V 3 krasne

 

Spletna stran:

http://www.v3krasne.si/domov

 

PROMOCIJSKI MATERIAL:

polni_zelodcki

ucne_poti_eng

vabljivo_disi

industrija_eng

kulinarika

kulinarika_eng

kumski_brezokec

podezelje

podezelje_eng

arheologi

airsoft

konjenistvo

rafting

Steklarska_pot

padalstvo

perkmandelc

 

Natura 2000 - turistične zanimivosti Zasavja je skupna operacija občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Koordinacijo je prevzela Občina Trbovlje, izvajalec aktivnosti pa je Regionalni center za razvoj. Vrednost celotne operacije je 150 tisoč evrov, večino sredstev zanjo pa prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj. Prve aktivnosti smo začeli izvajati konec junija 2008, zaključene pa bodo v juniju prihodnje leto.

Krovni cilj je z spodbuditi razvoj turizma v Zasavju, pri čemer se zavedamo, da ta dejavnost tudi v prihodnje v regiji ne bo imela vidnejše gospodarske vloge. Hkrati pa smo vsi vključeni prepričani, da je obiskovalcem od drugod in tudi tukajšnjemu življu moč odkriti in ponuditi številne, v marsičem edinstvene zanimivosti; nenazadnje Zasavje premore kar sedem območij, ki so zaradi naravnih značilnosti in ohranjenosti zaščiteni s programom Natura 2000, slikovit kontrast med urbanimi industrijskimi dolinami in hribovitim zaledjem, bogato dediščino in razvejano kulturno, rekreativno in še kakšno dejavnost.

Predvidene aktivnosti operacije so:
- priprava operativnega programa razvoja turizma v Zasavju do leta 2013,
- razvoj in uveljavitev skupne blagovne znamke, celostne grafične podobe in standardov za uporabo blagovne znamke,
- razvoj integralnih sonaravnih turističnih proizvodov in njihova promocija,
- priprava turističnega vodnika po Zasavju,
- promocija turizma kot podjetniške priložnosti,
- promocija in predlog mreže turističnih informacijskih centrov in ostalih ponudnikov.

V prvih šestih mesecih izvajanja operacije smo pripravili operativni program razvoja turizma v Zasavju do leta 2013, ki temelji na rezultatih analize stanja ponudbe in povpraševanja na področju turizma.
Ugotovitve so precej skladne s posplošenim ljudskim mnenjem: ključne slabosti Zasavja so neustrezna ponudba števila in kakovosti prenočišč v mestih, prezrti ali slabo izkoriščeni turistični potenciali, kar se kaže v šibki ponudbi turističnih proizvodov, nepovezano delovanje sicer velikega števila društev, ki se ukvarjajo s turizmom ali z organizacijo za turiste zanimivih dogodkov, neobstoj krovne institucije, ki bi koordinirala in usmerjala turistične aktivnosti na ravni regije, primanjkljaj skupne blagovne znamke in neambiciozno trženje.

 

Reka Sava

Foto: Karmen Zmrzlak, iz foto natečaja "Trbovlje - moje mesto", 2012Med opredeljenimi nalogami je tudi razvoj in uveljavitev krovne blagovne znamke, ki bi povezovala zasavsko turistično ponudbo, celostne grafične podobe le-te in standardov za njeno uporabo.
Izbrali smo geslo V 3 krasne, ker odstopa od sedanjih poimenovanj, ki so večinoma poudarjale središčni položaj regije v slovenskem prostoru. Zelo podobna gesla kot v središču, v osrčju Slovenije so zaradi številnih variacij preprosto izgubile prepoznavnost. Menimo, da novo geslo pritegne pozornost, je bolj zapomljivo; in da tudi odraža geografsko in estetsko resničnost zasavskih dolin in njihovega zaledja. Nenazadnje: če vas nekdo pošlje v tri krasne, je to lahko zdaj tudi darilo.
Znak je v pretežno zeleni barvi, ki se nahaja v grbih vseh treh zasavskih občin, ki jih simbolizirajo trije drevesni listi. S tem poudarjamo zavezanost naravi, kar v preteklosti ni bila naša odlika, in sporočamo, da je velika večina površin poraslih z gozdom. Geslo je prepleteno z znakom na način, da številka 3 v modri barvi simbolizira Savo, ki povezuje območje in mu daje ime, hkrati pa je simbol poti, ki vodi v resnične 3 krasne.

V okviru operacije smo razvili tudi spominek oziroma darilo. To je poučna in zabavna igra V 3 krasne, ki je kombinacija potezne igre (po vzoru človek ne jezi se) in tematskih vprašanj, ki igralca seznanjajo z Zasavjem in njegovo bogato preteklostjo.

Še naš potovalni načrt: do konca decembra bo pripravljena zasnova turističnega vodnika po Zasavju, ki bo izšel še pred koncem operacije v naslednjem letu. V prvih mesecih prihodnjega leta bomo pripravili tudi zbir kulturno-zgodovinskih in naravnih zanimivosti in dogodkov ter ocenili njihov turistični potencial, izdelali načrt izvajanja promocije in razvoja turističnih aktivnosti na varstvenih območjih Natura 2000, pripravili strategijo trženja turizma v Zasavju, nabor investicij v turizem in drugo za turizem pomembno infrastrukturo ter model učinkovite organizacije za upravljanje turizma v regiji.