Strateški in programski dokumenti

 

 

STRATEŠKI NAČRTI V KULTURI 2020 - 2025

 

Zasavski muzej Trbovlje

 

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje

 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

 

 

 

 

Lokalni programa za mlade 2018-2023

 

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREDITVE NAVEZAVE ZASAVJA NA AVTOCESTO "ŠENTRUPERT (A1) - PREBOLD - TRBOVLJE - HRASTNIK (G2-108)"
 

Strategija razvoja zdravstvene dejavnosti v občini Trbovlje v obdobju 2018-2025

Strategija razvoja občine za obdobje 2014-2022

Program varstva okolja

Lokalni energetski koncept občine Trbovlje - končno poročilo

Lokalni energetski koncept občine Trbovlje - povzetek

 

Občinski program varnosti

 

Celostna prometna strategija

Celostna prometna strategija

Celostna prometna strategija - Trbovlje v gibanju

 

 

 

NAČRT RAZSVETLJAVE Občina Trbovlje