lastniku maksimalno angažira. Kljub temu, da bi si občina želela, da je igrišče odprto za javnost, pa zaradi zgoraj omenjenih razlogov ne moremo financirati zaposlitve. Prav tako tudi nimamo sredstev oziroma ljudi, ki bi lahko nadzorovali uporabo igrišča. Kljub temu smo gimnaziji sporočili, da v kolikor obstaja še kakšen drugačen način rešitve njihove zagonetke, smo pri tem pripravljeni sodelovati. 

 

STA - Lili Pušnik, 15. 6. 2020

 

Spoštovani,
Lafarge cement je na Arso prejela zahtevo po presoji zaradi nameravane dejavnosti mletja, skladiščenja in odpreme cementa z lokacije v Trbovljah. Predvidevam, da je trboveljska občina seznanjena s to zahtevo Lafarga?! Zanima me, kakšno je vaše stališče do to namere cementarne?
Vljudno vas prosim za odgovor do srede, 17. junija do 10. ure.
Hvala in lep pozdrav!
 
 
Spoštovani. 
Občina Trbovlje ni seznanjena z vlogo, ki jo omenjate, zato zadeve ne moremo komentirati. 
Prijazen pozdrav. 

 

 

ZON - Zasavske onlajn novice, 3. 6. 2020 

 

Spoštovani!
 
Pred šestimi dnevi smo poslali vprašanja - med drugim tudi o več tematikah, ki so po naših poizvedbah izšle v vašem časopisu, mi pa odgovorov nismo prejeli. 
 
Zanima me, ali želite s svojim časopisom zapolniti medijski prostor v Trbovljah, drugim pa preprečevati dostop do informacij po drugih kanalih?
Kakšen pomen imamo lokalni mediji in dopisništva po vašem mnenju za lokalno okolje, sploh zasavsko, ki je v nacionalnih medijih pogosto odrezano od objav? (prosim da na to odgovori ali županja ali podžupanja).
 
Vaš odgovor pričakujem še danes!
 
Lep pozdrav,
Neža Grmšek
 
Srečno!
 
 
Spoštovani. 
V četrtek ste se na nas obrnili z novinarskimi vprašanji, med katerimi ste zaprosili tudi za termin srečanja z županjo, podžupanjo ali direktorico. Glede na to, da ste se potem v petek z županjo dogovorili za intervju, smo to razumeli kot pogovor o aktualnih aktivnostih v občini in tako termin srečanja. Če bi želeli dodaten termin pa se brez problema dogovorimo, in v kolikor se županja, zaradi porodniškega dopusta ne bo uspela sestati z vami, se lahko sestanete z direktorico ali podžupanjo. V omenjenem pogovoru vam je županja tudi že odgovorila na vprašanje praznovanja občinskega praznika ter občinske slovesnosti, ki bo letos zaradi razmer v ožjem krogu povabljencev, predvsem nagrajencev. Torej vam je že odgovorila na najnujnejše vprašanje, povezano s praznovanjem občinskega praznika. Zato se nam ni zdelo smotrno, da vam dvakrat odgovarjamo na vprašanja. In smo predvidevali, da je to urejeno.
Gradivo za občinsko sejo, ki bo v sredo, 10. junija 2020 je na spletni strani pod zavihkom 10. redna seja oziroma na povezavi - https://www.trbovlje.si/navigacija/seje-obcinskega-sveta/101?parent_block_id=60. 
Za ostale odgovore ste zapisali, da jih lahko pošljemo naslednji teden, torej v tem tednu. Odgovore namreč usklajujemo in jih boste prejeli danes. 
Prav tako bi želeli poudariti, da je bil časopis Sr(e)čno Trbovlje dokončan že en teden pred vašimi poslanimi vprašanji in ni prišlo do nikakršne ignorance lokalnih novinarjev, kot tudi nimamo nikakršnega namena preprečevati dostopa do informacij ali pa z občinskim časopisom zapolniti medijski prostor v Trbovljah. 
Vse navedeno smo vam želeli pojasniti tudi po telefonu, a vas nismo dobili. Zato predlagamo, da me pokličete, v kolikor imate še kakšno vprašanje. 
 
Občina Trbovlje je do sedaj prijavila stroške za mesec marec in april 2020. Dobrih 43.000 evrov stroškov je Občina Trbovlje prijavila pri Evropskem solidarnostnem skladu zaradi epidemije novega koronavirusa. V omenjeni znesek so vključeni stroški za nakup interventne nabave medicinske opreme in zaščitnih sredstev, goriva za prevoze, posebne oblike pomoči, ranljivih skupin prebivalstva in ostalih aktivnosti, ki so bile v času razglašene epidemije potrebne. Medtem ko je bilo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport prijavljenih slabih 80.000 evrov, zaradi izostanka izplačil uporabnikov torej staršev. V tem trenutku točne ocene vseh stroškov še ne moremo podati, je pa groba ocena izpada prihodkov za mesec marec in aprila približno 152.000 evrov. Vendar bo omenjena številka, zaradi izpada prihodkov tudi v prihodnjih mesecih še narasla. Točna ocena bo lahko podana po končnem poročilu Občine in vseh javnih zavodov. 
Za sistem izposoje e-koles imamo vse pripravljeno, ker pa bo to v našem okolju novost smo se odločili, da sistem vzpostavimo in predstavimo občanom, ko se bodo preventivni ukrepi in vladni odloki sprostili. Glede na vedno boljšo epidemiološko sliko v Sloveniji bomo sistem izposoje vzpostavili ob koncu junija, javnost pa bomo o začetku sistema TRajBi pravočasno obvestili. V začetnem oziroma poskusnem obdobju bo uporaba e-koles brezplačna, kasneje pa bo začel veljati cenik, po katerem bo prvih 30 minut uporabe brezplačnih, cena vsakih nadaljnjih 30 minut pa bo znašala 0,5 €. V mrežo sistema TRajBi so vključene štiri točke (železniška postaja, mestni park, mladinski hotel in Zdravstveni dom Trbovlje), kjer bodo po štiri kolesa. Torej bo občanom skupno na voljo 16 električnih koles sistema TRajBi. 
Eden izmed prihodnjih projektov, ki jih v občini načrtujemo je tudi Zasavski podjetniški inkubator. Formalna vloga je sedaj popolna in usklajena z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sedaj pa pričakujemo odločanje o vlogi še na Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V primeru hitre in pozitivne odločitve, bi lahko še pred dopusti podpisali neposredno potrditev operacije, v jeseni pa objavili razpise za gradnjo in svetovanje. Gradnja bi se tako začela v letu 2021, pri čemer je naš cilj vzpostaviti delovanje Zasavskega podjetniškega inkubatorja do konca leta 2021.
 
Prijazen pozdrav. 
Občina Trbovlje je do sedaj prijavila stroške za mesec marec in april 2020. Dobrih 43.000 evrov stroškov je Občina Trbovlje prijavila pri Evropskem solidarnostnem skladu zaradi epidemije novega koronavirusa. V omenjeni znesek so vključeni stroški za nakup interventne nabave medicinske opreme in zaščitnih sredstev, goriva za prevoze, posebne oblike pomoči, ranljivih skupin prebivalstva in ostalih aktivnosti, ki so bile v času razglašene epidemije potrebne. Medtem ko je bilo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport prijavljenih slabih 80.000 evrov, zaradi izostanka izplačil uporabnikov torej staršev. V tem trenutku točne ocene vseh stroškov še ne moremo podati, je pa groba ocena izpada prihodkov za mesec marec in aprila približno 152.000 evrov. Vendar bo omenjena številka, zaradi izpada prihodkov tudi v prihodnjih mesecih še narasla. Točna ocena bo lahko podana po končnem poročilu Občine in vseh javnih zavodov. 
Za sistem izposoje e-koles imamo vse pripravljeno, ker pa bo to v našem okolju novost smo se odločili, da sistem vzpostavimo in predstavimo občanom, ko se bodo preventivni ukrepi in vladni odloki sprostili. Glede na vedno boljšo epidemiološko sliko v Sloveniji bomo sistem izposoje vzpostavili ob koncu junija, javnost pa bomo o začetku sistema TRajBi pravočasno obvestili. V začetnem oziroma poskusnem obdobju bo uporaba e-koles brezplačna, kasneje pa bo začel veljati cenik, po katerem bo prvih 30 minut uporabe brezplačnih, cena vsakih nadaljnjih 30 minut pa bo znašala 0,5 €. V mrežo sistema TRajBi so vključene štiri točke (železniška postaja, mestni park, mladinski hotel in Zdravstveni dom Trbovlje), kjer bodo po štiri kolesa. Torej bo občanom skupno na voljo 16 električnih koles sistema TRajBi. 
Eden izmed prihodnjih projektov, ki jih v občini načrtujemo je tudi Zasavski podjetniški inkubator. Formalna vloga je sedaj popolna in usklajena z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sedaj pa pričakujemo odločanje o vlogi še na Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V primeru hitre in pozitivne odločitve, bi lahko še pred dopusti podpisali neposredno potrditev operacije, v jeseni pa objavili razpise za gradnjo in svetovanje. Gradnja bi se tako začela v letu 2021, pri čemer je naš cilj vzpostaviti delovanje Zasavskega podjetniškega inkubatorja do konca leta 2021.
 
Prijazen pozdrav. 
 
 
 

 

ZON - Zasavske onlajn novice, 29. 5. 2020

 

Prosim za informacije glede razpisa in odprtja lokalov.
 
Koliko ponudnikov se je prijavilo?
Kdo je izbran?
Kdaj se lokala odpirata?
 
Odgovor prosim še danes
 
Srečno!
 
 
Spoštovani. 
 
Na objavljen javni razpis za oddajo poslovnih prostorov z javnim zbiranjem ponudb smo prejeli tri ponudbe, vendar je bila zgolj ena popolna. To pomeni, da je samo ena ponudba izpolnjevala vse v javnem razpisu zapisane zahteve. Popolno ponudbo je poslal Andrej Naglav s. p., Jaoja, posredništvo in storitve, ki je tudi postal novi najemnik gostinskih lokalov Hajer in paviljon Park.

 

 

STA - Lili Pušnik, 26. 5. 2020

 

Spoštovani, 
prosim vas za odziv na izjavo OO SDS Trbovlje, ki nasprotuje združevanju Mladinskega centra Trbovlje in Zavoda za šport Trbovlje. Kakšno je vaše stališče do tega nasprtovanja? 
Vljudno vas prosim za čimprejšnji odgovor. 
Hvala in lep pozdrav! 

 

Spoštovani. 
Za vprašanja se vam najlepše zahvaljujemo in vam predstavljamo še naše stališče glede pripojitve Mladinskega centra Trbovlje k Zavodu za šport Trbovlje, saj gre za premišljeno odločitev, ki bo, v to trdno verjamemo, dolgoročno prinesla pozitivne rezultate. 
Izjava OO SDS Trbovlje županji med drugim očita, da »tako kot že mnogokrat prej, ni povabila nobenih deležnikov s strani mladih, športa in uporabnikov, kaj šele delavcev v obeh zavodih.”. Ob tem bi želeli pojasniti, da je bilo 27. februarja letos sklicanih nekaj sestankov na temo pripojitve zavodov in sicer sestanek z zaposlenimi v takratnem Mladinskem centru Trbovlje, sestanek z zaposlenimi v takratnem Zavodu za šport Trbovlje, kot tudi sestanka s člani Svetov obeh zavodov. Vse te sestanke je sklicala ravno županja in sicer z namenom, da se vsem povabljenim predstavi in obrazloži namera občine, odgovori na njihova vprašanja in pomisleke. 
Na sestanku je bil pojasnjen tudi razlog namere združitve obeh zavodov. Poudarjeno je bilo, da je Občina Trbovlje med zasavskimi občinami po številu zavodov in sredstev, ki jih za delovanje zavodov namenja v ospredju, po prihodkih, ki jih za ta namen prejme, pa med zadnjimi. Ker se situacija iz leto v leto slabša, je nujno potrebna reorganizacija na način, ki bo dolgoročno pomenil prihranek oziroma bo omogočal delovanje obeh vej – mladine in športa. S trenutnim načinom financiranja občin si namreč težko privoščimo financiranje večjega števila majhnih zavodov, v katerih je zaposlen direktor in še 6 delavcev, saj to poleg plač in prispevkov za vse zaposlene pomeni tudi fiksne stroške z vzdrževanjem prostorov, ogrevanjem, itd. Financiranje zavodov na enak način in v enakem obsegu, kot pred leti, danes enostavno ni več mogoče, saj za to ni na voljo dovolj sredstev, zato je treba sklepati kompromise in glede na razpoložljiva sredstva prilagajati tudi delovanja teh zavodov. 
Pripojitev zavodov pa ne bo prinesla zgolj prihrankov. Ker gre za veji, ki se lahko v praksi lepo dopolnjujeta, vidimo prednost pripojitve tudi v vsebinskem dopolnjevanju. Ker ima nov zavod večje število zaposlenih, bo še posebej v poletnih mesecih lažje usklajevati delo, ko je na višku kopalna sezona in trboveljski bazen obratuje s polno paro. Poleg tega pa večje število zaposlenih prinese tudi večji nabor znanja, idej in kompetenc, zato bodo lahko projekti s področja mladine in športa ob sodelovanju vseh zaposlenih lažje in kvalitetneje izpeljani (ne govorimo zgolj o loklanih ampak tudi EU projektih). S pripojitvijo se združujejo tudi premičnine obeh zavodov, npr. službena vozila, zato bo tudi s tega vidika sedaj delo zaposlenih lažje in bolj fleksibilno, kot je bilo prej, saj bodo pri svojem deli imeli na voljo več sredstev, kot prej. 

 

Ob vsem tem pa želimo poudariti, da so pripojitve zavodov v Sloveniji stalna praksa, ki jo izvajajo po številnih občinah, kar še enkrat potrjuje naše argumente, da občine enostavno ne morejo več financirati svojih zavodov na enak način in v enakem obsegu, kot so to lahko počele pred desetimi ali dvajsetimi leti, saj za to namenjenih bistveno manj sredstev, kot takrat. Gre torej za ustaljeno prakso, ki se je v zadnjih letih uveljavila v številnih občinah, zato Trbovlje niso nobena izjema. V primeru naše občine gre za združitev dveh najmanjših občinskih zavodov, katerih področji delovanja se v veliki meri med seboj lepo dopolnjujeta, zato verjamemo, da bo pripojitev zavodov dolgoročno pomenila pozitivne spremembe in napredek na področju mladine in športa v občini, predvsem pa še boljše sodelovanje obeh vej med seboj. 

 

ZON - Zasavske onlajn novice, 21. 5. 2020

 

Pozdravljeni!
 
Zanima me odziv Občine Trbovlje na ponoven vpis med družbenike Ceroza. Kakšno je vaše mnenje?
Se boste pritožili?
Boste z ostalimi družbeniki, v Ajpes ste namreč že vpisani, sodelovali pri odločanju, dogovorih o investicijah ...?
Ste že dogovorjeni za kakšno srečanje, sestanek - glede na odločitev sodišča?
 
Hvala za vaše odgovore, prosila bi jih do jutri zjutraj. 
 
Lp, Neža
 
Srečno!
 
 
Spoštovani. 
Občina Trbovlje se bo na odločitev sodišča vsekakor pritožila. Želeli bi namreč izpostaviti, da je sodišče oziroma ista sodnica, ki je sedaj izdala sklep, da Občina Trbovlje ne more zapustiti družbe Ceroz, v decembru naš izstop odobrila. Svojo odločitev pa je sodišče sedaj spremenilo, ne da bi nam pred tem poslalo pritožbe Občin Litija, Radeče in Zagorja ter družbe Ceroz in nam dalo možnost odgovora na pritožbo. Obveščeni smo bili le o pritožbi Občine Hrastnik, na katero smo podali odgovor in postopek o tej pritožbi še poteka. O pritožbah ostali solastnic, pa kot smo že povedali, nismo bili obveščeni, nanje nismo podali odgovora, o izdanem sklepu pa smo bili obveščeni od ostalih občin solastnic in medijev. Glede na opisano, se bomo seveda pritožili, ker smo namreč še vedno prepričani, da ima vsak pravico, da se, če je bil zaveden oziroma so mu lagali,  loči od partnerja, kot tudi od ostalih družbenikov. To je potrdilo tudi sodišče v mesecu decembru, zato je trenutna odločitev sodišča nam nerazumna, sploh glede na prej opisan potek postopka odločanja o pritožbi.
Občina Trbovlje je vsaj dvakrat ostalim občinam poslala predlog sodelovanja, vendar se s predlogom niso strinjali oz. niti niso vsi odgovorili. Vseskozi  smo se strinjali, da se celotna najemnina nameni za sanacijo stanja v družbi oz. vlaganje v infrastrukturo in ostala dela v Cerozu, prav tako smo jasno povedali, da bomo izpolnili vse obveznosti, ki jih imamo kot lastniki infrastrukture (kar ostajamo ne glede na izstop) in tudi obveznosti, ki jih imamo iz naslova odlaganja odpadkov in vseh ostalih obveznosti. Svoje dogovore in obveznosti smo izpolnjevali in jih še vedno. Želeli smo zgolj, da se z družbo končno začne upravljati kot dober gospodar. Zato smo tudi plačali in določili svoj nadzor nad izvajanjem investicij, ki se financirajo iz najemnin Cerozu, da se bodo le-te izvajale strokovno. Občina Trbovlje torej ne zavira delovanja Ceroza, nasprotno, vedno smo in še bomo izpolnjevali vse obveznosti in dolžnosti, ki jih imamom kot lastniki infrastrukture.
Od odločitve sodišča do danes še  nismo prejeli nobenega vabila, zato tudi ne moremo komentirati ali se obeta kakšen pogovor ali sestanek.  

 

 

STA, Lili Pušnik, 20. 5. 2020

 

Spoštovani,
zanima me, kdaj se bo začela gradnja stanovanjskega bloka na Savinjski cesti v Trbovljah, koliko stanovanj bo zgrajenih, ali bodo to neprofitna stanovanja, kdaj se bo končala gradnja, na koliko je ocenjena naložba, zakaj ste se odločili za gradnjo tega bloka in kdaj je bil nazadnje zgrajen stanovanjski blok v Trbovljah?
Vljudno vas prosim za odgovore do jutri, 21. maja do 10. ure.
Hvala in lep pozdrav!
 
 
Spoštovani. 
Občina Trbovlje želi skladno z cilji prostorskega razvoja občine omogočiti prostorske možnosti za gradnjo eno- oziroma večstanovanjskih stavb, saj stanovanjskih enot v občini primanjkuje. S tem namenom smo konec aprila objavili Izhodišča občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki predvidevajo izgradnjo stanovanjskega bloka na Savinjski cesti. Stanovanjski blok bo predvidoma vseboval med 24 in 36 stanovanjskih enot, odvisno od tega, ali bo imel stanovanjski blok tri ali štiri nadstropja. Trenutno smo v začetni fazi izdelave prostorskega akta. S sklepom in potrditvijo izhodišč za izdelavo OPPN pa se bo začela izdelava prostorskega akta. Nato pa bomo javnosti lahko dali več informacij in podrobnosti o nameravani gradnji. Sicer pa je bil v Trbovljah nazadnje zgrajen stanovanjski blok K5, leta 2016. 

 

ZON - Zasavske onlajn novice, 14. 5. 2020

 

Kot sva govorili po telefonu bi želela vedeti, kaj se bo gradilo, kakšen stanovanjski blok, kdaj predvidoma, za koliko stavocalcev, kje točno., vse kar se lahko že sedaj pove o tem.
Tudi bi želela vedeti, kako je potekal posvet, kdo je prišel, kdo bo izvajalec ( če se že ve) 
 
Bi pa prosila, če mi do danes, če informacij ne boste še mogli poslati tako hitro ( lahko tudi jutri) samo poveste kje to točno je, da lahko gremo danes vsaj poslikat lokacijo :)
 
 
Spoštovani. 
Občina Trbovlje želi skladno z cilji prostorskega razvoja občine omogočiti prostorske možnosti za gradnjo eno- oziroma večstanovanjskih stavb, saj stanovanjskih enot v občini primanjkuje. S tem namenom smo konec aprila objavili Izhodišča občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki predvidevajo izgradnjo stanovanjskega bloka na Savinjski cesti. Trenutno smo v začetni fazi izdelave prostorskega akta. Šele po končani javni razgrnitvi in potrditvi izhodišč OPPN bodo s tem pripravljene možnosti za stanovanjsko gradnjo na tem območju.

 

Sicer je imela zainteresirana javnost v sredo, 13. maja 2020, možnost udeležbe na javnem posvetu v sejni dvorani občine, kjer bi lahko podali svoje pobude, ki bi bile tudi zabeležene in lahko vključene v samo ureditev osnutka OPPN. Posveta se ob občanov ni udeležil nihče, tako da na njem nismo prejeli nobenih vprašanj ali predlogov. 

 

 

ZON - Zasavske onlajn novice, 13. 5. 2020

 

Pozdravljeni!
 
Pošiljam vam vprašanja glede odstopa direktorja Ceroza. 
 
Zanima me, zakaj se Sveta Ceroza Občina Trbovlje ni udeležila, kljub temu, da ste sprva potrdili, zadnji 2 uri pa odpovedali?
Rakovič je kot razlog za odstop navedel nesodelovanje Občine Trbovlje. Brez vseh občin težav Ceroza ni mogoče rešiti, je dejal. Kaj na to odgovarjate vi?
Prav tako Rakovič očita, da imajo vse občine, razen vaše, interes da se reši situacija s Cerozom - tako finančna kot tudi ekološka. Vaš odgovor?
 
Prosim, če mi odgovore pošljete do 11. ure, torej do objave. 
 
Hvala za razumevanje in upam, da razumete kratek rok.
 
 
 
Spoštovani. 
Občina Trbovlje se je 20. aprila 2020 na Občino Hrastnik obrnila z vprašanjem, ali bo sklicana kakšna seja Sveta županov, glede na dejstvo, da je bila zadnja sklicana v septembru 2019, kar pomeni, da seje ni bilo že več kot 6 mesecev ter da smo pripravljeni na seji sodelovati tudi preko spletnega orodja ZOOM. Kot odgovor smo prejeli vabilo za sejo z delnim gradivom (gradiva ni bilo za vse točke) za udeležbo na 6. seji Sveta Ceroz. Po preučitvi vabila pa smo ugotovili, da so nanj uvrščene točke, ki pa niso v pristojnosti Sveta, iz tega razloga na seji nismo mogli sodelovati, saj bi s tem prekoračili pooblastila in pristojnosti, ki jih imajo člani Sveta določene z odlokom. O naši nameri glede udeležbe na seji smo z dopisom obvestili Ceroz in občine solastnice infrastrukture. Ob tem smo poudarili, da smo, tako kot do sedaj, tudi naprej pripravljeni konstruktivno sodelovati, seveda skladno s pristojnostmi, ki jih imamo in skladno s predpisi, ki nam dajejo pravno podlago. Tisto, kar ni v pristojnosti naše občine, tudi ne moremo in ne smemo urejati, saj so za to pristojni drugi. 
Prav tako želimo poudariti, da smo vsem občinam solastnicam infrastrukture že nekajkrat poslali predlog medsebojnega sodelovanja ter pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij (nazadnje januarja letos), vendar odgovorov z njihove strani, z izjemo Občine Hrastnik, nismo prejeli. Občina Trbovlje je do sedaj izpolnila vse obveznosti do podjetja za zagotovitev dobrega stanja infrastrukture, za katere je imela pravne podlage in s tem poravnala svoj delež obnovitvenih investicij in na tak način ni ovirala oz. onemogočala izvedbo investicij.  
Županja ob tem poudarja: "Za odstop direktorja ne more biti vzrok odločitev Občine Trbovlje o izstopu, saj smo postopek izstopa začeli že pred več kot enim letom ter nesodelovanje, saj smo v vsem, za kar smo pristojni, sodelovali. Če bi bil to razlog, bi direktor odstopil že lani. Njegov odstop bi lahko nakazoval odločitev katerega od lastnikov družbe, da družbo pošlje v stečaj, kot izgovor in vzrok za to pa izkoristil izstop Občine Trbovlje. Če bi družba Ceroz bila locirana v Trbovljah, bi se je kot občina lotili reševati tudi sami, tudi če bi kateri od družbenikov izstopil oz. je kot vodilni pri upravljanju družbe ne bi pripeljali v tako slabo stanje. Kajti družba je rešljiva, vendar le, če ima lastnik vizijo, če ima voljo za to in znanje ter če odgovornost ni porazdeljena med večje število lastnikov temveč le enemu, ki lahko hitro sprejema odločitve in ukrepa. Žal mi tega med lastniki nismo zaznali in smo ocenili, da v takšni zgodbi ne moremo sodelovati še posebej ne ob dejstvu, da so nas zavajali, da nismo prejemali kot solastniki vseh informacij. Nekdo, ki že vsaj 30 let deluje na področju odpadkov mi je večkrat v tem času dejal, da če bi bil 10 let mlajši, bi se lotil reševanja družbe, da bi tem ljudem dokazal, da se da. Te besede mi/nam povedo vse. Družba pa ni poslovala dobro tudi ne pod vodstvom sedanjega direktorja, saj ima eno najvišjih cen obdelave odpadkov v Sloveniji, a je kljub temu družba v marcu naredila izgubo iz poslovanja." 
 

 

ZON, Zasavske onlajn novice, 11. 5. 2020

 

Pozdravljeni!

 
Prosila bi za več informacij o prenovi gasilskega doma. Kaj vse se bo prenavljalo, vrednost investicije, časovni potek ...
Razpis je objavljen, kdaj planirate pričetek del in kaj se bo delalo najprej?
 
 
 

Spoštovani.

Prenova Gasilskega doma Trbovlje sicer predvideva pet faz, vendar se bosta v začetnemu delu izvedli dve fazi. Prenova notranjih prostorov v pritličju in prvem nadstropju gasilskega doma se bo predvidoma začela 30. junija 2020 končala pa predvidoma 30. septembra 2020. Sicer je občina v teh dneh zaključila z zamenjavo vseh oken na stavbi, ki so bila v izredno slabem stanju. Občina želi dom preurediti tako, da bo postal Center reševalnih služb oz. vseh s področja zaščite in reševanja. 

Prva faza prenove vključuje ureditev vhodnega dela  doma. Ta del gasilskega doma je namenjen tako obiskovalcem kot tudi zgolj gasilcem, zato bo temu primerna tudi prenova prostorov. Ob vhodu v stavbo bo urejena »show wall«, kjer si bodo obiskovalci lahko ogledali zgodovino in predstavitev Gasilskega doma Trbovlje. Uredile se bodo glavne pisarne in komandna soba z vso novo komunikacijsko in tehnično opremo ter tudi hodnik skupaj s stopniščem. Prav tako pa bo na sodoben način urejena tudi skupinska soba za druženje, ki bo zaradi svoje zasnove namenjena tako preživljanju prostega časa kot tudi sestankom. Poleg ureditve omenjenih prostorov pa bo v tem sklopu prenove urejen in posodobljen tudi fitnes, ki se nahaja v prvem nadstropju doma in bo po prenovi namenjen vsem članom in članicam vseh prostovoljnih gasilskih društev v Trbovljah. 

Postopek izbire izvajalca je še v teku, zato natančnih vrednosti investicij še nimamo. Več bo znanega po končni izbiri izvajalca.

Prijazen pozdrav. 

 

Roman Turnšek, 8. 5. 2020

 

Pozdravljeni,

ali parkirišče pod stavbo RK ureja Občina? Rabil bi par info za novico oziroma članek.

Kaj se ureja, koliko časa predvidoma bodo trajala dela, kolikšna je vrednost projekta, kdo financira.

 

Hvala in lp, Roman 

 

 

Spoštovani. 
 
V začetku maja so se začela dela na Ulici 1. junija 4, v sklopu katerih se ureja do sedaj zelo dotrajano parkirišče pred objektom. Urejena bo preplastitev parkirišča, odvodnjavanje, hkrati pa se bo uredila tudi razširitev uvoza na parkirišče, ki je sedaj zelo ozko in nepregledno. Na delu stavbe na parkirišču, v kateri ima prostore tudi Rdeči križ Slovenije območno združenje Trbovlje bo izvedena še hidroizolacija ter drenaža tega dela stavbe. Skladno z ureditvijo omenjenega prostora pa bo urejen tudi ekološki otok. Vrednost investicije, ki znaša približno 75.000 evrov bo v celoti krila Občina Trbovlje. Dela bodo sicer potekala predvidoma mesec in pol, v času del pa bo, skladno z njihovim izvajanjem, veljala popolna zapora parkirišča. 
 
Prijazen pozdrav.

 

 

 

ZON - Zasavske onlajn novice, 7. 5. 2020

 

 

Dne 7. 5. 2020 je bil na spletnem portalu ZON objavljen članek z naslovom #Direktor Ceroza odstopa«. V članku je navedeno, da da je Enes Rakovič že pred časom zaupal uredništvu ZON-a, da: »projekti, ki se peljejo na Cerozu obstanejo na določeni točki, iz katere se ne da premakniti brez privoljenja Trbovelj /…/«. Občina Trbovlje takšnim navedbam nasprotuje, saj Občina Trbovlje z ničemer ne ovira ali onemogoča izvajanje investicij.

Popravek in prikaz nasprotnih dejstev objavljamo spodaj.

 

 

Spoštovani,
koliko je vredna ta naložba?

 

 
ZON, NEŽA GRMŠEK, 6. 5. 2020
 
 
 
Prosila bi za informacije glede del na ŽP. 
Koliko časa dela, vrednost investicije, investitor?
Kako bo potekal prometni režim v času del, predvsem ko se bo vzpostavil potniški promet na železnicah?
 
Hvala za odgovore - lahko do jutri?
 
Lp, Neža

Srečno!
 
Neža Š. Grmšek, urednica
 
 
 

Spoštovani.


Dela pri železniški postaji Trbovlje, ki so se začela v sredini aprila bodo traja predvidoma do prvega tedna v juniju. Vrednost investicije, ki jo bo v celoti krila Občina Trbovlje pa je približno 115.000 evrov. V sklopu del se bo, glede na prostorske omejitve, zagotovilo maksimalno število parkirnih mest namenjenih osebnim avtomobilom, uredilo se bo odvodnjavanje območja in javna razsvetljava z led lučmi. Prej dotrajana voziščna konstrukcija pa bo preplastena oziroma zamenjana, prav tako pa bodo delno zamenjani robniki in urejen pločnik pri avtobusni postaji. Sam prometni režim bo določen z začasno prometno signalizacijo, ki se bo prilagajala poteku gradbenih del. Seveda se bomo ob tem maksimalno prilagodili tudi sprostitvi ukrepov in zagonu javnega potniškega prometa in tako vsakodnevno zagotavljali maksimalno število parkirnih mest, koliko bodo dopuščala dela. Bo pa v času asfaltiranja voziščne konstrukcije veljala dvodnevna popolna zapora parkirišča, o čemer bomo javnost pravočasno obvestili.

 
Prijazen pozdrav. 
 
 
 
ZON, NEŽA GRMŠEK, 4. 5. 2020
 
 

Pozdravljeni!
 
Nisem sicer nameravala pisati o tem, ampak ker smo dobili vrsto vprašanj glede dreves, vas prosim za odgovore oziroma pojasnilo. 
Že smo govorili, da se bosta podrli zaradi varnosti itd, ampak potrebujem uradno pojasnilo - morda celo kakšno izjavo vrtnarja/botanika ...
 
Že vnaprej vam hvala!
 
Prosim do jutri tekom dneva. 
 
LP, Neža
 
Srečno!
 
Neža Š. Grmšek, urednica
 
 
 

Strokovna mnenja

Občina Trbovlje je s strani strokovnjakov v preteklosti dobila mnenja, da sta drevesi, ki se nahajata na pločniku ob parku, nevarni za udeležence v prometu, hkrati pa tudi slabšega zdravstvenega stanja. Arboristka Tanja Grmovšek je že leta 2015 za ti drevesi podala mnenje, da »sta bili v preteklosti nepravilno vzdrževani in, da je drevo bliže prehodu za pešce še posebno v slabem zdravstvenem stanju ter ga bo potrebno predvidoma srednjeročno odstraniti«. Ob tem pa je še izpostavila, da drugo drevo ne bi preživelo samostojne rasti. Glede na neposredno bližino dreves prehodu za pešce pa je bila na pobudo Osnovne šole Trbovlje leta 2018 opravljena presoja prometne varnosti obstoječih prehodov za pešce pri OŠ Trbovlje. Izdelan je bil elaborat Presoja prometne varnosti prehodov za pešce in predlog za izboljšanje prometne varnosti, v katerem so zapisali, da »drevesi prekrijeta velik del vidnega polja v območju prehoda in v nočnem času zastirata del območja pločnika pred prehodom za pešce, kar pomeni zmanjšano zaznavnost pešca pri vozniku.« Zapisali so še, da »drevesi na območju pred prehodom za pešce omejujejo zaznavnost pešca pred prehodom,« kar je še posebej nevarno, ker se prehod nahaja v neposredni bližini osnovne in srednje šole. Med drugim so poleg preureditve križišča in prometne signalizacije, kot prioritetno rešitev predlagali odstranitev obeh dreves na območju prehoda za pešce.

 

Opozorila staršev

Poleg strokovnih mnenj arboristke in podjetja S-TEC, ki je opravljalo presojo prometne varnosti pa so na problematiko omenjenega prehoda za pešce opozarjali tudi starši osnovnošolcev, ki si ne želijo, da bi se pomanjkljivosti odpravljale šele ob tragičnih dogodkih. Že dolgo namreč prihaja do konfliktnih situacij med vozniki in pešci, ki do sedaj na srečo niso terjali smrtne žrtve.

 

Mnenje občinskega sveta občine

Glede na delikatnost problematike je Občinski svet Občine Trbovlje v letu 2019 pregledal dokumentacijo za ureditev križišča in dne 3. aprila 2019 sprejel sklep, da podpira izboljšanje prometne varnosti na prehodih za pešce pri OŠ Trbovlje z vsemi predlaganimi rešitvami iz elaborata, torej tudi odstranitev dreves.

 

Pregled v minulih dneh

V preteklih dneh pa so predstavniki občine, DRSI, vodja nadzora investitorja/naročnika in projektant po dodatnem pregledu dokumentacije in stanja na terenu sprejeli odločitev, da se skladno s projektom izvede odstranitev obeh dreves. Da smo se pravilno odločili pa potrjuje tudi prometna nesreča, ki se je v začetku letošnjega leta zgodila ravno na tem delu, ko je avto, zaradi nepreglednosti zbil peško. Žal je bilo takšnih prometnih nesreč v preteklosti več. 

Drevesi sta torej nevarni za udeležence v prometu in slabega zdravstvenega stanja, prav tako pa nista del parka, ki je vključen v varstveni režim kulturne dediščine. V preteklosti je sicer Občina Trbovlje z namenom nadomeščanja omenjenih lip, že zasadila dve rdeči bukvi, ki bosta s časoma vizualno nadomestili lipi, hkrati pa sta tudi dovolj odmaknjeni, da ne predstavljata nevarnosti za promet.

Zapisala:
Andreja Bienelli Kalpič in Jurij Crnkovič

 
 
 
 
ZON, NEŽA GRMEŠ, 28. 4. 2020
 
 
 
Bralci so nas obvestili o odpadnih gumah, železju in ostalih odpadkih, ki naj bi se nedovoljeno odlagali na Nasipih. Situacijo naj bi prijavili občini.
 
Je bila podana prijava na občino ali inšpekorat? Če ja, kdaj?
Ste kako ukrepali, morda prijavo predali na MOP?
Kdo je pristojen za ureditev omenjene situacije?
 
Hvala za vaše odgovore (prosim jutri tekom dneva)
 
Neža Grmšek
 
Srečno!
 
Neža Š. Grmšek, urednica
 
 
 
Spoštovani. 
Omenjeno območje ni v lasti Občine Trbovlje, zato občina tudi ni pristojna za nadzorovanje in odstranjevanje nevarnih odpadkov. Občina Trbovlje je sicer pristojna zgolj za nelegalno odložene komunalne odpadke, za nevarne in gradbene odpadke pa je pristojna okoljska inšpekcija. Glede na to, da ste dejali, da je MIR že podal prijavo okoljski inšpekciji, je odgovor oziroma bo morebitni odgovor prejel MIR, zato se prosim za več informacij obrnite na njih. 
 
 
 
 
 
ZON, NEŽA GRMŠEK, 21. 4. 2020
 
 
Kdaj bo izvedena priključitev Zavoda za šport MCT-ju?
Kaj bo z zaposlenimi? Koliko je zaposlenih v MCT in ZŠ?
Bodo kakšne spremembe tudi v načinu dela ali gre le za bolj formalno združitev?
 
Hvala in lep dan,
Neža
 
Odgovore prosim do jutri. 
 
Srečno!
 
Neža Š. Grmšek, urednica
 
 
 
Spoštovani.
Občina Trbovlje bo v maju z namenom največje možne optimizacije delovanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, izvedla pripojitev javnega zavoda Mladinski center Trbovlje k javnemu zavodu Zavod za šport Trbovlje. Tako se bo s ciljem, da se struktura omenjenih javnih zavodov, tako organizacijsko kot tudi statusno pravno kar najbolj prilagodi trenutnim in bodočim pogojem dela, ustanovil Zavod za mladino in šport Trbovlje, ki bo pokrival področji športne in mladinske dejavnosti, ki sta ga do sedaj pokrivala MCT in ZŠT. Občinski svet Občine Trbovlje je sicer na 9. redni seji sprejel sklep o pripojitvi ZŠT k zavodu MCT, vendar je v času 30 dnevne javne obravnave, ko so med Občino Trbovlje in zakonitima zastopnikoma ZŠT in MCT potekali pogovori in posvetovanja, prišlo do spremembe samega statusnega preoblikovanja javnih zavodov, in sicer tako, da se MCT pripoji javnemu zavodu ZŠT. Ob tem želimo poudariti, da gre za dva enakovredna javna zavoda oziroma enakovredni področji, ki jih javna zavoda pokrivata in sam formalni pravni postopek pripojitve na to ne bo vplival. Tudi po pripojitvi bosta ostali področji enakovredni, torej eno področje ne bo prevladalo nad drugim. 
S pripojitvijo Mladinskega centra Trbovlje (prevzeti zavod) k Zavodu za šport Trbovlje (prevzemni zavod) na prevzemni zavod preide vse premoženje in pravice ter tudi vse obveznosti prevzetega zavoda. To pomeni, da prevzemni zavod prevzame tudi vse zaposlene, ki so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas v javnem zavodu MCT. Delovna mesta s pripojitvijo ostanejo nespremenjena tako, da je zagotovljena kontinuiteta dela in obstoječa pravna razmerja. Vsak javni zavod ima sedaj po sedem zaposlenih torej skupno 14, v tej številki sta sicer vključena oba direktorja, pri čemer ob pripojitvi javnih zavodov V. D. direktorici MCT, kot edini, preneha mandat. S pripojitvijo oziroma ustanovitvijo Zavoda za mladino in šport Trbovlje se dejavnosti, ki se sedaj izvajajo ne bodo spreminjale, še naprej bosta to dva enakovredna področja. Nadaljnja organizacija dela in delovna mesta pa bosta odvisna od vodstva zavoda. 
Na 5. dopisni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje so bili sicer sprejeti vsi predlagani sklepi, ki pa so dostopni na povezavi (5. dopisna seja občinskega sveta Občine Trbovlje): https://www.trbovlje.si/navigacija/seje-obcinskega-sveta/101?parent_block_id=60 
Spoštovani.
Občina Trbovlje bo v maju z namenom največje možne optimizacije delovanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, izvedla pripojitev javnega zavoda Mladinski center Trbovlje k javnemu zavodu Zavod za šport Trbovlje. Tako se bo s ciljem, da se struktura omenjenih javnih zavodov, tako organizacijsko kot tudi statusno pravno kar najbolj prilagodi trenutnim in bodočim pogojem dela, ustanovil Zavod za mladino in šport Trbovlje, ki bo pokrival področji športne in mladinske dejavnosti, ki sta ga do sedaj pokrivala MCT in ZŠT. Občinski svet Občine Trbovlje je sicer na 9. redni seji sprejel sklep o pripojitvi ZŠT k zavodu MCT, vendar je v času 30 dnevne javne obravnave, ko so med Občino Trbovlje in zakonitima zastopnikoma ZŠT in MCT potekali pogovori in posvetovanja, prišlo do spremembe samega statusnega preoblikovanja javnih zavodov, in sicer tako, da se MCT pripoji javnemu zavodu ZŠT. Ob tem želimo poudariti, da gre za dva enakovredna javna zavoda oziroma enakovredni področji, ki jih javna zavoda pokrivata in sam formalni pravni postopek pripojitve na to ne bo vplival. Tudi po pripojitvi bosta ostali področji enakovredni, torej eno področje ne bo prevladalo nad drugim. 
S pripojitvijo Mladinskega centra Trbovlje (prevzeti zavod) k Zavodu za šport Trbovlje (prevzemni zavod) na prevzemni zavod preide vse premoženje in pravice ter tudi vse obveznosti prevzetega zavoda. To pomeni, da prevzemni zavod prevzame tudi vse zaposlene, ki so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas v javnem zavodu MCT. Delovna mesta s pripojitvijo ostanejo nespremenjena tako, da je zagotovljena kontinuiteta dela in obstoječa pravna razmerja. Vsak javni zavod ima sedaj po sedem zaposlenih torej skupno 14, v tej številki sta sicer vključena oba direktorja, pri čemer ob pripojitvi javnih zavodov V. D. direktorici MCT, kot edini, preneha mandat. S pripojitvijo oziroma ustanovitvijo Zavoda za mladino in šport Trbovlje se dejavnosti, ki se sedaj izvajajo ne bodo spreminjale, še naprej bosta to dva enakovredna področja. Nadaljnja organizacija dela in delovna mesta pa bosta odvisna od vodstva zavoda. 
Na 5. dopisni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje so bili sicer sprejeti vsi predlagani sklepi, ki pa so dostopni na povezavi (5. dopisna seja občinskega sveta Občine Trbovlje): https://www.trbovlje.si/navigacija/seje-obcinskega-sveta/101?parent_block_id=60 
 
 
 
 
 
 
RADIO AKTUAL KUM, ROMANA BERAVS, 20. 4. 2020
 
Hvala za sporočilo imam pa še dve vprašanji :
 
1.Ali je predvidena zasaditev novih dreves
2.Ali bo urejeno tudi odvodnjavanje , saj vsa meteorna voda po cesti priteče z Majcnove ceste in Vreskovega ( teče po sredini ceste, tako da avtomobili zalivajo pešce , ki hodijo po pločniku oz. ob šolski zelenici)  in se steka na avtobusno postajo pri občini.
Hvala , LP Romana
 
 
Spoštovani. 
Občina Trbovlje je že pred časom v parku pri občinski stavbi zasadila dve rdeči bukvi, ki bosta nadomestili odstranjeni stari drevesi. Drevesi, ki bosta z ureditvijo križišča odstranjeni, se namreč nahajata na pločniku in predstavljata nevarnost za udeležence v prometu, predvsem za pešce, saj zmanjšujeta površino pločnika, hkrati pa voznikom zmanjšujeta preglednost, kar posledično pomeni večjo nevarnost za prometno nesrečo. Glede na to, da gre na tem področju za majhno površino, veliko nekaj kvadratnih metrov, štiri drevesa niti ne bi imela dovolj prostora, da bi lahko zrasla v vsej svoji polnosti. Prav tako pa drevesa ne sodijo naj pločnik, saj kot že zapisano, predstavljajo nevarnost za udeležence v prometu. Omenjeno preureditev križišča so sicer začrtali strokovnjaki, kar pomeni, da bo ureditev skladna z veljavnimi predpisi, predvsem pa veliko varnejša za vse udeležence v prometu. 
Sama investicija predvideva tudi ureditev novega odtočnega jaška za vodo, ki priteka iz Majcnove ulice in Vreskovega, slednja se bo tako zajela z dodatnim odtočnim jaškom in zmanjšala pretok vode po cesti. 
Prijazen pozdrav. 

 

 

 

STA, LILI PUŠNIK, 20. 4. 2020

 

Spoštovani,
koliko je vredna ta naložba?
 
 
Spoštovani. 
Vrednost investicije ureditve križišča pri OŠ Trbovlje in trboveljskem bazenu, ki jo bo Občina Trbovlje izvedla v sodelovanju z državo, znaša 70.699,84 evrov. 
Prijazen pozdrav. 

 

 

 

DELO, POLONA MALOVRH, 10. 4. 2020

 

Pozdravljeni,
 
na rudniške in cementarniške površine v Trbovljah naj bi v teh dneh 
znova navažali domnevno oporečne materiale.
 
Po navedbah iz anonimnega pisma naj bi bila z dovažanjem na površine, 
kjer odlaganje ni dovoljeno, že obveščena tudi občina.
 
Zanima me, ali ste že preverili navedbe in kako ste/boste ukrepali.
 
Hvala za čim hitrejše odgovore. Prosim zanje vsaj do 14. ure danes.
 
Lepo vas pozdravljam, P. Malovrh

 

Spoštovani.

Vsem javnih razpisom, nameram, javnim pozivom, ki so bili objavljeni pred razglasitvijo epidemije, smo na Občini Trbovlje podaljšali rok za prijavo, in sicer do 15. aprila 2020. Kljub izrednim razmeram še vedno objavljamo javne razpise. Tako smo objavili javno naročilo za izdelavo dokumentacije za ureditev parkirišč, vrtičkov in igrišč v občin Trbovlje in javno naročilo rekonstrukcije in spremembe namembnosti dela objekta Vrtec Pikapolonica. Tudi rok slednjih javnih naročil je 15. april 2020 oz. 24. april. 

Dela, ki so se že začela, se izvajajo, v kolikor je to glede na trenutne razmere mogoče. Seveda ob tem skrbno upoštevamo in sledimo priporočilom in usmeritvam, podanih tako s strani države kot tudi občine. V tem trenutku se izvaja investicija vgradnje dvigala v delu poslovne stavbe na Ulici 1. junija 19, kot tudi obnove praznih občinskih stanovanj.

 

Prijazen pozdrav.

 

 

Spoštovani. 
Za nadzor nad rudniškimi površinami in kamnolomi je, ponovno poudarjamo, pristojna državna inšpekcija za energetiko in rudarstvo, ki spada pod Ministrstvo za infrastrukturo. Tako kot občina, lahko tudi občani s tem seznanijo omenjeno inšpekcijsko službo. 
Pri tem pa želimo poudariti, da Občina Trbovlje absolutno nasprotuje dovozu kakršnega koli škodljivega materiala na območju naše občine, kar smo v preteklih mesecih že večkrat poudarili. Prav tako smo svojo skrb izrazili pristojnim institucijam ter od podjetja RTH, kot tudi podjetja Lafarge cement zahtevali pojasnila. Pri tem še enkrat poudarjamo, da je v primeru, ko gre za dovažanje in odlaganje nevarnih ali gradbenih odpadkov, za to pristojna SAMO inšpekcija za okolje. Občina kot taka je odgovorna zgolj in samo za nadzor nad nezakonitim odlaganjem komunalnih odpadkov. Več kot to, da pristojne na problematiko opozarjamo ter, da od zgoraj omenjenih podjetij zahtevamo pojasnila, ne moremo storiti, saj pooblastil za to nimamo. Še enkrat želimo poudariti, da nam ni vseeno in skladno s svojimi pristojnostmi opozarjamo pristojne institucije, tako kot smo to počeli tudi do sedaj. 

 

 

ZON, NEŽA GRMŠEK, 1. 4. 2020

 

Lahko prosim konkretno, katera dela so tista, ki so se že začela ...

 
lp,N
 
 
Spoštovani. 
 
Pošiljam vam malo daljši odgovor na vaša vprašanja. Prilagam še tri fotografije. 
 
Dela, ki se v Občini Trbovlje izvajajo oziroma še bodo v prihodnje začela.

V delu poslovne stavbe na Ulici 1. junija 19 izvajamo investicijo vgradnje osebnega dvigala. Pri tem je bilo potrebno v začetni fazi ojačati in porušiti del nosilnih konstrukcij, narediti preboje za vrata, prestaviti je bilo potrebno tudi kanalizacijo. Sledi izvedba nove konstrukcije za dvigalo, ki zajema betonska in druga obrtniška dela. V zaključni fazi pa bo sledilo zaključevanje podov, postavitev predelnih sten in vgradnja vrat. Dela bodo potekala predvidoma do 15. junija 2020. Občina Trbovlje je sicer ponosna prejemnica naziva in nosilka listine »Občina po meri invalidov« že od leta 2005. To veliko priznanje občini in hkrati veliko obvezo občine za vsa nadaljnja leta je Zveza delovnih invalidov Slovenije podelila Občini Trbovlje kot tretji v Sloveniji. Vse od tedaj so naše aktivnosti usmerjene v različne oblike delovanja, s katerimi bi olajšali življenje invalidov, s tem pa tudi vseh ostalih prebivalcev naše občine. Ena največjih investicij zadnjih let na tem področju pa je izgradnja dvigala pri knjižnici, ki se trenutno izvaja.

Včeraj so se sicer začela tudi dela na 380 metrov dolgem odseku ceste proti Dobovcu, na Dobovcu mimo Lovske koče proti Lontovžu v sklopu katerih bo urejeno odvodnjavanje, uredil se bo spodnji ustroj ceste in izvedlo asfaltiranje. Izvedla se bo tudi asfaltaža manjšega odseka, kjer je trenutno makadam, in sicer od Planinske koče na Kumu mimo kapelice do travnatega parkirišča.

V tem mesecu pa se bo predvidoma tudi začela preureditev križišča pri Osnovni šoli Trbovlje, kjer bo urejeno novo križišče, ki bo bistveno bolj varno predvsem za osnovnošolce, ki tam obiskujejo šolo. Upamo tudi, da bo izvajalec pričel z deli na železniški postaji Trbovlje, kjer se načrtuje nova ureditev parkirnih površin. Prav tako v primeru, da bo izvajalec lahko pričel z deli, načrtujemo v tem letu še prenovo prostora pred stavbo Ulice 1. junija 4, kjer se nahaja tudi Rdeči križ ter obnovo manjšega odseka v Knezdolu.

Epidemija pa je začasno ustavila tudi pričetek del, ki bi se morala začeti v mesecu marcu in sicer zamenjavo vseh starih oken na gasilskem domu v Trbovljah, saj se tam trenutno nahaja in deluje tudi Štab Civilne zaščite Občine Trbovlje. Zaradi razmer pa se je začasno prestavila tudi izposoja e-koles. Natančen datum začetka bo znan po koncu epidemije, saj projekt izvajamo v sodelovanju z javnimi zavodi, ki so v času epidemije zaprti.

Javni razpisi, pozivi s področja družbenih dejavnosti.

Pred epidemijo je bil objavljen Javni poziv – Kultura 2020, ki je sedaj že zaključen, pogodbi s KUD Delavska godba Trbovlje in Zvezo kulturnih društev Trbovlje sta podpisani, v aprilu pa bodo s strani občine tudi že nakazana sredstva. Prav tako se je zaključil tudi javni razpis – Kultura 2020, v sklopu katerega bodo pogodbe za 26 društev poslane v podpis, ko bodo vsem društvom vročene določbe o dodelitvi sredstev, ki so pa so bile s strani Občine Trbovlje že poslane. Tako kot vsako leto bo občina društvom sredstva nakazala v maju in septembru. Zaključen pa je bil tudi že javni razpis Invalidske in humanitarne organizacije 2020, kjer so bile pogodbe organizacijam že poslane v podpis, sredstva pa se bodo, tako kot vsako leto, nakazala v maju in septembru. Zaradi razmer pa se je podaljšal javni razpis za nagrado zaključnim delom 2019, ki ima sedaj rok do 15. aprila 2020. Med tem pa je javni poziv za osebni telefonski alarm, za oskrbo na daljavo, odprt do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. decembra 2020, pri čemer pa se vloge razrešujejo sproti. S področja športa so bile odločbe že vročene, v tem tednu pa bodo v podpis društvom poslane tudi pogodbe. V kolikor bodo te pravočasno vrnjene bodo športna društva dotacije prejela že v aprilu. Prav tako bodo, v primeru, da bodo podpisane pogodbe prišle pravočasno, izplačane še dotacije veterinarskim organizacijam. Sicer pa so bile prve dotacije iz naslova splošne porabe izplačane že marca.

Nadaljujejo se tudi projekti iz Dogovora za razvoj regij.

Prav tako na občini nadaljujemo s projekti iz Dogovora za razvoj regij, v sklopu katerega bo v občini Trbovlje vzpostavljen Zasavski podjetniški inkubator, izvedla se bo infrastrukturna posodobitev obrtno industrijske cone Nasipi, odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save ter vzpostavile kolesarke poti.  

Subvencije za kmetijstvo, vgradnjo toplotnih črpalk in obnovo stavb, označenih kot kulturna dediščina.

Poleg vseh naštetih zadev pa nadaljujemo z dodeljevanjem subvencij fizičnim osebam za vgradnjo toplotnih črpalk in malih čistilnih naprav, s čimer spodbujamo prebivalstvo k uporabi alternativnih rešitev, ki  imajo vpliv na čistejše okolje v naši občini.  Občina sicer namenja subvencije tudi v kmetijstvu, tudi v tem primeru so upravičenci že dobili pogodbe v podpis.

Prav tako je odprt razpis za dodelitev finančnih vzpodbud za obnovo stavb, ki so zaščitene, kot kulturna dediščina, s čimer želimo občanom pomagati pri izvedbi fasad, zamenjavi stavbnega pohištva, zamenjavi strehe itd. na takšnih objektih. V povezavi s tem razpisom pa skupaj z družbo Spekter, d. o. o. vodimo projekt vzorčne ureditve ene izmed takšnih stavb na Tereziji, katerega prva faza bo predvidoma izvedena do konca letošnjega leta.

 

 

ZON, NEŽA GRMŠEK, 30. 3. 2020

 

Kakšno je stanje z objavljenimi razpisi, ponudbami, namerami ...

Ali se roki podaljšajo? Za kakšen določen ali nedoločen čas?
 
Boste v času epidemije objavljali kakšne razpise ali boste tudi počakali do konca epidemije?
 
Kako pa je z deli, ki so se že začela? Katera gradbišča so odprta in "na čakanju"? Se določena dela izvajajo, če ja katera in kje?
 
Že vnaprej vam hvala za odgovore,
Neža Grmšek

 

 

 

 

RTV, KARMEN ŠTRANCAR RAJEVEC, 16. 3. 2020

 

Pozdravljeni, prosim za podatek kako ste v občini uspeli organizirati pomoč staršem ( tistim, ki morajo delati) pri varstvu otrok

Hvala in ostanite zdravi. Karmen

 

Spoštovani.

V zvezi z varstvom otrok delavcev, ki delujejo v nujnih službah in nikakor ne morejo zagotoviti varstva svojih otrok, sporočamo, da že potekajo dogovori med Občino Trbovlje in štabom CZ Občine Trbovlje z Vrtcem Trbovlje, OŠ Trbovlje in Društvom prijateljev mladine Trbovlje v smeri individualnega nujnega varstva otrok. Kot je to organizirano v nekaterih drugih občinah, bi tudi v Trbovljah zbrali prostovoljce, ki bi na svojem domu oziroma domu otroka nudili otroku varstvo po sistemu 1:1, torej en prostovoljec nudi varstvo enemu otroku. Trenutno se sestavljajo in dopolnjujejo seznami prostovoljcev, ki bodo usklajeni do konca današnjega dne. Na podlagi prejetih seznamov bomo nato uredili tudi bazo otrok, ki bi potrebovali nujno varstvo in prostovoljce ter otroke med seboj povezali.

Prijazen pozdrav.

 

 

ZON, NEŽA Š. GRMŠEK, 10. 3. 2020

 

Pozdravljeni!

Zbiramo podatke glede odprtosti/zaprtosti, odpovedi prireditev ipd.
Radi bi zbrali podatke na enem mestu in jih jutri tekom dneva tudi objavili. 

Prosim za informacijo, kakšni so ukrepi in kako do nadaljnjega delujete - glede na ukrepe povezane z virusom. 

Hvala vsem in prijeten pozdrav
Neža Grmšek

Srečno!

Neža Š. Grmšek, urednica

 

Spoštovani.

Včeraj smo glede trenutne situacije z novim koronavirusom javnosti poslali sledečo izjavo.

Ker so se ukrepi na državni ravni glede korona virusa včeraj nekoliko zaostrili in ker število obolelih trenutno v Sloveniji raste, je danes dopoldne na Občini Trbovlje potekal seznanitveni  sestanek pristojnih o morebitnih ukrepih v prihodnje in trenutnem stanju. Na sestanku so se sestali županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič ter direktorica OU Maja Hvala, direktorica Splošne bolnišnice Trbovlje Romana Martinčič, direktor Zdravstvenega doma Trbovlje Denis Tomše, strokovni vodja Zdravstvenega doma Trbovlje Roman Kralj, dr. Logar in poveljnik štaba civilne zaščite Občine Trbovlje Simon Las. Nikakor ni potrebna panika, saj so zadeve še vedno v mejah, ko jih je možno nadzirati in kontrolirati. Ključnega pomena v prihodnjih dveh ali treh tednih, kolikor dolgo bi naj potekale inkubacijske dobe okuženih je, da se virus ne prenese na nikogar več. V ta namen odsvetujemo druženja v manjših ali večjih skupinah, prav tako se naj redno skrbi za higieno oz. razkuževanje rok, v javnih ustanovah pa tudi za razkuževanje kljuk in večkratno čiščenje površin, na katerih se prenaša virus. Če res ni nujno, je bolje, da se na pot v tujino ne odpravljate.

Kako pa je glede prireditev v občini? Županja Jasna Gabrič poudarja, da »je potrebno upoštevati vladno prepoved organiziranja prireditev, kjer je na prizorišču več kot 100 ljudi. Prav tako se pričakuje, da se vse prireditve, kjer so ciljna publika najbolj ogrožena skupina ljudi, torej starejši, v popolnosti odpovejo ne glede na število udeležencev. Naša skupna skrb mora v tem trenutku biti preudarnost, skrb za najbolj ranljive skupine in izvajanje vseh preventivnih ukrepov, da ne bi prišlo do širjenja virusa. Nepotrebna panika ni na mestu, saj gre za začasno prilagoditev naših navad, ki pa bodo odpravljene kakor hitro bodo ukrepi, ki jih kot družba vsi izvajamo, doprinesli k izboljšanju stanja, torej neširjenju virusa in upadu št. okuženih. Vse pristojne službe v občini, ki opravljajo naloge tudi za celotno regijo, so dobro pripravljene na morebiten pojav virusa v naših krajih, a upam, da njihovo posredovanje ne bo potrebno.«

V Zasavju je za odvzem brisa pristojen Zdravstveni dom Trbovlje, ki je ena od 16ih točk v Sloveniji. Direktor doma Denis Tomše poudarja, da »mora bolnik s sumom na okužbo s koronavirusom najprej telefonirati svojemu osebnemu zdravniku in se ne sme nikakor brez telefonske najave pojaviti v zdravstvenem domu, saj s tem ogroža ostale ljudi v čakalnici in zdravstveno osebje. Zdravnik bo nato po pogovoru prek telefona z bolnikom in posvetu z lokalnim epidemiologom ocenil, ali je sum upravičen ali ne. Če bo ocenil, da je sum upravičen, bo bolniku prek telefona sporočil, kaj in kako naprej.«

Strokovni vodja Zdravstvenega doma Trbovlje Roman Kralj je poudaril: » da bo od danes, od 11. ure naprej možen vstop v ZDT samo preko ene vstopne točke in sicer na vhodu zgoraj, kjer je pot v urgentni center ter ena izstopna točka na vhodu spodaj.Preventivno se bo izvajala triaža, kar pomeni, da bodo na vhodu vsakemu obiskovalcu izmerili temperaturo ter ga povprašali po simptomih. Če bi se pojavilo karkoli sumljivega, kar bi nakazovalo na okužbo z virusom, bo oseba naprej usmerjena v izolirnico, kjer jo bo pregledal zdravnik in ocenil ali je potreben odvzem brisa, od četrtka naprej pa bosta v ta namen delovala zabojnika v katerih bo bolnike s sumom na virus od četrtka naprej pregledal zdravnik, odvzet pa jim bo tudi bris.« Torej, ko bo bolnik prišel v zabojnik, se bo zdravstveni delavec z njim na kratko pogovoril, preveril osnovne vitalne funkcije in mu bo odvzel bris. Bolnik bo nato odšel domov, kjer bo počakal na izvid. Zabojniki ne bodo namenjeni hospitalizaciji.Preglede pacientov bodo izvajali zdravniki iz celotne regije. Bolnikeprav tako pozivajo, da v naslednjih dveh tednih racionalizirajo prihode v zdravstveni dom, v primeru suma na virus pa pokličejo na številki 03 56 24 119 (od ponedeljka  do petka med 7. in 20. uro) in na številko 03 56 52 605 (od petka od 20. ure do ponedeljka do 7. ure). Prav tako do bodo do preklica prenehale z delovanjem referenčne ambulante družinske medicine.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je podprla delo zdravstvenih ustanov po Sloveniji pri odkrivanju okuženih s koronavirusom in omejevanju širjenja okužb, in sicer z zagotovitvijo 36 zabojnikov. Zabojniki URSZR bodo namenjeni odvzemanju brisov bolnikov s sumom na okužbo s koronavirusom. Direktorica Splošne bolnišnice TrbovljeRomana Martinčič »Tudi Splošna bolnišnica Trbovlje zapira vhode, vhod v bolnišnico bo zato mogoč zgoraj, mimo vratarja, kjer se bo izvajala triaža oziroma kontrola.« Torej, ko bo bolnik prišel v zabojnik, se bo zdravstveni delavec z njim na kratko pogovoril, preveril osnovne vitalne funkcije in mu bo odvzel bris. Bolnik bo nato odšel domov, kjer bo počakal na izvid. Zabojniki ne bodo namenjeni hospitalizaciji.

Poveljnik civilne zaščite Občine Trbovlje, Simon Las, pa dodaja, » da ima CZ vsa potrebna navodila in opremo za primer večjega širjenja virusa, prav tako pa je CZv neposrednem stiki z URSZR ki bi v primeru eskalacije  v naši občini iz rezerv zagotavljala materialna sredstva in podporo.«

Prav tako bi želeli dodati, da skladno z ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, ki jih je na včerajšnji seji sprejel Svet za nacionalno varnost velja odredba o prepovedi zbiranja ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa, kjer se zbira več kot 100 ljudi. Odredba je stopila v veljavo z današnjim dnem, inšpekcijska služba Ministrstva za zdravje pa bo vzpostavila dežurno službo 24/7, ki bo na terenu izdajala odločbe kršiteljem Odredbe o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih. Vse javne zavode, društva in ostale v občini pozivamo k spoštovanju odredbe ministrstva. Prav tako obveščamo, da bo zaprta javna blagajna na Občini Trbovlje, zato do nadaljnjega plačilo položnic tu ne bo več možno. Občanke in občane pa pozivamo, da vse zadeve, ki ne zahtevajo osebnega obiska institucij (tudi Občine Trbovlje) uredijo po telefonu na št. 03 56 34 800 oziroma preko e-pošte obcina.trbovlje@trbovlje.si. Prav tako z današnjim dnem prestavljamo termin čistilne akcije Očistimo in uredimo Trbovlje, ki naj bi potekala 28. marca. Novi termin bo znan naknadno, predvidoma pa bo akcija potekala v sredini aprila.

Ob tem bi želeli poudariti, da smo še vedno v obdobju, ko lahko zamejimo širjenje virusa, zaradi česar je vsakršna panika odveč. Sprejeti ukrepi so preventivne narave, njihov namen pa je predvsem zaščita najbolj ogrožene skupine prebivalstva, torej starejših. Občanom predlagamo, da redno spremljajo spletne strani in družbena omrežja, kjer bodo društva in zavodi sproti obveščali o odpovedi oziroma prestavitvi dogodkov. Prav tako na spletni strani Občine Trbovlje na enem mestu objavljamo vsa obvestila o odpovedih dogodkov, ki nam jih posredujejo organizatorji.

 

 

ZON, 9. 3. 2020

 

Prosila bi za podatke vsaj za zadnje 3 mesece, glede hitrosti, ki jih je zabeležil prikazovalnik. Lahko celotno tabelo, ali pa najhitrejšo (tudi uro in datum), povprečno hitrosti.

Hvala

Prosim za podatke najkasneje jutri do 10. ure 

Srečno!

Neža Š. Grmšek, urednica

 

Spoštovani.

V preteklosti smo na lokalni cesti Trg revolucije – Opekarna zabeležili številne primere prehitre vožnje, ki je v naselju omejena na 50 km/h. Ker je to tudi šolska pot, ki mora biti kar se da varna, smo leta 2017 postavili prikazovalnik hitrosti, ki voznike opozarja na prehitro vožnjo in daljše časovno obdobje tudi izvajali meritve ter vodili statistiko. Ker je prišlo do upada kršitev je prometna komisija ocenila, da beleženje ni več potrebno, zato se trenutno statistika ne izvaja in meritve ne beležijo. Kljub vsemu pa želimo v prihodnosti v skupno bazo povezati vse merilnike hitrosti, ko so v Trbovljah že nameščeni, in tako na enem mestu dostopati do statističnih podatkov meritev vseh prikazovalnikov. S tem bi dobili tudi boljši vpogled v vozniško kulturo v Trbovljah in lažje nadaljevali z ukrepi umirjanja prometa na tistih območjih, kjer je to resnično najbolj potrebno. Spomnimo. Poleg varne šolske poti pri Osnovni šoli Tončke Čeč smo lani uredili tudi varno šolsko pot mimo Osnovne šole Ivana Cankarja. Letos pa nameravamo to storiti tudi pri OŠ Trbovlje, in sicer z rekonstrukcijo križišča, ki bo potekala letos poleti.

 

 

 

ZON, 21. 2. 2020

 

Živjo!
 
Bi lahko več informacij glede dvigala v knjižnici?
Kdaj naj bi se dela pričela, koliko časa trajala. Bo knjižnica odprta ves čas?
Bo dvigalo uporabno tudi za ostale službe, ki se nahajajo v isti stavbi (ZRSZ in ostali)?
Kdo bo financiral projekt?
Kolikšen znesek bo potrebno odšteti za izvedbo?
 
Morda kakšna fotografija ali skica idejne zasnove? kjer se vidi, kje točno bo dvigalo

 

Spoštovani.

 

V mesecu marcu Občina Trbovlje pričenja z vgradnjo dvigala v stavbi Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Seveda dvigalo ne bo namenjeno zgolj obiskovalcem knjižnice, ampak tudi strankam Zavoda za zaposlovanje ter ostalim obiskovalcem. Na ta način bomo zagotovili lažji dostop gibalno oviranim v prvo nadstropje mladinskega oddelka knjižnice ter obisk Zavoda RS za zaposlovanje, kar jim je bilo do sedaj onemogočeno oziroma oteženo. Dela se bodo, kot že rečeno, pričela v prvem tednu marca, zaključena pa bodo predvidoma do junija. V času del bodo vrata knjižnice normalno odprta skladno z delovnim časom, prilagojeno pa bo delovanje knjižnice. Investitor projekta je Občina Trbovlje, višina investicije znaša 151.800,03 €, pri čemer bo občina pokrila 82,57 % vrednosti investicije, preostanek pa bo v sorazmernem deležu krilo Ministrstvo za obrambo, ki ima v tej poslovni stavbi svoje prostore. Ob tem želimo poudariti, da je morala občina predhodno odkupiti tri dele stavbe in za to nameniti približno 165.000 € ter dodatnih 8.000 € za dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, da se je sploh lahko podala v izvedbo investicije vgradnje dvigala v objekt. Zato nas še toliko bolj veseli, da bo investicija letos realizirana. 
Spoštovani.

 

V mesecu marcu Občina Trbovlje pričenja z vgradnjo dvigala v stavbi Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Seveda dvigalo ne bo namenjeno zgolj obiskovalcem knjižnice, ampak tudi strankam Zavoda za zaposlovanje ter ostalim obiskovalcem. Na ta način bomo zagotovili lažji dostop gibalno oviranim v prvo nadstropje mladinskega oddelka knjižnice ter obisk Zavoda RS za zaposlovanje, kar jim je bilo do sedaj onemogočeno oziroma oteženo. Dela se bodo, kot že rečeno, pričela v prvem tednu marca, zaključena pa bodo predvidoma do junija. V času del bodo vrata knjižnice normalno odprta skladno z delovnim časom, prilagojeno pa bo delovanje knjižnice. Investitor projekta je Občina Trbovlje, višina investicije znaša 151.800,03 €, pri čemer bo občina pokrila 82,57 % vrednosti investicije, preostanek pa bo v sorazmernem deležu krilo Ministrstvo za obrambo, ki ima v tej poslovni stavbi svoje prostore. Ob tem želimo poudariti, da je morala občina predhodno odkupiti tri dele stavbe in za to nameniti približno 165.000 € ter dodatnih 8.000 € za dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, da se je sploh lahko podala v izvedbo investicije vgradnje dvigala v objekt. Zato nas še toliko bolj veseli, da bo investicija letos realizirana. 

 

 

 

STA, ALEŠ KOCJAN, 12. 2. 2020

 

 

Pozdravljeni,
 
na Slovenski tiskovni agenciji pred začetkom letošnjega vpisa v vrtce 
pripravljamo prispevek, v katerem bomo predstavili stanje na tem 
področju v posameznih občinah, pa bi vas prosil za odgovore na naslednja 
vprašanja:
 
1. Ali bo v vaši občini letos dovolj mest v vrtcih?
 
2. Ali za novo vrtčevsko leto, to je septembra, načrtujete kakšne nove 
oddelke v vrtcih?
 
3. Ali so za novo vrtčevsko leto predvidene kakšne nove naložbe v vrtce?
 
 
Odgovore na vprašanja bi potreboval najpozneje do petka do 10. ure 
zjutraj. Ob prejemu tega sporočila bi tudi prosil, da mi sporočite, ali 
boste na vprašanja odgovorili.
 
 
Hvala in lep pozdrav
 
Aleš Kocjan, novinar STA
 
 
 
Spoštovani. 
Pošiljamo odgovore na poslana vprašanja.

 

Občina Trbovlje s podatki o tem, ali bo letos dovolj prostih mest v Vrtcu Trbovlje zaenkrat še ne razpolaga, saj se bodo vpisi začeli 24. februarja in trajali do vključno 6. marca 2020. Takrat bo tudi več znanega o zapolnitvi mest in številu prijavljenih otrok. Ob tem želimo poudariti, da je bilo do sedaj otrokom, katerih starša sta zaposlena in imata stalno prebivališče v občini Trbovlje, vedno zagotovljeno mesto v trboveljskem vrtcu. 

 

 

 

SAVUS, MARTINA DROBNE, 7. 2. 2020

 

Evo, kot dogovorjeno.
 
Prosim za podatek, kaj dobijo mamice novorojenčkov v vaši občini. Zanima me še, ali velja to tudi za posvojene otroke (do katere starosti) in ali ste imeli v občini v preteklem letu kak primer posvojitve.
 
Za odgovor prosim čimprej, enkrat med 10. in 14. februarjem pač. J 
 
Lep pozdrav,
 
Martina Drobne
Evo, kot dogovorjeno.
 
Prosim za podatek, kaj dobijo mamice novorojenčkov v vaši občini. Zanima me še, ali velja to tudi za posvojene otroke (do katere starosti) in ali ste imeli v občini v preteklem letu kak primer posvojitve.
 
Za odgovor prosim čimprej, enkrat med 10. in 14. februarjem pač. 
 
Lep pozdrav,
 

 

Martina Drobne
 
 
 
Spoštovani. 
V Občini Trbovlje smo posebej za priložnost obdarovanja staršem novorojenčkov izdelali unikatno škatlo imenovano »Moja prva škatlica spominov«, ki jo ob rojstvu novorojenčka prejmejo starši. V njej se skrivajo pripomočki, za lažji začetek ob prihodu novega družinskega člana. Pralnih pleničk in brisačk pri dojenčkih namreč ni nikoli preveč, unikatni koledar, ki se prav tako nahaja v škatlici pa omogoča, da bo prvo leto otrokovega življenja zabeleženo še na bolj poseben način in s tem ustvarjeni tudi najlepši spomini za vse življenje. Hkrati se zavedamo, da starši ob rojstvu otroka radi berejo tako izobraževalne knjige, kot tudi otroške, ki vzpostavljajo posebno vez med starši in otroki. Z brezplačnim vpisom otroka v mladinski oddelek Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje in bonom za enoletno brezplačno podaljšanje članarine ali vpisom za enega izmed staršev, želimo omogočiti točno to, knjige in revije narediti še bolj dostopne. Poleg vseh praktičnih pripomočkov, ki staršem olajšajo začetke pa se v škatlici nahaja tudi bon v vrednosti 30 evrov, ki je vnovčljiv v poslovalnicah trgovine Pikapolonica. Občina Trbovlje torej obdaruje starše novorojenčkov, vendar se je sistem obdarovanja, zaradi uveljavitve Uredbe o varovanju osebnih podatkov, nekoliko spremenil. Ob odhodu iz porodnišnice starši prejmejo vlogo za uveljavitev enkratne pomoči ob rojstvu novorojenčka in soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki ju pošljejo na Občino in potem na podlagi tega prejmejo »Mojo prvo škatlico spominov«. Vsebina škatlice je namenjena predvsem dojenčkom, zato starejšim otrokom (v primerih posvojitve) ne bi koristila, seveda pa bi jo prejeli tudi starši v primeru posvojitve dojenčka. S podatki o tem, koliko je bilo posvojitev, Občina Trbovlje ne razpolaga. Prosimo, da se obrnete na Center za socialno delo Zasavje, enoto Trbovlje, ki je za to pristojen.

 

 

 

ZON, UREDNIŠTVO, 5. 2. 2020

 

Zanima me, kaj se dogaja s projektom Ledenice. Večkrat smo že pisali o planih in celo o rezerviranih sredstvih, ampak bolj kot ne vse stoji. Lahko prosim informacije, kaj in kdaj?
 
- ali je bil projekt sploh prijavljen na kakšen razpis? Če ja, kdaj in kam?
- kakšna popravila/ureditve so bila izvedena od spomladi 2018?
- zakaj ni nadstrešnice in kam so šla predvidena sredstva za to (11.500 EUR)?
- Kaj je v planu na tem mestu in kdaj?
 
Hvala in prosim za odgovore do konca tega tedna. 
 
Lp

 

 
Spoštovani. 

 

Za področje Ledenice je bil leta 2017 izdelan projekt za izvedbo, vendar je ocenjena vrednost investicije znašala približno milijon evrov. Občina Trbovlje, zaradi tako visoko ocenjene vrednosti, projekta ni mogla izpeljati sama, hkrati pa ga, zaradi specifičnega namena uporabe, kljub prizadevanjem, ni uspela prijaviti na razpis. Ker pa so bile obstoječe površine in klančine že zelo dotrajane in posledično nevarne za uporabnike je občina leta 2018 uredila že obstoječe površine in s tem zagotovila varnejšo uporabo območja. Prenova klančin oziroma celotnega poligona s posebnimi vlago odpornimi ploščami primernimi za večje obremenitve je znašala 8.114,83 evrov. Med tem, ko je bilo za pripravo podlage in postavitev nadstreška namenjenih 2.598,60 evrov, ter dodatnih 427 evrov za čiščenje okolice, ki je zajemala tako odvoz smeti kot obrezovanje drevja. Skupno je bilo torej v letu 2018 za ureditev Ledenice namenjenih 11.140,43 evrov. Ker je projekt za Ledenico iz leta 2017 bistveno predrag za izvedbo, ga sedaj spreminjamo in prilagajamo. Trenutno potekajo pogovori s projektanti, naš cilj pa je, da bi v novi podobi park zaživel v prihajajočih letih in bil namenjen širši množici ter postal točka v zgornjem delu mesta, ki bo primerna za druženje in preživljanje prostega časa. 

 

 

ZON, DOROTEJA JAZBEC, 4. 2. 2020

 

 

Pozdravljeni, hvala za poslano.
 
Manjka mi znesek za člane delovnih teles (odbori, komisije) -
koliko prejmejo na sejo in koliko ste letno namenili izplačil delovnim telesom;
poslali ste namreč samo podatek za predsedujočega.
 
Hvala in lep pozdrav,
 
 
Spoštovani.

 

Člani komisij prejmejo sejnino v višini 39,88 evrov neto na sejo. Znesek namenjen sejninam občinskega sveta in pripadajočim povračilom stroškov, za katerega je bilo v lanskem letu namenjenih 43.218,46 evrov, zajema tudi zneske sejnin komisij. Večina članov komisij je hkrati tudi občinskih svetnikov, zato ti prejmejo skupno izplačilo sejnin za komisije in občinski svet. Iz tega izhaja, da je bilo za sejnine članov komisij, ki niso hkrati tudi v občinski svetniki, v lanskem letu namenjenih 9.678,26 evrov, preostanek (33.540,20 evrov) pa tistim, ki so hkrati v občinskem svetu oziroma so samo občinski svetniki
 
 
 
 
ZON, DOROTEJA JAZBEC, 3. 2. 2020
 
 
Pozdravljeni,
 
bralec se je obrnil na ZON češ da je na območju starega Hrastnika, kjer je  postavljen spomenik padlim žrtvam in na poti mimo nekdanjega begunskega  centra, nezgledno število dogorelih sveč. Na Občino sem že naslovila  vprašanje, ali je to zemljišče občinsko. Zanima pa me, v kolikor se  zgodi, da krajani opazijo tovrstna divja odlagališča, ima pristojna, torej hrastniška  komunala ali vi kot medobčinsko redarstvo vzpostavljen kak vzvod po katerem se prijavljene odpadke odstrani? Kaj naj občan stori ko naleti naj kaj takšnega?
 
Srečno in hvala za sodelovanje!
 
 
Spoštovani.
 
Vprašanje smo predali naprej Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu Zasavje, ki vam bo odgovor poslal v nakrajšem času.
 
 
 

ZON, DOROTEJA JAZBEC, 30. 1. 2020

 

Spoštovani,
vljudno vas naprošam za podatek,
kako se je razpletla zadnja korespondenčna seja:
1. Koliko svetnikov je glasovalo za/proti/vzdržaniv primeru ge. Lamovšek (v.d. dir. v MC Trbovlje)?
2. Je bila to edina točka oz edini predmet glasovanja, in če ne, o čem so še odločali?
3. Mimo MCT: Javna razgrnitev elaborata lokacijse prevetritve za območje OŠ NOVA - Za kaj gre pri tem? Katere spremembe se načrtuje - želijo krajani spremembe zaradi neugodne obstoječe ali bodoče situacije?
 
 
 
Spoštovani.
Predlog skrajšanega zapisnika o 4. dopisni seji občinskega sveta Občine Trbovlje, v katerem so tudi vsi podatki, je objavljen na spletni strani Občine Trbovlje na povezavi: https://www.trbovlje.si/navigacija/seje-obcinskega-sveta/101?parent_block_id=60 pod 9. redno sejo občinskega sveta, z naslovom dokumenta Predlog zapisnika 4. dopisne seje. Na dopisni seji so občinski svetniki Občine Trbovlje podali soglasje k imenovanju Zvezdane Lamovšek za v. d. direktorja javnega zavoda Mladinski center Trbovlje, za čas do imenovanja novega direktorja, oziroma največ za eno leto. Za je glasovalo 18 članov, proti nihče, šest članov ni glasovalo, medtem, ko se je en član izločil iz glasovanja. Drugih točk glasovanja ni bilo.
Lokacijska preveritev je postopek, s katerim lahko občina pod določenimi pogoji prilagaja določbe prostorskih aktov. Postopek pa se začne na pobudo investitorja. V našem primeru gre za odstopanje od pogojev gradnje enostanovanjskih hiš na območju nekdanje vile Aurore na Golovcu v Trbovljah. Potrebna je torej prilagoditev višinske kote pritličja dveh objektov, da se zagotovi skladnost posameznik odločb odloka, saj je iz grafičnega dela mogoče razbrati, da gre za višinske kote pritličja in ne kleti, kot je zapisano. Na podlagi določb ZUreP-2 smo se zato odločili za postopek lokacijske preveritve, po sprejetju katerega bo investitor lahko naročil projekte in objekte zgradil.

 

 

ZON, DOROTEJA JAZBEC, 28. 1. 2020

 

Spoštovani,
 
vljudno vas naprošam za podatke
 
1. Koliko NETO znaša
a) sejnina občinskim svetnikom za redno sejo občinskega sveta
b) sejnina občinskim svetnikom za izredno sejo občinskega sveta
c) sejnina članom delovnih teles (odbori, komisije)
d) sejnina za predsedovanje seji delovnega telesa
e) sejnina članom nadzornega odbora
f) sejnina za predsedovanje seji nadzornega odbora
 
2. Koliko ste v lanskem proračunu porabili za
a) občinski svet
b) odbore in komisije
c) nadzorni odbor
= skupaj?
 
3. Koliko je po vašem zadnjem razpoložljivem podatku občanov v vaši občini?
 
Za odgovore prosim do četrtka do 10. ure.
 
Srečno in hvala za sodelovanje!

 

 
 
Spoštovani. 
 
Občinski svet Občine Trbovlje sestavlja 25 občinskih svetnikov, ki sejnine prejemajo skladno s Pravilnikom o plačah, sejninah in drugih prejemkih. Tako udeleženci redne seje prejmejo 99,95 evrov neto, medtem ko za izredno sejo dobijo izplačan znesek v višini 80,01 evra neto. Sejnina za člane nadzornega odbora je 41,86 evrov neto, za predsedovanje seji nadzornega odbora pa pripada sejnina v višini 62,53 evrov neto. Predsedovanje na seji delovnih teles prinaša 49,98 evrov neto. Občina Trbovlje je tako v letu 2019 za sejnine in ostale pripadajoče stroške za občinski svet namenila 43.218,46 evrov, za sejnine nadzornega odbora pa 5.217,05 evrov, skupno torej 48.435,51 evrov. V proračunu je bilo v letu 2019 za ta namen predvidenih 53.000 evrov, kar pomeni, da je bilo za ta namen porabljenih 8,6 % sredstev manj od predvidenih. Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v Trbovljah 16.018 prebivalcev

 

 

 

STA, LILI PUŠNIK, 29. 1. 2020

 

Spoštovani,
zanima me, katere ukrepe ste sprejeli na občini glede izboljšanja kakovosti zraka? S čim je zrak najbolje onesnažen v vaši občini?
Vljudno vas prosim za odgovore do petka, 31. januarja do 10. ure.
Hvala in lep pozdrav!
 
 
Spoštovani.
 
Na Občini Trbovlje v skladu s pristojnostmi in finančnimi zmožnostmi, izvajamo številne aktivne ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka. V zadnjih letih smo tako uvedli sistem upravljanja z energijo v javnih stavbah, izvedli sanacijo javnih zgradb  - Osnovne šole Trbovlje, vrtca Pikapolonica in OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, uvedli energetsko knjigovodstvo v javnih stavbah, prav tako smo javne stavbe tudi energetsko pregledali. Ker pa lahko k čistejšemu zraku prispevamo tudi z ukrepi s področja trajnostne mobilnosti, je občina veliko projektov izvedla tudi na tem področju. V zadnjih letih se je tako izvedla študija umestitve kolesarskih stez v sistem mesta. Del kolesarskih površin je že vzpostavljen, preostanek bo izveden do konca leta 2022. V pomladnih mesecih pa bo zaživel projekt izposoje električnih koles, s katerim želimo ljudi spodbuditi k zmanjšanju uporabe osebnih avtomobilov in trajnostno mobilnost združiti z zdravim načinom življenja. Uvedba avtobusne linije Terezn'čan, za katero karta, zaradi subvencije Občine Trbovlje, znaša le 0,50 evra, je spodbuda, s katero želimo občanom približati uporabo javnega prevoza, v delih mesta, kjer sicer ni možnosti koriščenja javnega prevoza. Tudi s tem zmanjšujemo uporabo avtomobilov. Poleg tega smo uvedli mokro čiščenje površin in izdelali celostno prometno strategijo. V lanskem letu urejen Park kulture pred pošto pa je tlakovan, tako kot tudi neposredna okolica OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, s tlakovci, ki iz ozračja vežejo NOx delce, in s tem pripomorejo k manjši onesnaženosti tega območja. 
Največjo onesnaženost zraka v občini sicer predstavljajo individualna kurišča in male kurilne naprave, ki jih mnogi občani še vedno uporabljajo in so največji vir PM 10 delcev, ta pa predstavljajo največji problem onesnaženosti zraka v naši občini. Državi smo zato že pred leti predlagali predloge, s katerimi bi z manj sredstev dosegli večji učinek na tem področju. Tako so se uvedle 100 % subvencije za socialno šibke, upokojence ter najemnike občinskih stanovanj. V nekaj letih smo zamenjali predimenzionirane cevi vročevodnega omrežja in na ta način zmanjšali toplotne izgube ter širili omenjeni vir ogrevanja zgornjem delu mesta. Na Občini Trbovlje smo veseli, da občanom omogočamo subvencioniranje nakupa toplotne črpalke, ki deluje na način, da izkorišča obnovljive vire energije in s tem bistveno zmanjšuje emisije CO2. Tako lahko občani Trbovelj bistveno ceneje nakupijo toplotno črpalko, saj jim je omogočena dvojna subvencija, tako s strani občine kot s strani Ekosklada. O tem področju občane tudi redno seznanjamo v občinskem časopisu. V sodelovanju z ARSO pa je občina leta 2017 pristopila k dvomesečni kompaniji, v kateri je bilo izbranih pet različnih območij Trbovelj, na katerih je potekalo vzorčenje. Ker želimo zmanjšati vsebnosti PM10 delcev, že vrsto let nimamo ognjemeta, seveda pa tudi občane pozivamo k neuporabi pirotehničnih sredstev.
Občina si torej s subvencijami in energetsko ureditvijo javnih stavb ter izvajanjem ostalih ukrepov tudi ozaveščanja občanov, znotraj svojih finančnih sposobnosti trudi izboljšati kakovost zraka in izpolnjuje, leta 2013 sprejet, Odlok o načrtu za kakovost zraka.

 

 

 

ZON, DOROTEJA JAZBEC, 22. 1. 2020

 

Spoštovani,
za namen priprave članka vas vljudno naprošam za naslednje informacije:
1. Koliko gradbenih dovoljenje je bilo izdanih v letu 2019 v vaši občini?
2. Kakšno je razmerje med poslovnimi in zasebnimi izdanimi gradbenimi dovoljenji?
3. Kolikšna velikost objektov in lokacija (mesto, podeželje?) prevladuje oz kakšno je povprečje?
4. Ali Občina zagotavlja kakšne ugodnosti za novograditelje?
5. Ali opažate porast ali upad zanimanja za gradnjo nepremičnin?
 
Srečno in hvala za sodelovanje!
 

 

Spoštovani. 
Občina Trbovlje ni pristojna za izdajo gradbenih dovoljenj, zato prosimo, da se obrnete na pristojne, torej na Upravno enoto. Si pa občina prizadeva spodbuditi novogradnje, zato novograditeljem omogoča, da so pet let po vselitvi upravičeni do oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 

 

ZON, DOROTEJA JAZBEC, 23. 1. 2020

 

Lep pozdrav,
 
za namen priprave članka na temo vodenja MC Trbovlje
vas naprošam, da mi sporočite datum predvidene korespondenčne seje.
 
Srečno!
 
