Vrata do nature

Vrata do Nature je projekt regionalnega pomena, pri izvedbi katerega so sodelovali Regionalni center za razvoj d.o.o. ter vse zasavske občine: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Namen projekta je bil informirati ciljne skupine (mladi, ženske, člani kmetijskih gospodarstev, nezaposleni in mladi potencialni podjetniki s podeželja) o možnostih podjetniških dejavnosti, ki jih na podeželju ponujajo varovana območja Natura 2000, ter jih k temu spodbujati. Projekt ima tudi izobraževalni značaj in velik pomen za splošno osveščenost, saj smo s postavitvijo informativnih tabel in izdelavo zloženk označili vsa območja Nature 2000 na območju LAS.

 

Foto: Nina Cestnik, iz natečaja "Trbovlje - moje mesto", 2012


Glavne projektne aktivnosti:

- 3 delavnice
- Oblikovanje ter postavitev 20 označevalnih tabel območja Nature 2000 v Zasavju
- Oblikovanje in tisk 15.000 izvodov informacijske brošure
- Obveščanje javnosti
- Zaključna prireditev

 

 

Nosilec: Regionalni center za razvoj d.o.o.
Sodelujoči: Občina Hrastnik, Občina Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi
Izvajalec: Regionalni center za razvoj d.o.o.
Vrednost: 30.800,00 €
Kontakt: Dejan Zupanc
Začetek in konec operacije: 01.02.2010 do 30.09.201