Obrazci


 
Plus Obrazci Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje
 
 
Plus Obrazci oddeleka za premoženjske zadeve
 
 
Plus Obrazci oddeleka za finance, proračun in gospodarstvo
 
 
Plus Obrazci oddeleka za okolje, prostor in gospodarske javne službe
 
 
Plus Obrazci oddelka za splošne zadeve in družbene dejavnosti
 
 
Plus Obrazci kabineta župana
 
 
Plus SUŠA 2017 - zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo v tekoči kmetijski proizvodnji
 
 
Plačilo upravne takse