Doroteja Jazbec

 

 
Spoštovani.
Dopisna seja je bila sklicana 22. januarja, glasovanje bo trajalo do 27. januarja 2020.

 

 

 

REVIJA ZARJA JANA, LARA JELEN, 8. 1. 2020

 

Spoštovani,
 
sem novinarka revije Zarja Jana in vam pišem, ker me za članek, ki ga pripravljam zanima, ali bi mi lahko zaupali načrt za tunel med Preboldom in Trbovljami? Ali že obstaja kakšna vizualizacija, da bi si znali predstavljati novo pot? Vesela bom tudi vsake druge informacije o tem, kako trenutno kaže cestni povezavi med Trbovljami in Preboldom? Je vse še bolj v oblakih, je na vidiku kakšna realizacija...?
 
Za odgovor se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem!
Lara Jelen
 

 

Spoštovani. 

Kljub temu, da se je o navezavi Zasavja na avtocesto govorilo že več kot deset let, žal na tem področju ni bilo strojenega nič. Ko smo leta 2018 želeli preveriti kakšni projekti oziroma načrti so do takrat že bili narejeni, in od tam nadaljevati, nismo na občini našli niti enega dokumenta, s katerim bi si lahko pomagali. Tako smo začeli od začetka. Po treh letih dela in številnih sestankih z državo ter občinama Preboldi in Hrastnik, ki pri projektu sodelujejo lahko rečemo, da je projekt navezave Zasavja na avtocesto izjemno zahteven, obsežen in predvsem dolgoročen projekt, ki bo realiziran na dolgi rok, nikakor pa ne v letu ali dveh. Trenutno je projekt v idejni fazi, zato vizualizacija o ustrezni trasi še ni izdelana. Šele po pridobitvi strokovnih podlag, ki bodo izdelane v letošnjem in letu 2021 pa se bo določila najustreznejša. Vse trase bo potrebno namreč presojati iz različnih vidikov. Tako z vidika ekonomsko-tehnične upravičenosti, ker sam projekt predstavlja veliko finančno obremenitev, kot iz vidika vpliva na okolje. Pomembno je tudi, da je izbrana trasa prometno-tehnično ustrezna, hkrati pa je potrebno upoštevati ustreznost za lokalne skupnosti na katere bo trasa posegala. Pri projektu kot je ta, ki predstavlja zahteven poseg na različna področja je zelo pomembna idejna oziroma začetna faza, na podlagi katere se nato gradi celotna nadaljnja realizacija. Kljub temu, da smo šele na začetku poti, na kateri nas čaka mnogo izzivov smo veseli, da smo zagrizli v kislo jabolko in se lotili projekta, ki je tako dolgo tema pogovorov, nihče do sedaj pa se ga ni zares lotil. Verjamemo, da bo navezava Zasavja na AC predstavljala velik preboj na področju razvoja Zasavja.

 

 

ZON, DOROTEJA JAZBEC, 13. 1. 2020

 

Spoštovani,
 
za namen priprave primerjalnega članka
vas vljudno naprošam za naslednje podatke:
 
1. Koliko let podeljujete nagrade za diplomska dela študentom?
2. So vsa leta zneski enaki, ali se spreminjajo in koliko znaša nagrada diplomantu?
3. Izpostavite, prosim, eno ali dve zaključni deli, ki sta bili uporabljeni v praksi.
4. Koliko je bilo skupno podeljenih nagrad do sedaj?
 
Hvala in srečno!
Doroteja Jazbec
 
 
 
Spoštovani. 
Občina Trbovlje želi z objavljenim javnim razpisom za dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela spodbuditi študente, da pri izbiri teme zaključnih del, vključijo vsebine, ki so gospodarsko, kulturno, zgodovinsko, ali kako drugače povezane z občino Trbovlje. Letos objavljen javni razpis bo že peti zapored, saj je bil prvi objavljen leta 2016 za zaključna dela diplomantov v letu 2015. Veseli nas, da je občina v dosedanjih štirih letih podelila kar 13 nagrad, in sicer leta 2016 eno, v letih od 2017 do 2019 pa vsako leto po štiri nagrade. To dokazuje, da trboveljski študentje v svoja zaključna dela z veseljem vključijo tematike povezane z njihovim lokalnim okoljem. Višina nagrad se od začetka podeljevanj ni spremenila in tako ostaja 400 evrov za zaključno delo šeste stopnje, 500 evrov za sedmo stopnjo in 600 evrov za osmo stopnjo izobrazbe. 
Med, do sedaj prijavljenimi, deli je bilo najbolj medijsko odmevno zaključno delo Tee Lopan, ki se je v magistrskem delu posvetila trboveljskim kletvicam in psovkam, pogostosti njihove uporabe in njihovem izvoru. O njem so poročali tudi nekateri vidnejši slovenski mediji, s čimer so del zasavske kulture spoznali tudi drugje v Sloveniji. Sicer pa so vsa nagrajena zaključna dela s soglasjem njihovih avtorjev tudi javno dostopna v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje.
Spoštovani. 
Občina Trbovlje želi z objavljenim javnim razpisom za dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela spodbuditi študente, da pri izbiri teme zaključnih del, vključijo vsebine, ki so gospodarsko, kulturno, zgodovinsko, ali kako drugače povezane z občino Trbovlje. Letos objavljen javni razpis bo že peti zapored, saj je bil prvi objavljen leta 2016 za zaključna dela diplomantov v letu 2015. Veseli nas, da je občina v dosedanjih štirih letih podelila kar 13 nagrad, in sicer leta 2016 eno, v letih od 2017 do 2019 pa vsako leto po štiri nagrade. To dokazuje, da trboveljski študentje v svoja zaključna dela z veseljem vključijo tematike povezane z njihovim lokalnim okoljem. Višina nagrad se od začetka podeljevanj ni spremenila in tako ostaja 400 evrov za zaključno delo šeste stopnje, 500 evrov za sedmo stopnjo in 600 evrov za osmo stopnjo izobrazbe. 
Med, do sedaj prijavljenimi, deli je bilo najbolj medijsko odmevno zaključno delo Tee Lopan, ki se je v magistrskem delu posvetila trboveljskim kletvicam in psovkam, pogostosti njihove uporabe in njihovem izvoru. O njem so poročali tudi nekateri vidnejši slovenski mediji, s čimer so del zasavske kulture spoznali tudi drugje v Sloveniji. Sicer pa so vsa nagrajena zaključna dela s soglasjem njihovih avtorjev tudi javno dostopna v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje.

 

 

POLONA MALOVRH, 16. 1. 2020

 

Pozdravljeni,

prosim zupanjo za kar najhitrejsi odziv na odlocitev kpk v zvezi z imenovanjem direktorja Komunale, po kateri je posegla v neodvisnost NS, krsila integriteto in poteptala "lastni" kodeks.
Odgovor pricakujem najppzneje jutri do 10. ure.
Hvala.
P. Malovrh, Delo
 
 
 
Spoštovani.
 
Županji se zdi ugotovitev KPK smešna in kontradiktorna. Kljub predhodnim ugotovitvam policije in tožilstva, da noben izmed članov NS Komunale Trbovlje ni bil deležen kakršnegakoli pritiska s strani županje, je KPK sklenila, da naj bi županja nanje imela vpliv. Prav tako so kriminalisti s člani NS opravili zaslišanje, na katerem so člani NS izjavili, da noben izmed njih ni bil deležen kakršnegakoli pritiska s strani županje. Težko je razumeti, kako se lahko takšna stvar zgodi v pravni državi, kakršna naj bi Slovenija bila. 
Spoštovani.
 
Županji se zdi ugotovitev KPK smešna in kontradiktorna. Kljub predhodnim ugotovitvam policije in tožilstva, da noben izmed članov NS Komunale Trbovlje ni bil deležen kakršnegakoli pritiska s strani županje, je KPK sklenila, da naj bi županja nanje imela vpliv. Prav tako so kriminalisti s člani NS opravili zaslišanje, na katerem so člani NS izjavili, da noben izmed njih ni bil deležen kakršnegakoli pritiska s strani županje. Težko je razumeti, kako se lahko takšna stvar zgodi v pravni državi, kakršna naj bi Slovenija bila. 
 

 

 

 

ZON, 14. 1. 2020

 

Zanima me, ali naj bi v letošnjem letu menjali umetno travo na trboveljskem nogometnem igrišču?
Občina ima rezervirana sredstva za ta namen, če se ne motim okoli 80 tisočakov. Koliko pa bi znašala celotna investicija in kje računate, da bi dobili nepovratna sredstva?
Kdaj planirate menjavo?
Koliko časa bo posledično igrišče zaprto oz v neuporabi?
 
 
Hvala za vaše odgovore. Prosila bi jih do četrtka, 16.1. do 8. ure. 
 
Lep pozdrav
 
Srečno!
 
Neža Š. Grmšek, urednica
Zanima me, ali naj bi v letošnjem letu menjali umetno travo na trboveljskem nogometnem igrišču?
Občina ima rezervirana sredstva za ta namen, če se ne motim okoli 80 tisočakov. Koliko pa bi znašala celotna investicija in kje računate, da bi dobili nepovratna sredstva?
Kdaj planirate menjavo?
Koliko časa bo posledično igrišče zaprto oz v neuporabi?
 
 
Hvala za vaše odgovore. Prosila bi jih do četrtka, 16.1. do 8. ure. 
 
Lep pozdrav
 
Srečno!
 
Neža Š. Grmšek, urednica
 

 

Spoštovani. 
Letošnje leto bo za Občino Trbovlje z vidika izvajanja projektov zelo dejavno in hkrati zelo pomembno, saj se bodo izvedli projekti, ki smo jih skrbno pripravljali že dalj časa. En izmed njih je tudi zamenjava umetne trave na Stadionu Rudar. Celotna investicija je ocenjena na 300.000 evrov, pri čemer bo projekt sofinanciran z naslova razpisov pri Fundaciji za šport, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter pri Nogometni zvezi Slovenije, ocenjena vrednost investicije občine pri izvedbi pa bo znašala 26 %. Umetno travo je pred več kot desetimi leti na stadionu uredilo takratno vodstvo občine, žal pa je rok uporabe takšne trave zgolj deset let in jo je po omenjenem času zaradi dotrajanosti treba zamenjati. V primeru trboveljskega stadiona je ta rok že pretekel, zato je zamenjava nujna. 
Ker gre za športni park, ki ni namenjen samo nogometu, ampak tudi drugim športnim aktivnostim in dogodkom, je prenova predvidena v poletnih mesecih, ko je obisk igrišča, s strani društev in šol, manjši. Postopek menjave trave bo trajala približno en mesec, s čimer bo z novim šolskim letom igrišče že pripravljeno za uporabo.

 

 

 

ZON, 6. 1. 2020

 

Pozdravljeni!
 
Zanima me, ali naj bi z deli glede gasilskega poligona začeli že letos? Če ne, kdaj je predvidena realizacija?
Kaj pa ocenjena vrednost del?
 
Prosim za odgovor še danes,
Hvala
 
 
LpN
 
 
 
Spoštovani. 
Eden izmed projektov, ki jih bo Občina Trbovlje realizirala v prihodnje je gasilski poligon. Cilj za letošnje leto je sestava vse potrebne projektne dokumentacije, ki je osnova za razpis za izbor izvajalca. Ocenjena vrednost investicije znaša približno 400.000 evrov, pri tem pa je treba poudariti, da je ravnih površin, ki bi omogočale izgradnjo takšnega poligona v občini malo, tiste, ki pa so, so lociranje na območju, kjer bo nujno potrebno urediti odvodnjavanje, zato ocenjujemo , da bo končna vrednost celotne investicije višja, saj je izgradnja gasilskega poligona predvidena na precej vodnatem in močvirnatem območju, ki bo zahtevalo odvodnjavanje območja.

 

 

 

 

ZON, 10. 1. 2020

 

Pozdravljeni!
 
Zanima me nekaj podrobnosti o gradnji podjetniškega centra v Trbovljah. 
Najprej infrastrukturno - kako velika stavba naj bi bila, koliko uporabne površine?
Bodo površine urejene za že vnaprej znane najemnike ali ne?
Bo mogoče odkup ali le najem?
Bodo prostori namenjeni vsem dejavnostim?
V kolikšnem času po izgradnji oz. zaključku del naj bi inkubator napolnili? KAkšen je plan?
Na kakšen način naj bi deloval inkubator? Zanima me vsebina - bo šlo zgolj za oddajo prostorov ali širši servis in idejo?
Imate kakšne vizualne idejne zasnove za to področje?
So na občini že povpraševanja za vključitev v objekt?
So planirana tudi parkirišča?
JE izvajalec že izbran?
Pozdravljeni!
 
Zanima me nekaj podrobnosti o gradnji podjetniškega centra v Trbovljah. 
Najprej infrastrukturno - kako velika stavba naj bi bila, koliko uporabne površine?
Bodo površine urejene za že vnaprej znane najemnike ali ne?
Bo mogoče odkup ali le najem?
Bodo prostori namenjeni vsem dejavnostim?
V kolikšnem času po izgradnji oz. zaključku del naj bi inkubator napolnili? KAkšen je plan?
Na kakšen način naj bi deloval inkubator? Zanima me vsebina - bo šlo zgolj za oddajo prostorov ali širši servis in idejo?
Imate kakšne vizualne idejne zasnove za to področje?
So na občini že povpraševanja za vključitev v objekt?
So planirana tudi parkirišča?
JE izvajalec že izbran?
 

 

Spoštovani. 
Veseli smo, da nam je letos v Trbovlje, z naslova Dogovora o razvoju regij, med drugim uspelo pripeljati projekt, ki bo spodbudno vplival na lokalno okolje in ključno vplival na razvoj gospodarstva, to je Zasavski podjetniški inkubator (ZPI). Ta bo obstoječim ali novonastalim mikro, malim in srednjim podjetjem omogočal spodbudno okolje za nastanek inovativnih idej in bo tako z urejenim okoljem spodbujal podjetja, ki bodo pripomogla pri načrtovani razvojni specializaciji regije in njenimi potrebami. ZPI bo torej namenjen predvsem mikro, malim in srednjim podjetjem, ki imajo vizijo Industrije 4.0 ter pametnih tovarn ter stremijo k izdelovanju orodij in izdelkov iz sodobnih materialov.  Skladno z zgodbo inkubatorja bodo urejene njegove površine v velikosti 624.1 m2, ob samem objektu pa so vsaj deloma planirana tudi parkirišča. Veseli nas, da na občini že prejemamo povpraševanja za vključitev podjetij v objekt in ocenjujemo, da bo inkubator zapolnjen takoj po izgradnji oziroma ob začetku delovanja. Povpraševanja že pred samim začetkom gradbenih del, dodatno dokazujejo potrebe lokalnega okolja po zgodbah, kakršna bo zgodba Zasavskega podjetniškega inkubatorja.

 

 

 

STA, Lili Pušnik, 6. 1.  2020

 

Pozdravljeni.

Vljudno prosim za odgovore na spodnja vprašanja do četrtka, 9. 01. do 10. ure.
Hvala in lep pozdrav!
1. Kdaj se bo začela posodobitev industrijske cone Nasipi, kaj vse bo posodobenjo, koliko časa bo potekala posodobitev, koliko pa je vredna naložba?
2. Kako je z ureditvijo Zasavskega podjetniškega inkubatorja? Kdaj se bo začela ureditev, vsebina projekta in vrednost naložbe?
3. Ali Občina Trbovlje letos načrtuje še kakšno večjo naložbo?
-- 
Lili Pušnik,

 

Vljudno prosim za odgovore na spodnja vprašanja do četrtka, 9. 01. do 10. ure.
Hvala in lep pozdrav!
1. Kdaj se bo začela posodobitev industrijske cone Nasipi, kaj vse bo posodobenjo, koliko časa bo potekala posodobitev, koliko pa je vredna naložba?
2. Kako je z ureditvijo Zasavskega podjetniškega inkubatorja? Kdaj se bo začela ureditev, vsebina projekta in vrednost naložbe?
3. Ali Občina Trbovlje letos načrtuje še kakšno večjo naložbo?
-- 
Lili Pušnik,
Vljudno prosim za odgovore na spodnja vprašanja do četrtka, 9. 01. do 10. ure.
Hvala in lep pozdrav!
1. Kdaj se bo začela posodobitev industrijske cone Nasipi, kaj vse bo posodobenjo, koliko časa bo potekala posodobitev, koliko pa je vredna naložba?
2. Kako je z ureditvijo Zasavskega podjetniškega inkubatorja? Kdaj se bo začela ureditev, vsebina projekta in vrednost naložbe?
3. Ali Občina Trbovlje letos načrtuje še kakšno večjo naložbo?
 
Lili Pušnik
 
 
Spoštovani.
Veseli smo, da nam je uspelo za letošnje leto v Trbovlje pripeljati kar 4 projekte z naslova Dogovora za razvoj regij. Gre za dva projekta s področja gospodarstva, e-mobilnosti ter dograditev kanalizacijskega omrežja v občini. Izvedba vseh omenjenih projektov bo zagotovljena s pomočjo evropskih in državnih sredstev ter financiranja občine. 
 
 
Skupaj s podjetniki in obrtniki je občina oblikovala načrt za infrastrukturno posodobitev obrtno-industrijske cone (OIC) Nasipi. S posodobitvijo želimo vzpostaviti ugodne infrastrukturne pogoje, ki bi omogočali prihod novih podjetij in s tem zaustavili odliv ljudi iz Zasavja. Posodobitev OIC Nasipi bo pripomogla k razvoju obstoječih podjetij in predstavljala priložnost za priselitev novih. S pomočjo EU sredstev v višini 1.430.000 evrov in z državnih sredstvi v višini 477.000 evrov ter lastnim denarnim vložkom v vrednosti 430.479 evrov bomo v drugi polovici leta 2020 po stopnjah začeli z izvedbo projekta, ki bo dokončan do leta 2022. 
Infrastrukturna posodobite cone bo med drugim vključevala sanacije nekaterih brežin pod obstoječo halo, novo krožišče, ki bo nadomestilo dosedanje nefunkcionalno križišče, prestavitev nadzemnega vodovoda v podzemni, prenovo ceste, ureditev fekalne in mešane kanalizacijo, obnova vodovoda in priključitev kanalizacije na čistilno napravo.
 
 
Drug gospodarski projekt, ki bo prav tako spodbudno vplival na lokalno okolje in bo ključen za razvoj gospodarstva in pripomogel pri razvoju Zasavske regije pa je Zasavski podjetniški inkubator. Zasavski podjetniški inkubator bo obstoječim ali novonastalim mikro, malim in srednjim podjetjem omogočal spodbudno okolje za nastanek inovativnih idej, z urejenim poslovnim okoljem pa bo spodbujalo podjetja, ki bodo pripomogla pri načrtovani razvojni specializaciji regiji ter njenimi potrebami. V Gabrskem bo tako v prihodnjih letih na mestu nekdanje Papaje zrasel nov sodoben objekt, ki bo omogočal dvig števila novonastalih podjetij in tudi povečal njihove možnosti preživetja v zgodnjih fazah.
Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 1.799.001 evrov, od tega je občina uspela pridobiti 930.783 evrov evropskih in 310.262 evrov državnih sredstev. Dela se bodo začela predvidoma letošnjo pomlad, konec gradnje pa za konec letošnjega leta oziroma začetek leta 2021. 
 
 
Kljub temu, da so vsi štirje projekti z naslova Dogovora za razvoj regij zelo pomembni za celotno regijo, pa bomo v letošnjem letu izvedli tudi druge projekte. Tako bo spomladi vzpostavljen sistem izposoje e-koles, preurejeno bo parkirišče na železniški postaji, rekonstruiralo se bo križišče pri OŠ Trbovlje, kar bo pomenilo varnejšo šolsko pot, uredili bomo igrišče pri OŠ Tončke Čeč in zamenjali umetno travo na Stadionu Rudar. Leto 2020 bo za Občino Trbovlje zelo pomembno, saj bodo izvedeni projekti na katerih smo skrbno delali že nekaj let, s pogumom pa že zremo v nove izzive, ki nas še čakajo v prihodnjih letih.

 

 

 

 

ZON - Zasavske onlajn novice, 18. 12. 2019

 

Dne 18. 12. je bil na spletnem portalu ZON objavljen članek z naslovom “Bili smo prevarani!” Gabričeva pravi županom. Članek med drugim opisuje situacijo v zvezi z izstopom Občine Trbovlje iz družbe CEROZ in navaja "Po vsej verjetnosti bo Ceroz, zaradi težav, ki jih povzroča Trbovlje prišel do stečaja". Občina Trbovlje takšne obtožbe ostro zavrača, saj do stečaja nikakor ne bo prišlo zaradi izstopa občine iz družbe, saj Trbovlje smeti še vedno vozijo na CEROZ, prav tako spoštujejo svoje dolžnosti za nazaj. 

 

Popravek in prikaz nasprotnih dejstev objavljamo spodaj.

 

 

MAJA KOROŠEČ, POP TV, 23. 10. 2019

 

Spoštovani,

Družba HSE-Energetska družba Trbovlje bo v skladu s sklepom trboveljskega občinskega sveta, da se strinja s skladiščenjem elektrofiltrskega pepela, jutri začela prevzemati in skladiščiti pepel iz Energetike Ljubljana.

O tej tematiki pripravljam članek, zato me zanima, zakaj se občina zdaj s tem strinja, ko pa ste bili sprva proti in so bili svetniki soglasni, da Zasavje ne sme postati smetarska regija ter da o zdravju ljudi in okolju ne sme odločati kapital, ampak lokalna skupnost. Junijska raziskava inštituta IKEMA je namreč pokazala, da je pepel škodljiv, najnovejša, ki jo je opravil Regionalni tehnološki center Zasavje, pa ravno nasprotno.

Prosila bi vas, da mi odgovorite na novinarsjka vprašanja oziroma pojasnite vaše stališče:
1.    Zakaj ste se odločili oziroma premislili, da date zeleno luč podjetju HSE za zbiranje in skladiščenje pepela v vaši občini?
2.    Kako komentirate nasprotujoče si rezultate analiz pepela zgoraj omenjenih institucij in na podlagi česa sklepate, da so verodostojne tiste od Regionalnega centra Zasavje (to predvidevam zato, ker ste spremenili mnenje in se po novem strinjate z zbiranjem pepela v vaši občini)?
3.    To vprašanje vam zastavlja tudi Civilna iniciativa Trbovlje. Po njenih besedah z njo več ne sodelujete in ji že 3x niste odgovrili na njena vprašanja. Ali to drži?
Prosila bi za čim prejšnje odgovore,

Lep pozdrav,

Maja
 

 

 

Spoštovani.

 

Spodaj vam pošiljamo odgovore na vaša vprašanja, ki ste nam jih poslali danes, ob 14.05, po tem, ko ste članek v zvezi s tem ob 10.19 že objavili, čeprav ste v telefonskem pogovoru zagotovili, da bo članek objavljen jutri dopoldne in zato do takrat potrebujete odgovor. Sprašujemo se, kakšen je smisel, da bralci najprej preberejo vidik ene strani, nato pa se čez dan ali dva članku doda še stališče druge strani. Kljub temu vam v izjemno kratkem časovnem okviru (po ZMed ima organ možnost odgovora 7 delovnih dni) spodaj pošiljamo željene odgovore in obrazložitve.

 

Občina Trbovlje je julija iz medijev izvedela, da naj bi HSE sklenila pogodbo o odvozu pepela na njihovo zemljišče v Trbovljah. O zadevi predhodno nismo bili obveščeni oziroma se o tem pogovarjali z omenjenim podjetjem, prav tako nismo vedeli, kakšen material se bo pravzaprav sploh vozil na to deponijo, zato je županja takoj upravičeno reagirala in ostro poudarila, da ne bomo dovolili, da bi se na naših površinah po občini odlagali odpadki, ki bi z onesnaževanjem še dodatno bremenili že tako degradirano okolje.

 

V avgustu je bila na pobudo županje sklicana izredna seja občinskega sveta, nakateri je bila občinskim svetnikom v gradivu priložena tudi analiza instituta IKEMA, ki jo je naročila Energetika Ljubljana. Seje so se udeležili tudi predstavniki Civilne iniciative Trbovlje, predstavnica Nasta Doberlet Bučalič se je zahvalila lokalni skupnosti in županji za izkazano podporo in sodelovanje. Občinski svet je po razpravi sprejel naslednje sklepe:

 

1. Občina Trbovlje ne podpira in ne dovoljuje zbiranje, skladiščenje in predelovanje odpadkov (EF pepela) oziroma podobnih potencialnih onesnaževalcev okolja na degradiranih površinah HSE – EDT d. o. o. v Trbovljah, dokler se analize ne predstavijo na seji OS Občine Trbovlje.

2. Na naslednji seji občinskega sveta naj družba HSE – EDT d. o. o. predstavi rezultate strokovnih analiz odloženega materiala, ki so bile naročene.

3. Predlaga se, da Policijska postaja Trbovlje pogosteje izvaja nadzor nad dovažanjem tovornih vozil z naloženim odpadnim materialom na območje bivših eksploatacijskih površin.

 

Na naslednji seji, ki je potekala v septembru so bili občinskim svetnikom predstavljeni rezultati analiz RTZC, iz katerih je bilo enako, kot pri analizi instituta IKEMA ugotovljeno, da gre za nenevaren odpadek. Edina razlika med obema analizama je, kot ugotavlja že civilna iniciativa, da je bilo pri IKEMI ugotovljeno, da je material dopustno odložiti na deponijo za nenevarne odpadke, saj ustreza zahtevam o odlagališčih odpadkov ter da odpadek ni namenjen prekrivanju odlagališča in ni primeren za prekrivanje odlagališča. Analiza RTCZ pa je pokazala, da odpadek ustreza zahtevam za odlaganje ali dnevno prekrivanje na odlagališču za nenevarne odpadke. To je edina vidnejša razlika med raziskavama. Občinski svetniki so bili torej z obema analizama seznanjeni in so na podlagi navedenega vsi svetniki, z izjemo enega samega, sprejeli naslednji sklep:

 

1.      HSE, EDT d. o. o., lahko samo skladišči nenevarne odpadke (pepel 10.01.01) ob upoštevanju vseh predpisov, ki veljajo za to področje. Do pridobitve STS-a podjetje ne izvaja nobenih manipulacij s skladiščenim materialom.

2.      OS OT pooblašča Jožeta Pustoslemška, da ima v imenu občinskega sveta vpogled v vso dokumentacijo ter da mu lastnik omogoči nadzor na terenu in kot pooblaščena oseba o tem obvešča Občinski svet OT.

 

V vmesnem času HSE EDT po naših podatkih ni izvajal dovoza in skladiščenja odpadkov. Kot so nas obvestili, pa bo s tem začel jutri. Skladno z zgoraj navedenimi sklepi je bil o tem obveščen tudi gospod Jože Pustoslemšek, ki nam je zagotovil, da bo jutri opravil nadzor na terenu. Od sprejema navedenega sklepa redno opravlja preglede na terenu ter z občino redno sodeluje. Prav tako je v času od septembrske seje OS do danes vodjem svetniških skupin predstavil svoje izsledke in ugotovitve, ki so se nanašale predvsem na odlaganje materiala na površinah RTH. Na predstavitev so bili povabljeni tudi predstavniki Civilne iniciative Trbovlje, ki pa se vabilu niso odzvali. Poročilo bo gospod Jože Pustoslemšek vsem občinskim svetnikom predstavil tudi na novembrski seji OS, saj bo to ena izmed točk dnevnega reda. Tudi tja bomo Civilno iniciativo Trbovlje, kot tudi vse ostale, ki jih tematika zadeva, povabili. V zadnjih dneh smo želeli s predstavniki Civilne iniciative Trbovlje večkrat vzpostaviti stik, a nam ni uspelo, zato nam njihova obtoževanja niso jasna.  

 

Ne drži navedba,da Civilna iniciativa Trbovlje na podana vprašanja ni prejela odgovorov. Vedno so jim bila vrata odprta, prav tako so jim bile na voljo vse informacije in dokumenti s katerimi razpolagamo. Je pa res, da so na nas naslovili tudi nekaj vprašanj, ki smo jih odstopili pristojnim organom v reševanje, saj z dokumenti nismo razpolagali.

 

Hkrati poudarjamo, da občinske službe v takšnih primerih nimajo pristojnosti in možnosti kontrolirati in ukrepati, za to so tu državne inšpekcijske službe, ki pa so bile o zadevi večkrat obveščene in vabljene na izredno sejo OS, ki pa se je niso udeležile. Občina Trbovlje je že v letu 2016 podala prijave na pristojne inšpekcijske službe, prav tako so bile vse prijave večkrat podane tudi v letu 2019.  Občinske službe so po navodilu županje, na lastno pobudo in kasneje na podlagi sklepa vodij svetniških skupin skladno s  svojimi pristojnostmi takoj ustrezno reagirale.

 

 

 

 

 

POLONA MALOVRH, DELO, 8. 10. 2019

 

Pozdravljeni,
prosim za nekaj pojasnil o izidu zadnje številke občinskega glasila Srečno.
Koliko stane občino izid "običajne" številke glasila? V koliko izvodih ga natisnete? Koliko vas stane distribucija po trb. gospodinjstvih? Kdo oblikuje glasilo, kdo ga tiska in kdo distribuira ter koliko vsak od njih zasluži?
Koliko je občinski proračun stala tokratna "pravljična" številka - skoraj 18.000 izvodov? Komu in kolikšne zneske ste plačali za oblikovanje, tisk in raznos? Je vse kril proračun? Kaj je razlog, da glasilo pošljete prek občinskih meja in ga podarite sosednjim občinam, čigava je bila ta odločitev? Kdo vse je prejel Srečno?
Kako županja komentira odzive, češ da gre morda že za pripravo na kandidaturo za volitve v DZ in da si je privoščila promocijo na občinske stroške?
Hvala vnaprej za odgovore. Prosim zanje do jutri do 12. ure.
Lp, P. Malovrh

 

 

Spoštovani.

V letnem proračunu je za izid (torej oblikovanje, lekturo, tisk in distribucijo) časopisa Sr(e)čno Trbovlje zagotovljenih 19.000 €. Glede na to, da letno izidejo štiri številke časopisa, se sredstva v povprečju razdelijo na četrtine.  Kar pomeni približno 4.750 € na izdajo. Seveda cene tiska variirajo glede na število strani, ki ni konstantno, zato težko govorimo o točnih stroških posamezne številke. V povprečju pa je razdelitev stroškov sledeča: oblikovanje časopisa znaša med 400 in 500 €, lektura med 100 in 150 €, tisk časopisa približno 3.000 € in distribucija med 900 in 1.000 €. Običajno je časopis natisnjen v 7.500 izvodih in distribuiran na naslove vseh gospodinjstev v občini, prav tako jih dostavimo tudi na točke, kjer je velika fluktuacija ljudi, torej Delavski dom Trbovlje, knjižnica, Mladinski center Trbovlje, železniška postaja, dom upokojencev, zdravstveni dom. Podatki o tem, kdo tiska časopis in kdo ga oblikuje, so navedeni na zadnjih straneh vsake izmed številk, zato lahko podatke preverite tam. Občina se je pred leti odločila, da je bistveno bolj učinkovito obveščanje občanov preko časopisa kot pa npr. preko lokalne televizije, ki je leta 2012 letno iz proračuna občine pridobila skoraj 23.000 eur (za primerjavo: realizacija iste postavke v letu 2018 je bila 11.539,52 eur, torej so se stroški prepolovili), njena pokritost po Trbovljah je bila slaba, časopis pa pokriva celotno občino in je trajen.  

V zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na revizijo Računskega sodišča pa odgovarjamo, da je Računsko sodišče Občini Trbovlje leta 2016 podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, odzivnega poročila pa ni zahtevalo, ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, odpravljene razkrite nepravilnosti oziroma sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi. O pravilnosti poslovanja Občine Trbovlje v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil in objave v medijih v letih 2013 in 2014, je računsko sodišče izreklo pozitivno mnenje.

Letos je 7. leto izhajanja časopisa. V ta namen smo pripravili prav posebno številko, ki ne samo, da je nekoliko bolj obsežna kot ponavadi, ampak je tudi prvič po 7 letih v celoti prenovljena in se ponaša z osveženo podobo.  V tej številki smo posebno pozornost namenili EU projektom, ki nas čakajo v prihodnjem letu ter seveda aktualni tematiki v občini. Naj nanizamo samo nekaj tematik v časopisu, ki so pomembne ne samo za občino Trbovlje, ampak za celotno Zasavje kot regijo: gradnja in vzpostavitev Zasavskega podjetniškega inkubatorja, prenova IOC Nasipi, vzpostavitev kolesarskih površin v severnem in južnem delu mesta, mednarodni festival novomedijske kulture Speculum Artium, projekt uporabe zmanjšanja odpadkov oz. uporaba pralnih pleničk… itd. Vsi ti projekti so tako ali drugače povezani tudi z drugimi občinami, zato je pomembno, da se z njimi seznanijo Zasavčani in Zasavčanke. Ko smo začeli sestavljati prenovljeni časopis in mu dodajati vsebine, smo ugotovili, da bi bila marsikatera izmed tematik zanimiva za branje tudi občankam in občanom sosednjih občin, torej Zagorja in Hrastnika, zato smo se odločili, da tokrat izjemoma časopis pošljemo tudi na naslove gospodinjstev v obeh sosednjih občinah. Časopis je izšel v 17.900 izvodih, pri čemer so bili stroški oblikovanja, lekture in tiska ter distribucije 7.500 izvodov številk financirani kot običajno, torej iz postavke 10.18.0001, preostala razlika, torej tiska in distribucije 10.400 izvodov v občino Hrastnik in Zagorje pa je bila financirana iz postavke 30.01.0007, ki je županjina postavka, namenjene materialnim stroškom, saj je letos bila poraba za ostale zadeve s te postavke minimalna.  

Ker je številka bolj obsežna in je bila poslana na precej več naslovov kot ponavadi, nam je uspelo k oglaševanju privabiti tudi podjetja, ki se sicer za oglaševanje v našem časopisu ne odločijo (pogosto), zato je bilo del sredstev zagotovljenih s tega naslova. V tokratni številki je oglaševalo 7 oglaševalcev, v prejšnji  številki, ki je izšla ob prazniku občine pa sta bila zgolj dva oglasa, višina prihodkov s strani oglaševanja je bila v tokratni številki več kot 5 krat višja. Razlika je torej očitna, seveda pa bomo veseli, če bomo tolikšno število oglaševalcev ohranili tudi na dolgi rok. Nikakor ne moremo razmišljati v smeri, da bi si z oglaševalskimi vsebinami pokrili celotne stroške izdaje časopisa (ne glede na to ali izide v 7.500 ali več izvodih), saj bi to pomenilo, da bi velik del vsebine časopisa predstavljali oglasi, kar pa seveda ni niti namen, niti cilj izhajanja časopisa. Ni nam poznan primer nobene od občin, ki bi v celoti strošek tiska pokrila zgolj iz oglasov. Vsebine, ki so objavljene v časopisu, so namenjene informiranju in obveščanju in ne v prvi vrsti oglaševanju, je pa spodbudno dejstvo, da je bilo v tokratni številki pripravljeno oglaševati toliko več podjetij, kot sicer.

Glede na to, da je županja nastopila porodniški dopust, zadeve v zvezi z odzivi ne more komentirati, smo pa veseli, da so se tudi ljudje iz drugih občin obrnili na nas, pohvalili časopis in rekli, da so ga prav radi prebrali. Tudi ogromno dopisnic z odgovori prejemamo iz drugih občin, kar je tudi lepa potrditev, da so ljudje časopis lepo sprejeli. Žal nam je, da v časopisu zopet iščete politično noto. Bomo pa tudi v Trbovljah veseli, če nas bo kdaj takole s svojim časopisom počastila katera od sosednjih občin. Časopis bomo z veseljem prebrali in v njem ne bomo, za razliko od vas, iskali političnih vzgibov.


 

 

 

LUCIJA CESTNIK, RADIO AKTUAL KUM, 11. 9. 2019

 

Zanima me, kako županja komentira različne obtožbe anonimnega pisma, od tega, da naj bi občina skregala fante med seboj, da jim županja ne dovoli vključiti sirene ob določenih intervencijah (natančneje za reševanje iz dvigal), krivdo za odnose pripisujejo županji, prav tako izbiro kandidatov za gasilca na razpisu , …
 
Torej prosila bi samo za kratek komentar.
 
Hvala!


 

Spoštovani.

Županja se zgraža nad zapisom v anonimki in podaja naslednje odgovore.
Dejstva:
-    obtožba, da naj bi občina skregala fante med seboj; ni bila županja tista, ki je žalila prostovoljne gasilce, niti ni bila županja tista, ki je vpila na prostovoljne gasilce in jih zmerjala s kmetavzarji, ampak si je ves čas prizadevala za področje gasilstva in se poskušala s poklicnimi gasilci dogovarjati, žal pa dogovori z njimi niso bili mogoči. Medsebojne odnose, ki so se vzpostavili, lahko zato pripišejo sebi.
-    obtožba, da jim županja ne dovoli vključiti sirene ob določenih intervencijah (natančneje za reševanje iz dvigal); nikjer v Sloveniji pri reševanju iz dvigal (zaustavitev dvigala), gasilci ne rešujejo s sirenami, razen, ko gre za primere obolele osebe. Naši poklicni gasilci so to počeli neprestano, pri čemer želimo poudariti, da takšno posredovanje po Zakonu o varstvu pred naravnimi nesrečami ni opredeljeno kot intervencija, zato za uporabo sirene nimajo nobene podlage. S tem so po nepotrebnem vznemirjali občane. Podajmo pa še dejstvo, da v večjih mesti po Sloveniji niso gasilci tisti, ki bi reševali ljudi iz dvigal (v primerih ko ni intervencija), ampak to počno pogodbeni partnerji uporabnikov večstanovanjskih objektov, ki pa pri svojem delu ne uporabljajo sirene.
-    obtožba, da naj bi županja vplivala na izbiro kandidatov za gasilca na razpisu; županja ni bila del komisije, ki je opravila izbor kandidatov, niti se v to ni vmešavala. Županja se je zgolj in samo strinjala z odločitvijo komisije, ki pa naj bi bila v vseh primerih izbora soglasna.

 

 

 

NEŽA GRMŠEK, ZON, 11. 9. 2019

 

Pozdravljeni!

Prosila bi za informacijo, na kateri točki je trenutno likvidacija GZ Trbovlje. Koliko je še zaposlenih in kako bo potekala kadrovska shema?

Se za nove razpise in zaposlitve v PGD obrnem na koga drugega? Je že kdo izbran, zaposlen?

V anonimki očitajo prevoze vode, ki naj bi se podražili za 200 odstokov. Zanima me za kakšne prevoze vode gre in zakaj naj bi se podražili (če so se res)?

Članek bom objavljala danes, takoj, ko zberem vsaj večino odgovorov. Zato vas prosim za res takojšnje odgovore.

Hvala za razumevanje!

Srečno!

Neža Š. Grmšek, urednica
 

 

Spoštovani.

V postopku redne likvidacije javnega zavoda Gasilski zavod Trbovlje je bil 27. 5. 2019 za likvidacijskega upravitelja imenovan dotedanji direktor Gasilskega zavoda Trbovlje. V postopku likvidacije gasilskega zavoda je namreč treba izvajati tudi naloge, ki so čisto operativne narave v zvezi z organizacijo dela in jih najlažje opravlja nekdo, ki se spozna na sistem dela, saj je bilo treba zagotoviti prehod na nov sistem brez večjih težav. V postopku likvidacije pa se je 14. 8. 2019, zaradi daljše odsotnosti bivšega direktorja oz. kasneje likvidacijskega upravitelja imenoval drug likvidacijski upravitelj, in sicer mag. Jernej Goričar, iz družbe Odvetniška pisarna Goričar d. o. o.. Strošek likvidacijskega upravitelja je tudi v tem primeru določen glede na višino plače, ki je veljala za direktorja zavoda. Predvideni tudi niso drugi večji stroški s pravnim svetovanjem.  

Postopki zaposlitev v društvu so trenutno v teku tako, da več informacij v zvezi s tem trenutno ne more biti podanih. Bodo pa spoštovane vse pravice zaposlenih v zavodu.

Pri prevozu vode je razlika, če to izvaja npr. prostovoljno društvo v kakšni sosednji občini kot pa poklicni gasilci. Primer: pri prevozu vode v PGD prostovoljno društvo izvede prevoz s stroški, ki so manjši kot pri poklicnih gasilcih in sicer str. vode, nafte  in še kakšne stroške za delovanje PGD-ja. Pri poklicnih gasilcih pa je v zavod poklican vsaj en ali dva poklicna gasilca, ki jima je potrebno dodatno izplačati ure, pri čemer urna postavka za enega gasilca znaša od 25 € naprej. Pristojni pri prevozu vode tako samo seštejejo stroške in jih zaračunajo naročniku, pri tem pa ne zaslužijo. A stroški so zaradi zgoraj omenjenih dejavnikov bistveno višji in med občinami zato različni. Na to, da je potrebno skupaj zaračunavati vsaj stroške (in nič manj kot to) je opozorila tudi revizorka v revizijskem poročilu o gasilskem zavodu.

 

 

 

PETRA SOVDAT, FINANCE, 7. 9. 2019

 

Pozdravljeni,

v posnetku, ki ste ga 30. avgusta objavili na Facebooku (https://www.facebook.com/watch/?v=530583384149421), je jasno vidno, da je na prenovljenem igrišču OŠ Ivana Cankarja polje igre "Človek, ne jezi se" oblikovano v simbolu svastike, ki ga zahodna civilizacija od vzpona nacizma v 30. letih prejšnjega stoletja, sploh pa po drugi svetovni vojni, povezuje z nacizmom in ga zato zavrača.

Zanima me:
​kdo je naročil, kdo izbral ter na kakšen način elemente prenove dvorišča OŠ Ivana Cankarja, kdo je izbor potrdil. Prosim za imena in priimke oseb ter njihove funkcije.
koliko je stala prenova, kdo se je še prijavil na razpis, zakaj je bil izbran izvajalec in kdo to je?
kdo je bil nadzornik izvajalca, kdo je izbral elemente prenove.
kdo je potrdil katalog rešitev, katere OŠ/občine so se še odločile uporabiti enako poslikavo igre "Človek, ne jezi se"?
kdaj boste polje popravili in kdo bo moral plačati popravlo?
Poleg tega pa pošiljam še vprašanja za županjo Jasno Gabrič.

Zanima me:
ali je omenjena izbrana rešitev poslikave igre "Človek, ne jezi se" za vas, osebno, ustrezna? Zakaj da/ne?
ste prenovo igrišča videli pred odprtjem? Ali ste zaznali sporno polsikavo? Kako ste reagirali?
je uporaba nacističnih simbolov za vas primerno izražanje? Zakaj da/ne?
Prosim, da pripišete ime osebe, ki je odgovarjala, in njeno funkcijo.

Hvala in lp,
 

 

Spoštovani.Občina Trbovlje je projekt naročila pri podjetju IBT SPI, d. o. o. z željo ureditve dotrajanega igrišča in dvorišča za OŠ Ivana Cankarja Trbovlje ter zarisom talnih iger. Prenova celotnega igrišča in dvorišča (novi tlakovci, novo asfaltirano igrišče, klopi, talne igre, itd.) je stala približno 95.000 €, na portalu javnih naročil pa je bil izbran izvajalec, ki je podal najugodnejšo ponudbo.


Dobavitelj talnih iger je podjetje Eko igrala, d. o. o., katalog tipskih talnih iger je na voljo na povezavi http://www.ekoigrala.si/sites/ekoigrala.si/files/talne_igre_katalog_web.pdf. Pri čemer pa naj omenimo, da točno te talne igre izdelujejo v Angliji že več let, zato jih lahko opazimo po šolah in igriščih po vsem svetu. Do sedaj v tej igri še nihče ni videl političnih simbolov. Zaradi vprašanj in pritiskov z vaše strani, smo stopili v kontakt z dobaviteljem talnih iger in mu razložili, da nekateri očitno v tej talni igri vidijo politični simbol, dobavitelj (Eko igrala, d. o. o .) pa je že stopil v kontakt s proizvajalcem v Angliji in jim sporočil, da v Trbovljah nekateri vidite v tej talni igri svastiko. Ali se bo proizvajalec na podlagi tega odločil, da v prihodnosti spremeni zasnovo te igre, pa lahko preverite sami. Ker pa vseeno ne želimo, da kdorkoli v tej otroški igri vidi politični simbol, saj je bil namen občine ureditev igrišča za otroke, bomo otroško igro dodelali z namenom, da nekateri v njej ne boste več videli svastike. V prilogi vam tako pošiljamo osnutek predloga dodelane verzije in vas prosimo, da nam sporočite, če v tej dodelani verziji prav tako vidite kaj spornega? In ali bi vam bila ta rešitev (da talno otroško igro dodelamo), sprejemljiva?


Pri vprašanjih, ki se nanašajo na županjo, pa odgovarjamo, da županja, tako kot vsi ostali sodelavci in vsi, ki so pri projektu kakorkoli sodelovali, v tej igri ni videla političnih simbolov, kot jih vidite vi, ampak otroško igro, s katero bi si osnovnošolci krajšali prosti čas oziroma ure športne vzgoje. Kot že rečeno sporne poslikave ni zaznal nihče, kot je niso zaznali tudi drugje po svetu, kjer je bila narisana ta igra.


Vsekakor pa nas žalosti, da lahko nekateri še tako dobro zgodbo in pridobitev spremenijo v nekaj negativnega, namesto, da bi bili veseli nove pridobitve za otroke. Kajti ne naš, ne izvajalčev namen ni bilo risanje političnih znakov temveč otroške igre.

 

 

 

KRISTJAN PAVLIČ, ZON, 3. 9. 2019

 

Spoštovani,

za potrebe članka na spletnem portalu Zasavske onlajn novice (ZON.si) iščem naslednje podatke:
-          Lahko prosim v parih stavkih povzamete predlog rebalansa, ki ga boste obravnavali na občinski seji 11. 9.
Za odgovore se vam iskreno zahvaljujem in prosim, če mi lahko odgovorite do 15. ure danes.
S spoštovanjem.
 

 

Spoštovani.

 

Predlog 2. rebalansa proračuna Občine Trbovlje je pripravljen kot odziv na dogodke, ki so se zgodili od priprave 1. rebalansa proračuna Občine Trbovlje za leto 2019, to pa so:

·    rezultati javni javnih razpisov in javnih pozivov za projekte, na katere se je prijavila OT (npr. plaz Izlakar)
·    realizacija proračuna za obdobje prvih sedmih mesecev 2019, kjer so potrebne manjše korekcije in
·    ponovna ocena pričakovanih prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2019.

Prihodki in odhodki proračuna Občine Trbovlje se s tem predlogom zmanjšujejo za dobrih 516.000 EUR.

 

 

KRISTJAN PAVLIČ, ZON, 3. 9. 2019

 

Spoštovani,
 za potrebe članka na spletnem portalu Zasavske onlajn novice (ZON.si) iščem naslednje podatke:
-          Kdo je lastnik kanalizacijskega sistema, ki teče po Keršičevi ulici?
-          Kdo upravlja s kanalizacijskim sistemom na Keršičevi ulici?
-          Zaradi projekta »Obnova meteorne kanalizacije na Keršičevi cesti- 2.faza« hišo na Partizanski cesti 6 ob večjih padavinah poplavi (imamo video in foto dokazila), vsi sodelujoči pri temu projektu se zavedajo problematike. Zakaj se problem še ni saniral oziroma kdaj se bo problem uredil?
Za odgovore se vam iskreno zahvaljujem in prosim, če mi lahko odgovorite jutri do 12. ure.
S spoštovanjem.
 

 

Spoštovani.

Odgovori:

-          Kdo je lastnik kanalizacijskega sistema, ki teče po Keršičevi ulici?
Prvotno javno infrastrukturo (mešano kanalizacijo), ki je v lasti Občine, je obnavljal RTH, obnovljena javna infrastruktura pa še ni prenešena na Občino Trbovlje oziroma v upravljanje Komunale Trbovlje.

-          Kdo upravlja s kanalizacijskim sistemom na Keršičevi ulici?
Po prenosu obnovljene infrastrukture na Občino Trbovlje, bo s tem upravljalo JP Komunala Trbovlje.

-          Zaradi projekta »Obnova meteorne kanalizacije na Keršičevi cesti- 2.faza« hišo na Partizanski cesti 6 ob večjih padavinah poplavi (imamo video in foto dokazila), vsi sodelujoči pri temu projektu se zavedajo problematike. Zakaj se problem še ni saniral oziroma kdaj se bo problem uredil? Določene aktivnosti so že bile izvedene, in sicer je bila izvedena prevezava dotrajanega mešanega kolektorja, ki poteka pod objektom Partizanska cesta 6, na kolektor, ki poteka v vozišču Partizanske ceste. Ta dela so bila opravljena s strani našega upravljalca javne infrastrukture, to je JP Komunale Trbovlje, d. o. o.. Na ta način bi se star in dotrajan kolektor, ki poteka pod omenjenim objektom razbremenil. Izvedla se je prevezava, skladno s sprejetim dogovorom med investitorjem investicije (RTH), projektantom (IBT NG), nadzorom (S Design), izvajalcem del (Trgograd, d .o. o.) ter upravljalci javnih vodov (JP Komunala Trbovlje) in lastnikom javne infrastrukture (Občino Trbovlje). Omenjeni dogovor je bil sprejet na sestanku, dne 17. 5. 2018. Prevezava je bila izvedena v oktobru istega leta, a očitno to ni bil edini vzrok težav, saj se težave še vedno pojavljajo ob večjih nalivih. V zvezi z omenjeno zadevo smo tako ponovno sklicali sestanek z RTH (kot investitorjem), projektantom ter JP Komunala Trbovlje, in sicer bo le ta potekal v torek, 10. 9. 2019. Mi torej apeliramo na investitorja del, ki so bila narejena na tej cesti (to je RTH), da bi preverili kaj je narobe in zadevo, če je ta posledica njihovih del, tudi sanirali.

 

 

SAŠA KISOVEC, 28. 8. 2019

Pozdravljena,
 
Bi lahko jutri ali pa v petek dobili izjavo nekoga pri vas o tem, ali je bila občina obveščena, da je v prostorih nekdanje STT, ki so v fazi rušenja, sgrafito Maksa Kavčiča iz leta 1953 in ali lahko občina v tem primeru stori karkoli, da bi se ta ohranil.
 
Najlepša hvala,

 

 

Spoštovani.

Za omenjeno zadevo smo na občini izvedeli pred kratkim in ker se s področjem ohranjanja zgodovine ukvarja Zasavski muzej Trbovlje, smo zadevo nemudoma naslovili na direktorja tega zavoda in ga prosili, da  preveri in v skladu z ugotovitvami postopa naprej.  Zato vam predlagamo, da se obrnete direktno na ZMT oziroma na direktorja in informacije preverite pri njih.

Prijazen pozdrav

 

 

 

ROMAN TURNŠEK, 14. 8. 2019

 

Živijo
delam nadaljevanje v zvezi z dovažanjem odpadkov od drugod.
Imam neuradne informacije s strani krajanov, da se v Trbovlje na deponije dovažajo odpadki tudi iz celjske Cinkarne in krške Nuklearke, morda tudi še od kod.
 
Ali je Občina seznanjena s tem? Je, če to drži, morda znano, za kakšne odpadke gre, od koga,…?
Lp
 

 

Spoštovani.

Vprašanja smo naslovili na vodstvo HSE EDT in jih prosili za komentar oziroma pojasnila, zato vam odgovore posredujemo tako, ko jih prejmemo.

Prijazen pozdrav.

 

 

Spoštovani.

Posredujemo odgovor, ki so nam ga poslali iz podjetja HSE EDT, d. o. o.:

"Spoštovani
 
Obveščamo vas, da je HSE Energetska družba Trbovlje d.o.o. z dnem 25.7.2019 prekinila dovoz elektrofiltrskega pepela v zbirni center Lakonca, kot je bilo že pojasnjeno tudi na izredni seji občinskega sveta občine Trbovlje, dne 8.8. 2019. Odločno zavračamo, da bi kdaj koli sprejemali odpadke iz Cinkarne Celje in Nuklearne elektrarne Krško,  saj zato nimamo ustreznih dovoljenj oziroma za to vrstno dejavnost nismo registrirani. Glede navedenih tovornjakov pa vam lahko le potrdimo, da jih tudi mi opažamo na cesti in vam spročamo, da ne vozijo v naš zbirni center Lakonca in tudi ne drugam v HSE EDT."

 

 

 

 

 

RADIO AKTUAL KUM, 14. 8. 2019

LUCIJA CESTNIK

 

Pozdravljeni!
 
Prosila bi, če mi lahko potrdite, da se je začelo rušenje STT? Ali se bo porušila celotna zgradba?
Kdo izvaja rušilna dela in kakšna je cena?
Kaj bo zrastlo na tem mestu?
 
 

 

Spoštovani.


V prihodnjem tednu bo investitor (Toming inženiring d. o. o.), ki je kupil nekdanjo Strojno tovarno Trbovlje, pričel s postopkom rušitve objekta. Najprej bodo izpraznili notranjost tovarne, nato pa pričeli z dejansko rušitvijo objekta, ki bo po ocenah investitorja trajala približno mesec in pol. Po informacijah, ki jih imamo, se je investitor odločil, da bo na tem mestu zgradil manjši nakupovalni objekt, ki naj bi, če bo šlo vse po načrtih, svoja vrata odprl prihodnje leto decembra. Občina Trbovlje pa bo pred novim objektom vzporedno z državno cesto vzpostavila kolesarsko površino v sklopu EU projekta.

 

 

ŽURNAL 24, 13. 8. 2019

SERGEJA HADNER

 

Lepo pozdravljeni, 
prosila bi za pojasnilo vaših navedb v članku na portalu KUM24 http://kum24.si/clanek/novice/5d4bf1c054cc0/obcina-ne-bo-vec-financirala-druge-uciteljice?fbclid=IwAR3LlYrFZ24iNjCGy1kpfJ43i031nnkajCsYsP5aj536vfgXfv70yuEK7yA
V članku navajajo vašo izjavo: "Trditev v zvezi z ukinitvijo drugega učitelja v letu 2020 drži"

S tem v zvezi me zanima: 
Na katerih OŠ v vaši občini bo ukinjen drugi učitelj?

Kakšni so razlogi, da bo drugi učitelj ukinjen, glede na to, da država zagotavlja in financira 10 oziroma 15 ur za drugega strokovnega delavca v prvem razredu?

Ali ste z ukinitvijo drugega učitelja seznanili ministrstvo za šolstvo? 38.člen Zakona o osnovni šoli namreč določa, da v 1. razredu osnovne šole hkrati poučujeta učitelj razrednega pouka in vzgojitelj predšolskih otrok, izjemoma pa lahko tudi dva učitelja razrednega pouka, nekatere občine pa financirajo drugega učitelja v 1. razredu poleg ur, ki jih zagotavlja država. Kakšen je odgovor ministrstva?

za hitre odgovore se vnaprej zahvaljujem, 
Sergeja Hadner
Žurnal24.si

 

Spoštovani.

Vprašanje novinarke KUM24 se je bilo: »Ali drži, da naj bi s 30. junijem 2020 ukinili drugega učitelja v 1. razredu oziroma občina ne bo več zagotavljala sredstev zanj?«

Naš odgovor na to vprašanje novinarki pa je bil:

»Trditev v zvezi z ukinitvijo drugega učitelja v letu 2020 drži. Vseeno pa zahteva nekaj obrazložitev, da bo zadeva bolj razumljiva. Drugi učitelj je bil pred več kot desetimi leti vpeljan v prve razrede osnovnih šol kot lažji prehod iz osemletke v devetletko.  Tega se seveda niso posluževale vse občine, ampak zgolj nekatere (18 od 212 slovenskih občin), med njimi tudi Občina Trbovlje. Gre torej za ostanke sistema, ki se je do danes uspešno uveljavil in zato potrebe po dodatni pomoči ni več, prav tako pa je ob tem treba poudariti, da večina občin tega NE FINANCIRA VEČ. Mi smo se kljub vsem naštetim dejstvom trudili drugega učitelja obdržati vse do danes, vendar pa zaradi okoliščin kot so znatno višanje socialnih transferjev iz leta v leto ter dogovora s sindikati o dvigu plač v javnem sektorju, tega enostavno ne moremo več financirati. Prišli smo do točke, ko moramo rezati vse »bonuse« in zadeve, ki niso zakonsko predpisane zato, da lahko zapremo proračun za prihodnje leto. Za občutek, vrtec sofinanciramo v višini 1,9 milijona evrov (leta 2007 je bil znesek zgolj 1,1 mio evrov), za subvencije najemnin občanom gre letno preko 430.000 € (leta 2007 zgolj 210.000 €), potem so tu še zavarovanja brezposelnih občanov v višini 250.000 €. S tem, da se tu nismo dotaknili niti javnih zavodov in njihovih stroškov, prav tako tudi vseh drugih organizacij, društev, klubov, ki za delovanje potrebujejo sredstva. Da o nujnih investicijah o infrastrukturo, prenov cest in zavodov niti ne govorimo. Zadolževanje za sprotno porabo enostavno ni sprejemljivo, saj lahko potem to počnemo vsako leto in bomo kmalu ena izmed najbolj zadolženih občin, zato je nižanje stroškov v tem primeru edina optimalna rešitev.«

Torej če povzamemo še enkrat. Del subvencije, ki ga je za drugega učitelja do sedaj plačevala občina se ukinja, seveda pa del, ki ga financira država, ostaja. To pomeni, da bo učitelj lahko delal za toliko ur, kot jih financira država in na način, kot to počnejo v večini osnovnih šol po državi.

 

Pozdravljeni, hvala za poslano, vendar iz vašega odgovora, ki ste ga poslali novinarki KUM24 izhaja, da se drugi učitelj ukinja. To trdite v prvem stavku in tudi v stavku  "Mi smo se kljub vsem naštetim dejstvom trudili drugega učitelja obdržati vse do danes, ...
Iz vašega odgovora novinarki KUM24 nikakor ni jasno to, kar povzemate spodaj: da se ukinja samo del subvencije. S tem v zvezi me zanima, na kak način ste seznanili občane, da trditev da se drugi učitelj v prvem razredu ukinja, ne drži, saj so glede tega precej zaskrbljeni?

Hvala za dodatno pojasnilo
 
 
Spoštovani.

Se povsem strinjamo, da bi bilo veliko bolj jasno, če bi dodali zraven besedo financiranje, torej ukinitev financiranja oziroma subvencije in v nadaljevanju »..trudili financiranje drugega učitelja obdržati vse do danes..«. Odgovorili smo namreč direktno na njeno vprašanje, ki pa se konča: »…oziroma občina ne bo več zagotavljala financiranja«. Iz tega se nam je zdelo jasno, da vemo v čem govorimo. Torej o ukinitvi financiranja. Bomo v prihodnje bolj pozorni. Kar pa se tiče obveščanja, smo seveda takoj po sprejemu odločitve o prenehanju financiranja sklicali sestanek na katerem smo to tudi obrazložili ravnateljicam OŠ. Na nas se do danes, v zvezi s to tematiko, ni obrnil noben občan. Vsakemu, ki bi se na nas obrnil, bi to z veseljem obrazložili. Bomo pa seveda zadevo pojasnili tudi v prihajajoči številki občinskega časopisa, ki gre na naslove 7.500 gospodinjstev po občini.

 

 

 

 

DELO, 7. avgust 2019

 

Dne 7. avgusta 2019 je bil v tiskani izdaji časopisa Delo in na spletni strani www.delo.si objavljen članek z naslovom »Županja imenovala »krivce« za donosni posel«.Članek vsebuje navedbe, ki ne držijo, zato zahtevo za popravek in prikaz nasprotnih dejstev objavljamo spodaj.

 

 

 

NOVA24TV.SI

 

Dne 29. julija 2019 je bil na spletnem naslovu https://nova24tv.si/ objavljen članek z naslovom  »Se ponavlja Lafarge? V močno degradiranih Trbovljah veliko prahu dviga odlaganje strupenega pepela iz ljubljanske toplarne, ki poteka s tihim dovoljenjem SD in tamkajšnje županje Jasne Gabrič«. Članek vsebuje navedbe, ki ne držijo, zato zahtevo za popravek in prikaz nasprotnih dejstev objavljamo spodaj.

 

 

 

ŠKANDAL24

 

Dne 28. julija 2019 je bil na spletnem portalu https://skandal24.si/ objavljen članek z naslovom »FOTO: Tako je županja, ki je obglavila gasilce, varnosti prebivalcev obrnila hrbet – zdravnica napoveduje kazensko ovadbo«. V članku so navedene neresnične navedbe, zahtevo za popravek in prikaz nasprotnih dejstev objavljamo spodaj.

 

 

LAURA ŠTRASER, POP TV

30. 7. 2019

 

Pozdravljeni,

na nas so se obrnili vaši občani, zgroženi nad stanjem, v katerem se nahaja stavba nekdanje tovarne IPOZ. Kot so zapisali, se bojijo, da bi kakšen kos razpadajoče stavbe poškodoval katerega od bližnjih stanovalcev oz. otrok, v stavbi se po njihovih informacijah zbirajo tudi narkomani, v njej so polite razne kemikalije, zaradi motečih vonjav stanovalci poleti ne morejo na balkonih sušiti oblačil.

Kot so zapisali, so z vsem naštetim seznanili tudi občino in da z vaše strani ni bilo nikakršnega ukrepanja. Zanima nas, če trditve bližnjih stanovalcev držijo in kakšni so vaši razlogi za neukrepanje. Morda v bližnji prihodnosti načrtujete kakšne konkretnejše spremembe? Drži podatek, da težavo predstavlja zasebno lastništvo nad objektom?

Ste v zadnjih letih mogoče že sprožili kakšne postopke proti zasebnemu lastniku? Kakšni so ti bili? Ste morebiti podali tudi kakšne prijave pristojnim inšpekcijskim službam?

Najlepša hvala za odgovore že vnaprej. Prosim sporočite, kdaj okvirno lahko pričakujemo vaša pojasnila.

Lep pozdrav,

Laura Štraser,
novinarka 24ur.com
 

 

Spoštovani.
V primeru stavbe nekdanje tovarne IPOZ govorimo o objektu, ki je v zasebni lasti. 100% lastnik nepremičnine je namreč podjetje Tuš nepremičnine d. o. o. Gre sicer za zapuščeno stavbo, ki je ograjena in naj bi na ta način preprečevala vstop nepooblaščenim osebam, v kolikor pa kdo misli, da kljub vsemu predstavlja nevarnost, predlagamo, da poda pobudo na gradbeno inšpekcijo, inšpekcija pa se na podlagi pobude odloči, ali jo bo obravnavala in opravila ogled na terenu ali ne. V kolikor opravi ogled, se potem oceni stanje ter morebitna nevarnost objekta ter izda temu ustrezna odločba. Medobčinski inšpektorat, kot tudi občina za to nista pristojna, saj gre za zasebno lastnino, poseg v to pa bi bil nezakonit. S tem, da je objekt zapuščen smo seveda seznanjeni, o tem ali je nevaren ali ne, pa bi morale presoditi pristojne službe in temu primerno tudi ukrepati, v kolikor bi se izkazalo, da je to potrebno, saj je to njihovo delo in so za to tudi plačani. Občina namreč ne more posegati v zasebno lastnino, kot tudi ne obnavljati in sanirati zasebnega objekta z javnim denarjem, saj bi bilo to nezakonito. Predlagamo torej, da se obrnete na lastnika objekta, ob tem pa poudarjamo, da lahko pobudo na inšpekcijo naslovi vsak občan oziroma državljan RS.

 

 

LEA OSTROŽNIK, ZON

29. 7. 2019

 

Spoštovani,

sem Lea Ostrožnik in za spletni portal ZON pripravljam članek o stanju gasilske brigade in gasilcev v Trbovljah.
Za vas imam nekaj vprašanj, ki jih prilagam v priponko.

Hvala za vaše odgovore. Ali bi lahko na prva dva vprašanja dobila odgovor že danes, saj imamo namen objaviti članek, da imate razpisana delavna mesta za gasilce. Na ostala dva pa bi prosila do te srede.

Prijazen pozdrav,
 

 

Spoštovani.


Gasilski zavod Trbovlje je v postopku likvidacije, težko pa je govoriti o točnem datumu popolne ukinitve, ob tem pa naj poudarimo, da se lahko število zaposlenih že pred prenehanjem delovanja zavoda zmanjša na nič, zavod pa preneha z delovanjem kasneje. Statut PGD Trbovlje-mesto je že spremenjen. Odpovedi gasilci še niso prejeli, kdaj jih bodo prejeli, kdo jih bo in kako bo potekal postopek bo znano konec avgusta. Ob čemer se bodo spoštovale vse pravice in dolžnosti, ki jih predpisuje zakonodaja. Plan je odvisen od poteka zaposlitvenih postopkov, hitrosti organizacije v PGD in prenosa del in nalog. V zvezi z višino odpravnin je težko podati konkretno številko, saj še ni znano komu jih bo treba izplačati, hkrati pa je GZT že prejel odpovedi delovnega razmerja s strani dveh gasilcev, zato se odpravnin v teh primerih ne izplača. Vse točne informacije bodo, kot že rečeno, znane po končanem postopku.

 

 

 

MOJCA MAROVT, DNEVNIK,

25. 7. 2019

 

Spoštovani!
 Srčno upam, da ste dosegljivi, kljub dopustniškemu času. In očitno tudi v tem času nekateri vneto skrbijo za to, da nam ni dolgčas, .............
Zato se tudi jaz obračam na vas z eno nujno prošnjo, če bi mi lahko za časopis DNEVNIK pojasnili nekaj stvari v zvezi z zadnjo aktualno temo - odpadki. Konkretno gre tokrat za pepel, ki ostaja pri kurjenju v ljubljanski TOplarni in ki naj bi jih, po prepovedi inšpektorjev, ki so spisali odločbo, zdaj namesto v Moravče, do oktobra vozili k vam, v Trbovlje. 
Vem, da ste že včeraj medijem pojasnjevali (konkretno županja Jasna Gabrič), da bo zahtevala od HSE, ki so lastniki zemljišča, na katerega naj bi ta pepel odlagali, da povedo vse o izvoru in vrsti materiala in tudi rezultate monitoringov. Pa seveda tudi od Ministrstva za okolje, morda še koga.
Mene pa zanima tudi, če v določenem času, teh želenih odgovorov ne boste dobili, kaj boste potem storili (tudi v luči zaskrbljenih občanov)? Boste podprli tako imenovano "ljudsko iniciativo", po vzoru iz Moravč, čeprav je tudi tam vprašanje, če gre res za tovrstne odpadke ali je zadaj kaj drugega?
Skratka, zanima me, kako boste ukrepali, da boste res pomirili ljudi? Mogoče se vam je danes tudi že kdo odzval?
NAJLEPŠA HVALA za odgovor, ki bi ga seveda nujno potrebovala ŠE DANES, čimprej.
s spoštovanjem,
Mojca Marot, novinarka časopisa DNEVNIK
 

 

Spoštovani.
Dopise smo na pristojne (MOP, HSE) naslovili v torek. Do danes konkretnih informacij z njihove strani še nismo prejeli. Po besedah direktorja HSE energetske družbe Trbovlje pa naj bi skladno z našim pozivom začasno prenehali s prevozom materiala v Trbovlje, vsaj dokler ne bodo narejene analize za kakšen material pravzaprav sploh gre. Če konkretnega odziva ne bo, se bomo s Civilno iniciativo Trbovlje pogovorili in se dogovorili o ukrepih ter zavzeli stališča. Ne bomo namreč dovolili, da se že tako degradirane površine še dodatno obremenjuje z morebitnimi nevarnimi snovmi in zastruplja prebivalce. Tega je bilo v preteklosti zaradi težke industrije v Trbovljah že preveč. Dolgo smo se trudili, da bi kvaliteto življenja izboljšali, zato bi, v kolikor se izkaže, da gre za nevarne snovi, to pomenilo velik korak nazaj, zato tega ne bomo dopustili. Vseeno verjamemo in apeliramo na pristojne, da bodo tu odigrali svojo vlogo, ravnali odgovorno in skladno z zakonodajo ter poskrbeli, da do tega ne pride.

 

 

NEŽA GRMŠEK, ZON

23. 7. 2019

 

Zanima me, koliko stanovanj ima občina Trbovlje še v lasti?
Koliko je planiranih za prodajo?
Koliko še letos?
Koliko je bilo letos že prodanih, kateri in kakšne so bile odkupnine?

Odgovore prosim do jutri, do 10. ure (objava ob 11.30).

Lp, Neža

 

Spoštovani.


Občina Trbovlje ima v lasti približno 560 stanovanj, od tega jih je večina zasedenih z najemniki. Določena stanovanja so prazna, ker so potrebna prenove, ali pa so nevseljiva in v slabem stanju (višina sredstev za njihovo obnovo bi bila višja od nekaj letne najemnine stanovanja) ter kot taka namenjena za prodajo. O tem, katera in koliko stanovanj bomo prodali se odločamo glede na to kaj se izprazni, kolikšna obnova je potrebna, glede na potrebe občine itd. Letos so bila prodana 4 stanovanja in sicer na Neži 6 za kupnino 8.000 EUR, na Keršičevi cesti 22 a za kupnino 10.500 EUR, na Keršičevi cesti 23 a za kupnino 10.500 EUR in na Mestnem trgu 3 za kupnino 32.000 EUR.
 

 

 

NEŽA GRMŠEK, ZON

23. 7. 2019

 

Zanima me, kaj je bilo letos - do sedaj - narejenega po KS oziroma tudi na željo KS.
Na kakšen način razporedite denar glede na investicije znotraj KS?
Katere investicije in v katerih KS bodo izvedene še letos?

Prosim tudi skupaj z zneski vrednosti investicij ali ocenjenih vrednosti ter časovnico.

Lp, Neža
 

 

Spoštovani.

Sredstva se po posameznih KS razdelijo po kriterijih iz Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje dejavnosti  KS Občine Trbovlje iz sredstev občinskega proračuna iz leta 2000. Trenutno v sodelovanju s predsedniki in sveti KS pripravljamo osnutek novega pravilnika v katerem bomo na novo določili kriterije za financiranje KS.

KS v Občini Trbovlje samostojno opravljajo naloge, ki  se pretežno nanašajo na njihove prebivalce in so jim prenesene v izvajanje s statutom občine.  To so naloge povezane z razvojem na območju KS, skrb za gradnjo in vzdrževanje javnih poti, javnih in drugih površin na območju KS, gradnja komunalnih objektov in naprav, sodelovanje pri pospeševanju turistične, športno rekreativne in kulturne dejavnosti in druge javne zadeve za delo in življenje v KS.  Pri tem želimo poudariti, da KS v Občini Trbovlje same ne izvajajo in vodijo večjih investicij. Večje, zahtevnejše investicije vodi občina v sodelovanju s KS.

Po posameznih KS se torej izvajajo manjše investicije (npr. modernizacije krajših cestnih odsekov javnih poti, ki so tudi manj zahtevne). V KS izven centra mesta pa se večina predvidenih sredstev porabi za tekoče vzdrževanje krajevnih cest (urejanje makadamskih cest, navoz gramoza, izravnava cestišč, čiščenje prepustov,..) vključno z zimsko službo. KS poleg vzdrževanja svoji prostorov, obnavljajo tudi okolico, pešpoti ter skrbijo za obnovo nekaterih otroških igrišč. Sredstva namenijo za nakup urbane opreme, kot so klopi, koši za smeti itd.,  urejajo ekološke otoke. Sredstva lahko namenijo za nakup označevalnih tabel, obcestnih ograj, itd. V letu 2019 sta pa sta KS Zasavje in KS Ivan Keše financirali nakup dveh avtomatskih defibrilatorjev, kar še posebej pozdravljamo, saj se mreža defibrilatorjev, kot tudi ozaveščanje o uporabi le-teh vztrajno širi v sodelovanju z Občino Trbovlje.

Za leto 2019 je  za delovanje in izvajanje nalog  KS skupno namenjenih približno 280.000 €, od tega po posameznih KS:

Krajevna skupnost    Sredstva 2019

Center            30.960,00
Čeče            22.516,00
Alojz  Hohkraut        23.175,00
Zasavje        11.258,00
Fric Keršič        16.702,00
Dobovec        61.919,00
Ivan Keše        25.331,00
Franc Fakin        30.960,00
Klek            28.145,00
Franc Salamon        28.725,00


Večje investicije v letu 2019 po KS, ki so se izvajale, se izvajajo oziroma so za letos še planirane:

Plaz nad Izlakar: KS Klek
Ureditev pred Pošto: KS Center
Park Neža: KS Fric Keršič
Investicijsko vzdrževanje cest: KS Klek, KS Čeče, KS Dobovec
Ureditev igrišča v OŠ Ivana Cankarja: KS Franc Fakin
Ureditev avtobusnih postajališč: KS Franc Fakin, KS Franc Salamon
E- kolesa: od KS Zasavje, Center, Ivan Keše, KS Franc Fakin
Ureditev zidu na Partizanski cesti: KS Fric Keršič
Ureditev ceste Piškovec: KS Čeče
Izvedba dodatnih del na LC Nasipi: KS A. Hohkraut
Prenova igrišča pri Domu Svobode: KS Franc Fakin
Namestitev varnostnih mrež in obnova odsekov ceste: KS Dobovec
Odseka na cesti Loke: Franc Fakin

 

 

 

Lucija Cestnik, Radio Aktual Kum

17. 7. 2019

Imela bi nekaj vprašanj.

  • Zanima me, kdaj bo v parku spet nameščena gugalnica za invalide?
  • Zanima me tudi, kaj vse se in se bo med poletjem prenavljalo v trboveljskih vrtcih in šolah?
  • Kakšna dela potekajo v zgornjem delu parka?
  • Kdaj bodo postavljena e-kolesa?
  • Kdaj predvidoma bo razpis za stanovanja za mlade?
  • Zakaj v novem parku pred Namo ni košev za smeti?
  • Ali drži, da naj bi s 30. junijem 2020 ukinili drugega učitelja v 1. razredu oziroma občina ne bo več zagotavljala sredstev zanj?

 
Za odgovore se že naprej najlepše zahvaljujem.
 

Spoštovani.

Gugalnica za invalide je bila poslana v popravilo, saj je bilo treba izvesti kompletno obnovo delov, ki so najbolj izpostavljeni uporabi. Gugalnica bi morala biti nameščena še v tem tednu. Ob tem ponovno apeliramo na starše in njihove otroke, da je gugalnica namenjena invalidnim otrokom in ne za namene drugačne igre s katero se jo je uničevalo, saj se je nanjo povzpelo tudi več otrok hkrati. Obenem pa naj omenimo, da smo na novo uredili tudi ploščo pri zip line-u v parku, ki ublaži padec, prej takšne podlage ni bilo. V parku prav tako potekajo dela v sklopu vzpostavitve sistema izposoje e-koles; urejajo se priklopno-polnilna mesta z vsemi napeljavami ter nadstrešek za e-kolesa. Sistem bo vzpostavljen in tako pričel z delovanjem v začetku prihodnjega leta.

 V zvezi s parkom kulture pred pošto pa je zadeva sledeča. Na vsaki kulturni točki je postavljen tudi koš za smeti, kar pomeni, da je teh košev v parku 6. Glede na velikost prostora je to povsem zadostno število košev, ki so tako po številu, kot tudi lokaciji postavitve skladni s projektno dokumentacijo in vsemi pogoji. Kljub temu se bomo v prihodnosti potrudili, da na zgornji del promenade namestimo še dva koša za smeti.

Razpis za stanovanja za mlade bo objavljen v avgustu.

Trditev v zvezi z ukinitvijo drugega učitelja v letu 2020 drži. Vseeno pa zahteva nekaj obrazložitev, da bo zadeva bolj razumljiva. Drugi učitelj je bil pred več kot desetimi leti vpeljan v prve razrede osnovnih šol kot lažji prehod iz osemletke v devetletko.  Tega se seveda niso posluževale vse občine, ampak zgolj nekatere (18 od 212 slovenskih občin), med njimi tudi Občina Trbovlje. Gre torej za ostanke sistema, ki se je do danes uspešno uveljavil in zato potrebe po dodatni pomoči ni več, prav tako pa je ob tem treba poudariti, da večina občin tega NE FINANCIRA VEČ. Mi smo se kljub vsem naštetim dejstvom trudili drugega učitelja obdržati vse do danes, vendar pa zaradi okoliščin kot so znatno višanje socialnih transferjev iz leta v leto ter dogovora s sindikati o dvigu plač v javnem sektorju, tega enostavno ne moremo več financirati. Prišli smo do točke, ko moramo rezati vse »bonuse« in zadeve, ki niso zakonsko predpisane zato, da lahko zapremo proračun za prihodnje leto. Za občutek, vrtec sofinanciramo v višini 1,9 milijona evrov (leta 2007 je bil znesek zgolj 1,1 mio evrov), za subvencije najemnin občanom gre letno preko 430.000 € (leta 2007 zgolj 210.000 €), potem so tu še zavarovanja brezposelnih občanov v višini 250.000 €. S tem, da se tu nismo dotaknili niti javnih zavodov in njihovih stroškov, prav tako tudi vseh drugih organizacij, društev, klubov, ki za delovanje potrebujejo sredstva. Da o nujnih investicijah o infrastrukturo, prenov cest in zavodov niti ne govorimo. Zadolževanje za sprotno porabo enostavno ni sprejemljivo, saj lahko potem to počnemo vsako leto in bomo kmalu ena izmed najbolj zadolženih občin, zato je nižanje stroškov v tem primeru edina optimalna rešitev.

Informacije o prenovah v vrtcu in šolah pošljemo naknadno, ko pridobimo vse podatke.

 

 

 

Roman Turnšek

31. 5. 2019

 
1. Matanović navaja, da je od Občine pred dvema letoma dobil v najem lokal, ki je bil povsem v razsulu. Ali to drži? In kdo je lokal potem uredil?


Lokal ni bil v razsulu, je pa vsak poslovni prostor, ki je vrnjen od prejšnjega najemnika, potreben vsaj osnovne obnove (beljenja, popravil...). Kljub temu, da smo mu predčasno dovolili v lokal, je prvo najemnino plačal z mesecem, ko so zadeve delovale. Za prenovo lokala je odgovoren oddelek za premoženjske zadeve, ki ga vodi Jana Škorjanc Štrakl in ona je tista, ki vam lahko poda odgovore na vsa ostala detaljna vprašanja. Tudi postopek oddaje poslovnih prostorov vodi ta oddelek. (mail: jana.skorjanc@trbovlje.si)

2. Nadalje navaja, da ga kljub večkratnim pobudam županja (sklepam, da v teh dveh letih) ni želela sprejeti na sestanek. Ali to drži?


To so laži, saj sem ga leta 2018 sprejela na županjinih uricah. Po tem in pred tem so mu bili na voljo za vprašanja in odgovore zaposleni na pristojnem oddelku. Moram pa poudariti, da je kakršnokoli vpitje na naše zaposlene, nedopustno! Pa če se pišeš Matanovič ali pa kakorkoli drugače.

3. Kolikor razumem, Matanović ni dobil oziroma nima več najema lokala na kopališču. Zakaj ne? Med drugim navaja, da ga je Občina v dveh letih večkrat presenetila (ni mi znano konkretneje glede tega), na koncu pa vrgla iz lokala.


Spoštovani, gospod Matanovič ponovno laže oz. zavaja javnost v svojih izjavah. Lokal je imel v najemu za DOLOČEN ČAS (beri pogodbo) zato, ker občina želi lokal v celoti oddati v najem, ne pa samo en delček lokala, kot ga je začasno imel v najemu Matanovič, kar dobro ve. V ta namen smo objavili razpis za lokal v celoti, to celo dvakrat, pa se nanj ni nihče prijavil, niti Matanovič. Če je morda računal na to, da bomo razpis v nedogled ponavljali in vsakič ponovno spustili ceno, se je pač uštel. Ker tudi po 2. razpisu najemnika ni bilo, je občina sprejela odločitev, da bo začasno, za reševanje poletne sezone na bazenu, aktivirala svoj javni zavod Mladinski center Trbovlje, ki ima že sedaj v upravljanju kavarno in tako bodo imeli možnost mladi, da izkoristijo poletno študentsko delo.

4. Do spora je prišlo tudi glede paviljona v parku. Zakaj?


Lepo bi prosila, če me že g. Matanovič preneha vpletati v svoje navidezne spore. Nobenih sporov nismo imeli z njim, jih pa kot kaže, vedno znova ima on z občino. Občina se drži z zakonom predpisanih postopkov in če kdo misli, da bomo razpise in cene prirejali zgolj za enega posameznika, se hudičevo moti. Pri paviljonu park se je omenjeni gospod prijavil na razpis, a ker ni imel vseh z zakonom predpisanih dokazil (poravnanih obveznosti do države), je bilo potrebno v skladu s pravili njegovo vlogo izločiti. Kaj je tu spornega?

5. Kot kaže, je prišlo med Matanovićem in Občino do neskladja, več nesporazumov,… Ali gre za nadaljevanje konflikta izpred nekaj časa (dogodek v zvezi z MC Trbovlje)? Ali je tista zadeva, šlo je tudi za tvojo vložitev kazenske ovadbe zoper Matanovića, že končana?


 Dogodek je že tako zelo časnovno odmaknjen, da vam lahko odogovorim le "z brskanjem po spominu". Matanovič niti ni bil prisoten v MCT-ju, ko sem kot županja poskušala doseči, da ljudi ob enih zjutraj ne bi metali ven iz lokala in ga zaprli, ko je zunaj potekalo še občinsko praznovanje praznika, glasba je še odmevala, sosednji lokali so ven nosili dodatne stole. Namreč, ko MCT-ju zmanjka denarja ali kaj potrebujejo, se hitro znajo obrniti na občino po dodatna sredstva, zato me je razjezilo, da ne izkoristijo možnosti dodatnega zaslužka tako kot vsi ostali lokali v bližini ob takih dogodkih. V zgodbo so spretno nekateri vpletli borovničke, ki jih nisem naročala temveč jih je za šankom naročala ena od ženskih skupin. Pripisali pa so jih meni, kot da bi se naj kregala za borovničke. Neumnost.
 

 

Škandal24

 

26. 4. 2019

 

26. aprila 2019 je bil na portalu Škandal24 na povezavi

https://skandal24.si/skandal/foto-to-je-zupanja-ki-je-obglavila-gasilce-caka-napad-tudi-druge-poklicne-gasilce-po-drzavi/

objavljen članek z naslovom "To je županja, ki je obglavila gasilce, čaka napad tudi druge poklicne gasilce po državi?", v katerem so navedene napačne in netočne informacije. Zahtevo za popravek objavljamo spodaj.

 

 

 

 

Polona Malovrh, DELO

4. 4. 2019

 

4. aprila 2019 je bil v elektronskem mediju www.delo.si na povezavi:https://www.delo.si/novice/slovenija/zasavci-bodo-maja-prvic-placali-davek-na-ceroz-167713.html, objaviljen članek z naslovom »95-odstotna podražitev smeti za pet občin«. Ker so v članku navedena načna dejstva, objavljamo pojasnilo.

 

 

 

 

 

Polona Malovrh, Delo

8. 11. 2018

 

Pozdravljeni, prosim za nekaj podatkov v zvezi z nakupom prostorov od druzbe Papaja:
Kdaj jih je obcina kupila?
Ali so bile opravljene cenitve? Kdo jih je opravil in na koliko je ocenil prostore?
Zakaj ste kupili ravno te prostore?
Kdo je odlocil o nakupu?
Sedez Papaje je v Gabrskem 12, kjer je tudi Katapultov sedez, koliko je cena za m2 in koliko merijo poslovni prostori?
Za kak podjetniski inkubator gre?
Kdaj bo zacel z delom?
Kdaj je bil sprejet sklep os o tem?
Hvala za odgovore, lp, P. Malovrh

 

Spoštovani.

Posredujemo odgovore.

Kdaj jih je obcina kupila?
Občina je prostore kupila v začetku letošnjega leta in sicer poslovne prostore 17. januarja in pripadajoče zemljišče pa 20. marca 2018.

Ali so bile opravljene cenitve? Kdo jih je opravil in na koliko je ocenil prostore?
Cenitve so bile opravljene. Sodni cenilec Jožef Lukmar s. p. je prostore ocenil na 115.000 €

Zakaj ste kupili ravno te prostore?


Ker se nahajajo v zgornji industrijski coni, ki je podporno okolje za projekt podjetniškega inkubatorja in se nahaja zraven podjetniškega pospeševalnika Katapult, ki je tudi pogodbeni partner projekta.

Kdo je odlocil o nakupu?
Odločitev za nakup je padla na podlagi predloga strokovnih služb Občine Trbovlje in po sklepu OS Občine Trbovlje.

Sedez Papaje je v Gabrskem 12, kjer je tudi Katapultov sedez, koliko je cena za m2 in koliko merijo poslovni prostori?
526,3m2; 190€/m2

Za kak podjetniski inkubator gre?
Pametne tovarne in moderni materiali v okviru Industrije 4.0.

Kdaj bo zacel z delom?
Več bo znanega po neposredni potrditvi operacije iz MGRTja.

Kdaj je bil sprejet sklep os o tem?
Decembra 2017, s sprejetjem proračuna za leto 2018

 

 

7. 11. 2018

Polona Malovrh, DELO

 

Pozdravljeni,

prosim za naslednje podatke:

- koliko brezplačnih plakatnih mest zagotavlja občina v predvolilne namene?

- kje so ta mesta?

- ali je občina tista, ki odloča o lokaciji t.i. A-plakatov?

- katere so te lokacije?

Hvala za odgovore. Prosim zanje vsaj do jutri do 10. ure.

lp, P. Malovrh
 

 

Spoštovani.
Skladno z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji je lokalna skupnost dolžna zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno brezplačno informiranje volivcev. Občina Trbovlje to zagotavlja skladno z objavljenimi pogoji, ki so bili objavljeni 12.9.2018, na dva načina. In sicer zagotavlja 5 brezplačnih mest za postavitev A-panojev ter 5 jumbo plakatnih mest, na katere imajo kandidati možnost obesiti plakate v velikosti B1. Lokacije postavitev so naslednje: postavitev A-panojev pri križišču JP Komunala Trbovlje, vhodu v mestni park, na Sallauminesu (sprehajališče med bloki), na zgornji ploščadi pri Delavskem domu Trbovlje ter pri objektu Ulica 1. junija 4. jumbo plakatna mesta pa so na Trgu revolucije nasproti Lidla, nasproti bazena, v Gabrskem, na Kolodvorski pri Cementarni ter ob vstopu v Trbovlje (južna vpadnica). Gre torej za osnovno, brezplačno informiranje, od katerega pa je po 9. členu ZVRK treba ločiti dodatno informiranje organizatorjev volilne kampanje, katerega lahko zagotovijo na nepremičninah, ki niso v lasti lokalne skupnosti ter pri ponudnikih oglaševanja, skladno z njihovimi pogoji.

 

 

 

7. 11. 2018

Zahteva za popravek in  prikaz drugih  oziroma nasprotnih dejstev po 26. in 27. členu Zakona o medijih v zvezi s člankom "Narod pa za burek nima!" avtorice Polone Malovrh, ki je bil objavljen 7. novembra 2018, ob 15. uri v elektronskem mediju www.delo.si na povezavi: https://www.delo.si/mnenja/kolumne/narod-pa-za-burek-nima-110442.html

 

 

 

 

 

 

5. 11. 2018

Polona Malovrh, DELO

 

Pozdravljeni,

prosim za nekaj informacij v zvezi z razpisom za izbiro koordinatorja - konzultanta za pripravo prostorskega akta za predor v Savinjsko dolino.

