Občina po meri invalidov

Zveza delovnih invalidov Slovenije je zasnovala /oblikovala projekt »Občina po meri invalidov« kot poseben socialni program, sestavino letnega in dolgoročnega programa delovanja, ki ga realizira zveza z namenom:

 

  • da bi v večji meri vzpodbudila lokalne samoupravne skupnosti – občine k načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje večje kvalitete skupnega življenja vseh občanov in še posebej invalidov v njihovem okolju, za večjo socialno vključenost in sodelovanje v družbenem življenju kraja;
  • da bi bile odstranjene mnoge fizične in druge ovire v lokalnem okolju, ki bistveno vplivajo na kvaliteto življenja invalidov in jim onemogočajo, da bi udejanjali svoje pravice, bili ne diskriminirani in socialno izključeni;
  • da bi bila lokalna skupnost prepoznana kot nezamenljiv dejavnik, ki lahko bistveno prispeva k odstranjevanju »ovir!« in k bolj usklajenemu delovanju različnih subjektov, ki v prostoru lokalne skupnosti realizirajo svoje naloge;
  • da bi se udejanjal socialni model in invalid sprejet kot celovita osebnost, za realizacijo tega modela ima svojo odgovornost tudi lokalna skupnost;
  • da bi lokalna društva invalidov še v večji meri prepoznavala potrebe in interese svojih članov, obogatila svojo dejavnost za zadovoljevanje različnih potreb in interesov invalidov ter okrepila aktivnosti svojega članstva;
  • da bi se okrepilo sodelovanje vseh invalidskih organizacij na lokalni ravni in z drugimi dejavniki na lokalnem nivoju.

 

 

 

Sodobni pogled na invalidnost temelji na človekovih pravicah, na prepovedani diskriminaciji in zagotavljanju enakih možnosti in enakih obvez za vse. Invalidi so ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi in senzoričnimi okvarami, ki jih v vsakdanjem življenju ovirajo ali omejujejo v tem, da bi enako, polno učinkovito in enakopravno sodelovali v družbi.

 

V decembru 2005 je Občina Trbovlje prejela listino Zveze delovnih invalidov Slovenije »Občina po meri invalidov«. Na slovesnosti je bil prisoten takratni predsednik RS dr. Janez Drnovšek, ki je županu občine podelil listino. Od takrat smo zavezani in stremimo k temu, da bi vsak po svojih močeh dodal svoj prispevek k uresničevanju nalog in ciljev, ki smo si jih skupaj zastavili s projektom »Občina po meri invalidov«.

 

Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v letu 2010 v Občini Trbovlje

 

Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za leto 2011

 

Zapisnik Okrogle mize »Nič o invalidih brez invalidov«, ki je bila v sejni dvorani Občine Trbovlje  22.11.2011

 

Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v letu 2012 v Občini Trbovlje

 

Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za leto 2013

 

Zapisnik Okrogle mize »Težki časi zahtevajo dodatne napore!«, ki je bila v sejni dvorani Občine Trbovlje 14.11.2012

 

POROČILO O IZVAJANJU AKCIJSKEGA NAČRTA ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV V LETU 2015 V OBČINI TRBOVLJE

 

POROČILO O IZVAJANJU AKCIJSKEGA NAČRTA ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV V LETU 2016 V OBČINI TRBOVLJE

 

 

 

O invalidih na naši spletni strani:

http://www.trbovlje.si/osrednja-republiska-slovesnost-ob-svetovnem-dnevu-diabetesa-in-40-let-drustva-diabetikov-trbovlje/666

http://www.trbovlje.si/obnovljen-oder-v-delavskem-domu-trbovlje/540

 

Na Facebooku:

Ob zadnjih obeležbah talnih označb smo po Trbovljah zarisali tudi označbe za slabovidne.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=359984777410229&set=pb.263378383737536.-2207520000.1360227663&type=3&theater

 

Oglejte si novičke, povezane z izvajanjem aktivnosti projekta "Občina po meri invalidov" na spletnem portalu Sr(e)čno Trbovlje:

http://www.srcnotrbovlje.si/vsebina/nova-klancina-za-invalide/98

http://www.srcnotrbovlje.si/vsebina/ne-odvisen-si/45

http://www.srcnotrbovlje.si/vsebina/odprtje-novih-pridobitev-v-splosni-bolnisnici-trbovlje/87

http://www.srcnotrbovlje.si/vsebina/varuhinja-cuti-se-socialna-stiska/235

http://www.srcnotrbovlje.si/vsebina/v-splosni-bolnisnici-trbovlje-predali-v-uporabo-sodoben-digitalni-mamografski-aparat/334

http://www.srcnotrbovlje.si/vsebina/nic-o-invalidih-brez-invalidov/415

http://www.srcnotrbovlje.si/vsebina/letovanje-clanov-in-clanic-drustva-invalidov-trbovlje/420

http://www.srcnotrbovlje.si/vsebina/gostitelj-filmskega-festivala-gluhih-2012-je-bilo-trbovlje/446


Povezava do spletne izdaje časopisa Sr(e)čno Trbovlje (september 2013), v kateri smo pisali o rožnatem oktobru, boju proti raku na dojki in raku na prostati ter se pogovarjali z vodjo dnevnega centra ŠENTknap v Trbovljah:

http://www.srcnotrbovlje.si/wp-content/uploads/2013/05/SrecnoTrbovlje-september2013.pdf