- ali je dogovor/protokol med občinami Trbovlje, Hrastnik, Predbold o pripravi prostorskega akta sklenjen? Kaj zajema? Če ni, me zanima razlog.

- ali drži, da se je J.Gabrič zavezala, da koordinatorja poišče občina Trbovlje?

- kolikšne finančne obveznosti prinaša ta zaveza?
- zakaj koordinator do danes še ni izbran?

- od sestanka na Mopu je leto in pol: katere aktivnosti so v tem času potekale?

- oziroma: menda naj bi bil drugi rok za ponudbe za koordinatorja danes? Ali je kakšna prispela?

Hvala za odgovore; prosim zanje vsaj do jutri do 10.ure.

LP, P. Malovrh

 

 

Spoštovani.

Med Občinami Trbovlje, Hrastnik in Prebold ter državo je bil sklenjen Dogovor o skupni pripravi regionalnega prostorskega načrta za območje ureditve navezave Zasavja na avtocesto »Šentrupert (A1) – Prebold – Trbovlje – Hrastnik (G2-108), občine pa so med seboj sklenile še poseben Dogovor o izvedbi javnih razpisov in delitvi finančnih obveznosti za potrebe priprave prostorskega akta za območje cestne navezave Zasavja na avtocesto »Šentrupert (A1) – Prebold – Trbovlje – Hrastnik (G2-108)« o delitvi stroškov. Županja Jasna Gabrič se ne more zavezati, da Občina Trbovlje poišče koordinatorja, saj je s tega naslova izveden javni razpis, na katerega se lahko prijavijo vsi. Občini Hrastnik in Prebold sta namreč pooblastili Občino Trbovlje za opravljanje aktivnosti projekta in skladno s tem je Občina Trbovlje, po pravilih javnega naročanja, izvedla razpis za izbiro koordinatorja – konzultanta za pripravo prostorskega akta. Na 1. razpis ni prispela nobena prijava, odpiranje prijav 2. razpisa bo potekalo 15. novembra 2018.
Aktivnosti, ki so bile izvedene v zadnjem letu in pol:
-    23. 1. 2017, delovna skupina: pismo o nameri, ocena investicije, priprava infografike
-    15. 3. 2017, delovna skupina: preverba dosedanje razpoložljive dokumentacije, primerjava variant
-    7. 2. 2017, na Ministrstvu za infrastrukturo: sklep o pripravi DIIP-a, aktivnosti za uvrstitev projekta v državni proračun
-    31. 5. 2017, na Ministrstvu za infrastrukturo: izdelan DIIP, uskladitev možnost priprave ustreznega prostorskega akta, predlogi možnih načinov financiranja korodinatorja in strokovnih podlag
-    19. 7. 2017, sestanek Občine Hrastnik, Prebold in Trbovlje: dogovor o pripravi osnutka medsebojnega dogovora občin in Ministrstva
-    15. 9. 2018, sestanek Občine Hrastnik, Prebold in Trbovlje: korekcija medsebojnega dogovora občin in Ministrstva,  določitev sistema delitve stroškov
-    13. 12. 2018 delovna skupina, seznanitev članov z opravljenimi aktivnostmi:
-    22. 1. 2018, podpis  DOGOVORA O SKUPNI PRIPRAVI REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREDITVE NAVEZAVE ZASAVJA NA AVTOCESTO »ŠENTRUPERT (A1) – PREBOLD – TRBOVLJE – HRASTNIK (G2-108)«
-    16. 2. 2018, delovna skupina in Ministrstvo za infrastrukturo: predaja DIIP-a, predlog načina izbire skupnega koordinatorja
-    9. 3. 2018, podpis DOGOVORA O IZVEDBI JAVNIH RAZPISOV IN DELITVI FINANČNIH OBVEZNOSTI ZA POTREBE PRIPRAVE PROSTORSKEGA AKTA ZA OBMOČJE CESTNE NAVEZAVE ZASAVJA NA AVTOCESTO »ŠENTRUPERT (A1) – PREBOLD – TRBOVLJE – HRASTNIK (G2-108)«
-    April, maj 2018, priprava razpisne dokumentacije, izvedba rebalansa občine Hrastnik in Prebold z navedbo projekta v proračun in NRP
-    Junij 2018 sprejetje rebalansa občine Trbovlje
-    Junij 2018  - objava javnega razpisa za konzultanta
-    Avgust – odpiranje ponudb
-    September 2018 – usklajevanje, korigiranje  razpisne dokumentacije z DRSI
-    Oktober 2018  - ponovna objava javnega razpisa za konzultanta

 

 

 

12. 10. 2018

Polona Malovrh, DELO

 

Pozdravljeni,

pri pregledu reabalansa proračuna občine Trbovlje za 2017 sem opazila,
da je edina prekoračena postavka glede na plan "županja": gre za
3-odstotno prekoračitev sredstev oz. za 2300 preveč porabljenega denarja
glede na plan.

Zanima me specifikacija celotnega porabljenega zneska v višini 80.410
evrov (plan 78.120).

Hvala vnaprej za pojasnilo, lp, P. Malovrh

 

 

Spoštovani.

Znotraj institucije »župan« je več postavk, ki se nanašajo na različna področja, zato je med njimi treba razlikovati. Samo ena izmed teh postavk je bila v letu 2017 prekoračena in to je postavka 30.19.0001 Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela. Od prvotno planiranih 2.324 € sredstev, je bilo realiziranih 9.564 €. Razlika, ki znaša 7.240 €, je bila izplačana iz splošne proračunske rezerve in bila namenjena projektu SOS šola ter pomoči enemu študentu pri študiju. Preostale postavke (plače, prispevki in stroški del; materialni stroški, nakup opreme, koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti ter sofinanciranje prireditev, dogodkov in nastopov) niso bile prekoračene in so bile realizirane med 83,3  ter 94,6 odstotki.

 

 

25. 4. 2018

Romana Beravs, Radio Aktual Kum

 

Pozdravljeni,
Glede na to, da je pomlad že v polnem teku in čas primeren za rekreativno dejavnost, trim steza pa je zaradi podrtega drevja še vedno zaprta, me zanima, koliko časa bo tako oziroma kdaj, če, se bo začelo čiščenje?
 
LP Romana Beravs
 
 
 
Spoštovani. 
Na območju celotne občine je veliko lokacij, kjer bo zaradi lanskega žledoloma ter nedavnih neurij, potrebno odstraniti podrto drevje. Tudi na področju Trim steze se trudimo, da bi bilo podrto drevje čim pred odstranjeno, v tej smeri pa so bili speljani že številni koraki oziroma postopki. 
V mesecu decembru je tako stekel postopek pridobivanja služnostne pravice, pri tem naj omenimo, da občina ni lastnik celotnega zemljišča na območju Trim steze in mora za spravilo lesa iz gozda pridobiti služnostno pravico. Januarja smo objavili javni razpis za izvajalca, ki je bil neuspešen, saj je bila ponudba izvajalca, ki smo jo prejeli ekonomsko neupravičena. Na območju celotne Slovenije je trenutno okoli 5 mio m3 hlodovine in dreves, ki jih je potrebno odstraniti, zato so vsi izvajalci, ki so za to delo ustrezno usposobljeni, zelo zasedeni. Tako smo ponovili razpis in uspeli dobiti izvajalca, ki je bil pripravljen posanirati območje, ob tem pa naj poudarimo, da se sečnje takšne razsežnosti ne more lotiti kdorkoli, saj mora imeti ustrezna dovoljenja ter ustrezati predpisanim pogojem. Pogodba z izvajalcem del je že podpisana, dela se bodo tako pričela še v tem tednu, trajala pa bodo do sredine maja.

 

 

23. 4. 2018

Polona Malovrh, DELO

 

Pozdravljeni,
 
prosim za nekaj osnovnih podatkov o kresovanjih:
 
- kdo, kje in kdaj bo organiziral letošnje kresovanje in katere glasbene 
skupine bodo nastopile?
 
Hvala, lp, P. Malovrh
 
 
 
 
Spoštovani.
 
Občina Trbovlje bo letos organizirala kresovanje na Kipah, ki bo potekalo v ponedeljek, 30. aprila 2018, od 19. ure dalje. Delavska godba Trbovlje nam bo pričarala prijeten začetek večera, do jutranjih ur pa bo z nami skupina Gadi. 

 

 

 

17. 4. 2018

Spoštovani,

lahko bi začela z stavkom prosim vas, vendar to ne bi bil primeren stavek, saj s tem elektronskim sporočilom ne želimo prositi, vendar želimo poudariti koliko škode povzroči želodolom in ostali naravni pojavi kot so neurja katera podirajo vse povprek kot domino kocke na Trboveljski Trim Stezi. Lahko bi prilepila tudi slikco iz "slavnostne otvoritve" novega dela hišk za vrtičkarje, ki krasijo pot do Trim steze. Rajši vam posredujem v ločenem sporočilu (zaradi velikosti slik)sedanjo stanje Trim steze za katero pa izgleda da vam ni mar. Vendar je to edina bližnja pot (ki seveda ni urejena kot bi morala biti) pa vendar tja zahaja veliko število otrok, vrtcev, ki imajo zaključna srečanja, društva katera trenirajo tam in še veliko ostalih občanov, ki se radi umaknejo od mestnega hrupa. Zgrozi me ko preberem vaše zapise z dne 28.3.2018: "

Pogodba med Občino Trbovlje in izvajalcem del na trim stezi (pospavilo podrtega drevja) še vedno ni podpisana. Kot so nam na občini zatrdili, pa naj bi se pogodba podpisala v kratkem. Po podpisu le-te, se bodo omenjena dela pospravila lesa pričela ... seveda, v kolikor bo vreme dovoljevalo. Z veseljem vas bomo obvestil...

Vsak laik ve, da v kolikor je gozd toliko časa v takšnem stanju kot je na današnji dan Trim steza in da na pomlad, ko začnejo podrast in drevesa brsteti, gozd pa je neočiščen in med podrtimi drevesi ste posadili nove sadike dreves, katere ne bodo obstale, ko se bo dejansko začel gozd čistiti in ven vlečti hlode....si mislim da morajo biti resnično zaposleni sami strokovnjaki na oddelku za Okolje in prostor.
Poleg vseh nepravilnosti in napak, bi vas rada še obvestila, na to da vaši "najemniki" zemljišč - gredic, ki so tako skrbni za svoje predele, pogosto sami uničujejo in na črno podirajo/žagajo drevesa za potrebe svojih lesenih hišk, pripomočkov in klopi, za pozimi tudi ogrevanje in vsega kar potrebujejo. Ko jih opozoriš na neprimerna  dejanja, ter škodo katera je že tako ali tako velika in jim omeniš inšpekcijo ali prijavo na primeren organ pa z delom odnehajo, vendar zagrozijo. Namen vsega tega mojega pisanja je, da bi lahko vi kot skrbnica ter lastnica (Občina Trbovlje) skrbela za red in disciplino, ter bi resnično lahko prišel kdaj kakšen inšpektor na ogled.
Lahko pa povabimo ga. Županjo na kakšen rekreativni krog-za zdravje in se bo o vsem prepričala na lastne oči, da ni vse tako slavnostno kot je bilo na otvoritvi ob prerezu rdečega traku s pomočjo (špornice) punčke iz vrtca Barbare.

Opozorila bi še na rok sanacij (ki jih je določil minsitrstvo za Okolje-iz katerega so se prejela sredstva za sanacije gozdov iz naslova žledoloma), ki je 15.5.2018. Glede na to da naša Občina Trbovlje še nima podpisane pogodbe z izvajalcem le-tega, mislim da bo to zanimalo t
udi  ministrstvo in predvsem tudi novinarje.

V upanju, da bomo lahko čim hitreje rekreirali na Trboveljski Trim Stezi vas njeni uporabniki prav lepo pozdravljamo. 

 

 

"Spoštovani.

 

Zahvaljujmo se za poslano sporočilo, žal pa nekatere trditve, ki jih navajate niso povsem točne, zato bi želeli zadevo pojasniti. Pa pojdimo lepo po vrsti.

 

Zasaditev drevja na Trim stezi je potekala lansko jesen, ko je bil tudi primeren čas za zasaditev. Izvedli smo jo v sodelovanju in po priporočilih Zavoda za gozdove, z namenom, da se drevesa, ki so bila posekana zaradi napada lubadarja, čim hitreje zarastejo. Tega, da bo žledolom decembra podrl drevesa, nismo mogli pričakovati, niti preprečiti.

 

Takoj po žledolomu smo začeli pripravljati stvari na sanacijo prizadetega območja. V mesecu decembru je tako stekel postopek pridobivanja služnostne pravice, pri tem naj omenimo, da občina ni lastnik celotnega zemljišča na območju Trim steze in mora za spravilo lesa iz gozda pridobiti služnostno pravico. Januarja smo objavili javni razpis za izvajalca, ki je bil neuspešen, saj je bila ponudba izvajalca, ki smo jo prejeli ekonomsko neupravičena. Na območju celotne Slovenije je trenutno okoli 5 mio m3 hlodovine in dreves, ki jih je potrebno odstraniti, zato so vsi izvajalci, ki so za to delo ustrezno usposobljeni, zelo zasedeni. Tako smo ponovili razpis in nekako uspeli dobiti izvajalca, ki je bil pripravljen posanirati območje, ob tem pa naj poudarimo, da se sečnje takšne razsežnosti ne more lotiti kdorkoli, saj mora imeti ustrezna dovoljenja ter ustrezati predpisanim pogojem.

 

Glede zapisa, ki ste ga verjetno prebrali na katerem izmed lokalnih portalov pa naj povemo, da smo odgovor novinarki posredovali 22. marca, torej skoraj mesec dni nazaj, torej informacije, ki jih omenjate, niso ažurne. Pogodba je s strani izvajalca sanacijskih del že podpisana, s strani občine bo odpisana danes, dela pa se bodo pričela naslednji teden in bila opravljena v predvidenem roku.

 

Naj tudi poudarimo, da naše ekipe redno spremljajo situacijo in delo na terenu, zato je skrb, da nimamo realne slike o trenutni situaciji na Trim stezi, odveč. Še naprej se bomo trudili, da delamo v dobro občank in občanov, v zameno pa si želimo nekoliko več strpnosti in razumevanja, saj je v občini trenutno ogromno območij, ki so prizadeta, ne samo od lanskega žledoloma, ampak tudi od nedavnih vremenskih ujm, ki jih je treba posanirati."

 

 

 

2. 4. 2018

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni, 
 
na kateri lokaciji bi postavili regijski poligon za usposabljanje gasilcev, če bo ta v Trbovljah?
 
Kolikšna površina je predvidena za ureditev?
 
Koliko sredstev bi morala zanj prispevati občina?
 
Hvala.
 
 
 
 
"Poligon bi bil umeščen vzhodno od pristajalnega mesta za helikopterje na območju med ograjo le-tega in Trboveljščico. Zanj je predvideno cca 2000 m2 površine. Poleg tega pa se predvidevajo tudi površine za parkirišča in dovoz do poligona. Lokacija je ugodna zaradi bližine pristajalnega mesta za helikopterje, gasilskega doma (učilnice, ostala potrebna infrastruktura) in vodotoka. Ker projekt še ni narejen, je v tem trenutku preuranjeno govoriti o finančni strukturi."
 

 

29. 3. 2018

Lucija Cestnik, Radio Aktual

 

Pozdravljena, 
 
Danes so bili na obisku učenci OŠ Tončke Čeč. Kot je razvidno s fotografij, jim je županja predstavila tudi idejno zasnovo prenove igrišča. 
 
Kot je zapisano na projekcij gre za idejno zasnovo. Kdaj se naj bi izvedel projekt? Koliko bo vredna prenova? 
 
Zanima me tudi, ali bi lahko dobila projekcijo, kako naj bi igrišče zgledalo?
 
Hvala in lp Lucija

 

 

"Učencem, ki so nas prejšnji teden obiskali, smo pokazali osnutek idejne zasnove prenove igrišča, ki je še v nastajanju in dogovarjanju med občino in šolo. Cilj je, da idejno v tem letu izdelamo, dodelamo oz. zaključimo ter naredimo popis del iz česar bo razvidno, kolikšna sredstva bi bila potrebna za takšen poseg. V prihodnje namreč želimo sanirati obstoječe šolsko igrišče, pri čemer bi uredili nov tlak, ki je dotrajan, prav tako pa bi bilo treba urediti odvodnjavanje, ki je neprimerno in povzroča zastajanje vode na tem predelu. V sklopu te sanacije bi se obnovilo košarkarsko igrišče, obstoječa igrala bi odstranili ter na njihovem mestu uredili učilnico na prostem v obliki amfiteatra ter dodali manjši objekt, namenjen shranjevanju.
 
Projekt bo izveden, ko bomo zanj najprej v tem letu torej naredili oceno vrednosti izvedbe in nato poskušali to umestiti v proračun prihodnjega leta v kolikor bodo sredstva na voljo. Ta trenutek je težko govoriti o točnem datumu izvedbe, prizadevali pa si bomo, da igrišče uredimo v najkrajšem možnem času. Izvedba projekta je odvisna tudi od uspešnosti prijav na razpise ministrstev oziroma možnosti črpanja evropskih sredstev, kar bi bistveno pospešilo izvedbo projekta. Je pa seveda dobrodošlo in nujno, da imamo zadeve že pripravljene in zasnovane, da lahko, ko bo za to primeren čas, k izvedbi projekta takoj pristopimo. Še enkrat pa želimo poudariti, da gre tu zgolj za OSNUTEK idejne zasnove, ki ne odraža nujno končnega videza zaključenega projekta."

 

 

 

27. 3. 2018

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,
 
občina načrtuje ureditev območja na Ribniku.
 
Kaj bo urejeno in kdaj?
 
Za prenovo je namenjenih 43.000 evrov?
 
Hvala.
 

 

 

"Res je, Občina Trbovlje bo v tem letu pristopila k ureditvi območja na Ribniku. Pogodba z izvajalcem gradbenih del, podjetjem S-design studio d. o. o., je že podpisana. Rok izvedbe del je 15. maj, dela pa se bodo začela v prvi polovici aprila. V proračunu smo za omenjen projekt zagotovili 43.000 €. Trenutno makadamsko površino bo namenjala nova asfaltna prevleka, ob stavbah pa bodo nameščeni robniki. V sredini tega območja bo urejen manjši park s klopcami in sprehajalnimi povezovalnimi potmi, ki bo obsegal 150 m2 površine. Med zelenico, prodnatimi potmi, drevjem in grmovnicami, ki bodo na tem območju urejeni, bodo zdaj okoliški prebivalci lahko prijetneje in bolj kvalitetno preživeli svoj prosti čas. To je eden od korakov v smeri urejanja bivanjskih prostorov za preživljanje prostega časa izven centra mesta. Z urejanjem takšnih območij želimo nadaljevati tudi v prihodnje, tako kot smo v preteklosti urejali prostor na Opekarni in drugod."

 

 

27. 3. 2018

Romana Beravs, Radio Aktual Kum

Pozdravljena, zaključen je razpis za podelitev občinskih nagrad, pa me zanima koliko je prispelo predlogov in kdaj se sestane komisija za priznanja.

 

Spoštovani.

Na osnovi objavljenega Javnega razpisa za podelitev naziva "častnega občana/občanke" in "Prvojunijske nagrade" za leto 2018 sta prispela dva predloga. Komisija za občinska priznanja se sestane danes, 28. 3. 2018, ob 18. uri.

 

 

 

23. 3. 2018

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,


v kakšni fazi je projekt Ledenice?

Kaj in kdaj bo opravljeno letos, kdaj naj bi se začelo urejanje?

Koliko sredstev je za Ledenico namenjenih v letošnjem proračunu?

Hvala.
 

 

 

Pozdravljeni.

Glede Ledenice je takole: mladi na Ledenici so prvotno želeli, da se jim popravijo zadeve na poligonu ter postavi nadstrešnica. To bo občina izvedla v tem letu, takoj ko bo vreme malce toplejše. Za izvedbo le-tega bo letos namenjenih 11.500 evrov.

Ker pa se občina zaveda, da bo v prihodnje potreben konkretnejši poseg na tem območju, saj bi bilo prav, da je to območje v zgornjem delu mesta urejeno in primerno za prostočasne aktivnosti tako bližnjih stanovalcev kot uporabnikov skate površin. S tem namenom smo leta 2015 pričeli s pripravo dokumentacije in jo zaključili v začetku leta 2017. V tem projektu so projektanti obdelali celotno območje na obeh straneh Trboveljščice in v projekt med drugim umestili skate površine, tribuno, brv čez Trboveljščico, nova parkirna mesta ter nekaj otroških igral. Za namene priprave projektne dokumentacije ter odkupe še nekaterih delčkov zemlje na tem območju, je občina namenila cca. 55.000 evrov. Zadeva je trenutno tako daleč, da je pripravljena za primer, da se v prihodnjih letih pojavi kakšen izmed razpisov, ki bo sofinanciral izgradnjo infrastrukture v takšnem obsegu, kot je Ledenica. Ker je projektna dokumentacija in območje obsežno, si nismo mogli privoščiti, da bi čakali na primeren razpis in šele nato pričeli s pripravo le-tega, saj bi zamudili vse roke takšnega razpisa. Zato je potrebno takšne zadeve v naprej pripraviti in to smo tudi storili.

 

 

 

 

20. 3. 2018

Polona Malovrh, DELO

 

Pozdravljeni,

prosim za pojasnilo v zvezi s HE na srednji Savi.

Katere so pripombe občine Trbovlje na vloženi zakon?

Prosim za odgovor do jutri, vsaj do 12. ure.

Hvala vnaprej, P. Malovrh

 

 

Spoštovani.

"Občina vsekakor podpira izgradnjo HE na srednji Savi, kar je bilo tudi jasno povedano na večih sestankih, ki smo jih imeli s pristojnimi na to temo. Vendar pa je pomembno tudi, da so pri tem zavarovani interesi lokalne skupnosti ter, da se za Občino Trbovlje zagotovijo vsaj enaki pogoji kot so bili ali bodo zagotovljeni drugim občinam v podobnih primerih. To je tudi razlog, da smo v začetku marca vložili pripombo k šestemu odstavku 5. člena, ki ureja razmerje plačila za koncesijo med državo in občinami in sicer, da se za občino Trbovlje določi enak delež kot za občini Zagorje ob Savi in Hrastnik. Prav tako je bila podana tudi pripomba k 12. členu in sicer, da se naloge izvajalca gospodarske javne službe, ki za koncendenta izvaja naloge ureditve vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Save poverijo družbi Sresa d. o. o. Glede na pomembnost predloga zakona bi sicer pričakovali, da bo le-ta pred vložitvijo predstavljen in usklajen s predstavniki lokalne skupnosti, vendar se to ni zgodilo. Kljub temu, da je postopek obravnave zakona v DZ končan, upamo, da se bo postopek za izgradnjo HE nadaljeval. V času javne obravnave smo predlog zakona sicer posredovali tudi vsem članicam in članom Občinskega sveta Občine Trbovlje, da podajo morebitne predloge in pripombe, vendar le-teh v času javne obravnave nismo prejeli."

 

 

 

22. 3. 2018

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,

trim steza je še vedno zaprta.

Kdaj se bo začela sanacija, je izvajlec del že izbran?

V kolikšnem času bi trim stezo lahko ponovno odprli?

Prosim, če mi lahko odgovorite še danes. Hvala.
 

 

Spoštovani.
Pošiljamo odgovore na vaša vprašanja.

"Izvajalec sanacijskih del za območje trim steze je že izbran, trenutno smo v procesu podpisa pogodbe.
Dela se bodo začela, ko bo teren suh in ne blaten, kakršen je trenutno. Ocenjujemo, da bodo dela trajala približno 14 dni, če nam bodo vremenske razmere naklonjene."

 

 

 

16. 3. 2018

Roman Turnšek

 

Pozdravljeni,

pripravljam članek v zvezi z električno napeljavo javne razsvetljave v Trbovljah, z Elektro Ljubljana so me usmerili na Občino kot lastnico javne razsvetljave.

 

Konkretno gre za problematiko na lokaciji na cesti pri stolpnici na Trgu revolucije 9. Na omenjeni lokaciji je že nekaj časa opazno nagnjen električni drog z napeljavo. Drog stoji tik nad cesto in se nagiba nad njo. Poškodovana je tudi betonska spodnja konstrukcija, v katero je pritrjen pri tleh. Stanje je posledica močnih snežnih padavin in žleda v lanskem decembru.

Po navedbah krajanov je bilo že javljeno o stanju in pozvano za ureditev, vendar brez odziva.

V zvezi s tem me za članek zanima, kdo je pristojen in dolžan odpraviti neustrezno in nevarno stanje? Drog je nevarno nagnjen nad cesto, posledično čemur se zaradi teže, dežja, snega, vetra,… lahko zruši na cesto, na kakšen avto, krajana ipd. V kolikšnem času bo to izvedeno? Zakaj sanacije ni bilo že doslej oziroma zakaj traja toliko časa?

Hvala in lep pozdrav.

 

 

 

Spoštovani.

Pošiljamo odgovore na vaša vprašanja.

"Občina Trbovlje je leta 2009 podpisala koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje z družbo Javna razsvetljava d. d., in sicer za dobo 20 let.

Pri pregledu javljanj in sporočanj napak na javni razsvetljavi ni koncesionar evidentiral nobene napake na omenjenem naslovu, da bi lahko le to odpravil oziroma izvedel začasni ukrep za preprečitev nevarnosti. Za napako smo na občini izvedeli v vašem sporočilu, ki smo ga nemudoma posredovali koncesionarju, ki je dolžan zadevo tudi sanirati, prav tako pa smo si stanje ogledali tudi na terenu. Napaka je bila v tem tednu odpravljena, zamenjan je bil betonski nosilec droga ter urejena premontaža iz starega na nov nosilec droga.

V prihodnje pa vabimo občane, da napake na javni razsvetljavi sporočijo koncesionarju preko spletne strani Občine Trbovlje, preko elektronskega naslova: info@jr-lj.si, telefona: 01/58-63-600, oziroma po telefonu Občini Trbovlje 03 56 34 800 od ponedeljka do petka v obratovalnem času občine oziroma po elektronskem naslovu obcina.trbovlje@trbovlje.si, ki bo napake posredovala Javni razsvetljavi."

 

 

 

9. 3. 2018

Neža Grmšek, ZON

Spoštovani!

Prosila bi vas za naslednje podatke:
Koliko zaposlenih je na vaši občini vseh skupaj?
Koliko od teh v občinski upravi (če odštejemo gasilce, čistilke, DPM ..)
Od vseh zaposlenih me zanima število žensk in število žensk v občinski upravi?
Najvišji trije položaji, ki jih na vaši občini zasedajo ženske?

Odgovore bi prosila najkasneje v ponedeljek do 12. ure.

Že vnaprej se vam zahvaljujem in vam želim prijeten vikend!

 

 

"Spoštovani.
Po stanju z dne 12. marca 2018 je v občinski upravi za nedoločen čas zaposlenih 27 oseb, za določen čas pa so zaposlene 3 osebe (pripravniki) ter en funkcionar. Izmed vseh, torej 31 zaposlenih, je 22 žensk. Najvišji položaji, ki ga zasedajo ženske so županja, direktorica OU, notranja revizorka (podsekretarka) in vodje oddelkov (podsekretarke). Poleg občinske uprave je na občini v okviru Medobčinskega inšpektorata zaposlenih še 5 oseb."

 

 

 

9. 3. 2018

Tatjana Polanc Kolander, Zasavc

 

Spoštovani,

Prosim vas za odgovore na novinarska vprašanja glede sofinanciranja programov javnih del v Občini Trbovlje:

 

1.            Koliko osebam je Občina omogočila zaposlitev preko sofinanciranja programov javnih del v letu 2018?

2.            Koliko in na katerih področjih se v občini izvajajo programi javnih del v letošnjem letu?

3.            Koliko sredstev je Občina namenila za sofinanciranje teh programov v letu 2018?

4.            Koliko sredstev je Občina namenila za sofinanciranje teh programov v letu 2017 in koliko osebam je lani prek tega programa omogočila zaposlitev?

 

 

 

Spoštovani.

Preko javnih del je občina v tekočem letu omogočila zaposlitev 57 osebam in sicer na področju kulture,  športa, izobraževanja, socialnih programov, varstva in zdravja narave, družabništva in spremljanja ter programov za mlade in občane. Javna dela izvajajo naši javni zavodi, osnovne šole, srednje šole, JP Komunala, Društvo prijateljev mladine, Turistično društvo, Dom upokojencev Franc Salamon, VDC Zagorje, Društvo invalidov, OZ RK Trbovlje, Ženski nogometni klub, Zveza socialnih društev in zavodov, Zasavska ljudska univerza, Šent in Škofijski karitas. Za sofinanciranje programov javnih del je v letu 2018 Občina Trbovlje namenila 105.000 €, v preteklem letu pa 95.219 €, ko je zaposlitev omogočila 60 javnim delavcem, ob tem pa je potrebno poudariti, da je država v letošnjem letu znižala svoj delež sofinanciranja, hkrati pa je prišlo tudi do dviga minimalne plače.

 

 

 

3. 3. 2018

Urša Kmetec, ZON

Pozdravljeni,

je za stanovalce v industrijski coni Nasipi načrtovana selitev?

Sploh v primeru širitve/ infrastrukturne posodobitve industrijske cone.

Koliko okoliških stanovalcev bi bilo potrebno preseliti oz. za koliko stanovanj gre?

Kakšni so pogoji za bivanje v industrijski coni Nasipi (hrup ipd.)?

Kam bi jih lahko preselili?

Hvala
 

 

"Selitev stanovalcev, nakup stanovanj in rušitve niso upravičeni stroški prijave na DRR. Upravičeni stroški so: 1. gradnja nepremičnin; 2. nakup nezazidanih zemljišč; 3. oprema in druga opredmetena osnovna sredstva; 4. stroški informiranja in komuniciranja; 5. stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Zaradi tega nakup stanovanj, njihova rušitev ni predmet prijave. Nihče od podjetij v okolici pa trenutno nima interesa, da bi poskrbel za odkup, rušitev in na istem mestu izgradnjo gospodarskih objektov oz. širitev industrijskih dejavnosti. Po Občinskem prostorskem načrtu je območje OIC Nasipi opredeljeno kot gospodarska cona, prav tako se je določena infrastruktura zgradila z EU sredstvi v letih 2004 oziroma 2005. Dolgoročni cilj Občine Trbovlje je, da bi iz omenjene cone izključila stanovanjske enote. Žal se tega ob prvotni izgradnji obrtne cone ni planiralo in se vse do leta 2015 na tem področju ni izvajalo aktivnosti v tej smeri. Trenutno so na obstoječih stanovanjskih objektih dopustna nujna vzdrževalna dela. Je pa občina v tem mandatu prišla do lastništva nad stavbo Nasipi 44, ki je v izključni lasti Občine Trbovlje na način izravnave dolga z družbo Spekter. Gre za 8 stanovanj, 6 najemnikov ima sklenjeno pogodbo za določen čas 1 leta, 2 najemnika pa za nedoločen čas. Najemnika, ki imata stanovanje v najemu za nedoločen čas, bosta preseljena v drugo neprofitno stanovanje v lasti Občine Trbovlje. Zavedamo se, da pogoji za bivanje v OIC Nasipi niso najbolj ugodni, zato smo temu prilagodili tudi določbe Občinskega prostorskega načrta, se pa tudi lastniki okoliških proizvodnih obratov trudijo z omilitvenimi ukrepi zmanjšati emisije hrupa."

 

 

 

 

3. 3. 2018

Urša Kmetec, ZON

Pozdravljeni,

kdaj naj bi v stavbi trboveljske knjižnice, zavoda za zaposlovanje umestili dvigalo?

Zakaj ste se odločili za postavitev dvigala?

Kako zahteven je poseg?

Koliko bo stal, investitor bo občina?

Bo dvigalo namenjeno tudi stanovalcem stavbe?

Glede na to, da so prostori bivšega Borova spet prazni, ali občina razmišlja o širitvi knjižnice?

Hvala
 

 

"Umestitev dvigala je načrtovana še v letošnjem letu, trenutno urejamo vso potrebno dokumentacijo. Namreč, ko smo izdelali projektno dokumentacijo in smo se želeli lotiti investicije je bilo ugotovljeno, da na stavbi sploh ni rešena etažna lastnina. Ker prvotno lastništvo sega desetletja nazaj, so bili v zemljiški knjigi vpisani lastniki, ki danes več ne obstajajo (npr.: družbena lastnina v uporabi Pokrajinskega odbora Zasavje, družbena lastnina v uporabi Pokrajinskega štaba za teritorialno obrambo zahodno štajerske pokrajine), zato je bilo kar nekaj časa namenjenega reševanju nastale situacije. Nato pa je sledilo dejstvo, da bo zunanji del dvigala posegal v skupne dele stavbe (npr. fasado), kar pomeni, da morata sedaj upravnik in občina pridobiti od vseh stanovalcev in lastnikov v stavbi podpisana soglasja, da se strinjajo s postavitvijo dvigala. Občina bo tako v tem trenutku vso energijo vložila v ureditev pravnega stanja. Upamo, da nam bodo pri tem stanovalci pomagali, da bomo zadevo čim prej zaključili. Za postavitev dvigala smo se odločili, ker je nedopustno, da invalidi in mamice z otroki oz. z vozički nimajo dostopa do javnih storitev kot npr. Zavoda za zaposlovanje, knjižnice. Gre za poseg v obstoječo konstrukcijo objekta, zaradi tega je posledično potrebno pridobiti tudi gradbeno dovoljenja. Projekt je ocenjen na cca. 90.000,00 EUR, Občina Trbovlje bo investitor v sorazmerju s svojim lastniškim deležem v stavbi. Dvigalo bo namenjeno poslovnemu delu stavbe, saj ni možnosti, da bi dvigalo postavili na način, da bi bil hkrati na voljo stanovalcem in poslovnemu delu stavbe (zaradi samega načina izgradnje objekta in razporeditve prostorov). Glede Borovega: Občina je že v preteklosti poskušala odkupiti prostor, a lastniki niso pristali v prodajo temveč zgolj v najem za precej visoko ceno. Mi bomo nanje ponovno naslovili namero po odkupu, a je odločitev o prodaji povsem v njihovi domeni. Prav zaradi tega je občina v zadnjih mesecih šla v odkupe prostorov v drugem nadstropju, kamor bi v prihodnje lahko širili knjižnico."

 

 

28. 2. 2018

Urša Kmetec, ZON

Pozdravljeni,

samo preverila bi rada, če podatki, ki ste mi jih 22. januarja poslali glede TIC Trbovlje še držijo.

Novega razpisa še ni?

Prosim za hiter odgovor.

Hvala.
 

"Spoštovani.

Vsebina odgovora, ki smo vam ga posredovali v januarju še vedno drži, novost v zvezi s prijavo na razpis pa je ta, da naj bi bil nov poziv objavljen predvidoma v mesecu aprilu in takrat tudi načrtujemo prijavo na razpis skupaj z Delavskim domom Trbovlje."

 

 

 

1. 2. 2018

Barbara Možina, Consulta

Pozdravljeni,

Za namen priprave članka o dobri praksi občine Trbovlje na področju sofinanciranja javnih del bi želela pridobiti spodaj navedene informacije.

1.Koliko sredstev je bilo porabljenih za namene sofinanciranja javnih del v letu 2017 in koliko od teh sredstev je bilo porabljenih za sofinanciranje javnih del nevladnih organizacij. (znesek in število društev).

2. Ali ste sofinancirali tudi javna dela društvom, ki nimajo sedeža v občini Trbovlje, vendar delujejo na tem območju ( Karitas, Šent,...) ?
3. Na kakšen način presojate, da društva delujejo v javnem interesu občine.
4. Ali je znesek namenjen za javna dela 2018 že porabljen?
5. Koliko sredstev je bilo porabljenih za namene sofinanciranja javnih del v letu 2016 in koliko od teh sredstev je bilo porabljenih za sofinanciranje javnih del nevladnih organizacij. (znesek in število društev).

Lep pozdrav in najlepša hvala za vaše sodelovanje.
 

 

"Spoštovani.
Status delovanja v javnem interesu (status v javnem interesu) je poseben status, ki ga nevladni organizaciji (društvu, zavodu ali ustanovi) lahko podeli ministrstvo, če presodi, da njeno delovanje presega zasebne interese njenih ustanoviteljev ali članov in da deluje v javnem interesu. Vsa društva, ki delujejo v Občini Trbovlje delujejo tudi v javnem interesu občine.

Za sofinanciranje  javnih del je bilo v letu 2016 porabljenih 132.434,80 €. Dela smo sofinancirali 12 nevladnim organizacija in za to namenili 23.738,18 €. V preteklem letu pa je bilo za sofinanciranje javnih del porabljenih 95.219.03 €. Delo smo sofinancirali 6 nevladnim organizacijam in za to namenili 9.457,13 €. Zavod za zaposlovanje zagotavlja večinski delež sofinanciranja nevladnih organizacij, zato je manj razpoložljivih sredstev v preteklem letu tudi rezultiralo razliko v sofinanciranju nevladnih organizacij med letoma 2016 in 2017.

Sofinanciramo tudi javna dela društvom, ki nimajo sedeža v občini Trbovlje, vendar delujejo na tem območju, to so Karitas, Šent ter Ozari. Znesek, namenjen javim delom za leto 2018 je že porabljen."

 

 

2. 2. 2018

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,

rada bi preverila, kaj je občina prejela opozorila Ministrstva za javno upravo, da mora vsak župan imeti najmanj enega podžupana.

Prosim za hiter odgovor.

Hvala.
 

 

"Opozorilo Ministrstva za javno upravo smo prejeli 7. decembra 2017. Ker pa bo sedaj najbrž sledilo vprašanje, zakaj imenovanje podžupanje šele konec januarja in odgovori županje v začetku januarja, da zaenkratne bo imenovala podžupana, vam odgovarjamo še na to vprašanje, da ne bo nesporazumov in napačnih interpretacij.

7. decembra smo prejeli opozorilo ministrstva, v katerem je zapisanih še kar nekaj popravkov na področju statuta in poslovnika, med njimi tudi zapis o imenovanju podžupana. Vse te popravke ne bi mogli pravočasno vnesti v statut in poslovnik do decembrske seje, saj bi bil potreben še pravočasen sklic Statutarno pravne komisije z upoštevanjem vseh predpisanih rokov, prav tako je bil dnevni red za sejo že zaključen in gradiva pripravljena. Zato so s pripravo gradiva pristojne službe pričele z začetkom januarja, Statutarno pravna komisija pa se je pred dnevi že sestala, da je obravnavala pripravljeno gradivo. Županja je bila takrat na stališču, da glede na to, da imamo 6 mesecev roka za uveljavitev priporočil, torej do junija 2018 kar je tik pred lokalnimi volitvami in da številne občine, med njimi tudi sosednja, že toliko let delujejo brez podžupanov, da se bo mandat zaključil brez imenovanja. Zato so tudi sledili takšni odgovori vam novinarjem v začetku januarja. Glede na pogovore in posvetovanja županje, ki so sledili januarja, pa je županja sprejela odločitev, da bo imenovala podžupanjo iz razlogov, kot smo vam jih napisali v prvotni izjavi za javnost."

 

 

1. 2. 2018

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,

razpis za podelitev koncesije za zapuščene živali na območju Trbovlje ni bil uspešen.

Bo občina ponovila razpis?

Kako bo urejala to problematiko po 1. aprilu, če ne bo izbran novi koncesionar?

Hvala.
 

 

"Občina Trbovlje bo razpis ponovila. V primeru da do izteka koncesijske pogodbe ne bomo dobili izvajalca, bomo za določen čas oziroma do podpisa pogodbe, podpisali ankes s trenutnim izvajalcem."

 

 

31. 1. 2018

Polona Malovrh, DELO

 

Pozdravljeni,

prosim vas za čim hitrejši za odgovor na naslednje: koliko znaša "plača"
nepoklicne podžupanje v trboveljski občini?

Hvala vnaprej, lp, P. Malovrh
 

 

"Ker bo podžupanja opravljala funkcijo nepoklicno bo za to prejemala nadomestilo za opravljanje funkcije, in sicer v višini 50% plače, ki bi jo prejemala, če bi funkcijo opravljala poklicno. Ne bodo pa ji pripadali zneski sejnin za udeležbo na sejah občinskega sveta in komisij. Plačni razred bo določen v enaki višini kot je bil določen plačni razred zadnje nepoklicne podžupanje Občine Trbovlje, v času katere pa je funkcijo opravlja še ena poklicna podžupanja. Podžupanja bo torej prejemala 50 % zneska, ki je določen za 45. plačni razred, to je 1.236,71 eur bruto."

 

 

 

29. 1. 2018

Polona Malovrh, DELO

 

Pozdravljeni,

prosim vas za nekaj podatkov v zvezi s podjetniškim inkubatorjem RCR v
Trbovljah oz. deležem občine v njem.

Ali se je občina odločila za tožbo, kot je napovedovala v preteklosti?
Kaj je namen tožbe?

Ali ste že poskušali prodati lastniški delež v RCR? Na koliko ga
vrednotite? Zanima me izid "trgovanja" z njim.

Hvala za odgovore. Prosim zanje vsaj do jutri do 10. ure.

Lep pozdrav, P. Malovrh

 

 

"Odločitev za izvedbo investicije izgradnje Mrežnega inkubatorja v Trbovljah v sodelovanju med Občino Trbovlje in RCR d.o.o. je bila sprejeta v letu 2007, inkubator pa je bil delno zgrajen z državnimi oz. evropskimi sredstvi. Dokončna zemljiškoknjižna ureditev lastninskih razmerij na zgrajenem Mrežnem podjetniškem inkubatorju vse do danes ni urejena. Do sklenitve ustrezne pogodbe, na podlagi katere bi se Občina Trbovlje vknjižila v zemljiško knjigo kot solastnica še ni prišlo, saj obstaja sporen status sredstev, ki so bila za namen izgradnje Mrežnega podjetniškega inkubatorja Trbovlje pridobljena na javnem razpisu. Ker stanje ni bilo urejeno je Republika Slovenija vložila tožbo zoper RCR za delno vrnitev sredstev, ki so bila prejeta za izgradnjo inkubatorja. Občina Trbovlje je vstopila v navedeno pravdo kot stranski intervenient. Poleg tega pa je Občina Trbovlje novembra 2017 vložila tožbo na Okrožno sodišče v Ljubljani zoper Regionalni center za razvoj, d.o.o. S tožbo Občina Trbovlje sodišču predlaga, da s sodbo naloži družbi RCR, d.o.o. da z Občino Trbovlje sklene pogodbo o pripoznavi  lastninske pravice v deležu do 2605/10000 glede na celoto,  v 30. dneh, sicer bo pogodbo nadomestila sodba in izda ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na navedenih nepremičninah v korist Občine Trbovlje.
Zadeva pred sodiščem še ni zaključena, niti ni bila doslej razpisana še nobena obravnava.
Ker je bilo vprašanje glede prodaje precej nejasno, nas zanima ali mislite prodajo deleža podjetja ali prodajo objekta (inkubatorja)?"

 

 

25. 1. 2018

Redakcija Škandal24

 

Spoštovana gospa županja Jasna Gabrič,

glede na javno dostopne podatke, ki razkrivajo, da je eden glavnih izvjalcev gradbenih del v občini Trbovje podjetje AA Grading, Vas prosimo za naslednja pojasnila: 

 

- Ali drži, da stanovanje najemate pri Teji Urbanija?

- Ali je gospa res mati lastnika podjetja AA Grading, s katerim sodeluje občina, ki jo vodite?

- Koliko znaša mesečna najemnina za nepremičnino, ki jo najemate?

- Prosimo, da javno razkrijete potrdila o nakazilih najemnine za vse mesece, ko imate pri Teji Urbanija najeto stanovanje in opravljate funkcijo županje.

- Koliko je znašala Vaša zadnja neto plača (z vsemi dodatki)?

- Kako to, da ob takih prihodkih živite v najemniškem stanovanju?

- Ali drži, da v občini Kamnik gradite hišo?

 

Pojasnila potrebujemo danes do 12. ure.

 

Hvala in lep pozdrav!

 

 

"Podjetje AA Grading ni eden glavnih izvajalcev gradbenih del v občini, kot ste napačno zapisali.

Glede najema stanovanja v katerem živim naj povem, da je stanovanje v lasti matere direktorja AA Grading in ne v lasti direktorja omenjenega podjetja. Omenjeni osebi sta sicer v družinskem razmerju mama – sin, vendar pa lastnica stanovanja v podjetju AA Grading d. o. o. nima lastninskega deleža, prav tako v družbo ni vključena na kakršenkoli način. Glede na zapisano še enkrat poudarjam, da sicer imam sklenjeno najemno pogodbo z materjo direktorja omenjenega podjetja, ki pa s podjetjem ni povezana. ZIntPK uradni osebi nalaga, da predstavniku oz. komisiji sporoči možno nasprotje interesov oziroma se iz dela na zadevi izloči. Glede na zgoraj opisano situacijo v zvezi z lastnino stanovanja, katerega najemnica sem in lastnino podjetja AA Grading d. o. o. v predmetni zadevi ni konflikta interesov. Prav tako pa nisem neposredno vpletena v sam postopek izbire in odpiranja ponudb za javna naročila, ki jih oddajo podjetja, zato tudi tu ne moremo govoriti o subjektivnem in pristranskem opravljanju funkcije.

Za najem sem se pri 29-ih letih odločila najbrž iz istih razlogov, kot več tisoč mladih ljudi v Sloveniji, zato mi tega res ni potrebno posebej razlagati, sicer gre pa tukaj za prostovoljno, samostojno in osebno odločitev posameznika, do katere ima vsak človek pravico že po ustavi RS. Lahko bi se, kot vsak državljan, prijavila tudi na razpis za stanovanja občine liste B, a se mi je zdelo korektno, da so ta stanovanja, do katerega bi bila tudi sama kot državljan te države upravičena, namenjena drugim ter da si bom v izogib raznim natolcevanjem stanovanje poiskala na trgu. In to sem tudi storila. Najbrž, če bi stanovanje kupila, bi danes imeli kup vprašanj o tem, kdo mi je dal denar zanj, kako ima lahko človek pri 29-ih z dvema in pol letoma delovne dobe denar za stanovanje in podobno. Še eno od natolcevanj pa je vsekakor vaše osebno vprašanje, ali si gradim hišo v Kamniku, kar ne drži.

Za stanovanje imam sklenjeno pogodbo, redno plačujem najemnino in stroške, prav tako premoženjsko stanje prijavljam KPK vsako leto. V kolikor namigujete ali imate kakršnekoli sume, da delam kaj narobe, vas prosim, da to prijavite pristojnemu organu, ki je edini pooblaščen in usposobljen za ugotavljanje in preiskovanje takšnih vsebin in ki bo odločil, ali je v tem kaj spornega, kot sami namigujete.

Verjamem, da bo v tem volilnem letu še ogromno takšnih podtikanj in laži, zato sume kaznivih dejanj prijavite pristojnim organom. S tem nimam nobenih težav."

 

 

 

22. 1. 2018

Tatjana Polanc Kolander, Zasavski tednik

 

Spoštovani,
 
Za Zasavski tednik pripravljam članek o letošnjih prioritetnih naložbah, ki jih bodo občine letos financirale iz občinskega proračuna. Lepo prosim, če mi naštejete najbolj prednostne naložbe v letošnjem proračunu in zneske, namenjene za izvedbo teh naložb.
Za vaš odgovor vas prosim do torka, 23. januarja 2018, do 12. ure.

 


"Leto 2018 bo tako kot 2017, v občini Trbovlje prineslo veliko sprememb. Obeta se ogromno investicij in projektov katerih se že veselimo, saj bodo v naše mesto prinesle boljše pogoje za življenje in nujno potrebne prenove. Večje investicije in projekti: obnova krožišča in mostu Sušnik (ocenjena vrednost investicije 1.650.000€), ureditev pred pošto (ocenjena vrednost investicije 520.000€), ureditev okolice OŠ Ivana Cankarja (ocenjena vrednost dobrih 140.000€),  ureditev okolice Gasilskega zavoda Trbovlje (ocenjena vrednost investicije 145.000€), ureditev avtobusnih postajališč v Bevškem (ocenjena vrednost 140.000€), izvedba kolesarskih površin na odseku Trg Franca Fakina - Trg revolucije (ocenjena vrednost 125.000€). To so le ene izmed njih, v proračunu pa je sicer planiranih še kar nekaj investicij oziroma prenov ki ne presegajo vrednosti 150.000€, so pa prav tako pomembne za občanke in občane.

OPOMBA: Navedene vrednosti projektov so zgolj ocenjene vrednosti in ne dejanske. Dejanske vrednosti projektov bodo znane šele po končanih razpisih."

 

 

18. 1. 2018

Lucija Cestnik, Radio Aktual Kum

 

Pozdravljeni,
 
Danes ob polnoči se zaključi rok za prijave na razpise za opravljanje pripravništva.
Prosila bi, če mi lahko, ko bo zadeva zaključena in ko bodo prispele vse prijave, sporočite, koliko prijav ste prejeli.
 
Hvala in lep dan,
 
Lucija
 

 

"Na razpise za opravljanje pripravništev s področja arhitekture, prava in ekonomije je skupno prispelo 38 prijav. Za pripravnika strokovnega sodelavca VII/1 v Kabinetu župana smo prejeli 7 prijav, od tega sta bili 2 popolni ustrezni. Za svetovalca pripravnika v Oddelku za finance proračun in družbene dejavnosti smo prejeli 15 prijav, od tega 9 popolnih ustreznih, čakamo pa še 2 dopolnitvi. Za svetovalca pripravnika v Oddelku za premoženjske zadeve pa smo prejeli 16 prijav, od tega 11 popolnih ustreznih, 1 dopolnitev pa še čakamo."

 

 

 

12. 1. 2018

Polona Malovrh, DELO

 

Pozudravljeni,

za Delo pripravljam prisepvek o oddaji javnega naročila občine Trbovlje za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti občine.

V zvezi z  njim imam naslednje vprašanje za županjo Gabrič:

Ali je glede na to, da je ob nastopu županskega mandata najela stanovanje, katerega lastništvo je v najtesnejši povezavi  z lastnikom  AA Gradinga  (ali je celo kar njegova last?), me zanima,

ali  je županja o tem obvestila Komisijo za preprečevanje korupcije, kar ji nalaga Zakon o integritete in preprečevanju korupcije. Če ni, me zanima razlog.

Prosim za odgovor do ponedeljka, vsaj do 10. ure.

Hvala zanj, lep pozdrav, P. Malovrh

 

"Skladno z zakonom izpolnjujem obrazce za prijavo premoženjskega stanja, ki sem jih kot poklicni funkcionar dolžna izpolnjevati vsako leto. Glede najema stanovanja v katerem živim naj povem, da je stanovanje v lasti matere direktorja AA Grading in ne v lasti direktorja omenjenega podjetja. Omenjeni osebi sta sicer v družinskem razmerju mama – sin, vendar pa lastnica stanovanja v podjetju AA Grading d. o. o. nima lastninskega deleža, prav tako v družbo ni vključena na kakršenkoli način. Namigovanje, da je stanovanje  (delna) last podjetja, je zato brezpredmetno in neupravičeno. Glede vprašanja ali sem o zadevi obvestila Komisijo za preprečevanje korupcije pa lahko rečem, da obrazec, ki ga izpolnim vsako leto, niti ne daje možnosti, vpisa najemnega stanovanja. Glede na zapisano še enkrat poudarjam, da sicer imam sklenjeno najemno pogodbo z materjo direktorja omenjenega podjetja, ki pa s podjetjem ni povezana. ZIntPK uradni osebi nalaga, da predstavniku oz. komisiji sporoči možno nasprotje interesov oziroma se iz dela na zadevi izloči. Glede na zgoraj opisano situacijo v zvezi z lastnino stanovanja, katerega najemnica sem in lastnino podjetja AA Grading d. o. o.  menim, da v predmetni zadevi ni konflikta interesov. Prav tako pa nisem neposredno vpletena v sam postopek izbire in odpiranja ponudb za javna naročila, ki jih oddajo podjetja, zato tudi tu ne moremo govoriti o subjektivnem in pristranskem opravljanju funkcije."

 

 

15. 1. 2018

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,

kdaj bo občina ustanovila (že lani napovedani) Turistično informacijski center?

Ali prijava na javni poziv Partnerstva LAS Zasavje ni bila uspešna?

Kje bo deloval TIC, koliko bo zaposlenih?

Koliko sredstev bo namenjenih TIC?

Kako nameravate izboljšati turistično ponudbo v občini?

So načrtovani že kakšni konkretni projekti?

Hvala.
 

 

"Ker ima naselje v Trbovljah, kjer bi projekt potekal, mestni in ne podeželski značaj,  bi z njim lahko kandidirali zgolj za pridobitev sredstev regionalnega sklada Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo in ne za pridobitev sredstev iz kmetijskega sklada. Iz tega razloga se na prvi poziv LAS v letu 2017 nismo mogli prijaviti. Sta pa TIC na prvi razpis LAS, kjer je šlo za črpanje sredstev iz kmetijskega sklada, prijavili sosednji občini. Ko smo se, kot partner, skupaj z DDT prijavili na 2. poziv LAS v letu 2017,  je ocenjevalna komisija, ki je pregledovala projekte tudi na prvem razpisu, zato našo prijavo ocenila kot premalo inovativno, saj naj bi bila po njihovem mnenju kljub temu, da v Trbovljah TIC-a še nimamo, dva TIC-a v Zasavju dovolj. V sodelovanju z DDT smo projekt dopolnili z novimi vsebinami. Občina ima v ta namen v proračunu zagotovljena sredstva za delno obnovo hiše, ki bi predstavljala del razpršenega hotela ter sredstva za sofinanciranje zaposlitve ene osebe, ki bi vodila trboveljski TIC, prav tako pa je bila ena oseba prezaposlena iz občine v DDT, da bi med drugim skrbela tudi za razvoj turizma. Trenutno čakamo na naslednji razpis, ki bo predvidoma še letos in na katerega bomo prijavo ponovno oddali.

Z namenom spodbujanja turizma je občina v sodelovanji z nekaterimi zavodi izvedla oziroma še izvaja projekte in vsebine, ki posredno oziroma neposredno prispevajo k izboljšanju turistične ponudbe. V okviru Delavskega doma Trbovlje potekata odmevna projekta 4. dritl in Speculum Artium, katerih dober glas se širi preko meja Slovenije. Mladinski center Trbovlje ponuja hostel ter organizacijo in izvedbo različnih projektov. Turistično društvo Trbovlje izdaja publikacije z namenom ozaveščanja gostov turistov. Potem pa so tu še številni dogodki ob kulturnih praznikih, kresovanje ob 1. maju, prireditve ob občinskem prazniku,…

Tudi v prihodnje želimo nadaljevati v smeri spodbujanja turizma, zato so v ta namen načrtovani številni projekti Občine Trbovlje oziroma njenih zavodov: ustanovitev in začetek delovanja Turističnega centra, projekt razpršenih hotelov, projekt Park Neža, projekt ureditve športno-rekreacijskih površin Ojstro, projekt ureditve kolesarske steze, projekt intermodalnih točk, projekt izposoje koles (Bicikl). Posredno pa na razvoj turizma v občini vpliva tudi modernizacija cest in pločnikov, nove usmerjevalne table ter ostali projekti, ki pripomorejo k modernejšemu in s tem konkurenčnejšemu videzu mesta."

 

 

 

15. 1. 2018

Romana Beravs, radio Aktual Kum

Pozdravljena,
Zanima me, kako uspešna je občina s parkomati, po finančni plati. Torej, koliko je bilo  v 2017 plačanih parkirnih, koliko je bilo stroškov, koliko je ostalo proračunu občine.
 

"Kot smo že večkrat poudarili je bil cilj uvedbe plačljivega parkiranja pri SBT in ZDT zagotoviti prosta parkirna mesta obiskovalcem zdravstvenih ustanov in to nam je z uvedbo tudi uspelo. Občina Trbovlje je v letu 2017 za nakup, vgradnjo in vzdrževanje parkomatov ter talno označbo namenila slabih 15.000€. Prihodek od plačane parkirnine je v letu 2017 znašal 15.756,90€, presežek prihodka nad odhodki pa bomo namenili za izboljšanje prometne varnosti v mestu ter urejanju prometa. V letošnjem letu tako nameravamo urediti varne površine za kolesarje na relaciji od Trga Franca Fakina do Trga revolucije, prav tako pa bo Občina Trbovlje s prihodki od plačanih parkirnin financirala ukrepe za povečevanje varnosti v cestnem prometu, ki jih na pobude občanov sprejema Prometna komisija Občine Trbovlje."

 

4. 1. 2018

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,

v proračunu 2018 je predvidena tudi rušitev zapuščenega rezervoarja v mestu za 7.500 evrov.

Za kakšen rezervoar gre, kje stoji?

Je na tem mestu predvideno kaj drugega?

Hvala.
 

 

"V pisnem delu  proračuna je obrazložena tudi ta postavka, zato predlagamo, da dodatne podatke pridobite na strani 121, postavka 44.16.0023."

 

 

4. 1. 2018

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,

kdo je z javnim razpisom izbrani izvajalec, ki po novem skrbi za izobešanje zastav in plakatiranje?

Koliko ponudb ste prejeli na javnem razpisu?


Hvala.
 

 

"Na javnem razpisu smo prejeli tri ponudbe, izvajalec, ki po novem skrbi za izobešanje zastav in plakatiranje je podjetje R-RSD d. o. o. Trbovlje."

 

 

4. 1. 2018

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,

 
so občinski svetniki že potrdili nove tri člane nadzornega sveta? Kdaj in koga so izbrali?
 
Je tudi županja že imenovala enega člana nadzornega sveta? Koga?
 
Kdo je novi predsednik nadzornega sveta Komunale Trbovlje?
 
 
Prosim za hiter odgovor.
Hvala.

 

"Občinski svet Občine Trbovlje je že izbral tri nadomestne člane NS JPK Trbovlje. In sicer so bili imenovani naslednji člani, ki so tudi člani občinskega sveta: Nika Potrpin, Sara Sotlar in Andrej Šinkovec. Prav tako je županja imenovala svojega člana, in sicer je to Urška Poznič Goršek, direktorica občinske uprave.
Seja nadzornega sveta z nadomestnimi člani še ni bila sklicana, saj so svetniki potrdili nadomestne člane 27. 12. 2017, tako, da predsednik zaenkrat še ni imenovan."

 

 

15. 12. 2017

Polona Malovrh, DELO

 

Pozdravljeni,
 
za Delo pirpravljam prispevek o nadzornikih Komunale.
 
- Prosim županjo za odgovor na naslednjo trditev, ki sem jo pridobila: 
"Glede na to, da je občinski svet razrešil tri nadzornike Komunale, 
preden je imenoval nove, občina krši zakon."
 
Kdaj bo občinski svet odločal o novih imenih za NS Komunale?
 
- Kako boste zagotovili sklepčnost in odločanje v NS Komunale glede na 
to, da Komunala potrebuje za sklepčnost štiri čane?
 
 
Hvala za čim prejšnji odgovor, lp, P. Malovrh

 

"Postopek razrešitve članov NS JP Komunala Trbovlje d. o. o., ki jih je imenoval občinski svet, je potekal skladno s predpisi, na podlagi katerih deluje občinski svet. To je skladno s Statutom Občine Trbovlje, Poslovnikom občinskega sveta in tudi na podlagi Odloka o ustanovitvi JP Komunala Trbovlje d. o. o. Skladno s Poslovnikom občinskega sveta, se postopek imenovanja novih članov začne, ko so razrešeni imenovani člani. Tako je takoj, ko je bil sprejet sklep o razrešitvi treh članov, stekel postopek imenovanja novih članov. Jutri, 19. 12. 2017 bo potekala seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo določila tri kandidate za nadomestne člane nadzornega sveta in svoj predlog poslala v potrditev občinskemu svetu. Ta bo o predlogu tudi nemudoma odločal. Tako bodo novi člani nadzornega sveta lahko imenovani že do konca tega meseca in sklepčnost nadzornega sveta ne bo ogrožena."

 

 

12. 12. 2017

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,

so občinski svetniki na dopisni seji že odločili o odpoklicu treh članov nadzornega sveta Komunala Trbovlje?

Kako so glasovali? Je bil predlog sprejet?

Kaj bo naslednji korak? Razrešitev preostalih članov nadzornega sveta in sestava novega nadzornega sveta?

Kdaj okvirno bi se lahko sestal nov nadzorni svet Komunale Trbovlje?

Prosim za hiter odgovor.

Hvala.
 

 

"Občinski svetniki so potrdili razrešitev treh članov NS , ki jih je imenoval občinski svet, prav tako bo županja zamenjala člana, ki ga je imenovala.  Naslednji korak je postopek za imenovanje treh nadomestnih članov NS, ki jih bodo imenovali svetniki. Ti Člani bodo imenovani najkasneje do konca decembra. Svet delavcev je pri svoji odločitvi o zamenjavi clanov NS avtonomen."

 

 

 

12. 12. 2017

Polona Malovrh, DELO

 

Pozdravljeni,

prosim županjo Gabrič za naslednji odgovor:

- Zakaj je odstopila od prvotne namere, da v NS Komunale zamenja tudi g.
Zorana Gračnerja?

Prilagam dopis - odgovore na novinarska vprašanja, ki mi ga je 15.11.
posredovala gospa Maja Hvala,  in v katerem med drugim Gabričeva v
kontekstu menjave članov NS Komunale piše "jaz bi zamenjala člana, ki
sem ga imenovala"  - imenovala pa je - g. Gračnerja.

Hvala za odgovore, prosim zanje čim prej. Lep pozdrav, Polona Malovrh

 

"Da vam bomo lahko odgovorili na spodnje vprašanje bi potrebovali nekaj več informacij. Namreč kdaj je županja rekla, da ne bo zamenjala svojega predstavnika?"

 

Včeraj sem zapisala: "Prilagam dopis - odgovore na novinarska vprašanja, ki mi ga je 15.11.
posredovala gospa Maja Hvala,  in v katerem med drugim Gabričeva v
kontekstu menjave članov NS Komunale piše "jaz bi zamenjala člana, ki
sem ga imenovala"  - imenovala pa je - g. Gračnerja."

 

"Vi postavljate trditev, da je županja odstopila od namere zamenjave svojega člana, zato vprašanje, od kje vam ta informacija? In predlagamo, da si preberete še enkrat dopis, ki ste ga prejeli kjer jasno in lepo piše kaj in kako. Zato nam te vaše trditve res niso jasne."

 

Pozdravljeni, kabinet, včeraj ob 12.06 ste prejeli še moje dopolnilno vprašanje, vezano na tisto ob 11.41. V nadaljevanju ga ponavljam, ker ste ga očitno spregledali:
"Pozdravljeni, v prejšnjem dopisu sem prosila za čim prejšnji odgovor. V bistvu prosim za odgovor še danes in pošiljam dodatno vprašanje: če županja vendar namerva zamenajti tudi g. Gračnerja - dopuščam to možnost - kdaj bo to storila? Ali pa je morda že? In kdo je novo ime, ki ga predlaga v NS Komunala?
Hvala za takojšnji odgovor, lp, P. Malovrh"
 

"Spoštovani.
Županja bo naredila tako, kot je zapisano v dopisu, ki ste ga prejeli."

 

Spodaj omenjen dopis

 

 

 

 

 

 

4. 12. 2017

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,

kdaj se bo asfalitral še zadnji del vpadnice?

Kdaj bo vpadnica ponovno odprta za promet?

Hvala.


 

"Asfaltiranje vozišča bo izvajalec izvajal danes in jutri. Cesta bo skladno z napovedjo zaprta do 23. decembra 2017. V tem času se bodo asfaltirali tudi hodniki za pešce."

 

 

28. 11. 2017

Polona Malovrh, DELO

 

Pozdravljeni,


prosim županjo za odgovor na vprašanje v zvezi s Komunalo:

- Ali je vedela, da je v Ajpesovem registru za zastopnika Komunale
vpisan Jože Pustoslemšek,  ko je na sodišče poslala zahtevo za
imenovanje v.d. Milana Žnidaršiča?

- Če je vedela, zakaj je sprejela takšno odločitev?

- Kako komentira obtožbe, da je zavajala sodišče, ker mu je zamolčala,
da NS ni sklepčen zaradi predstavnikov občine in Komunale?

Prosim za odgovore vsaj do 15. ure.

Hvala zanje vnaprej, lp, P. Malovrh

 

 

"Predlog za imenovanje organa vodenja Javnega podjetja KomunalaTrbovlje d. o. o. je bil na sodišče podan 21. 11. 2017, g. Jože Pustoslemšek pa je bil v Ajpes vpisan dne 27. 11. 2017, iz česar je razvidno, da je bil g. Jože Pustoslemšek vpisan v Ajpes šest dni po tem, ko je županja podala predlog.
Pri podaji predloga županja vsekakor ni zavajala nikogar, saj je sodišču podala vse potrebne informacije, da je sodišče lahko o predlogu odločilo."

 

 

 

26. 11. 2017

Polona Malovrh, DELO

 

Spoštovani,

za Delo pripravljam prispevek na temo novoletnih ognjemetov in vas
prosim za sodelovanje.

Devet občin - med njimi tudi vaša - oziroma sedem območij v državi spada
med degradirana območja, prekomerno onesnažena s PM 10. Država na vseh
območjih sprejema ali je že sprejela novelirane odloke za kakovost
zunanjega zraka in nove, dodatne ukrepe za koriščenje sredstev za
menjavo peči tudi za najbolj ogrožene skupine, za električna vozila itd.

Zanima me, ali se boste v vaši občini ne glede na dokazano
obremenjevanje okolja z ognjemeti, ob koncu leta vseeno odločili zanj?
Koliko časa bo trajal koliko vas bo stal? Če ste ognjemete prižigai v
preteklosti - večina občin jih je - prosim, navedite razlog, kdaj in
zakaj ste se mu (če ste se) odpovedali; je bilo to zaradi onesnaževanja
ali varčevanja? Koliko je občino približno stal zadnji ognjemet?

Prosim vas za odgovore vsdaj do torka do 10. ure.

Hvala vnaprej zanje, lepo vas pozdravljam, Polona Malovrh

 

 

"Kot že nekaj let poprej Občina Trbovlje tudi letos ne bo organizirala ognjemeta, prav zaradi razlogov, ki jih navajate tudi sami. Ker ognjemet predstavlja vir velikega števila dodatnih PM 10 delcev v zraku in kasneje tudi na tleh, smo po sprejetju republiške Uredbe o kakovosti zunanjega zraka, prenehali z organizacijo ognjemetov. Zadnji ognjemet je bil tako v naši občini leta 2011, stroški le-tega pa so znašali 2.400€."

 

 

 

22. 11. 2017

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,

ali občina načrtuje postavitev drsališča na prostem?

Če da, kje in kdaj?

Prosim za hiter odgovor.

Hvala.
 

"Občina Trbovlje v letošnjem letu ni predvidela postavitve drsališča na prostem."

 

 

21. 11. 2017

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,

podatki meritev hitrosti na Opekarni so dostopni na monitorju v avli OŠ Tončke Čeč. 

So zbirni podatki o meritvah dostopni še kje drugje (v občini Zagorje so podatki meritev dostopni tudi na spletni strani občine)?

Kakšni so podatki zadnjih mesecev (se je hitrost mimovozečih zmanjšala, za koliko %, kolikšna je bila najvišja izmerjena hitrost vožnje? Koliko voznikov v povprečju prevozi to cesto v enem dnevu/tednu)?

Kako bo občina Trbovlje uporabila pridobljene podatke?

Prosim tudi za kakšen prikaz podatkov merilnika hitrosti.

Hvala.

 

 

"Podatki so že na voljo na spletni strani Občine Trbovlje. Pridobljene informacije bodo uporabljene za namene spremljanja in analize prometne varnosti na omenjenem območju. 
Do sedaj je bila najvišja izmerjena hitrost 101 km/h, dnevno pa to območje prevozi približno 4.000 avtomobilov."

 

 

26. 11. 2017

Polona Malovrh, DELO

 

Spoštovani,

za Delo pripravljam prispevek na temo novoletnih ognjemetov in vas 
prosim za sodelovanje.

Devet občin - med njimi tudi vaša - oziroma sedem območij v državi spada med degradirana območja, prekomerno onesnažena s PM 10. Država na vseh območjih sprejema ali je že sprejela novelirane odloke za kakovost zunanjega zraka in nove, dodatne ukrepe za koriščenje sredstev za menjavo peči tudi za najbolj ogrožene skupine, za električna vozila itd.

Zanima me, ali se boste v vaši občini ne glede na dokazano obremenjevanje okolja z ognjemeti, ob koncu leta vseeno odločili zanj? Koliko časa bo trajal koliko vas bo stal? Če ste ognjemete prižigai v preteklosti - večina občin jih je - prosim, navedite razlog, kdaj in zakaj ste se mu (če ste se) odpovedali; je bilo to zaradi onesnaževanja ali varčevanja? Koliko je občino približno stal zadnji ognjemet?

 


"Kot že nekaj let poprej Občina Trbovlje tudi letos ne bo organizirala ognjemeta, prav zaradi razlogov, ki jih navajate tudi sami. Ker ognjemet predstavlja vir velikega števila dodatnih PM 10 delcev v zraku in kasneje tudi na tleh, smo po sprejetju republiške Uredbe o kakovosti zunanjega zraka, prenehali z organizacijo ognjemetov. Zadnji ognjemet je bil tako v naši občini leta 2011, stroški le-tega pa so znašali 2.400€."

 

 

22. 11. 2017

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,

ali občina načrtuje postavitev drsališča na prostem?

Če da, kje in kdaj?

 

"Občina Trbovlje v letošnjem letu ni predvidela postavitve drsališča na prostem."

 

 

14. 11. 2017

Lucija Cestnik, Radio Aktual Kum

 

Zdravo,
 
Ležeči policaji pred GESŠ, Oskarjem in Osnovno šolo Trbovlje so zelo dotrajani. 
 
Zanima me, kdo je odgovoren za popravilo le -teh? Vas je mogoče kdo na težavo že opozoril? Če boste sanirali, me zanima, kdaj.

 

"Na omenjeni lokalni cesti so štirje prehodi za pešce na dvignjenih ploščadih. Ta ukrep je namenjen upočasnevanju prometa na območju prehoda za pešce. Na ploščadih so vidne razpoke  in na dveh mestih sta na prehodu na ploščad dve udarni jami, ki bosta sanirali še v tem tednu, sicer pa dvignjene ploščadi, ki še vedno povsem služijo svojemu namenu."

 

 

16. 11. 2017

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,

prosim za kratko informacijo glede del, ki jih danes delavci opravljajo od K5 do okrogle hiše.

Gre za zalivanje razpok v asfaltu. Na Komunali Trbovlje so povedali, da naj bi za občino dela opravljal AGM Nemec.

Koliko časa bodo potekala dela, na kako dolgem odseku, zakaj?
Kakšna je cena sanacije?

 

"V sklopu garancije (stroški sanacije bremenijo izvajalca) je podjetje AGM Nemec pričelo s sanacijo razpok na asfaltni površini odseka od lekarne do križišča Kamnikar."

 

 

6. 11. 2017

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,

mnogi vozniki že uporabljajo cesto od Lidla do križišča Sušnik, čeprav so še postavljene oznake, da gre za gradbišče in je označen obvoz.

Ali cesto že lahko uporabljajo, saj fizičnih ovir ni oziroma jih ni bilo pred nekaj dnevi?

Kaj je še potrebno urediti oziroma ali so dela zaključena?

Kdaj bo cesta uradno odprta za prevoz?

 

"Izvajalec je v času praznikov, od 28. 10. 2017 popoldan, do 4. 11. 2017 zjutraj, ko se dela niso izvajala, začasno odstranil fizične ovire, tako da je bilo gradbišče prevozno. Sicer območje ostaja gradbišče in takoj po ponovnem pričetku del je cesta ponovno zaprta.
Do zaključka projekta nas čaka še precej dela. 

Do prodajalne Hofer je asfaltirana cesta in hodniki za pešce, med tem ko je od prodajalne Hofer v smeri proti mestu asfaltirana samo cesta. Pločnike bo izvajalec lahko pričel asfaltirati, ko bo prenehalo deževati. Prav tako je s cestno razsvetljavo - novi kandelabri do prodajalne Hofer so že nameščeni, v nadaljevanju pa se bodo nameščali od Hoferja proti mestu. Ograje so v izdelavi. Naknadno se bodo postavili še prometni znaki in označila talna prometna signalizacija.

Od BS MOL do prodajalne Lidl pa se dela še niso začela. Na tem delu trase je potrebno v celoti, tako kot se je to odvijalo tudi na že urejenih delih, obnoviti cesto, pločnike, odvodnjavanje, javno razsvetljavo, zamenjati ograje... na omenjenem odseku se bo rekonstruiral tudi vodovod.

Pred kratkim se je z državo in izvajalcem podpisal ankes za podaljšanje roka izvedbe do 23. 12. 2017. Upamo, da se ne bo zgodaj ohladilo in da bo izvajalec lahko z deli do dogovorjenega roka tudi zaključil."

 

 

 

5. 11. 2017

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,

prosim za pojasnilo o novi prometni ureditvi na Majcenovi ulici.

Na cesti pri bazenu ne gre za 'slabo narejen' prehod za pešce, ampak za zožitev? Kaj točno torej pomeni? Modri pas pa je namenjen pešcem in nadomešča pločnik?

Glede na to, da podobnih oznak v Trbovljah še ni bilo, naše bralce zanima, zakaj ste se odločili za tovrstno označevanje in spremembe in ali se uporabljajo tudi drugje v Sloveniji.

 

"Bele oznake na cesti pomenijo zožitev, ki je izvedena skladno s trenutno veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 46/17). Ker je omenjen odsek s stališča prometne varnosti (predvsem pešcev) zelo nevaren, prostorske možnosti pa ne dopuščajo izvedbe klasičnega hodnika za pešce, smo, glede na to, da gre za državno cesto, na DRSI naslovili prošnjo, da se na omenjenem odseku izvedejo ukrepi za zagotovitev minimalne prometne varnosti. 

S tem namenom se je zarisal modri pas za pešce (kar je razvidno tudi iz piktogramov, ki so zarisani na sami površini), prav tako pa se je zarisala zožitev ceste in postavila vsa ostala vertikalna prometna signalizacija.
Prometna signalizacija je izvedena skladno z zgoraj omenjenim pravilnikom, zato se enake oznake uporabljajo po celotni Sloveniji. Ker gre za državno cesto so oznake izvedli na državi oz. DRSI zato predlagamo, da se za več informacij obrnete nanje. Občina je bila samo tista, ki je prosila za ureditev tega območja."

 

 

11. 4. 2017

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,
 
stopnice do športne dvorane Polaj so spet delno zaprte.
 
Jih je dolžna obnoviti občina? Kdaj bodo popravljene?
 
Kolikokrat so bile obnovljene v zadnjih nekaj letih?
 
Kaj je vzrok stalnih poškodb?
 
Koliko bo stala njihova sanacija?
 
Hvala.

 

 
 
"Stopnice so zaprte, ker se ponovno krušijo zaradi slabe izvedbe v času izdelave le teh, saj gre za slabo kvaliteto betona, brez dodatkov proti vremenskim vplivom. Vremenski vplivi so tako stopnice poškodovali, zato so bile že tudi večkrat delno obnovljene, vendar nikoli ne v celoti. Na konstrukcijo stopnic so bile v sklopu obnove ponovno prilepljene čelne in stopne obloge iz naravnega žganega kamna.

 

Lastnik stopnic je Občina. Trenutno pridobivamo strokovno mnenje, ali moramo stopnice v celoti porušiti ali pa je možna obnova le teh. V kolikor bo potrebno stopnice v celoti porušiti in izdelati nove, bo potrebno naročiti PZI dokumentacijo z geodetskim posnetkom obstoječega stanja, zaradi napačnega razmerja višine med posameznimi stopnicami, evidentiranje poškodb, izris v digitalni obliki."

 

 

 

11. 4. 2017

Polona Malovrh, Delo

 

Pozdravljeni,
 
prosim za nekaj podatkov v zvezi z letošnjimi prireditvami ob dnevu upora.
 
- Neuradno se bo občinska prireditev odvijala po državni v foajeju DDT: 
zanima me, ali to drži, ob kateri uri, predvidoma, se bo začela, in 
zakaj odločitev o "drugi prireditvi", namenjeni istemu prazniku?
 
- koliko, predvidoma, bo občinski proračun ta prireditev stala in koliko 

 

občina letos namenja za lokalne prireditve?

 

»Proslava ob dnevu upora je seveda samo ena in se začne ob 20. uri v gledališki dvorani z neposrednim televizijskim in radijskim prenosom. Zaradi velikega števila prijav bo tehnična ekipa proslave zagotovila tudi neposreden prenos v kinodvorano DDT. Po slovesnosti je v avli družabno srečanje, vseh povabljenih, sodelujočih, praporščakov in lokalnega prebivalstva, s priložnostnim kulturnim programom, za katerega bo poskrbelo tudi Združenje borcev za vrednote NOB Trbovlje. Gre torej za kratek program treh nastopajočih skupin v skupni dolžini ne več kot pol ure. 
Kot je bilo že rečeno, proslava bo samo ena in to državna.

 

Za prireditev ob dnevu upora proti okupatorjev občina ne bo imela stroškov, saj bo prireditev državna. Sicer pa smo vsako leto imeli s proslavo minimalne stroške, ponavadi samo strošek pogostitve in vodenja. Lokalnim prireditvam bomo v letu 2017 namenili 45.305€ sredstev. V ta proračun so zajete novoletne prireditve, kulturni praznik, kresovanje, 1. junij, srečanje na Mrzlici ter 1. november.«

 

 

11. 4. 2017

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,
 
kdaj se bo začela urejati klančina za invalide pri DDT?
 
Hvala.

 

 

"Občina Trbovlje ima zagotovljena sredstva za ureditev klančine in vso potrebno dokumentacijo, vendar pa lastnica zemljišča, katerega bi morala Občina odkupiti, zaenkrat še ni podala soglasja. Z lastnico zemljišča se bomo ponovno poskušali dogovoriti na sestanku v tem tednu. Iz tega razloga na vprašanje v tem trenutku težko odgovorimo, težko pa tudi ocenimo kdaj se bodo dela pričela, oziroma ali se bodo sploh pričela. Dosedanji dogovori z omenjeno lastnico namreč niso bili obetavni."

 

 

11. 4. 2017

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,
 
ima občina že izdelano projektno dokumentacijo za ureditev prostora pred pošto?
 
Kakšni so načrti?
 
Urejanje je predvideno za leto 2018?
 
 
Hvala.

 

 

"Kot je že mogoče opaziti, smo se v občini lotili prenove cest, pločnikov in ostale infrastrukture, ki potrebuje obnovo. Ker želimo, da tudi center mesta, kot neka skupna točka, mimo katere se vsak dan zvrsti več tisoč avtomobilov, dobi novi izgled in postane varnejše, smo že pripravili idejno zasnovo ureditve prostora pred pošto. Občina namerava prostor pred pošto urediti v prihodnjem letu. Predstavitev idejne zasnove občina pripravlja v naslednjem tednu, v sredo, 19. aprila ob 18. uri v Slavčkovi sobi Delavskega doma Trbovlje. Na takšen način bi se radi približali in predstavili svoje načrte vsem, ki bi jih utegnili zanimati, zato prijazno vabimo tudi občane, da se predstavitve udeležijo, saj jih bomo z veseljem seznanili s svojimi načrti, vizijami."

 

 

 

 

11. 4. 2017

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,
 
5. maja bodo na dražbi naprodaj poslovni prostori na Trgu revolucije 28a?
 
Bo občina uveljavila predkupno pravico, glede na to, da v prihodnosti načrtujete rušenje paviljonov in ureditev prostora?
 
Na dražbi bodo kmalu tudi poslovni prostori Peka v Hrastniku. Bo občina kupila poslovne prostore Peka v Trbovljah, ko bodo na dražbi?
 
 
Hvala.

 

 

"Občina Trbovlje bo uveljavljala predkupno pravico za predmetni poslovni prostor. Prodajo poslovnega prostora, ki je v lasti družbe Peko d.d. - v stečaju, spremljamo in bomo uveljavljali predkupno pravico, ko bo to mogoče."

 

 

10. 4. 2017

Sabina Lokar, Dnevnik

 

Lepo pozdravljeni,
 
glede na to, da je danes objavljen razpis za direktorja ZD Trbovlje, prosim za naslednje informacije:
 
Vas je odstop ga. Skušek Fakin presenetil? 
 
V kakšnem stanju je javni zavod, je prejšnji direktorici uspelo premostiti kakšno od težav, s katerimi se sooča zavod?
 
Kateri so ključni izzivi ZD Trbovlje s stališča občine in kaj pričakujete od novega direktorja?
 
 
Hvala lepa za odgovor in lep dan.
 
 
"Vsak odstop katerega koli direktorja z vodstvene funkcije te preseneti. Seveda si vsak želi, da bi direktor svoj mandat odgovorno speljal do konca. Vseeno pa ima direktor pravico, da stori tako, kot se sam odloči in meni, da je prav. 
 
 
Dosedanjemu vodstvu zdravstvenega doma lahko čestitamo, ker so uspeli v teh zadnjih nekaj letih popolnoma sanirati dolg Zdravstvenega doma, ki je nastal zaradi uveljavitve sodbe Vrhovnega sodišča RS (Št. IPS 105/2013), ki je naložila vsem JZ izplačilo odprave 3/4 nezorazmerij v osnovnih plačah od 1.10.2010 do 31.5.2012, kar je pahnilo ZD v rdeče številke v katerih je bil že že nekaj let vse do leta 2015. Teh rdečih številk v letu 2016 ni bilo več, saj so ta dolg uspeli sanirati. 
 
Ključni izzivi so:
- reševanje težav z naslova pomanjkanja zdravnikov, kot v večini slovenskih zdravstvenih domovih,
- sanacija električnih vodov v celotni stavbi in ostala dela,
- vzpostavitev sistema naročanja, obiskov pri zdravniku,
- urejanje problematike glede NMP in urgence."

 

 

 

5. 4. 2017

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,
 
koliko gospodinjstev v občini je še vedno brez možnosti internetne povezave?
 
Ali v letošnjem letu načrtuje postavitev optike in odpravo t. i. belih list oz. gospodinjstev brez interneta?
 
Hvala.

 

 
"Najprej naj pojasnimo, da je za uradne podatke o pokritosti občin z omrežji in območjih belih lis zadolženo Ministrstvo za javno upravo. Kljub temu pa je Občina Trbovlje aktivno pristopila tudi k reševanju te problematike. Po trenutnih podatkih Direktorata za informacijsko družbo (Ministrstvo za javno upravo), ki je izvedel testiranje tržnega interesa, je v občini Trbovlje 436 gospodinjstev, ki so bila identificirana kot bele lise (v tej številki je zaradi goste poseljenosti sicer izvzeto mesto Trbovlje). Seznam sicer še ni dokončen, pričakuje pa se, da bo Ministrstvo dokončen seznam objavilo v prihodnjih mesecih. V letošnjem letu naj bi bil tudi objavljen razpis Ministrstva za javno upravo za Gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij na belih lisah zato na Občini Trbovlje že načrtujemo in pripravljamo vse potrebno, da bomo  sodelovali v postopkih, ki bodo potrebni za prijavo na razpis oz. za pokritje belih lis.
 

 

Glede širitve optičnega omrežja v občini Trbovlje pa lahko povemo, da smo na to temo že imeli sestanke s  predstavniki Telekoma Slovenije d. d., saj se načrtuje širitev optičnega omrežja že v letu 2017, in sicer na določenih področjih mesta Trbovlje, KS Dobovec in KS Klek. Izgradnja optičnega omrežja na Kešetovem pa je že v teku. V letu 2018 nameravajo optično omrežje širiti tudi na področje Vodenske ceste in Žabjeka. Občina Trbovlje pa v teh procesih aktivno sodeluje z namenom, da bi bilo čim večje področje občine pokrito z optiko."

 

 

 

5. 4. 2017

Sabina Lokar, Dnevnik

 

Lepo pozdravljeni,
 
prosim za mnenje in informacije glede nekdanjega občinskega sodelavca g. Dušana Straška, ki je našel službo v Spektru. Zanima me naslednje:
 
Zakaj je občina prekinila pogodbo z g. Straškom in kako se je zadeva razpletla na sodišču?
 
Koliko časa je bil zaposlen na občini in kakšna dela je opravljal?
 
Bi mu kot nekdanji delodajalec napisali (ali pa ste mu?) priporočilo za naslednjega delodajalca, tudi denimo za upravljanje in vzdrževanje stanovanj, za kar je bil kandidat z najboljšimi izkušnjami po mnenju direktorja Spektra?
 
 
Obenem prosim še za informacijo, katero podjetje vzdržuje in obnavlja občinska stanovanja ter kolikšna je vrednost teh poslov letno?
 
Hvala in lep dan.
 
 
 
"Omenjenemu bivšemu javnemu uslužbencu je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga v sklopu reorganizacije občinske uprave v letu 2015. Postopek na sodišču še ni zaključen, in sicer je zadeva trenutno na Višjem delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, zaradi pritožbe g. Straška, potem, ko je prvostopenjsko sodišče že drugič odločilo v korist Občine Trbovlje. V občinski upravi Občine Trbovlje je bil zaposlen devetnajst let, in sicer na različnih delovnih mestih, nazadnje kot vodja oddelka za okolje, prostor, gospodarske javne službe in premoženjske zadeve, ki je bilo z izvedeno reorganizacijo ukinjeno. Operativnih del s področja upravljanja stanovanj ni opravljal zato mu za to področje ne bi mogli izdati priporočila. Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih pa lahko vsi zaposleni prejmejo  potrdilo o vrsti dela, ki ga opravljajo oz. so ga opravljali. Občinska stanovanja investicijsko vzdržuje ter izvaja obnove pred vselitvijo družba Naše okolje d. o. o., ki je bila izbrana v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Na letni ravni imamo za ta namen rezervirani dve proračunski postavki, in sicer skupaj v vrednosti 340.000 EUR, letna realizacija pa je razvidna iz zaključega računa posameznega proračunskega leta."

 

 

30. 3. 2017

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,
 
kakšna dela se opravljajo ob stavbi občine?
 
Do kdaj bodo potekala?
 
Hvala.

 

 
"Zaradi nujnosti prenove okolice občinske stavbe, smo s prejšnjim tednom začeli z ureditvijo in obnovo. V sklopu obnove bomo uredili strelovodno inštalacijo, saj do sedaj občinska stavba le-te nima ustrezno urejene. 
Hkrati je bilo ugotovljeno, da se je drevo ob občinski stavbi razraslo preko svojih meja in korenine razširilo do bližnje stavbe, ter izpodrivalo asfalt. Ocena stroke pa se je izkazala za pravilno, saj je drevo zaradi svojega gnitja v notranjosti, nevarno za okolico in bi se lahko ob večjem neurju podrlo. 

 

Prav tako bo potrebno urediti tudi pločnik ob občinski stavbi, ki se je posedel in predstavljal oviro za invalide oziroma mamice z vozički. Ob tem pa smo se odločili, da uredimo še nekaj drugih del (ekološki otok, poškodovani pokrovi jaškov, napeljava vodov za postavitev električne polnilnice itd). Dela bodo potekala predvidoma do 10. aprila 2017."

 

 

30. 3. 2017

Karmen štancar Rajevec, Radio Slovenija

 

Pozdravljeni,  
prosim za okvirno oceno vrednosti investicije, ki naj bi bila izvedena; dolžino trase in kdaj približno naj bi bila dela  končana, če ne bo posebnih zapletov pri izbiri izvajalca.
 
Hvala in lep dan.
 
"Projektantska ocena investicije znaša 2.157.000 EUR. V kolikor ne bo zapletov pri izbiri izvajalca, želimo z deli pričeti 1. 6. 2017 in jih zaključiti v roku 5 mesecev. Skupna dolžina obeh odsekov, ki se bosta posodobila je približno 1.6 km."

 

 

30. 3. 2017

Urša Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,
 
so občinski svetniki dali soglasje za razrešitev direktorice ZD Trbovlje (s koliko glasovi)?
 
Kdaj bo objavljen razpis za novega direktorja ZD Trbovlje?
 
Hvala.

 

 

"Občinski svetniki so na korespondenčni seji, ki je bila zaključena včeraj, izdali soglasje k razrešitvi direktorice Zdravstvenega doma Trbovlje. In sicer je za soglasje glasovalo 19 svetnic in svetnikov. Za nadaljevanje postopka je odgovoren svet zavoda."

 

 

21. 3. 2017

VUKAŠIN ŠOBOT, ETV

 

Pozdravljeni.
 
V soboto sem posnel nekaj kadrov čistilne akcije. Za pripravo prispevka 
potrebujem naslednje podatke:
 
Koliko udeležencev se je udeležilo čistilne akcije?
 
Koliko odpadkov je vilo zbranih?
 
Kje so bila najbolj kritična območja?
 
 
Hvala v naprej in lep pozdrav.
 

 

"Ocenjujemo, da se je akcije udeležilo več kot 1000 udeležencev. Akciji so se priključile šole, društva, javni zavodi in drugi posamezniki. V okviru akcije je bilo zbranih nekaj več kot 14 t odpadkov (kosovni odpadki, zeleni odpad, mešani komunalni odpadki in embalaža). Najbolj kritična mesta so obrobja mesta, kamor nekateri še vedno odlagajo razne kosovne odpadke, ter ob cestah, kamor nekateri še vedno mečejo smeti skozi okna med vožnjo." 

 

 

15. 3. 2017

Barbara Oplotnik, ZON

 

Spoštovani! 
 
Občina naj bi v letu 2017 postavila dve novi polnilnici za električne avtomobile. 
  
Na kateri lokaciji bosta postavljeni? 
Kdaj bosta postavljeni? 
Koliko sredstev je namenjenih za investicijo? 
Koliko polnilnic je že postavljenih v občini Trbovlje? 
Si občina prizadeva za čim večje število uporabnikov električnih avtomobilov v občini? 
Ali občina načrtuje tudi nakup električnega vozila? 
Kdaj je nacrtovan nakup? 
Komu bo el.avtomobil namenjen? 
Koliko sredstev je predvidenih za nakup? 
 
 
Lepo vas pozdravljam,  
 

 

 
" Ker si Občina prizadeva za čim večje število uporabnikov električnih vozil, do poletja načrtuje postavitev dveh novih polnilnih postaj za električna vozila. Za postavitev polnilnih postaj je v proračunu za leto 2017 Občina zagotovila 13.300 eur. Ena bo postavljena na javnem parkirišču ob Zdravstvenem domu, druga pa na javnem parkirišču pri stavbi Občine Trbovlje. Trenutno je v Trbovljah ena polnilna postaja za elektična vozila, in sicer na Ulici 1. junija pri muzeju. Občina Trbovlje ima v letošnjem letu načrtovan nakup enega električnega vozila, za katerega so predvidena tudi sredstva Eko sklada.  Avtomobil bo namenjen občinski upravi in bo zamenjal dotrajan avtomobil Škoda Fabia letnik 2005. Za nakup je načrtovanih 20.000 eur sredstev, poleg tega pa pričakujemo povračilo sredstev v višini 7.500 eur od Ekosklada."

 

 

15. 3. 2017

Urška Kmetec, ZON

 

Pozdravljeni,
 
koli vlog in koliko popolnih vlog ste prejeli za najem lokala na Sallauminesu 8.
 
Kdaj okvirno bo novi najemnik lahko začel z delom?
 
Hvala.

 

 

"Javni razpis za oddajo poslovnega prostora na Ulici Sallaumines 8 z javnim zbiranjem ponudb je bil neuspešno zaključen, prejeli nismo nobene ponudbe."

 

 

15. 3. 2017

Barbara Oplotnik, ZON

 
Spoštovani!
 
Za potrebe prispevka na ZON.si prosim za odgovore na naslednja vprašanja. 
 
Ali Občina Trbovlje podpira predlog zagorskega župana o pobudi za sprejem Zakona o razvoju zasavske regije?
Kdaj lahko pričakujemo, da bo pobuda poslana v parlament?
Kako bi sprejetje zakona vplivalo na razvoj občine in Zasavja?
 
 
"Občina Trbovlje podpira sprejem takšnega zakona in upa, da se bo to storilo čim prej. Da se od besed prestopi k dejanjem. Pri tem je podpora naše občine absolutno zagotovljena.
 
Takšen zakon bi bil glede na statistike te regije nujen za preboj in nadaljni razvoj."

 

 

 

10. 3. 2017

Neža Š. Grmšek, ZON

 

Pozdravljeni,

Zanima me, ali je dr. Fakinova ponudila kakšen odgovor občini, zakaj je odstopila?

 

" Ga. Skušek Fakin Občini Trbovlje svoje odločitve ni komentirala."

 

 

6. 9. 2016

 

Mateja Leskovšek (Radio Kum Aktual)

Pozdravljeni,
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo razpis za sofinanciranje energetske prenove občinskih stavb. Zanima me, ali se bo občina prijavila na razpis, in če da, za obnovo katerih stavb boste skušali pridobiti denar.

 

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo drugega septembra smo pregledali in je v fazi preučitve pogojev, zahtev in meril ter iskanja stavb, ki ustrezajo razpisnim pogojem. V Trbovljah imamo vsekakor še kar nekaj stavb, ki so v lasti občine in bi jih želeli obnoviti - energetsko sanirati.
V kolikor bomo izpolnjevali razpisne pogoje in bomo razpis ocenili kot ustrezen, se bomo nanj zagotovo prijavili.


 

 

5. 9. 2016

Urša Kmetec (Zasavske onlajn novice www.zon.si)


Pozdravljeni,

bralec nas je opozoril, da pri trboveljski bolnišnici raste ambrozija. Na Komunali Trbovlje so nam po ogledu fotografij potrdili, da gre za pelinolistno ambrozijo, ki jo mora odstrani lastnik zemljišča.

Bo občina pozvala lastnike zemljišč, da jo morajo odstraniti?

Je v Trbovljah ambrozija zelo razširjena?

Kje so območja, kjer se pojavlja?

Kako se jo zatira?

 

Glede ambrozije pri bolnici smo se že obrnili na njih so ambrozijo odstranili. Ambrozijo je potrebno odstranjevati s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več. Potem je najbolje izpuljene rastline uničiti. Problem je, ker se lahko semena zanesejo tudi z zemljo od drugod in tako se je najbrž zgodilo tudi v primeru rastišča v bližini bolnice. Večino lastnikov smo že pozvali, da se na njihovih zemljiščih nahaja omenjena invazivna vrsta in da je potrebno zemljišča pregledati vsako leto in ustrezno ukrepati. Seveda pa se lahko občani obrnejo na nas ali na Komunalo, da jim pomagamo, sploh v primeru, če niso sigurni ali gre za omenjeno vrsto.

 
Že leta 2012 smo popisali lokacije v Trbovljah, kjer se pojavlja ambrozija, tako, da smo pravočasno pristopili h košnji in preprečili cvetenje in kasneje semenenje (npr. na cesti Trbovlje - Zagorje, za Savo, v Bevškem, na Nasipih, na rudniških površinah proti Retju, na Lakonci, na Neži,..) . Ambrozija se pojavlja največ na nasipih ob zapuščenih industrijskih ter drugače degradiranih površinah. Drugje jo izpodrinejo druge rastlinske vrste, zato je na drugih površinah ne najdemo.


 

29. 8. 2016

Neža Grmšek (Zasavske onlajn novice www.zon.si)


Pred časom sta bila odpuščena dva delavca (morda trije), jasno mi je, da o imenih ne morete govoriti. Ta pa sta vložila tožbo zoper občine.

Zanima me, kakšen je bil razlog za odpustitev?

Kdaj se je to zgodilo?

Kaj se dogaja s tožbo?

 

V letu 2015 so bile petim javnim uslužbencem iz poslovnih razlogov odpovedane pogodbe o zaposltvi. Štirje so zoper sklep vložili pritožbo na Komisijo Vlade RS za pritožbe, kjer so vse pritožbe ocenili kot neutemeljene.

 

Dva od teh javnih uslužbencev sta nato vložila še tožbo na Delovno in socialno sodišče. Obe tožbi je sodišče na prvi stopnji ocenilo kot neutemeljeni in potrdilo zakonitost postopka Občine Trbovlje. En izmed teh uslužbencev je vložil še pritožbo na Višje delovno in socialno sodišče, ki pa še ni odločilo.


 

24. 8. 2016

Karmen Štrancar Rajevec, RA SLO


Pozdravljena,

prosim za približno oceno investicije v ozelenitev in posodobitev dela platoja na Sallauminesu.

 

Okvirna ocena stroškov ureditve platoja je 18.000 evrov.

 

23. 8. 2016

Urša Kmetec, ZON


Pozdravljeni,

zakaj se dela na Opekarni včeraj, kljub določenem roku, še niso začela?
Kdaj se bodo začela?

Dela na Opekarni so se včeraj skladno z dogovorom začela. Izvajalec je pričel s pripravljalnimi deli na trasi rekonstrukcije kanalizacijskega sistema, ki se bo izvedla v sklopu ureditve na Opekarni – II. faza.
Očistil je območje, na katerem danes pripravlja plato za potrebe del na kanalizacijskem sistemu, požagal drevesa, postavil kontejnerje, opravil nujne preglede in detekcijo obstoječih kanalov.
Dela, ki bodo zahtevala zapore cest in bodo v največji meri doprinesla h končnemu izgledu območja, pridejo na vrsto kasneje, saj gre za obsežen projekt, ki bo trajal do konca novembra.


 

9. 8. 2016

Urša Kmetec, ZON


Pozdravljeni,

prosim za odgovor županje v nekaj stavkih, ali kdaj kolesari v službo ali morda kolesari v prostem času.

Hvala.

Spoštovani,

vsak človek si najde svoj šport. Zaradi izrednega pomanjkanja časa, si takrat, ko imam čas (ponavadi so to redki vikendi), vzamem čas za rekreacijo v naravi in sicer se odpravim na bližnje zasavsko hribovje in ne na kolo. V obleki, s kupom gradiva pa je težko kolesariti v službo in nato prepoten sesti za pisalno mizo. Moj delovnik se prične med šesto in sedmo zjutraj in konča v poznih popoldanskih/večernih urah. Kopalnice v službi žal nimamo. Če pa želite vprašati kaj naredim za doprinos k okolju, doprinos k trajni mobilnosti:

- službeno: v času podžupanovanja smo že takrat postavili priveze za kolesa, sedaj urejamo površine za pešce, prostočasne aktivnosti, urejanje javnih površin v smeri, da bi ljudje razdalje rajši kot z avtom premagovali peš, uvedli smo linijo Terezn'čan, pripravljamo celostno prometno strategijo, ...
- osebno: vozim se z avtom, ki ima minimalne izpuste v okolje oz. porabim za en tank goriva na mesec, krajše razdalje premagujem peš in ne z avtom, podpiram aktivnosti usmerjene v trajnostne koncepte,..."


 

8. 8. 2016

Urša Kmetec, ZON


 


Pozdravljeni,

na FB je objavljen primer o neučinkovitem delovanju zavetišča Zonzani ob koncih tedna, saj takrat ne delujejo, ljudje pa se morajo pri oskrbi najdenih živali znajti po svoje.
Koliko časa ima občina že pogodbo z zavetiščem Zonzani? Do kdaj?
Razmišljate morda o zamenjavi koncesionarja?
Kako je v pogodbi urejeno glede dela zavetišča med vikendi?
Koliko plačuje občina za oskrbo zavetišču Zonzani?
Koliko (okvirno) živali iz Zasavja oskrbijo v enem letu?

 

Koncesijsko pogodbo z zavetiščem Zonzani je Občina Trbovlje sklenila marca 2013 in velja za obdobje 5 let – torej do marca 2018.
Pri zadnjem objavljenem razpisu je bilo zavetišče Zonzani edino zavetišče, ki se je prijavilo na razpis. O zamenjavi koncesionarja trenutno ne razmišljamo. Pri dosedanjih nastalih težavah smo se s koncesionarjem sproti dogovarjali in težave poskušali rešiti. Koncesionarja smo pozvali k obrazložitvi dogodka povezanega z dnem, 22.7.2016 in se z njim o tem pogovorili, saj ne mi ne oni ne želijo, da bi se petkov dogodek ponovil.
Zavetišče Zonzani je skladno s ponudbo dolžno zagotoviti odvoz živali v odzivnem času 4-24 ur. Takšni pogoji morajo biti zagotovljeni tudi med vikendom, ko imajo organizirano dežurno službo za nujne zadeve.
Občina Trbovlje zavetišču Zonzani plačuje mesečni najem za 1,5 boksa za psa (150 EUR na mesec), kar je odvisno od števila registriranih psov v občini (na 800 psov je potrebno zagotavljati 1 boks). Ostala plačila občine zavetišču variirajo med meseci in so odvisna od dejanskega odlova, sterilizacij, kastracij in oskrbe živali v samem zavetišču. Občina Trbovlje ima v proračunu za financiranje te dejavnosti letno namenjenih 8.000 EUR, vendar je poraba sredstev manjša. V letu 2015 smo za ta namen porabili okvirno 5.400 EUR.
V letu 2015 so v zavetišču Zonzani oskrbeli 47 živali iz občine Trbovlje. Za oskrbo živali z drugih zasavskih občin nimamo podatka.


 

27.07.2016

Urša Kmetec, ZON


 

Pozdravljeni,

kdaj naj bi ARSO čistil strugo Trboveljščice?

Kdaj ste ARSO nazadnje pozvali k čiščenju struge?

Zakaj najbolj zaraščenih predelov, na primer v zgornjih Trbovljah, občina ne more očistiti na lastno odgovornost?

Hvala.

 

Pozdravljeni.

Pošiljam Vam odgovor Občine Trbovlje na vprašanja, povezana s čiščenjem rečne struge:

Na Direkcijo za vode je bil s strani Občine Trbovlje dne, 11. 7. 2016, poslan dopis, s katerim smo jih ponovno opozorili na problematiko neurejenih vodotokov na območju občine. Po prejetem dopisu je na ogled struge dne, 14.7.2016, prišel predstavnik z Direkcije za vode, ki nas je po opravljenem ogledu seznanil z dejstvom, da denarja za urejanje in vzdrževanje vodotokov, tako za območje naše občine kot za območje celotne države, ni.

Urejanje in vzdrževanje vodotokov v skladu z določbami Zakona o vodah spada v državno pristojnost. Zaradi takšne zakonske ureditve Občina Trbovlje tudi ne razpolaga s finančnimi sredstvi za urejanje vodotokov in zaradi navedenega dejstva tudi ne more očistiti rečne struge.

Lep pozdrav.20. 7. 2016

Neža Grmšek, ZON


Zanima me, ali vam je uspelo prodati kakšno od stanovanj?
Boste stanovanja prodajali ponovno? Kdaj?
Boste zanje znižali ceno?
 

Na javni razpis nismo prejeli nobene ponudbe, za nobenega od stanovanj.
Stanovanja bomo poskušali še prodati v prihodnosti. Predvidoma bomo objavili razpis v začetku meseca avgusta.

 

18. 7. 2016

Urša Kmetec, ZON


Pozdravljeni,

projektna dokumentacija za sanacijo OŠ Ivana Cankarja je narejena.

Je že znano, kako bo potekala sanacija, kakšni bodo prihranki?

Se bo obnova financirala z evropskimi in državnimi sredstvi?

Kdaj bi se lahko začela obnova?
 

 

Za energetsko prenovo OŠ Ivana Cankarja je bila narejena celotna dokumentacija. Kaj od tega pa bo mogoče tudi realno izvesti, pa bo odvisno predvsem od tega, ali bodo za to na voljo kakšna druga sredstva na katerem od razpisov (ki jih trenutno še ni) in sredstev, ki jih ima na voljo občina. V projektni dokumentaciji je sicer zajeto domala vse: izvedba toplotne izolacije zunanjega ovoja stavbe, zamenjava izolacijsko neustreznega zunanjega stavbnega pohištva, namestitev zunanjih senčil, izvedba hidroizolacije in vgradnja sistema prezračevanja in klimatizacije telovadnice, hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema ter vgradnja energetskega nadzorno informacijskega sistema. Poleg omenjenih ukrepov bi želeli izvesti tudi ureditev okolice šole, igrišča in učnega vrta.
 
Izračunane vrednosti potrebne toplote za ogrevanje stavbe za obstoječe stanje in stanje po prenovi kažejo na 52 % znižanje rabe toplote po prenovi, kar pomeni prihranek cca. 110 MWh toplote na letnem nivoju.

Trenutno spremljamo razpise in čakamo na primernega, glede na vsebino načrtovane izvedbe.


 

14. 7. 2016


Urša Kmetec, ZONPozdravljeni,

je občina že podelila koncesijo zasebnemu vrtcu Čarobni gozd?

Pogodbo o najemu prostorov boste podpisali 22. julija? Je že znana višina najemnine?

Bo na Dobovcu res ostala vsa oprema in igrače?

Hvala.
 

Občina Trbovlje ne bo podelila nobene koncesije na področju predšolske vzgoje, saj za to niso izpolnjeni zakonski pogoji in o tem tudi nikoli ni bilo govora. Je pa zasebni zavod v postopku pridobivanja vseh soglasij s strani pristojnega ministrstva, da bi na območju KS Dobovec izvajal varstvo predšolskih otrok. V ta namen se je Občina Trbovlje z njim dogovorila, da bo na podlagi najemne pogodbe lahko uporabljal prostore, v katerih je do junija 2016 potekala predšolska vzgoja v okviru Vrtca Trbovlje. Ker gre za zasebni zavod, mora Občina Trbovlje seveda upoštevati vse predpise, ki jo zavezujejo pri ravnanju z njenim premoženjem, zato bo za najem prostorov najemnik seveda plačeval najemnino. Se pa trudimo, da bomo našli skupno rešitev, ki bo sprejemljiva tako za najmenika - zasebni zavod kot za Občino Trbovlje.
 


 

13. 7. 2016

Mateja Leskovšek, Radio Kum Aktual


Pozdravljeni,
 
Rok za zbiranje ponudb za prodajo petih stanovanj (Nasipi, Neža, Golovec, Kolonija 1. maja) se je iztekel prejšnji teden. Zanima me, kakšen je bil odziv oz. ali ste dobili kakšno (koliko) ponudbo?
 
 

Na javni razpis nismo prejeli nobene ponudbe, za nobenega od stanovanj. Stanovanja bomo poskušali še prodati v prihodnosti.
 

 

11. 7. 2016


Romana Beravs, Radio Kum Aktual


Ali je revizija, ki jo je vložil CGP za Opekarno že zaključena?

 

V lanskem letu smo prenovili 216 metrov lokalne ceste od Kupole do križišča pod športno dvorano Polaj. Predviden rok pričetka nadaljevanja del na Opekarni je bil letošnji mesec junij, a so se postopki zavlekli zaradi pritožbe neizbranega izvajalca.
Občina Trbovlje je prejela sklep državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, s katerim je le-ta odločila, da se zahtevek neizbranega ponudnika za revizijo zavrne kot neutemeljen, prav tako zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov v zvezi z revizijo, kar pomeni, da je Občina Trbovlje ravnala pravilno.


Občina bo nadaljevala s postopkom oddaje naročila, v pripravi je pogodba z izbranim izvajalcem del ter postopek zbiranja ponudb za opravljanje nadzora in koordinacijo del. Pričakuje se, da bo pogodba podpisana najkasneje v prihodnjem tednu, s samim izvajanjem del pa bomo pričeli drugi teden v avgustu, ker ima glavni izvajalec del kolektivni dopust v zadnjem tednu julija in prvem tednu v avgustu.

Predvidena dela prenove so: rekonstrukcija javnih poti z ureditvijo parkirišč, zelenic in ekološkega otoka ter obnova vseh komunalnih vodov. Trenutno na tem območju poteka obnova vročevoda – 5. faza.


Celotna investicija je vredna cca. 372.000 evrov.
 


 

7. 7. 2016


Polona Malovrh, Delo


Spoštovani,

želim preveriti nekaj podatkov o vrtcu na Dobovcu.
Krajani pravijo, da je Vrtec Trbovlje želel z vrtca na Dobovcu odpeljati vse igrače in drugo opremo in da so namero opustili šele po protestu. Zanima me, ali to drži? Ali drži, da je županja preprečila odvoz igrač?
Ali je že znano, kolikšna bo najemnina za prostore, v katerih bo delala zasebnica na Dobovcu? Ali bo to prihodek Vrtca Trbovlje ali občine? Kolikšne cene bodo veljale za vrtičkarje?
Kolilkšna je investicija občine v enoto vrtca na Vodenski šoli? Zakaj ste se odločili ravno za to lokacijo?
Koliko otrok je vpisanih v vse enote Vrtca Trbovlje v prihodnjem letu?

 

Vsa oprema in igrače so še vedno na lokaciji Vrtca na Dobovcu, katerega lastnica je Občina Trbovlje. O tem, kaj bo tam ostalo oz. kaj bo Vrtec Trbovlje uporabil na drugi lokaciji pa še potekajo dogovori. Najemnina se še določa skladno z veljavnimi predpisi. Cene za otroke, ki bodo obiskovali vrtec na Dobovcu bo oblikoval zasebni zavod, ki bo tam tudi organiziral varstvo, zato vam tega podatka ne moremo posredovati. Ker gre za zasebni zavod, občina na cene in na druge pogoje ali organizacijo nima vpliva, se pa trudimo nuditi pomoč in informacije za lažji začetek poslovanja. Vsekakor pa bo zasebni zavod moral zadostiti vsem zakonskim pogojem, o katerih bo odločilo pristojno ministrstvo. Za lokacijo na šoli Alojza Hohkrauta smo se skupaj z vrtcem in šolo odločili ravno zaradi najprimernejše in najlažje vzpostavitve novega oddelka, saj se najlažje prilagodijo prostori za igralnico, jedilnico, telovadnico... zaradi česar bodo tudi stroški vzpostavitve oddelka zanemarljivi.

V letu 2015/2016 je Vrtec Trbovlje obiskovalo 509 otrok, od 1. 9. 2016 dalje pa jih bo 530. Samo 39 od teh otrok bo obiskovalo poldnevni program, vsi ostali pa dnevnega, kar je v skladu z državnimi in evropskimi smernicami. Opažamo pa, da se povečuje število otrok, katerim je odloženo šolanje, saj bo v prihodnjem šolskem letu takšnih kar 21, kar pomeni praktično en oddelek.


 

7. 7. 2016
 

Urša Kmetec, ZON


Pozdravljeni,

obnova ceste pri Opekarni naj bi se začela junija in se končala 15. septembra.

Zakaj zamuda pri začetku obnove?

Kdaj se bo začela obnova in kdaj bo predvidoma zaključena?

Hvala.


Z deli na območju Opekarne še nismo začeli, saj je bil s strani enega izmed neizbranih izvajalcev del vložen zahtevek za revizijo postopka izbire izvajalca na Državno revizijsko komisijo.


Odgovora oz. odločitve komisije še nismo prejeli, zato ne moremo napovedati, kdaj se bodo dela lahko začela. 

5. 7. 2016

Neža Šabanovič Grmšek, ZON


Na portalu smo prejeli fotografijo napačno parkiranega vozila medobčinskega redarstva. Zanima me, kako odgovarjate/komentirate priloženo?

Datuma parkiranja ne vem, datum poslanega sporočila pa: June 21 at 2:55pm.

Že vnaprej hvala.
 

Pozdravljeni,


posredujemo vam odgovor vodje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje:

"Spoštovani!
Vozilo ni bilo napačno parkirano. Talna označba, ki je bila na tem mestu je bila neveljavna v smislu, da bi prepovedovala parkiranje na zaznamovanem mestu na vozišču - označba V - 41 (Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Uradni list RS št. 46/00 in 110/06). Občina Trbovlje je preko izvajalca nemudoma poskrbela, da so na Rudarski cesti sedaj zarisane pravilne talne označbe, s tem pa je na tem mestu tudi prepovedana ustavitev in parkiranje vozil."

 

 

30. 6. 2016

Karmen Štrancar Rajevec


RA SLO

Pozdravljeni, prosim za stališče občine Trbovlje do prodaje Spektra, imate morda kakšen drug predlog....... RTH bo objavil javni razpis ( bo pa tudi povabil k nakupu stanovanjski sklad).

 

Občina Trbovlje razume situacijo podjetja Spekter, a hkrati nasprotujemo prodaji Spektra v privatne roke. Gre za socialna stanovanja, stanovanja, ki so bila zgrajena z državnim denarjem ter pridnimi roki delavstva. Kot lokalna skupnost se bojimo prodaje, saj bi le ta lahko prinesla poslabšanje razmer za najemnike v socialno tako ranljivem okolju. Edino možnost, ki jo podpiramo, je prodaja državnemu Stanovanjskemu skladu.


 


24.06.2016
Polona Malovrh, Delo


Spoštovani,

na ponedeljkovi seji OS se je gospa Maja Hvala na svetniško vprašanje Boruta Dolanca o tem, kdo vse lahko vozi občinski službeni avto, sklicevala na neki pravilnik. Prosim vas za naziv tega pravilnika in za odgovor na vprašanje, kdo je dovolil bivšemu pripravniku, zdaj občanu Trbovelj, Arminu Ibrahimoviću, da upravlja službeno vozilo. Zanima me tudi, ali je to običajna praksa na občini Trbovlje, da občani prosto vozijo vaše službene avtomobile? Koliko takih primerov ste doslej  že imeli, koliko avtov in katere znamke ste "posojali"; ali ste pri  občanu Ibrahimoviću morda tudi tokrat naredili izjemo? Prosim tudi, da navedete razlog za svojo odločitev. Koliko občinskih gospa je občan Ibrahimović vozil v opisanem primeru? Ali po kakšnem nakljujčju nobena od teh gospa nima vozniškega izpita?

Hvala za odgovore, lepo vas pozdravljam, P. Malovrh

 

V ponedeljek, 20. 6. 2016 so bile štiri zaposlene na Občini Trbovlje napotene na Delovno in socialno sodišče v Ljubljano. V isti zadevi je bil kot priča vabljen tudi omenjeni bivši sodelavec. Skladno s Pravilnikom o uporabi, upravljanju ter vzdrževanju službenih vozil v lasti Občine Trbovlje je uporabo službenega vozila za vse odobrila direktorica občinske uprave. Omenjeni pravilnik namreč določa način uporabe službenih vozil Občine Trbovlje za javne uslužbence in funkcionarje, poleg tega pa določa tudi možnost uporabe službenih vozil za uporabnike, ki niso uslužbenci ali funkcionarji, pod pogojem, da upoštevajo omenjeni pravilnik. Bivši sodelavec torej avtomobila ni uporabljal "prosto", ampak je z avtomobilom opravil enako pot, ki bi bila opravljena tudi brez omenjenega bivšega sodelavca, saj zaradi njega ni bil narejen niti en dodaten kilometer. Skladno s prej navedenim pravilnikom torej avtomobile uporabljajo tudi osebe, ki niso zaposlene na Občini Trbovlje ali funkcionarji Občine Trbovlje. Zadnji primer uporabe istega službenega vozila s strani osebe, ki ni zaposlena na Občini Trbovlje je bil v mesecu maju 2016, ko je avtomobil uporabljal prav tako bivši sodelavec, g. Tadej Špitalar. Isti avtomobil pa so v septembru 2015 uporabljali tudi županja Občine Trbovlje, župani in delavci občinskih uprav drugih občin, ko so se na službeno pot odpravili z avtomobilom Občine Trbovlje, pri čemer ga je vozil župan druge občine, ob prisotnosti zaposlenih na Občini Trbovlje. V preteklosti so službena vozila Občine Trbovlje uporabljali še drugi uporabniki, več let je bila praksa, da se je avtomobil odobril tudi za potrebe trboveljskih planinskih društev za organizacije vsakoletnega novoletnega pohoda na Kum in za srečanja na Mrzlici. Iz opisanega je torej razvidno, da uporaba avtomobila s strani omenjene osebe, ki ni zaposlena na Občini Trbovlje, ni bila izjema, ne glede na vozniške izpite zaposlenih na Občini Trbovlje.

 

24.06.2016
Polona Malovrh, DeloSpoštovani,

po zadnjih podatkih iz Tet so pogovori med občino in likvidacijskimupraviteljem zastali. Gospod Podjed trdi, da zato, ker občina ni želela sprejeti enega delavca iz TET za vzdrževanje vodovoda in ker ni želela pristati na pogoj, da se lahko lokacija TET tudi po prenosu lastništva na občino še naprej brezplačno oskrbuje z vodo.


Kakšno alternativo torej ponujata občina oz. Komunala krajanom Dobovca?
Ali sploh še potekajo kakšni dogovori na občini o tej problematiki - navsezadnje ste v vodooskrbo na Dobovcu pod Kumom doslej vložili že pol milijona evrov?


Hvala za odgovor - prosim zanj do jutri, vsaj do opoldneva.
Lp.

 

 

24.06.2016

Karmen Štrancar Rajevec, RA SLO


 

Pozdravljena,

glede vodovoda je zadeva zastala, ker Občina Trbovlje ni želela sprejeti enega delavca iz TET za vzdrževanje vodovoda in ker ni želela pristati na pogoj, da se lahko lokacija TET tudi po prenosu lastništva na občino še naprej brezplačno oskrbuje z vodo.

Stališče TET je, da je vodni vir, ki je v upravljanju družbe TET, kvaliteten, in aktivno razmišlja, da bi ga začel komercialno tržiti glede na bližino železniške infrastrukture in stališče RS, da je potrebno določeno število vodnih virov pitne vode ohraniti v slovenski lasti.
Lp.

 

Občina Trbovlje je že v letu 2015 pričela razgovore z likvidacijskim upraviteljem glede vodovoda TET, iz katerega se oskrbuje tudi KS Dobovec. Potrebe KS Dobovca po oskrbi s pitno vodo predstavljajo 10 % razpoložljive kapacitete obstoječega vodovoda TET. Za potrebe KS Dobovca je obstoječi vodovod predimenzioniran.
Sami razgovori so potekali okrog brezplačnega prenosa vodovoda TET na Občino. Občina je pri reševanju problema vključila tudi JP Komunalo Trbovlje, ki je upravljalec in najemnik komunalne infrastrukture. JP Komunala Trbovlje je podala določene pripombe, ki smo jih mi v svojem odgovoru tudi upoštevali in posredovali likvidacijskemu upravitelju. Glede teh pripomb se likvidacijski upravitelj še ni opredelil.
 

Pripombe so se nanašale predvsem na:
• brezplačno dobavo vode TET oziroma njenemu pravnemu nasledniku.


Obrazložitev:
Poleg same cene vode se pojavljajo še drugi cenovni elementi: omrežnina, vodna povračila, vodne izgube in v končnem tudi DDV. Glede na zakonodajo je JP Komunala dolžna vsakemu porabniku izdati račun, državi pa dostavljati podatke o odvzeti in prodani vodi na posameznih virih, poleg vsega pa bi občino dolgoročno obremenilo pri porabi vode 50.000 m3 za približno 50.000 evrov na leto, če upoštevamo vodarino (30.000 evrov in 20.000 evrov ostalih dajatev).
• Kar se tiče vzdrževanja in delitve stroškov vodovodnega sistema predlagamo, da se sistem preda tako, da predstavlja funkcionalno celoto in je v upravljanju enega izvajalca, uporabniki pa plačujejo omrežnino. Poleg problematične višine delitve stroškov je vprašljiva tudi odgovornost za zagotavljanje ustrezne kvalitete vode.


Nedopustno je, da nas država obremeni za tako visok znesek, saj se naša občina že tako sooča z visoko brezposelnostjo in posledično s tem visokimi socialnimi transferji iz občinskega proračuna.


Na naše zadnje pripombe likvidacijski upravitelj še ni dal odgovora.


 

23.06.2016
Urša Kmetec, ZONPozdravljeni,
prosim za kratko informacijo, od kdaj do kdaj ne bo vozil Terezen'čan.
Bo jeseni cena vozovnice ostala enaka?
Koliko, povprečno, potnikov prepelje v 1 tednu, mesecu.

Hvala.

 

1. Prosim za kratko informacijo, od kdaj do kdaj ne bo vozil Terezen'čan.

Terezn'čan ne bo vozil v mesecih juliju in avgustu.


2. Bo jeseni cena vozovnice ostala enaka?
Cene vozovnic bodo ostale enake.


3. Koliko, povprečno, potnikov prepelje v 1 tednu, mesecu.
Pošiljamo vam število potnikov po posameznem mesecu v letošnjem letu:
jan. 367 potnikov
feb. 447 pot.
mar. 422 pot.
apr. 473 pot.
maj 483 pot.


 

23.06.2016
Irma Hus, Žurnal24


 

Spoštovani,
1. 7. bo 45 zaposlenih TET-a ostalo brez službe, kar je gotovo udarec za Zasavje. Surs je pravkar objavil podatke za 2014, da se je v Zasavju na letni ravni število prebivalcev zmanjšalo za 8 procentov, zaradi negativnega prirasta in odseljevanja. 40% ljudi se vozi na delo v druge regije (prav tako Surs), 5154 delovno aktivnih v Ljubljano. (http://www.stat.si/dokument/8941/regije-v-stevilkah.pdf)

V zvezi s tem vas prosim za naslednja pojasnila:
- kako vi vidite navedene številke
- kakšen je glavni problem Zasavja
- kakšne aktivnosti izvajate oz. načrtujete na občini, da bi zadržali oz. obrnili navedene trende

in še dodatno vprašanje:
- ali drži, da boste morali zaradi zmanjšanja prebivalstva zmanjšati število občinskih svetnikov in zaposlenih na občini (za koliko in kdaj).

Prosim za odgovore najpozneje do petka zjutraj,
lep pozdrav.

 

Pozdravljeni,
pošiljamo vam odgovore na vaša vprašanja.

 

- kako vi vidite navedene številke

Občina Trbovlje ima rekordno brezposelnost (okrog 20%), tako da nam vsako delovno mesto pomeni zelo veliko in se zanj borimo do zadnjega. Tako visoka brezposelnost je posledica ukinjanja energetske dejavnosti v regiji, saj ni bilo pripravljenih alternativ. Nihče v preteklosti se ni ukvarjal s dejstvom, kaj in na kakšen način ponovno zaposliti delavce energetike. Seveda pa je z energetiko ugasnilo še nekaj podjetij, bolj ali manj vezanih nanjo. Občina Trbovlje se že od samega začetka trudi za ohranitev delovnih mest, tudi zadnjih 46. V ta namen je bilo poslano veliko število dopisov in pisem, v katerih smo odgovorne prepričevali, da je nujna ohranitev delovnih mest in energetske lokacije, vendar je lastnik HSE kljub temu poslal družbo v likvidacijo. Poudariti želimo, da niti sam lastnik ne ve kaj bo na lokaciji TET, prav tako se izmika dejstvu, da mora lokacijo primerno počistiti, v kolikor ni več možnosti zagona samega postrojenja. Nikakor to breme ne more pasti na pleča lokalne skupnosti. Zato menimo, da mora država tudi Zasavju vrniti delček energetike in s tem ohranitve delovnih mest (HE na Srednji Savi, podaljšanje pogodbe o zagotavljanju terciarne rezerve na področju TET s plinskimi bloki).


- kakšen je glavni problem Zasavja
Vsekakor tradicionalna miselnost oz. prestrukturiranje iz težke industrije v nove tehnologije in nove, moderne industrije. V naših krajih podjetniško razmišljanje ni tradicija, a z veseljem ugotavljamo, da se trend obrača. Razvoja ne moremo staviti na tradicionalna delovna mesta, ki so včasih bila motor naše doline, temveč na tista delovna mesta, ki smo jih in jih bomo sami ustvarjali. In kar nekaj lokalnih podjetij, ki jih ni ustanovila in nato zaprla država, je dokaz temu. Ustanovitelji Dewesofta, Kovita, Metalie, Dukarta, Dioteca … niso čakali na državo, ampak so stavili nase, na svoj čas, znanje in trdo delo. In če je uspelo njim, lahko tudi še komu drugemu. In to je pot, po kateri želimo iti.


- kakšne aktivnosti izvajate oz. načrtujete na občini, da bi zadržali oz. obrnili navedene trende

S sodelovanjem na regijski kot državni ravni z ostalimi občinami ter ministrstvi lahko kaj dobrega naredimo za vse nas in za celotne lokalne skupnosti. Nekatere projekte imamo zaključene, druge še pripravljamo in čakamo na razpise države kot EU-ja. Le upamo lahko, da se opozorila, da naj bi občine v tej perspektivi do leta 2020 počrpale znatno manj sredstev zaradi »nerodno« napisanega operativnega načrta, ne bodo uresničila. To bi se poznalo tudi pri gospodarski rasti celotne države v letih 2017 in 2018. Namreč premalo se na državi zavedajo, da je prav 212 lokalnih skupnosti motor gospodarskega razvoja na mikro, lokalni ravni.

 

Vse tri občine smo ustanovile novo razvojno agencijo, katera prevzema naloge regionalnega razvoja na vseh področjih.
Na področju gospodarstva Občina Trbovlje razpisuje sredstva za podjetnike, s podjetniki se pogovarjamo na srečanjih in skupaj rešujemo njihove težave, v kolikor je to v naši moči.

 

Občina Trbovlje pomaga vsem brezposelnim po svojih najboljših močeh, ki pa so seveda omejene glede na trenutno stanje. Organizirano imamo brezplačno pravno pomoč za prvi pravni nasvet, kjer delavci pridobijo informacije glede njihovih pravnih možnosti.

 

in še dodatno vprašanje:
- ali drži, da boste morali zaradi zmanjšanja prebivalstva zmanjšati število občinskih svetnikov in zaposlenih na občini (za koliko in kdaj)
Zanima nas, kje ste dobili to informacijo. Na Občini Trbovlje sicer smo zmanjšali število zaposlenih za 9 (z 38 na 29), vendar ne zaradi razloga, kot ga navajate vi, temveč zaradi reorganizacije in optimizacije delovnih procesov. Predlagali smo že občinskim svetnikom spremembo Statuta in zmanjšanje števila svetnikov s 27 na 25, a svetniki tega predloga niso podprli.

 

20.06.2016
Simon Rosc, Radio Aktual


 

Kakšno je stališče občine do likvidacije TET?

Občina Trbovlje se že od samega začetka trudi za ohranitev delovnih mest, tudi zadnjih 46. V ta namen je bilo poslano veliko število dopisov in pisem v katerih smo odgovorne prepričevali, da je nujna ohranitev delovnih mest in energetske lokacije, vendar je lastnik HSE kljub temu poslal družbo v likvidacijo. Poudariti želimo, da niti sam lastnik ne ve kaj bo na lokaciji TET, prav tako se izmika dejstvu, da mora lokacijo primerno počistiti v kolikor ni več možnosti zagona samega postrojenja. Nikakor to breme ne more pasti na pleča lokalne skupnosti.


Kako je odpuščanje zaposlenih v TET vplivalo na brezposelnost v občini in regiji?
Občina Trbovlje ima že tako rekordno brezposelnost (okrog 20%), tako da nam vsako delovno mesto pomeni zelo veliko in se zanj borimo do zadnjega. Tako visoka brezposelnost je posledica ukinjanja energetske dejavnosti v regiji, s tem da ni bilo pripravljenih alternativ. Nihče v preteklosti se ni ukvarjal s dejstvom, kaj in na kakšen način ponovno zaposliti delavce energetike. Seveda pa je s energetiko ugasnilo še nekaj podjetji bolj ali manj vezanih nanjo.


Konec julija bo brez službe v TET ostalo še zadnjih 43 zaposlenih. Ali to za občino pomeni posebno obremenitev?
Po zadnjih neuradnih podatkih številka naj ne bi bila tako drastično visoka, vendar kot smo že dejali že na sedaj visoko brezposelnost vsaka ohranitev delavnih mest šteje. Zato menimo, da mora država tudi Zasavju vrniti delček energetike in s tem ohranitve delovnih mest. (HE na Srednji Savi, podaljšanje pogodbe o zagotavljenju terciarne rezerve na področju TET s plinskimi bloki).


Ali je občina kakorkoli vsem zaposlenim v TET, ki so bili zaradi likvidacije odpuščeni kakorkoli pomagala?
Občina Trbovlje pomaga vsem brezposelnim po svojih najboljših močeh, ki pa so seveda omejene glede na trenutno stanje. Organizirano imamo brezplačno pravno pomoč za prvi pravni nasvet, kjer delavci pridobijo informacije glede njihovih pravnih možnosti.


21.06.2016
Neža Grmšek, ZON


 

 

Zanima me, ali zagotovo koncesijo za vrtec podeljuje ministrstvo. Po spodnjem členu, namreč ne.
Mi lahko to prosim preverite?

 


           74. člen
(dodelitev koncesije)
Koncesija se dodeli z odločbo na podlagi javnega razpisa. Koncesijo dodeli minister, razen za predšolsko vzgojo, ki jo dodeli lokalna skupnost. Minister je dolžan razpisati koncesijo, če ni mogoče zagotoviti osnovnošolskega izobraževanja v javnih osnovnih šolah v skladu z normativi in standardi.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V javnem razpisu se navedejo: dejavnost, ki bo predmet koncesije, pogoji za opravljanje dejavnosti, šolski okoliš, čas, za katerega se dodeljuje koncesija, rok, do katerega se sprejemajo prijave, kriteriji za izbiro, rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri, in drugi potrebni podatki.

 

 

Pozdravljena.

Vključno s šolskim letom 2015/2016 je Občina Trbovlje podpirala delovanje oddelka Metuljček na Dobovcu, kljub temu, da v preteklosti število vpisanih otrok ni doseglo niti polovice z zakonom določenega normativa. V šolskem letu 2015/2016 obiskuje oddelek na Dobovcu le sedem otrok in tako kaže tudi za prihodnje šolsko leto, zato bo oddelek Vrtca Trbovlje na Dobovcu začasno v mirovanju.

Hkrati pa bo na novo od 1. 9. 2016 deloval oddelek s 24 otroki na podružnični šoli Alojz Hohkraut.

Glede varstva otrok na Dobovcu pa bo, v kolikor bodo pravočasno izvedeni vsi postopki registracije, vpisa v razvid pri pristojnem ministrstvu itd. deloval zasebni vrtec. Občina in krajevna skupnost sta bodočemu izvajalcu zasebnega varstva priskočili na pomoč z informacijami glede opreme in prostorov, registracije, zakonskimi podlagami ipd.

Razpis koncesije na področju predšolske vzgoje pa je poleg graditve novega vrtca zadnji ukrep za zagotavljanje dodatnih mest za varstvo predšolskih otrok. Pred tem so ukrepi sledeči:
- pridobitev prostorov v obstoječem javnem vrtcu (polno zasedeno),
- pridobitev prostorov za vrtec v šoli (oddelek pri OŠ AH),
- varuh otrok na domu (zasebnik – registriral se ni še nihče),
- zasebni vrtec (lahko kot d.o.o. ali zavod – tečejo postopki registracije in vpisa v razvid).

***************************************************************************

Razlaga glede koncesije iz zakona:

"Če noben izmed ukrepov ne omogoči pridobitve dodatnih mest za javni vrtec, mora občina razpisati koncesijo. Koncesijo ureja ZOFVI v členih od 73 do 77 ter Zakon o javno-zasebnem partnerstvu. Postopek je nekoliko daljši in se konča uspešno le, če je v občini že zasebnik, ki je ustanovil zasebni vrtec oz. se je registriral kot zasebni vzgojitelj oz. je v postopku njegove ustanovitve oz. registracije. Koncesija se lahko podeli le za izvajanje programa za predšolske otroke, ki ga je sprejel Strokovni svet za splošno izobraževanje tj. Kurikul za vrtce. Koncesija se podeli zasebnemu vrtcu ali zasebnemu vzgojitelju, ki na svojem domu organizira vzgojno varstveno družino. Zasebnik mora biti pred sklenitvijo pogodbe o koncesiji vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov. V praksi se na tem področju že pojavljajo primeri, ko je občini uspelo pridobiti večje število dodatnih kapacitet vrtcev prav s koncesijami."

 

21.06.2016
Urša Kmetec, ZON


 

Pozdravljeni,
22. junija se izteče rok za dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
Koliko vlog ste prejeli do zdaj?
Hvala.

 

Zdravo.
Do danes je na objavljen Javni razpis, za dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela, prispela ena vloga. 

17.06.2016

Urša Kmetec, ZON


 

Pozdravljeni,
kdaj bo sanirana Partizanska cesta?
Kakšne so poškodbe?
Se lahko, glede na količino deževja zadnjih dni, stanje ceste v kratkem še poslabša?
Hvala. Dobim odgovore danes?

 

Pozdravljeni.
Po obilnem deževju in neurju 5. junija so na Partizanski cesti nastale poškodbe bankin, zamašenih propustov in peskolovov. Komunala Trbovlje je takoj pristopila k čiščenju in bo tudi začasno sanirala poškodbe vozišča na Partizanski cesti.

Poškodbe, nastale na voziščni konstrukciji pa so posledica preobremenitve sekundarnega kanalizacijskega voda, ki poteka po Partizanski cesti do razbremenilnega objekta PBMV-F (Tržnica), na katerega pa je priključeno tudi odvodnjavanje meteornih voda iz opuščenega rudniškega rova "Terezija rov".

Za odvodnjavanje meteornih voda iz rudniških površin ter opuščenih rudniških rovov mora poskrbeti RTH. RTH ima v letošnjem programu investicij tudi rekonstrukcijo "Male Keršičeve", kjer bo hkrati s cesto urejeno tudi odvodnjavanje meteornih voda, v naslednjih dveh letih pa bomo skupaj pristopili k rekonstrukciji celotne Keršičeve ceste, kjer bodo zgrajeni in obnovljeni vsi komunalni vodi. S tem se bo dokončno razbremenila sekundarna kanalizacija v Partizanski cesti. Po končanih teh delih bomo pristopili h končni ureditvi Partizanske ceste.

 


17.06.2016
Pozdravljeni,

v priponki vam v skladu z Zakonom o medijih pošiljamo zahtevo za objavo odgovora na objavljeno informacijo v časopisu Delo.

Lep pozdrav.

 


 

 

13.06.2016

Neža Š. Grmšek, ZON


Zanima me, ali je občina v zadnjih 6 mesecih menjala svoje kadre. Je kdo zapustil občino in, ali ste zaposlili koga novega? Prosim tudi za pojasnilo.

Hvala za vaš odgovor. Potrebujem ga do jutri, do 12. ure.

 

Pozdravljena,

v letu 2016 smo za nedoločen čas zaposlili višjega svetovalca za gradbeništvo.  


 

08.06.2016

Urša Kmetec, ZON


 

Pozdravljeni,

kakšne so bile ugotovitve nadzornega odbora glede dodeljevanja neprofitnih stanovanj? Kako bo na ugotovitve NO ukrepala občina?Se stanovanja zdaj že dodeljujejo?

Nadzorni odbor naj bi na prejšnji seji občinskega sveta predlagal izvedenca, ki bi preveril oškodovanje občine v primeru sanacije OŠ Trbovlje. Točka je bila umaknjena z dnevnega reda. Bo izvedenec imenovan na junijski seji?

Hvala.

Prosim za hiter odgovor, članek bi radi objavili jutri.

 

Spoštovani novinarji,

 

glede na dolgo brado, ki jo ima tematika dajanja v najem stanovanj ter glede pripravnika Armina Ibrahimoviča, se mi zdi prav, da vam vsem skupaj odgovorim na vprašanja, na katera smo gospe Poloni Malovrh že neštetokrat odgovorili ter jih tudi pojasnili. Več kot to ne morem storiti in njeno pisanje smatram že kot osebno gonjo tako proti meni kot tudi našemu bivšemu pripravniku, gospodu Ibrahimoviču.

 

Z vso odgovornostjo in vestjo odločno zavračamo očitke, ki jih gospa Malovrh naperja proti nam že nekaj mesecev in trdim, da Občina Trbovlje NI kršila Pravilnika o dodeljevanju stanovanj, kar je potrdilo tudi pristojno ministrstvo.

 

Nadzorni odbor je v svojem poročilu z dne 18. 5. 2016 glede nadzora nad dodeljevanjem neproftinh stanovanj v najem podal predlog oz. priporočilo, da naj Občina Trbovlje nadaljuje z dodeljevanjem tako, kot je to počela doslej, pri tem pa je potrebno izvzeti primer stanovanja št. 8 na naslovu Šuštarjeva kolonija 3. Pri tem ugotavlja, da je odstopanje do 5 % od predpisanega normativa dopustno, večje odstopanje pa ne. Glede na to ugotovitev, pa je Občina Trbovlje mnenja, da je Nadzorni odbor Občine Trbovlje v tem primeru podal razlago določbe Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem kot podzakonskega akta, za kar pa ni pristojno. Zato smo mnenje oz. razlago spornega odstavka 14. člena že omenjenega pravilnika pridobili tudi s strani Ministrstva za okolje in prostor, v pristojnost katerega spada stanovanjsko področje. Le-to namreč poudarja, da je pri uporabi tega odstavka pravilnika bistveno to, da se bodoči najemnik z dodelitvijo večjega oz. manjšega stanovanja strinja, pri tem pa % odstopanja od normativa ni bistven oz. o njem ne govori.

 

Naj poudarim: Pri predmetni dodelitvi ni šlo za kršitev področnih predpisov, niti ne za osamljeni primer, kar dokazuje dejstvo, da je bilo v obdobju od leta 2012 - 2014 na takšen način (kjer je šlo za odstopanje za več kot 20% znotraj meja pravilnika) dodeljenih 13 stanovanj, trenutno pa urejamo papirje in pripravljamo statistiko tudi za obdobje 2010-2012 ter 2006-2010, kjer bo prav tako razvidno, da je bila takšna praksa v okviru pravilnika USTALJENA. Kot županja nisem uvedla prav nobenega novega sistema temveč so službe nadaljevale s svojim delom kot to počno že najmanj zadnjih 10 let. Prav zaradi vsega napisanega in jasnih dejstev si pisanja Polone Malovrh ne morem drugače razlagati kot osebne naperjenosti in diskreditacije mene osebno ter našega bivšega pripravnika. S svojim pisanjem je omenjenem pripravniku naredila veliko osebno škodo.

 

Dejstvo pa je, da je nadzorni odbor samostojen organ, ki ima prav tako svoj nadzorstveni organ - to je Računsko sodišče RS, prav tako je Občina Trbovlje samostojen organ, ki mora spoštovati tako zakonodajo kot tudi priporočila nadzornega odbora. Do nadaljnjega, dokler ne dobimo odgovora z Računskega sodišča, bomo postopali po priporočilih nadzornega odbora, kar pomeni, da ne bomo več dodeljevali stanovanj na način, kot smo jih najmanj zadnjih 10 let, temveč na način, kot ga predlaga nadzorni odbor in sicer bodo lahko odstopanja od kvadrature mogoča samo v intervalu plus/minus 5 %.

 

08.06.2016

Romana Beravs, Radio Aktual


 

Pozdravljeni,

prosila bi za podatek koliko so vredna dela ureditve helioporta ?

 

Pozdravljeni.

Pogodbena vrednost del je 27.402,40 EUR z DDV.


 

 

06.06.2016

Urša Kmetec, ZON


 

Pozdravljeni,

v izdelavi je Celostna prometna strategija. Bo upoštevana tudi idejna zasnova Preveritev umestitve trase kolesarske steze od Gabrskega do železniške postaje, ki jo je leta 2013 izdelalo podjetje Pronig?

Mi lahko idejno zasnovo pošljete oziroma kakšni so bili njeni zaključki?

Hvala.

 

Pozdravljeni.

Pri izdelavi CPS bomo pregledali vse strokovne podlage, kar jih je bilo do sedaj pripravljenih in če bodo vmes tudi rešitve oziroma ideje, ki bi bile primerne, se jih bo seveda tudi upoštevalo.


 

 

06.06.2016

Urša Kmetec, ZON


 

Pozdravljeni,

zanima me, koliko pobud ste prejeli za OPN in do kdaj boste odločili o njih?

Hvala.

 

Pozdravljeni.

Za spremembe OPN-ja je prispelo 24 pobud, katere bomo dopolnili tudi z nekaterimi z naše strani. Pobude bomo pregledali, se do njih opredelili in o tem seznanili tudi pobudnike. To načrtujemo storiti do meseca julija.

Pobude pa se večinoma nanašajo na spremembo namenske rabe.

 

 

03.06.2016

Polona Malovrh, DELO


 

Spoštovani,

ker je nadzorni odbor po mojih informacijah končal s pregledom oddajanja
občinskih stanovanj, vas prosim za čim prejšnji dostop do tega gradiva.

Hvala. Lp, P. Malovrh

 

Pozdravljena,

 

v zvezi z nadzorom nad dodeljevanjem stanovanj, ki ga je izvedel Nadzorni odbor Občine Trbovlje, vas obveščamo, da smo prejeli končno poročilo. Glede na to, da je dokumentacije v zvezi s celotnim nadzorom kar precej, predlagamo, da se oglasite na občino, kjer vam bomo le-to posredovali oz. se na podlagi v nadaljevanju navedenega opredelite do gradiva, ki bi ga želeli.

 

 

Gre namreč za to, da bi vam želeli v zvezi s tem izročiti tako predlog poročila Nadzornega odbora kot tudi odzivno poročilo Občine Trbovlje na predlog poročila ter samo končno poročilo, ki je s posredovanjem občini tudi dokončno. Glede na njegovo vsebino namreč menimo, da so zapisana priporočila presegla pristojnosti nadzornega odbora, kot so določena z veljavno zakonodajo, saj predstavljajo razlago določil Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, za kar pa je pristojen drug organ. Prav zato smo pridobili tudi mnenje Ministrstva za okolje in prostor, v pristojnost katerega spada stanovanjsko področje in ki predmetno določilo ne razlaga v smislu razlage nadzornega odbora. Dejstvo pa je, da je občina dolžna v prvi vrsti delovati v skladu z zakonodajo, spoštovati in upoštevati tako priporočila Nadzornega odbora kot tudi pristojnega ministrstva. Zato bomo v prihodnjem tednu na pristojno Ministrstvo za javno upravo naslovili vprašanje v zvezi z razrešitvijo dileme pristojnega razlagalca podzakonskih določil.

 

 

31.05.2016

Neža Grmšek, ZON


 

Lahko prosim za informacijo, kdo so bili lanski nagrajeni diplomanti in naslovi njihovih del.

Hvala

 

Spoštovana,
javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela smo letos objavili prvič.

Usmerili smo se v spodbujanje študentov, da pri izbiri tematike zaključnih del vključujejo vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali kako drugače povezane z občino Trbovlje. Nagrajevali bomo dela, ki bodo imela uporabno vrednost pri spodbujanju razvoja podjetništva, kmetijstva, turizma ali drugih gospodarskih ali družbenih dejavnosti v občini, ki bodo pomenila prispevek k ohranjanju kulturnozgodovinske dediščine, k oblikovanju ali ohranjanju okolja ali h kvaliteti bivanja v občini ali ki imajo imajo uporabno vrednost za izvajanje nalog iz pristojnosti Občine Trbovlje.

 

31.05.2016

Urša Kmetec, ZON


 

Pozdravljeni,

prosim tudi za odgovor glede najemnika bivšega fitnesa na Sallauminesu 8. Ali ste ga oddali in komu?

Hvala.

 

Pozdravljena,
najemnik je znan, to je Društvo Beast bars.

 

 

27.05.2016


Spoštovani!

Sem Pia Ameršek, študentka novinarstva na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Pri predmetu Uvod v novinarstvo moramo napisati članek, ki naj bi se dotikal tematike našega domačega kraja. Iz teh razlogov sem se odločila pisati o zavetišču za živali, ki ga v Trbovljah nimamo.

Prosila bi vas če mi lahko poveste razloge zakaj zavetišča v Trbovljah oziroma v Zasavju ni, čeprav so leta 2011 potekali pogovori z občino Zagorje ob Savi in občino Hrastnik o najprimernejši lokaciji zavetišča.

Poleg tega sem na internetu zasledila, da občina Trbovlje plačuje koncesijo za oskrbo zapuščenih živali Tatjani Lenko s.p. in, da je občina tej samostojni podjetnici, ud marca 2004 do maja 2016, skupaj nakazala 80.348,99 € (vir: http://supervizor.kpk-rs.si/organ/76295/podj/38832828/). Iz tega podatka se mi zastavlja vprašanje, če ne bi bilo za občino ceneje, da bi bilo zavetišče v Zasavju ter, da bi si stroške vzdrževanja in upravljanja zavetišča delila s sosednjima občinama (občino Zagorje ob Savi in občino Hrastnik).

Zanima me tudi, če so nakazila, občine Trbovlje tej pravni osebi, odvisna od števila sprejetih zapuščenih živali iz Trbovelj v tem zavetišču? (Glede na to, da se mesečna nakazila razlikujejo.)

Kot zadnje me zanima, če potekajo kakšni pogovori med občinami glede zavetišča za živali v Zasavju in če lahko zavetišče v bližnji prihodnosti pričakujemo?

Za odgovore se vam v naprej zahvaljujem in vas naprošam, če bi mi lahko odgovorili do petka, 27. 5. 2016, ker smo časovno omejeni. Članek moramo namreč oddat v ponedeljek, 30. 5. 2016.

Lep pozdrav, Pia Ameršek.

 

Spoštovani.

Zavetišče je z Zakonom o zaščiti živali lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba. Ta zakon določa, da mora imeti lokalna skupnost na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Občina Trbovlje ima podpisano letno pogodbo z zavetiščem Zonzani (Tatjana Lenko s.p.), ki za nas opravlja omenjeno službo. Trenutno je v Sloveniji registriranih 10 zavetišč za zapuščene živali (podatek iz dne 25.1. 2011), ki pokrivajo vse občine. Vsekakor bi bilo predrago, da bi vsaka občina imela svoje zavetišče. Tu ne gre zgolj za prostor, ki ga je potrebno zagotoviti, ampak tudi za strokovno osebje, ki vodi in skrbi za zavetišče,  kot je to določeno v Pravilniku o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.

Na Občini Trbovlje smo pripravili finančno ovrednotenje, ter potrebne prostorske in kadrovske kapacitete glede potencialnega zavetišča v Zasavju, ki bi se ustanovilo, v kolikor bi se s tem strinjale vse tri občine. Ugotovili smo, da bi takšno zavetišče predstavljalo zelo veliko finančno obremenitev za Občino, v kolikor je ustanovljen kot javni zavod in v danih okoliščinah to ne pride v poštev.  Zavedati se moramo, da je za delovanje zavetišča potrebnih vsak mesec okvirno 12.000 EUR (občina Trbovlje toliko prispeva  za oskrbo zapuščenih živali v celem letu, občini Zagorje in Hrastnik še nekoliko manj). Zavetišče si mora tako zagotoviti pogodbo z vsaj 10 -15 občinami, da lahko pokrije vse stroške delovanja. Občini Trbovlje bi lastno občinsko zavetišče vsekakor predstavljalo visok strošek.

 

Z Zavetiščem Zonzani za enkrat sodelujemo zelo korektno. Po dogovoru z njimi, občani, v kolikor najdejo zapuščeno žival, pokličejo na občino, mi o tem obvestimo Zonzano, ki zapuščeno žival tudi odpelje.  Naša dolžnost do  Zonzane je mesečno plačilo  za 1,5 boksa za psa (150 evrov na mesec), kar je odvisno od števila registriranih psov v občini (na 800 psov je potrebno zagotavljati 1 boks). Žival je odpeljana v zavetišče, kjer jo primerno oskrbijo in vrnejo v naravno okolje.

Razlika v nakazilih med meseci je zaradi zapuščenih živali, ki so odpeljana in oskrbljena v zavetišču.

Zelo pomembno je, da živali kastriramo in steriliziramo ter tako preprečimo nezaželeno naraščanje populacije prostoživečih mačk, ter tako omejimo tudi številne bolezni. Ljudje si pogostokrat napačno predstavljajo, da bi imeli v primeru urejenega zavetišče v Zasavju, zadeve bistveno drugače urejene oz. da so zavetišča ljubiteljska in prostovoljna združenja, ki oskrbijo vse živali,  katerih so se ljudje naveličali ali zanje ne želijo več skrbeti. Premalo pa se zavedamo, da smo za naše hišne ljubljenčke  odgovorni sami, občina pa mora poskrbeti za prostoživeče živali (sterilizacija, kastracija), za katere moramo sprejeti tudi dejstvo, da živijo v naravnem okolju, kjer vladajo naravne zakonitosti preživetja.


30.05.2016

Urša Kmetec, ZON


 

Pozdravljeni,

prosim, če me lahko obvestite, ko bo odločeno, ali bo lokal pod Megasom oddan v najem.

Hvala.

 

Spoštovana.

Občina Trbovlje je objavila javni razpis za oddajo poslovnega prostora - gostinskega lokala - na naslovu Ulica Sallaumines 8, Trbovlje. Poslovni prostor se daje v najem za določen čas 3 let z možnostjo podaljšanja. Na objavljen razpis se je prijavil en ponudnik in bil pri tem tudi uspešen. Trenutno smo v postopku priprave pogodbe.

Hvala za razumevanje.

 

27.05.2016

Urša Kmetec, ZON


 

Pozdravljeni,

kako napredujejo dela Komunale v Bevškem? Koliko metrov, od kje do kje, kdaj bo potekala obnova ceste, ki jo bo financiralo ministrstvo/DRSI?

 

Spoštovani,

dolžina  obnove vodovoda Bevško 1. faza znaša 312 m. Od tega 264 m ob ali v trasi regonalne ceste, ostalo po parcelah, ki niso del cestnega telesa. Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. je dela na vodovodu dokončalo, sedaj  urejajo še hišne priključke. Včeraj se je na omenjenem odseku že pričel izvajati asfaltni ustroj. Vzporedno s to prenovo se bo asfaltirala tudi druga polovica cestišča, kot je bilo dogovorjeno z Ministrstvom za infrastrukturo.

 

27.05.2016

Urša Kmetec, ZON


 

Pozdravljeni,

koliko, od skupnih 150.000 evrov, in komu je občina razdelila sredstva v okviru razpisa za spodbude mladim podjetnikom?

Hvala.

 

Spoštovani,

na javni razpis je prispelo več kot 90 vlog. Nekatere odločbe so bile že izdane, pri ostalih vlogah pa smo še v postopku vsebinskega preverjanja in pripravi odločb. Po pravnomočnosti bomo s prejemniki podpisali sofinancerske pogodbe. Zahtevke bodo na podlagi pogodb pošiljali na Občino Trbovlje v sredini novembra.

 

19.05.2016

Mateja Leskovšek, Radio Aktual


 

Pozdravljeni,  

Danes dopoldne ste odprli ponudbe interesentov za najem poslovnega prostora na Ul. Sallaumines 8 (Megas). Koliko vlog je prispelo in ali so ustrezne? V kolikem času naj bi bil znan nov najemnik?

Hvala in lp

 

Pozdravljeni.

Prispela je ena vloga. Več bo mogoče sporočiti po končanem postopku (pregled vloge, dokazil, sklenitev pogodbe v primeru ustreznosti,...).

 

18.05.2016

Polona Malovrh, DELO


 

Pozdravljeni,
preveriti želim neuradno informacijo, po kateri je najemnik paviljona Park znan: ali je to res Andrej Naglav? Koliko je ponudil za najem  oziroma zakaj je bila njegova ponudba - če info drži - boljša od Matanovičeve?

Hvala za hiter odgovor, lp, P. Malovrh

 

Pozdravljeni,

res je, najemnik paviljona je Andrej Naglav, gostinec in podjetnik. Ponudnika za najem sta bila dva, a se drugi ni uvrstil med izbor, saj formalno ni izpolnjeval pogojev razpisa, tako žal nismo mogli izbirati med več ponudniki.

 

18.05.2016

Mateja Leskovšek, Radio Aktual


 

Pozdravljeni,

K prejšnjemu mailu/vprašanju dodajam še: kolikšna je bila investicija postavitve paviljona. Poleg paviljona naj bi namestili tudi novo »igralo« oz. zipline – od kdaj ga bo mogoče uporabljati in tudi, koliko je občina odštela zanj.

Hvala in lep pozdrav!

 

Pozdravljeni.

Postopek izbire najemnika objekta Paviljon Park je zaključen, gostinske storitve v parku bo nudil g. Andrej Naglav, dolgoletni gostinec in podjetnik.

Odprtje paviljona načrtujemo v sklopu prireditev občinskega praznika, o točnem datumu pa se še dogovarjamo z najemnikom.

O višini investicije v paviljon vas bomo lahko obvestili, ko bo le-ta v celoti zaključena. Igralo pa je možno uporabljati od včeraj.

 

 

18.05.2016

Urša Kmetec, ZON


 

Pozdravljeni,

objekt je postavljen, kdaj bo znano, kdo je izbrani najemnik, je datum odprt že znan?

Kakšno igralo bo postavljeno ob paviljonu, ga je 'postavila' občina?

Prosim za hiter odgovor. Hvala.

 

Pozdravljeni.

Postopek izbire najemnika objekta Paviljon Park je zaključen, gostinske storitve v parku bo nudil g. Andrej Naglav, dolgoletni gostinec in podjetnik.

Odprtje paviljona načrtujemo v sklopu prireditev občinskega praznika, o točnem datumu pa se še dogovarjamo z najemnikom.

V park smo postavili tudi dodatno, edinstveno igralo v Zasavju, t.i. zip-line oz. 30-metrsko žičnico, ki je na voljo za uporabo otrok in odraslih že od včeraj.

 

13.05.2016

Urša Kmetec, ZON


 

Pozdravljeni,

na zadnji seji občinskega sveta je bilo omenjeno, da ste na občini prejeli številne vloge za parkirna mesta, ki bi bila namenjena strankam trgovin in lokalov.

Zanima me, koliko vlog ste prejeli in od koga (omenjana sta bila Galant, Optika Cestnik,...)?

Ste se morda že odločili, ali jim boste ugodili? Kdaj, še v letošnjem letu?

Kako tovrstno problematiko urejajo v drugih občinah, če ste si morda ogledali rešitve drugih občin?

Lokali bi za rezervirano parkirno mesto najbrž plačevali najemnino?

Hvala.

 

Pozdravljeni,

 

Občina Trbovlje je prejela vloge s strani lastnikov in najemnikov lokalov na Ulici 1. junija za najem določenega števila parkirnih mest na tem območju in sicer od lastnikov lokalov Stara pekarna Kruhek, Trgovina Galant in Optika Cestnik.

Navedene vloge so bile med drugim razlog, da je Občina Trbovlje v letu 2015 pristopila k pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestah in ureditvi cestnega prometa v občini Trbovlje, ki je bil sprejet na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje v mesecu juniju lani. V 1. odstavku 7. člena tega odloka je navedeno, da lahko občinski svet na predlog župana določi javne parkirne površine, na katerih se lahko uvede plačilo parkirnine in določi višina parkirnine (občinska taksa). Na teh parkirnih površinah bi se potem namestili parkomati, kar bi tudi pripomoglo k ureditvi parkiranja na omenjeni ulici kar bi pomenilo, da ljudje tam ne bi več parkirali 8 ali več ur, temveč za kratko obdobje ene ali dveh ur in bi se na teh parkiriščih izmenjalo več občanov oz. parkirišča ne bi bila več tako zelo zasedena s trajnim parkiranjem temveč kratkotrajnim. Kar pomeni, da bi tudi bolniki prišli do praznih parkirnih mest. Zaradi takrat izraženih nestrinjanj s strani svetnic in svetnikov, nismo pristopili k drugi fazi ureditve, to je k pripravi predloga za določitev območij, kjer bi se uvedla simbolna parkirnina. Ta predlog bi nato potrdil še občinski svet.

Glede na vse pobude smo na svetniške skupine v Občinskem svetu Občine Trbovlje naslovili prošnjo, da podajo svoja stališča oziroma mnenja glede odločitve v opisani zadevi.  Podjetniki se namreč pritožujejo nad tem, da nimajo niti enega parkirnega prostora na voljo za svoje stranke, ostali parkirni prostori pa so ves čas trajno zasedeni. Zaradi prostorske stiske v tem delu Trbovelj, ni možno urediti večje parkirne površine, parkirne hiše pri Sparu pa se ljudje ne poslužujejo.

Vprašanji svetnikom sta se tako glasili:

- Ali se nekaj parkirnih prostorov izloči iz skupine javnih parkirnih mest ter se jih da v najem podjetnikom?

- Koliko jih, če že, damo v najem?

 

Po prejetih predlogih, ki jih od svetniških skupin pričakujemo do 20. maja, bomo lahko podali skupno mnenje in predlagali rešitev.

 

10.05.2016

Karmen Štrancar Rajevec, RA SLO


 

Pozdravljena,

prosim za podatek - višina najemnine za kvadratni meter vrtov v lasti občine Trbovlje.

Hvala, lep dan. Karmen

 

Pozdravljena,

najemnina je 0,43 eur na m2 na leto.

 

06.05.2016

Polona Malovrh, DELO


 

Spoštovani, ali lahko še danes računam na odziv na vprašanje o LC?
Hvala, lpp

 

Pozdravljena,

v prilogi vam pošiljamo dopis.

 

 

05.05.2016

Neža Grmšek, ZON


 

Par vprašanje glede najema prostora na trboveljskem bazenu.

Zanima me, ali bo občina ob neuspelem razpisu še znižala najemnino? Ali je opcija prodaja prostora ali le najem? Kakšni so mesečni stroški za prostor (sedaj, ko je prazen)? Pripada prostoru še kakšen parkirni prostor?

Hvala za odgovore,

Neža

 

Pozdravljeni.

Odgovori na vaša vprašanja.

Zanima me, ali bo občina ob neuspelem razpisu še znižala najemnino?

Občina je od prvega najema pa do danes znižala ceno za 295,10 eur in cene ne bomo več zniževali. V primeru neuspeha bomo nekaj časa počakali in nato razpis ponovno objavili, saj smatramo, da v tem trenutku na trgu pač ni potencialnega ponudnika, ki pa se lahko sčasoma pojavi.
Ali je opcija prodaja prostora ali le najem?

Glede na to, da je celoten bazenski kompleks v lasti Občine Trbovlje, za enkrat prodaja posameznega poslovnega prostora ni smiselna.

Kakšni so mesečni stroški za prostor (sedaj, ko je prazen)?

Povprečni mesečni stroški se gibljejo okrog 150,00 EUR.

Pripada prostoru še kakšen parkirni prostor?

Parkirni prostor za namen le-tega poslovnega prostora ni zagotovljen oz. mu ne pripada, je pa v bližini javno parkirišče.

 

28.04.2016

Polona Malovrh, DELO


 

Spoštovani,
ali je že znan rezultat ponedeljkovega odpiranja ponudb za paviljon Park? Koliko ponudb je prispelo, koliko veljavnih, koga ste izbrali?

Hvala za hiter odgovor - če je možno, še danes -, lep pozdrav, P. Malovrh

 

Pozdravljeni.

Na razpis sta prispeli dve ponudbi, obe je potrebno dopolniti - enega ponudnika bomo pozvali k dopolnitvi, za enega pa bodo lahko pridobili podatke po uradni dolžnosti. Odločitev komisije bo znana po pridobitvi teh podatkov.

 

26.04.2016

Urša Kmetec, ZON


 

Pozdravljeni,

koliko ponudb ste prejeli za izdelavo celostne prometne strategije? Kdaj bo znano, kdo bo izbrani izvajalec?

Hvala.

 

Pozdravljeni.

Za izdelavo celostne prometne strategije smo prejeli eno ponudbo. Pogodbo bomo podpisali z izvajalcem Locus d.o.o..

 

26.04.2016

Urša Kmetec, ZON


 

Pozdravljeni,

koliko ponudb ste prejeli na tokratnem razpisu za najem Paviljona Park?

Kdaj bo znano, kdo bo izbrani najemnik?

Hvala.

 

Pozdravljeni.

Na razpis sta prispeli dve ponudbi, obe je potrebno dopolniti - enega ponudnika bomo pozvali k dopolnitvi, za enega pa bodo lahko pridobili podatke po uradni dolžnosti. Odločitev komisije bo znana po pridobitvi teh podatkov.

 

 

20.04.2016

Polona Malovrh, DELO


 

Spoštovani,

prosim za posredovanje nekaterih podatkov v zvezi z bivalnimi enotami v Bevskem:

- ali boste lesenjaco rusili danes? Ob kateri uri tocno?

- koliko je vredna celotna investicija z rusenjem in opremljanjem enot vred?

- koliko ljudi biva v enotah in po katerih kriterijih ter za koliko casa ste jih naselili na stevilki 19?

- kdo bo bdel nad ljudmi v enoti? Bo imela kaksnega skrbnika? Koga?

Prosim za prvi odgovor cim prej, da grem lahko fotografirat, ostale pa vsaj do popoldneva.

 

Pozdravljena,

 

pošiljamo odgovore:

1. Izvajalec je s pripravo na rušitvena dela začel in jih bo predvidoma končal 2. 5. 2016. Kdaj točno bodo pričeli s samo rušitvijo, vas še obvestimo.

2. V proračunu so za namen rušenja predvidena sredstva v višini 34.000 EUR, za investicijska dela v hiši pa smo v lanskem letu v proračunu namenili 40.500 EUR, po končanih delih pa bomo lahko govorili o točnih zneskih.

3. V BE Bevško na naslovu Bevško 19  trenutno biva šest uporabnikov, ki so bili preseljeni iz lesenega objekta Bevško 12 a, ki je v fazi rušitve. Z vsemi uporabniki je sklenjena pogodba za določen čas šestih mesecev, z možnostjo podaljšanja na podlagi ponovne preveritve socialnega položaja posameznika. Seveda pa mora posamezni uporabnik za podaljšanje podati tudi vlogo pri Oddelku za premoženjske zadeve Občine Trbovlje. Pri preselitvi smo upoštevili mnenja in priporočila pristojnega Centra za socialno delo Trbovlje in v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje, na katerega se dnevno obračajo tudi uporabniki BE.

4. Dokončno določen in uporabnikom predstavljen ter vročen je hišni red. Spoštovanje določil hišnega reda bodo spremljali tako strokovni sodelavci Občine Trbovlje, kot tudi  Centra za socialno delo Trbovlje in Območnega združenja Rdečega križa Trbovlje. Uporabniki so skupaj s pogodbo podpisali tudi izjavo, s katero so dovolili neposredno plačevanje stroškov najema od denarno socialne pomoči oziroma pokojnine. Na ta način se bodo uporabniki izognili krivdnemu razlogu odpovedi pogodbe v smislu neplačila najemnine. Neplačevanje najemnine ni edini razlog za prekinitev pogodbe in izselitev iz BE, ostale hujše kršitve so določene v hišnem redu (ogrožanje varnosti oseb, fizično nasilje, grožnje, namerno poškodovanje objekta, uporaba gorilnikov in drugih kuhalnih elementov oz. drugih stvari, ki lahko predstavljajo nevarnost požara., ...).

 

20.04.2016

Urša Kmetec, ZON


 

Pozdravljeni,

kdaj naj bi občina postavila usmerjevalne table, za katere je v proračunu namenjenih 50.000 evrov?

Kakšne bodo, koliko jih bo, le za javne ustanove ali tudi za podjetnike?

 

Pozdravljeni.

"Občina Trbovlje je pristopila k postavitvi usmerjevalnih tabel v mestu, saj do sedaj ni bilo postavljenega usmerjevalnega sistema, ki bi bil v skladu z današnjimi predpisi.

Vzpostavitev usmerjevalnega sistema bo, poleg osnovnega namena obveščanja in usmerjanja, omogočala poenotenje informacijsko usmerjevalnih tabel pomembnejših javnih ustanov, podjetij, turističnih destinacij in podobnega.

Velikost in oblika signalizacije sta določeni z zakonom. Trenutno pripravljamo prvi del elaborata, na podlagi katerega bomo postavili prvo fazo lamel ob regionalni cesti v mestu (nosilcev bo 11, na njih pa različno število lamel). Ko bo elaborat potrjen s strani DRSI, bo koncesionar za državne ceste postavil prve nosilce z lamelami. V prvi fazi se bodo postavile tudi pozdravne table na petih mestih ob vstopu v občino Trbovlje. V glavnem je ta signalizacija namenjena za javne ustanove ter večja podjetja.

Vsa ostala obvestilna signalizacija ob regionalnih cestah je bila že odstranjena, ostale so le še obešanke na drogovih javne razsvetljave. S tem se bo počasi uredilo neurejeno obveščanje ob regionalnih in v kasnejših fazah tudi lokalnih cestah."

 

20.04.2016

Karmen Štrancar Rajevec, RA SLO


 

Pozdravljeni,

včeraj je g. Trotovšek med drugim za dimnik TET rekel, da je pod spomeniškim varstvom.

Prosim za pojasnilo, ali to drži in pod kakšnim spomeniškim varstvom je..kdo in kot kaj ga je zavaroval. Kaj to pomeni za v bodoče, kdo ga bo vzdrževal ?

Hvala in lep dan

 

Pozdravljeni.

Dimnik je razglašen kot profana stavbna dediščina s strani Zavoda za kulturno dediščino. Spodaj vam pripenjamo povezavo do seznama enot nepremične kulturne dediščine:

http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?ESD=30101
Predlagamo vam, da se z vprašanjem o načrtih obrnete na lastnika dimnika, to je TET.

 

20.04.2016

Vukašin Šobot, ETV


 

Pozdravljeni.

Včeraj sem posnel nekaj kadrov pričetka obnove vodovodnega sistema.

Prosim, da mi odgovorite na naslednja vprašanja:

Koliko časa bodo trajale posamezne faze projekta?

Ali je izvajalec samo Komunala Trbovlje, oziroma, ali so vključeni tudi drugi podizvajalci?

Kolikšna je vrednost akcije? Ali je financiranje izključno na strani Občine ali se tudi sofinancira iz ostalih virov.

V naprej hvala za vaše odgovore,

Vukašin Šobot (za ETV)

 

Pozdravljeni,
pošiljamo vam odgovore Komunale Trbovlje:

"Izvajalec del je Komunala Trbovlje d.o.o. samostojno. Glede na to, da gre za regionalno cesto, zapore  postavlja  vzdrževalec cest CGP Novo mesto. Dolžina predvidene obnove vodovoda Bevško 1. faza znaša 312 m. Od tega 264 m ob ali v trasi regionalne ceste, ostalo po parcelah, ki so umaknjene od ceste. Obnovili se bodo tudi vodovodni priključki. Od trase 264 m bomo v dolžini 158 m dvakrat posegli v cestišče regionalne ceste (1 . in 3. etapa). Na teh odsekih se bo zamenjal asfaltna prevleka vključno s spodnjim ustrojem ceste-tamponom. Prav tako se bodo na teh odsekih zamenjali robniki ter zamenjala asfaltna obloga pločnikov. Začetek 1.etape je 18.4, druge 15.5 in tretje 29.5.2016. Na trasi 2. etape se bo zamenjal tampon in asfaltna prevleka pločnika.
Rok končanja glavne trase je 20.06.2016. Znotraj teh datumov imamo soglasje za 3-etapno delno zaporo ceste s semaforsko ureditvijo prometa. Po tem datumu se bodo še obnovili priključki, kar pa ne vpliva na obnovo asfaltnih površin in cestne zapore.
Predračunska vrednost del je 158.000,0 neto. Dela se izvajajo preko obnovitvenih del javne infrastrukture."

 

 

18.04.2016

Urša Kmetec, ZON


 

Pozdravljena,

boste jutri rušili stare bivalne enote v Bevškem? Kdaj se bo začelo? Koliko časa bo trajalo, kaj točno bo narejeno? Koliko bo stalo rušenje? Vselitev v nove bivalne enote že poteka? Koliko bo vseljenih?

Prosim za fotografije jutrišnjega rušenja, a lahko dobimo drugačne kot bodo v objavi za medije?
Hvala.

 

Pozdravljeni.

Izvajalec bo z rušitvenimi deli na stavbi z naslovom Bevško 12/a, pričel 18. 4. 2016 in jih predvidoma končal 2. 5. 2016. V proračunu so za ta namen predvidena sredstva v višini 34.000 EUR. Točen znesek, namenjen za rušenje objekta, bomo lahko navedli po končanih delih. Fotografij samega rušenja še nimamo, saj se dela še niso pričela.

Vselitev v stavbo z naslovom Bevško 19 že poteka oz. je končana. Trenutno je vseljenih 6uporabnikov.

15.04.2016

Urša Kmetec, ZON


 

Pozdravljeni,

trgovina Košarica na Polaju je zaprta.

Naj bi občina res uveljavljala predkupno pravico? Ali naj bi tam res uredili parkirišče?

Hvala.

 

Pozdravljeni!

Odgovor Občine Trbovlje glede trgovine Košarica:

Občina je uveljavljala predkupno pravico, ker pa je postavljena cena s strani prodajalca za nas previsoka, v nakup ne bomo šli. Tako ima prodajalec proste roke pri prodaji svoje nepremičnine.

 

14.04.2016

Urša Kmetec, ZON


 

Pozdravljeni,

kdaj se bo začel projekt zelene ureditve Sallauminesa, napovedan za letošnjo pomlad.

Je izvajalec že znan? Kaj vse bo narejeno?

Hvala.

 

Pozdravljeni,

ker en del zemljišča, ki bi ga v tem sklopu tudi urejali, ni v naši lasti temveč v lasti etažnih lastnikov, bomo zanje v začetku maja organizirali predstavitev ter nato poskusili urediti vse pravne zadeve oz. dobiti njihovo privolitev, da nam ta košček zemlje prodajo in  ga bomo lahko uredili, kot je načrtovano.

 

13.4.2016

Urša Kmetec, ZON


 

Pozdravljeni,

koliko ponudb ste dobili za oddajo prostorov fitnes studia na Sallauminesu 8?

Ste prostore komu oddali?

Hvala.

 

Pozdravljeni.

Odgovor Občine Trbovlje glede oddaje prostorov Sallaumines 8:

Prostora na ulici Sallaumines 8 še nismo oddali. Na zadnji objavljen razpis ni prispela nobena ponudba. O morebitnem ponovnem razpisu vas bomo obvestili oz. bo le-ta objavljen na naši spletni strani.

 

 

11. 4. 2016

Polona Malovrh, DELO


Pozdravljeni,

za Delo pripravljam clanek o primeru Igorja Matanoviča in paviljonu v parku. G. Matanovic vodstvo obcine dolži, da ste mu ukradli idejo, jo predstavili kot svojo in ga kljub ustrezni vlogi na razpisu niste izbrali za najemnika paviljona. Poleg tega, pravi, so podatki iz vloge 'ušli' z obcine, razpis ste razveljavili v duhu doseganja še večje konkurencnosti, a Maranovic se zdaj pocuti ogoljufanega in ob vse konkurencne prednosti.

Zanima me, cigava je torej obcinska ideja za paviljon? Prosim za kaksno racunalnisko simulacijo.

Zakaj ste razpis razveljavili? Kdaj ga boste ponovili? Ali bo paviljon v napovedanem roku (maja?) postavljen? Koliko bo investicija vanj?

Kako komentirate obtozbe na svoj racun, na cuden postopek iskanja najemnika ...?

 

Pozdravljeni,

pošiljamo vam odgovore vodje Oddelka za premoženjske zadeve, ge. Jane Škorjanc Štrakl:

 

Ideja za postavitev paviljonaoz. lokala v mestnem parku je bila ideja številnih, ki so v zadnjih letih prihajali na občino in spraševali, ali bi lahko kaj takega postavili v parku. Pred sprejemom OPN-ja postavitev takšnega objekta v parku ni bila mogoča, po sprejemu pa smo takoj pristopili k uresničitvi ideje. Občina se je odločila, da začasni objekt postavi sama, saj je to z vidika lastninskopravnih razmerij enostavneje. Gre namreč za to, da tako občina ostaja lastnica tako zemljišča kot začasnega objekta, ki ga nato odda v najem in z interesentom sklene najemno pogodbo. Gre namreč za še en poslovni objekt, ki ga bo občina oddala v najem prav tako, kot je to praksa za preostale poslovne prostore, katerih lastnica je Občina Trbovlje. Sam izgled objekta ter vizualizacijo postavitve celotne zadeve so pripravile strokovne službe občine, tudi na podlagi idej in predlogov tistih, ki so pristopili do nas in izrazili željo za vodenje takšnega lokala (gospoda Matanovića ni bilo med njimi). Pri tem gre predvsem za to, da je poglavitna vloga občine, da na lokaciji, ki je bistvenega pomena za mesto, nenazadnje gre za osrednji mestni park, poskuša zadovoljiti potrebe in želje čim širšega kroga občanov ter drugih obiskovalcev parka. Predvsem ti so tisti, ki so nas spodbudili k realizaciji, kar pomeni tako z vidika prostorskega planiranja (umestitev v OPN) kot tudi z vidika same izvedbe.

V prilogi vam pošiljamo tudi računalniško simulacijo izgleda paviljona in umestitve le-tega v mestni park.

Javnega razpisa, ki je bil objavljen 4. 3. 2016, nismo razveljavili, ampak smo postopek pred izbiro ponudnika ustavili. Po odstopu enega ponudnika, nam je ostala le ena ponudba in zaradi želje po večji konkurenčnosti, večji izbiri med ponudniki, smo postopek ustavili. Ustavitev postopka je namreč eden izmed razpisnih pogojev, navedenih v samem besedilu razpisa. Naj pojasnimo, da vsi ponudniki ob prijavi na razpis podajo tudi izjavo, da se z vsemi razpisnimi pogoji strinjajo, kar ni bilo nič drugače tudi v tem primeru. Tako je torej tudi gospod Matanović podal takšno izjavo, s čimer je potrdil, da je s tem seznanjen in se s takšnimi pogoji strinja. Gre namreč za določilo, ki je v vsebino razpisa vključeno na podlagi veljavne zakonodaje na tem področju. Predstojnik organa lahko vedno (tudi brez razloga) postopek kadarkoli do sklenitve pogodbe ustavi oz. pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.

Javni razpis je bil ponovno objavljen na spletni strani Občine Trbovlje v petek, 8. 4. 2015.

Kot je znano, bo začasni objekt predvidoma postavljen v mesecu maju.

Glede na to, da je sama izvedba postavitve začasnega objekta še v teku, vam trenutno informacije glede višine vloženih sredstev ne moremo posredovati.

Glede "čudnega postopka iskanja najemnika" lahko komentiramo le tako, da gre za običajen postopek iskanja najemnika, v skladu z veljavno zakonodajo. Gre namreč za uporabo ene izmed metod, v tem primeru javnega razpisa z javnim zbiranjem ponudb, ki jo zakon in uredba predvidevata. Glede navedb, da naj bi občina idejo ukradla, te očitke zavračamo, saj temu ni tako. Kako je prišlo do ideje realizacije takšnega objekta v parku smo navedli že uvodoma. Vizualizacijo samega objekta so pripravile strokovne službe Občine Trbovlje, prav tako umestitev le-tega v mestni park ter oblikovanje celotne zunanje podobe. Seveda pa želimo pridobiti čim več ponudnikov, saj je idej za oblikovanje ponudbe znotraj takšnega objekta ter s spremljajočimi zadevami na zunanjem delu veliko, na tak način pa želimo, kot že navedeno, zadovoljiti potrebe in želje čim večjega kroga obiskovalcev mestnega parka. Mestni park je namreč v prvi vrsti namenjen svoji temeljni vlogi, to je preživljanje prostega časa, kar pa smo želeli prav na željo obiskovalcev obogatiti in prispevati neko dodano vrednost.

Glede "uhajanja" podatkov iz občine naj poudarimo, da so vsi uslužbenci zavezani k spoštovanju varstva osebnih podatkov, zato te obtožbe zanikamo. Glede na to, da pa je gospod Matanović vse podatke v zvezi s tem podajal tudi na socialnih omrežjih, menimo, da je tako morda nehote sam prispeval k seznanitvi javnosti z nekaterimi podatki iz njegove ponudbe.

Glede občutka ogoljufanosti ali izgube konkurenčnih prednosti zaradi ustavitve postopka smo gospodu tudi osebno pojasnili, da temu ni tako. Povabili smo ga, da se prijavi na novo objavljeni razpis, mu pojasnili tudi razloge za ustavitev prvotnega postopka, da je bil s to možnostjo tudi sam seznanjen in se je z njo strinjal, saj je podpisal izjavo o sprejemanju vseh razpisnih pogojev.

Upamo in želimo si, da zastavljen "projekt" realiziramo tako, da bo  mesto s tem pridobilo na neki dodani vrednosti, saj smo v tem primeru resnično prisluhnili občanom, saj jim želimo v mestnem parku poleg igral in sprehajalnih poti ponuditi tudi nekaj več.

 

7. 4. 2016

Urša Kmetec, ZON


Pozdravljeni,

ali bo občina gradila parkirišče na brežini nad Splošno bolnišnico Trbovlje?

Če bo: kdaj, koliko parkirnih mest, cena, komu bo parkirišče namenjeno?

 

Pozdravljeni,

to informacijo pa ste malce pomešali. Najbrž imate v mislih zadnji razpis Splošne bolnišnice Trbovlje, na katerem je posel dobilo podjetje Rudis - za izgradnjo oz. ureditev tudi prostora parkirišč za bolnico. Zato se morate v zvezi s tem obrniti na bolnico in ne občino.

 

 

 

 

6. 4. 2016


Pozdravljeni,

koliko ponudb ste prejeli za nakup samskega doma?

Kakšni so načrti občine, če samski dom ne bo prodan v tem poskusu?

 

Samski dom smo dali v ponovno prodajo na pobudo nekaterih občinskih svetnikov.

 

Glede na to, da na razpis ni prispela nobena ponudba, bodo svetniki in svetnice tisti, ki bodo povedali, kaj narediti v zvezi s tem v prihodnje.

 

 

6. 4. 2016

Urša Kmetec, ZON


 

Pozdravljeni,

stanovalce na Opekarni zanima, kje bodo lahko parkirali med poletno obnovo parkirišča na Opekarni.

Bodo imeli na voljo kakšno nadomestno parkirišče ali se bodo pač mogli znajti?

Koliko vozil povprečno je parkiranih na parkirišču pri Opekarni?

 

Zaenkrat vam podatkov o tem še ne moremo dajati, ker še ni znano, kako bo potekala faznost del (kanalizacija, vročevod, cesta, vodovod).

O tem, koliko vozil povprečno je parkiranih na posameznih parkiriščih po občini, ne vodimo evidence.

Vsaka obnovitvena dela res zahtevajo od neposrednih stanovalcev nekaj prilagodljivosti in potrpežljivosti. Upamo, da bo tudi v primeru Opekarne tako, saj bodo stanovalci konec koncev prišli do lepše urejenosti neposredne bližine bivanja in do višje vrednosti svojih nepremičnin, saj bodo le-te v lepem, urejenem okolju.

 

1. 4.

Neža Šabanovič Grmšek, ZON


1. Zanima me, zakaj ste ponovili razpis za izbiro najemnika pavlijona park?

Razpisa še nismo ponovili. Razpis, ki pa je že bil objavljen, je bil končan z ustavitvijo postopka pred izborom v skladu z besedilom razpisa.

 

2. Kdo je podal idejo za lokal v parku?

Ideja za lokal v parku je bila ideja številnih, ki so v zadnjih letih prihajali na občino in spraševali, ali bi lahko kaj takega postavili v parku. Pred sprejemom OPN-ja postavitev takšnega objekta v parku ni bila mogoča, po sprejemu pa smo takoj pristopili k uresničitvi ideje.

 

3. Bo lokal odprt maja, glede na to da boste razpis ponovili?

Terminsko ostaja odprtje lokala še vedno mesec maj, saj bo objava ponovnega razpisa predvidoma že v naslednjem tednu.

 

4. Kaj je manjkalo ponudniku, ki je oddal popolno vlogo, da ga niste izbrali za najemnika?

Ponudniku ni nič manjkalo, glede na majhno število vlog (podani sta bili dve, od tega je bil od ene podan odstop) pa želimo pridobiti večje število ponudb, spodbuditi konkurenčnost v naši občini ter tako opraviti izbor med čim več ponudbami.

 

5. Idejo o lokalu v parku je prijavitelj Igor Matanovič podal že na podjetniškem razpisu, kjer je bil zavrnjen. Se vam takrat ideja ni zdela dovolj dobra?

Drži, da je gospod Matanovič podal prijavo na razpis, ki je bil objavljen glede dodeljevanja spodbud za podejtništvo, ter da je bila njegova vloga zavrnjena. Prijavitelj namreč ni izpolnjeval formalnih pogojev (neporavnane davčne obveznosti) in njegova vloga se ni uvrstila v postopek točkovanja za dodelitev spodbud.

 


6. Ste naredili raziskavo trga za lokal v parku?

Kot smo že omenili, smo k uresničevanju ideje o obogatitvi ponudbe v parku pristopili takoj po sprejemu OPN-ja, ko je bila  omogočena postavitev začasnega objekta tudi na podlagi prostorskega akta. Pri oblikovanju ideje smo upoštevali predvsem vse ideje tistih, ki so pristopili do nas in izrazili interes za vodenje takšnega objekta.

 


7. G. Matanoviča ste povabili na pogovor na občini po objavi na našem FB profilu. Je ostalo kaj nedorečenega?

Gospodu smo želeli osebno pojasniti dejstva, vezana na postopek, saj je bilo iz napisanega razbrati, da le-ta niso povsem jasna.

 


 

30. 3.

Urša Kmetec, ZON


Pozdravljeni,

kdo je izbrani najemnik za Paviljon Park?

Hvala.

 

Pozdravljeni,

 

 

na razpis sta prispeli dve vlogi. Med izbirnim postopkom je en od dveh ponudnikov od vloge odstopil, zato smo se odločili, da bomo postopek razpisa ponovili. O ponovni objavi razpisa vas bomo obvestili takoj, ko se bo ponovno sestala delovna skupina, zadolžena za izvedbo projekta, to bo predvidoma v naslednjem tednu.


 

24. 3.
Urša Kmetec, ZONPozdravljeni,


se je občina Trbovlje vključila v Interreg? Na zadnji seji OS je bila omenjena možnost sodelovanja z Avstrijo in Hrvaško.

Zanima me, na katerem programu in s kom bo/ če bo sodelovala občina Trbovlje.


Pozdravljeni,

žal o konkretnih zadevah trenutno ne moremo govoriti, ker se iščejo možnosti za različne projekte kako in na kakšen način bi jih sploh lahko vključili v omenjene programe. ko bo kaj znanega, vas bomo seveda o tem tudi obvestili.
 


 

 

22. 3. 2016

Polona Malovrh, DELO


 


- ali lahko zagotovite, da eden pripravnikov na občini Trbovlje (A. I.) nikoli, kar je na občini, ni imel poooblastil županje, da kot javni uslužbenec lahko skrbi - torej je skrbnik, enakovreden vsem drugim na občini - za pororačunske postavke v višini okrog 370.000 evrov? Če ga nima več, me zanima, kdaj ste mu ga (če ste mu ga) preklicali? To vas sprašujem glede na najino korespondenco " od kdaj in za koliko časa mu pooblastila veljajo?
Pripravnik nima pooblastil, ki jih navajate, oziroma nas glede le teh sprašujete."

 

Kot smo navedli že v prvem odgovoru. Pripravnik dela ne opravlja samostojno in v času trajanja zaposlitve ni pridobil s strani županje nobenih pooblastil, ki bi mu omogočala samostojno delo. Njegovo delo je vseskozi potekalo pod nadzorom dveh mentorjev, poleg tega pa je njegovo delo nadzorovano tudi z vzpostavljenim sistemom notranjih kontrol. Nobenih pooblastil mu nismo preklicali, pooblastila pa mu prenehajo jutri, s prenehanjem zaposlitve.

 

- sklepam, da se prav pripravniku A.I. izteka pripravništvo - 23.3.- ali boste za delovno mesto v oddelku za premoženjske zadeve objavili javni razpis ali morda zaposlili pripravnika?

 

V oddelku za premoženjske zadeve bomo zaposlili pripravnika. Odposlali smo že vabila na razgovore s kandidati.

 

- Glede na vprašnje oz. odgovor - kdo pooblašča skrbnike proračunskih postavk na občini Trbovlje in kdo je pooblastil pripravnika, ki je skrbnik postavk za investicijsko vzdrževanje itd v višini 370.000 evrov?

Občina Trbovlje ima urejen sistem notranjih kontrol knjigovodskih listin. Pooblastilo je dano skrbnikom, na podlagi Zakona o javnih financah, Pravilnika o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna RS in Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ. " vas sprašujem, ali lahko zagotovite, da pripravnik A. I. nikoli ni imel tovrstnega pooblastila oz. ni bil skrbnik po teh določbah?

 

Kot smo vam odgovorili že prvič in tudi danes na dodatna vprašanja. Pripravnik ni javni uslužbenec, ki delo opravlja samostojno ampak dela pod nadzorom mentorjev. Pripravnik ni skrbnik proračunskih postavk, kot so to vsi ostali javni uslužbenci. Pri pripravnikih je nujno potrebno upoštevati dejstvo, da ga v času pripravništva usposabljamo za redno delo in tako je seveda tudi v delu skrbništva proračunskih postavk. Pripravnik je skrbnik po določbah, ki jih navajate, a je s pooblastili omejen zaradi statusa zaposlitve.

 

Iz vaših vprašanj izhaja, da napeljujete na dejstvo, da pripravnik sam skrbi za proračunsko postavko, oziroma sredstva na njej. To ni tako in za razumevanje vam moramo nujno obrazložiti, zakaj pripravnik pridobi pooblastilo nad določeno proračunsko postavko. Kot smo vam že navedli, vsa dela opravlja pod mentorstvom dveh mentorjev. Pripravnik se mora nujno izobraziti tudi v tem delu in če ni skrbnik proračunske postavke, nima vstopa v računalniške programe (ki se jih je potrebno naučiti uporabljati), zato je pridobil pooblastilo - z omejitvami zaradi statusa zaposlitve. Pooblastilo je pridobil šele v mesecu januarju in se od meseca januarja izobraževal tudi na tem področju. Pipravništvo je opravljal osem mesecev, od tega je imel omenjeno pooblastilo tri mesece. Popolnoma enak postopek bomo izvedli tudi z novim pripravnikom.

 

 

18. 3. 2016

Polona Malovrh, DELO


Spoštovana ga. Malovrh,

Spodaj vam podajamo odgovore na vaša vprašanja. Zapisali ste, da so to vprašanja za županjo, mi pa vas pri tem popravljamo in dodajamo, da vam ni odgovarjala županja, temveč direktorica OU, Urška Poznič Goršek. Zato se pri objavi spodnjih odgovorov navaja direktorico OU in ne županje.


Spoštovani,po dostopnih podatkih je eden od (dveh) pripravnikov na občini Trbovlje skrbnik proračunskih postavk, katerih vrednost se suče okrog 370.000 €.

Spoštovani. Navajate dostopne podatke, prosim da obrazložite, kje ste jih pridobili.

 

Več pa v odgovorih spodaj.


 

V zvezi s tem me zanimajo naslednji podatki:- po katerem pravilniku/uredbi ... sme pripravnik sploh biti skrbnik tolikšnega premoženja?

Noben pripravnik ni samostojen pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi, saj ima dodeljenega mentorja, ki ga usmerja, vodi in kontrolira.

 

- ali to pomeni, da ima pripravnik polna pooblastila in da lahko s polnimi pooblastili podpisuje različne dokumente za račun in v imenu občine ...?

Ne, daleč od tega. Pripravnik, kot že omenjeno, dela pod vodstvom in kontrolo mentorja skladno s programom pripravništva.

 

- kdo pooblašča skrbnike proračunskih postavk na občini Trbovlje in kdo je pooblastil pripravnika, ki je skrbnik postavk za investicijsko vzdrževanje itd v višini 370.000 evrov?

 

Občina Trbovlje ima urejen sistem notranjih kontrol knjigovodskih listin. Pooblastilo je  dano skrbnikom, na podlagi Zakona o javnih financah, Pravilnika o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna RS in Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ.

 

Sistem vključuje kontrolo pred podpisom pogodb in kontrolo prejetih računov. Način kontrole je stvar notranje organizacije delovanja občinske uprave. Skrbništvo je razdeljeno na javne uslužbence po posameznih oddelkih, glede na vsebino posameznih listin in področje dela. Proces notranje kontrole pred podpisom pogodbe se vrši s strani pravne in finančne stroke ter direktorice občinske uprave, v procesu notranje kontrole prejetih računov pa poleg skrbnika sodelujejo tudi vodja posameznega oddelka, vodja oddelka za finance in direktorica občinske uprave.


 

- na katerem delovnem mestu je zaposlen njegov mentor in kakšne so razmejitve v delu/pooblastilih mentorja in pripravnika?

Pripravnik, na katerega se nanaša vprašanje, ima dva mentorja in kot že zapisano, ga oba, vsak iz svojega področja usmerjata, nadzirata in vodita.

 

- kakšno izobrazbo ima mentor?

Eden izmed mentorjev je inženir gradbeništva, drugi pa univerzitetni diplomirani pravnik.

 

- koliko naročilnic in drugih zadev ter v kolikšni vrednosti je doslej podpisal občinski pripravnik?

Pripravnik ni podpisal niti ene naročilnice in dokumenta, jih je pa nekaj odpremil oziroma predlagal v podpis podpisniku - odgovorni osebi.

 

- od kdaj in za koliko časa imate na občini zaposlena dva pripravnika?

En pripravnik je zaposlen od 23. 7. 2015 in mu pripravništvo poteče dne 23. 3. 2016.

Drugi je zaposlen od 12. 2. 2016 do 12. 10. 2016


 

- od kdaj in za koliko časa mu pooblastila veljajo?

Pripravnik nima pooblastil, ki jih navajate, oziroma nas glede le teh sprašujete. 

16. 3. 2016

Sabina Lokar, Dnevnik


Kakšen je odziv občine na poročilo nadzornega odbora občine?
Poročilo nadzornega odbora je dokončno, zato se nanj ne moremo več odzvati. Nadzorni odbor najprej posreduje poročilo, na katerega občinska uprava da odzivno poročilo, ki mu sledi končno poročilo nadzornega odbora (ki bi naj zajemal vsebino oz. odgovore občinske uprave v odzivnem poročilu).

Nadzorniki od občine niso mogli dobiti vse zahtevane dokumentacije. Kaj je razlog za to?
Nadzorniki so s strani občinske uprave prejeli vso dokumentacijo, s katero občinska uprava razpolaga.

NO je ugotovil kar nekaj nepravilnosti pri gradnji OŠ Trbovlje; pogodba je bila sklenjena na ključ, podpisanih pa je bilo precej aneksov, med drugim strošek enomesečnega nadzora pri zamudi z deli ni sorazmeren strošku nadzora za preostalo obdobje gradnje... Zakaj je prihajalo do teh zadev in koliko bo zdaj predvidoma stala še revizija tega posla?
Pogodba s strokovnim nadzorom ni bila sklenjena na ključ. Do podpisa aneksov z izvajalcem gradbenih del pa je prihajalo zaradi dodatnih naročil s strani naročnika, ki niso bila zajeta v "ključu". Odgovor v zvezi s temi deli je bil dan NOOT v obliki odzivnega poročila. Zakaj je do teh zadev prihajalo in o morebitnih stroških je še preuranjeno dajati izjave.

Prav tako so nepravilnosti ugotovili pri izredni dodelitvi stanovanj, kjer občina prav tako ni pojasnila vseh odprtih zadev. Kakšni bodo ukrepi na tem področju, ki mu občinski svet tako rekoč sploh ni dal posebne pozornosti in kdaj jih je moč pričakovati?
Nepojasnjene zadeve se nanašajo na izredne dodelitve stanovanj, kjer navajajo, da ni bil posredovan sklep o dodelitvi in dokazilo o notranji kontroli. Teh dveh dokumentov namreč nismo priložili, ker z njima ne razpolagamo.

 

14. 3. 2016

Polona Malovrh, DELO


po dostopnih podatkih kaksnih 20 ljudi Ob železnici v Trbovljah še po treh tednih od skalnega podora nima lastne vode.

Zanima me razlog, ali sanacija vodovoda poteka po nacrtih ali se je morda kje zataknilo, v kateri fazi so dela, koliko bodo trajala, koliko bodo Komunalo oziroma obcino stala in ali ste morda razmisljali tudi o kaksnem 'obvodu' - rezervnem scenariju za dobavo tekoce vode ljudem tam gori? Ali bi jim bilo sploh mozno vodo zagotoviti še kako drugace, kot je to urejeno zdaj?

 

Z vašimi vprašanji smo se obrnili na direktorja komunale, ki upravlja z vodovodom. Njegov odgovor je sledeč:

 

"Občani naselja Ob železnici v Trbovljah od dogodka skalnega podora pri cementarni nimajo možnosti uporabe vode iz javnega vodovoda Trbovlje.

Vsa gospodinjstva, razen petih, so do januarja 2016 (ko se je zgradil vodovod Ob železnici) uporabljala vire za lastno oskrbo s pitno vodo. Tako ta gospodinjstva lahko ponovno uporabljajo te vire. Petim gospodinjstvom pa dovažajo vodo v premične cisterne gasilci.

Zaradi poškodbe oskrbovalnega cevovoda (črpališče Ačkun-plato na železniški postaji) oskrba preko novega vodovoda ni možna.

Po planu sanacije, ki ga je izdelala DRSI, bo popravilo poškodovanih cevovodov potekalo od 24. do 28. marca. Trenutno še potekajo dela na odstranitvi materiala na samem pobočju podora. Zato kakršna koli dela na območju plazu niso možna. Sanacija vodovoda je ocenjena na vrednost 40.000,00 €.

Mesto Trbovlje se trenutno oskrbuje z vodo z gravitacijskih virov, ki so v zgornjem delu mesta. Trenutno vodooskrbo na srečo omogočajo določene prevezave, prečrpavanja, predvsem pa trenutna izdatnost teh virov. Problemi se pojavljajo soboto in nedeljo, ko je povečana poraba. Upamo, da bodo vremenske razmere ugodne, če ne,  bomo primorani uvesti časovne redukcije.

 


Milan ŽNIDARŠIČ"

 

14. 3.

Urša Kmetec, ZON


Pozdravljeni,

prosim za podatek, koliko bo po izračunih letos znašala zadolženost na prebivalca občine.

Podatka nisem zasledila v proračunskih gradivih.

 

 

Po Zaključnem računu za leto 2015 znaša stanje zadolženosti Občine Trbovlje 3.329.224,68 EUR, Po zadnjih znanih podatkih s strani Ministrstva za finance z dne 14.12.2015 o številu prebivalstva znaša zadolženost na prebivalca 31.12.2015   196,53 EUR.

 

 

14. 3.

Urša Kmetec, ZON


Pozdravljeni,

 

- kdo so lastniki trgovskih paviljonov in koliko jih je po posameznih paviljonih?

- kdo so najemniki?

 

Lastništvo posameznih paviljonov je razvidno iz zemljiške knjige kot javne evidence, gre pa za zasebno lastnino.

Iz evidence geodetske uprave pa so načeloma razvidni najemniki oz. upravljalci, ali pa lahko to informacijo pridobite pri lastnikih objektov.

 


- ste se s kom že dogovarjali za odkup?

 

Za odkup se Občina Trbovlje zaenkrat še z nikomer ni konkretno dogovarjala.

 

- kakšni so načrti občine za paviljone: odkup, rušenje?

 

V tej fazi natančni načrti, tako glede ureditve območja kot časovnih okvirjev, še niso izdelani. Cilj občine pa je, da se to območje celovito uredi in tako dobi primerno vlogo kot središče mesta.

 

- kako daleč ste z načrti, ste že postavili kakšne okvirne roke, kdaj naj bi preuredili Trg revolucije?

 

Pri prejšnjem vprašanju.

 

- kam bi preselili sedanje trgovine, kam lekarno?

 

Zastavljeno vprašanje je eno izmed teh, na katere odgovor bomo poiskali tekom izdelave natančnejših načrtov.

 

 

- kolikšna je vrednost nepremičnin - trgovskih paviljonov? Za Trg revolucije 29 a je dostopen podatek 175 evrov na kvadratni meter.

 

Trenutno je edina vrednost, ki je določena, vrednost glede na javno evidenco Geodetske uprave RS.

 

- kdaj so bili paviljoni postavljeni?

 

Paviljoni so bili postavljeni v 60-ih letih. Takrat, ko so bili postavljeni, je bilo mišljeno kot začasna postavitev, ki pa je žal nato postala trajna.

 

 

10. 3. 2016

Neža Grmšek, ZON


Menda ni več semaforja za cesto čez Bevško, imate morda kakšne informacije?

Kako potekajo dela? Kdaj je predvideni rok zaključka del?

Bo mogoča polovična zapora, morda prehod za pešce in kolesarje?

 

Pozdravljena.

 

Semaforja tudi ni bilo. Za ostalo se obrnite na DRSI, oni so pristojni za dajanje informacij v zvezi s tem.


 

8. 3. 2016

Mateja Leskovšek, Radio Aktual


Videla sem, da ste objavili razpis za oddajo poslovnega objekta v parku (Paviljon Park). Zanima me, kdaj boste postavili objekt, kje bolj natančno bo postavljen in ali imate morda kakšno fotografijo, ki jo lahko objavimo tudi na našem portalu – kako naj bi objekt izgledal?

 

Paviljon v parku bo postavljen do konca meseca aprila. Lokacija in izgled paviljona sta razvidna iz priložene skice (ki smo jo posredovali novinarki).

 

8. 3. 2016, DELO

 

V besedilu članka »Nogometaš do stanovanja mimo vrste«, avtorice Polone Malovrh, objavljenem 5. marca 2016, v  tiskani izdaji časopisa DELO in tudi v spletni izdaji www.delo.si, smo zasledili navedbe, s katerimi so bile prizadete pravice Občine Trbovlje. Navedbe v prispevku navedene avtorice dajejo javnosti izkrivljen pogled na Občino Trbovlje in županjo, zato terjajo prikaz drugih dejstev, ki bodo bralcu pomagale pri oblikovanju objektivne predstave.

 

// Dodelitev stanovanja v skladu s predpisi.

 

Novinarka Polona Malovrh je v časopisu Delo (5. marca 2016), na 11. strani, v članku z naslovom »Nogometaš do stanovanja mimo vrste« večkrat navedla nepreverjene obtožbe, ki dajejo javnosti izkrivljen pogled na Občino Trbovlje, zato terjajo prikaz drugih dejstev, ki bodo bralcu pomagale pri oblikovanju objektivne predstave.

 

V članku novinarka v naslovu navaja: »Nogometaš do stanovanja mimo vrste.«Zaradi zagotovitve prikaza resničnega stanja podajamo v zvezi z navedenim sledeče informacije oziroma dejstva: Gospod, o katerem je novinarka pisala v članku, ni nogometaš in tudi stanovanje mu ni bilo dodeljeno mimo vrste. V članku novinarka uvodoma navaja: »Ta je bil po odhodu uradnika Edija Navratila, ki je občino zapustil na zahtevo Gabričeve, kadrovsko podhranjen.«Dejstvo je, da gospod Eduard Navratil, ki je bil strokovno tehnični delavec, Občine ni zapustil na zahtevo Gabričeve, delovno razmerje mu je prenehalo iz poslovnih razlogov. Nadalje novinarka navaja: »Operativca na tem mestu občina potrebuje, pravi naš vir, ki pa dvomi, da je lahko neizkušeni pripravnik, ki je diplomiral iz analize prometnih ureditev na primeru trboveljskega rudarskega naselja, kos nalogi.«Dvom v neizkušenost pripravnika je neupravičen, saj je diplomiral iz gradbene stroke, ki je na tem delovnem mestu ključna. Delo pripravnika poteka pod nadzorom dodeljenega mentorstva. V članku novinarka tudi navaja: »Na vrh lestvice ga je, trdijo na občini, izstrelilo, da nihče drug od 24 prosilcev pred njim ni prosil za stanovanje za eno osebo.«Dejstvo je, da se je omenjeni gospod uvrstil na 25. mesto prednostne liste prosilcev. Vsi, ki so uvrščeni na navedeno listo, ostajajo na mestu, na katerega so se uvrstili, vse do poteka veljavnosti te liste. Pomembno pa je razumevanje sistema dodeljevanja. Nadalje novinarka pravi: »S tem, da je za merilo upoštevala število oseb, ki so v stanovanju bivale v preteklosti, je ravnala v njegovo korist in v škodo 24 drugih prosilcev.«Resnica je takšna, da pri dodelitvi ni bilo merilo dejstvo, da je tudi v preteklosti v tem stanovanju bivala le ena oseba, ampak predvsem kvadratura in razporeditev prostorov predmetnega stanovanja. Pri uresničevanju zakonskih določb je potrebno ravnati v korist vseh prosilcev in ne drži, da je bilo 24 drugih prosilcev oškodovanih. Štirinajstim prosilcem je bilo stanovanje že dodeljeno oz. so ponujenega zavrnili. Gre za uporabo 4. odstavka 14. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, ki dopušča oddajo večjega ali manjšega stanovanja, če se upravičenec s tem strinja. Nazadnje novinarka navaja še: »Da je eden od njiju nezakonito dobil tudi stanovanje za dva, bo najbrž predmet naslednjega nadzora.«Zatrjevanje, da je eden od njiju dobil stanovanje nezakonito, ni korektno, saj se novinarka postavlja v vlogo sodnika oz. nadzornika.« //

 

 

7. 3. 2016

Karmen Štrancar Rajevec, RA SLO


V kakšni višini občina Trbovlje subvencionira občanom storitev ?

 

Občina mora, skladno z veljavno zakonodajo s področja socialnega varstva kriti najmanj 50 % stroškov neposrednega dela in stroškov vodenja, koordiniranja ter 100% stroškov strokovne priprave kot elementov ekonomske cene storitve, uporabniki pa razliko do polne ekonomske cene v skladu s svojim finančnim oziroma socialnim položajem.

 

Občina Trbovlje krije stroške v zakonsko določeni višini, dodatnih olajšav ne nudimo, imamo pa vsako leto vse več uporabnikov, ki so v celoti oproščeni plačila, kar kaže na slabo socialno sliko občanov.


 

7. 3. 2016

Urša Kmetec, ZON


Pozdravljeni,

prosim za informacijo, kdo je bil lani častni občan občine Trbovlje.

Prvojunijsko nagrado sta prejela Franc Kotnik in Jože Ovnik.

 

V lanskem letu za častnega občana ni bil imenovan nihče. Komisija namreč ni prejela nobenega predloga.


2. 3. 2016

Urša Kmetec, ZON


Kdo je pristojen za odvoz zapuščenega vozila v gozdu?
Lastnik vozila na podlagi odločbe Inšpekcije RS za okolje in prostor. V kolikor se lastnika vozila ne ugotovi, mora vozilo odstraniti lastnik gozda oz. lastnik zemljišča, kjer se zapuščen avto nahaja.

Ali lahko Komunala odpelje gradbene odpadke v Kleku ali mora odločbo izdati MIR?
Za odstranitev gradbenih odpadkov izda odločbo Inšpekcija RS za okolje in prostor, ne MIR. Gradbene odpadke lahko odpelje Komunala, če dobi pisno  naročilo Občine Trbovlje, lastnika zemljišča oz. povzročitelja onesnaženja. Na podlagi naročila se obračunajo stroški odvoza in prevzema odpadkov.

Ob cesti proti Kleku je odvrženih na stotine pločevink. Je gozd dolžan očistiti lastnik gozda, komunala,..?
Odpadke v gozdu je dolžan odstraniti povzročitelj onesnaženja. V kolikor povzročitelja ni moč ugotoviti, pa lastnik gozda oz. zemljišča, kjer so odpadki.

Kakšne so sankcije za odmetavanje smeti, gradbenih odpadkov, zapuščena vozila?
Odvisno od prekrška, npr. za napačno odložene komunalne odpadke je globa 200 € za fizično osebo. Zapuščeno vozilo v gozdu in gradbene odpadke obravnava Inšpekcija RS za okolje in prostor.

Imajo čistilne akcije sploh pozitiven učinek, saj ne spreminjajo navad 'smetilcev'? Za njimi pospravljajo drugi, stanje je po enem letu enako ali slabše kot prej.
Čistilne akcije so pozitivne z vidika osveščanja. Pomembno je, da se v akcije vključujejo šole in vrtci, saj prav otroci vzpostavljajo boljši  odnos do okolja kot so ga imele predhodne generacije. Res je, da se pogosto vključujejo v akcije ravno tisti osveščeni, ki ne onesnažujejo okolja, a prepričani smo, da dober zgled ne more imeti negativnih posledic in je kot takšen dobrodošel. Vsako leto se odzove precej posameznikov, društev, zavodov in tudi delovnih organizacij, ki pristopijo k urejanju okolja in čiščenju tako javnih površin kot tudi drugih površin v našem mestu in primestnih krajevnih skupnostih.

Odvržena embalaža pločevink in plastenk od pijač ob cestah je dokaz, kako brezbrižen postane človek takrat, ko se vozi z avtomobilom. Ugotavljamo tudi, kako pogosto najstniška mladina pozabi na pravilno ravnanje z odpadki, ki se ga je učila v vrtcu in šoli. Vendar, ko čez leta ti mladi postanejo starši, se njihov odnos do okolja izboljša, saj morajo biti otrokom za zgled. Pa tudi otroci poučujejo starše o tem, ker v vrtcu in šoli slišijo marsikaj poučnega.

Osveščanje je dolgotrajen proces in tako se odnos ljudi do okolja izboljšuje počasi.


 

2. 3. 2016

Urša Kmetec, ZON


se je županja že odločila za novega podžupana oziroma podžupanjo?

Kaj odhod Špitalarja pomeni za občinsko delo?

Zaenkrat o zamenjavi podžupana županja še ne razmišlja in si bo vzela nekaj časa za premislek.

Za delo v občini to pomeni, da bodo nekateri sodelavci prevzeli določena opravila, ki jih je opravljal podžupan, predvsem na področju stika z gospodarstveniki v naši občini.


 

1. 3. 2016

Polona Malovrh, DELO


Prosim vas za nekaj odgovorov o pripravnistvu na obcini Trbovlje.

Koliko pripravnikom ste v svojem mandatu omogocili pripravnistvo? Kaksno izobrazbo imajo? V katerih oddelkih ga opravljajo? Zakaj ste se odlocili za to? Ste jih iskali z razpisom oz. kako drugace? Ali drzi neuraden podatek, da ste enemu od njih dodelili tudi stanovanje, ceprav je bil sele 25. na listi za obcinska neprofitna stanovanja? Zanima me tudi razlog in pravna podlaga taksne 'prednostne' dodelitve stanovanja.

Od konca leta 2014 smo skladno s sprejetim kadrovskim načrtom zaposlili dva pripravnika, in sicer enega diplomiranega inženirja gradbeništva in eno diplomirano varstvoslovko. Pripravništvo opravljata v Oddelku za premoženjske zadeve in v Oddelku za splošne zadeve. Za omogočanje pripravništva smo se odločili, da omogočamo mladim pridobitev delovnih izkušenj.  Oba pripravnika sta bila zaposlena po izvedeni javni objavi, ki jo predpisuje Zakon o delovnih razmerjih.

Podatek, da je bilo stanovanje enemu dodeljeno drži, a ni šlo za nikakršno prednostno dodelitev stanovanja. Občina Trbovlje je namreč v mesecu marcu 2015 objavila javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, vloge pa so lahko prosilci oddali do  3. 4. 2015. V času javnega razpisa je na Občino prispelo preko 100 vlog, med njimi tudi pripravnikova vloga. Vse vloge je obravnavala Komisija za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v lasti Občine Trbovlje, na podlagi točkovanja Komisije (po predpisanih kriterijih, ki so opredeljeni v samem razpisu), so bili prosilci uvrščeni na prednostno listo. Pripravnik se je uvrstil na 25. mesto prednostne liste A, in sicer je na listi bil uvrščen kot prosilec z enim članom gospodinjstva, kar pomeni, da mu je ob dodelitvi pripadalo stanovanje po površinskih normativih, določenih s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Glede na prednostno listo prosilcev je bil kot prosilec z 1 članom uvrščen na 1. mesto, zato mu je bilo ponujeno tudi stanovanje, ki je bilo na razpolago in primerno za enega člana. Dejstvo je, da Občina ponudi oziroma dodeli stanovanje prosilcu, ki je glede na število članov in kvadraturo stanovanja primeren za dodelitev (npr. če imamo na razpolago stanovanje, ki meri 63 m2, ga bomo ponudili prvemu iz liste, ki šteje 4 družinske člane, čeprav je ta prosilec na npr. 10. mestu in pred njim še nikomur ni bilo dodeljeno neprofitno stanovanje).

Prosim pa še za tale podatek: ali lahko zagotovite, da je pripravnik edini od prosilcev pred seboj (24?) prosil za stanovanje za eno osebo?

Da, lahko zagotovimo, saj to izhaja iz pravnomočne prednostne liste A, oblikovane na podlagi javnega razpisa.

Prosim pa še za tole pojasnilo: če enočlanskemu gospodinjstvu po pravilniku pripada do 30 m2 veliko stanovanje, ali je torej vaš pripravnik dobil stanovanje tolikšne površine?

Dodeljeno stanovanje obsega kuhinjo, sobo, vežo in kopalnico z WC in obsega 36,70 m2. Pri posameznih dodelitvah lahko prihaja do razhajanj kvadrature, kar je odvisno tudi od razporeditve prostorov v posameznem stanovanju. Dejstvo je, da je tudi najemnica, ki je bila v stanovanju pred dodelitvijo le-tega pripravniku, bivala sama že od sklenitve najemne pogodbe.
 

1. 3. 2016

Polona Malovrh, DELO


Prosim županjo za odgovor, kako namerava urediti podžupanstvo po odhodu T. Špitalarja.  Ali že ima kakšen predlog v mislih? Ali bo poslej to še poklicna funkcija?

Zaenkrat o tem še ne razmišljamo in si bo županja vzela čas za premislek.

 

1. 3. 2016

Sabina Lokar, DNEVNIK


pošiljam nekaj vprašanj v zvezi z RRA Zasavje, in sicer:

Ali se bo podžupan Tadej Špitalar po izteku funkcije v.d. direktorja RRA Zasavje vrnil na podžupansko mesto oziroma kakšen dogovor sta sklenila z županjo glede tega?

Ali občinski svetniki res ne morejo biti predstavniki v svetu zavoda, tako kot so v drugih javnih zavodih? Če to drži, zakaj ne in kdo potem lahko je predstavnik sveta zavoda?

Kolikšni so kapitalski vložki občin v agencijo in za kaj ta sredstva zadostujejo - koliko bodo torej občine morale prispevati za samo vzpostavitev agencije?

Kakšna bo plača v.d. direktorja?

Kdaj bo predvidoma objavljen razpis za prve zaposlene, bo za vse štiri hkrati? So razpisni pogoji že pripravljeni oziroma kako je sploh z oblikovanjem strokovnega sveta zavoda, je ta že vzpostavljen in če ni, kdaj bo?

Dogovarjanje okoli ustanavljanja oziroma vzpostavitve RRA Zasavje je na prvi pogled potekalo precej "po domače", sploh glede iskanja kandidatov za posamezne funkcije. Kako komentirate takšno kadrovanje, pri katerem se zdi, da je pomembneje od kje kdo prihaja kot pa dejanska znanja in izkušnje?

Podžupan se po izteku funkcije v. d. na RRA Zasavje ne bo vrnil na podžupansko mesto. V celoti bo spoštoval določbe trenutno veljavnega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in odstopil tudi kot svetnik, kar pomeni, da ne izpolnjuje več pogoja za mesto podžupana. Po veljavni zakonodaji mora biti podžupan tudi občinski svetnik.

Zgoraj navedeni zakon določa, da izvoljeni funkcionar (župan, podžupan, občinski svetnik) ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti v organu upravljanja, nadzora ali zastopanja v RRA. Za javne zavode zavode in javna podjetja teh določil oziroma omejitev ni v primeru nepoklicne opravljanje funkcije (nepoklicni podžupan, občinski svetnik).

V proračunih 2016 so občine zagotovile vsaka po 35.000 EUR sredstev, kar je bila ocena stroškov (plače, najemnina, minimalna obnova pisarn, računalniška in druga oprema...).

Ko bo nova RRA izpolnjevala minimalne zakonske pogoje in s strani pristojnega ministrstva prejela odločbo o vpisu v evidenco regionalnih razvojnih agencij, bo pričela prejemati sredstva države za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog za Zasavsko razvojno regijo (60% država, 40% občine ustanoviteljice).

Plača trenutno še ni znana in jo bodo določili ustanovitelji v pogodbi o opravljanju funkcije v.d. direktorja. Za RRA je sicer določeno, da je plača med 45. in 50. plačnim razredom.

Organi zavoda se bodo začeli vzpostavljati od registracije zavoda (RRA) dalje. Razpisi bodo objavljeni v prihodnjih mesecih, v skladu s sprejetim aktom o sistemizaciji, ki ga bo pripravil v.d. direktor in potrjeval svet zavoda, kot upravljalski organ.

Tadej Špitalar je podal soglasje h kandidaturi po tem, ko je prvotna kandidatka za v.d. direktorico od kandidature odstopila in je prejel podporo s strani vseh treh županov, ki so ga obenem tudi predlagali za v.d. direktorja občinskim svetnikom.

 

15. 2. 2016

Neža Grmšek, ZON


Zanima me, ali ste si že ogledali območje v Bevškem, kjer je potegnil plaz? Se je stanje od včeraj kaj spremenilo?

Danes zjutraj so si plaz ogledali strokovna služba Občine Trbovlje v prisotnosti načelnika Civilne zaščite, Gasilskega zavoda Trbovlje, projektanta in izvajalca ter v prisotnosti lastnika.

Glede na včerajšnje stanje so se povečale razpoke na starih slabo izvedljivih višjih zidovih, betonski temelji za kovinske stebre in cevno vrtno ograjo so se na delih nagnili tudi zaradi slabe izvedbe in plitvega temeljenja.

Ali stanovanjska hiša res ni ogrožena?

Glede na ogled terena okoli objektov in terena izven območja plazu je vidno da sta objekta temeljena na dolomitu in naj nebi bila ogrožena. Se bo pa situacija stanja spremljala.

Kaj so prvi ukrepi?

Prvi ukrepi so: Vso meteorno vodo iz streh napeljati mimo območja plazu - Problem ostaja kanalizacija in nepredvidljiva podtalna voda.

Območje plazu v celoti prekriti s PVC folijo,pred tem podreti/odstraniti žično ograjo vrta ter podreti drevo na območju plazu.
Spremljati območje plazu.
Ko se bo deževje umirilo oz. tla osušila, ponoven ogled območja, ponoven geološki ogled nato zapis geološkega poročila s predlogom sanacije.


Kako bo potekala sanacija in kdaj?

Občina Trbovlje je zavezana v primeru naravnih nesreč sanirati javne površine oziroma zagotoviti prevoznost na javnih cestah in sanirati poškodbe na javnem vodovodu, kanalizaciji. Za te namene ima v proračunu zagotovljeno proračunsko rezervacijo. V primeru večjih naravnih nesreč v občini, se občina preko poročil in ocen ter prioriteti prijavlja na sredstva iz državnega proračuna.  

Zato bo moral lastnik kot prvo urediti odvodnjavanje meteornih voda iz strešin in ostale nepredvidljive podtalne vode. In na podlagi geološkega poročila in predloga sanacije, sanirati nastali plaz z lastnimi finančnimi sredstvi, oziroma preko zavarovalnice če je zavarovan za ta škodni primer.


Lahko kratko izjavo županje o plazu?

Izjava županje:

"Vse pristojne službe so si zadevo ogledale na terenu ter podale strokovno mnenje in odredile ukrepe. Postopali bomo po navodilih stroke ter v skladu z zakonom."


 

10. 2. 2016

Vukašin Šobot, ETV


Pozdravljeni.

Pripravljam kratek prispevek o prenovi ograje na mostu čez Savo.

Prosil bi še za nekaj dodatnih pojasnil:

Omenili ste, da bo to fazni projekt. Koliko faz načrtujete, kaj te faze zajemajo in kakšna je predvidena časovnica?

Ali lahko ovrednotite projekt? Kolikšen je tu delež Občine Trbovlje?

Ograja je nujno potrebna zamenjave, saj je obstoječa (letnik 1979) dotrajana do te mere, da ne služi več svojemu namenu. Dela se pričnejo v četrtek, 11. 2. 2016.

Dela se bodo izvajala v fazah. Vse je odvisno od vremena, tako, da težko definiramo koliko bo faz. Poleg tega smo odvisni še od železnice (zapora tirov). V času izvajanja del bo postavljena polovična zapora državne ceste z ročnim usmerjanjem prometa. Izvajalec je podjetje KMP d.o.o. iz Radeč. Zamenjano bo 485 m cevne ograje in 92 m jeklene varnostne ograje.

Pogodbena vrednost del je 40.288,64 EUR z vključenim DDV. Polovico stroškov krije Občina Trbovlje, polovico pa Ministrstvo za infrastrukturo.
 

4. 2. 2016

Urša Kmetec, ZON


Prosila bi za podatke o rekonstrukciji Keršičeve: kdaj, kako, koliko bo stala...

Mi lahko pošljete tudi skice?

Obnovo Keršičeve ceste ima v letnem programu sanacije Rudnik Trbovlje - Hrastnik. Dogovori o poteku obnove in sodelovanju občine  z RTH še potekajo in zaenkrat je še prekmalu, da bi karkoli komentirali.

 

4. 2. 2016

Polona Malovrh, DELO


prosim vas za pojasnilo v zvezi z Zakonom o varstvu okolja.
Prejšnji teden ste mi posredovali svoje pripombe na ZVO, ko sem na Mop spraševala, zakaj jih niso upoštevali, pa so mi odgovorili naslednje:

" Ministrstvo za okolje in prostor je 30. 11. 2015 izvedlo sestanek z informacijsko pooblaščenko in upoštevalo vse pripombe, ki smo jih v javni obravnavi prejeli z njihove strani. Pripombe Občine Trbovlje smo na MOP prejeli prepozno (24. 11.), po poteku javne objave spremembe ZVO. So pa bile pripombe občine enake, kot so jih posredovali iz Eko kroga."Kako je mogoče, da je občina Trbovlje zamudila rok javne obravnave za tako pomemben zakon, kot je ZVO?

Pripombe smo poslali po neuradnem dogovoru z ministrstvom, da jih lahko posredujemo in da jih bodo upoštevali, v kolikor bodo le-te smiselne, Kot ste navedli, so bile naše pripombe vsebinsko podobne kot pripombe Eko kroga, ki jih je posredoval pravočasno, a prav tako niso bile upoštevane. Tako, da ni bistveno to, da so bile poslane po zaključku javne obravnave. Kot vemo, smo edina občina v Zasavju, ki je pripravila in poslala pripombe.

 

28. 1. 2016

Polona Malovrh, DELO


Ali je možno dobiti v vpogled pripombe, ki jih je občina Trbovlje posredovala na ZVO?

Novinarki smo posredovali skeniran dopis, poslan na MOP.


 

28. 1. 2016

Neža Grmšek, ZON


Na spletu imate objavljen razpis za delovno mesto gradbenika. Zanima me, ali gre za menjavo, nadomeščanje ...?

Ali to pomeni povečanje števila zaposlenih?

Obenem pa na razpis ni mogoče klikniti, verjetno link ne dela. Mi lahko pošljete vsebino?

Javni natečaj na prvi strani spletne strani občine ni več dosegljiv, ker je rok za prijavo potekel. Je pa še vedno viden v rubriki JAVNI RAZPISI - JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC/KA ZA GRADBENIŠTVO.

Gre za ponovitev neuspelega javnega natečaja, ki je bil zaključen v mesecu decembru.


 

27. 1. 2016

Polona Malovrh, DELO


- napovedovali ste rušenje objekta 12 a v letošnjem letu; ali morda že veste, kdaj natančneje bo potekalo rušenje in koliko bo stalo?

Rušenje objekta Bevško 12 a je predvideno v spomladanskem času. Občina Trbovlje je za rušitev objekta in ureditev okolice v proračunu za leto 2016 namenila sredstva v višini 34.000 EUR.

- zanima me, koliko ljudi še biva v enem in koliko v drugem objektu?

Zaradi prenov smo objekt načrtno v daljšem obdobju izpraznjevali. Trenutno v objektu Bevško 12 a biva še 7 uporabnikov, objekt Bevško 19 pa je v celoti prazen.

- kdo je lastnik objekta 12 a in kaj boste uredili na tej površini?

Lastnik objekta je Občina Trbovlje. Po rušitvi objekta bomo območje zatravili, kaj bo v prihodnje na tem mestu, pa se bomo odločili skupaj s predstavniki KS Bevško.

- kako potekajo obnovitvena dela na številki 19, koliko bodo vredna v končni fazi in  kdaj je predvidena vselitev?

Vselitev uporabnikov je predvidena v spomladanskih mesecih. V lanskem letu smo na objektu izvedli najnujnejša dela, kot so ureditev odvodnjavanja, sanitarij, sistema ogrevanja, električne napeljave itd. V letošnjem letu pa bomo v sklopu investicijskega vzdrževanja stanovanj v lasti občine, na podlagi plana letne izvedbe, opravili še nekatera vzdrževalna dela.

- kaj ureditev bivalnih enot pomeni za dosedanje najemnike v obeh objektih? Doslej so nekateri v njih bivali več let; ali se bodo/so se izselili? Kam?

Pogodbe z vsemi uporabniki bodo sklenjene za določen čas šestih mesecev z možnostjo podaljšanja. Cilj občine je, da bi se uporabniki bivalnih enot lahko vključili, integrirali nazaj v okolje, iz katerega so izhajali pred namestitvijo v le-te. Prvi korak k temu bo preselitev uporabnikov iz objekta Bevško 12 a v prenovljen objekt Bevško 19. Od tu naprej pa bo veliko odvisno od uporabnika samega, torej njegovega interesa po izboljšanju bivanjskih pogojev - uporabnik bo imel možnost prijave na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, iz česar sledi, da bo uporabnik ob dodelitvi stanovanja sklenil pogodbo za nedoločen čas (tukaj pridejo v poštev stanovanja z nižjo najemnino in minimalnimi stroški vzdrževanja za najemnika) (predpogoj bo seveda redno plačevanje mesečnih obveznosti ipd.).

- Če pravilno razumem, bo bivanje v bivalnih enotah mogoče le določen/omejen čas? Koliko časa? Ali že ima občina pravilnik, ki bo to urejal?

Najemna pogodba za bivalno enoto bo sklenjena za določen čas - 6 mesecev z možnostjo podaljšanja. Za oddajanje bivalnih enot občina ne potrebuje posebnega pravilnika, saj je samo dodeljevanje bivalnih enot opredeljeno v stanovanjskem zakonu. Verjamemo, da bo namestitev v hiši Zarja, kot jo bomo poimenovali,  za marsikoga pomenila nov začetek.   

- Ali bo v Bevškem še vedno tudi zabojnik? V katere namene? Koliko ljudi ga je doslej uporabilo, iz katerih razlogov in koliko časa so v njem v povprečju bivali?

Bivalni kontejner v Bevškem ostaja. Le-ta je bil pridobljen v letu 2008 od Slovenskega mednarodnega združenja žensk- Sila, kot pomoč pri reševanju socialnih problemov v občini. Od leta 2008 smo bivalnik dali v uporabo 6 uporabnikom (namestitev uporabnika po prihodu iz zapora, deložacija). V povprečju ostanejo v njem od enega do dveh let (odvisno od primera do primera). Tako kot v druge bivalne enote, tudi v bivalnik namestimo prosilca na podlagi podane vloge za dodelitev bivalne enote, priporočila (obravnave) CSD-ja, Sklepa Komisije za vodnje in nadzor postopkov pridobivanja, razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. Na podlagi navedenega županja izda sklep o dodelitvi bivalne enote, nato sledi še sklenitev najemne pogodbe za določen čas - šest mesecev z možnostjo podaljšanja.


- Kaj namerava občina z bivšim samskim domom SGP Zasavje? Ali morda obstaja kakšen interes za odkup/obnovo?

Občina bo v letošnjem letu ponovno poskušala prodati samski dom. Zaenkrat poseben interes ni bil izkazan, zato bomo prodajo poskušali realizirati na podlagi javnega razpisa. Veseli bomo, če nam boste pri tem z vzpodbudnim pisanjem o prodaji pomagali tudi vi, cenjeni novinarji.

- Ali tudi v njem še kdo prebiva?

V njem je začasno nastanjenih še 11 uporabnikov.

 

26. 1. 2016

Mateja Leskovšek, Radio Kum Aktual


23. januarja se je iztekel rok za prijavo na delovno mesto višjega svetovalca za gradbeništvo. Zanima me, koliko prijav je prispelo. Je že jasno, kakšen bo postopek izbire? V razpisu je omenjen tudi pisni preizkus.

Na objavljen javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta višji svetovalec za gradbeništvo je prispelo  18 vlog.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predstavitve v vlogi, predloženih dokazil in referenc, osebnih razgovorov in pisnega preizkusa.


 

20. 1. 2016

Mateja Leskovšek, Radio Kum Aktual


Ali so svetniške skupine predlagale kandidata za direktora RRA

In

Ali Občina Trbovlje že ima svojega kandidata za to mesto.

 

Vse svetniške skupine so izrazile podporo kandidatu Tadeju Špitalarju, medtem ko nobena izmed njih ni podala svojega predloga za v.d. direktorja.

 

19. 1. 2016

Urša Kmetec, ZON


Pred enim letom ste na občini iskali možnosti za prestavitev in nujno potrebno obnovo spomenika revolucije.

Kaj se je postorilo v tem času?

Koliko bi stala obnova, koliko prestavitev?

Je spomenik res v tako slabem stanju, da se lahko zruši čez eno leto?

 

Projektno dokumentacijo smo naročili in jo tudi prejeli. Prestavitev spomenika na novem podstavku bi bila precej draga (okrog 160.000 eur) in menimo, da je to v tem času, ko nam država proračunska sredstva samo klesti, preveč. V prvi vrsti moramo občanom zagotoviti urejanje in opravljanje nalog, ki jih določa zakon o lokalni samoupravi ter druge naloge, določene s predpisi občine.

Spomenik ni v tako slabem stanju, da bi se lahko zrušil.


 

19. 1. 2016

Vanda Levstik, Žurnal 24


Koliko ljudi v vaši občini je po vaših podatkih upravičeno do omenjene subvencije in kakšno je zanimanje?

Občina nima podatka koliko ljudi izpolnjuje zahtevane kriterije. Zanimanje je veliko, a skoraj noben ne izpolnjuje kriterijev (socialna pomoč in lastništvo stanovanja).

Eden od pogojev je tudi ta, "da z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja", zato vas bi prosila, da mi pojasnite, kaj to pomeni, oziroma ali to velja za vašo občino, skratka, komu natančno pri vas pripada ta subvencija?

V kolikor bi občina na določenem delu planirala vzpostavitev kolektivnega vira ogrevanja, npr. vročevod ali plinovod, potem tam ljudje ne bi bili upravičeni do subvencije. Mi smo na Eko sklad poslali podatke za območje, kjer je dejansko možen priklop na vročevod, ki je določen kot prednostni način ogrevanja -  če ima nekdo stanovanje ali hišo na parceli, ki to omogoča, do subvencije ni upravičen. Na ostalem območje občine pa so upravičeni do subvencije.

Zanima me tudi,  če so ljudje s to subvencijo seznanjeni, kako jih občina obvešča o tem, glede na to, da so za občino odbrodošle vse vzpodbude in aktivnosti za čistejši zrak?

Glede na to, da imajo zastarele kurilne naprave velik vpliv na kakovost zraka in jih imajo v večini ravno ljudje z nizkimi dohodki, bi bil takšen ukrep zelo smiseln, v kolikor bi bili upravičenci vsi  prejemniki socilnih pomoči in pa tudi nizkih pokojnin. Slednji niso upravičenci, a tudi pri prvih ni veliko takšnih, ki bi bili lastniki oziroma solastniki stanovanj. Ko je bil razpis objavljen, smo želeli, da pride informacija do vsakega, ki bi se lahko prijavil, zato smo novico objavili v številnih medijih, na spletni strani in se povezali tudi z energetsko pisarno. Občanom smo na voljo tako glede informacij v zvezi s samim razpisom, kot tudi pri izpolnjevanju obrazcev, v kolikor bi pomoč potrebovali.

Kako komentirate dejstvo, da so do subvencij upravičenih le lastniki stanovanj in hiš, tukaj se pojavlja vprašanje, kako je s socialno ogroženimi podnajemniki, ki nimajo svojih lastniških stanovanj?

Razumemo dejstvo, da bi se glede najemništva zadeva lahko izkoriščala, kot so nam na Eko skladu pojasnili, da bi lastnik imel najemnika s socialno pomočjo le za čas pridobitve subvencije, a temu bi se lahko izognili tako, da bi dali pri najemnikih pogoj, da je v stanovanju določeno obdobje. Upravičencev bi bilo tako bistveno več kot pri sedanjih pogojih.

Zanima me, v kolikšni meri občina podpira poziv in na kakšen način pomagate vašim prebivalcem da bodo prišli do teh sredstev....

Razpis, na katerega se ne more skoraj nihče prijaviti nima seveda smisla, niti ne bo doprinesel k izboljšanju kvalitete zraka, kakršen naj bi bil namen. Ostalo je zajeto že v prejšnjih odgovorih.
 

 

15. 1. 2016

Polona Malovrh, DELO


Rada bi preverila neuradno informacijo, po kateri kandidat za v.d. direktorja RRAZ T. Špitalar nima podpore trb. županje. Ali to drži? Če
drži, me zanima razlog. Ali ima županja morda drugega kandidata?

Spoštovana,

do dokončne razjasnitve v zvezi z zadevo, o kateri sprašujete, izjav ne bomo podajali.


 

8. 1. 2016

Urša Kmetec, ZON


Zanima me, ali ima občina že narejen seznam, koliko praznih stanovanj in prostorov v lasti občine je v Trbovljah?

Občina Trbovlje ne razpolaga s praznimi stanovanji, ki bi bili primerni za vselitev. Razpolaga namreč s sedmimi stanovanji, ki se nahajajo v t.i. koloniji »Njiva«, glede katere že nekaj let potekajo dogovori glede obnove oz. rušitve. Upoštevajoč to dejstvo so bila stanovanja izpraznjena in jih niti ne obnavljamo niti ne vseljujemo, saj še vedno ni znano, kaj namerava večinski lastnik (RTH d.o.o. oz. Spekter d.o.o.) na tem območju storiti. Nadalje vodimo v evidenci tudi štiri stanovanja, ki se nahajajo v stavbi Ulica 1. junija 4, ki pa bodo z novim etažnim načrtom prekvalificirana v podstrešje, saj so neuporabna in bi bil vložek v obnovo nesorazmerno visok. Deset stanovanj je prav tako praznih, ki pa jih je potrebno pred vselitvijo novih najemnikov obnoviti (v letu 2016). Poleg tega pa razpolagamo tudi z dvema stanovanjskima enotama, ki predstavljata preurejeno klet in ju bomo prekategorizirali v bivalni enoti ter namenili začasnemu reševanju stanovanjskih stisk občanov.

Občina Trbovlje trenutno razpolaga s 6 praznimi poslovnimi prostori, za 5 od teh je bil v mesecu decembru objavljen javni razpis za oddajo v najem, za enega pa bo razpis objavljen v mesecu januarju.


 

8. 1. 2016

Urša Kmetec, ZON


Pozdravljeni,

kdaj se bo začela, koliko časa bo potekala?

Kaj vse bo zajemala energetska sanacija - po letih?

Kolikšne stroške ogrevanja šola plačuje zdaj, pred leti?

Kolikšni bodo prihranki po sanaciji?

Cena? Bo sanacijo financirala občina?

Bo zaradi sanacije moten pouk?

 

Projektna dokumentacija za energetsko sanacijo OŠ Ivana Cankarja je še v izdelavi, zato težko odgovorimo na vaša vprašanja v tej fazi. Ko bomo dokumentacijo prejeli, vam bomo lahko podali tudi dodatne informacije.

 

8. 1. 2016

Urša Kmetec, ZON


Pozdravljeni,

prosim za izjavo županje glede tožbe bivšega zaposlenega na občini Dušana Straška.

V kateri fazi je postopek na sodišču, kakšen razplet pričakuje, je še možen dogovor?

Zadeve so še v teku, zato glede tega do nadaljnjega izjav ne dajemo.

 

8. 1. 2016

Urša Kmetec, ZON


Pozdravljeni,

kdaj naj bi predvidoma začeli z zeleno ureditvijo Sallauminesa?

Kaj vse bo narejeno?

Kolikšna bo cena ureditve?

 

Predvidoma naj bi začeli z deli v začetku pomladi, ko bo primerno vreme. Z ureditvijo bomo povečali zelene površine, uredili razraščeno, neprimerno grmovje, očistili bomo tudi brežino Trboveljščice. Obstoječa zasaditev se bo dopolnila z dodatnimi drevesi. O ceni v tem trenutku težko govorimo, ker projekt še ni dokončan, prav tako nismo še zbirali ponudb.

 

5. 1. 2016

Urša Kmetec, ZON


Občina je zagotovila, da naj bi ograjo na mostu čez Savo menjali že novembra lani.

Zakaj se še ni?

Kdaj se bo?

 

Zamenjava ograje bo potekala v pomladanskih mesecih, saj smo z državo dosegli dogovor o 50% sofinanciranju zamenjave ograje. V času zime oz. snega pa ograje ne bomo menjavali.

 

5. 1. 2016

Urša Kmetec, ZON


Je mostiček pri mestnem parku še zaprt?

Kdaj ga boste obnovili? Je lastnica mostička občina?

Koliko bo stala obnova?

Mostiček, ki je v lasti občine, je še zaprt, obnovili ga bomo do konca meseca januarja. Vrednost obnove še ni znana.

 

29. 12. 2015

Mateja Leskovšek, Radio Kum Aktual


Videla sem, da ste na Novem domu uredili otroško igrišče – odstranili pesek in namestili podloge. Kolikšna je vrednost te investicije in ali gre za investicijo občine ali se je za to odločila krajevna skupnost?

Prosim tudi za podatek, kdaj (leto) ste na tem mestu uredili igrišče.

Na otroškem igrišču na Novem domu smo zamenjali podlogo. Vrednost del je bila 7.279,73 EUR z vključenim DDV, od tega je Krajevna skupnost Fric Keršič plačala 3.142,00 EUR, ostalo Občina Trbovlje. Vrtiljak je bil odpeljan v popravilo in bo nameščen, ko bo popravljen.

Na tem mestu smo igrišče uredili v letu 2006.


 

28. 12. 2015

Urša Kmetec, ZON


Prosim za podatke glede sodbe o Prekorškovini.

Kdaj je bila vložena tožba Matjaža Prekorška?

Kdaj in katero sodišče je razsodilo? Se lahko Prekoršek pritoži?

Kaj to pomeni za občino?

To pomeni status quo glede dovoza v parkirno hišo Spara?

Morebitni nadaljnji ukrepi občine?

Pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani je v teku pravdni postopek z opr.št. II P 2163/2013, kjer kot tožeča stranka nastopa Prekoršek Matjaž, Prušnikova 4, Vojnik zoper toženo stranko Občino Trbovlje. Prvotno je bila tožena stranka tudi družba PLUTON GRADNJE, d.o.o. oz. njegov pravni naslednik KER 12, d.o.o. – v stečaju, vendar je bila tožba zoper njega kasneje umaknjena. Prekoršek Matjaž je tožbo vložil na Okrožno sodišče v Ljubljani dne 06.03.2007.

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 05.10.2015 izdalo sodbo, s katero je zavnilo tožbeni zahtevek Prekoršek Matjaža, ki se je glasil:

1.

Toženi stranki sta dolžni opustiti vsakršno poseganje v lastninsko pravico tožnika na nepremičnini parc.št. 351/91 k.o. Trbovlje, vpisani v vl.št. 471.

2.

Prvo tožena stranka je dolžna v roku 15. dni od dne izdaje sodne odločbe vzpostaviti prejšnje stanje okrog parcele tožeče stranke številka 351/91 k.o. Trbovlje tako, da:

-     s parc.št. 1811/66 in parc.št. 351/41 od mejne točke 16599 do mejne točke 16602 odstrani robnike asfalta, nasip ceste in betonsko škarpo v globino do enega metra v celotni širini ceste, ki poteka po parc.št. 1811/66 in 351/41

-     odstrani nasuto zemljino in material, ki je nasut na parc.št. 351/91 med mejno točko 16599 in jugozahodno stranjo hiše v globino en meter

-     s parc.št. 1848/2 v njeni celotni dolžini in širini obstoječe poti odstraniti robnike, asfalt, nasip ceste in betonsko škarpo, vse v globino od 30 do 50 cm ter odstraniti zemljino in nasuti material s parc.št. 351/91 vzdolž mejne črte med temi parcelami od točke 16602 do konca stene hiše na njeni severovzhodni strani, vse do globine od 1 do 1,5 m gledano od točke 16602 proti severu oz. proti steni hiše.

Vse mere in mejne točke navedene spredaj, se povzamejo po skici »zemljiškokatastrski prikaz in topografska izmera« z dne 14.09.2010, ki ga je izdelal sodni izvedenec Miran Brumec, dipl.inž.geodezije, ki je sestavni del izreka te sodbe.

3.

Prvo tožena stranka je dolžna plačati tožeči stranki vse stroške postopka z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne izdaje sodbe sodišča prve stopnje do plačila.

Navedena sodba še ni pravnomočna, saj je zoper njo možno vložiti pritožbo na Višje sodišče v Ljubljani.

V primeru, da zgoraj navedena sodba postane pravnomočna, bo to pomenilo, da ostane dostop in dovoz do pokritih parkirišč v objektu Spar takšen kot je in ga ne bo potrebno prilagajati zahtevam iz tožbe.

Na podlagi navedene sodbe Prekoršek Matjaž ni dolžan odstraniti objekta na parc.št. 351/91 k.o. Trbovlje, saj se o tem na sodišču ni odločalo. Po navedeni sodbi Prekoršek Matjaž ni dolžan občini plačati nobene odškodnine, dolžan pa ji je povrniti sodno odmerjene pravdne stroške v višini 4.350,34 EUR.

Zaradi navedenega pravdnega postopka Občina Trbovlje do sedaj zoper Prekoršek Matjaža ni vložila nobene tožbe, niti ni začela s kakršnimkoli drugim postopkom.

Dokler navedena sodba ni pravnomočna, še ne moremo govoriti o nadaljnjih ukrepih oz. načrtih občine.

 

22. 12. 2015

Urša Kmetec, ZON


- koliko občina letno nameni za vzdrževanje lovskega gradiča? Koliko je stala prenova?

-kateri stroški so najvišji in zakaj?

- koliko dni na leto je bil v uporabi letošnje leto, lani?

- kdo in v kakšne namene uporablja lovski gradič (cca. koliko porok, protokolarnih prireditev, prireditev, ki jih ne pripravlja občina)?

- koliko obiskovalcev je  bilo letos, lani?

- kolikšno prodajo beleži trgovinica s spominki?


Najvišji strošek na letni ravni je predstavljalo ogrevanje, zato smo v letošnjem letu pristopili  k sanaciji ogrevanja v objektu "Gradič Trbovlje", saj obstoječi radiatorji niso delovali zaradi premajhnih dimenzij cevi. Tako je bila na novo izvedena napeljava centralnega ogrevanja in vgrajena dva ventilatorska konvektorja (slednje je bilo vgrajeno zaradi občasne uporabe samega prostora, saj konvektorji v kratkem času dosežejo željeno temperaturo). Prav tako je bila izvedena izolacija cevi v spodnjih prostorih z namenom zmanjšanja izgub.

Vrednost investicije je znašala 4.189 EUR.

 V letu 2015 smo za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta tako namenili 10.919,4 EUR.

S strani Delavskega doma Trbovlje pa smo pridobili naslednje podatke, o katerih nas sprašujete:

Spodnji prostor se uporablja za poroke, prireditve v organizaciji DDT, so potekale 26 dni, skupaj je bilo 1270 obiskovalcev.

Prodaja spominkov je v letošnjem letu prinesla cca 280 €.

 

22. 12. 2015

Urša Kmetec, ZON


- kakšen objekt načrtuje občina v mestnem parku in zakaj? kje točno, komu bo namenjen?

- kdo in kdaj naj bi ga postavil?

-cena?

Občina Trbovlje načrtuje začasen objekt v mestnem parku, v bližini javnih sanitarij, namenjen pa bo vsem obiskovalcem parka.

Postavila ga bo Občina Trbovlje, predvidoma v prvi polovici leta 2016.

Višina stroškov postavitve zaenkrat še ni natančno določena, giblje pa se okrog 20.000 EUR.


Bo to gostinski lokal?

Da, po vsej verjetnosti bo to gostinski lokal. Občina bo tako realizirala številne pobude in povpraševanje po tem, da bi nekateri radi vzeli takšen začasen objekt v najem.

 

21. 12. 2015

Urša Kmetec, ZON


Kakšen prizidek bo zgrajen na pokopališču?

kdaj se bo začela gradnja?

kolikšna bo cena?

JP Komunala d. o. o. ima v svojem programu del, ki ga določa skupaj z Občino, izgradnjo prizidka k pokopališkemu objektu.

Gre za manjši objekt, ki bi služil kot skladišče ter garaža za električno vozilo. Vrednost je ocenjena na 38.000 EUR. Pristopili smo k obnovi kamnitega dela poslovilnega platoja na objektu pogrebnega zavoda, ki ga bomo zaključili v letu 2016.


 

17. 12. 2015

Sabina Lokar, DNEVNIK


Kako je z zgodovino tega začasnega parkirišča - to je obstalo s SGP Zasavje, če se ne motim? Kaj so takrat nameravali graditi in kdo je bil investitor?

Res je. Zemljišče je bilo v lasti družbe SGP, ki je nameravala na tem območju graditi poslovno stanovanjski objekt. Ko je bil uveden stečajni postopek, se je Občina Trbovlje dogovorila z stečajno upraviteljico, da na tem mestu lahko začasno uredi javno parkirišče.

Ali je občina kako sodelovala pri načrtih oziroma aktivnostih za investicijo Rudisa?

Občina je bila o aktivnostih s strani investitorja - RUDIS-a tekoče obveščena, pri sami investiciji pa ne sodeluje, saj je sodelovanje takšne vrste povezano z investiticjskim vložkom, ki ga Občina ni zagotovila.

Kako pozdravljate novogradnjo? Kdaj je bil v Trbovljah nazadnje zgrajen kakšen podoben (poslovno-stanovanjski ali pa samo kaj od tega) kompleks

Novogradnjo pozdravljamo, ker predstavlja  novo pridobitev. Od leta 2007, ko je bil zgrajen stanovanjski objekt na naslovu Savinjska cesta 9b,  v Trbovljah ni bilo novozgrajenih objektov takšne vrste.

 

16. 12. 2015

Polona Malovrh, DELO


prosim zupanjo za naslednja pojasnila:

Iz katerih razlogov je za v.d. direktorice Rraz podpirala gospo Petrič in zakaj si je njena/trb. kandidatka prislila? Ali ze imate novega kandidata oz. ali to pomeni,da v ponedeljek na  seji te točke ne bo?

Pozdravljena,

ker še ni nič uradno znanega, do nadaljnjega županja glede te teme ne daje komentarjev.


 

16. 12. 2015

Karmen Štrancar Rajevec, RA SLO


 

Pozdarvljeni,

prosim za nekaj odgovorov v zvezi z imenovanjem v.d. RRA

-Koga je županja predlagala?

-Kaj je kot razlog za odstop navedla kandidatka ?

-Je bil predlog županje usklajen z ostalima dvema zasavskima županoma?

- Se je kandidatka predstavila Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Trbovlje?

-Kakšno je bilo njihovo stališče do predlagane kandidatke?

- Ima županja oziropma občina Trbovlje že novega kandidata ali bo morda to sedaj prepustila kateri drugima dvema občinama?

 

Pozdravljena,

ker še ni nič uradno znanega, do nadaljnjega županja glede te teme ne daje komentarjev.


 

16. 12. 2015

Urša Kmetec, ZON


Novi OPN določa merila, po katerih naj bi bile urejene fasade v občini.

Kdo nadzoruje barvo fasad v občini?

Kako lahko občina ukrepa, če se ta merila ne upoštevajo oz. ali lahko občina/ inšpekcija zahteva spremembo barve fasade?

Je treba ob prijavi del občini posredovati podatke o tem, kakšna bo barva fasade?

Konkretno katere fasade v Trbovljah so najbolj kritične na tem področju?

V Občinskem prostorskem načrtu občine Trbovlje, ki ga je Občinski svet Občine Trbovlje sprejel oktobra 2015, so določeni prostorski izvedbeni pogoji , ki med drugim določajo tudi merila za oblikovanje objektov.
Vsi novi objekti in prostorske ureditve se morajo prilagoditi tradicionalnim oziroma sodobnim kakovostnim obstoječim objektom v enoti urejanja prostora po stavbnih volumnih, višini in regulacijskih črtah, naklonu streh, smereh slemen, barvi in teksturi streh in fasad, načinu ureditve odprtega prostora, ograjah, opornih zidovih, urbani opremi in drugih oblikovnih značilnostih prostora. Pri oblikovanju fasad je glede oblikovanja arhitekturnih elementov na fasadi kot so členitev, barve in materiali fasad, okna, slopi oz. stebri, nadstreški, balkoni, ograje, itn., treba upoštevati prevladujoče okoliške objekte v prostorski enoti. Na fasadah je dovoljena uporaba bele barve in svetlih barv v spektru različnih zemeljskih tonov. Dopustni so fasadni poudarki v močnejših barvnih tonih do 25 % fasadne površine. Prepovedana je uporaba barv, ki se v prostoru izrazito moteče in neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična, živo oz. travniško zelena, živo, temno oz. turkizno modra in podobno). Barve fasad, fasadnega podstavka, stavbnega pohištva in strehe morajo biti medsebojno usklajene. Poslikave fasad niso dopustne, izjeme so sakralni objekti, gasilski domovi, objekti za kulturne dejavnosti in drugi objekti simbolnih pomenov. Fasada večstanovanjskega objekta mora biti barvno usklajena na celotnem objektu ne glede na lastništvo.

Za večstanovanjske objekte je treba izdelati projekt za poenoteno zastekljevanje balkonov, poenoteno menjavo balkonskih ograj in zunanjega stavbnega pohištva, nadstreškov ter postavitev klimatskih naprav.
Fasade enostavnih in nezahtevnih objektov morajo biti prilagojene osnovnemu objektu, lahko so lesene ali iz tipskih prefabriciranih fasadnih elementov. Ti objekti morajo biti oblikovno usklajeni s stavbo, h kateri pripadajo.
Za posamezna območja namenskih rab pa veljajo še podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji, kar pomeni, da je oblikovanje fasad objektov na stanovanjskih območjih, območjih centralnih dejavnosti, industrijskih območjih, turističnih in ostalih območjih še podrobneje razčlenjeno in natančno določeno.

Občinski prostorski načrt ne vsebuje kazenskih določb, tako da je nadzor nad neupoštevanjem določb le-tega otežen. Občinski inšpektor nima pooblastil za ukrepanje v primerih, da se investitorji odločajo za drugačno barvo fasade, kot je dovoljena v OPN.


V primerih, ko se investitor pri strokovnih službah občine zanima za pogoje glede prenove fasad vedno poudarjamo da je potrebno spoštovati določbe OPN, vendar je končna odločitev še vedno odvisna od osveščenosti investitorjev.

 

11.12.2015

Urša Kmetec, ZON


Zanima me, ali in kdaj namerava občina sanirati fasado na Polaju?

Koliko bi znašalo popravilo?

V kolikšnem deležu bi ga sofinanciralo ministstvo?

Zakaj na Polaju ni varnostnih kamer?

 

Pozdravljena,

odgovore so nam podali na Zavodu za šport Trbovlje.

Zavod za šport Trbovlje kot upravljavec dvorane, bo UO ŠD Polaj ponovno (tako kot lansko leto) seznanil z omenjeno problematiko. Zamenjava granitnih fasadnih plošč bo ponovno dana v plan 2016. Upamo, da bo s strani MIZŠ plan za leto 2016 potrjen, oziroma investicija odobrena.

Okvirna ponujena cena za celotno sanacijo je 25.000 €. Seveda pa bo izveden razpis, ko bo čas za to.

Po pogodbi MIZŠ pokriva 30 % stroškov materialnih stroškov.

O namestitvi kamer se trenutno ne razmišlja.

 

8. 12. 2015

Urša Kmetec, ZON


Pozdravljeni,

ali ima občina namen uvesti modre cone, cone za kratkotrajno parkiranje (parkirne ure, s katerimi vozniki označijo, kdaj so parkirali), kot jih imajo recimo v občini Vrhnika? In če, kdaj?

Uvedbe parkomatov vsaj na najbolj obremenjenih parkirnih površinah (Zdravstveni dom, Bolnišnica,...) najbrž ne bo?

Morda načrtujete postavitev dodatnih količkov, s katerimi bi onemogočili nepravilno parkiranje po pločnikih (npr. Ulica 1. junija, od DDT do bivše Name)?

Za leto 2016 nimamo v načrtih uvedbe modrih con ali parkomatov.


 

8. 12. 2015

Urša Kmetec, ZON


Občina Trbovlje sofinancira drugega učitelja (vzgojitelja) v 1. razredih OŠ. Plačuje 90.000 evrov letno, druge občine naj bi plačevale bistveno manj.

Kakšni so bili dogovori na sestanku, zakaj razkorak v financiranju?

Po podatkih MIZŠ je v Sloveniji izmed 212 občin le 18 takih, ki sofinancirajo oz. so v šolskem letu 2014/2015 sofinancirale drugega strokovnega delavca v 1. razredu 9-letke, in sicer: Brezovica, Črnomelj, Domžale,

Hrastnik, Kanal, Komen, Kranjska Gora, Kungota, Ljubljana, Log-Dragomer, Mengeš, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Sežana, Šempeter-Vrtojba, Šenčur, Tolmin in Trbovlje.

Glede na to, da občine niso bile uspešne pri pogajanjih z državo glede povprečnine, socialni tranferi, določeni z zakonom pa naraščajo iz leta v leto, je bila občina primorana iskati rezerve. Le-te lahko iščemo pri nadstandardnih dejavnostih, kajti vse ostalo je normativno določeno, predstavlja fiksni del proračuna in se temu ne moremo izogniti. Govorimo o socialnih transferjih, o katerih odloča država preko svojih krajevno pristojnih centrov za socialno delo, (do)plačuje pa občina (subvencije najemnine, plačilo razlike do ekonomske cene vrtca, obvezno zdravstveno zavarovanje, domovi za starejše in posebni zavodi, družinski pomočniki, pomoč družini na domu, ...).

Drugi strokovni delavec v 1. razredu je bil že od same vzpostavitve programa 9-letke v višini 1/2 sofinanciran s strani pristojnega ministrstva, za drugo polovico pa so se občine lahko odločile ali pa tudi ne. Občini Trbovlje je vsa ta leta uspelo ohranjati ta nadstandard v polni meri.

Da ne bi tega nadstandarda popolnoma ukinili, smo skupaj z ravnateljicami trboveljskih osnovnih šol iskali rešitve, ki bi pomenile ohranitev drugega strokovnega delavca  v malce manjšem obsegu pedagoških ur. Našli smo skupni jezik, tako, da bo do 31. 8. 2016 drugi strokovni delavec financiran s strani občine tako kot doslej, od 1. 9. 2015 dalje pa ostaja 1/2 tega delavca sofinanirana s strani ministrstva, potem pa bo prisotnost izražena v pedagoških urah v posameznem razredu odvisna predvsem od števila otrok. Velika razlika je namreč ali je v razredu 28 otrok, kolikor znaša normativ za razred, ali pa 16.

 

8. 12. 2015

Urša Kmetec, ZON


Pozdravljeni,

okoliški stanovalci se pritožujejo nad hrupom, ki ga povzročajo motoristi na Kipah ob koncih tedna.

Pripravljate kakšne ukrepe na tem področju?

Zemljišče, na katerem je motokros poligon, je v privatni lasti in na območju, kjer je po Občinskem prostorskem načrtu predvidena tovrstna dejavnost. Za to območje se načrtuje sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), v okviru katerega je predviden modelni izračun hrupa na območju varovanih stanovanj in določitev ustreznih ukrepov za zmanjševanje hrupa.

Glede hrupa morajo biti izpolnjene zahteve določene z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). V uredbi so določene stopnje varstva pred hrupom in to območje spada v IV. stopnja varstva pred hrupom, kar pomeni, da je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa.

 

3. 12. 2015

Sabina Lokar, Dnevnik


Lepo pozdravljeni,

v zvezi s spodnjo problematiko, ki jo izpostavlja skupnost občin, prosim za podatke:

Koliko mrliških pregledov letno financirate in kakšen strošek to predstavlja za proračun?

Ali vodite letne evidence teh pregledov, tudi koliko teh pregledov je bilo dejansko potrebnih oziroma “upravičenih"? Če ne, zakaj ne? Če ja, prosim za podatke zadnjih pet let.

Kako sicer komentirate financiranje te službe iz občinskega proračuna in kakšni so vaši predlogi za rešitev problematike, kaj je za občine še sprejemljivo?

»….danes je na Ministrstvu za zdravje potekal sestanek o problematiki mrliško pregledne službe. Neurejenost področja traja že več kot 10 let, da so spremembe nujno potrebne pa smo na Združenju občin Slovenije pristojne že večkrat opozarjali. Žal naša opozorila niso bila slišana.«

V letu 2013 je Občina Trbovlje namenila za mrliške oglede, prevoze na obdukcijo in sanitarne obdukcije skupaj 15.304,32 €.

V letu 2014 je Občina Trbovlje namenila za mrliške oglede, prevoze na obdukcijo in sanitarne obdukcije  skupaj 22.874,27 €.

V letu 2015 (upoštevani so prejeti računi do 25. 11. 2015)  smo namenili za mrliške oglede, prevoze na obdukcijo in sanitarne obdukcije skupaj 19.088,59 €.

Žal ni v našii pristojnosti, da ugotavljamo, ali je obdukcija kaj pokazala ali je bila brezpredmetna. Zdravnik, ki odredi obdukcijo ima verjetno razloge za to in tudi pravno podlago.(Pravilnik  o pogojih in načinu  opravljanja mrliško preglede službe).

 

30. 11. 2015

Mateja Leskovšek, Radio Kum Aktual


Prejšnji teden se je iztekel rok za oddajo predlogov za sodnike-porotnike. Koliko predlogov ste dobili?

Prejeli smo devet predlogov.

 

19. 11. 2015

Sabina Lokar, DNEVNIK


Zaokrožila je informacija, da naj bi se v CSD Trbovlje v preteklosti dogajale nepravilnosti. Zanima me naslednje:

Ali je občina s tem seznanjena in za kaj gre?

Kako se lahko odzove občina oziroma predstavnica občine v svetu zavoda?

Kako županja komentira očitke o nepravilnem poslovanju oziroma delovanju nekdanje direktorice, ki zdaj sedi v poslanskih klopeh, in še ob dejstvu, da se je postopek iskanja novega direktorja vlekel več kot leto dni? Je to dvoje moč povezati?

Kaj takšne nepravilnosti v delovanju centra za socialno delo sporočajo javnosti oziroma uporabnikom tudi glede ugleda ustanove, ki sicer deluje v socialno vse bolj zaostrenih razmerah?

Občina je z zadevo seznanjena, opravili smo tudi pogovor z v.d. direktorjem, ki je edini pristojen za podajanje informacij.
Občina, kot veste, ima v svetu zavoda manjšino. Glede na socialno sliko v občini, si želimo da bi CSD z novim vodstvom deloval tako, da bo dobro za naše občane, saj navsezadnje je to njihovo poslanstvo.


V kolikor se bo ugotovilo, da gre za nepravilnosti oz. kršitve zakona, jih je najprej treba konkretizirati, jih razjasniti in v kolikor se potrdijo, pričakujemo, da smo pred zakonom vsi enaki in da človek prevzame odgovornost. Županja pričakuje, da se bo opravila revizija poslovanja, iz katere bo razvidno, ali sta ti dve zadevi, ki jih omenjate, povezani in če je sploh šlo za nepravilnosti.


Na zadnje vprašanje bo županja z veseljem odgovorila, takoj ko bo videla ali so te nepravilnosti ugotovljene.


 

11. 11. 2015

Sabina Lokar, DNEVNIK


V zvezi s športnim parkom me zanima še naslednje:

Kaj ureditev športnega parka pomeni za lastnike psov, ki se radi zadržujejo na Kipah in jih tam tudi spustijo s povodcev, da lahko sprostijo odvečno energijo?

Ali občina - prosim za konkretno, kdaj, kje in v kakšni obliki - načrtuje tudi ureditev parka, ki bi bil namenjen samo psom in njihovim lastnikom, sploh glede na dejstvo, da se pse v urbanem okolju vse bolj omejuje pri njihovem gibanju (ne mislim na povodce, temveč na table, ki prepovedujejo gibanje psov na določenih območjih)?

Kako sicer občina dojema pse kot del urbanega okolja in življenja? Psov je namreč vse več in jasno, da morajo biti pravila, ampak kako denimo občina Trbovlje po vašem mnenju lahko postane “psom prijazno mesto”?


Občina Trbovlje je za jugovzhodni del Kip (kjer stojijo naprave) dobila zemljišče, ki je v lasti RTH, v brezplačen najem za določeno obdobje. Na nas se, kljub temu, da nismo lastniki zemljišča, obračajo občani tudi s tem, da jih pogosto zadrževanje psov na tem območju, moti. Glede ureditve območja, kjer bi se psi lahko zadrževali, še iščemo primerno rešitev, saj vemo, da je občanov, ki svoj prosti čas radi preživljajo s štirinožci, v našem mestu veliko.

 

 

17. 11. 2015

Neža Grmšek, ZON


Dogovor vlade z javnim sektorju o plačah in sprostitvi določenih ugodnosti bo tudi občinam prinesel večje odhodke.

Bi lahko prosim znesek, koliko več bos zaradi novega dogovora občina namenila za plače v letu 2016.

 

Tako kmalu tega podatka ne bo mogoče sporočiti. Potrebno ga bo natančno izračunati in ga bomo vključili v 2. predlog proračuna 2016.

 

17. 11. 2015

Urša Kmetec, ZON


Pozdravljeni,

zanima me, kdo je upravljalec parka Kipe.

 

Zaenkrat bo Športni park Kipe vzdrževala občina.

 

16. 11. 2015

Urša Kmetec, ZON


V proračunu za leto 2016 je omenjena celovita prenova občinske kolonije.

Zanima me, za katero kolonijo gre, v kateri fazi je projekt, kaj bo obsegala prenova, komu je namenjena, kdaj naj bi se, okvirno, dela lahko začela, kaj bo to pomenilo za stanovalce. Stala naj bi več kot 1,6 milijona evrov?

Občinska kolonija je kolonija na Savinjski cesti, ki smo jo prenavljali v letih 2009 in 2010, tako da nas zanima, kje ste dobili te podatke? V proračunu za leto 2016 tega zagotovo ni.

 

V prihodnjem letu naj bi porušili tudi Samski dom. Je to samski dom SGP Zasavje? Zakaj, kaj naj bi stalo na njegovem mestu? Kakšni so načrti občine na tem področju?

Da, gre za samski dom SGP Zasavje. Občina v objektu trenutno zagotavlja normalno rabo prostorov, s čimer so povezani stroški za čiščenje skupnih prostorov, porabo električne energije, komunalne storitve itd. Letna raven sredstev, ki jih namenjamo za tekoče vzdrževanje stavbe, dotrajanost objekta in ocene stroškov rušitve objekta kažejo na smotrnost rušenja, a smo žal morali, zaradi pomanjkanja denarja pri prvi pripravi proračuna, vključiti le sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za rušenje samskega doma. Z rušitvijo objekta bi občina pridobila zemljišče, ki ga bo lahko ponudila potencialnemu investitorju, saj je na tem območju v skladu z OPN-jem predvidena stanovanjska gradnja.

 

Priznanja in nagrade: zakaj je najbogatejša nagrada Zlata sončnica (v višini dveh minimalnih plač, v primerjavi z drugimi nagradami, ki jih podeljuje občina)?

 

Zlata sončnica je priznanje, ki ga Občina Trbovlje podeljuje za najbolj urejeno krajevno skupnost Občine Trbovlje. Denarni del je določen v višini dveh minimalnih plač v RS za preteklo leto in ni namenjen posameznikom, društvom ali podjetjem (kot sta to prvojunijska nagrada in naziv častni občan) ampak se bo namenil celotni krajevni skupnosti, ki bo denar porabila v javno korist, torej za nadaljnje urejanje posamezne KS. S tem želimo ljudi še bolj spodbuditi k temu, da bo naše okolje bolj čisto in urejeno.

 

V proračunu je tudi postavka spodbujanje razvoja turizma. Zanima me, ali ima občina podatke, koliko obiskovalcev obišče Trbovlje, koliko kapacitet je v Trbovljah (se planinski domovi štejejo zraven)? Kakšni so načrti na tem področju za prihodnje leto, morda v povezavi s Hrastnikom in Zagorjem?

 

Koliko obiskovalcev obišče Trbovlje, je težko slediti, saj so to dnevni obiskovalci, družinski obiski, poslovni obiski ipd. Imamo podatek, koliko oseb je obiskalo Zasavje z vodenjem TIC-a in sicer jih je bilo letos 132.

Kapacitete v Trbovljah, vključno s planinskimi domovi:
- število sob: 34
- število ležišč: 148

Podatki SURS-a:
- prihodi turistov po  mesecih (tuji in domači)


 

Prenočitvene zmogljivosti po: OBČINE, MERITVE , MESEC

 
    

Prihodi turistov - SKUPAJ

2015M01
    

2015M02
    

2015M03
    

2015M04
    

2015M05
    

2015M06
    

2015M07
    

2015M08

Trbovlje
    

15
    

37
    

11
    

34
    

31
    

49
    

52
    

91

Glede razvoja turizma menimo, da je najprej potrebno energijo usmeriti v to, da se mesto uredi, naredi privlačno za obiskovalca, postavi osnovno prometno signalizacijo oz. usmerjevalne table  ter da se pripravi neke produkte, ki jih bi turisti z veseljem kupovali. Zato energijo v tem trenutku usmerjamo v to smer, naročili smo npr. izdelavo elaborata turistične in obvestilne signalizacije; veliko pa smo postorili tudi v preteklih nekaj letih; izdelava promocijskega gradiva občine, ureditev trgovinice s spominki, zaposlitev osebe na TIC-u, …

Zasnova ureditve rudniških površin v turistične namene je predstavljena v Strokovnih podlagah za ureditev širšega območja Ojstro, ki jih je v sodelovanju občin Hrastnik in Trbovlje ter RTH izdelal Mitja Janc, Arhitekt 314 d.o.o.. Občina Trbovlje je navedeno strokovno podlago v celoti povzela v vsebini novega prostorskega načrta, zato je po sprejetju OPN možno izvesti vse, v strokovni podlagi predvidene, prostorske ureditve. Za posamezno območje bo predhodno potrebno izdelati podrobnejši prostorski načrt, katerega pripravo vodi občina, ob ustreznem dogovoru, pa ga lahko tudi financira oziroma sofinancira. Občina lahko pomaga tudi pri pridobivanju potrebnih uporabnih dovoljenj in soglasij ter povezovanju z drugo turistično, kulturno in športno rekreativno ponudbo občine, v smislu javno zasebnega partnerstva. Ena izmed glavnih investicij za razvoj rudarske in turistične infrastrukture je tudi obnova objektov Njive, za katero pa smo v fazi usklajevanja vsebin, ki bi bile primerne za izvedbo. v tem trenutku je na potezi RTH, saj mora površine še sanirati. Le sanirane površine bomo lahko urejali in tržili v turistične namene.

Novoletno okraševanje: kdaj se bo začelo, koliko bo stalo, koliko je lani, kaj novosti?

Letos smo v proračunu namenili 19.000 EUR za novoletno okrasitev. Izvajalec je že začel z obešanjem lučk, ker je s tem kar precej dela. Nekaj stvari bo na novo; okrašen bo rudarski voziček na mostu čez Savo, obok čez cesto v Bevškem, postavljena bo praznična vasica na travniku pred pošto, pa še kakšno presenečenje. Pri okrasitvi bodo sodelovali tudi najmlajši osnovnošolci iz vseh treh osnovnih šol. Lučke bomo prižgali pred Miklavžem (v petek, 4.12.).

Je datum podrtja bukve pred občino že znan in znesek?

Izvajalec je izvedel posek bukve v parku pred občinsko zgradbo, izkop panja in zasutje z zemljo v soboto in nedeljo, 14. in 15. novembra 2015.

 

13. 11. 2015

Urša Kmetec, ZONPozdravljeni,

 

prosim za kratko informacijo, kdaj naj bi bila dokončana dela na Opekarni. Zakaj so se dela zavlekla?

 

Imate morda tudi primerno skico, kako naj bi potekala dela na Opekarni (parkirišče) prihodnje leto, in okvirno kdaj in kaj?

 

Občina Trbovlje v sklopu urejanja mesta zaključuje investicijo ceste na Opekarno. Ob prenovi ceste smo želeli urediti tudi določena mesta ob cesti, ki jih je načel zob časa ali pa so bila neurejena. Tako bomo uredili plato ob opornem zidu, kamor bomo postavili tudi klopi ter zasadili zelenje. Zaradi dodatnega urejanja ter velikega števila deževnih dni v oktobru, bo investicija zaključena do 20. 11. 2015.

 

V zvezi z izvedbo druge faze rekonstrukcije ceste pa je zaenkrat še preuranjeno govoriti v kakšni meri se bo le-ta izvajala, saj je potrebno najprej sprejeti proračun Občine Trbovlje za leto 2016.

 

Obveščamo vas tudi, da bo v ponedeljek, 16. in torek, 17. novembra 2015 zaradi zaključevanja del obnove ceste – asfaltiranja,  potekala popolna zapora cestišča za ves promet na relaciji Trg revolucije (kupola) – Opekarna (športna dvorana Polaj). S tem bomo poskrbeli za to, da bodo dela kvalitetno in hitro zaključena.

Obveščamo tudi, da v ponedeljek, zaradi popolne zapore ceste na Opekarno, »Terezn'čan« ne bo vozil.

Občanom se zahvaljujemo za strpnost in razumevanje.

 

3. 11. 2015

Sabina Lokar, Dnevnik


 

Lepo pozdravljeni,

 

župani obdravskih občin so včeraj med drugim razpravljali o ukrepih za gospodarsko šibke regije, in sicer naj bi se v proračunu države sredstva za spodbujanje gospodarstva v teh regijah občutno zmanjšala:

 

·         Župani so razpravljali o uresničevanju in spreminjanju ukrepov za pospeševanje gospodarstva na vseh slovenskih problemskih območjih s posebnim obzirom na problemskem območju Maribora z okolico. Pri tem ugotavljajo, da država bistveno zmanjšuje sprejete obveze iz leta 2013. Za izvajanje ukrepov in instrumentov vseh štirih problemskih območij z visoko brezposelnostjo (Pomurje, Pokolpje, Radeče-Hrastnik-Trbovlje, Maribor s širšo okolico) naj bi bilo v predlogu proračuna RS predvideno zgolj 8,1 mio EUR za leto 2016 in 3,8 mio EUR za leto 2017. Županom se zdi zmanjševanje nesprejemljivo, saj ocenjujejo, da se bo glede na začetno neizvajanje programa in sedanje stanje, v regijo steklo znatno manj sredstev.

 

Zanima me, ali ste seznanjeni s temi spremembami, kaj konkretno je v načrtu za Zasavje (kateri ukrepi in tudi kolikšno zmanjšanje sredstev zanje) in kako komentirate takšne poteze države? Premier Cerar je denimo pred letom dni posebej za Zasavje ustanovil delovno skupino, ki bi regijo z razlličnimi predlogi potegnila iz krize, ampak za to bodo najbrž potrebne tudi (višje) finančne spodbude?

 

Kakšne posledice lahko regiji prinese zmanjšanje sredstev za spodbujanje gospodarstva?

 

Občina Trbovlje ostro nasprotuje načrtovanim spremembam in nižanju sredstev v okviru Programa konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje 2013–2018 (Ukrep 1). V skladu s sklepom Vlade RS z dne 25. 7. 2013 so bila za Ukrep 1 predvidena sredstva v višini 13.374.000 EUR.

Predlog proračuna RS za 2016, 2017 in 2018 predvideva za Ukrep 1 sredstva v višini 7.698.759 EUR, kar predstavlja zmanjšanje za 5.675.242 EUR oziroma 42,2 %.

Dodatno zaskrbljujoča je sprememba razporeditve sredstev po strukturi (instrumenti). V predlogu proračuna RS za 2016, 2017 in 2018 se povečujejo sredstva za program Podjetno v svet podjetništva (PVSP), medtem ko sredstva za instrument Investicije v razvoj za gospodarske družbe v teh letih sploh niso več predvidena, kar je po mnenju občine Trbovlje nesprejemljivo (prvotno predvidena v višini 4.344.055 EUR).

Občina Trbovlje je slabo prometno dostopna, brez povezave na avtocestno omrežje in se sooča s pomanjkanjem prostora za razvoj srednjih in večjih industrijskih obratov, zato so Investicije v razvoj gospodarskih družb eden od nujnih pogojev za obstoj in širitev še obstoječih malih in srednjih gospodarskih družb ter privabljanje novih. V občini Trbovlje ni niti ene velike gospodarske družbe več (vsaj 250 zaposlenih), kar je prvič v industrijski dobi.

Občina Trbovlje se trenutno sooča z eno najtežjih gospodarskih in socialnih situacij v zgodovini. Stopnja registrirane brezposelnosti že več kot dve leti presega 20 %, stopnja brezposelnosti med mladimi presega 40 %, prejemnikov socialnih pomoči je 170 % več od slovenskega povprečja.

Regionalni BDP je najnižji prav v Zasavski regiji in dosega le še 64,2 % slovenskega povprečja (2012). Zasavska regija je po stopnji razvitosti padla iz 8. na predzadnje 11. mesto v prehodu iz programskega obdobja 2007-2013 v obdobje 2014-2020. Regija se ne uspe prestrukturirati in nadomestiti izpada nekdanjih gospodarskih stebrov - rudarstva in energetike, ki jih je država ukinila.

Občina Trbovlje glede na navedeno apelira, da se v predlogu proračuna RS za 2016, 2017 in 2018 zagotovijo vsa predvidena sredstva za problemsko območje "HRT", tako po višini, kot po strukturi.

V nasprotnem primeru bodo negativne posledice nepopravljive. Regionalni BDP se bo še naprej zniževal, razlike v razvitosti zasavske regije v primerjavi z ostalimi pa dodatno povečevale, kot smo temu priča zadnjih 15 let.

 

10. 11. 2015

Romana Beravs, Radio Kum Aktual


Vidim da zunaj že krasijo, rabim samo podatek, koliko občina letos namenja za novoletno okrasitev in če bo kaj na novo.

 

Letos smo v proračunu namenili 19.000 EUR za novoletno okrasitev. Izvajalec je že začel z obešanjem lučk, ker je s tem kar precej dela. Nekaj stvari bo na novo; okrašen bo rudarski voziček na mostu čez Savo, obok čez cesto v Bevškem, postavljena bo praznična vasica na travniku pred pošto, pa še kakšno presenečenje. Pri okrasitvi bodo sodelovali tudi najmlajši osnovnošolci iz vseh treh osnovnih šol.

Lučke bomo prižgali pred Miklavžem (v petek, 4.12.).


 

 

6. 11. 2015

Polona Malovrh, DELO


Voda iz vodovoda tudi za prebivalce Ob železnici

- za koliko ljudi točno gre in kje približno je to območje (na levem bregu Save proti Zagorju?)
Porabniki posamezne stanovanjske hiše (vseh skupaj je 14 hiš) Ob Železnici - Trbovlje so oskrbovani s pitno vodo deloma iz javnega vodovoda Trbovlje (8 objektov), oziroma se oskrbujejo individualno iz kapnic (6 objektov). Na novo bo priključeno šest objektov in 11 prebivalcev po naših podatkih, 8 objektov z 12. prebivalci je že bilo priključenih na vodovod in se jim bodo obnovili hišni priključki.


- koliko je investicija vredna in kdo jo izvaja?
Občina Trbovlje je za vodovod izvedla javni razpis. Prispelo je pet ponudb. Izbrana je bila najugodnejša ponudba KOP BREŽICE d.d., ki nastopa s partnerjem SEKOPT d.o.o., Trbovlje. Vrednost ponudbe je 65.152,54 EUR brez DDV. Dne 12.10.2015 je bila uvedba izvajalca v delo. Skrajni rok za dokončanje del je 6.1.2016. Sekopt d.o.o. je z deli pričel že prejšnji teden in sicer iz smeri Zagorje proti Trbovljam.


- iz katerega vodnega vira/zajetja bo voda? Kolikšna je/bo približno predvidena poraba?
Od priključka na obstoječ javni vodovod, ob obstoječem črpališču ob vrtini VT - 0 (v bližini železniške postaje Trbovlje) ter do obstoječega zadnjega stanovanjskega objekta ob železnici v občini Trbovlje v smeri proti Zagorju se predvideva gradnja novega javnega vodovoda za potrebe pitne in sanitarne vode za porabnike v obstoječih stanovanjskih objektih. Trasa novega vodovoda bo potekala po robu glavne dovozne ceste in lokalnih dovoznih poti do posameznih obstoječih stanovanjskih objektih in bo vkopana v globini 80 do 90 cm zaradi skalnatega terena. Dolžina trase vodovoda vodovoda bo cca 2800 m od tega cca 1000 m za hišne priključke. En objekt, ki še ni bil priključen na javni vodovod se bo napajal preko hidro bloka (preko hidro črpalke), ker je nivo objekta višje kot nivo rezervoarja Ačkun lociranega na Nasipih iz katerega se napaja vodovod ob železnici. Požarna voda za obstoječe stanovanjske objekte se bo zagotavljala iz obstoječih individualnih kapnic ob objektih oziroma z gasilskimi cisternami krajevnih gasilskih enot. Kapnica se bo polnila z meteorno vodo s strešin obstoječih objektov oziroma z novega javnega vodovoda.


- prosim tudi za podatke o vodovodih Dobovec in Čeče - v kateri fazi dogovarjanj s KS  ste? Kdaj ju bo prevzela Komunala? Na kolikšna in na katera vlaganja še računate tako na Dobovcu kot v Čečah? Koliko in kdo je doslej vlagal v obstoječa sistema?

Vodovod Čeče

Občina Trbovlje ima namen dograditi in usposobiti vodovodni sistem v Čečah ter ga predati v najem in upravljanje JP Komunali Trbovlje d.o.o. V letu 2013 smo pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo vodohrana Katarina, ki je bil zgrajen v letu 2014. V letu 2014 smo naročili izdelavo PID obstoječega vodnega sistema v Čečah. V letu 2015 smo pričeli z urejanjem premoženjskih zadev in obnovo vodovodnega sistema na območju vodovoda Čeče, s čimer bomo nadaljevali še v letu 2016, po končanih aktivnostih bomo vodovodni sistem prenesli v najem JP Komunali, d.o.o.. Občina Trbovlje je v vodovodni sistem Čeče do zdaj vložila že 295.802 evrov
Vodovod Dobovec

Termoelektrarna Trbovlje je lastnik in upravljalec lastnega sistema pitne vode, s katerim poleg potreb TET napaja KS Dobovec in dislocirane enote, ki so v upravljanju RTH.

TET je v postopku likvidacije, njihove potrebe oskrbe s pitno vodo so se bistveno zmanjšale, zaradi postopka likvidacije ne bodo mogli več zagotavljati finančnih sredstev za vzdrževanje in upravljanje vodovodnega sistema. Občina Trbovlje bo morala prevzeti ta vodovod ter stroške vzdrževanja vodovoda, da bo lahko zagotovila nemoteno oskrbo s pitno vodo krajanom na Dobovcu. Pred prevzemom bo potrebno obstoječ vodovod pregledati, preučiti možno predelavo (za samo zagotavljanje pitne vode za KS Dobovec je predimenzioniran).

Prav tako bo morala Občina usposobiti obstoječi sistem vodooskrbe na Dobovcu za prenos v najem in upravljanje JP Komunali Trbovlje d.o.o. Trenutno smo v fazi podpisovanja pogodbe o prenosu.

Občina Trbovlje je do zdaj vložila 488.464,44 evrov za izgradnjo vodovoda I. in II. faze na Dobovcu.- Koliko ljudi bo v teh zaselkih priključenih na vodovod v končni fazi in koliko v vseh Trbovljah?
V naselju Čeče (Čeče, Ostenk, Ojstro-del) cca 550 ljudi, Dobovec (Dobovec, Škofja Riža, Završje, Župa, Ključevica-del) cca 450 ljudi v vseh Trbovljah 16.380 ljudi od 16490 po statističnih podatkih o prebivalcih za leto 2015.


- Zanima me, ali bodo morda po prevzemih teh vodovodov še obstajale sive lise v vodooskrbi v Trbovljah?
Z lastnimi zajetji oziroma vaškim vodovodom se bo še vedno oskrbovalo cca 110 ljudi s področja Vrhe, Knezdol -del (Liza, Podmeja, Svine), področje Dobovca (Lontovž, Kum, del Ključevice).

 

 

6. 11. 2015

Urša Kmetec, ZON


 

Pošiljamo vam odgovore na vprašanja, katera so pripravili na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje ter delno na Občini Trbovlje

1- koliko je evidentiranih divjih odlagališč v občini?
MIR Zasavje in občina ne vodita evidence o divjih odlagališčih. Vsekakor se v zadnjih letih ne pojavljajo večja odlagališča, bolj gre za odlaganje komunalnih odpadkov na določenih lokacijah. V primeru, da ob rednem pregledu mesta ali na podlagi prijave ugotovimo nepravilno odložene komunalne odpadke, naložimo kršitelju z pozivom ali odločbo odstranitev le-teh. V primeru da kršitelja ne ugotovimo, je dolžan odpadke odstraniti lastnik zemljišča.2- kje so ta divja odlagališča?
Lokacije, na katerih najdemo komunalne odpadke so pogosto na degradiranih rudniških površinah. Velikokrat je do odlagališč tudi nemogoč ter nevaren dostop, npr. v raznih kotanjah.3- katerih odpadkov je največ na divjih odlagališčih (gradbeni odpadki)?
Pogosti so gradbeni odpadki kot posledica adaptacije stanovanj in pa kosovni odpadki, bela tehnika ipd. V primeru, da gre za gradbene ali nevarne odpadke, je pristojna okoljska inšpekcija RS.4- kakšne ukrepe izvajate na področju divjih odlagališč?
Občasno organiziramo čistilne akcije, v okviru katerih posamezniki čistijo tudi divja odlagališča. Predvsem gre tu za odlagališča v primestnih krajevnih skupnostih in pa struga Trboveljščice. V mestu pa sproti odstranjujemo odpadke na osnovi Odločb MIR-a, saj imamo za ta namen tudi rezervirana sredstva v proračunu. Izvajalec za čiščenje pa je Komunala Trbovlje. Si pa želimo, da bi se vsak občan zavedal tega, da se smeti ne odlaga v naravo ter s tem pripomogel h čistemu okolju.5- kakšne so kazni za tiste, ki odlagajo odpadke na črno?
Globe predpisuje Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje (UVZ št. 35/08).6- se problem zmanjšuje/povečuje?
S področja nadzora MIR Zasavje ugotavljamo, da je število odloženih odpadkov v naravi manjše kot pred letom 2009, zelo pogosto pa je nepravilno odlaganje kosovnih odpadkov na zbirnih in odjemnih mestih za MKO na nekaterih lokacijah.
 


 

3. 11. 2015

Mateja Leskovšek, Radio Kum Aktual


Imam vprašanje o odpisu dolgov – koliko vlog ste dobili na občino? Se da že kaj o tem povedat?

Občina je bila podpisnik sporazuma le kot ustanoviteljica javnih zavodov v katerih se odpisuje dolg. Vloge so zbirali zavodi; šole, vrtci, ... torej tisti, kjer je dolg dejansko nastal.

Prvi sestanek na to temo bomo imeli sredi novembra in takrat bodo znana tudi dejstva, ki jih omenjate. Naj vas spomnimo, da imamo časa vse do januarja - kot veleva predlog zakona.

 

 

3. 11. 2015

Sabina Lokar, DNEVNIK


 

Koliko vrtičkarjev ima v najemu vrtove (koliko je torej vrtov) in kakšna je višina najemnine? Kakšen je mesečni znesek?

Trenutno je 340 najemnikov, višina najemnine je odvisna od najete površine, ki se razlikuje, saj ne gre za tipske vrtove. Najemnina se zaračunava enkrat letno in je 0,43 Eur / m2. Največja najemnina je 170 eur na leto.

Komu gre najemnina in za kaj jo prejemnik porabi?

Sredstva najemnine so del integralnega proračuna in vnaprej niso razporejena.    

Koliko približno bo treba vložiti v ureditev posameznega vrtova?

Občina predpisuje, kaj je na vrtičkih dovoljeno in kaj ni dovoljeno. Koliko bo stala ureditev posameznega vrta bo seveda odvisno od tega, kako je vrt že urejen. Območje Trim steze, ki ga bo Občina kot prvega uredila bo stalo okvirno med 30.000 in 40.000 tisoč evrov. Pri tem se bo urejalo poti med vrtovi, vodovodna napeljava z vodnjaki, skupen prostor za druženje, informativne table, zloženke, ter živa meja okrog celotnega območja.

Kdo bo moral kriti investicijo, lastniki sami ali bo kaj pripomogla tudi občina? Koliko in kaj konkretno?

Od najemnikov se zahteva odstranitev nedovoljenih ograj, odstranitev odpadkov, upoštevanje pravil iz zloženke, ki so jo dobili le najemniki vrtov na Trim stezi, kjer se bo območje kot prvo urejalo. Občina bo financirala ureditev celotnega območja vrtov na Trim stezi, glede posameznih vrtov pričakujemo od najemnikov, da upoštevajo pravila in tisto, kar ne sodi na vrtove odstranijo. V ta namen bo Občina krila tudi odvoz odpadkov.

Ali bo občina glede na socialne razmere v občini kako drugače obravnavala tiste, ki si morda ureditve vrta ne morejo finančno privoščiti?

Občina ne zahteva ureditve vrtov v obsegu, ki bi zahtevalo velike finančne obveznosti za nejmnike, ampak predvsem to, da odstranijo tisto, kar na območje vrtnarjenja ne sodi. To so odpadki, nedovoljeni materiali. Po novem prostorskem načrtu so dovoljeni objekti kot so vrtne ute, lope, nadstrešnice določene dimenzije. Večji objekti pa seveda na območje vrtov ne sodijo in niso dovoljeni.

Kakšni ukrepi bodo sledili za tiste, ki vrtov ne bodo uredili v skladu z vašimi smernicami? Lahko v tem primeru sledijo odpovedi najemnih pogodb in iskanje novih najemnikov? Po kakšnem sistemu?

Najmeniki so dolžni spoštovati določila najemnih pogodb in se ravnati v skladu s smernicami. Kot tudi piše v najemni pogodbi, v kolikor najemnik ne spoštuje določil najemne pogodbe, se lahko najemna pogodba prekine.

V preteklosti je bilo že kar preses pobud in predlogov, kjer bi se še lahko uredile vrtičkarske cone. Koliko je interesa med občani za kaj takšnega in ali je posledično kakšen od predlogov v načrtu za realizacijo? Če da, prosim za konkretne podatke na katerih lokacijah, koliko vrtov, kdaj bi pričeli z urejanjem, kolikšna je višina investicije, kakšen bo sistem odajanja…

Zaenkrat ima Občina namen pristopiti k urejanju obstoječih lokacij vrtov.

 

3. 11. 2015

Urša Kmetec, ZON


Kje so lokacije občinskih vrtov, koliko površin zavzemajo?
Večje lokacije vrtov so na območju pod Kovinarsko šolo, Loška cerkev, Špajzer, Šuštarjeva (več lokacij), Terezija, pod Trim stezo. Manjše število vrtov je tudi n območju pod glasbeno šolo, Pod Ostrim vrhom, Pod toplarno, Žabjek, Neža, Ojstro, Vodenska cesta, Trg Franca Fakina, Gimnazijska cesta, C. Tončke Čeč. Tu gre predsvem za posamezne vrtove ob stanovanjskih hišah.

Koliko je najemnikov občinskih vrtičkov v Trbovljah?
Trenutno je 340 najemnikov.

Kolikšna je najemnina?
Najemnina se zaračunava enkrat letno in je 0,43 Eur / m2.

Kakšne bodo sankcije, če vrtički ne bodo urejeni po določenih smernicah?
Najmeniki so dolžni spoštovati določila najemnih pogodb in se ravnati v skladu s smernicami. Kot tudi piše v najemni pogodbi, v kolikor najemnik ne spoštuje določil najemne pogodbe, se lahko najemna pogodba prekine.
 

 

2. 11. 2015

Mateja Leskovšek, Radio Kum Aktual


Zanima me, koliko je občina plačala za nakup zemljišča pred Pošto (in Dm-jem).

 

Za parcele št. 812/18, 812/19, 812/20, 812/21, vse k.o. Trbovlje, v skupni kvadraturi 928 m2, je Občina Trbovlje plačala 23.752,16 EUR.

 

2. 11. 2015

Mateja Leskovšek, Radio Kum Aktual


Ali bi bilo mogoče dobili podatek o ceni fitnesa na Kipah? Koliko je občinskega denarja in koliko ste dobili na razpisu?

Skupna bruto vrednost je 16.909 €, sofinanciranje Fundacije za šport (razpis) 6.930 €.

 

28. 10. 2015

Neža Šabanovič, ZON


 

Videla sem, da ste preuredili AP po Trbovljah. Zanima me koliko je preureditev stala (brez nove postaje v Gabrskem)?

Kako to, da ste postavili novo postajo v Gabrskem, verjetno namenoma pred prihajajočimi prazniki. Koliko je stala in koliko od tega je prispevala komunala, koliko občina.

 

Občina Trbovlje je namenila 2.400 EUR za ureditev avtobusnih postajališč, za postavitev nove avtobusne postaje ter info postaje na pokopališču in preureditev stare smo porabili cca 18.000 EUR, za kar smo namenili sredstva najemnine za gospodarsko infrastrukturo, ki jo je dolžna plačevati Komunala Trbovlje Občini. Investicijo je izvedla Komunala Trbovlje.

 

 

28. 10. 2015

Neža Šabanovič, ZON


Lani so ob 1. novembru na pokopališču prodajali tudi balone, menda kokice ipd. Ali je občina tudi letos komu dala dovoljenje za postavitev stojnic. In, če - komu, pod kakšnimi pogoji?

Dovoljenje smo dali za projekt "Manj svečk za manj grobov" in za peko ter prodajo kostanja.

Za ostale stvari (prodajo sadja,....) nismo izdali soglasja.


 

27. 10. 2015

Romana Beravs, Radio Kum Aktual


Kdo je izvajalec del vodovoda Ob železnici ? Je že pričel z deli ? Koliko prebivalcev bo  dobilo vodo iz pipe , oziroma koliko je takšnih, ki se zdaj oskrbujejo na drugačne načine ?

 

Porabniki posamezne stanovanjske hiše (vseh skupaj je 14 hiš), Ob Železnici  - Trbovlje, so oskrbovani s pitno vodo, deloma iz javnega vodovoda Trbovlje (8 objektov), oziroma se oskrbujejo  individualno iz kapnic (6 objektov). Obstoječ vodovodni priključek iz javnega vodovoda za del stanovanjskih hiš je star in dotrajan, neustreznih dimenzij, da bi lahko zagotovil ustrezno vodooskrbo. Potrošniki, ki so priključeni na obstoječ vodovod so oskrbovani s pitno in sanitarno vodo. Trasa obstoječega javnega  vodovoda poteka po strmem pobočju, neurejeno izven obstoječih poti,  vezan je  neposredno na črpališče Zvezni rov, voda se prečrpava direktno v vodovodno omrežje. Vzdrževanje vodovoda je tako praktično nemogoče, oziroma zelo oteženo.


 

Od priključka na obstoječ javni vodovod, ob  obstoječem črpališču ob vrtini VT - 0 (v bližini železniške postaje Trbovlje) ter do obstoječega zadnjega stanovanjskega objekta ob železnici v občini Trbovlje v smeri proti Zagorju je predvideva gradnja novega javnega vodovoda za potrebe pitne in sanitarne vode za porabnike v obstoječih stanovanjskih objektih. Trasa novega vodovoda bo potekala po robu glavne dovozne ceste in lokalnih dovoznih poti do posameznih obstoječih stanovanjskih objektih in bo vkopana v globini 80 do 90 cm zaradi skalnatega terena. Dolžina trase vodovoda vodovoda bo cca 2800 m od tega cca 1000 m za hišne priključke. En objekt, ki še ni bil  priključen na javni vodovod se bo napajal preko hidro bloka  (preko hidro črpalke), ker je nivo objekta višje kot nivo rezervoarja Ačkun lociranega na Nasipih iz katerega se napaja vodovod ob železnici. Požarna voda za obstoječe stanovanjske objekte se bo zagotavljala iz obstoječih individualnih kapnic ob objektih oziroma z gasilskimi cisternami krajevnih gasilskih enot. Kapnica se bo polnila z meteorno vodo s strešin obstoječih objektov oziroma z novega javnega vodovoda.


 

Občina Trbovlje je za omenjeni vodovod izvedla javni razzpis. Prispelo je pet ponudb. Izbrana je bila najugodnejša ponudba KOP BREŽICE d.d., ki nastopa s partnerjem SEKOPT d.o.o., Trbovlje. Vrednost ponudbe je 65.152,54 EUR brez DDV. Dne 12.10.2015 je bila uvedba izvajalca v delo. Skrajni rok za dokončanje del je 6.1.2016. Sekopt d.o.o. je z deli pričel že prejšnji tedenin sicer iz smeri Zagorje proti Trbovljam. Na novo bo priključeno  šest objektov, kot je že omenjeno zgoraj in 11 prebivalcev po naših podatkih, 8 objektov z 12. prebivalci je že bilo priključenih na vodovod in se jim bodo obnovili hišni priključki.

 

 

27. 10. 2015

Neža Šabanovič, ZON


Na zadnji seji je bilo rečeno, da boste 30.000 evrov namenili za obnovo Mehanike. Čemu konkretno je namenjen ta znesek in kdaj boste s obnovo začeli?

Ropotarn'ca že pripravlja svoje prostore, bo letos še kdo vstopil v ta projekt, ali dogovori tečejo bolj v smeri prihodnjega leta?

 

Znesek je namenjen pridobitvi projektne dokumentacije za izvedbo projekta Mehanika - center podjetništva in kreativnih industrij.

Letos ni v načrtu, da bi objekt Mehanike dali še komu v uporabo.


 

26. 10. 2015

Urša Kmetec, ZON


Pozdravljeni,

še dodatno vprašanje, kam boste namestili uporabnike stavbe Bevško 12a v vmesnem času, preden bo torej na voljo obnovljena bivalna enota Bevško 19?

Kolikšno najemnino plačujejo uporabniki bivalnih enot?

 

Uporabniki stavbe Bevško 12 a bodo ostali v tej stavbi vse do ureditve stavbe Bevško 19. Najemnina oz. uporabnina  bo določena po obnovi stavbe.

 

23. 10. 2015

Urša Kmetec, ZON


Bivalne enote Bevško:

 - kdaj občina načrtuje ureditev bivalnih enot Bevško?
- koliko enot in kakšnih bo na voljo oz. za koliko uporabnikov?
- koliko bo stala ureditev?
- po kakšnih kriterijih bodo izbrani uporabniki?
- zakaj se je občina odločila za ureditev bivalnih enot, zakaj se ni odločila za ureditev samskega doma?

Industrijska cona Bukova gora:

- kakšni so načrti?
- kolikšna bo površina?
- koliko parcel bo za odkup?
 -kakšne dejavnosti naj bi bile v industrijski coni?
- je že primerno komunalna opremljena?
- kdaj se bo pričela tržiti?
- že imate interesente? Kaj boste storili v primeru, da zanimanja za odkup ne bo?
- koliko bo stalo urejanje industrijske cone?
- zakaj ste se odločili za industrijsko cono?
 

Stavba, v kateri bodo urejene bivalne enote, se je začela urejati v mesecu septembru. Investicijski posegi v stavbo naj bi bili končani do konca meseca novembra, vse ostalo, kar je še potrebno urediti za delovanje stavbe, pa do pomladi naslednjega leta. V začetku poletja naj bi stavba začela delovati oz. bi življenje uporabnikov v njej steklo po predvdidenem sistemu.

V stavbi bo na voljo 8 bivalnih enot s skupno kopalnico, sanitarijami in kuhinjo ter dnevnim prostorom, bodo pa eno ali večposteljne ter dve ločeni enoti s samostojno kuhinjo, kopalnico in sanitarijami. Stavba bo na voljo za predvidoma 12 oseb.

Proračunska sredstva, ki jih namenjamo za ureditev bivalnih enot znašajo  v letu 2015, 50.000 EUR.

Uporabniki stavbe bodo dosedanji uporabniki stavbe Bevško 12 a, ki jo bomo v letu 2015 porušili ter ostali, ki bodo za dodelitev bivalne enote podali vlogo. Oblikoval se bo seznam, enote pa se bodo dodeljevale po vrstnem redu. Gre za začasno reševanje stanovanjskega problema posameznika oz. družine s ciljem ponovne integracije v družbo.

Občina se je odločila za ureditev bivalnih enot v stavbi Bevško 19 zato, ker bi bil vložek v stavbo Samskega doma nesorazmerno visok glede na namen.


Glede industrijske cone Bukova gora pa se prosim obrnite na RTH, na vprašanja lahko odgovorajajo samo oni, saj so oni lastniki zemljišča imajo ta projekt v svojih razvojnih načrtih.

 

23. 10. 2015

Polona Malovrh, DELO


Imam nekaj vprašanj v zvezi z vrtcem oz. šolo na Dobovcu. Naslavljam jih na občinsko in na vrtčevsko vodstvo.

Zanima me, kaj sta vodstvi občine in Vrtca Trbovlje storili za to, da bi 14 otrok na Dobovcu imelo kosilo? Krajani trdijo, da želijo imeti kosilo za otroke, da so svoje želje povedali Vrtcu, a kosila ni.  Zanima me, zakaj ne, kaj je razlog in ali ima občina/Vrtec morda tudi rešitev?

Junija je bil problem, ker bi 15 let stari kombi trboveljskega vrtca potreboval kar 45 minut v eno smer, da bi otrokom dostavil obrok. Sledila je dobra novica, da je na pomoč priskočila občina Trbovlje, ki je ponudila svoje vozilo, ki bi tudi po 1. juniju omogočilo pravočasno dostavo hrane otrokom v vrtec v Dobovcu.

Kolikokrat je občinsko vozilo dostavilo obroke na Dobovec? Ali je bila to malica ali kosilo?

Predsednik KS Jamšek je za Delo izjavil, da v projekciji občine oz. Vrtca dobovškega vrtca s februarjem ali marcem 2016 tako in tako ne bo več, torej tudi težava odpade. Ali to drži? Če nameravate vrtec ukiniti. me zanima, kaj nameravate z otroki?

Kakšne načrte ima občina s podružnično šolo oz. vrtcem na Dobovcu? Zanimajo me tudi njihovi stroški.

 

Karmen Štrancar Rajevec, RA Slovenija

Prosim, za odgovor zakaj za 14 otrok vrtca in osnovne šole na Dobovcu ni kosila, se bo v tem šolskem letu kaj spremenilo.

 

Občina Trbovlje je dne 3. 8. 2015 Vrtcu Trbovlje posredovala sklep k oblikovanju oddelka v enoti Metuljček na Dobovcu za šolsko leto 2015/2016 z vsebino, da se:
- določi nižji normativ števila otrok v oddelku, t. j. 6 otrok, čeprav je normativ za heterogen
  oddelek, kot je na Dobovcu, od 14 do 19 otrok;
- bo izvajal poldnevni program z zajtrkom, in sicer med 7.00 in 13.00;
- sklep uporablja za šolsko leto 2015/2016.

Ker vrtec razpolaga s podatki o starših, smo jih prosili, da kopijo sklepa vročijo staršem vseh šestih vpisanih otrok. Do 31. avgusta, torej do zadnjega dne počitnic, nismo ne mi in ne vrtec dobili nikakršne pripombe v zvezi s tem s strani staršev vključenih otrok. Enako je bilo določeno tudi za preteklo šolsko leto, vendar je zaradi pritiska staršev vrtec izpeljal zadevo tako, da je z notranjimi rezervami in prerazporeditvami delavcev zagotavljal dostavo kosil in razdeljevanje le-teh, kar pa v letošnjem šolskem letu glede na organizacijo in sprejeto sistemizacijo ni mogoče. Zaradi sprejete odločitve glede poldnevnega programa z zajtrkom je ravnateljica vrtca obvestila OŠ Trbovlje, da v tem šolskem letu za predšolske otroke ne bo organiziranega kosila, kar posledično pomeni, da tudi kosil za šoloobvezne otroke ne bo. Po zakonu je dolžna šola zagotavljati le malico, kosilo pa je bilo kot neke vrste dodatna ugodnost za šolarje iz razloga, ker sta si vrtec in šola delita prostore v isti stavbi.

Na vseh sestankih s predstavniki KS Dobovec od marca do danes je bilo govora o tem, da bo prihodnje šolsko leto 2016/2017 oddelek Metuljček na Dobovcu deloval, če bo izpolnjen normativ vsaj 10 otrok, sicer pa oddelek do nadaljnjega, torej do izpolnitve normativa miruje. Ni bilo govora o ukinitvi. Na marčevskem sestanku so predstavniki KS Dobovec prosili, da naj občina poskrbi vsaj še za šolsko leto 2015/2016, ker imajo potem leto in pol časa, da najdejo tudi druge rešitve, druge možne oblike varstva otrok. Glede na letošnje leto vključene otroke, naj bi v naslednjem š.l. 2016/2017 ostali le še 3 otroci. Ti pa bi lahko, tako kot otroci iz vseh drugih oddaljenih krajevnih skupnosti, obiskovali program vrtca v eni izmed preostalih štirih enot. Informacija o zaprtju oddelka na Dobovcu je napačna. V mesecu februarju oz. marcu vrtec vsako leto objavi razpis za vpis otrok v vrtec za prihodnje šolsko leto. Tedaj se pridobi tudi prva informacija o tem, koliko otrok bo v vrtcu, koliko tudi v enoti na Dobovcu njihova starost, itd.

V juniju je občina res priskočila na pomoč pri dostavi malic in kosil iz razlogov, kot jih navajate. Otroci iz vrtca so dobili zajtrk in kosilo, šolski pa kosilo. Glede obstoja podružnične šole na Dobovcu ne odloča občina, pač pa pristojno ministrstvo. Po besedah ravnateljice na sestanku v mesecu marcu 2015 podružnična šola ostaja, šolarji pa bodo deležni malice, kot to določa zakon in kot smo zapisali v drugem odstavku tega odgovora.
 

 

22. 10. 2015

Urša Kmetec, ZONProsim za podatek, koliko bo stala odstranitev bukve.
Katero drevo nameravate zasaditi na tem mestu?
 

Posek bukve moramo opraviti zaradi varnostnih zahtev in izvajalec, s katerim imamo pogodbo nam bo poslal izračun cene v prihodnjih dneh, tako, da vam ceno lahko javimo naknadno. Glede zasaditve nadomestnega drevesa, pa je le-to predlagano v arborističnem strokovnem mnenju, na osnovi katerega smo se odločili za posek in v Kulturnovarstvenem soglasju Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki smo ga morali pridobiti. Za nadomestno zasaditev je predlagana ista drevesna vrsta na istem sadilnem mestu, to je rdečelistna bukev (Fagus sylvatica f. pupurea).


 

22. 10. 2015

Urša Kmetec, ZON


Pozdravljeni,

za Zasavske onlajn novice pripravljam prispevek o Prekorškovini.

V občinskem proračunu 2013 je bila načrtovana postavka  ureditev križišča Spar. Izjava občine je bila, da boste na podlagi cenitve g. Prekoršku ponudili odkup nepremičnine.

V letu 2012 naj bi bile v pripravi aktivnosti za pridobitev dovoljenja za rušenje objekta.

- Kje se je zataknilo?
- Zanima me, kašne so trenutne aktivnosti občine na tem področju?
- Zakaj se objekt ni odkupil, rušil v zadnjih dveh letih?
- Koliko je občina ponudila g. Prekoršku za odkup nepremičnine?
- Je možna razlastitev g. Prekorška?
 

V zvezi z urejanjem križišča pri Trgovskem centru Spar naj pojasnimo, da se zadeva trenutno rešuje po sodni poti. V kratkem torej pričakujemo sodbo, na podlagi katere bo mogoče zadevo nadalje reševati.

 

21. 10. 2015

Polona Malovrh, DELO


Spoštovani,

prosim občinske strokovne službe za podatek o številu bolniških v letu

2015 glede na predhodna leta in za razloge bolniške odsotnosti (v smislu

bolezen delavca ali morda nega otroka ...).

 

Število bolniških odsotnosti v občinski upravi Občine Trbovlje skozi vsa leta niha, odvisno je od števila porodniških dopustov, nege družinskih članov, kroničnih bolezni, poškodb pri delu in tudi drugih dejavnikov, tako da sama številka ne predstavlja realnega stanja.

 

 Prav tako delodajalec ni upravičen do seznanitve s samo diagnozo delavca, je pa zaradi morebitnega preverjanja upravičene odsotnosti z dela upravičen do seznanitve z dejstvom o obstoju bolniškega staleža in režimom gibanja (ne pa tudi režimom zdravljenja). Podatki o zdravstvenem stanju osebe spadajo med občutljive osebne podatke in zato le-teh ne zbiramo.

 

20. 10. 2015


Mateja Leskovšek, Radio Kum Aktual


Pozdravljeni,
Prosila bi za podatek, koliko ste odšteli za prenovljeno otroško igrišče na Plevčkovem hribu; koliko je občinskega denarja, koliko donacije?

 

Pozdravljena.

Igralo (plezalo, mreža, lestve), ki ga je naročila Občina Trbovlje je bilo v vrednosti 4.026,61 z DDV.

Igralo (šesterokotno igralo JUNGLE), ki ga je naročila KS Center pa je bilo v vrednosti 12.057,26 EUR z DDV.

Dodatno igralo je naročilo podjetje RUDIS in za njegovo vrednost nimamo podatka.

Lahko vam podamo še nekaj podatkov v zvezi z otroškimi igrišči v letošnjem letu:

Za tekoče vzdrževanje igral in igrišč je v proračunu občine namenjenih 8.000 EUR. Od tega so sredstva namenjena za glavni letni pregled in funkcionalne preglede igral na otroških igriščih, za material za popravia na igriščih, za položitev podlog in verig s sedeži gugalnic (na Trg revolucije 16) ter za ograjo na otroškem igrišču na Trgu svobode.

Za nakup igral pa je v proračunu 8.000 EUR, od tega za igralo s podlogo na Plevčkovem hribu cca. 4.000,00 EUR. Igralo je namenjeno otrokom od 5. leta dalje.
Načrtovanih imamo še cca. 3.400 EUR za gugalnico za osebe z invalidskim vozičkom, ki bo locirana pri igralih v mestnem parku in katere dobavo pričakujemo v kratkem.

Postavitev na Plevčkovem hribu je zaključena, odprtje pa bo danes, 21. oktobra, ob 16. uri, kamor ste prijazno vabljeni. Program prireditve pripravljajo učenci in učenke OŠ Tončke Čeč.

 

20. 10. 2015

Sabina Lokar, Dnevnik


Lepo pozdravljeni,


svet zavoda je izglasoval direktorja, vendar o imenu in podrobnostih molčijo. Prosim za vaš pogled na naslednje zadeve:

Ali boste glede imenovanja direktorja CSD Trbovlje sklicali korespondenčno sejo OS? Bo ta, glede na skrivnostno delovanje zavoda CSD Trbovlje, zaprta za javnost - torej ne bomo vedeli, o kateremu kandidatu se boste seznanili?

Kdaj se bodo sicer občinski svetniki seznanili z rezultati razpisa?

Kako sicer komentirate zelo skope informacije, ki jih svet zavoda (tudi tokrat) posreduje javnosti o svojem delu? Na novinarsko vprašanje, s čim je izbrani kandidat prepričal bolj kot drugi, denimo odgovarjajo le, da je “najbolj izpolnjeval razpisne pogoje”, kaj konkretno naj bi to pomenilo, pa ne želijo pojasniti.

Ali se bo občina zadovoljila s takšno utemeljitvijo oziroma kaj pričakujete od sveta zavoda in kaj nadalje od izbranega kandidata, ki bo vodil CSD Trbovlje?


Korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Trbovlje ne bo potrebna, saj bo 6. redna seja skladno s terminskim planom sklicana 16. novembra, na njej pa bomo med drugim obravnavali tudi predlog Sveta CSD. Seja ne bo zaprta za javnost, saj za to ni nobenega razloga. S strani CSD Trbovlje smo ravno danes prejeli zaprosilo za predhodno mnenje lokalne skupnosti, v katerem je navedeno, da je Svet zavoda CSD Trbovlje izmed prijavljenih kandidatov izbral za direktorja g. Roka Zupanca. Kandidat bo, tako kot je običajno ob vsakem razpisu, povabljen, da se predstavi Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo nato pripravila predlog mnenja za Občinski svet.

Kot rečeno, v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, imenuje in razrešuje direktorja svet zavoda s soglasjem ministra, po predhodnem mnenju organa lokalne skupnosti.

 

 

16. 10. 2015

Romana Beravs, radio Kum Aktual


Prosim za nekaj podatkov glede ceste Škofja riža- Završje
 
Kaj se je naredilo na 1,3 km dolgi trasi
Koliko so bila vredna dela
Kdo je bil izvajalec
 

Pogodbena vrednost sanacije lokalne ceste LC 423391 Škofja riža-Završje od km 1,179 do km 2,479 je 128.871,51 EUR z DDV.

Izvedlo se je:
odstranitev in odvoz na deponijo dotrajanega asfalta,
izdelava odvodnjavanja ceste (mulde, prepusti),
izdelava novega tampona,
izvedba asfaltne prevleke v debelini 7cm,
montaža jeklene varnostne ograje v dolžini 56 m.

Izvajalec je bilo podjetje AGM Nemec.


 

12. 10. 2015

Vasilij Krivec, Finance


 

Po telefonu ste mi našteli več projektov v obnovo oziroma izgradnjo športnih objektov. Jih lahko naštejete še enkrat?
Po kakšnih kriterijih se odločate tovrstne projekte?
Kako jih financirate?
Koliko ste investirali za te obnove?
Kaj so s tem pridobile ustanove v vaši občini in občani?
 

 

Občina Trbovlje je v preteklih letih vlagala v obnovo oz. izgradnjo športnih objektov, s čemer pa nadaljujemo tudi sedaj. Pred leti smo pri Osnovni šoli Tončke čeč zgradili novo telovadnico, skupaj z učilnicami, s čemer smo omogočili kvalitetno športno dejavnost otrok, mladine in v popoldanskem času tudi drugim interesnim skupinam. Vrednost investicije je znašala 1.440.600 €, financirali pa smo jo tudi s sofinancerskimi sredstvi Ministrstva za šolstvo in šport.

 

Investirali smo v kompletno obnovo centralnega nogometnega stadiona in atletske steze s tartanom. Travnata površina na nogometnem stadionu je bila slabe kvalitete, zato je bilo treniranje zelo otežkočeno. Tako smo položili umetno travo in uredili sistem odvodnjavanja s čemer smo omogočili kvalitetno vadbo vsem generacijam nogometašev, ki jih v naši dolini ni malo. Del nogometnega stadiona je tudi atletska steza, ki je bila pred obnovo v peščeni izvedbi. Izvedli smo preplastitev s tartansko prevleko, uredili sistem odvodnjavanja, s čemer smo vplivali na povečano interesno dejavnost rekreativnih tekačev in članov atlestkega kluba. Tudi v popoldanskem času je vse več ljudi pričelo uporabljati te površine za rekreacijo. Vrednost investicije v umetno travo je znašala 718.293 €, preplastitev atletske steze pa 155.305 €. Investiciji smo financirali deloma z lastnimi sredstvi, deloma pa s sredstvi Ministrstva za šolstvo in šport ter Fundacije za šport RS.

 

Zavod za šport Trbovlje se je tudi prijavil na Fundacijo za šport s programom Postavitev SWO-naprav (street workout – ulična vadba) na športnem parku Rudar Trbovlje. S postavitvijo naprav SWO v bližino nogometnega igrišča in atletske steze se bodo dodatne vadbene enote na športnem kompleksu še zgostile in bo ponudba za športnike še raznovrstnejša in privlačnejša. Vse naprave bodo opremljene s QR kodo.

S postavitvijo naprav za zunanjo vadbo pa nadaljujemo tudi na drugih lokacijah, tako bomo v letošnjem letu zaključili z investicijo v ureditev "Fitnesa na prostem", kjer bomo za 16.900 € postavili naprave za vadbo in predstavlja začetek ureditve širšega športno-rekreacijskega območja med občinama Trbovlje in Hrastnik. Za to investicijo smo se prijavili tudi na Fundacijo za športin prejeli odobrneih 6.900 €.

 

V sklopu Rekonstrukcije in energetske sanacije Osnovne šole Trbovlje, ki smo jo končali v lanskem letu, pa smo investirali v obnovo največje telovadnice v naši občini, kjer smo zamenjali parket, nabavili novo opremo in izvedli energetsko sanacijo. Celotna vrednost izvedenih del rekonstrukcije objekta  je znašala cca. 3 mio €, kar pa smo sofinancirali tudi s sredstvi Eko sklada RS in Evropskega kohezijskega sklada.

 

Odločanje o investicijah temelji na dotrajanosti objektov in na pomembnosti le-teh za vse generacije ljudi. Z investicijami želimo povečati privlačnost objektov za vsakdanjo uporabo in dolgoročno tudi znižati stroške obratovanja.

 

 

 

7. 10. 2015

Sabina Lokar, Dnevnik


 

Lepo pozdravljeni,

 

 

ker polletna realizacija sredstev za socialno varstvo kaže, da ste jih dobro predvideli, me zanima, ali morda obstaja potreba po še večjem fondu za ta namen:

 

1. Javna kuhinja dnevno poskrbi za 20 obrokov. Ali je to glede na interes med občani dovolj oziroma koliko obrokov bi še lahko razdelili dnevno in koliko več sredstev bi to zahtevalo? Kdo so sicer upravičenci do obroka v javni kuhinji?

 

2. Podobno je vprašanje glede kritja zdravstvenega zavarovanja. Ali je 324.000 evrov dovolj ali se je ta vsota morda med letom že spremenila? Je pričakovati, da se bo takšen trend nadaljeval tudi v prihodnjem oz. prihodnjih letih?

 

3. Za novorojence, Karitas in Rdeči križ je skupanj rezerviranih 29.000 evrov. Kako se sredstva delijo med omenjene upravičence? Ste morda že razmišljali, da bi za novorojence namesto paketov staršem pomagali s finančno pomočjo? Koliko je bilo čez leto več (če jih je bilo) prošenj za pomoč na Karitasu in Rdečemu križu, ali lahko vsi pomoči potrebni do nje tudi pridejo? Kako je urejen sistem pri Rdečekm križu, da ta za plače zaposlenih in materialne stroške dobi več kot za pomoč uporabnikom? Koliko je zaposlenih na RK Trbovlje in kaj sodi med materialne stroške?

 

4. Druge humanitarne organizacije prejmejo 17.784 evrov. Katere organizacije so to in ali ta znesek zadostuje za njihovo delo?

 

5. Kako bi sicer ocenili socialno stanje v občini Trbovlje, ali se trendi obračajo (na bolje ali slabše) oziroma kaj je pričakovati v prihodnje? Bo iz občinskega proračuna treba še več sredstev namenjati sociali? Bi morda trende lahko obrnile spodbude za podjetništvo in gospodarstvo? Koliko se sicer ti dve področji med sabo prepletata oziroma vplivata eno na drugo?

 

 

Ker polletna realizacija sredstev za socialno varstvo kaže, da ste jih dobro predvideli, me zanima, ali morda obstaja potreba po še večjem fondu za ta namen:

 

1. Javna kuhinja dnevno poskrbi za 20 obrokov. Ali je to glede na interes med občani dovolj oziroma koliko obrokov bi še lahko razdelili dnevno in koliko več sredstev bi to zahtevalo? Kdo so sicer upravičenci do obroka v javni kuhinji?

 

Ankete o interesu občanov za javno kuhinjo sicer nismo delali, vendar ob spremljanju delovanja le-te nismo zaznali želje občanov po bistvenem povečanju (cena obroka je 3,50 €, kar letno pomeni 1.278,00 € na upravičenca).

Upravičenost do obroka se ugotavlja na osnovi dohodkov, socialnih in drugih razmer upravičenca.   


 

 

2. Podobno je vprašanje glede kritja zdravstvenega zavarovanja. Ali je 324.000 evrov dovolj ali se je ta vsota morda med letom že spremenila? Je pričakovati, da se bo takšen trend nadaljeval tudi v prihodnjem oz. prihodnjih letih?

 

Pri načrtovanju sredstev za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom je treba povedati, da na število upravičencev občina nima vpliva. Le-ti pridobijo pravico do plačila na  pristojnem centru za socialno delo, občina pa je po zakonu zavezanka za plačilo. Za leto 2015 smo načrtovali 300.000,00 €, s prvim rebalansom smo postavko zvišali na 324.000,00 €, pričakovati pa je, da bo do konca leta znesek narastel na 327.000,00 €.

Glede trendov pa lahko podamo kar podatke za pretekla leta, za naprej pa je odvisno od veliko dejavnikov, ki so tesno povezani z zaposlovanjem, z morebitnimi spremembami socialne zakonodaje itd.


 

Ves čas pa opozarjamo državo oz. pristojne v vladni ekipi, ki se pogaja o povprečnini z občinami na OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV in na povečevanje te postavke, ki jo mora plačevati občina: v letu 2014 je prišlo do novega tolmačenja sicer nespremenjenega člena glede OZZ - prej je bila do OZZ upravičena oseba - VLAGATELJ vloge pri CSD, ki je izpolnjevala zakonske pogoje za pridobitev denarno socialne pomoči in ni bila zavarovana iz drugega naslova, od novega tolmačenja dalje pa zakonec/partner ne more biti več zavarovan po vlagatelju, pač pa kot družinski član, kar dodatno bremeni občinske proračune. Sredstva za OZZ so v porastu (leto 2012 - 210.890,00 €, leto 2013 - 238.260,00 €, leto 2014 - 304.000,00 €, prvo polletje 2015 - 160.500,00 €).

 

 

2005
    

2006
    

2007
    

2008
    

2009
    

2010
    

2011
    

2012
    

2013
    

2014
    

Plan 2015

235.353
    

252.341
    

205.178
    

207.582
    

131.299
    

87.430
    

90.926
    

204.515
    

234.625
    

300.945
    

324.000

 

 

3. Za novorojence, Karitas in Rdeči križ je skupaj rezerviranih 29.000 evrov. Kako se sredstva delijo med omenjene upravičence? Ste morda že razmišljali, da bi za novorojence namesto paketov staršem pomagali s finančno pomočjo? Koliko je bilo čez leto več (če jih je bilo) prošenj za pomoč na Karitasu in Rdečemu križu, ali lahko vsi pomoči potrebni do nje tudi pridejo? Kako je urejen sistem pri Rdečem križu, da ta za plače zaposlenih in materialne stroške dobi več kot za pomoč uporabnikom? Koliko je zaposlenih na RK Trbovlje in kaj sodi med materialne stroške?

 

Letošnji način obdarovanja novorojenčkov je že spremenjen. Občina se je odločila za obdaritev z darilnimi boni dveh otroških trgovin, Pikapolonice in Baby centra. Polega tega pa staršem podarimo še koledar, katerega avtor je naš občan in prvojunijski nagrajenec g. Jože Ovnik. Ob sami predaji darila pa priredimo slavnostni sprejem pri županji. Letos sta bila že dva, tretji sprejem pa bo v mesecu decembru.


V letošnjem letu je bilo na OZ Rdečega križa Trbovlje v primerjavi z lanskim letom  za 10 % več prošenj za pomoč. Lansko leto so v povprečju pomagali 2000 občanom; pomoč pa lahko dobijo vsi, ki jo potrebujejo in se obrnejo na OZ RKT ali Karitas. Seveda gre za različne oblike pomoči – hrana, oblačila, šolske potrebščine, letovanja, delna poplačila položnic za najemnine, elektriko, komunalne storitve itd.

 


Ugotovitev, da je za plače in materialne stroške namenjenih več sredstev kot za pomoči je napačna. Iz proračuna občina zagotavlja sredstva za plače 2 zaposlenih in materialne stroške (električna energija, komunalne storitve, telefon, pisarniški material) iz ene postavke, sredstva za pomoči občanom so zajeta v drugi proračunski postavki. Plača za tretjo zaposleno je pridobljena iz naslova lastnih sredstev. Rdeči križ namreč pridobi sredstva in pomoč tudi iz drugih virov.  Iz naslova svoje dejavnosti - tečaji prve pomoči, sredstva iz različnih dobrodelnih akcij in prireditev, itd. – OZ RKT nameni za pomoč občanom, vsak dan razdeli viške hrane iz trgovin 50-60 občanom (mesečna vrednost teh viškov je 3.500 €), ne gre pozabiti tudi na delo RK z mladimi, z ekipami prve pomoči, pomoči starejšim, psihosocialne pomoči, itd..         

 

4. Druge humanitarne organizacije prejmejo 17.784 evrov. Katere organizacije so to in ali ta znesek zadostuje za njihovo delo?

 

Po letošnjem javnem razpisu so sredstva prejela društva iz spodnje razpredelnice. Seveda sredstva ne zadoščajo za njihovo delo, vendar tudi ustanovljena niso s strani občine in ni dolžnost občine, da jih v celoti financira, pač pa da delovanje različnih društev spodbuja in tudi delno, v skladu s predpisi, sofinancira. Sicer pa se invalidske in humanitarne organizacije financirajo delno tudi iz sredstev FIHA, donatorskih, sponzorskih in lastnih sredstev.

 

JR 2015 - INVALIDSKE IN HUMANITARNE ORGANIZACIJE

Društvo osteoporoze Trbovlje

Društvo vojnih invalidov Zasavje

Društvo invalidov Trbovlje

Društvo diabetikov Trbovlje

Društvo hrbteničarjev Zasavje Trbovlje

Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjami v duš. Razvoju

Društvo za avtizem DAN

Društvo ledvičnih bolnikov Zasavje

Društvo upokojencev Trbovlje

Župnijska Karitas Trbovlje

Medgeneracijsko društvo Upanje Trbovlje

Slovensko društvo za celiakijo - podružnica Ljubljana

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana

Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije Ljubljana

Združenje multiple skleroze Slovenije - Kamniško zasavska podružnica

Društvo zaupni telefon Samarijan

Društvo za zdravilne rastline Zasavje

Ozara Slovenija - nacionalno združenje za kakovost življenja

Društvo psoriatikov Slovenije - podružnica Zasavje

Slovensko društvo transplant

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

Zasavsko društvo za cerebralno paralizo

Klub brigadirjev Zasavja

Jonatan prijatelj - Društvo staršev otrok z rakom

ŠENT - slovensko združenje za duševno zdravje

Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana

Ustanova Mali vitez

Društvo za pomoč po nezgodni poškodbi glave VITA

YHD - društvo za teorijo in kulturo hendikepa
 

5. Kako bi sicer ocenili socialno stanje v občini Trbovlje, ali se trendi obračajo (na bolje ali slabše) oziroma kaj je pričakovati v prihodnje? Bo iz občinskega proračuna treba še več sredstev namenjati sociali? Bi morda trende lahko obrnile spodbude za podjetništvo in gospodarstvo? Koliko se sicer ti dve področji med sabo prepletata oziroma vplivata eno na drugo?

 

Glede na splošno znano dejstvo o že sedemletni finančni krizi, o mačehovskem odnosu države do lokalnih skupnosti, ob vse večji stopnji registrirane brezposelnosti, zapiranju in propadanju podjetij v naši občini, ob vse večjem številu prejemnikov denarno socialne pomoči in s tem povezanih socialnih transferjih, ki pa jih mora kriti v veliki meri kriti občina, čeprav na odločitve nima vpliva, bi težko govorili o še slabšem stanju. Vseskozi na različne načine opozarjamo predvsem pristojne v državi na ukrepe, ki bi razbremenili občinske proračune socialnih transferjev ipd.

 

V zadnjih letih je v vsakoletnem proračunu potrebno nameniti več sredstev za socialne transferje. V letošnjem letu je le-teh že za 3,5 mio €, beležimo vsakoletno cca. 5% rast. Spodbude za podjetništvo in gospodarstvo, ki jih namenja Občina iz svojega proračuna so seveda dobrodošle in koristne za obstoječa in novonastala podjetja v naši občini, ter spodbuda samozaposlovanju in zaposlovanju. Ne moremo pa reči, da bomo s temi spodbudami lahko bistveno pripomogli k izboljšanju socialnega stanja v naši občini. Spodbude Občine so le kamenček v celotnem mozaiku, ki je potreben za izboljšanje socialnega stanja v naši občini.


   

 

8. 10. 2015

Mateja Leskovšek, Radio Kum Aktual


Prosim za odgovore na naslednji vprašanji:

 

-          Napovedali ste, da bo fitnes na prostem na Kipah, ki ga bo uredila občina, postavljen do konca septembra. Ker ga še ni, me zanima, do kdaj bo oz. kaj se trenutno dogaja na projektu?

-          Glede Tereznčana: teden dni je odkar je začel poskusno voziti. Zanima me, koliko ljudi se je peljalo z njim v teh prvih vožnjah; torej, kakšno je zanimanje. Zanima me pa tudi, kakšen je vložek občine – koliko ste odšteli za pripravo proge – table, podesti, ipd.

 

Po terminskem planu bi moral biti fitnes na Kipah dokončan do konca septembra, vendar nas je izvajalec 30. 9. 2015 obvestil o zapletih z dobavo opreme in zamudo za tri tedne. Trenutno smo se dogovorili za postavitev klopi in košev za odpadke ter za postavitev razsvetljave.   

 

3. 10 se je s "terezn'čanom" peljalo 27 potnikov, 5.10.  28 potnikov in 7.10. 25 potnikov. Za podeste smo namenili 2.873,10 EUR z DDV, za table pa 1.362,82 EUR z DDV.


 

8. 10. 2015

Urša Kmetec, ZON


 

Pozdravljeni,

 

prosim za kratko informacijo o igralih na Plevčkovem hribu za Zasavske onlajn novice.

Občina jih je postavila v sodelovanju s KS Center, v proračunu je bilo za igrala namenjenih 10.000 evrov. Lahko v prispevku napišem ta znesek?

 

Postavili so jih v podjetju Eco Play.

 

Kateri starostni skupini otrok so namenjeni?

 

Je postavitev igral zaključena oziroma kdaj bo?

 

 

Za tekoče vzdrževanje igral in igriščje v proračunu občine namenjenih 8.000 EUR. Od tega so sredstva namenjena za glavni letni pregled in funkcionalne preglede igral na otroških igriščih, za material za popravia na igriščih, za položitev podlog in verig s sedeži gugalnic (na Trg revolucije 16) ter za ograjo na otroškem igrišču na Trgu svobode.

 

Za nakup igral pa je v proračunu  8.000 EUR, od tega za igralo  s podlogo na Plevčkovem hribu cca. 4.000,00 EUR. Igralo je namenjeno otrokom od 5. leta dalje.

 

Postavitev je načeloma zaključena, odprtje pa skupaj s KS center načrtujemo 21. oktobra, ob 16. uri, kamor boste tudi vabljeni. Program prireditve pripravljajo učenci in učenke OŠ Tončke Čeč.

 

Povemo pa lahko tudi to, da imamo načrtovanih še cca. 3.400 EUR za  gugalnico za osebe z invalidskim vozičkom, ki bo locirana pri igralih v mestnem parku in katere dobavo pričakujemo v kratkem.


 

30. 9. 2015

Urša Kmetec, ZON


1. Kolikšen naj bi bil minimalni promet oz. cca koliko kart bi v poskusnem obdobju morali prodati, da se bo občina odločila subvencionirati 'Terezen'čana tudi v letu 2016? Obstaja o tem, kakšna študija?

2. Kolikšna je višina subvencije Integralu Zagorje za tri poskusne mesece vožnje 'Terezen'čana'?

3. Kdo je projektiral začasna avtobusna postajališča, je lokacijo določila direkcija RS za infrastrukturo ali občina?

4. Nekatera avtobusna postajališča, npr. pri muzeju, bodo v bistvu na vozišču. Ali pričakujete gnečo oziroma zastoje na cesti ob postanku avtobusa (izstop, vstop, plačilo)?

5. Kako uspešna je bila testna vožnja na dan mobilnosti?

 

1. Uvedbo linije "terezn'čan" ni narekovala študija, ampak potrebe občanov, saj v veliki meri pokriva potrebe starejših občanov za vožnjo z mestnim prometom. V letošnjem letu je "terezn'čan" uveden poskusno, rezultati treh mesecev, tako številčni kot finančni, pa bodo osnova za razmislek in odločitev o redni liniji.
2. V drugem predlogu rebalansa proračuna za leto 2015 je za linijo "terezn'čan" načrtovanih 4.300 evrov, višina prispevka občine bo zmanjšana za znesek voznin.

3. Začasna avtobusna postajališča niso bila projektirana ampak so bila določena na osnovi ogleda Prometne komisije Občine Trbovlje. DRSI tukaj ne igra nobene vloge, saj gre za lokalne ceste.

4. Gneče ne pričakujemo.

5. Na Dan mobilnosti se je sicer s "tereznčanom" peljalo manjše število občanov, a načrtujemo in predvidevamo, da se bo glede na urejena postajališča, napisane vozne rede in table število občanov, ki bodo koristili prevoz, povečalo. Kot vsaka stvar, tudi ta potrebuje svoj čas. Prvi odzivi ljudi pa so zelo pozitivni.

 

 

28. 9. 2015

Polona Malovrh, DELO


glede na zadje podatke o KD Svovobdi in Partizanu prosim županjo za odgovor: ali je morda v katerem od teh primerov razmišljala, da bi dolg krili iz občinskega proračuna - kakor ga je občina MCT-ju? Če je odgovor negativen, me zanima še razlog.


KD Svoboda ima zapadle obveznosti v višini 14.789,00 EUR (za leto 2014 znesek 6.524,53 EUR in za leto 2015 znesek 8.264,63 EUR). V letošnjem letu so poravnali samo izvršilni predlog, tekočih obveznosti pa ne poravnavajo. S predsednikom društva g. Lindičem so dogovorjeni, da po svojih finančnih zmožnostih poravnajo čim več dolga do decembra 2015, po tem datumu pa se bodo dogovarjali za naprej (predstavljen jimm je bil plan prilivov in odlivov za leto 2015).

Zveza športnih društvih Partizan ima zapadle obveznosti v višini 34.644,77 EUR (na tožbi znesek 25.556,43 EUR, kar predstavlja glavnico brez zamudnih obresti in sodnih stroškov – terjatev je zavarovana s hipoteko in za leto 2015 znesek 9.088,34 EUR). Svojih obveznosti tudi ti ne poravnavajo. Vendar pa so v letošnjem letu pristopili k znižanju fiksnih stroškov (priključna moč pri elektriki in ogrevanju, zmanjšanje zabojnikov za smeti). Društvo se zelo prizadeva da bi v svoje prostore dajalo v najem – trenutno potekajo pogovori s tremi kandidati. Tudi pri njih bodo počakali do decembra 2015 v primeru da bodo kaj poravnali.

V kolikor ne bodo prejeli v obeh primerih vsaj delnega plačila do decembra 2015 bodo zoper oba vložili na sodišče izvršilni predlog z zaznambo na nepremičnini.

 

Društvi Partizan in Svoboda sta samostojni pravni osebi, katerih občina ni (so)ustanoviteljica in njun dolg izhaja iz opravljanja njunih dejavnosti oz. iz naslova komunalnih storitev.


Pri MCT-ju pa gre za projekt, sofinanciran iz državnih sredstev. Ustanoviteljica MCT-ja je Občina Trbovlje, ki je tudi sicer zagotovila sofinancerska sredstva za izvedbo investicije.


 

18. 9. 2015

Polona Malovrh, DELO


- Kaj je bilo podlaga njeni odločitvi, da iz proračuna krije dolg javnega zavoda, ki  je neupravičeno uveljavljal za 29.418 evrov izdatkov?
-  TIk pred novo ogrevalno sezono smo. Zato me zanima tudi, kako se  je razpletla zadeva s KD Svoboda in s Partizanom. Ali je občina krila tudi 3400 € dolga KD Svoboda do Komunale? Kako? Koliko dolga še ima KD zdaj, na pragu nove sezone, iz tega naslova?
- Kdo in kako je kril 35.000 € dolga Partizana do Komunale? Koliko dolga še ima Partizan zdaj, na pragu nove sezone do Komunale?
- Po katerih merilih se je županja za pomoč odločala v teh dveh primerih (Svoboda. Partizan) - če je pomoč bila realizirana, seveda?
 

Glede dolžnikov, o katerih sprašujete, smo dobili pojasnilo s strani upnika, JP Komunala Trbovlje in sicer:

KD Svoboda ima zapadle obveznosti v višini 14.789,00 EUR (za leto 2014 znesek 6.524,53 EUR in za leto 2015 znesek 8.264,63 EUR). V letošnjem letu so poravnali samo izvršilni predlog, tekočih obveznosti pa ne poravnavajo. S predsednikom društva g. Lindičem so dogovorjeni, da po svojih finančnih zmožnostih poravnajo čim več dolga do decembra 2015, po tem datumu pa se bodo dogovarjali za naprej (predstavljen jimm je bil plan prilivov in odlivov za leto 2015).

Zveza športnih društvih Partizan ima zapadle obveznosti  v višini 34.644,77 EUR (na tožbi znesek 25.556,43 EUR, kar predstavlja glavnico brez zamudnih obresti in sodnih stroškov – terjatev je zavarovana s hipoteko in za leto 2015 znesek 9.088,34 EUR). Svojih obveznosti tudi ti ne poravnavajo. Vendar pa so v letošnjem letu pristopili k znižanju fiksnih stroškov (priključna moč pri elektriki in ogrevanju, zmanjšanje zabojnikov za smeti). Društvo se zelo prizadeva da bi v svoje prostore dajalo v najem – trenutno potekajo pogovori s tremi kandidati. Tudi pri njih bodo počakali do decembra 2015 v primeru da bodo kaj poravnali.

V kolikor ne bodo prejeli v obeh primerih vsaj delnega plačila do decembra 2015 bodo zoper oba vložili na sodišče izvršilni predlog z zaznambo na nepremičnini.
 


 

17. 9. 2015

Lucija Cestnik, Radio Kum Aktual


 

Spoštovani,

na Ministrstvu za notranje zadeve so pripravili seznam lokacij, ki jih bodo uporabili v primeru prihoda večjega števila migrantov. Med nepremičninami, ki bi ji lahko uporabili, a so vredne obnove, je tudi Samski dom Trbovlje. Zanima me, ali ste s tem seznanjeni? Koliko beguncev bi lahko sprejeli v samskem domu? Kdaj bo znano ali begunci pridejo v Trbovlje? Na pobudo koga je bil predlagan samski dom?

 


O tem nismo seznanjeni, te nepremičnine mi nismo javili ministrstvu in smo bili o tem seznanjeni preko seznama MNZ-ja, ki je nepremičnino opredelil kot pogojno uporabno za večje število migrantov in tudi mi od ministrstva zahtevamo odgovore, kako se je ta nepremičnina znašla na seznamu. Samski dom je neprimeren za namestitev ljudi. Poleg tega imajo na MNZ-ju stališče, da so veliko bolj primerne nepremičnine v obmejnih občinah, saj se bodo migranti ustavljali v teh občinah.

Na Občini Trbovlje veliko proračunskih sredstev namenjamo za socialne transfere, vedno smo imeli tudi občutek in posluh za humanitarne akcije in smo v njeh velikokrat tudi sodelovali. V naši občini imamo visoko stopnjo brezposelnosti in veliko občanov, ki potrebujejo našo pomoč, in jim jo tudi, po svojih zmožnostih, zakonskih zahtevah in tudi z dobro voljo, nudimo.

 

 

15. 9. 2015

Romana Beravs, Radio Kum Aktual


Retje razsvetljava ; koliko vredna naložba oz. koliko razsvetljava in koliko asfalt

 

Naselje Retje nad Trbovljami so dolga leta razsvetljevale le tri svetilke, ki so bile nameščene na drogove nizkonapetostnih vodov. V začetku junija je Občina Trbovlje začela izvedbo javne razsvetljave v dolžini 442 metrov kabelske kanalizacije s štirinajstimi svetilkami. Ob tem smo asfaltirali tudi makadamsko pot.

 

Vrednost javne razsvetljave je bila 22.000 evrov (investitor občina, izvajalec Javna razsvetljava d.o.o.), za asfaltiranje pa 7.000 evrov (investitor KS Alojz Hohkraut, izvajalec del AGM Nemec d.o.o.).


 

9. 9. 2015

 

Lucija Cestnik, Radio Kum Aktual


 

do kdaj bodo potekala dela na Trim stezi v Trbovljah in kaj se sploh izvaja. Po besedah direktorja Zavoda za šport, so dela v pristojnosti občine.

Torej, kdaj bo Trim steza spet v obratovanju? Koliko denarja boste namenili za obnovo, sanacijo?

 

Prejeli smo dve odločbi Zavoda za gozdove z okvirno 150 m3 dreves za posek, zaradi širitve lubadarja pa je v pripravi odločba še za dodatnih 300 m3 lesa.

 

 

7. 9. 2015

Lucija Cestnik, Radio Kum Aktual


dve novinarski vprašanji imam.

1. Kdaj bo novo otroško igrišče pri OŠ Tončke Čeč, imate mogoče že kakšne fotografije? Zakaj odločitev za novo igrišče?


2. Potem, ko so bile na Ulici Salalumines odstranjene kante za smeti iz otočka in postavljene na parkirna mesta zaradi nepreglednosti in ker so ovirale promet, so sedaj na isti prostor postavili velika korita. Zanima me zakaj, kaj bo v njih in kdaj se bo otoček do konca uredil.
 

1. Novo otroško igrišče na spodnjem delu parka "Plevčkov hrib" bodo postavljena v začetku oktobra. Postavitev igral je plod dolgoletnih prizadevanj krajanov, saj je otroških igrišč v spodnjem delu Trbovelj malo. O odprtju vas bomo pravočasno obvestili.

 

2. V koritih bo v kratkem zasajeno nizko rastje, ki ne bo oviralo pogleda.


 

Še eno vprašanje, podobna korita so nameščena tudi med Bolnico in ZD Trbovlje. Zanima me, zakaj se tako pogosto postavljajo in koliko so stala, ter ali so predvidnea še na kakšni drugi lokaciji.
 

Pri ZD so bila korita nameščena zaradi zagotovitve prometne varnosti (da se onemogoči parkiranje na nedovoljenem prostoru), korita so stala 1.388,36 EUR z DDV, dodatna korita zaenkrat niso predvidena.

 

 

31. 8. 2015

Karmen Štrancar Rajevec, Radio Slovenija


 

Ali so morda v  vaši občini poleg ob subvencioniranih javnih del preko Zavoda za zaposlovanje tudi taka, ki jih občina plačuje  v 100 odstotkih?

Podatek potrebujem pri oblikovanju prispevka za informativni program RA SLO.

 

 

Preko javnih del sofinanciramo največ 15%.

 

13. 8. 2015

Mateja Leskovšek, Radio Kum Aktual


Zanima me, kako je s projektom fitnesa na prostem na Kipah. Je še predviden? Je občina s projektom kandidirala za denar na katerem od razpisov?

 

 

"Za Fitnes na Kipah je Občina kandidirala na javnem razpisu Fundacije za šport za nepovratna sredstva. Dne 7.8. smo prejeli pozitivno odločbo za sofinanciranje v višini 6.930 €. Občina je v postopku zbiranja ponudb za dobavitelja opreme za fitnes naprave. Skupaj z RTH d.o.o.  pa se dogovarjamo za ureditev okolice. Izvedba je predvidena do konca meseca septembra."

 

 

15. 6. 2015

Polona Malovrh, DELO


Katere posege vse ste (če ste) zahtevali
od izvajalca po odvozu hlodovine; ali drugače: katera dela vse bo
izvajalec izvedel ob cesti oz. nad/pod njo (mislim na ograje, mreže ...)?

 

Občina Trbovlje je z izvajalcem in lastnikom zemljišča pred posegom sklenila Sporazum o določitvi pravic in obveznosti v zvezi z sečnjo v k.o. Dobovec. Na podlagi tega sporazuma sta se investitorja posega - sečnje zavezala, da bosta pogodbo z izvajalcem vnesla določilo, po katerem bo izvajalec dolžan na lastne stroške sanirati morebitne poškodbe cestišča zadevne lokalne ceste, ki bi nastale v posledici strokovnih napak pri izvrševanju zadevnih gozdarskih del in tudi v posledici višje sile, ki izvira iz same dejavnosti opravljanja gozdarskih del (morebitni zdrsi hlodovine itd.) Glede stanja ceste je bil pred posegom opravljen monitoring ceste in vse poškodbe cestišča, ki so nastale med sečnjo bodo sanirane na stroške izvajalca.

V drugem delu vprašanja navajate montažo dodatnih varovalnih ograj in mrež.
Na LC Dobovec, kakor tudi na vseh drugih lokalnih cestah mora Občina zagotavljati varnost. V primeru, da bo strokovno mnenje pristojnih, da je potrebno postaviti kakšno dodatno varovalno ograjo ali mrežo bomo to seveda storili, vendar zaenkrat potreb po dodatni zaščiti (mreže, ograje ...) ni.

 

22. 4. 2015

Polona Malovrh, DELO


 

Spoštovani,

za Delo pripravljam prispevek o samskem domu SGP Zasavje, v zvezi s katerim sem dobila neuraden namig, da je kupec že vnaprej znan in da gre pri prodaji zgolj za vračanje uslug iz predvolilnega časa.

Namige, ki ste jih pridobili so neresnični. Ne gre za nikakršno vračanje uslug iz predvolilnega časa, saj je nakup samskega doma dostopen vsem pod enakimi pogoji. Občina Trbovlje si prizadeva najti kupca, saj "dom" predstavlja velik strošek, ki si ga Občina Trbovlje v naslednjih letih ne more privoščiti. Le upamo lahko, da bomo našli kupca in nikakor si ne želimo negativne publicitete v zvezi s prodajo. Objekt smo pregledali z vseh vidikov in Občina kot dober gospodar se v tem trenutku nikakor ne bi odločila za nakup. Moramo pa se zavedati dejstva, da Občina trenutno nastopa v vlogi prodajalca in v trenutku postopka prodaje bomo morebitnemu kupcu predstavili realno sliko nepremičnine, a kot dober gospodar iskali predvsem pozitivne lastnosti, saj bomo le na takšen način našli morebitnega kupca in dosegli pričakovano kupnino.


Kaj pravite na špekulacije, da naj bi bila kupec doma družba Naše okolje?

Na špekulacije žal ne moremo odgovarjati. Sicer pa je odpiranje ponudb javno, zato lahko pridete tudi sami prihodnjič preveriti, ali so kuverte pred odbiranjem zapečatene, kako se jih v prisotnosti vseh, ki želijo prisostvovati odpiranju, tudi odpre in razgrne ponudbe pred vsemi. Zato ne razumemo, kako se lahko sploh v kakršnem koli primeru (tudi prodaje doma) govori o vnaprej znanem kupcu oz. tistemu, ki je izbran na razpisu. Vljudno vabljeni, da se nam prihodnjič pri odpiranju tudi sami pridružite.

Ali je res nedavno bila izbrana tudi za vzdrževanje občinskih stanovanj?

Postopek izbire izvajalca za investicijsko vzdrževanje je v fazi izbire in izvajalec še ni izbran.


Zanima me, koliko je bilo vseh ponudnikov, kolikšne so bile ponudbe, koliko je stanovanj in koliko je letno vreden ta posel?

Na razpis se je prijavilo 7 ponudnikov. Glede vrednosti posamezne ponudbe vam informacije v tem trenutne žal ne moremo podati, saj je postopek v teku. Občina ima v lasti 575 stanovanj. Razpis je za dela v vrednosti 340.000,00 EUR.

Na koliko ocenjujete vlaganja v Bevško?
In še to: omenjate osnovne bivanjske pogoje. Kaj vse boste uredili oz. kaj vse v Bevškem manjka do osnovnih bivanjskih pogojev?


Vlaganja v Bevško ocenjujemo na cca. 50,000 EUR, a to je okvirna vrednost, saj je natančen popis investicijskih vlaganj še v izdelavi. Gre za najnujnejša dela, kot so obnova štirih sob, hodnika, sanitarij, obnova ogrevanja, elektro instalacij ter zunanje meteorne in fekalne kanalizacije.
 


1. 4. 2015

Polona Malovrh, DELO


- Ali je že znana nova direktorica občinske uprave?
- Če je, me zanima ime (neur. gospa Poznič) in kdaj nastopi mandat?
- S čim je najbolj prepričala županjo, da je najboljša kandidatka?

- Direktorica je že znana.
- Za direktorico je bila izbrana Urša Poznič Goršek. Mandat nastopi po dokončnosti sklepov o izbiri oz. neizbiri.
- Izbrana je bila na podlagi izbirnega postopka, ki ga je vodila natečajna komisija, v katerem je zbrala največ točk glede na ostale kandidate.

 

 

 

DELO, 4. 2. 2015
 
Vprašanje: Županja je danes za Dnevnik izjavila, da se strinja s ponovitvijo razpisa za direktorja ZD. Zanima me, zakaj Jani Žlak ni dovolj dober kandidat? 
 
Odgovor: Strokovni svet zavoda je izdal negativno mnenje k imenovanju g. Janija Žlaka in ga ocenil kot neprimernega kandidata. Po pogovoru s predstavnikom strokovnega sveta in po pogovoru s predstavnicama občine, ki sta bili prisotni na predstavitvi kandidatov, je županja podprla mnenje strokovnega sveta.
 
 
DELO, 4. 2. 2015
 
Vprašanje: Zakaj občina še do danes ni poskrbela, da se končno sestane in konstituira svet zavoda Delavski dom?
 
Odgovor: Občinski svet Občine Trbovlje je na svoji seji dne 14.4.2014 imenoval štiri predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda Delavski dom Trbovlje. Staremu svetu zavoda je potekel mandat 8.12.2014. 18. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za kulturo Delavski Dom Trbovlje določa, da prvo sejo sveta skliče župan najkasneje dvajset dni potem, ko je znana celotna nova sestava sveta. 9. člen Poslovnika Sveta javnega zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje pa določa, da za pripravo in sklic prve seje sveta zavoda skrbi župan, ob pomoči dotedanjega predsednika sveta zavoda in direktorja zavoda. Skladno z navodilom županje smo Delavski dom Trbovlje prosili, da nam sporoči celotno sestavo sveta zavoda, da bi se lahko dogovorili o sklicu konstitutivne seje sveta zavoda oz. nadaljnjih postopkih.
Celotno sestavo sveta so nam sporočili šele 27. januarja. Seja sveta je sklicana za 17. februarja. Želeli smo ga sklicati že prihodnji teden, a je vodstvo delavskega doma prosilo, če lahko zadevo za en teden prestavimo. Zakaj je temu tako, pojasnjuje direktor Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje, Zoran Poznič:
"Staremu Svetu Zavoda Delavski dom Trbovlje je mandat potekel 8.12.2014. Štirje člani Sveta ki ji delegira Občina, so bili znani 14.4.2014. Dva člana Sveta zavoda, ki jih delegirajo krajevne skupnosti sta bila znana 8.8.2014. Čan Sveta zavoda iz kolektiva DDT, je bil znan 27.1.2015. Poslovnik Sveta javnega zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje, določa da se prva seja skliče 20 dni po informacijah o imenih vseh članov Sveta. Zaradi različnih delovnih obveznosti novih članov Sveta, je bila prva seja Sveta prestavljena iz 13. februarja (županjin predlog) na 17. februar ob 13. uri."   
 
 
ZON – Zasavske onlajn nuvice, 2. 2. 2015
 
Še nekaj podvprašanj:
Koliko vozilom bo naprava GPS vstavljena in torej tudi, koliko vozil ima občina Trbovlje (so vključena vozila komunale ipd.)?
 
Naprava GPS bo nameščena v tri službena vozila, ki so največ v uporabi in v eno vozilo, ki ga uporablja MIR. JP Komunala ima svoj pravilnik o uporabi službenih vozil, ki prav tako vključuje možnost nameščanja GPS naprav in po naših podatkih jih imajo nameščene v nekaterih svojih avtomobilih. 
 
 
Ali beležite kakšno krajo občinskega vozila v zadnjih 10 letih?
 
Kraje sicer ne beležimo, beležimo pa čedalje večje število pojavov vandalizma na lastnini Občine Trbovlje.
 
 
Koliko prometnih nesreč ste imeli v zadnjem letu na službenih vozilih? Kakšna, ki je bila II ali III. kategorije?
 
V zadnjem letu ni bilo prometne nesreče. 
 
Ali ste pripravili kakšne izračune, koliko boste z boljšim izkoristkom vozil in manjšo porabo goriva privarčevali na letni ravni?
 
Glede na težnje k elektronskemu poslovanju na vseh področjih, smo se tudi glede potnih nalogov odločili za posodobitev. V prihodnjih treh mesecih bomo spremljali podatke, ki jih omogoča ta program in na osnovi primerjave s preteklim obdobjem, ocenili prihranke in izboljšanje. V kolikor bi se po določenem obdobju morda izkazalo, da prihrankov ni, lahko naprave odstranimo. 

Koliko vozilom bo naprava GPS vstavljena in torej tudi, koliko vozil ima občina Trbovlje (so vključena vozila komunale ipd.)?

Naprava GPS bo nameščena v tri službena vozila, ki so največ v uporabi in v eno vozilo, ki ga uporablja MIR. JP Komunala ima svoj pravilnik o uporabi službenih vozil, ki prav tako vključuje možnost nameščanja GPS naprav in po naših podatkih jih imajo nameščene v nekaterih svojih avtomobilih.


Ali beležite kakšno krajo občinskega vozila v zadnjih 10 letih?

Kraje sicer ne beležimo, beležimo pa čedalje večje število pojavov vandalizma na lastnini Občine Trbovlje.


Koliko prometnih nesreč ste imeli v zadnjem letu na službenih vozilih? Kakšna, ki je bila II ali III. kategorije?

V zadnjem letu ni bilo prometne nesreče.

Ali ste pripravili kakšne izračune, koliko boste z boljšim izkoristkom vozil in manjšo porabo goriva privarčevali na letni ravni?

Glede na težnje k elektronskemu poslovanju na vseh področjih, smo se tudi glede potnih nalogov odločili za posodobitev. V prihodnjih treh mesecih bomo spremljali podatke, ki jih omogoča ta program in na osnovi primerjave s preteklim obdobjem, ocenili prihranke in izboljšanje. V kolikor bi se po določenem obdobju morda izkazalo, da prihrankov ni, lahko naprave odstranimo.  

 

ZON – Zasavske onlajn nuvice, 30. 1. 2015

Vprašanje: Občani nas sprašujejo, ali bo občina vgradila GPS naprave v službena vozila?

Če ja, zakaj in kolikšen bo strošek?

 

Odgovor: Občina Trbovlje je decembra 2014 sprejela Pravilnik o uporabi službenih vozil, v katerem je med drugim tudi določilo, da so lahko vsa službena vozila Občine Trbovlje opremljena s satelitskim sistemom za sledenje vozil (v nadaljevanju GPS sistem). GPS sistem za sledenje vozil omogoča spremljanje lokacije vozila.

Razlogi oziroma cilji vgradnje GPS sistema v službena vozila Občine Trbovlje so naslednji:

-     zaščita pred protipravnim odvzemom motornega vozila,

-     določitev lokacije vozila v primeru prometne nesreče,

-     možnosti varčevanja z gorivom,

-     povečanja produktivnost in izkoristka voznega parka,

-     učinkovite izrabe resursov,

-     analize poročil,

-     optimizacije delovnega časa,

-     prikaza prevoženih km vozil,

-     prikaza časa vožnje vozil.

 

 

Podatki GPS sistema se lahko uporabijo tudi v primeru, če so podani razlogi za sum, da je bilo vozilo uporabljeno v nasprotju z določbami pravilnika in drugih predpisov. Sistem torej omogoča lažje načrtovanje uporabe službenih vozil oziroma njihovo varčno uporabo kot tudi učinkovitost delovanja uslužbencev. Poleg tega sistem omogoča elektronsko pripravo potnih nalogov. Strošek najema znaša 18 evrov za eno vozilo.

 

ZON – Zasavske onlajn nuvice, 27. 1. 2015

delam čalnek o spomeniku na Trgu revolucije. 

Zanima me naslednje:
- lahko županja potrdi, da potekajo dogovori, kaj bodo naredili s spomenikom
- kaj bi bilo po njeno najbolje
- kdaj naj bi ga restavrirali, če sploh.

 

 

Odgovor: Da, dogovori potekajo.
Najboljše bi bilo, da se poišče rešitev, s katero bo tem spomeniku dana veljava, kot si jo zasluži, da se prepreči njegovo propadanje in da ta del Trbovelj pridobi neko dodano vrednost. Trenutno smo pri prvem koraku in to je, da z avtorji oz. lastniki avtorskih pravic in arhitekti preverimo, katere lokacije bi bile sploh primerne za morebitno prestavitev. Poskušali bomo poiskati takšno možnost, ki bo cenovno sprejemljiva in hkrati primerna za takšen kip, kot je spomenik revolucije.
Kdaj naj bi ga restavrirali in podobna vprašanja bomo reševali odvisno od tega, kaj se bomo dogovorili s strokovnjaki.

 

ZON – Zasavske onlajn nuvice, 23. 1. 2015

Vprašanje: Samo kratko informacijo bi prosila:

Koliko se jih je prijavilo?

Koliko internih in zunanjih?

Kdaj bodo razgovori?

Kdaj odločitev?

Kdaj trenutni v.d. poteče?

 

 

Odgovor: Postopek izbire je v teku, natečajna komisija preverja prispele vloge. S kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, bodo opravljeni razgovori v mesecu februarju. Prijavljenih kandidatov je 16. Trenutni v.d. poteče mandat 31. maja 2015.  

 

Delo, 21. 1. 2015

Vprašanje: Ob 9. uri se je v DZ začela predstavitev energetskega koncepta RS. Namen javne predstavitve mnenj je pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti za pripravo bodočega Energetskega koncepta Slovenije in za njegovo kasnejšo obravnavo na matičnem delovnem telesu. Na predstavitev po mojih informacijah ni bil povabljen nihče iz Zasavja.

Ali ta informacija drži oz. ali je kdo na občini Trbovlje  kot domicilni občini zasavske energetike vendarle prejel vabilo?
Kako boste ukrepali v primeru, da vabilo ni prispelo?
Zanima me, kdo zastopa Zasavje glede energetskih vprašanj in s katerimi energetskimi strokovnjaki je županja uskladila mnenje glede zasavske energetike - če ga je?
Kakšno je to mnenje/stališče?

Odgovor: Vsi trije zasavski župani so na zadnji seji sveta zasavske regije potrdili sklep, s katerim so razvojnemu svetu regije v potrditev za predsednika OREZ-a predlagali skupnega kandidata.

Županja se je ravno v preteklih dneh ponovno obrnila na RCR, z željo po informaciji, kdaj bo predlog potrjen.

Posveta, ki ga omenjate, se je zato v imenu Občine Trbovlje udeležil podžupan Tadej Špitalar, ki pokriva področje gospodarstva.

 

 

Radio Kum Aktual, 20. 1. 2015

Vprašanje: Kako je s postopkom izbire novega direktorja občinske uprave?

Odgovor: Postopek izbire je v teku, natečajna komisija preverja prispele vloge. S kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, bodo opravljeni razgovori v prvem tednu meseca februarja.  

 

 

ZON – Zasavske onlajn nuvice, 12. 1. 2015

Vprašanje: Samo zanima me, glede zapuščenega vozila ...občina ima pogodbo z kresniškim podjetjem, ki je vozilo odpeljalo in ga morajo (če se lastnik prej ne javi) 3 mesece hraniti, potem pa se občina odloči.

Zanima me, ali bo občina zahtevala št.šasije in podatke o lastniku ter ga terjala za stroške, ali bo vozilo pustila tam za delno pokritje stroškov ali celo vozilo obdržala?

V kolikor mi je znano je to prvi takšen primer (eden je že bil, a s je lastnik javil) in zanima me zato, da sploh poznamo kako potekajo ti postopki.

Odgovor: V pogodbi je navedeno, da če lastnik vozila po treh mesecih hrambe ne prevzame, se to lahko uniči ali proda na javni dražbi. Glede na to, da je zavezanec za plačilo stroškov lastnik vozila, bomo seveda skušali ugotoviti kdo je lastnik vozila na osnovi številke šasije. Kot še piše v pogodbi, v kolikor lastništva ni mogoče ugotoviti, pa stroške odvoza, hrambe in uničenja vozila krije Občina.

 

ZON – Zasavske onlajn nuvice, 7. 1. 2015

 

Vprašanje: Zanima me bruto ter neto znesek sejnine za občinsko sejo na obč. svetnika.

Kakšen je vaš letni strošek za občinske seje in kaj vključuje?

 

Odgovor: Neto znesek sejnine na člana OS je 100 evrov, bruto 137,49 evrov (oz. po 18. členu ZPIZ-2 (nezaposleni ipd. 163,66 evrov).

V letu 2014 smo za seje OS namenili skupaj 42.382 evrov, od tega 9.274 za materialne stroške in 36.018,70 evrov za nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije, se pravi sejnine za svetnike in člane komisij ter predsednike krajevnih skupnosti.

TVT je snemala in predvajala seje OS v sklopu svoje letne pogodbe, tako da točnega zneska na sejo ne moremo podati.

 

DELO, 5. 1. 2015

 

-     Koliko je občina Trbovlje namenila za novoletno vzdušje v 2014 – za okrasitev, za prireditve in še posebej me zanima, koliko so stali jumbo plakati, na katerih ste oglaševali »dedka Mraza z Alyo«?

Za okrasitev smo v proračunu občine namenili 9.000 evrov, šlo je za popravilo obstoječih in nakup nekaj novih lučk.

Za prireditve smo namenili okrog 9.000 evrov, od tega sta dva jumbo plakata stala 340 evrov.

-     Koliko drevesc ste prodali oz. koliko je stal nakup?

Nakup 23 novoletnih smrečic je stal 1.960,00 EUR. Pogodbe o donacijah še prihajajo, tako da vam bomo končni znesek lahko povedali naknadno. Do sedaj jih je »posvojenih« 17.

-     Koliko ste v občinskem proračunu 2015 namenili za obnovo županske pisarne oz. zanima me ocenjena vrednost del, kaj vse boste v njej obnovili in ali je že znan izvajalec?

Županjino pisarno bomo po skoraj 21-ih letih prenovili. Trenutno smo pisarno prebelili in zbrusili parket. Parket je bil zbrušen tudi v tajništvu. Obrtnike smo pozvali k oddaji ponudbe. Najugodnejše je bilo podjetje AA GRADING d.o.o. s ponudbo v vrednosti 1.571,35 evrov z DDV. Tekom leta predvidevamo samo še zamenjavo pohištva. Koliko bo to stalo, pa vam ne moremo napisati, saj še nismo zbrali ponudb.

-     Katere kadrovske (če so) spremembe so v občinski uprave začele veljati s 1.1. 2015?

Na decembrski seji je bil v prvi obravnaviPredlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trbovlje. Akt o sistemizaciji delovnih mest pa še ni sprejet.

 

-     Ko sem jeseni na občino naslovila vprašanja s področja družbenih dejavnosti, sem prejela odgovore, ki jih prilepljam spodaj. Zanima me, kaj od tega se je do danes premaknilo, ali so morda dolgovi KD Svobode in Partizana do JKP poravnani, iz katerega vira oz. kdaj in kako bodo?

»Kulturno društvo Svoboda se po 28 letih ni več sposobno samo preživljati; za pomoč so po dostopnih informacijah prosili tudi občino. Glede na to, da se je "bankrot" društva zgodil v vašem mandatu, me zanima, kaj ste naredili, da se najhuje ne bi zgodilo - da bi obvarovali društvo, ki se ga tudi zavod Delavski dom otepa. Zanima me tudi, kaj se zdaj, na pragu jeseni, dogaja s sekcijami in kako bo občina društvu pomagala - če bo - reševati dolg do Komunale. Koliko, natančno, dolguje društvo za ogrevanje?

Občina Trbovlje je preučila situacijo, ki je nastala v zvezi z dolgom, ki ga imata obe društvi do JP Komunala Trbovlje d.o.o. V ta namen smo tudi že sklicali sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki vseh strani in sicer z namenom, da poiščemo morebitne rešitve za nemoteno nadaljnje obratovanje objekta in uporabnikov le-tega. Dosedanja stališča ZŠD Partizan in uporabnikov kažejo, da dolga ne bo mogoče poplačati, poleg tega pa ni bila predstavljena vizija dejavnosti v objektu, ki bi upravičeno dajala upanje, da bo mogoče dolg poplačati vsaj srednjeročno, obenem pa poskrbeti, da le-ta sproti ne bo naraščal.

Občina Trbovlje se nahaja v položaju, ko je za zakonsko potrebne izdatke potrebno namenjati že blizu 90% vseh vsakoletnih proračunskih sredstev. Imamo objekte v svoji lasti, ki jih je potrebno vzdrževati, poleg tega pa se potrebe na socialnem področju nenormalno povečujejo, tako da izdatki znašajo že več kot 3,5 mio € letno. V situaciji kot je, Občina Trbovlje ne bo prevzela objekta Partizan, bodisi z bodisi brez omenjenega dolga in tudi, če objekt dobimo brezplačno. Menimo, da bi bili stroški, ki bi si jih s tem nakopali v občinski proračun, nesorazmerni z morebitnimi prihodki iz tega naslova, poleg tega pa menimo, da je mogoče vse programe, ki trenutno potekajo v objektu, izvajati tudi na drugih lokacijah, zato ne obstajajo utemeljeni razlogi za vztrajanje na delovanju objekta.

 

"Ob navedenem dejanskem stanju pa mora Občina Trbovlje upoštevati določbo 19. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14), ki izključuje brezplačno pridobitev nepremičnega premoženja v primeru, če bi taka pridobitev povzročila večje stroške ali če bi bilo lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti za občino glede na koristi brezplačne pridobitve."

Pozvali smo tudi Nadzorni svet JP Komunale d.o.o., da v zvezi z dolgom, ki ga ima lastnik do komunale, zavzame stališče in nas v najkrajšem možnem času obvesti o svojih namerah glede izterjave dolga ali drugih ukrepih za zavarovanje svojih interesov. Skladno z njihovim stališčem bomo ukrepali dalje in izvedli ustrezne aktivnosti, da bodo lahko najmlajši uporabniki objekta, otroci iz Vrtca Trbovlje, še naprej izvajali svoje dopoldanske aktivnosti, po potrebi pač v drugih objektih po Trbovljah.

 

Uvodoma naj poudarimo, da so društva po Zakonu o društvih (Ur.l.RS št. 64/2011) pravne osebe zasebnega prava.


KD Svoboda se je na nas obrnila po finančno pomoč in s predlogom za prenos lastništva, saj  društvo samo ne more vzdrževati doma in je njihov edini vir prihodka najemnina knjižnice. Občina objekta ne bo prevzela v lastništvo ali v upravljanje. V interesu občine pa seveda je, da je objekt v obratovanju in da se v njem izvajajo kulturni dogodki. Občina je najela prostore KD Svoboda v preteklem šolskem letu, za učilnice OŠ Trbovlje, in se dogovorila za najemnino, s katero je društvo deloma pokrivalo stroške. Ponudili smo tudi svojo pomoč, v juliju smo podpisali asignacijsko pogodbo KD Svoboda - JKP Trbovje - Občina Trbovlje, v višini 3.500 eur, hkrati smo jih zaprosili, naj pošljejo vsebinsko in finančno poročilo o poslovanju v prvih osmih mesecih tega leta, plan poslovanja do konca leta in vsebinski ter finančni plan poslovanja do konca leta 2015. Po prejetju teh vsebin se bomo dogovorili za sestanek in poskusili najti rešitev. Dolg KD Svobode za komunalne storitve trenutno znaša 3.419,09 eur.

 

Tudi zveza društev Partizan ima finančne težave. Po preverjenih podatkih dolguje 30 tisočakov za komunalne storitve. Vprašanje je isto, kot pod 1.: kako ste kot podžupanja, pristojna za družbene dejavnosti, ukrepali, da se Partizan ne bi soočal s takšnimi finančnimi težavami oziroma kaj boste še ukrenili v naslednjih tednih? Obstaja bojazen, da se bodo težave nerešene prenesle v naslednji mandat.

Večkrat smo s strani JPK dobili obvestilo o stanju dolga - 34.000 eur. Zveza športnih društev vsakoletno dotacijo, pridobljeno na javnem razpisu, s pogodbo o asignaciji, nameni pokrivanju dolga do JKP, vendar višina ne zadostuje za pokritje komunalnih stroškov. Dolg se jim iz meseca v mesec zvišuje. Poudarjamo, da občina ni lastnik stavbe Partizana. Občina lahko pri tem pomaga zgolj kot sklicatelj sestanka za reševanje problematike, medtem ko neposrednega vpliva na poravnavo tako visokih dolgov nima. Občina ima veliko svojih objektov, ki jih bo, glede na finančno stanje in padajoče število prebivalcev, v prihodnje težko vzdrževala, kaj šele, da bi v upravljanje prevzela še kakšen dodaten objekt.«

 

ZON - Zasavske onlajn nuvice - 23. 12. 2014

Vprašanje: Občina Trbovlje bo po novem imela Kabinet župana. Katere vse funkcije bodo v kabinetu in kdo vse bo spadal pod kabinet?
Koliko je stala preureditev županske pisarne in zraven še ostalih pisarn?

Odgovori:

Občina Trbovlje bo po novem imela Kabinet župana. Katere vse funkcije bodo v kabinetu in kdo vse bo spadal pod kabinet?
Kabinet župana bo opravljal naloge s področij:
- organizacijskih in administrativno-tehničnih opravil za župana in podžupana,
- načrtovanja in organiziranja informiranja javnosti,
- organiziranja in izvajanja protokolarnih zadev in prireditev občine,
- načrtovanje in koordiniranje sodelovanja občine z drugimi občinami, državnimi organi institucijami ter gospodarskimi družbami
- načrtovanje in koordiniranje sodelovanja z regijskimi institucijami in izvajanje nalog regionalnega razvoja,
- urejanja prostora,
- prostorskega razvoja občine,
- gospodarstva,
- turizma,
- podjetništva in obrti,
- svetovanja za vodenje posameznih projektov,
- izvajanja projektov, ki so financirani iz drugih virov.

V kabinet bodo razporejeni predvidoma 4 javni uslužbenci, vsi že sedaj zaposleni na Občini Trbovlje.

Nobena izmed pisarn na Občini Trbovlje še ni bila preurejena. V pisarni županje je bilo pohištvo le malo drugače postavljeno. V načrtu je obnova pisarne županje in tajništva. Pisarna županje namreč ni bila obnovljena že 21 let, pohištvo je bilo nazadnje zamenjano leta 1993. Tako bodo najprej narejena najnujnejša pleskarska dela in obnova parketa. Kasneje pa bo v pisarni v okviru proračunskih možnosti zamenjano še pohištvo.
 

 

ZON - Zasavske onlajn nuvice - 22. 12. 2014

 

Vprašanje: Iz petka na soboto je nekdo razbil steklo na avtobusni postaji nasproti Megasa. Na Integralu Zagorje so mi rekli, da so avtobusne postaje v lasti Občine. Videla sem, da je steklo že zamenjano. Zanima me sledeče, koliko stane takšno steklo in ali ste od dogodku obvestili policijo (Na policiji so mi rekli, da niso dobili prijave). Če niste, zakaj ne?

 

Odgovor: Da se je to zgodilo nam ni poznano. Še bolj nas čudi to, da bi bilo steklo tako hitro zamenjano, saj gre v tem primeru za kaljeno steklo, specifičnih dimenzij in ga prav gotovo ni kar na zalogi.

 

Javno podjetje Komunala Trbovlje (in  nihče drug tudi ne), nas ni obvestilo o razbiti šipi, zato tudi nismo mogli zadeve prijaviti.

 

ZON - Zasavske onlajn nuvice, 3. 12. 2014

Vprašanje:
 
Ali županja podpira projekt športno rekreativnih površin Ojstro (ki ga je pripravil na pobudo občin rudnik)?

In kdaj meni, da bi lahko bil projekt realiziran?

 

Odgovor: Družba RTH je v letu 2012 v sodelovanju z občinama Hrastnik in Trbovlje pridobila "Strokovne podlage za ureditev širšega območja Ojstro", Biro Arhitekt 314, december 2012. Strokovne podlage vključujejo programska izhodišča za ureditev pridobivalnega prostora po koncu rudarjenja v navezavi s koncepti ureditve občinskih središč vključenih občin.
Cilji predlagane ureditve so revitalizacija degradiranega območja, umestitev raznovrstnih športnorekreacijskih programov (poligon varne vožnje, vodne vsebine, avtokamp, prireditveni prostor, parkovne površine, površine za organizirano vrtičkarstvo), navezava območja na urbane strukture vključenih občin z umestitvijo kolesarskih in pešpoti. Predlagane prostorske ureditve je mogoče umeščati v prostor postopoma glede na razpoložljiva finančna sredstva. Najprej bo mogoče izvesti parkovne ureditve, tekaške in pešpoti, območja za vrtičkarstvo, kasneje pa tudi finančno zahtevnejše objekte in ureditve.
Izdelane strokovne podlage je Občina Trbovlje v celoti vključila v predlog občinskega prostorskega načrta in predstavljajo izhodišče vseh prostorskih ureditev, ki jih načrtujeta Občina Trbovlje in RTH na tem območju.
Kot del parkovnih športno rekreacijskih ureditev na območju Ojstro je RTH uredil nov umirjevalnik, ki so ga Trboveljčani že prepoznali kot novi »ribnik«. V prihodnjem letu Občina Trbovlje na Kipah načrtuje postavitev fitnesa na prostem in v letu 2016 tudi ureditev urbanega vrta "Hohkrautova kolonija", kot vzorčnega primera urejene vrtičkarske cone. Ostale prostorske ureditve pa bomo umeščali v prostor postopoma, v skladu s finančnimi zmožnostmi.

 

ETV, 1. 12. 2014

Vprašanje: Spoštovana županja Jasna Gabrič!
Na ETV smo prejeli spodnje pismo o plazu pod Žreblovim hribom.
Prosim vas za odgovore:
1.Ali ste na občini seznanjeni s plazom?
2.Kako in kdaj boste pot uredili?
 

Odgovor: V zvezi s plazom, o katerem sprašujete, smo imeli že veliko dogovorov, sestankov in zapisnikov. Zaradi bojazni nastanka plazu, ki je nastala ob t. i. goloseku Žrebljev hrib, je Občina Trbovlje zahtevala sestanek gozdarskega inšpektorja, predstavnikov lastnika - Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, geologa, predstavnikov Zavoda za gozdove RS..revirskega gozdarja.

Dogovorjeno je bilo - zapisniško, da izvajalec del, po končanih delih izvede nujno potrebno zavarovanje strme in labilne brežine, s sistemom odvodnjavanja. Od tega ni bilo izvedenega ničesar, zato smo zahtevali sestanek pri direktorici Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS - ge. Šinko, ki je obljubila izvedbo nujnih del, a se le-ta niso izvedla.  Vsekakor bomo zahtevali ponoven sestanek.

 

Zasavski tednik, 1. 12. 2014

Ime mi je Martina Drobne in pišem za Zasavski tednik. Trenutno pripravljam prispevek o okraševanju in božično novoletnih prireditvah v zasavskih mestih, pa me zanima, če bi mi odgovorili na par vprašanj, oziroma mi posredovali primerne kontakte.

1. Koliko denarja občina letno nameni za okraševanje z lučkami v decembru in božično-novoletne prireditve? Je občina glavni vir sredstev ali jih pridobivate tudi od drugod?

Za praznično okrasitev bomo letos namenili 9000 evrov – gre za popravilo obstoječih in nakup nekaj novih lučk. V letošnjem letu bosta v organizaciji občine dve večji prireditvi in sicer v ponedeljek, 29. 12. bo sprevod Dedka mraza, po ulicah Trbovelj, od parka do Delavskega doma, kjer bo predstava Ribiča Pepeta, sledila bo zabava z Alyo in Express bandom. Občane in vse Zasavčane pa vabimo tudi na zabavo v klubu Mesečina, ki jo prirejamo v petek, 26. 12. in bo namenjena vsem generacijam. Za ti dve prireditvi bomo namenili cca. 9.000 evrov. Občina prireditve v celoti financira sama.
Sicer pa bo v Trbovljah preko 50 prireditev, ki jih organizirajo društva, zavodi in druge organizacije, te v večini financirajo organizatorji sami.


2. Zakaj temu namenjate toliko sredstev?
V primerjavi z nekaterimi drugimi občinami to ni veliko, menimo pa, da je prav, da občanom – predvsem najmlajšim – v prazničnem mesecu namenimo vsaj nekaj zabave in sprostitve.


3. Je sredstev letos več ali manj kot prejšnja leta?
Za okrasitev letos namenjamo 1000 evrov več. Za letošnjo novoletno okrasitev smo se v trboveljski občini odločili, da bomo praznično okrasitev mesta združili še z dobrodelnostjo in s skrbjo za okolje. Uporabili bomo smreke, zasajene v lonce, ki bodo v prazničnih dneh krasile naše ulice, po končanem novoletnem vzdušju pa jih bodo lahko posamezniki ali naša podjetja s prostovoljnim prispevkom »posvojili« in jih zasadili v svojem okolju. Sredstva bodo šla v dobrodelne namene. Podrobnosti o naši novoletni dobrodelni akciji bodo še sledile, že zdaj pa prosimo zainteresirane posameznike in podjetja, da razmislijo o »posvojitvi« božičnega drevesa in s tem prispevajo k ohranjanju narave, s prispevki pa narišejo nasmeh na obraz tistim, ki potrebujejo našo pomoč.
Sredstva za prireditve pa ostajajo na enakem nivoju kot lansko leto.


4. Katere božično novoletne prireditve bodo letos potekale v vaši občini?
Prilagamo vam dokument z zbranimi prireditvami. Takšen koledar bo izšel v petkovi številki časopisa Sr(e)čno Trbovlje.


5. Po mojih informacijah bo iz Trbovelj na novoletni večer organiziran avtobus za tiste, ki se bodo želeli udeležiti novoletne prireditve v Zagorju. Koliko sredstev boste namenili temu?
Silvestrovanja na prostem v organizaciji občine letos ne bo, bomo pa organizirali brezplačen prevoz na silvestrovanje na prostem v Zagorju. Odhod avtobusov iz Trbovelj bo ob 21. in 23. uri, vračanje iz Zagorja ob 1. in 3. uri. Brezplačne vozovnice za avtobusni prevoz lahko občani prevzamejo v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje in Mladinskem centru Trbovlje.
Za takšno odločitev smo se na Občini Trbovlje odločili iz več razlogov, velja pa izpostaviti predvsem naslednje:

Lansko leto je eno od društev pripravilo silvestrovanje na trboveljski tržnici, ki se je ga je udeležilo skromno število obiskovalcev, le med 100–150. V Občini Trbovlje se soočamo se z eno najvišjih brezposelnosti v Sloveniji zato se nam ne zdi primerno, da bi za silvestrovanje na prostem zapravljali velike vsote denarja (15.000 ali več evrov), sosednja občina Zagorje ob Savi pa pripravlja silvestrovanje na prostem že tradicionalno in z velikimi imeni domače in tuje glasbe. In ker se nagibamo k povezovanju sosednjih občin, smo se v letošnjem letu odločili, da omogočimo tistim občanom, ki želite silvestrovati na prostem, varen prevoz v Občino Zagorje ob Savi na silvestrovanje. Tako bomo poskrbeli za varnost naših občanov v prometu, brezskrbno rajanje, manj parkiranih vozil na pločnikih in parkiriščih v sosednji občini in nenazadnje tudi za prometni režim, ki je prijaznejši do okolja. Občini Trbovlje in Zagorje sta oddaljeni za vsega 10 minut vožnje. Vsekakor pa bomo veseli obiska tako zagorskih kot tudi hrastniških občanov na naših prazničnih prireditvah, kot so tradicionalni sprevod Dedka Mraza, praznični žur v Mesečini ter na drugih prireditvah v organizaciji občine in društev, saj želimo povezovanja občanov med sosednjimi občinami. V sodelovanju in povezovanju je moč.

Za prevoze v Zagorje bomo namenili 150 evrov, kar je polovica stroškov. Polovico bo kril prevoznik.
 

ZON - Zasavske onlajn nuvice, 26. 11. 2014

Vprašanje: Prosila bi za izjavo županje, o razlogih za menjavo direktorice občinske uprave in, kdaj bo ga. Kreča prevzela mesto direktorice?

Ali bo dosedanja direktorica prerazporejena na drugo delovno mesto v občini ali le to zapušča?

Odgovor: Župan, ki je pristojen za imenovanje direktorja lahko na podlagi 83. člena Zakona o javnih uslužbencih le - tega v enem letu od nastopa funkcije razreši in sicer ne glede na razloge. Skaldno z zadnjim odstavkom navedenga člena bo županja sprožila natečajni postopek za zasedbo delovnega mesta direktorja, do imenovanja pa bo imenovana vršilka dolžnosti direktorja, ki izpolnjuje vse zakonske pogoje.
Irena Kreča bo funkcijo vršilke dolžnosti prevzela 1. decembra 2014.
Dosedanja direktorica, Monika Kališek bo začasno - do izpolnitve pogojev za upokojitev - razporejena na dela in naloge višje svetovalke.

 

Sabina Lokar, Dnevnik, 25. 11. 2014

Vprašanje: Pripravljam članek o preseganju mejne vrednosti PM10 delcev v zadnjih dneh in bi prosila za komentar občine na to temo, še posebej, ker je že toliko časa govora o ukrepih. Torej, kako komentirate, da se stanje ne spreminja, na kaj opozarjate občane in kateri bodo prvi ukrepi v občini Trbovlje za zmanjševanje PM10 delcev ter kdaj jih lahko pričakujemo? Kdo bo ukrepe financiral, koliko sredstev je za to predvideno v občinskem proračunu in kakšen bo delež državnih sredstev? Kateri ukrepi so prioriteta za dolgoročne učinke zmanjševanja PM10 delcev?
 

Odgovor: V letu 2013 so predstavniki zasavskih občin v sodelovanju s predstavniki ministrstva, pristojnega za okolje, pripravili usklajeni Predlog Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja. Predlog Odloka so obravnavali vsi trije občinski sveti zasavskih občin, Občinski svet Občine Trbovlje se je z vsebino seznanil na 22. redni seji dne 11. 11. 2013, sprejela pa ga je Vlada RS dne 18. 12. 2013. Sestavni del sprejetega Odloka so ukrepi za izboljšanje zunanjega zraka, z opredeljenimi nosilci za izvedbo ukrepov. Vsebina Odloka je zavezala občine in državo k pripravi triletnega Podrobnejšega programa ukrepov. V mesecu septembru so vse tri zasavske občine obravnavale podrobnejši program ukrepov, ki so razdeljeni na tri vsebinske sklope. Občinski svet Občine Trbovlje je Podrobnejši program ukrepov, ki je finančno ovrednoten, obravnaval v mesecu septembru, na 27. redni seji.
Za izvedbo Podrobnejšega programa ukrepov je po ocenah treba zagotoviti 28.730.329 EUR, od tega: Zasavske občine: 3.377.500 EUR, država: 18.152.829 EUR in drugi subjekti (koncesionarji, izvajalci javnih služb, subjekti javnega sektorja, gospodinjstva): 7.200.000 EUR.
Sredstva s strani države naj bi se zagotovila v okviru Podnebnega sklada in kohezijskih sredstev 2014-2020. Sredstva občin pa se bodo zagotavljala v okviru finančnih zmožnosti v okviru letnega proračuna.
Najprej se bodo financirali se bodo tisti ukrepi, ki lahko največ pripomorejo k izboljšanju kakovosti zraka, kar pomeni, da je večina finančnih virov namenjena k izboljšani strukturi energetske oskrbe občin s toploto ter prehodu iz individualnega prometa z osebnimi vozili k trajnostni mobilnosti.
Prvemu stebru ukrepov (učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije) je namenjena večina finančnih sredstev, pri čimer ima najvišjo prioriteto toplotna izolacija stavb in okolju prijazen način ogrevanja. Občina Trbovlje je v letu 2014 za omenjene ukrepe namenila 60.400 eurov. Poleg tega je skoraj 4.000.000 eurov porabila za ekološko sanacijo osnovne šole Trbovlje ter vrtca Pikapolonica. Za ukrepe na področju trajnostne mobilnosti pa smo namenili 49.700 eurov. Največji deleži finančnih virov so bili namenjeni zlasti za spodbujanje javnega potniškega prometa, kolesarjenja ter ostalih oblik trajnostne mobilnosti.
Proračun za leto 2015 je ravno v pripravi. Sledili bomo načrtovanim aktivnostim iz Podrobnejšega programa ukrepov. Želimo si, da bi bilo s strani države zagotovljenih več sredstev za zamenjavo zastarelih kurilnih naprav, ki po podatkih o kvaliteti zraka povzročajo veliko onesnaženost zlasti v zimskem obdobju. Potrebno je namreč upoštevati, da je socialno ekonomska situacija v Zasavju zelo slaba in ljudje za kurjavo uporabljajo čedalje slabše gorivo.

 

Polona Malovrh, DELO, 25. 11. 2014


Vprašanje: V zvezi s podrobnim pregledom operacije Mladinski center in hotel Trbovlje in glede na izsledke revizije me zanima, kako zadevo komentira županja in kako bo ukrepala.

Odgovor: Ker je bilo poročilo UNP-ja naslovljeno na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, čakamo na njihovo uradno stališče. Ko ga bomo prejeli, bomo na podlagi le-tega podali svoje mnenje.

 

Romana Beravs, radio Kum, 24. 11. 2014

Vprašanje: Poslušalka Majda je poslala pismo glede zelo visokih topolov ob cesti pod AMD Neža do zbirnega centra Neža,piše da so drevesa stara, visoka in zelo nevarna. Tisti ki se vsakodnevno vozijo po tej cesti opažajo na njej precej vejevja. Kot piše je bilo, ko so na novo asfaltirali cesto rečeno, da jih bodo podrli, zato jo zanima kdaj mislijo topole požagati.
Pa še eno vprašanje: kot je opaženo Javna razsvetljava že obeša lučke in okraske, koliko denarja gre letos za ta namen in kdaj bodo lučke prižgane.

 

Odgovor: Zadevo, glede katere ste dobili "pritožbo", bomo z izvajalcem preverili in v skladu z njegovim mnenjem ukrepali.

Občanke in občane obveščamo, da bomo praznične lučke prižgali v četrtek, 4. decembra (takrat, ko je MIklavžev sejem), ob vsakodnevnem prižigu javne razsvetljave. Sredstva za okrasitev, t.j. 9.000 evrov, bomo namenili za popravilo obstoječih in nakup nekaj novih lučk. Za letošnjo novoletno okrasitev smo se v trboveljski občini odločili, da bomo praznično okrasitev mesta združili še z dobrodelnostjo in s skrbjo za okolje. Uporabili bomo smreke, zasajene v lonce, ki bodo v prazničnih dneh krasile naše ulice, po končanem novoletnem vzdušju pa jih bodo lahko posamezniki ali naša podjetja s prostovoljnim prispevkom »posvojili« in jih zasadili v svojem okolju. Sredstva bodo šla v dobrodelne namene.
Podrobnosti o naši novoletni dobrodelni akciji bodo še sledile, že zdaj pa prosimo zainteresirane posameznike in podjetja, da razmislijo o »posvojitvi« božičnega drevesa in s tem prispevajo k ohranjanju narave, s prispevki pa narišejo nasmeh na obraz tistim, ki potrebujejo našo pomoč. 

 

ZON - Zasavske onlajn nuvice, 20. 11. 2014

Vprašanje: Za zon.si pripravljam članek o brezplačni pravni pomoči v Zasavju: Zanima me, koliko občanov se je v letošnjem letu že obrnilo na občino po brezplačno pravno pomoč.

Odgovor: Z letošnjim letom je brezplačna pravna pomoč samo za občane občine Trbovlje (nič več tudi za Hrastnik, kot je bilo v prejšnjih letih). Do danes se jih je naročilo točno 66.

 

Polona Malovrh, DELO, 18. 11. 2014

Vprašanje: Spoštovani,
menda je zaradi interventnega zakona, ki predvideva cel kup racionalizacij na področju javnih kulturnih zavodov, vrtcev šol po občinah precej napeto.
Zanima me, koliko javnih zavodov in institucij v vaši občini prizadene ta zakon in kakšne posledice predvidevate, da bi nastale zaradi odvzema pravnega statusa pravne osebe javnega prava tem zavodom.
Ali ima občina kakšno strategijo glede združevanja zavodov? Zanima me, katere javne zavode bi združili.
Hvala za odgovor.
Lp, P. Malovrh
 

Odgovor: Interventni zakon, ki ga je predlagala Vlada RS in ki naj bi veljal od 1. januarja 2015 dalje posega tudi v Zakon o zavodih in sicer naj bi se v 2. odstavku 4. člena omenjenega zakona dodalo besedilo, da javni zavodi, ki jih je ustanovila občina ali več občin, ne morejo imeti statusa pravne osebe, če v njih ni zaposlenih več kot 15 oseb. Na sam interventni zakon, torej tudi na omenjeno spremembo Zakona o zavodih so se ostro odzvali v obeh združenjih občin, v Skupnosti občin Slovenije in v Združenju občin Slovenije ter podali pobudo za črtanje omenjenega predloga spremembe zakona o zavodih. Večina občin (tudi Občina Trbovlje) se je namreč že sama odločila za študije o združevanju manjših zavodov in ugotovile, da z njihovim združevanjem ne dosežejo želenih prihrankov. So pa občine poslovanje zavodov racionalizirale z združevanjem različnih dejavnosti kot npr. računovodskih in tehničnih služb.

V občini Trbovlje bi ukinitev pravnega statusa prizadela 5 zavodov: Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, Zavod za šport Trbovlje, Mladinski center Trbovlje, Zasavski muzej Trbovlje in Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje.

 

Lili Pušnik, STA, 7. 11. 2014

Vprašanje: Kot novinarka Slovenske tiskovne agencije  STA vas vljudno prosim za vaš hiter odziv glede napovedane likvidacije Termoelektrarne Trbovlje. Kaj torej ta likvidacija pomeni za občino, regijo, ali ste vi podpirali kakšno drugo rešitev in za koliko se bo zdaj povečala brezposelnost v občini, če vseh 160 zaposlenih v termoelektrarni pristane na zavodu za zaposlovanje?

Odgovor: Spoštovani, Občina Trbovlje z županoma sosednjih občin podpira tiste rešitve, ki predstavljajo učinkovito in hitro razreševanje problema energetike v Zasavju.Sodelovali smo pri pripravi gradiva "Predlog rešitve srednje in dolgoročnega načrta prestrukturiranja energetike v Zasavju", ki ga je pripravila posebna delovna skupina Vlade RS. Gradivo je bilo predano Ministrstvu za infrastrukturo in prostor in ima oznako stopnje tajnosti "zaupno". Ministrstvo, pristojno za infrastrukturo in Vlada RS naj bi se še v letu 2014 opredelila do vsebine predloženega gradiva in sprejela potrebne ukrepe za usklajeno in učinkovito delovanje odgovornih nosilcev za razrešitev problematike v Zasavju, med katero prioritetno spada odločitev o nadaljnji usodi TET.

O problematiki TET je v širši sestavi razpravljal na sestanku dne 10. 11. 2014 tudi Odbor za razvoj energetike v Zasavju, katerega se je udeležila tudi županja Občine Trbovlje, gospa Jasna Gabrič, mag., ki je izpostavila pereč socialni vidik v primeru likvidacije TET in dejstvo, da ni pripravljenih in finančno opredeljenih nikakršnih programov v primeru likvidacije. Na sestanku je bilo poudarjeno, da bodo pristojni preučili vse možne opcije za ohranitev TET in socialno varnost zaposlenih.

Želja zaposlenih na TET, prav tako pa je tudi v interesu Občine Trbovlje in Zasavja kot celote, da bi lahko rešili vseh 160 zaposlenih. Pri iskanju kratkoročnih rešitev je treba upoštevati zlasti rešitev za obstoj energetske lokacije v Zasavju.

Opozarjali smo in še vedno opozarjamo, da je v primeru likvidacije nujno potreben socialni program, s katerim bo določeno, kaj bo z delavci in kakšne prezaposlitve jih lahko čakajo.

Za regijo pomeni likvidacija TET še eno socialno bombo. Na omenjenem sestanku je bilo poudarjeno, da se pred odločitvijo o najbolj črnem scenariju vprašanje glede TET obravnava tako na seji Vlade RS, kot tudi v Državnem zboru RS. Izražen je bil interes, da se energetska lokacija TET ohrani, saj ima TET energetsko dovoljenje do 2020. Tudi v zadnjih letih je bilo izvedenih nekaj večjih investicij (npr. pretovorna postaja). Opozoriti je tudi treba, da bi bilo v primeru ukinitve energetske lokacije (likvidacija ali stečaj) treba vzpostaviti prvotno stanje in v program likvidacije vključiti, ovrednotiti in realizirati tudi njeno razgradnjo. Le pristojni v okviru energetike - lastniki in poslovodstvo ter na državni ravni lahko odgovorijo na vprašanje, od kje finančni viri za likvidacijo in vzdrževanje lokacije.

Občina Trbovlje tudi opozarja, da so se socialni transferji v manj kot 10-ih letih povečali za 1,3 milijona evrov in še vedno naraščajo, v letošnjem letu Občina Trbovlje zanje namenja skoraj 3,5 milijonov evrov! V luči vsega tega se bojimo tudi napovedanih rezov v proračunu s strani ministra Mramorja, saj se resnično postavlja veliko vprašanje, kaj bo občina sploh lahko še počela. Po napovedih bomo lahko samo še plačevali račune, ostaja pa skrb za investicije, vodovode, sanacije cest in podobno.

Glede na celotno gospodarsko situacijo predstavlja izguba vsakega delovnega mesta v Zasavju pereč problem. Število brezposelnih bi se v primeru stečaja, ko bi na cesti ostalo vseh 160 zaposlenih, povečalo za 10% in s tem stopnja brezposelnosti na približno 24 %. V primeru likvidacije, ko bi službo še vseeno obdržalo 70 – 80 delavcev, pa bi bila brezposelnost med 22 in 23 %.

 

Radio Kum, 11. 11. 2014

Poslušalka s Knezdola: cesta od Jagra proti Vrhem (Liza) – prosijo za ležeče policaje; menda je prošnja že na občini, o tem so se menda že pogovarjali z županom Trevnom. 

Vloge do danes nismo prejeli na Oddelek.  Ko bo vloga prispela, se razpiše prometna komisija, opravi ogled na terenu in dorečejo ukrepi, ki so smiselni in v skladu z veljavnimi predpisi.

Cvetka z Vodenske: težava z vodo, ki teče od kamnoloma na cesto; poleg tega omenja tudi »umazan« spodnji del Trbovelj (okoli strojne).

Sklep ogleda je bil, da Občina pristopi k sanaciji zamašene meteorne kanalizacije, inšpektor pa pozove lastnika/najemnika betonarne, da uredi odvodnjavanje tehnoloških odpadnih voda. (Na to temo smo že dobili dopis od ga. Manje Marije Serša - odgovor ji je bil poslan 27.10.2014).

Dare (taksist): predlaga parkirne ure; omenja težavo z zapuščenimi psi, ki naj bi jih bilo po Trbovljah kar precej.

Parkirne ure bi lahko namestili na območju na novo urejene Rudarske ceste in na že obstoječem delu Ulice 1. junija, kjer bi lahko uvedli modro cono. Vendar glede na to, da je vsak ukrep, ki ima finančne posledice za občane v trenutni ekonomski krizi težje izvedljiv, a kljub temu potreben za ureditev mirujočega prometa. O namestitvi parkomatov se bo tako odločitev sprejela v prihodnjem obdobju, saj je za izvedbo navedenega ukrepa potrebno zagotoviti tudi določena finančna sredstva (dobava in montaža parkomatov, izvedba horizontalnih talnih oznak, kot namestitev vertikalne opozorilne signalizacije).

V praksi reševanje tovrstne problematike poteka tako, da najditelji kontaktirajo zavetišče in Občino, da se dogovorimo o prevzemu najdenega psa. Glede na to, da je za pse obvezno čipiranje, je potepuških psov bistveno manj kot mačk, kjer je problematika veliko bolj pereča. Vendar je tudi pri mačkah zaradi večjega števila kastracij  in sterilizacij situacija boljša kot pred leti. Skratka, na vsak klic se odzovemo in za pse poskrbimo v skladu s predpisanimi zahtevami. Vsakega najditelja pa pozovemo, da poskuša najprej ugotoviti ali je pes čipiran, kar pomeni, da ima lastnika. Psa se v takem primeru poskuša vrniti neposredno lastniku, sicer pa se ga odpelje v zavetišče, kjer zanj poskrbijo v skladu s predpisi. V kolikor opazite potepuškega psa,  vam svetujemo, da o tem obvestite nas oziroma zavetišče.

Tadeja (Ob železnici): zanima jo, kdaj bodo dobili vodovod.

Občina je v letu 2014 naročila novelacijo projektne dokumentacije, po pridobitvi dokumentacijo, bomo zaprosili za izdajo gradbenega dovoljenja in pričeli z izgradnjo - leto 2015.

Kristina z Opekarne: ni ji všeč neurejena okolica (Opekarna, pri Toplarni).

Občina skrbi za čiščenje in nujno vzdrževanje cest.

Majda (Ribnik 21, 22,23): že dolgo obljubljajo asfalt pri objektih, pa ga še vedno ni. Poleg tega je težava tudi vključiti se z dvorišča na cesto (prosijo za ogledalo).

Gre za površino, ki je v lasti Spektra, zato je mi ne moremo urejati. Glede namestitve ogledala je postopek enak: po prispetju vloge, se razpiše prometna komisija, opravi ogled na terenu in dorečejo ukrepi, ki so smiselni in v skladu z veljavnimi predpisi.

Dragi s Trbovelj: ali oz. kdaj bo (spet) urejeno igrišče na Opekarni 4, 4a, 4b – pod OŠ TČ.

Otroška igrišča urejamo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev in prioriteti izvajanja del. Ker še nimamo sprejetega proračuna za leto 2015, vam točnega odgovora ne moremo dati.

 

 

Polona Malovrh, DELO, 4. 11. 2014

Vprašanje: Spoštovana,

imam vprašanje za županjo Gabričevo:

Zanima me, ali je že opustila začasno prebivališče v Ljubljani in našla
novi naslov v Trbovljah, kakor je napovedovala?

Hvala vnaprej za odgovor.
Lp, P. Malovrh

 

Odgovor: Da, županja je že opustila začasno bivališče v Ljubljani in živi v Trbovljah.

 

Lucija Cestnik, ZON - Zasavske onlajn nuvice, 3. 11. 2014

Vprašanje: Na Rudarju ozirma pri parkiršču K5 je postavljena ograja. Zanima me, kdo je dal dovoljenje? Ali je zemljišče v lasti Občine ali SGP Zasavja, ker v lasti Rudarja ni? Koliko časa bo postavljena? Kdaj, če sploh se bo uredilo staro košarkaško igrišče in parkiršče poleg?

Odgovor: S tem zemljiščem upravlja stečajna upraviteljica SGP Zasavja v stečaju. Vse informacije v zvezi z navedenim zemljiščem in aktivnostmi, lahko poda le navedena gospa.

 

Lucija Cestnik, Zasavske onlajn nuvice, 24. 10. 2014

Vprašanje: Pripravljam članek o Radiu Kum za www.zon.si. Prosila bi, če mi lahko poveste, koliko denarja letno je Občina Trbvolje prispevala za delovanje radia? So bile še kakšne druge oblike pomoči ali sodelovanja?

Odgovor: Z Radiem Kum Trbovlje d.o.o. imamo za leto 2014 sklenjeno Pogodbo o programskem in ekonomsko-propagandnem sodelovanju. Po tej pogodbi radio Kum v svojih informativnih in drugih oddajah predvaja program povezan z življenjem in delom v občini. Gre za informiranje v informativnih oddajah, oddaja "Iz naših občin", objava čestitk župana, objava javnih razpisov, pozivov, naznanil ter objava branih obvestil. Skupna obveznost Občine Trbovlje za vse našteto po pogodbi za leto 2014 znaša 18.270,36 evrov bruto.
 

Polona Malovrh, DELO, 2. 10. 2014

Kulturno društvo Svoboda se po 28 letih ni več sposobno samo preživljati; za pomoč so po dostopnih informacijah prosili tudi občino. Glede na to, da se je "bankrot" društva zgodil v vašem mandatu, me zanima, kaj ste naredili, da se najhuje ne bi zgodilo - da bi obvarovali društvo, ki se ga tudi zavod Delavski dom otepa. Zanima me tudi, kaj se zdaj, na pragu jeseni, dogaja s sekcijami in kako bo občina društvu pomagala - če bo - reševati dolg do Komunale. Koliko, natančno, dolguje društvo za ogrevanje?

Uvodoma naj poudarimo, da so društva po Zakonu o društvih (Ur.l.RS št. 64/2011) pravne osebe zasebnega prava.

KD Svoboda se je na nas obrnila po finančno pomoč in s predlogom za prenos lastništva, saj  društvo samo ne more vzdrževati doma in je njihov edini vir prihodka najemnina knjižnice. Občina objekta ne bo prevzela v lastništvo ali v upravljanje. V interesu občine pa seveda je, da je objekt v obratovanju in da se v njem izvajajo kulturni dogodki. Občina je najela prostore KD Svoboda v preteklem šolskem letu, za učilnice OŠ Trbovlje, in se dogovorila za najemnino, s katero je društvo deloma pokrivalo stroške. Ponudili smo tudi svojo pomoč, v juliju smo podpisali asignacijsko pogodbo KD Svoboda - JKP Trbovje - Občina Trbovlje, v višini 3.500 eur, hkrati smo jih zaprosili, naj pošljejo vsebinsko in finančno poročilo o poslovanju v prvih osmih mesecih tega leta, plan poslovanja do konca leta in vsebinski ter finančni plan poslovanja do konca leta 2015. Po prejetju teh vsebin se bomo dogovorili za sestanek in poskusili najti rešitev. Dolg KD Svobode za komunalne storitve trenutno znaša 3.419,09 eur.

Tudi zveza društev Partizan ima finančne težave. Po preverjenih podatkih dolguje 30 tisočakov za komunalne storitve. Vprašanje je isto, kot pod 1.: kako ste kot podžupanja, pristojna za družbene dejavnosti, ukrepali, da se Partizan ne bi soočal s takšnimi finančnimi težavami oziroma kaj boste še ukrenili v naslednjih tednih? Obstaja bojazen, da se bodo težave nerešene prenesle v naslednji mandat.

Večkrat smo s strani JPK dobili obvestilo o stanju dolga - 34.000 eur. Zveza športnih društev vsakoletno dotacijo, pridobljeno na javnem razpisu, s pogodbo o asignaciji, nameni pokrivanju dolga do JKP, vendar višina ne zadostuje za pokritje komunalnih stroškov. Dolg se jim iz meseca v mesec zvišuje. Poudarjamo, da občina ni lastnik stavbe Partizana. Občina lahko pri tem pomaga zgolj kot sklicatelj sestanka za reševanje problematike, medtem ko neposrednega vpliva na poravnavo tako visokih dolgov nima. Občina ima veliko svojih objektov, ki jih bo, glede na finančno stanje in padajoče število prebivalcev, v prihodnje težko vzdrževala, kaj šele, da bi v upravljanje prevzela še kakšen dodaten objekt.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

Dne 15. 4. 2014 smo s strani novinarke Dela Polone Malovrh prejeli vprašanje, na katerega smo ji odgovorili 17. 4. 2014.

Vprašanje:

Spoštovani,


pripravljam prispevek o brezplačni pravni pomoči v občini Trbovlje.
Po dostopnih podatkih jo opravlja odvetnik Ostrožnik, občinski proračun
pa naj bi to stalo 2500 evrov letno.


Na kateri osnovi ste za pomoč izbrali ravno g. Ostrožnika? Ste objavili razpis in morda iskali tudi druge pravnike oziroma pisarne? Ali znesek 2500 € drži? Ali je to pavšal? Na kateri osnovi ste izračunali stroške pravne pomoči? Od kdaj velja brezplačna pomoč za občane? Koliko obiskov beležite doslej in s katero problematiko se oglaša največ strank?

Hvala za odgovore, prosim zanje do jutri, vsaj do 12. ure.

Lp, P. Malovrh

Odgovor:

Občina Trbovlje organizira brezplačno pravno pomoč od leta 2005 dalje. Do letošnjega leta se je le - ta izvajala v sodelovanju s Pravno - informacijskim centrom nevladnih organizacij - PIC, s sedežem v Ljubljani. V letu 2013 so znašali stroški takšnega svetovanja 3.050,00 EUR na letni ravni, in sicer je to svetovanje potekalo 1x mesečno 5 ur. V letošnjem proračunu so se sredstva na postavki brezplačne pravne pomoči , tako kot na skoraj vseh ostalih postavkah, zmanjšala, in sicer na 2.590,00 EUR. Glede na to, da je cena svetovanja organizacije PIC ostala enaka, smo se odločili, da se v letošnjem letu brezplačni prvi nasvet nudi vsem zainteresiranim občanom občine Trbovlje v sodelovanju z odvetnikom Sašom Ostrožnikom, saj je njegova urna postavka nekoliko nižja, poleg tega nima potnih stroškov, svetovanje pa nudi v svojih prostorih. Poleg tega se lahko občani v primeru kakšnih nujnih nasvetov, ki so vezani na zakonske roke, pri odvetniku zglasijo tudi izven določenega termina, seveda po predhodnem dogovoru z njim. Za spremembo svetovalca smo se torej odločili, ker so stroški nižji in, ker je odvetnik dosegljiv tudi izven določenega termina, kar pri svetovalcih iz PICa ni bilo mogoče. Pri izbiri svetovalca in izračunov stroškov pravne pomoči smo za osnovo torej imeli dosedanje svetovanje PIC in njihove stroške, saj gre za znesek, za katerega ni potrebno izvesti postopka po Zakonu o javnem naročanju.

 

Storitev se odvetniku plačuje mesečno, skladno s sklenjeno pogodbo in na podlagi mesečno izstavljenih računov, poleg računov pa odvetnik pošlje tudi poročilo, v katerem navede stranke in pravno področje, na katerega se je svetovanje nanašalo, glede na urno postavko pa se bodo načrtovana sredstva na postavki brezplačne pravne pomoči lahko še znižala, ali bo (glede na interes občanov), sklenjen dogovor za povečanje števila svetovalnih ur.


Od začetka letošnjega leta do danes se je pri odvetniku zglasilo  21 občanov, svetovanja pa se nanašajo na različna pravna področja, pri čemer prevladujejo stvarnopravno področje, dedno področje in izvršilni postopki.

 

 

Dne 27. 3. 2014 smo s strani novinarke Dnevnika Sabine Lokar prejeli vprašanje, na katerega smo ji odgovorili 8. 4. 2014

Vprašanje:

Glede omenjene "obrtne cone" na Savinjski cesti me zanima:

Koliko je lastnikov teh prostorov oziroma zemljišč in kakšne so možnosti urejanja teh lastništev? Kakšne so bile aktivnosti občine na tem področju in zakaj ni interesa, da bi se to uredilo, tako da vse skupaj propada in daje tudi svoj prikaz vstopa v mesto za tiste, ki prihajajo s preboldskega konca?

Kakšne načrte ima občina za urejanje teh prostorov oziroma okolja? So narejeni kakšni konkretni plani?

Odgovor:

Poslovni objekti na Savinjski cesti spadajo v območje P 10/1 Komunala. Območje je trenutno namenjeno za proizvodno in skladiščno dejavnost. V letu 2009 so bile za celotno območje P 10/1 – Komunala sprejete tudi spremembe še veljavnih sestavin planskih aktov, s katerimi smo celotno območje najprej razdelili na poslovno in stanovanjsko nato pa s programskimi zasnovami opredelili poslovni del kot območje mirnejše trgovsko obrtne cone. Izvedbeni akti po tem niso bili spremenjeni. Ker gre za območje prepleta stanovanjsko poslovnih dejavnosti, v prihodnje načrtujemo umik industrije s tega območja in razvoj takšnih poslovnih dejavnosti, ki nimajo vplivov na okolje.

Da bi vzpodbudili zanimanje pri potencialnih investitorjih, smo v Občini Trbovlje nameravali pripraviti poseben predstavitveni katalog poslovnih in drugih lokacij, s katerim smo želeli seznaniti domače in tuje investitorje z možnostmi in pogoji razvoja posameznih poslovnih dejavnosti in jih tako spodbuditi k večjim aktivnostim in vlaganjem na območju občine Trbovlje. V letu 2012 smo izdelali analizo vseh območij, na katerih je mogoče opravljati poslovno dejavnost, preverili infrastrukturno opremljenost teh območij in prihodnjo namensko rabo v novem prostorskem načrtu. Na podlagi zbranih podatkov smo lastnikom poslovnih lokacij posredovali dopise, v katerih smo jih zaprosili za sodelovanje pri pripravi kataloga poslovnih lokacij in jih povabili, da nam sporočijo želje in potrebe v zvezi z uporabo njihovih nepremičnin. Prav tako smo vse lastnike poslovnih objektov in zemljišč primernih za poslovno dejavnost obvestili, da nas je Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije zaprosila za posredovanje podatkov o poslovnih conah in objektih primernih za opravljanje poslovne dejavnosti. Povabila k sodelovanju smo poslali nekaj manj kot devetdesetim lastnikom nepremičnin, na desetih opredeljenih lokacijah, od območja P 8/1 - Sušnik v južnem delu do območja P 10/2 – Gabrsko v severnem delu Trbovelj. Odziv lastnikov nas je razočaral, saj smo prejeli manj kot deset odgovorov, predvsem v smislu želje po promociji njihovih proizvodov in le en odgovor se je nanašal na razvojne težnje v prihodnje.

Kot že rečeno, so objekti in zemljišča v zasebni lasti in Občina Trbovlje z njimi ne more razpolagati. V zvezi z lastništvom objektov na območju Savinjske ceste je pomembno tudi dejstvo, da je večina praznih in opuščenih objektov v lasti bank, obremenjenih z visokimi hipotekami, in tudi zaradi tega nezanimivih za nakup ali najem.

Prenova in revitalizacija sta za Občino Trbovlje izjemnega pomena tako s stališča urejenosti prostora kot poslovne priložnosti, ki bi jo omogočilo izvajanje fizične prenove. Urbani prenovi in regeneraciji smo zato posvetili posebno pozornost tudi pri oblikovanju strategije prihodnjega razvoja naše občine. Med ukrepi, s katerimi želimo doseči lepšo podobo mestnega prostora in izboljšati bivanjske in delovne razmere v mestu smo izpostavili prav ureditev starega centra Trbovelj in območja Komunale, kjer v skladu s cilji opredeljenimi v strategiji, predvidevamo celostno ureditev območja, določitev prednostnih objektov prenove in zemljišč za gradnjo stanovanjskih objektov ter objektov za poslovne in oskrbne dejavnosti – območje, namenjeno razvoju IT-podjetij in drugih kreativnih dejavnosti, ohranjati naravno okolje, ustrezno za družine z otroki in izboljšati povezavo tega dela občine s središčem mesta z dobrim javnim potniškim prometom ter drugimi načini mobilnosti – kolesarske in pešpoti.

Glede načrtov v prihodnje - gre prav gotovo za območje, ki je potrebno prenove in revitalizacije v smislu drugačne, prijaznejše rabe objektov, večjih zelenih površin in razvoja novih inovativnih in okolju prijaznih poslovnih dejavnosti, ki dopolnjujejo obstoječo in načrtovano stanovanjsko rabo na širšem območju. Konkretnih načrtov za prenovo še ni, kar je prav gotovo posledica lastništva, pomanjkanja sredstev, dobrih praks pa tudi nedorečene zakonodaje na tem področju. Z urbano prenova tega dela mesta pa se je podrobneje ukvarjala geografinja Katja Klančišar Schneider v magistrski nalogi z naslovom Problemska analiza prenove degradiranih industrijskih območij na primeru Občine Trbovlje.
 

 

Dne 24. 3. 2014 smo s strani novinarke RA SLO Karmen Štrancar Rajevec prejeli vprašanje, na katerega smo ji odgovorili 1. 4. 2014

Vprašanje:

Pozdravljena,
opozorjena sem bila na težave s plazenjem tal na Katarini- plaz "Vahter", ki je, zaradi goloseka ( za katerega so sicer izdani potrebni papirji), grozeča nevarnost za stanovanjske objekte. Poročilo je pripravljeno, pogovori s pristojnim ministrstvom potekajo...............Zanima me kako daleč so stvari oziroma kje so težave.

Odgovor:

Pozdravljena.

Na območju, ki ga omenjate, ni plazu. Po sestanku med Občino Trbovlje, Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov in Zavodom za gozdove v zvezi z golosekom, je bil na temo goloseka in v izogib eventuelnimi možnimi kasnejšim posledicam, izveden ponovni ogled in sestanek na kraju samem (14.3.2014). Le-tega so se udeležili predstavniki koncesionarja gozda, lastnik gozda, predstavniki lokalne skupnosti, gozdarski inšpektor in ostali predstavniki gozdarske stroke. Dogovor je bil sledeč: koncesionar Gozd Ljubljana, je dolžan na osnovi zapisnika dokončati vsa predvidena dela - zaradi možnosti pojava lubadarja.

Po končanih delih se vzpostavi zahtevan gozdni red in v izogib razmakanju labilne brežine izvede kontrolirano odvodnjavanje vzdolž ceste z vgradnjo drenaž, propustov, kanalet za odvod vode in ureditvijo končnega iztoka z namenom razpršitve - porazdelitve meteorne vode na večjo površino.
 

 

Dne 6. 3. smo s strani novinarke STA Lili Pušnik prejeli vprašanje, na katerega smo odgovorili 11. 3. 2014

Vprašanje:

Pozdravljeni!

Kot novinarko Slovenske tiskovne agencije STA me zanima, kaj za občino pomeni napoved, da se bo aprila na zavod za zaposlovanje prijavilo 135 presežnih delavcev Rudnika Trbovlje-Hrastnik? Ali je to za občino socialna bomba? Kakšna je sploh stopnja brezposelnosti v Trbovljah?

Vljudno prosim za hitre odgovore.

Hvala in lep pozdrav!

Lili Pušnik, univ.dipl.nov. STA

Odgovor:

V decembru 2013 je bilo v občini Trbovlje 1496 brezposelnih, stopnja brezposelnosti pa 20,7%. S prijavo delavcev RTH na zavod za zaposlovanje v aprilu, bi se število brezposelnih v občini povečalo na 1556 delavcev (zaposleni v RTH prihajajo iz različnih občin, zato je število za Trbovlje ocena), stopnja brezposelnosti pa se bo povečala na 21,7%. Za občino pomeni povečanje brezposelnosti zaostrovanje socialnih razmer, še posebej v fazi, ko bo prijavljenim ugasnila pravica do nadomestila. Upoštevati je potrebno tudi povezanost, soodvisnost ter vpliv na druga delovna mesta in družine  v občini, tako ocenjen vpliv na stanje je povečan za tri do štiri krat. Občina bo še naprej, v okviru možnosti, socialno problematiko blažila z različnimi oblikami pomoči in subvencij ter s sofinanciranjem programov javnih del. Vpliv občine na razvoj gospodarstva - nova delovna mesta je omejen, na drugi strani pa vladni ukrepi podpore območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje še vedno niso zaživeli, čeprav je bil sklep sprejet že v juliju 2013.    

 

Dne 25. 2. smo s strani novinarke Dnevnika Sabine Lokar prejeli vprašanje, na katerega smo odgovorili 27. 2. 2014

Vprašanje:

Lepo pozdravljena,

na vladi je pripravljeno gradivo za umeščanje HE na srednji Savi v prostor. V tem dokumentu so predpostavljene tudi investicije Lafargea, TET in RTH in zanima me, kakšen je vaš komentar na te investicije glede na trenutno stanje teh družb in njihovo negotovo usodo. Ali obstaja možnost, in če ja, v kolikšni meri, bi lahko te investicije prevzele občine?

Ste sicer zadovoljni zadovoljni z vsebino dokumenta ali imate morda kakšne pripombe?

Dokument se sicer nahaja na povezavi:

http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1[single]=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Ff6b9102edbec5facc1257c82005bc544%3FOpenDocument&cHash=a88a298d59052c9dac56ce2b096844d1.

 

Odgovor:

V letu 2012 so vsi zainteresirani na področju gradnje HE Suhadol, Trbovlje in Renke (občine, državne institucije, gospodarske družbe in drugi) podali svoje interese za svoje razvojne projekte na prostoru, kjer se bo izdelal državni prostorski načrt (DPN) za te tri hidroelektrarne. Na tej podlagi so bile izdelane smernice za izdelavo DPN, analiza teh smernic ter Nabor projektov, kjer so usklajeni in določeni vsi razvojni projekti zainteresiranih investitorjev. V tem okviru so bili posredovani in sprejeti načrti družb Lafarge, RTH in TET.  Razumljivo je, da vse investicijske stroške pokrivajo te družbe in občina ne bo in ne more prevzemati teh investicij. Njen interes je, da te družbe vlagajo v razvoj.  Mnenja smo, da vse družbe, še posebno tiste, ki so v težavah morajo imeti razvojne rešitve. Zato sta Vlada RS in MzIP imenovala (25. 7. 2013) delovno skupino za srednje in dolgoročno prestrukturiranje energetike v Zasavju. Obravnavajo se RTH, TET in HE na srednji Savi. Tudi za Lafarge smo prepričani, da ima svoje razvojne načrte.

 

 

Dne 10. 2. 2014 smo s strani radia Kum prejeli dve vprašanji, na kateri smo odgovorili 14. 2. 2014

Vprašanje:

Kaj namerava ukreniti občina Trbovlje z županom na čelu glede sanacije občinske ceste na relaciji Trbovlje-Dobovec -padajoča drevesa-varnostna ograja? Relacija Dobovec -Župa,Dobovec-Završje uničen asfalt-vozi šolski avtobus? Pred leti je bil z dovoljenjem občine opravljen golosek ob daljnovodu. Lani je veter podrl precej dreves,ki še vedno ležijo v gozdu nad cesto in predstavljajo ob zdrsu na cesto smrtno nevarnost za ljudi. Ali je že ,oziroma kdaj bo občina od države-lastnice teh gozdov ,zahtevala sanacijo teh gozdov?Odgovor:


-Občina je že izvedla vse potrebne aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo in zagotavljanjem prevoznosti lokalne ceste Trbovlje -Dobovec.  Zaradi padajočega kamenja in
nanosov listja, kot ostale zemljine s strmih brežin, pa  zagotavlja dnevno čiščenje in odstranjevanje ovir s površine ceste.

Prav tako smo v času žledoloma takoj ukrepali pri lastniku gozda - Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, kot tudi upravljalcu gozda - GOZD d.d. Ljubljana,
ki je s svojo usposobljeno ekipo tudi uspešno odstranil velike količine podrtega lesa, z lokalne ceste.


Dela so se izvedla takoj, ko je bilo tovrstno početje v mejah razuma!V času žledoloma smo tudi takoj zagotovili in vzdrževali prevoznost na obvoznih cestah Dobovec - Čimerno - Radeče in Dobovec - Završje - Šklendrovec.


-Varnostna ograja....izvaja se popis škode na infrastrukturi, zato bo Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, poslan odškodninski zahtevek, za popravilo odbojnih varnostnih ograj.


-Cesta Dobovec - Župa....v letu 2014 Občina predvideva sanacijo dela odseka močno uničenega cestišča na odseku Trotovnik .- Matica - Župa.


-Dobovec - Završje....obnova cestišča zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev ni v planu za leto 2014, vsekakor pa bodo izvedeni ukrepi, ki bodo omogočali
prevoznost ceste.

 

-Vzdrževanje trase daljnovoda....tovrstne posege izvaja Elektro Slovenija, ob prisotnosti gozdarskega strokovnjaka in sevede z dovoljenjem SKZG RS.  Občina Trbovlje
nima vpliva na nujna vzdrževalna dela...katera so se prav v času žledoloma izkazala kot edina pravilna rešitev....v nasprotnem primeru bi lahko prišlo do porušitve stebrov dalljnovoda,kar bi pomenilo izpad električne energije za obdobje več tednov!

-v letu 2013 ni bilo vetroloma....le ta je bil pred sedmimi leti. Vsa takrat neodstranjena podrta drevesa so bila zavarovana skladno z navodili gozdarske stroke oz. revirskega gozdarja, ki je imel nadzor nad izvajanjem del.


-Občina Trbovlje je v zvezi z navedeno problematiko velikokrat urgirala pri lastniku SKZG RS, vendar se kot lastnik gozdnih površin sami odločajo kako bodo gospodarili s svojimi gozdovi. Zakaj se lastnik odloči, da lesno maso pusti ležati v gozdu...namesto, da bi jo odpeljal, je povsem njegova odločitev. Zato je tudi v primeru nesreče oz. drugih odškodninskih zahtevkov, odgovornost na njegovi strani. Lokalna skupnost redno opozarja na posamezne nevarnosti, a končna odločitev ostaja še vedno v rokah lastnikov. Povsem enako je tudi na območjih, kjer so lastniki gozdov zasebniki....ki ne dovolijo odstranjevanja grmovja in dreves v varovalnem pasu lokalnih cest, čeprav sami tudi ne vzdržujejo svojega gozda.


Vprašanje:

Kakšne ukrepe je izvedla  občina proti sprejetju neprimičninskega davka,ki predstavlja še manj sredstev za občino,zavira rast gospodarstva ,veča revščino. Ostati mora kot do sedaj ,davek na uporabo stavbnega zemljišča občini,ki se naj namensko uporablja za osnovno infrastrukturo-kar seveda cesta je ! KAJ OD POVEDANEGA BO OBČINA STORILA,DA BO TUDI ZA NAS OBČANE,KRAJANE DOBOVCA ZAŽIVELO USTAVNO NAČELO ENAKIH MOŽNOSTI,SAJ JE V SEDANJEM STANJU LE MRTVA ČRKA NA PAPIRJU-P?

Odgovor:

Ustava Republike Slovenije v tretjem odstavku 71. člena, ki ureja varstvo zemljišč, vsebuje programsko določbo, ki zavezuje državo, da skrbi za gospodarski, kulturni in socialni napredek prebivalstva na gorskih in hribovitih območjih. Ker so pogoji za življenje v hribovitem okolju težji, kot v mestnem središču, država s sistemskimi ukepi, ki so tudi finančno podprti (na primer ukrepi kmetijske politike) oziroma zakoni in drugimi akti vzpostavlja načelo enakih možnosti. Načelo enakih možnosti je mogoče izpeljati  tudi iz drugih ustavnih določb in Ustave kot celote. V skladu s svojimi pristojnostmi in (z)možnostmi pa si tudi Občina Trbovlje, zlasti v mandatu sedanjega župana, še posebej prizadeva za izgradnjo in vzdrževanje komunalne oziroma javne infrastrukture, ki je temeljni pogoj za ustvarjanje enakih možnosti.

Občina Trbovlje pritrjuje stališču, da bodo občine z ukinitvijo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in po končanem triletnem prehodnem obdobju, ki ga ureja nov Zakon o davku na nepremičnine, v kolikor zakon v sprejetem besedilu ostane v veljavi, ob polovico prepotrebnih strogo namenskih sredstev, doslej namenjenih za (so)investiranje v osnovno infrastrukturo.

 

Stališče občana v zvezi z novim Zakonom o davku na nepremičnine je skladno s stališčem občin in je bilo na podoben način izraženo v več zahtevah za oceno ustavnosti navedenega zakona, o katerih bo skupaj s predlogi za zadržanje izvajanja zakona odločilo Ustavno sodišče RS. Zahtevi reprezentativnega združenja Skupnosti občin Slovenije za presojo ustavnosti navedenega zakona se je poleg drugih občin pridružila tudi Občina Trbovlje, v njej pa je bilo Ustavnemu sodišču predlagano,  da prednostno obravnava zahtevo in do meritorne odločitve zadrži izvajanje zakona, po opravljenem postopku pa odloči, da so izpodbijane določbe zakona v  neskladju z Ustavo RS ter skladno z opravljeno presojo naloži Državnemu zboru RS oziroma zakonodajalcu, da v roku odpravi ugotovljene neustavnosti. 

 

Dne 11. 2. 2014 je novinarka Dela Polona Malovrh postavila vprašanji, na katera smo ji odgovorili 12. 2. 2014.

Vprašanje:

Spoštovani,

imam dve vprašanji za župana, g. V. Trevna.

- Župan v medije že nekaj dni - od sestanka na vladi - plasira floskulo, da bodo zasavsko energetiko reševali v paketu. Prosim, da »paket« razloži oz. konkretno navede, ali ga še vedno sestavljajo rudnik Brnica, TET in HE na srednji Savi, in da pojasni tudi, kako ga bodo reševali.

- Po trditvah anonimke je g. Treven prijavljen v počitniški hiši in ne
na Sallauminesu ter za to prejema potne stroške. Ali to drži?

Hvala za odgovore.
Lep pozdrav, P. Malovrh

Odgovor:

Kot je župan pojasnil na 24. redni seji Občinskega sveta občine Trbovlje, ki je bila dne 10.2.2014, "paket zasavske energetike" sestavljajo naslednji projekti:

1. odprtje rudnika Brnica,

2. rekonstrukcija bloka v Termoelektrarni Trbovlje,

3. izgradnja hidroelektrarn na srednji Savi in

4. plinsko parna enota kot terciarna rezerva.

 

Svet Zasavske regije je že dne 14. aprila 2011 sprejel sklep: "V Nacionalnem energetskem programu se mora razvoj Zasavske energetike obravnavati celovito, tako glede vrste primarne energije in proizvodnje električne energije, umestitve v prostor. prestrukturiranja, investicijskih programov kot socialne kohezivnosti in vključevanja javnosti v postopek odločanja." Tako stališče zagovarjamo v vseh sprejetih sklepih ter razgovorih s predstavniki energetskih družb in državnih institucij. Reševanje zasavske energetike v paketu (v slovenskem pravopisu za paket med drugim piše, da je to "sprejeti paket ukrepov, skupek") konkretno tako pomeni sprejetje skupnih razvojnih odločitev za RTH, TET in Hidroelektrarne na srednji Savi in njeno sočasno investicijsko prestrukturiranje in sicer:
- kakovostno izvajanje Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 - popr. in 40/12-ZUJF),  rešitev je v podaljšanju veljavnosti zakona do leta 2018,
- prenova 125 MW bloka v TET z odprtjem rudnika Brnica, takojšnja odločitev Holdinga Slovenske elektrarne o prodaji TET strateškemu kupcu in
- Gradnja HE Suhadol, Trbovlje in Renke. Predsednica Vlade RS je na sestanku, 5. 2. 2014, povedala, da je to prioriteta te vlade. Podpisati je potrebno Koncesijsko pogodbo in prenesti koncesijo na družbo SRESA v Trbovlje.

 

Občinski odbori vseh koalicijskih strank, zasavski poslanci in župani vseh treh zasavskih občin bodo realizacijo navedenih projektov poskušali doseči tudi s sprejetjem odločitev odgovornih na ravni države. Na že omenjenem sestanku na Vladi RS, ki je potekal 5.2.2014, so tako predsednica Vlade RS Alenka Bratušek, kot tudi ministra Samo Omerzel in Dejan Židan, zagotovili, da podpirajo paketno reševanje zasavske energetike. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je ena izmed težav zagotoviti sredstva za izgradnjo ceste Hrastnik - Zidani most, zato je bilo dogovorjeno, da se pristopi k fazni izgradnji le - te. Poleg tega so se predstavniki Vlade zavezali,da bodo spremljali možnosti pridobitve evropskih sredstev za sofinanciranje izgradnje te ceste. Dosežen je bil tudi dogovor, da se za izgradnjo hidroelektrarn pridobi novega koncesionarja, saj je HSE trenutno finančno nezmožen za izvedbo tega projekta, koncesijska pogodba in nabor ukrepov pa so že usklajeni. V zvezi z rudarjenjem pa je bilo doseženo soglasje o podpori spremembam zakona o zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik, ki podaljšuje zapiralno obdobje do leta 2018, kar bi zagotovilo sredstva za zapiralna dela in sanacijo degradiranih površin v leti 2016, 2017 in 2018.


 

 

Župan ne prejema povračila stroškov prevoza na delo in z dela.

 

Določitev višine povračila stroškov prevoza na delo in z dela glede na kraj določa 169. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ(Uradni list RS št. 40/2012), ki določa, da je kraj, iz katerega se zaposleni vozi na delo in z dela, kraj bivališča oz. kraj, iz katerega se zaposleni dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližji delovnemu mestu.

 

 

Dne 6. 2. 2014 je novinarka RA Slovenija Karmen Štrancar Rajevec postavila vprašanje, na katerega smo ji odgovorili 7. 2. 2014

Vprašanje:

Pozdravljena,

 ali ni pravna pomoč obstajala že nakaj časa. Če je kdo jo je prej izvajal? Od letošnjega leta naprej ( kot je napisano) je ta pomoč samo za občane Trbovelj. Ali jo je prej lahko koristil kdorkoli. Koliko je prejšnja pomoč letno stala občinski proračun in koliko bo to letos.

Hvala za odgovore in lep pozdrav.

Karmen Štrancar Rajevec

RADIO SLO

 

Odgovor:

Občina Trbovlje organizira brezplačno pravno pomoč od leta 2005 dalje. Do letošnjega leta se je le - ta izvajala v sodelovanju s Pravno - informacijskim centrom nevladnih organizacij – PIC, s sedežem v Ljubljani. Brezplačen prvi nasvet smo nudili občanom Trbovelj in Hrastnika, pri čemer je bila plačnik vseh stroškov vsa leta le Občina Trbovlje. Letos smo se odločili, da se brezplačni prvi nasvet nudi občanom občine Trbovlje, in sicer v sodelovanju z odvetnikom Sašom Ostrožnikom. Svetovanje tudi sedaj poteka 1x mesečno, v primeru kakšnih nujnih nasvetov, ki so vezani na zakonske roke, pa se bodo občani lahko pri odvetniku zglasili, po predhodnem dogovoru z njim, tudi izven določenega termina. To je tudi eden izmed razlogov zaradi katerega smo se odločili za spremembo svetovalca, saj so bili svetovalci PIC za občane dosegljivi le na točno določen termin, kar pa je bilo za občane včasih prepozno. Ura svetovanja odvetnika je malenkost nižja od ure svetovanja PIC, poleg tega odvetnik seveda ne zaračunava potnih stroškov in brezplačno pravno pomoč nudi v svojih prostorih.  V prejšnjih letih je svetovanje na letni ravni znašalo 3.050 EUR, letos pa imamo za ta namen načrtovanih 2.590 EUR.

 

Dne 5. 2. 2014 je novinarka Dela Polona Malovrh postavila nekaj vprašanj, na katera smo ji odgovorili 6. 2. 2014.


- kako boste ukrepali v imenu občanov Trbovelj in občine kot stranke v postopku izdaje OVD za Lafarge Cement glede na izjave njihovega vodstva, da gredo zdaj po dovoljenje za sežiganje?

Dne 23. 1. 2014 je Občina Trbovlje prejela odločitev ARSO o zahtevah Lafarge Cement, d. o. o., iz katere je med drugim razvidno, da je postopek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za sosežig ustavljen. Domnevne izjave vodstva družbe, ki jo navajate, in sicer, "da gredo zdaj po dovoljenje za sežiganje" ne moremo komentirati, predlagamo, da njeno vsebino obrazloži, kdor je izjavo podal. V postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja je ARSO s sklepom priznal Občini Trbovlje lastnost stranske udeleženke v mejah njenega, na zakon oprtega pravnega interesa. Tako Občina Trbovlje ni imela statusa stranke v navedenem postopku,kot stranski intervenient pa si je v mejah svojih pravic aktivno prizadevala za čim prejšnjo in zakonito odločitev.         


- ali dosedanji status stranke v postopku velja tudi pri pridobivanju OVD za sosežig? Če ne velja, ali bo občina ponovno zaprosila zanj?

V primeru, če je postopek začet na zahtevo stranke, pa stranka umakne svojo zahtevo - v celoti ali deloma - se postopek ustavi (v celoti ali deloma). Možno je, da se ustavljeni del postopka nadaljuje, če stranka to zahteva. Menimo, da bi v primeru nadaljevanja postopka Občina Trbovlje ohranila vlogo stranskega intervenienta, o kateri je organ že odločil. Če pa bi se na podlagi vložene nove zahteve začel nov postopek, pa bi Občina Trbovlje, ob upoštevanju javnega interesa in na zakon oprtega pravnega interesa, ponovno zaprosila pristojni organ, da ji v postopku prizna lastnost stranske udeleženke.           

 
- ali ocenjujete za realen in izvedljiv apel Civilne iniciative, da občina zaostri zahteve za učinkovit monitoring onesnaževanja okolja in poskrbi za vzpostavitev mreže merilnih naprav, ki bodo onesnaženost merile neodvisno od LC?

Glede postavitve gostejše mreže merilnih naprav imisij onesnaževal, smo zahtevo večkrat poslali na ARSO in s strani takratnega direktorja gospoda Žlebirja je bila dana obljuba dodatni mobilni postaji, ki naj bi jo za nekaj časa dobili v Trbovlje, vendar potem to ni bilo izvedeno. Dobili pa smo tudi ta odgovor, da je glede na normative že tako več merilnih postaj v Zasavju kot bi jih glede na zakonodajne zahteve moralo biti.


- koliko je stal občino sedanji sistem spremljanja onesnažil v zraku (Meis) in koliko - če sploh - jo stane tekoče spremljanje meritev?- kje so nameščene naprave za merjenje oz. kje vse so dostopni podatki o kakovosti zraka?

Pogodba o vzpostavitvi sistema iz leta 2008 je bila za Občino Trbovlje 3.729,34, od leta 2010 odkar sem jaz na Občini pa smo v letu 2010 plačali 240 EUR za vzdrževanje strežnika in 2011 432 EUR za spremembo baze podatkov. Podatki o kvaliteti zraka se odvzemajo iz ARSOovih postaj ter EIS TET. Podatki o kvaliteti zraka so dostopni v avli občinske stavbe in v izložbi knjižnjice ter na spletni strani Občine.

- Ker se jutri opolnoči izteče rok za pritožbe na OVD za LC, me zanima, ali bo župan glede na veljavni občinski odlok, na katerega se v gradbenem dovoljenju sklicuje tudi LC in ki za gorivo dovoljuje premog, LKO ali plin - ali bo torej:

1. zahteval zaostritev mejnih vrednosti

Določitev mejnih vrednosti je določena v Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

2. odvzem dovoljenja za uporabo petrolkoksa

V že izdanem dovoljenju je upravni organ obrazložil,da je okoljevarstveno soglasje št. 3540-05-46/98 za zamenjavo tehnološkega goriva iz mazuta v premog izdal na podlagi Poročila o vplivih na okolje, ki ga je izdelala ENVITA d.o.o.in v tem dokumentu  je bila predvidena zamenjava visokokaloričnega premoga z antracitom ali petrolkoksom.

3. zaostren nadzor nad LC?

 

Nadzor nad LC je v pristojnosti inšpekcijskih služb.

 

Dne 5. 2. 2014 je novinarka Dela Polona Malovrh postavila vprašanje, na katerega smo ji odgovorili 6. 2. 2014.

Vprašanje:

Spoštovani,

prosim za en zelo hiter in kratek odziv.
Na Delo je prispelo pismo o razmerah na Vodenski šoli, bližnji Mehaniki
itd.
A. Grabnar piše:

Podgane, miši potepuški psi in še kak
živalski revež varno prenoči v tej tovarni, ki 10 let ne obratuje. Učenci
pa se veselo stiskajo v tej kot sardine v konzervi nabiti šoli.

Zanima me, ali občina skrbi za varovanje Mehanike in kako? Ali držijo navedbe o živalskih obiskih opuščenega objekta?

Hvala za odgovor. Prosim zanj vsaj do 15. ure danes.
LP, P. Malovrh

Odgovor:
Pozdravljena,

objekt nekdanje Mehanike varuje družba Sinet d.o.o., če bi vstopil pes ali kakšna druga večja žival, bi se sprožil alarm. Prav tako na občino nismo prejeli nobene pritožbe ali opozorila glede živali v okolici zgradbe nekdanje Mehanike ali v njej.
 

 

Dne 28. 1. 2014 je novinarka Dela Polona Malovrh postavila vprašanje, na katerega smo ji odgovorili 29. 1. 2014.

Vprašanje:

Spoštovani,


prosim občino za naslednje podatke:

- koliko kvadratnih metrov občinskih prostorov ima v najemu Združenje za
vrednote borcev NOB?
- koliko znaša najemnina?
- kako dejstvo, da Združenje svoje lastniške prostore oddaja v najem
občinski knjižnici, samo pa je najemnik občinskih prostorov, komentira
župan?

- koliko se je v povprečju povišala najemnina za m2 v primerjavi z letom
2007?
 

Odgovor:


Spoštovana.

Združenje borcev za vrednote NOB Trbovlje ima od junija 2007 v najemu poslovni prostor Občine Trbovlje v stavbi z naslovom Ulica 1. junija 4, v velikosti 54,52 m2, višina mesečne najemnine pa znaša 120,62 EUR.

Dogovor oz. namena selitve združenja borcev z Ulice 1. junija 19 sta bila dva; težka dostopnost za njihove člane, saj so to večinoma starejši ljudje in pa pomanjkanje prostora v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje. Knjižnica enak znesek - 120,63 eur plačuje združenju borcev.

V letu 2007 smo višino najemnine določili po sprejetem Pravilniku o oddajanju poslovnih prostorov v najem. Pravilnik ni več v veljavi, zdaj se uporablja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, višina najemnine se določa na podlagi cenitve ali izkustvenih metod.

 

 

Dne 7. 1. 2014 je novinarka Žurnala24 Barbara Eržen postavila vprašanje, na katerega smo ji odgovorili 8. 1. 2014:

Vprašanje:

Pozdravljeni,
po dogovoru vam pošiljam vprašanja, in sicer me zanima, ali občina že izvaja kakšne ukrepe, ki so predvideni v načrtu Odloka o načrtu za kakovost zraka. Še posebej me zanima za kratkotrajne ukrepe, ki naj bi se izvajali ob napovedani onesnaženosti z delci PM10. Odlok predvideva zmanjšanje ogrevanja prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trda goriva, zmanjšanje uporabe osebnih vozil in povečanje javnega prevoza. Zanima me, ali ste o tem že obveščali svoje občane in izvedli kakšne ukrepe? Če še ne, kakšne ukrepe načrtujete in kdaj naj bi bili izvedeni?

Prosila bi za odgovore še danes,
najlepša hvala že v naprej.

 

Odgovor:
Z Odlokom se je Občinski svet Občine Trbovlje seznanil v mesecu decembru. Prav tako je bil odlok sprejet na vladi 18.12.2013. V treh mesecih po sprejetju odloka pa sledi sprejem podrobnejšega programa, v katerem bomo v občini opredelili izvajanje ukrepov v obdobju enega leta. Zaenkrat s strani ministrstva še nismo bili pozvani k pripravi le tega. Obvestili so nas, da naj bi EKO sklad že v začetku leta 2014 izvedel prvi razpis za subvencije občanom in Občina bo morala zagotoviti v ta namen določene podatke, kar pa smo že pripravili.

Kljub temu se nekateri ukrepi že izvajajo:

• ukrepi na področju energije:
Občina Trbovlje ima sprejet Lokalni energetski koncept, v katerem so številni ukrepi, ki zmanjšujejo porabo energije, že opredeljeni. Tako smo začeli izvajati energetske preglede javnih stavb ter že pristopili k sanaciji šol in vrtcev. Uvedeni so organizacijski ukrepi zmanjšanja porabe energije ter energetsko knjigovodstvo javnih stavb. Energetski manager ter energetska svetovalka sta imela na lokalnem radiu sklop oddaj namenjenih osveščanju ljudi glede URE in OVE. V občini smo intenzivno pristopili k zamenjavi predimenzioniranih cevi vročevoda.

• promet:
V Trbovljah smo pravkar prilagodili in uredili Ulico 1. junija v smislu umirjenega prometa. Razmišljamo tudi o ureditvi pokritega parkirišča za kolesa na železniški postaji, zaradi ozkosti naše doline in prostorske omejenosti pa je problem umestitve kolesarske steze, zato smo pristopili k naročilu študije njene umestitve. V občini je organiziran javni potniški promet, ki nudi dijakom, študentom ter upokojencem brezplačne vozovnice in tako Občina spodbuja uporabo javnega prevoza.
Izvaja se že v osnutku Odloka predvideno mokro čiščenje cest ter tretiranje ravninskih cest v zimskem času s ustrezno emulzijo proti zamrzovanju namesto posipanja s peskom.

• kratkoročni ukrepi:
Monitorji podjetja MEIS-a, ki prikazujejo meteorološke parametre in onesnažila on-line so v avli občinske stavbe, v izložbenem oknu knjižnice ter na spletnih straneh Občine Trbovlje. Tako lahko občani spremljajo imisijske podatke onesnažil iz merilnih postaj Agencije RS za okolje in Ekološkega informacijskega sistema TET-a. V letošnjem letu smo finančno podprli tudi projekt KOREG, ki ga izvaja podjetje MEIS in na portalu zagotovlja informacije o trenutnem stanju širjenja onesnaževal in napoved za naprej glede na vremensko situacijo. Sicer pa je obveščanje in napoved uradno v pristojnosti ARSO-a in obvestilo je že bilo objavljeno na spletni strani.
 

 

 

Dne 7. 1. 2014 je novinarka ETV Nina Ojsteršek postavila vprašanje, na katerega smo ji odgovorili 9. 1. 2014:


Vprašanje:

Občani so nas opozorili na sledeč problem, o katerem pripravljam prispevek. Gre za bivšo Opekarno, kjer gre za dva napol podrta, nevarna objekta, ki kazita okolico in sta nevarna za vse mimoidoče, kajti okrog njih ni nobene zaščite. Ker sem že govorila z okoljskim inšpektorjem, mi je povedal, da ima občina določene vzvode, s katerimi lahko lastnike takšnih objektov prisili k ukrepanju. Zanima me, kaj je Občina Trbovlje že storila glede tega oz. upam, da ima v kratkem namen ukrepati, kajti takšnole stanje objektov, ji vsekakor ni v ponos.

Prosim, če lahko vprašanje posredujete tistemu, ki je na občini zadolžen za to. Prispevek bo objavljen v petek, zato bi odgovor potrebovala do četrtka.

Odgovor:

V omenjenem primeru gre za zasebno zemljišče, v lasti podjetja ERA Velenje, ki ne meji na javno površino, občinska inšpekcija pa ni pristojna za to področje. Tovrsten nadzor je v pristojnosti gradbene inšpekcije, ki je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna izvesti ustrezne varnostne ukrepe v kolikor oceni, da objekt predstavlja nevarnost za ljudi in okolico. Najbolj nevaren del objekta je bil že odstranjen pred cca. tremi leti, kjer je prišlo do porušitve strešne konstrukcije zaradi dotrajanosti.

Župan je pozval lastnika k saniranju poslopja že v mesecu juniju 2011. V odgovoru so izrazili svojo namero, da bodo na tej lokaciji zgradili poslovni center. Odgovorili so tudi, da so želeli nepremičnine ustrezno ograditi, a je bila posledica postavitve ograje tožba zaradi motenja posesti enega izmed lastnikov sosednjih zemljišč. v zvezi s tem je bil dosežen sporazum za uporabo nepremičnin v smislu neoviranega dostopa. Zagotavljajo tudi, da so na lokaciji večkrat opravili oglede in uredili izpraznitev objektov ter občasno čiščenje.

V zvezi z vašim vprašanjem glede pristojnosti občin pri prenovi propadajočih objektov, pa vam v nadaljevanju posredujemo precej obširen odgovor, v katerem smo skušali pojasniti problematiko področja celovite prenove, zakonodajna izhodišča in konkretna dejanja Občine Trbovlje v posameznih primerih.

Prostorska zakonodaja je tako državo kot vse občine zavezala, da morajo s prostorskim načrtovanjem omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki bo ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogočala zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne bo ogrožala zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. V tem smislu tako Zakon o urejanju prostora kot tudi sedaj veljavni Zakon o prostorskem načrtovanju, v temeljnih načelih usmerjata prostorski razvoj naselij na obstoječe proste, degradirane in nezadostno izkoriščene površine znotraj obstoječih naselij, pri čemer ima prenova prednost pred novogradnjo.

Zavedajoč se neugodnih naravnih danosti in preteklih bremen, ki sta jih povzročila rudniška eksploatacija ter pretirana urbanizacija in industrializacija mesta je brez dvoma tudi za Občino Trbovlje eden izmed najpomembnejših ciljev urejanja prostora tako imenovana »urbana regeneracija« mestnega središča in tudi drugih mestnih predelov tako, da bodo z urejenimi javnimi in drugimi površinami ter s prenovo in ohranitvijo stavbne dediščine in njene identitete postali ponovno ustrezen in privlačen življenjski prostor.

Uresničevanje tega cilja oziroma njegovo udejanjenje v prostoru pa je odvisno od vrste dejavnikov, na katere lokalna skupnost največkrat nima nobenega vpliva. Če je po eni strani Občina tista, ki skladno s predpisi, upoštevajoč javno korist, vodi politiko urejanja prostora na lokalni ravni – določa namensko rabo ter merila in pogoje za posege v prostor, kar pomeni tudi, da v korist investitorja lahko spremeni prostorske akte, pa po drugi strani nima ustreznih pravnih sredstev s katerimi bi lahko zasebnega lastnika »prisilila« v izvedbo investicije – gradnjo ali prenovo.

Zakonodaja sicer predvideva inštrument razlastitve za posamezne, z zakonom predpisane namene, pri čemer mora biti ugotovljena javna korist in izpolnjen pogoj, da je javna korist sorazmerna z razlastitvenim namenom. Nedvoumno pa je razlastitev poseg v lastninsko pravico, ki je najtežji in je zatorej pripravo dokumentacije, na kateri bo temeljil celotni postopek razlastitve, potrebno voditi z veliko mero previdnosti, upoštevati celotno zakonodajo in predhodno preverjati dejstva, ki bi bila v postopku lahko predmet spora oziroma drugačnega razumevanja. Vseskozi je namreč potrebno pričakovati, da bo prišlo do večjih nasprotovanj s strani lastnikov nepremičnin, in da bi bili postopki »speljani po bližnjicah« prej zadevi v škodo kot korist.
Obnova oziroma nenazadnje tudi odstranitev objekta je »teoretično« možna tudi na podlagi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), ki v 6. členu sicer določa, če so na objektu takšne pomanjkljivosti, ki zaradi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov ali učinkovanja tretjih zelo slabo vplivajo na zunanjo podobo naselja in krajine in so posledica opustitve redne in pravilne uporabe ter vzdrževanja nepremičnine, pa ne gre za nevarno gradnjo po tem zakonu, občina zaradi zavarovanja javne koristi lahko zaveže lastnika, da izvede nujno potrebna vzdrževalna dela. Občina sprejme odlok, v katerem določi območja, oz. objekte, na katerih je treba izvesti vzdrževalna dela, katera vzdrževalna dela je treba izvesti, oz. merila za njihovo določitev ter predvidi oceno njihovih stroškov. V odloku lahko občina predvidi tudi višino sredstev, ki jih bo prispevala za pokritje dela stroškov v zvezi s predvidenimi vzdrževalnimi deli. Na podlagi občinskega odloka pristojni občinski organ po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero lastnika objekta zaveže, da v določenem roku izvede vzdrževalna dela, opredeljena v odloku občine.
Če zavezanec v roku, določenem z odločbo, ne izvede predpisanih vzdrževalnih del, se opravi izvršba za nedenarno obveznost po drugih osebah v skladu s predpisom o splošnem upravnem postopku. Če občina zaradi izvršbe odločbe iz prejšnjega odstavka sama založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, ima na objektu, na katerem so se izvedla vzdrževalna dela, zakonito hipoteko v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Če se pri izvedbi del, odrejenih z odločbo občine na podlagi neodvisnih strokovnih ocen ugotovi, da ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu ni možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, lahko občina izda novo odločbo, v kateri odredi rekonstrukcijo objekta, če pa se ugotovi, da je objekt v takšnem stanju, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti niti z rekonstrukcijo objekta, lahko občina odredi odstranitev objekta. Žal pa je določba 6. člena zakonsko podnormirana in, kot ugotavlja prof. dr. Rajko Pirnat v Mnenju o nekaterih vprašanjih izvajanja 6. člena ZGO, ki ga je naročil MOP, iz ustavnopravnega stališča težko izvedljiva in česar občinski odloki nikakor ne morejo nadomestiti.

Glede na splošno stanje v prostoru, potrebno se je namreč zavedati, da se s skoraj identičnimi težavami soočajo praktično vse slovenske občine, je nujno potrebno poiskati ustrezne inštrumente in pravno podlago za izboljšanje načrtovanja, odpravljanje ovir in upravljanje območij celovite prenove. Inventarizacija in analiza je pokazala, da se je tudi pri nas že uveljavila vrsta obstoječih inštrumentov, ki pozitivno vplivajo na izvedbo prenove (subvencije, krediti). Kljub temu pa ostaja še vrsta problemov, slabosti in pomanjkljivosti, ki ovirajo prenovo in ki zahtevajo dodatne ukrepe, kot na primer pomanjkljive podatkovne baze, pomanjkljivi urbanistični in arhitekturni standardi, neosveščenost lastnikov, nerazvite metode participacije prebivalcev v procesu urejanja prostora in podobno. Za reševanje teh problemov in slabosti pa država oziroma občine še niso razvile ustreznih ukrepov.

Glede na navedbe Občina Trbovlje, razen finančnih spodbud – za katere pa nima denarja, in pomoči investitorjem pri pripravi prostorske dokumentacije praktično nima inštrumentov, ki bi zasebnega lastnika spodbudila - prisilila k obnovi oziroma izvedbi investicije.

Občina Trbovlje je še v času pred gospodarsko krizo s strani lastnikov nepremičnin prejela več pobud za spremembo veljavnih sestavin planskih aktov. Občina Trbovlje je sicer že v letu 2006, v skladu s takrat veljavnim Zakonom o urejanju prostora pristopila k izdelavi novih temeljnih prostorskih aktov občine: strategije prostorskega razvoja (SPRO) in prostorskega reda občine (PRO), intenzivno pripravljala potrebne strokovne podlage ter vodila tudi formalni postopek priprave obeh prostorskih aktov, ki pa ga zaradi napovedi o spremembi zakonodaje na področju urejanja prostora ni dokončala, saj bi to lahko za Občino predstavljalo dodatne stroške in obveznosti. Tako je bila Občina primorana počakati na nove prostorske predpise, katerih sprejem je bil napovedan že v letu 2005, dejansko pa so bili sprejeti v oktobru 2007. Ker vse do sprejetja ZPNačrt-a Občina ni mogla spreminjati in usklajevati še veljavnih planskih aktov s svojimi razvojnimi potrebami, je bilo stanje na področju prostorskega načrtovanja v občini Trbovlje nevzdržno.

Zaradi navedenih razlogov in na podlagi podanih pobud posameznih investitorjev je Občina Trbovlje pričela s postopkom sprememb in dopolnitev še veljavnih sestavin planskih aktov za območje sedmih razvojnih lokacij v mestu Trbovlje, ki jih je Občina ocenila kot strateško pomembne. Občina je želela investicijske pobude realizirati v najkrajšem možnem času, vendar v skladu z novim občinskim prostorskim načrtom občine in novim konceptom razvoja mesta. Posamezne pobude so se nanašale na naslednja območja:
• STANOVANJSKA GRADNJA NA OBMOČJU PUP ŠP 9/4 – POD GOZDOM in P 9/2 – IPOZ
• GRADNJA POSLOVNOSTANOVANJSKEGA OBJEKTA Z GARAŽNO HIŠO NA OBMOČJU »MEHANIKA« IN »OŠ ALOJZA HOHKRAUTA«
• GRADNJA STANOVANJSKEGA OBJEKTA NA OBMOČJU »ŠPORTNA HALA POLAJ«
• STANOVANJSKA GRADNJA NA OBMOČJU »VILA AURORA«
• CENTRALNE MESTNE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU »TPT«
• CENTRALNE MESTNE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU TOPLARNE POLAJ - »OPEKARNA«

Spremembe in dopolnitve sestavin planskih aktov je OS občine Trbovlje sprejel na svoji 21. redni seji, dne 21.09.2009 in s tem postavil temelje za spremembe izvedbenih aktov, na podlagi katerih bo možno pridobiti gradbeno dovoljenje za načrtovane posege v prostor.
Za vse navedene lokacije bo v prihodnje potrebno izdelati nove podrobne prostorske načrte oziroma pripraviti spremembe obstoječih izvedbenih aktov, glede na opredelitev v planskih aktih. Postopke priprave in sprejema bo vodila Občina Trbovlje, vendar šele po tem, ko bo prejela pobudo konkretnega investitorja.

Do sedaj je Občina Trbovlje pričela s postopki priprave:
• Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje IZ 10/3 – OŠ NOVA. Akt sprejet
• Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ŠP 9/4 – POD GOZDOM. Akt sprejet
• Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za območje urejanja S 9/4 – del in IZ 9/3 – ŠPORTNA HALA. Postopek ni končan, zaradi neaktivnosti investitorja.

Za vse ostale lokacije med katere sodi tudi območje »TPT«, območje »Opekarne« in območje »Ipoz«, pobud za nadaljevanje postopkov, ki bi zagotovili pravno podlago za umestitev objektov v prostor, nismo prejeli. Brez konkretnih usmeritev, ki bi ustrezale lastnikom, pa je nadaljevanje postopkov pravzaprav nesmiselno.
 

 

3. 12. 2013 smo s strani novinarke Večera Damijane Žišt prejeli spodnja vprašanja, na katera smo ji odgovorili 6. 12. 2013.

Pozdravljeni,

župan občine Trbovlje Vili Treven, direktorica občinske uprave Monika Kališek ter vodja MIR Zasavje Sebastjan Zmrzlak,

na vas se obračam v zvezi s podano kazensko ovadbo za kaznivo dejanje šikaniranja in trpinčenja na delovnem mestu, ki jo je zoper vodjo MIR Zasavje Sebastjana Zmrzlaka in njegova sodelavca, redarja Ivana Drnovška in Bojana Rozino podal eden izmed MIRjevih redarjev, Darko Šrenk.

O ovadbi ste seznanjeni vsi trije, zato vas vse tri prosim za komentar in pojasnilo, zakaj je do kazenske ovadbe sploh prišlo. Omenjena kazenska ovadba ni prva, ki je bila podana zaradi domnevno slabega poslovanja MIR Zasavje in zoper g. Zmrzlaka.

Spoštovani!

Občina Trbovlje je seznanjena z dejstvom, da je javni uslužbenec, zaposlen kot redar na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje, pri pristojnem organu podal kazensko ovadbo oziroma ovadbe zaradi zatrjevanega šikaniranja na delovnem mestu. Skladno z določbami Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 36/12 - Odl. US, 55/12 - Odl. US in 47/2013) lahko vsakdo naznani kaznivo dejanje oziroma poda ovadbo pri pristojnem organu. Skladno z določbami Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 63/13 - Odl. US) je podaja krive ovadbe kaznivo dejanje.

Občina Trbovlje navedene ovadbe oziroma ovadb, ki so v teku obravnave pri pristojnem organu, ne more komentirati. Kot neresnične pa odločno zavrača vse pavšalne navedbe redarja glede šikaniranja in trpinčenja na delovnem mestu. Občina Trbovlje vsako neželeno ravnanje na delovnem mestu ostro zavrača, skladno z zakonom in drugimi predpisi bi bilo takšno ravnanje, glede katerega mora biti ugotovljeno dejansko stanje, kaznivo oziroma sankcionirano. Na splošne navedbe o mobbingu v dopisu redarja z dne 4. 1. 2013 je Občina Trbovlje pred seznanitvijo z ovadbo, na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 74/09 - Odl.US in 40/12 – ZUJF) in drugih predpisov ter Navodil za preprečevanje mobbinga (v nadaljevanju Navodilo), dne 15. 1. 2013 pisno odgovorila. V odgovoru je med drugim pozvala redarja, da skladno z drugim odstavkom 15. člena Navodil v primeru neželenega ravnanja poda obvestilo, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke: kdo je storilec, opis dogodka (konkretna dejstva) ter kdaj in kje se je dogodek zgodil. Skladno z določbami 17. člena Navodil bi na podlagi obvestila nemudoma opravila razgovor, za ugotovitev dejanskega stanja glede konkretnih okoliščin dogodka pa bi bila imenovana tričlanska komisija. Skladno z 18. členom Navodil je način vodenja konkretnega postopka odvisen od konkretnega dogodka, ki mora biti razjasnjen, ter od značilnosti in konkretnih okoliščin posameznega primera. V primeru ugotovitve mobbinga bi bili zoper izvajalca predlagani in sprejeti ustrezni ukrepi oziroma sankcije, vendar Občina Trbovlje na vročeni dokument z navedenim pozivom ni prejela nobenega obvestila s konkretnimi podatki.

Če je redar že kdaj v preteklosti podal kakšno kazensko ovadbo zoper sodelavce, je pristojni organ sprejel zakonito odločitev.

Direktorica občinske uprave Monika Kališek,

kako je mogoče, da je Mountain bike klub Trbovlje med prejemniki javnih sredstev, in je menda pri tem favoriziran, zastopnik kluba pa naj bi bil prav g. Zmrzlak, šef MIR Zasavje? O tem bom seveda povprašala tudi KPK.

V občini Trbovlje je za sofinanciranje delovanja športnih društev vsako leto objavljen javni razpis, ki je objavljen v Uradnem vestniku Zasavja in na spletnih straneh občine. Sredstva se razdelijo na osnovi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Trbovlje (UVZ št. 20/2010).
Merila za sofinanciranje programov športa po tem pravilniku so določena po:

1. vsebinah:
- športna vzgoja predšolskih otrok,
- športna vzgoja šoloobveznih otrok:
- interesna športna vzgoja,
- športna vzgoja otrok usmerjena v kakovostni in vrhunski šport,
- športna vzgoja mladine:
- interesna športna vzgoja,
- športna vzgoja mladine usmerjena v kakovostni in vrhunski šport,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov,
- športna rekreacija.

2. razvojnih in strokovnih nalogah v športu:
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- športne prireditve,
- informatiko in založništvo,
- delovanje društev, športnih zvez.

Sofinanciranje posameznih vsebin, strokovnih in razvojnih nalog se določi v točkah, v deležih oziroma skladno z določbami tega pravilnika ter na osnovi letnega programa športa.

Komisija določi vrednost točke na osnovi obsega sredstev namenjenega za sofinanciranje posamezne vsebine, določene v letnem programu športa in skupnega števila točk vseh izbranih izvajalcev za posamezno vsebino.

Od občanov vseh treh krajev, Trbovlje, Zagorje in Hrastnik sem že večkrat slišala, da naj bi g. Zmrzlak celo podpiral, da nekateri redarji ne opravljajo svoje službe, če pa jo želijo, tako kot g. Šrenk, pa naj mi mu Zmrlak in njegovi sodelavci onemogočali z mobingom in mu pri tem uničili zdravje.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje so z Odlokom o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje (Uradni list RS, št. 21/09, v nadaljevanju: Odlok) ustanovile občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje je skupaj zaposlenih pet javnih uslužbencev, od tega vodja, kot uradnik na položajnem delovnem mestu in inšpektor, ter štirje redarji. Skladno z Odlokom vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva predstavlja in zastopa Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter v okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost, kakovost in učinkovitost dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva, organizira opravljanje nalog, skrbi za izdelavo in realizacijo programa dela, ter opravlja naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Na Občino Trbovlje doslej ni podal noben občan Trbovelj nobene prijave zoper delo vodje tega medobčinskega organa, navedba »o večkrat slišanem« doslej ni bila podprta z nobenim dejstvom ali dokazilom, ki bi takšno dejstvo potrjevalo. V kolikor bi Občina Trbovlje prejela prijavo občana zoper vodjo, pa bi bila le-ta skrbno preverjena oziroma obravnavana, kot so bile doslej skrbno obravnavane tudi vse pritožbe, ki so jih občani podali na zasavske občine na podlagi Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) zoper ravnanje enega od zaposlenih redarjev.

G. Zmrzlak,

mi lahko prosim pojasnite, zakaj ste g. Šrenku odvzeli vsa pooblastila za opravljanje redarske službe, ko junija ni opravil redarskega izpita, saj teh pooblastil menda nimate, niti tega ne predvideva zakon? Izdali ste mu celo pisni opomin pred izredno odpovedjo službe.

Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) določa, da se usposobljenost pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva za opravljanje nalog občinskega redarstva, uporabo pooblastil, določenih z zakonom, ter za ravnanje z napravami in tehničnimi sredstvi zagotavlja s strokovnim in obdobnim usposabljanjem ter preizkusom znanja. Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 24/11 in 45/11) določa, da občinski redarji opravijo obdobno usposabljanje, če se v vsakem triletnem obdobju udeležijo programa obdobnega usposabljanja in opravijo preizkus znanja.

Omenjeni občinski redar v mesecu juniju 2013 ni opravil preizkusa znanja (prav tako v letu 2012 k opravljanju izpita 2x ni pristopil), zato mu na podlagi razlage določb prej omenjenega pravilnika s strani Ministrstva za notranje zadeve, Službe za lokalno samoupravo z dne 9.7.2013, na delovnem mestu niso bile dodeljene naloge in dela kjer bi izvajal pooblastila občinskega redarja. Preizkus znanja je opravil 26.11.2013.

Občinskemu redarju ni bil izdan pisni opomin pred izredno odpovedjo, prejel pa je pisno opozorilo o neizpolnjevanju obveznosti zaradi neopravljenega preizkusa znanja obdobnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev. V dopisu je bil pozvan, da naj odgovorno pristopi k naslednjemu opravljanju preizkusa znanja.

Zakaj ste zoper g. Šrenka zahtevali izredni zdravniški pregled in od zdravnice nam medicini dela zahtevali, da ga pregleda tudi psihiater, čeprav tega Šrenku zdravnica na zdravniškem pregledu ni naročila?

Omenjeni občinski redar, je bil dne 03.01.2013 napoten na usmerjeni obdobni zdravstveni pregled in ne na izredni zdravstveni pregled.

Kakšna je vaša izobrazba in koliko časa ste na mestu vodje MIR Zasavje?

Vodja MIR Zasavje ima izobrazbo Univerzitetni diplomirani inženir tehnologije prometa in skupen občinski organ vodi od pričetka delovanja.

Koliko inšpekcijskih zadev ste obravnavali od leta 2010 in vse leto 2013, koliko inšpekcijskih odločb ste izdali in koliko prekrškovnih postopkov ste vi, kot odgovorna oseba, uvedli?

Od pričetka delovanja MIR do letošnjega leta, je občinski inšpektor obravnaval 249 inšpekcijskih zadev, ter ob tem izdal 37 odločb in 133 opozoril (podatki za leto 2013 niso prišteti, objavljeni bodo v letnih poročilih).

Zakaj je g. Rozina že več mesecev odsoten iz delovnega razmerja in ali drži podatek, da je izgubil vozniško dovoljenje?

Navedeni občinski redar koristi dopust za nego otroka. Vozniškega dovoljenja ni izgubil.
 

 

Dne 7. 11. 2013 smo od novinarke Dela Polone Malovrh prejeli vprašanje, na katero smo ji odgovorili 11.11.2013


Vprašanje:

Prosim župana za odgovore na naslednja vprašanja:

- zakaj ima projekt energetske sanacije OŠ Trbovlje dvojni nadzor -
poleg nadzora še supernadzor?
- kdo se je odločil za dvojni/supernadzor, zakaj in kdo izvaja ta drugi
nadzor - katero podjetje z GImnazijske ceste?
- kaj je pavna podlaga taki odločitvi?
- koliko bo stal nadzor v "režiji" Intacta inkoliko bo občino stal
supernadzor?

Odgovor:

Občina Trbovlje je na podlagi javnega razpisa za strokovni nadzor pri Rekonstrukciji in energetski sanaciji OŠ Trbovlje, sklenila pogodbo z družbo In-tact d.o.o. Vrednost pogodbe znaša, skladno s ponudbeno ceno, 15.000 EUR brez DDV oziroma 18.300 EUR z DDV.

Občina Trbovlje za navedeno investicijo nima angažiranega supernadzora.

Ponovno vprašanje:
Na zadnji seji OS je župan Treven na vprašanje B. Dolanca o supernadzoru pri projektu Energetska sanacija OŠ Trbovlje odgovoril:

"Supernadzor ima firma z Gimnazijske ceste."
Katera izjava zdaj drži in katera ne: županova s seje ali piarovska danes?

Odgovor:
Spoštovana,
pogodba za supernadzor še ni podpisana.

Ponovno vprašanje:
Spoštovani,

če pogodba o supernadzoru še ni podpisana, verjetno pomeni, da jo načrtujete podpisati, zato ponovno prosim za naslednje odgovore:


- zakaj bo imel projekt energetske sanacije OŠ Trbovlje dvojni nadzor -
poleg nadzora še supernadzor?
- kdo se je odločil za dvojni/supernadzor in zakaj?
- kaj je pravna podlaga taki odločitvi?
- koliko bo (ocena)občino stal supernadzor?
- Če ste na oktobrski seji OS izjavili, da bo to firma z Gimnazijske ceste, ste verjetno vedeli vnaprej, katera bo: s kom, torej, še niste podpisali pogodbe o supernadzoru, pa jo še nameravate?

Odgovor:

Spoštovana,

dejstvo je, da je Občina Trbovlje na podlagi javnega razpisa za strokovni nadzor pri Rekonstrukciji in energetski sanaciji OŠ Trbovlje, sklenila pogodbo z družbo In-tact d.o.o.

Dejstvo je, da se je, v skrbi za uspešno in pravočasno realizacijo tako zahtevnega projekta, takoj ob manjših začetnih zapletih pri uvedbi v delo razmišljalo, kaj lahko občina še stori, da bo investicija res uspešno in pravočasno realizirana.

Dejstvo je, da so se začetni zapleti uredili in da končna odločitev glede t.i. "supernadzora" še ni bila sprejeta, pogodba še ni bila podpisana, zato navedenega ne moremo komentirati.
 

 

Dne 27. 10. 2013 je novinarka Dela Polona Malovrh na nas naslovila vprašanja, na katera smo ji odgovorili 5. 11. 2013.


OO SLS predlaga županu, da profesionalnim ter neprofesionalnim
funkcionarjem v občin, kakor tudi ljudem, neposredno vezanim na
delovanje političnih funkcionarjev, zmanjša plačo oz. nadomestilo za 15 %.

Zanima me:
- koliko komisij ima OS in koliko je v njih članov - koliko sejnin so
dobili lani, kolikšne so sejnine letos?


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - 9 članov
Komisija za družbene dejavnosti – 7 članov
Komisija za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo – 7 članov
Komisija za gospodarstvo in proračun – 7 članov
Komisija za prošnje, pritožbe in druge vloge občanov – 7 članov
Statutarno-pravna komisija – 7 članov
Komisija za občinska priznanja – 7 članov

V lanskem letu so prejeli 49.389,61 eur.
Višina sejnin:
- Vodenje seje občinskega sveta(po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 100 € neto
- Udeležba na seji občinskega sveta 100 € neto
- Predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 50 € neto
- Udeležba na seji delovnega telesa 40 € neto


Če je že znano, me zanima, koliko sejnin ste članom komisij izplačali iz
proračuna v 9 mesecih letos (oz. v šestih)?

Do 30.9.2013 smo izplačali 22.978,47 eur sejnin.

- koliko ima župan posvetovalnih teles, za katera področja in koliko je
v njih članov - koliko nagrad dobijo? Koliko so jih dobili lani in v
kateri višini?

Sveti, ki jih je imenoval župan:

Svet za urejanje prostora in izgled mesta Trbovlje – 9 članov
Projektni svet za energetski razvoj Trbovelj – 7 članov
Svet za varstvo okolja – 9 članov

Člani ne prejemajo nagrad.


- koliko ima župan svetovalcev in za katera področja - kolikšne nagrade
dobivajo? V kolikšnem znesku so jih dobili lani?

V občinski upravi Občine Trbovlje ni zaposlenih svetovalcev župana.


- prosim tudi za podatke o avtorskih pogodbah: koliko ste jih sklenili
lani na občini, v katere namene; še zlasti me zanima, koliko so stali
honorarji za pisanje govorov županu.

V lanskem letu smo sklenili 15 avtorskih pogodb, za lektoriranje časopisa Sr(e)čno Trbovlje in promocijskih tiskovin, za sodelovanje pri časopisu Sr(e)čno Trbovlje, za odkup fotografij za potrebe promocijskih tiskovin, za odkup avtorskih pravic, za vodenje in nastope na občinskih slovesnostih.

Za pisanje govorov županu nismo izplačali nobenega honorarja.


Prosim tudi za naslednje podatke:

- koliko stane občino en izvod časopisa Sr(e)čno - prosim posebej za
podatke o distribuiranju, tiskanju, urejanju in honoriranju oz. o
zneskih za tisk (kdo tiska?), za uredniški odbor (koliko nagrade
prejmejo člani, koliko članov), za lektoriranje in za honoriranje
prispevkov?

Zadnji (septembrski) izvod časopisa je občino stal 0,51 eur, skupaj 7.620 izvodov 3.881,50 eur, od tega:

distribuiranje – 909,57 eur
tiskanje – Grafex – 2.457,08 eur
lektoriranje –123,35 eur
grafično oblikovanje – 391,50 eur

V letošnjem letu nihče od sodelavcev časopisa ni prejel honorarja.

- prosim tudi za podatke o tem, koliko občinskih prireditev ste
pripravili lani, koliko so občino stale - prosim posebej za podatke o
številu sodelavcev teh prireditev (avtorji, povezovalci, ozvočenje ...),
ki so prejeli plačilo.

Prireditev v naši organizaciji v letu 2012 je bilo 15. Občino so stale 56.014 evrov.

Število zunanjih sodelavcev, ki so prejeli plačilo, je 48 (zavodi, društva, agencije, združenja, podjetja, posamezniki).

Op.: sodelavci so bili zunanji, delavci občinske uprave za svoje delo niso prejeli plačila.
 

 

Dne 7.10.2013 je novinarka Dela Polona Malovrh na nas naslovila vprašanje, na katerega smo ji odgovorili 14. 10. 2014.

Vprašanje:
Spoštovani,

imam nekaj vprašanj v zvezi z ukrepi razvojne podpore za občine
Trbovlje, Hrastnik, Radeče.
Zanima me, kako se pripravljate na ukrep 7, katerega izvajalke ste
občine - gre za prenos državnega premoženja. Ali popisi oz. nabor
premoženja že poteka? Zanimale bi me nepremičnine, ki jih želite imeti
po občinah in na koliko jih ocenjujete - približna ocena? Kakšne
projekte imate v načrtu za opisana območja?

Za odgovore se vnaprej zahvaljujem.
Odgovor:
Občina Trbovlje je v okviru sodelovanja pri pripravi ukrepov oblikovala sezname lokacij (nepremičnin) z vidika razvojnega interesa in izdelala identifikacijo parcelnega stanja. V tem sklopu je največ nepremičnin v lasti RTH. V ta namen smo strokovne službe Občine Trbovlje oblikovale sezname zemljišč in drugih nepremičnin v lasti RTH in Spektra d. o. o., na katerih ima Občina Trbovlje razvojne načrte opredeljene v osnutku OPN in izdelanih Strokovnih podlagah za širše območje Ojstra.

Pripravljen je bil seznam za skupno 387 parcel v skupni izmeri cca 100 ha zemljišč. Opredeljena so bila posamezna območja, namenska raba in pripravljena dokumentacija na podlagi katere so razvojni načrti utemeljeni.

Za enak namen smo strokovne službe oblikovale tudi evidence objektov in zemljišč za poslovne namene. Za skupno 11 lokacij smo opredelili površino, vrste zgrajenih objektov, namensko rabo, dostopnost in infrastrukturno opremljenost, potrebne aktivnosti in finančna sredstva za aktivacijo nepremičnine. Pripravljena evidenca lahko služi le kot izhodišče, ker gre v večini primerov za zemljišča in druge nepremičnine v zasebni lasti.

V sklopu ukrepa pričakujemo predvsem brezplačen prenos nepremičnin. Ocena vrednosti teh nepremičnin ni bila izdelana. V uradnih dokumentih pa bi bila izražena vrednost nepremičnin iz uradne evidence GURS, ki je tudi javna evidenca.

Na območjih, kjer je predlagan brezplačni prenos zemljišč Občina Trbovlje načrtuje ureditev ribnika, ter ko bodo družbeno-ekonomske razmere to dopuščale, ureditev in izgradnja novih športno-rekreativnih površin. Na območju je več objektov rudarske - tehnične dediščine, ki jih želi Občina Trbovlje skupaj z Zasavskim muzejem Trbovlje in Delavskim domom Trbovlje vključiti v celovito turistično ponudbo in promocijo paradigme »Trbovlje novomedijsko mesto«. Na delu območja Občina Trbovlje načrtuje oblikovanje večje gospodarske cone, kamor bi bilo moč preseliti obstoječe proizvodne objekte iz centra mesta kot tudi zainteresiranim novim investitorjem ponuditi večje komunalno urejene gradbene parcele. Zemljišča bo Občina Trbovlje v prihodnje komunalno opremila in ponudila bodočim investitorjem.
 

 

Dne 8. 10. 2013 je novinarka Dela Polona Malovrh na nas naslovila vprašanja, na katera smo ji odgovorili 10.10.2013.

Spoštovani,nekajkrat doslej sem že zasledila info, da bo občina za 97.000 € kupila samski dom bivšega SGP Zasavje na Savinjski cesti in tam uredila bivalne enote za družine s socialnimi problemi.Zanima me več podrobnosti o tem:
- kako daleč ste s postopkom?
- ali ste že oddali ponudbo?

Oddali smo ponudbo v višini 97.000 evrov.

- ali je sprejemljiva za stečajno upraviteljico?

Ali bo ponudba sprejeta, bodo odločili na NLB, v Sektorju za rizična vlaganja.

- koliko enot boste uredili na kolikšni površini?

Uredili bomo 25 enot.

- kolikšna dodatna vlaganja bodo potrebna po vaši oceni?

Nujna vlaganja ocenjujemo na cca. 57.000 evrov.

- vir financiranja?

Proračun Občine Trbovlje.

- ali boste tja preselili stanovalce iz Bevškega? Koliko ljudi?

Da, gre za 19 ljudi.

- kaj bo z objekti v Bevškem?

Nameravamo jih porušiti ter na tem mestu urediti otroško igrišče in prostor za druženje krajanov.
 

 

Dne 8. 10. 2013 nam je novinarka RTV SLO Karmen Štrancar Rajevec poslala vprašanje, na katerega smo ji odgovorili isti dan.

Vprašanje:
Pozdravljena, prosim za nekaj več podatkov o prenovi oziroma ureditvi atletske steze na Rudarju.
Kaj je bilo narejeno in koliko je stalo ter kdo plača?
Odgovor:

Že pri investiciji preplastitve nogometnega igrišča Rudar je bila odstranjena peščena podlaga na atletski stezi, ter na novo prevlečena z asfaltom, ki je bil primeren, da se nanj nanese še zadnja plast-tartan.
Prijavili smo se na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje v letu 2013, kjer smo prejeli odobrena sofinancerska sredstva v višini cca. 32.000 €.

V sklopu investicije smo ustrezno očistili obstoječo plast asfalta, atletsko stezo prevlekli s tartanom, uredili odvodnjavanje površinskih voda, uredili prostor za met krogle, namestili zaščitne mreže in označili proge na atletski stezi. Poleg tega smo dodatno uredili tudi brežino neposredno ob atletski stezi, s čemer zagotavljamo dolgotrajnejšo obstojnost zunanje površine steze in preprečujemo nanos peska na stezo. Investicija je končana.

Investitor je Občina Trbovlje, izvajalec del je bila družba FIT Šport, d. o. o. iz Mengša. Skupna vrednost investicije je cca. 154.000 €.
 

 

25. 9. je novinarka Dela Polona Malovrh na nas naslovila vprašanja, na katera smo ji odgovorili 8. 10.

Vprašanje:

imam še nekaj vprašanje v zvezi s cesto Medvednica - Vrhe.

Leta 2010 oz. 2011 je občina ugotovila nepravilnosti pri izvedbi lokalne
ceste Jager–Liza–Vrhe. Župan Treven je tedaj napovedal, da bo izvajalec
del, AGM Nemec, nepravilnsoti odpravil do junija prihodnje leto. V
nasprotnem mu je občina zagrozila z odškodninsko tožbo ali unovčenjem
garancije.
Na današnji tiskovki o nepravilnostih ni bilo več govora.

Zanima me naslednje:
- Kdaj in kdo je vzorčil ustroj sporne ceste in kaj je ugotovil?
Inšpekcijski nadzor?
- Ali to pomeni, da občina ne bo nikakor ukrepala proti AGM Nemec ali
proti projektantu? (Nepravilnostim običajno sledi sankcija.)
- Kdo je bil nadzorni?
- Kdo, ocenjujete, nosi odgovornost za domnevno goljufijo oz.
nepravilnosti pri izvedbi ceste?
- Zakaj niste oz. kot je sklepati, ne boste ukrepali?
- Škoda je bila proračunu v vsakem primeru narejena. Kaj je torej z
odškodninsko odgovornostjo?
- Kdo je bila "stroka", ki je z "analizami" ugotovila, da bi morail za
kakovostno ureditev ceste najprej urediti odvodnjavanje?

- Koliko znaša debelina asfaltnega ustroja na spornem odseku - ki ste jo
leta 2011 poimenovali 'nepravilnost'?
- Kako debel bi moral biti asfalt, da bi bila debelina ustrezna oz.
pravilna?
- Za kolikšen odsek gre?
- Koliko manj asfalta je bilo torej porabljenega, kot bi moralo biti?
- Danes ste rekli, da ste se dogovorili za sanacijo? Kdaj?
- Kdaj in kolikšno pogodbo za ta dela je občina podpisala z AGM Nemcem
in kolikšno s projektantom oz. koliko je ureditev tega odseka stala
občino skupaj?
- Koliko poslov in v kolikšni vrednosti je občina v času županovanja g.
Trevna sklenila z AGM Nemcem in koliko ter v kolikšni vrednosti v
obdobju 2006-2010?
Odgovor:

- Ustroj ceste je vzorčil Zavod za gradbeništvo Slovenije. Ugotovitve so, da je bila osnovna kamnita podlaga najverjetneje nezadovoljivo očiščena (težave z vremenom), ustreznost tamponskega sloja bi bilo potrebno posebej analizirati (vizuelna ocena je – velik delež delcev pod 0,063mm).
- Občina in družba AGM Nemec so v zvezi s to temo večkrat opravile razgovor. AGM Nemec se obveznosti ne izmika in zagotavlja, da bo izvedel kar bo skupna odločitev.
- Nadzorni organ je bila družba IBT Nizke gradnje, Trbovlje.
- V tem primeru ne gre za goljufijo.
- Ukrepali smo, saj so se prve poškodbe na cestišču že sanirale. Sklepati, da nismo ukrepali je torej brezpredmetno. Prav tako smo ukrepali s postavitvijo prometnih znakov na vseh občinskih cestah, s katerimi se omejuje »osni pritisk« prevoznih sredstev, saj je večina poškodb na cesti povzročena prav s prevozi - prekomerna teža – odvoz lesne mase. Le ta se izvaja prav v času, ko cestni ustroj najslabše prenaša tovrstne obremenitve.
- Škoda v proračuni ni bila narejena, saj se je cesta asfaltirala in je ves čas normalno prevozna, ter hkrati zagotavlja ustrezno prometno varnost.
- Odvodnjavanje je izvedeno skladno z navodili nadzornega organa, še več, izvedena je bila tudi sanacija že obstoječih zablatenih drenaž kot sanacija vtočnih in iztočnih glav. Odvodnjavanje za tovrstni tip ceste je izvedeno povsem v okvirih gradbenih normativov.
- Debelina asfaltnega sloja je – 6 cm – enoslojna zaporna plast, enako kot na drugih cestah te kategorizacije.
- Skupna dolžina cestnega odseka je 700 m, poškodbe na odseku dožine cca (1/3)
- Asfaltne mase je bilo porabljene skladno s popisi.
- Sanacijo obstoječega cestišča je možno izvesti takoj….zalivanje razpok, kot tudi zamenjavo posameznih kvadratnih metrov asfaltiranega cestišča. Vendar s tem posegom ne bomo dosegli popolne stabilnosti cestišča in nadaljnih posedkov na posameznih delih cestišča. Za tovrstno rekonstrukcijo bi bilo potrebno izvajati prav gotovo globoke drenaže in podporne zidove na daljšem odseku ceste, kar pa vsekakor glede na promet, ki se odvija na tej cesti ni sprejemljivo, oz. bi investicija bila tako visoka, da se k ureditvi ceste ne bi pristopilo. Kot smo že navedli, cesta vseskozi zagotavlja normalo prevoznost.
- Vrednost pogodbenih del vključno z nadzorom je bila 160.400,00 €.
- Od 2006 do 2010 –1.146.200,00€ in od 2011-2013 – 3.201.238,43 €.

 

 

Dne 10. 9. je novinar MMC RTV SLO Gregor Cerar na nas naslovil vprašanje, nanj smo odgovorili še isti dan.

Vprašanje:

Spoštovani, na ministrstvu za izobraževanje so pojasnili, da so posamezne občine pristojne za zagotavljanje prostorskih pogojev za primarno izobraževanje. Zato bi vas prosil za sledeče informacije:
Kolikšna je povprečna starost zgradb osnovnih in srednjih šol v vaši občini? 
Koliko osnovnih in srednjih šol nujno potrebuje prenovo oz. izgradnjo novih enot, kdaj je predvidena izgradnja novih enot ter koliko denarnih sredstev bi morali za to nameniti? 
 


Odgovor:


OŠ Ivana Cankarja - starost 112 let ne načrtujemo dozidav, potrebna je energetska sanacija, sanacija razdeljevalnice hrane in zamenjava strehe (454.000 €).

OŠ Trbovlje - trije objekti - OŠ Trbovlje starost 41 let, energetska sanacija je v teku (2.500.000 €), enota Alojza Hohkrauta - starost 120 let, potrebna je energetska sanacija, podružnična šola Dobovec - starost 33 let, potrebna je energetska sanacija.

OŠ Tončke Čeč - starost 52 let, 2009 zgrajen nov prizidek, energetska sanacija dela objekta. 

Gradnje novih osnovnih šol oziroma enot v občini Trbovlje v naslednjih letih ne načrtujemo. 


Srednje šole sodijo pod okrilje Ministrstva za izobraževanje:

Srednja tehniška in poklicna šola - povprečna starost 37 let, šolo deluje v dveh objektih, nov objekt je bil dokončan v letu 2000, star objekt je potrebno energetsko sanirati (ocenjena vrednost - 500.000 €).

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje - šola je bila zgrajena 1928, telovadnica 1983, prizidek k šoli 1996, celoten objekt je potreben energetske sanacije.
 
 

 

10. 9. nam je novinarka časopisa Dnevnik Sabina Lokar poslala vprašanja v zvezi s kolesarsko stezo. Nanje smo ji odgovorili 12. 9.


Kako je bila sprva umeščena v naselje in zakaj ta izvedba zdaj ne bo mogoča?

Kot smo že odgovorili, dokončna odločitev o tem, ali bo skozi Ulico Sallaumines potekala kolesarska steza ali ne, še ni sprejeta.

Tudi če bi kolesarsko stezo umestili na Ulico Sallaumines, bi bila samo označena; kar pomeni, da bi stanje ostalo enako, saj že zdaj na tej pešconi poteka promet s kolesi. Vsekakor bi bilo stanje z označitvijo boljše, ker bi bilo preglednejše, površine pa kvalitetneje urejene.

Kdo je oz. so civilna iniciativa, ki naj bi preprečila ureditev kolesarske steze skozi ulico?

Na naslov župana, Komisije za okolje in prostor ter Komisije za prošnje in pritožbe občanov smo prejeli 84 podpisov stanovalcev Ulice Sallaumines 5b in 9 (v njihovem imenu Leon Janežič in Irena Medved), ki so proti temu, da bi skozi ulico potekala kolesarska steza.

Kako bo sicer po novem urejena ulica Sallaumines in koliko bo ureditev stala ter iz katerih virov se financira?

Trenutno se izvajajo zaključna dela obnove drugega dela magistralnega vročevoda na območju Kešetovo - Sallaumines. Dela so že zaključena na območju Kešetovega, zadnja asfalterska dela so se izvedla v mesecu avgustu 2013. Zamenjava vročevoda na navedenem odseku ne predstavlja le zamenjave dotrajanih strojnih instalacij, temveč tudi potrebno zunanjo vizualno spremembo, v smislu ureditve promenadnega dela ulice Sallaumines, kot so nove zasaditve, namestitev nove parkovne opreme. Vrednost investicije je ocenjena na 535.000 €, financira se iz proračuna Občine Trbovlje.

Kako sicer kaže z urejanjem kolesarske steze skozi Trbovlje? Je že nastal kakšen konkreten projekt za umeščanje steze v prostor? Če ne, zakaj ne? Če ja, kje bo steza potekala in kdaj občani lahko pričakujejo, da se bo pričela urejati oz. da jo bodo lahko pričeli uporabljati? Koliko je sicer ocenjena vrednost za ureditev kolesarske steze skozi Trbovlje? Kakšne druge načrte za kolesarjem prijazno mesto oz. spodbujanje kolesarjenja sicer še imate in koliko je v ta namen predvidenih proračunskih sredstev?

Največja problematika, s katero se v Trbovljah srečujemo, pri urejanju kolesarske steze, je vsekakor umestitev le-te v prostor, saj je to onemogočeno z obstoječo pozidavo objektov, obstoječo komunalno infrastrukturo, prometno ureditvijo in prostorskimi zmožnostmi.

Rešitev v tako strnjenem mestnem območju bi bila v enostranski ukinitvi hodnikov za pešce oz. spremembi namembnosti le-teh v kolesarsko stezo (le v primerih dvostranskih hodnikov za pešce). To pa je z vidika zagotavljanja prometne varnosti v mestu zelo vprašljivo,

V Občini Trbovlje obstaja želja, da bi kolesarska steza potekala skozi vse naše mesto, kot je bila že večkrat dana pobuda na občinskem svetu in je tudi želja mnogih občanov, zato preučujemo nekatere nestandardne rešitve, kot je npr. združevanje površin za pešce s površinami za kolesarje, kar pa bo zagotovo terjalo več časa.
 

 

Dne 9. 9. je novinarka portala energetika.net Lidija Petrišič Colarič poslala vprašanje, na katerega smo ji odgovorili 12. 9.

Vprašanje:


Spoštovani,
prosila bi za nekaj informacij oz. stališč vašega župana glede HE na srednji Savi:
Kaj pričakujete od sprejetega sklepa vlade o pripravi DPN za HE Suhadol, Renke in Trbovlje?
Zasavci naj bi imeli glede tega določene pomisleke in vprašanja. Katera?
Koliko hidroelektrarn pričakujete, da boste na srednji Savi na koncu sploh imeli?

Odgovor:

1. Sklep Vlade RS o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za prve tri hidroelektrarne (HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke) na srednji Savi pomeni le pričetek vseh potrebnih del, od študij do projektne dokumentacije, da se energetski objekti vključijo v prostor. Še bolj pomembno je, da se končno podpišta Koncesijska pogodba za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save in Dogovoro o sodelovanju ter medsebojnih pravicah in obveznostih v zvezi z izgradnjo HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke. V teh dokumentih so določene finančne obveznosti posameznih udeležencev, še posebno koncesionarja (HSE) in koncedenta (Vlade RS), termini izgradenj posamezne HE in odgovornosti tako na strani investitorja kot države in lokalnih skupnosti.


2. Znano je, da je Vlada RS že leta 2005 izbrala koncesionarja (HSE) za gradnjo srednjesavskih elektrarn, a še vedno ni podpisana Koncesijska pogodba. Župani in drugi predstavniki Zasavskih občin na področju HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke smo v zadnjih dveh letih angažirano sodelovali pri usklajevanju vsebine te pogodbe in drugih dokumentov. Rezultati so vidni, med HSE, MKO in lokalnimi skupnostmi je parafiran Nabor infrastrukturnih projektov in praktično sta usklajeni Koncesijska pogodba in Dogovor. Na potezi sta investitor HSE in Vlada RS, da zagotovita potrebna finančna sredstva za gradnjo energetskih objektov in državnih infrastrukturnih projektov. Tu so težave in upamo, da bodo, tako obljubljajo, zagotovili potrebne finančne vire in s tem odstranili osnovni razlog za nastale zamude pri podpisu pogodbe kot dejanskemu pričetku gradnje prve HE.


3. Zagovarjamo gradnjo celotne srednjesavske verige elektrarn, saj le tako lahko dobimo optimalne energetske in ekonomske učinke. Težave so nastale, ko se je umestila NATURA 2000 okrog Ljubljane in se letos razširila še do Kresnic. Upamo, da bo prevladal razum in volja ter se bodo zgradile in prilagodile preostale HE na področju NATURE 2000. Pri tem poudarjamo, da prve HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke nimajo teh težav in je njihova gradnja ekonomsko in energetsko upravičena, ne glede na število HE na srednji Savi.
 

 

4. 9. je novinarka Dela Polona Malovrh na nas naslovila vprašanje v zvezi s kolesarsko stezo na Ulici Sallaumines. Odgovorili smo ji še isti dan.

Vprašanje:

Spooštovani,

stanovalci Salluminesa, ki se ne strinjajo s kolesarsko stezo, trdijo, da so trboveljski občinski uradniki brez njihove vednosti in mnenja umestili v prostor oz. v projekt obnove vročevoda kolesarsko stezo. Prosim za odgovor pristojnih na občini, ali ta trditev drži. Če ne drži, me zanima, s katerimi postopki/dokumentacijo in kdaj ste kolesarsko stezo umestili v omenjeni prostor.
Zanima me tudi, ali boste kljub nasprotovanju 84 stanovalcev vztrajali? Kako dolga bo ta steza - kje se bo začela in do kam bo segala? Kolikšno
investicijo predstavlja?

Odgovor:

Spoštovana,

v Občini Trbovlje obstaja želja, da bi kolesarska steza potekala skozi vse naše mesto, kot je bila že večkrat dana pobuda na občinskem svetu in je tudi želja mnogih občanov. Kar se tiče ureditve Ulice Sallaumines in umestitve kolesarske steze skozi njo, pa dokončna odločitev še ni bila sprejeta.

Tudi če bi kolesarsko stezo umestili na Ulico Sallaumines, bi bila samo označena; kar pomeni, da bi stanje ostalo enako, saj že zdaj na tej pešconi poteka promet s kolesi. Vsekakor bi bilo stanje z označitvijo boljše, ker bi bilo preglednejše, površine pa kvalitetneje urejene.

Zaradi vsega navedenega menimo, da so pritožbe stanovalcev zaenkrat preuranjene. Vsi načrti o označitvi kolesarske steze bodo znani, ko bodo končana dela na vročevodu, vsekakor pred ogrevalno sezono.
 

 

22. 8. je novinarka Dela Polona Malovrh na nas naslovila vprašanje, na katerega smo ji odgovorili 26. 8.

Vprašanje:

Spoštovani,

vlada je na današnji seji sprejela dva sklepa o HE na srednji Savi. (Posredujem ga v nadaljevanju.) Prosim vas za komentar, kaj ta dva sklepa pomenita za vašo lokalno skupnost in katere zadeve so za vas glede načrtovane gradnje najbolj problematične ter še vedno odprte in nejasne. Zanima me tudi, ali so že znana kakšna imena, ki jih boste kandidirali v delovno skupino za pripravo DPN za tri HE.

Odgovor:

S sprejemom obeh vladnih sklepov se pričenja nadaljevanje priprave DPN za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke. Kot je znano so srednjesavske občine (Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Laško) že do sedaj sodelovale pri izdelavi smernic za DPN in pripravi Nabora projektov vodne, državne in cestne infrastrukture za te elektrarne. Sedaj pričakujemo, da bo potekala pospešena izdelava in sprejem DPN, kar je predpogoj za pričetek same gradnje.

Za občino to pomeni nadaljnji razvoj in obstoj energetike ter ureditev infrastrukture, zlasti cestne. Glavne probleme vidimo pri zagotavljanju potrebnih finančnih sredstev za ureditev infrastrukture ter dokončnemu sprejemu Koncesijske pogodbe in Dogovora o gradnji HE na srednji Savi.
 

 

14. 8. 2013 je v zvezi s subvencijami stanarin na nas naslovila vprašanje novinarka Radia Slovenija, Karmen Štrancar Rajevec. Nanj smo ji odgovorili 16.8.

Vprašanje:
po besedah župana je v občini Trbovlje vse več upravičencev do subvencije najemnine za stanovanje. Prosim za podatke
- koliko subvencije je trenutno ( število in vrednost)
- kakšen porast je to v primerjavi z lanskim letom
- proračunska sredstva za letos so že povečana ali drži, da jih je sedaj ( po rebalansku) za 230 tisoč evrov ali bo to dovolj, ali pa se morda že nakažuje potreba po še višjem znesku.


Odgovor:
V letošnjem letu je v trboveljskem občinskem proračunu 230 tisoč evrov namenjenih za izplačilo subvencij najemnin stanovanj. Vendar glede na trend naraščanja upravičencev, planirana sredstva ne bodo zadoščala.Število upravičencev vsak mesec narašča. Potrebna proračunska sredstva je težko natančno planirati, ker se zaradi slabšanja socialnega položaja najemnikov in njihovih družin, dnevno spreminja število upravičencev.
Občina je v mesecu juliju 2013 subvencionirala najemnine 295 najemnikom stanovanj v občini, v višini štiriindvajset tisoč tristo petinosemdeset evrov.
V prvih sedmih mesecih letošnjega leta je bil povprečni mesečni znesek plačil subvencij triindvajset tisoč sedemsto petindvajset evrov, v enakem obdobju preteklega leta pa trinajst tisoč sto devetinsedemdeset evrov,kar pomeni 80odstotni porastporabe proračunskih sredstev v tekočem letu.Ob upoštevanju povprečnega mesečnega zneska plačil subvencij bomo v letošnjem letu v rebalansu proračuna za leto 2013 morali zagotoviti najmanj še 50 – 60 tisoč dodatnih sredstev za subvencije.
 

 

16. 7. je novinarka časopisa Delo Damjana Stamejčič poslala vprašanje glede pomoči občinam Trbovlje, Hrastnik in Radeče.

Vprašanje:
Spoštovani gospod župan Treven,

ker naj bi vlada v četrtek obravnavala predlog o pomoči občinam Trbolje,
Hrastnik in Radeče me zanima, kaj pričakujete od take pomoči in na koliko
denarja računate pri vas v Trboljah, ali imate projekte, ki bi jih lahko s
pridobljenim denarjem zagnali (morda konkretno omenite katerega) in koliko
bi se s tako državno pomočjo po vašem lahko v petih letih zmanjšala
brezposebnost v vaši občini. Pričakujem zelo kratke in konkretne odgovore.
Hvala in pozdrav Damjana Stamejčič, Delo

Odgovor:

Celoten program ukrepov je namenjen zmanjševanju brezposelnosti in razvoju novih podjetjih ter povečanju konkurenčnosti obstoječih podjetij.

Program ukrepov ni namenjen za sofinanciranje projektov občin, ampak za sofinanciranje programov različnih gospodarskih subjektov v vseh treh občinah.

Višina sredstev je določena na osnovi števila prebivalcev, poleg tega pa so še dodatne možnosti za povračilo prispevkov delodajalcev za socialno varnost in davčne olajšave za zaposlovanje in investicije, ob upoštevanju zakonskih pogojev, ter ukrepi na področju razvoja podeželja.

Pri programu Podjetno v svet podjetništva načrtujemo usposabljanje 160 oseb in 120 novih podjetij (na občino 53 oseb oziroma 40 novih podjetij), 40 gospodarskih družb, ki bodo prejele sredstva za investicije.

Za vse tri občine je načrtovano 260 novih delovnih mest 2 leti po zaključku posameznega projekta, število tujih vlaganj v razvoj novih dejavnosti je ocenjeno na 5 potencialnih vlagateljev.

O bolj podrobnih številkah v tem trenutku ni mogoče odgovoriti, saj razpisi sredstev za posamezne namene še niso objavljeni. Interes podjetij in posameznikov v občini Trbovlje za prijave na različne razpise oziroma ukrepe obstaja, vendar bo mogoče o rezultatih presojati šele po zaključku razpisov in projektov.
 

11. 7. 2013 smo odgovorili na vprašanja novinarke Polone Malovrh, ki jih je poslala 8. 7. 2013 v zvezi z deli na OŠ Trbovlje

- zakaj sta bili potrebni dve projektantski oceni in v čem se prva
razlikuje od druge?

Projekt obnove Osnovne šole Trbovlje je Občina Trbovlje pričela že v letu 2009, ko smo se prvič lotili projektov, ki bi kasneje lahko pripeljali do rekonstrukcije Osnovne šole Trbovlje.
V teh 5 letih je Občina Trbovlje naročila projekte, ki so zajemali Rekonstrukcijo 1. faze, ki je zajemala sprva še nadzidavo z učilnicami in spremljajočimi prostori za kar smo pridobili tudi gradbeno dovoljenje, potem pa, namesto nadzidave, celotno energetsko sanacijo osrednjega dela šole vključno s telovadnico, ter 2. fazo, ki zajema energetsko sanacijo JV dela OŠ.
Torej, Občina Trbovlje se je leta 2009 projekta lotila fazno, kasneje pa smo se, glede na zahtevnost izvedbe in možne vire financiranja odločili, da celovito pristopimo k obnovi objekta. V zadnjih 2 letih smo aktivnosti še pospešili, pridobili PZI projekte za energetsko sanacijo JV dela, pridobili sofinancerska sredstva EKO SKLADA, pripravili načrt izpraznitve šole in preselitev učencev na nadomestne lokacije, ter izvedli vse druge potrebne aktivnosti, ki nam končno omogočajo začetek izvedbe investicije.

- koliko je občina odštela Fin Arsu za obe projektantski oceni projekta
Rekonstrukicja in energetska sanacija oŠ Trbovlje (RiES)?

Ne gre zgolj za projektantske ocene projekta, ampak za sklope celovitih projektov, ki so bili potrebni najprej za pridobitev gradbenega dovoljenja ter kasneje za projekte energetske sanacije celotnega objekta.
Projekti so od leta 2009 dalje vključevali arhitekturno zasnovo, statično presojo, študijo požarne varnosti, idejne projekte instalacij, stroškovne ocene po sklopih, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, geodetske posnetke, geološke raziskave, elaborat gradbene fizike, načrt ravnanja z odpadki, varnostni načrt, PZI za energetsko sanacijo JV dela in drugo.
Občina Trbovlje je od leta 2009 do vključno leta 2013 za vse projekte družbi Fin Ars d.o.o. plačala 110.627 € brez DDV.

- v kakšni konkurenci ste izbrali za projektanta Fin Ars?

Družba Fin Ars d.o.o. je bila izbrana kot najugodnejši ponudnik na podlagi vsakokratno veljavnega Zakona o javnem naročanju, ki opredeljuje ustrezne postopke glede na vrednost predmeta javnega naročila.

- kakšna je povezava projekta RiES s študijo Energetska sanacija stavb -
projektni pristopi, nepovratna sredstva - avtorja Primoža Praperja?
- kdo je najel Praperja in koliko je občino stala ta študija?

Energetska sanacija stavb - projektni pristopi, nepovratna sredstva predstavlja vsebino, ki jo je družba E-utrip d.o.o. predstavila na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, v mesecu septembru 2012. Omenjena vsebina ni v nikakršni povezavi z obnovo OŠ Trbovlje, je pa v omenjeni predstavitvi med drugimi primeri (Dijaški dom Drava Maribor, Šolski center Ravne na Koroškem, Šolski center Velenje, Občina Ravne na Koroškem) omenjen tudi primer Rekonstrukcije in energetske sanacije OŠ Trbovlje, saj smo z družbo E-utrip sodelovali pri pridobivanju nepovratnih sredstev pri Eko Skladu, kjer je občina Trbovlje pridobila sofinancersko pogodbo za 933.133 EUR. Občina Trbovlje omenjene predstavitve, ki jo je družba E-Utrip izvedla ni naročila oziroma ni plačala.

- koliko bo občino po vaših ocenah stal projekt RiES - preden steče
gradnja in koliko na koncu?

Občina Trbovlje je izbrala najugodnejšega ponudnika na podlagi javne objave na portalu javnih naročil. Najugodnejši ponudnik je podal ponudbo v višini 2.055.206,34 € brez DDV. Naročilo se oddaja po sistemu »ključ v roke«.

- kdo je občini pomagal oz. je pripravljal razpis za evropska sredstva
za RiES?

Občina Trbovlje je na podlagi dobrih preteklih izkušenj, pri pridobivanju sredstev iz Evropskega kohezijskega sklada, za sofinanciranje JV dela OŠ Trbovlje, sodelovala z družbo E-utrip d.o.o. iz Celja.

- zakaj občini ni uspelo dobiti denarja - premalo točk?

Občini Trbovlje na podlagi prejetega sklepa s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, dne 8.3.2013 sofinancerska sredstva niso bila odobrena. Naša vloga je bila točkovana z 72,03 točke, medtem ko so prišle na seznam upravičencev vloge, ki so bile točkovane s 73,78 točkami. Eden izmed meril za izbor projektov je bil tudi delež obnovljivih virov energije, kjer je Občina sicer uveljavljala koncept kogeneracije soproizvodnje toplotne in električne energije, vendar je bil kljub temu delež obnovljivih virov prenizek. Glede na to, da zoper sklep pritožba ni bila dovoljena, možen je bil le upravni spor, smo se raje odločili za ponovno prijavo projekta na Evropska kohezijska sredstva. V času priprave odgovora na odločitev sicer še čakamo, pričakujemo pa jo v najkrajšem možnem času.

- zakaj, menite, projekt ni bil dovolj zanimiv niti za eno od 14 bank,
ki ste jim poslali ponudbo za financiranje za izvedbo investicije?

Občina Trbovlje na podlagi prvega povabila k oddaji ponudb, ki smo ga izdali 24.5.2013, do postavljenega roka ni prejela nobene pravilne ponudbe. Ne moremo govoriti o zanimivosti ali nezanimivosti projekta, temveč gre za politike bank, ki se nanašajo na financiranje projektov in so se v zadnjem času zaostrile predvsem glede ročnosti kreditov, saj očitno sedaj občine banke enačijo z drugimi privatnimi podjetji. Nekatere banke do roka, zaradi notranjih postopkov, tudi niso mogle podati zavezujočih ponudb, kar je bil tudi eden izmed naših pogojev.
Dne 10.7.2013 pa se je iztekel rok, ki smo ga določili pri drugem zbiranju ponudb. Prejeli smo pravočasne ponudbe, ki jih bomo lahko obravnavali ter jih pregledali tudi s strani finančnega in pravnega svetovalca in po našem mnenju v najkrajšem možnem času izbrali najugodnejšega ponudnika, ter Ministrstvo za finance zaprosili za izdajo končnega soglasja k zadolžitvi.

- pod kakšnimi pogoji ste dobili kredit in kje? Prosim za višino
obrestne mere.

Kot že omenjeno v prejšnjem odgovoru smo v fazi pregleda prispelih ponudb, tako da o končni odločitvi in obrestni meri še ne moremo govoriti.

- koliko bo občino stal najem prostorov za šolarje v času gradnje?
Čigave prostore bo OŠ najela?

Učenci OŠ Trbovlje bodo v času rekonstrukcije in energetske sanacije objekta obiskovali pouk v objektih STT (lastnik NLB d.d.), Elektro Trbovlje, Dom Svobode, Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, OŠ Ivan Cankar in podružnične šole Alojz Hohkraut. Ocenjujemo, da bi skupni stroški najema prostorov v objektih STT (lastnik NLB d.d.), Elektro Trbovlje, Dom Svobode, Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, za celotno obdobje najema, od septembra 2013 do junija 2014, znašali cca. 45. 000 EUR.

- kolikšni so stroški ogrevanja v OŠ zdaj in kolikšni bodo po izračunih
po sanaciji? ali drži podatek, da se bodo stroški prepolovili?

Po izračunih naj bi se stroški po izvedeni energetski sanaciji, znižali za cca. 45 do 55%.

- ali ste že izbrali izvajalca - katerega- med koliko ponudniki?

Občina Trbovlje je izbrala najugodnejšega ponudnika na podlagi objave na portalu javnih naročil. Ponudnikov je bilo 5. Izdali smo obvestilo o izboru ponudnika, obvestilo je pravnomočno, pritožb s strani neizbranih ponudnikov ni bilo.
Najugodnejši ponudnik, družba Kolektor Koling d.o.o. je podala ponudbo v višini 2.055.206,34 € brez DDV, oziroma 2.507.351,74 € z 22% DDV. Naročilo se oddaja po sistemu »ključ v roke«.

- kaj bo občina naredila z Vodensko šolo po RiES OŠ Trbovlje?

Zgolj zaradi RiES matične šole OŠ Trbovlje. Občina Trbovlje nima namena ukinjati podružnične šole Alojz Hohkraut.
 

Popravek članka novinarke Polone Malovrh z dne 5.7.2013

Skladno z določbami 26. člena Zakona o medijih prosimo, da objavite popravek članka novinarke Polone Malovrh, ki je bil objavljen v časopisu Delo dne 5.7.2013 z naslovom »Mehika v trbovskih srcih«. V članku novinarka med drugim navaja sledeče: »V Zagorju so za celotno izvedbo, z zaporo ceste vred, z dobavo in montažo pa še s Švaganovim nasmeškom in 20-odstotnim DDV za en olučkani prehod plačali 7000 evrov. Sosedje Hlapci, eeh, Trbovci, so za tri prehode odšteli 29.000 evrov, to je 9666 za enega. Morda, ker imajo daljšega… A olučkal jih je isti kot Zagorjane – Javna razsvetljava iz Ljubljane, ki je v Trbovljah kasirala 22 tisočakov; 7000 je ostalo Direkciji za ceste.«

Zaradi zagotovitve prikaza vseh dejstev in okoliščin ter prikaza resničnega stanja podajamo v zvezi z navedenim sledeče informacije oziroma dejstva:

Cena dobave materiala in izvedbe gradbenih del je bila v občinah Trbovlje in Zagorje ob Savi povsem enaka.

Razlika v skupni ceni je nastala predvsem zaradi:
1. večje količine materiala, ki je bila porabljena v občini Trbovlje, in sicer zaradi širšega cestišča – posledično tudi večjega števila vgrajenih LED smernikov,
2. daljše trase električne napeljave za potrebe izvedbe priklopa,
3. potrebe po izvedbi več gradbenih del,
4. višjih stroškov izdelave elaborata cestne zapore, skladno z zahtevo DRSC,
5. stroškov ročnega usmerjanja prometa, postavitve delnih zapor na državni cesti in
6. vpisa v register baze cestnih podatkov.


Občina Trbovlje je osvetlila prehode za pešce pri OŠ Trbovlje, OŠ Ivana Cankarja ter pri Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje, kjer se zadržuje največ šoloobveznih otrok in mladostnikov, zaradi česar je še posebno pozornost namenila varni in kvalitetni izvedbi del.
 

 

Odgovor na vprašanje novinarke Dela Polone Malovrh, namenjeno Mladinskemu centru Trbovlje

Vprašanje: 


Spoštovana gospa Murn,

imam vprašanje, ki se navezuje na sodelovanje MCT z družbo Dva na dva in s.p. Darjanom Bunto.

Zanimajo me naslednje transakcije.

Za katere storitve je MCT g. Bunti v letu 2012 plačal 5500 € in za katere storitve vam je družba Dva na dva, v kateri ima g. Bunta 25-odstotni družbeniški delež, maja letos zaračunala še 5600 €?

Kako sta omenjena pridobila posel?

 

Odgovor: 

Spoštovana gospa Polona Malovrh

V elektronskem pismu, ki ste ga naslovili name v torek, 1.10.2013 sprašujete po dveh transakcijah. Prvi del odgovora se nanaša na vprašanje glede Darjana Bunto s.p., drugi pa na družbo Dva na dva d.o.o..

Mladinski center Trbovlje je v začetku leta 2012 izvedel povpraševanje za izvajalca za izvajanje grafičnega oblikovanja za izvedbo rednih dejavnosti MCT v obsegu 40 ur mesečno (grafično oblikovanje promocijskih in informativnih tiskovin – oblikovanje plakatov, letakov, spletnih bannerjev in drugih tiskovin rednega programa naročnika, priprava gradiva za tisk in izvedbo distribucije tiskovin). MCT je pridobil več ponudb. Izbrani je ponudil najnižjo ceno. Prav tako je Mladinski center Trbovlje v začetku leta 2012 izvedel povpraševanje za izvajalca mentorstva mladih za vodenje in izvajanje mentorstva interesnim skupinam mladih (izvedba mentorstva in koordinacije interesni skupini mladinskega portala Firbc.si - 35 ur mesečno, mentorstvo skupini mladih za izvedbo projekta Mlada olimpijada 2012 - 35 ur mesečno). Izbrani je ponudil najugodnejšo ceno. Konec meseca junija 2012 je prej omenjeni podjetnik na nas naslovil dopis, v katerem navaja, da zapira svoj s.p. in da vse posle prenaša na zavod Razvojna liga. V nadaljevanju nas je naprosil, ali je mogoče pogodbene obveznosti pod istimi pogoji prenesti iz s.p. na zavod. Z aneksom smo razrešili pogodbene obveznosti z s.p. in podpisali novo pogodbo s prej omenjenim zavodom, ki je trajala do konca leta 2012.

MCT je iz naslova tržnih dejavnosti pridobil sredstva za delo na projektu EU-dogodki in je za izdelavo spletne strani in celostne grafične pogodbe projekt najel zunanje izvajalce. Zunanje izvajalce smo izbrali, ker projekt ni predmet rednih dejavnosti MCT. Oddanih je bilo več ponudb, pri čemer je navedena družba oddala najugodnejšo ponudbo. Nadzor nad vsebinskim in finančnim projektom sta vršila Urad vlade RS za komuniciranje in Predstavništvo Evropske komisije.

Za dodatna pojasnila sem vam dosegljiva v naslednjem tednu, ker imamo v tem tednu mednarodni projekt.

 

Z lepimi pozdravi

Karmen Murn

 

Demanti na članek novinarke Dela Polone Malovrh z dne 5. 7. 2013

 

V časopisu Delo dne 5.7.2013 je bil objavljen članek novinarke Polone Malovrh z naslovom »Mehika v trbovskih srcih«. V članku novinarka med drugim navaja sledeče: »V Zagorju so za celotno izvedbo, z zaporo ceste vred, z dobavo in montažo pa še s Švaganovim nasmeškom in 20-odstotnim DDV za en olučkani prehod plačali 7000 evrov. Sosedje Hlapci, eeh, Trbovci, so za tri prehode odšteli 29.000 evrov, to je 9666 za enega. Morda, ker imajo daljšega… A olučkal jih je isti kot Zagorjane – Javna razsvetljava iz Ljubljane, ki je v Trbovljah kasirala 22 tisočakov; 7000 je ostalo Direkciji za ceste.«

Zaradi zagotovitve prikaza vseh dejstev in okoliščin ter prikaza resničnega stanja smo dne 11. 7. 2013 na časopis Delo podali v zvezi z navedenim sledeče informacije oziroma dejstva:

Cena dobave materiala in izvedbe gradbenih del je bila v občinah Trbovlje in Zagorje ob Savi povsem enaka.

Razlika v skupni ceni je nastala predvsem zaradi:
1. večje količine materiala, ki je bila porabljena v občini Trbovlje, in sicer zaradi širšega cestišča – posledično tudi večjega števila vgrajenih LED smernikov,
2. daljše trase električne napeljave za potrebe izvedbe priklopa,
3. potrebe po izvedbi več gradbenih del,
4. višjih stroškov izdelave elaborata cestne zapore, skladno z zahtevo DRSC,
5. stroškov ročnega usmerjanja prometa, postavitve delnih zapor na državni cesti in
6. vpisa v register baze cestnih podatkov.


Občina Trbovlje je osvetlila prehode za pešce pri OŠ Trbovlje, OŠ Ivana Cankarja ter pri Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje, kjer se zadržuje največ šoloobveznih otrok in mladostnikov, zaradi česar je še posebno pozornost namenila varni in kvalitetni izvedbi del.
 

 

Dne 8. 7. 2013 smo s strani novinarke Dela, Polone Malovrh, prejeli vprašanja glede sanacije OŠ Trbovlje, na katera smo ji odgovorili 11. 7. 2013.


- zakaj sta bili potrebni dve projektantski oceni in v čem se prva razlikuje od druge?


Projekt obnove Osnovne šole Trbovlje je Občina Trbovlje pričela že v letu 2009, ko smo se prvič lotili projektov, ki bi kasneje lahko pripeljali do rekonstrukcije Osnovne šole Trbovlje.
V teh 5 letih je Občina Trbovlje naročila projekte, ki so zajemali Rekonstrukcijo 1. faze, ki je zajemala sprva še nadzidavo z učilnicami in spremljajočimi prostori za kar smo pridobili tudi gradbeno dovoljenje, potem pa, namesto nadzidave, celotno energetsko sanacijo osrednjega dela šole vključno s telovadnico, ter 2. fazo, ki zajema energetsko sanacijo JV dela OŠ.
Torej, Občina Trbovlje se je leta 2009 projekta lotila fazno, kasneje pa smo se, glede na zahtevnost izvedbe in možne vire financiranja odločili, da celovito pristopimo k obnovi objekta. V zadnjih 2 letih smo aktivnosti še pospešili, pridobili PZI projekte za energetsko sanacijo JV dela, pridobili sofinancerska sredstva EKO SKLADA, pripravili načrt izpraznitve šole in preselitev učencev na nadomestne lokacije, ter izvedli vse druge potrebne aktivnosti, ki nam končno omogočajo začetek izvedbe investicije.

 

- koliko je občina odštela Fin Arsu za obe projektantski oceni projekta Rekonstrukicja in energetska sanacija oŠ Trbovlje (RiES)?


Ne gre zgolj za projektantske ocene projekta, ampak za sklope celovitih projektov, ki so bili potrebni najprej za pridobitev gradbenega dovoljenja ter kasneje za projekte energetske sanacije celotnega objekta.
Projekti so od leta 2009 dalje vključevali arhitekturno zasnovo, statično presojo, študijo požarne varnosti, idejne projekte instalacij, stroškovne ocene po sklopih, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, geodetske posnetke, geološke raziskave, elaborat gradbene fizike, načrt ravnanja z odpadki, varnostni načrt, PZI za energetsko sanacijo JV dela in drugo.
Občina Trbovlje je od leta 2009 do vključno leta 2013 za vse projekte družbi Fin Ars d.o.o. plačala 110.627 € brez DDV.

 

- v kakšni konkurenci ste izbrali za projektanta Fin Ars?


Družba Fin Ars d.o.o. je bila izbrana kot najugodnejši ponudnik na podlagi vsakokratno veljavnega Zakona o javnem naročanju, ki opredeljuje ustrezne postopke glede na vrednost predmeta javnega naročila.

 

- kakšna je povezava projekta RiES s študijo Energetska sanacija stavb - projektni pristopi, nepovratna sredstva - avtorja Primoža Praperja?
- kdo je najel Praperja in koliko je občino stala ta študija?


Energetska sanacija stavb - projektni pristopi, nepovratna sredstva predstavlja vsebino, ki jo je družba E-utrip d.o.o. predstavila na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, v mesecu septembru 2012. Omenjena vsebina ni v nikakršni povezavi z obnovo OŠ Trbovlje, je pa v omenjeni predstavitvi med drugimi primeri (Dijaški dom Drava Maribor, Šolski center Ravne na Koroškem, Šolski center Velenje, Občina Ravne na Koroškem) omenjen tudi primer Rekonstrukcije in energetske sanacije OŠ Trbovlje, saj smo z družbo E-utrip sodelovali pri pridobivanju nepovratnih sredstev pri Eko Skladu, kjer je občina Trbovlje pridobila sofinancersko pogodbo za 933.133 EUR. Občina Trbovlje omenjene predstavitve, ki jo je družba E-Utrip izvedla ni naročila oziroma ni plačala.

 

- koliko bo občino po vaših ocenah stal projekt RiES - preden steče gradnja in koliko na koncu?


Občina Trbovlje je izbrala najugodnejšega ponudnika na podlagi javne objave na portalu javnih naročil. Najugodnejši ponudnik je podal ponudbo v višini 2.055.206,34 € brez DDV. Naročilo se oddaja po sistemu »ključ v roke«.

 

- kdo je občini pomagal oz. je pripravljal razpis za evropska sredstva za RiES?


Občina Trbovlje je na podlagi dobrih preteklih izkušenj, pri pridobivanju sredstev iz Evropskega kohezijskega sklada, za sofinanciranje JV dela OŠ Trbovlje, sodelovala z družbo E-utrip d.o.o. iz Celja.

 

- zakaj občini ni uspelo dobiti denarja - premalo točk?


Občini Trbovlje na podlagi prejetega sklepa s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, dne 8.3.2013 sofinancerska sredstva niso bila odobrena. Naša vloga je bila točkovana z 72,03 točke, medtem ko so prišle na seznam upravičencev vloge, ki so bile točkovane s 73,78 točkami. Eden izmed meril za izbor projektov je bil tudi delež obnovljivih virov energije, kjer je Občina sicer uveljavljala koncept kogeneracije soproizvodnje toplotne in električne energije, vendar je bil kljub temu delež obnovljivih virov prenizek. Glede na to, da zoper sklep pritožba ni bila dovoljena, možen je bil le upravni spor, smo se raje odločili za ponovno prijavo projekta na Evropska kohezijska sredstva. V času priprave odgovora na odločitev sicer še čakamo, pričakujemo pa jo v najkrajšem možnem času.

 

- zakaj, menite, projekt ni bil dovolj zanimiv niti za eno od 14 bank, ki ste jim poslali ponudbo za financiranje za izvedbo investicije?


Občina Trbovlje na podlagi prvega povabila k oddaji ponudb, ki smo ga izdali 24.5.2013, do postavljenega roka ni prejela nobene pravilne ponudbe. Ne moremo govoriti o zanimivosti ali nezanimivosti projekta, temveč gre za politike bank, ki se nanašajo na financiranje projektov in so se v zadnjem času zaostrile predvsem glede ročnosti kreditov, saj očitno sedaj občine banke enačijo z drugimi privatnimi podjetji. Nekatere banke do roka, zaradi notranjih postopkov, tudi niso mogle podati zavezujočih ponudb, kar je bil tudi eden izmed naših pogojev.
Dne 10.7.2013 pa se je iztekel rok, ki smo ga določili pri drugem zbiranju ponudb. Prejeli smo pravočasne ponudbe, ki jih bomo lahko obravnavali ter jih pregledali tudi s strani finančnega in pravnega svetovalca in po našem mnenju v najkrajšem možnem času izbrali najugodnejšega ponudnika, ter Ministrstvo za finance zaprosili za izdajo končnega soglasja k zadolžitvi.

 

- pod kakšnimi pogoji ste dobili kredit in kje? Prosim za višino obrestne mere.


Kot že omenjeno v prejšnjem odgovoru smo v fazi pregleda prispelih ponudb, tako da o končni odločitvi in obrestni meri še ne moremo govoriti.

 

- koliko bo občino stal najem prostorov za šolarje v času gradnje? Čigave prostore bo OŠ najela?


Učenci OŠ Trbovlje bodo v času rekonstrukcije in energetske sanacije objekta obiskovali pouk v objektih STT (lastnik NLB d.d.), Elektro Trbovlje, Dom Svobode, Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, OŠ Ivan Cankar in podružnične šole Alojz Hohkraut. Ocenjujemo, da bi skupni stroški najema prostorov v objektih STT (lastnik NLB d.d.), Elektro Trbovlje, Dom Svobode, Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, za celotno obdobje najema, od septembra 2013 do junija 2014, znašali cca. 45. 000 EUR.

 

- kolikšni so stroški ogrevanja v OŠ zdaj in kolikšni bodo po izračunih po sanaciji? ali drži podatek, da se bodo stroški prepolovili?


Po izračunih naj bi se stroški po izvedeni energetski sanaciji, znižali za cca. 45 do 55%.

 

- ali ste že izbrali izvajalca - katerega- med koliko ponudniki?


Občina Trbovlje je izbrala najugodnejšega ponudnika na podlagi objave na portalu javnih naročil. Ponudnikov je bilo 5. Izdali smo obvestilo o izboru ponudnika, obvestilo je pravnomočno, pritožb s strani neizbranih ponudnikov ni bilo.
Najugodnejši ponudnik, družba Kolektor Koling d.o.o. je podala ponudbo v višini 2.055.206,34 € brez DDV, oziroma 2.507.351,74 € z 22% DDV. Naročilo se oddaja po sistemu »ključ v roke«.

 

- kaj bo občina naredila z Vodensko šolo po RiES OŠ Trbovlje?


Zgolj zaradi RiES matične šole OŠ Trbovlje. Občina Trbovlje nima namena ukinjati podružnične šole Alojz Hohkraut.


Dne 2. 7. 2013 smo s strani novinarke Dnevnika, Sabine Lokar prejeli vprašanje, na katerega smo ji odgovorili dne 4. 7. 2013.
 

Vprašanje: Včeraj je bil na e-upravi objavljen dokument Program konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, ki ga bo predvidoma še ta mesec obravnavala tudi vlada. Prosila bi za vaš odziv, ali ste zadovoljeni s pripravljenim gradivom, kaj ste vi predlagali oz. s kom ste sodelovali pri oblikovanju ukrepov in kaj v tem programu morda pogrešate. Kaj pričakujete od izvajanja tega programa?

 

Odgovor: Program ukrepov razvojne podpore je posledica pobude vseh treh županov in poslancev iz regije. Sooblikovale so ga vse tri občine, skupaj z razvojnima agencijama za Posavje in Zasavje ter resornimi ministrstvi.
Pričakovanja so vedno večja od realnih oziroma zakonskih možnosti, vendar program ukrepov ponuja vrsto razpisov in ukrepov za razvoj podjetništva, vlaganja in zmanjševanje nezaposlenosti. Od izvajana ukrepov pričakujemo
večje število novih malih in srednjih podjetij, posodobitve proizvodnih procesov, povečanje števila zaposlenih, razvoj podeželja itd.. Na podjetnikih pa ostaja ali bodo sprejete ukrepe in razpoložljiva sredstva izkoristili ali ne.
 

 

Dne 1. 7. 2013 je novinarka Radia Kum Romana Beravs postavila vprašanje, na katerega smo ji odgovorili isti dan.

 

Vprašanje: Ali je vodovod Bevško visoka cona že zgrajen, če je, kdaj bo sedaj usposobljeno črpališče Ačkun?

Odgovor: V mesecu juniju je bil po dolgotrajnih "poznanih" zapletih izbran nov izvajalec del, ki bo dokončal že pričeto investicijo v letu 2012.
Predvideva se, da bodo gradbena dela končana v mesecu juliju 2013. Nato je potrebno izvesti tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje.
Ko bo to izvedeno, se pristopi k izvedbi posameznih prevezav na sistemu AČKUN - vodovod Bevško visoka cona....kar je pogoj za vključitev sistema Ačkun v vodovodno omrežje Trbovelj. Vsa predvidena dela naj bi bila končana predvidoma do konca novembra 2013.
 

 

Dne 6. 6. 2013 smo s strani novinarke Radia Slovenija prejeli vprašanja v zvezi z učno potjo Prusnik, na katera smo ji odgovorili isti dan:

 

Pozdravljena, prosim za nekaj pojasnil v zvezi z novo učno potjo.

-kdo je bil pobudnik

Pobudnik ureditve učne poti je bila ga. Vlasta Medvešek Crnkovič, v okviru Turistično rekreacijskega društva Krajinski park Kum Dobovec na eni strani in kot mentorica diplomske naloge o tem projektu, po drugi strani.

-kdo je pot uredil

Potek učne poti je oblikovalo TRD KPK Dobovec v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave RS, OE Celje.

- koliko je dolga

 1 kilometer

-koliko je stala - ureditev, je ideja- oziroma osnova- diplomsko delo odkupljena (za koliko)

Table za učno pot je financirala družba Tuš nepremičnine, po dogovoru med županom g. Vilijem Trevnom in g. Branetom Cokanom. Diplomsko delo je bilo uporabljeno kot ideja učne poti, na podlagi pisnega soglasja mentorici. 

-kdo bo z njo upravljal

TRD KPK Dobovec.

-koliko sredstev bo potrebnih predvidoma na letni ravni za vzdrževanje in urejanje in kdo jih bo zagotavljal

Ne bodo potrebna visoka sredstva, sredstva bo zagotavljalo TRD KPK Dobovec in Občina Trbovlje. 

 

 

Dne 3. 6. 2013 smo s strani novinarke Dela, Polone Malovrh, prejeli naslednja vprašanja glede sanitarij v mestnem parku, na katera smo ji odgovorili 3. 6.:
 

Vprašanje:

Spoštovana,

v zvezi s četrtkovim infom o odprtih sanitarijah v mestnem parku imam še
nekaj vprašanj.

Zanima me:
- višina investicije
- ali ima občina za obratovanje sanitarij vsa potrebna dovoljenja - katera?
- kakšni so rezultati aprilskega povabila za oddajo vzdrževalnih del?
- s kom ste podpisali pogodbo za vzdrževanje in v kolikšni višini?

Hvala za odgovore.

Lep pozdrav, P. Malovrh

 

Dodatno:

hvala za odgovore, posebej pa meše zanima, ali imate tudi soglasje vodarjev?
Hvala tudi za ta odgovor, lp, P.

 

Odgovor:

 

višina investicije je bila 49.615,93 EUR (projekti, izvedba, nadzor, varnostni načrt, koordinator za varstvo in zdravje pri delu tekom gradnje, stroški tehničnega pregleda, priključitev na distribucijsko omrežje - Elektro), dela so bila končana pravočasno, pridobljeno je uporabno dovoljenje za obratovanje objekta.

Na prvotno povabilo k oddaji ponudbe se v predpisanem roku ni javil nihče (kljub temu, da je bilo povabilo objavljeno na spletnih straneh Občine Trbovlje in poslano na Obrtno zbornico Trbovlje), zato smo naknadno pridobili dve ponudbi. Najcenejša je bila ponudba podjetja SIOKOM, Peter Judež s.p. Mesečni strošek za vzdrževanje sanitarij je 1.250,00 EUR, pogodba pa je zaenkrat podpisana do 31.12.2013.
 

Dodatno: Da, če ne bi imeli soglasja vodarjev, tudi gradbenega dovoljenja ne bi dobili.

 

Dne 17. 5. 2013 smo s strani novinarke Radia Kum, Romane Beravs, prejeli naslednja vprašanja glede sanacije vrtca Pikapolonica, na katera smo ji odgovorili 17. 5.:

 

Včeraj se je zaključil rok razpisa za energetsko sanacijo vrtca Pikapolonica.
1.koliko ponudb je prispelo ?


 Na javni razpis so prispele 4 pravočasne ponudbe.


2. kdaj bo komisija odločila o najugodnjšem ponudniku


Komisija že pregleduje vsebino prejetih ponudb. Sicer ima Komisija časa 60 dni od odpiranja da predlaga izbor izvajalca, vendar bomo naredili vse, da bomo izvajalca izbrali v najkrajšem možnem času.


3. kdaj načeloma se začno dela.


V primeru če se bo postopek iztekel normalno bi lahko izvajalec z deli predvidoma pričel v začetku meseca julija.
 

Dne 10. 5. 2013 smo s strani novinarke Radia Kum, Romane Beravs prejeli naslednje vprašanje:

 

Vprašanje:

Kako daleč so postopki za oblikovanje novih naselji Retje nad Trbovljami in Klek ?

 

Odgovor:


za Klek smo konec aprila prejeli izdelan elaborat geodetske uprave za določitev območja novega naselja. Geodetska uprava je izdala pozitivno mnenje k predlagani uvedbi novega naselja z imenom Klek in k predlagani spremembi meje novega naselja Klek z naseljem Prapreče-del. Poleg tega smo prejeli tudi potrdilo da v Sloveniji še ni naselja z imenom Klek in da je izbrano ime primerno. Pripravljeno imamo že tudi besedilo odloka, ki bo predložen v obravnavo na občinski svet najkasneje oktobra, saj Poslovnik OS (73. člen) določa, da je lahko časovno obdobje med 1. in 2. obravnavo največ 105 dni.

Za naselje Retje imamo pripravljeno vlogo za izdelavo elaborata za Geodetsko upravo RS. Pričakujemo izdelavo elaborata v petnajstih dneh, kot je to zakonsko določeno. Odlok za uvedbo novega naselja Retje nad Trbovljami bo na občinskem svetu obravnavan istočasno kot Klek.  

 

Dne 8. 5. 2013 smo s strani novinarke Dela, Polone Malovrh prejeli spodnja vprašanja, na katera smo ji odgovorili 9. 5. 2013:

 

- koliko prijav je prispelo za mesto direktorja DDT?

Na razpisano delovno mesto za direktorja Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje je prispela ena prijava.


- kolikšen delež od prodaje stare lekarne v Zagorju je dobil proračun
občineTrbovlje? V katere namene bo šel?

Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje je Občina Trbovlje prejela 40,7 odstoten delež celotne kupnine, to je 75.295 eur. Nameni so razvidni iz proračuna občine - kupnina bo šla med drugim tudi v ureditev lekarne Polde Eberl Jamski na Izlakah. 

- ali so že znani rezultati zunanje revizije obč. zavodov? Kdo jo je 
opravljal? Prosim te tudi za posredovanje revizijskih ugotovitev.

Rezultatov izvedenih zunanjih revizij zavodov še ni in jih ne bo vse do konca novembra, ko je rok za predložitev končnih revizijskih poročil predstojnikom zavodov. Poleg tega pa še niti izvajalec ni bil izbran, saj je postopek oddaje javnega naročila še ni zaključen. Trenutno smo v fazi pridobivanja potrdil iz uradnih evidenc za ponudnike, skladno z Zakonom o javnih naročilih. 

 

Dne 4. 4. 2013 smo s strani novinarke Dela, Polone Malovrh prejeli vprašanje glede rudarske kolonije Njiva, na katerega smo ji odgovorili 9. 4. 2013:


Vprašanje:

Spoštovani,

maja lani je župan Vili Treven za Delo glede soseske Njiva izjavil naslednje: "Občina bo letos v proračunu zagotovila denar za izvedbo natečaja konceptualnih rešit