Načrti zaščite in reševanja

Načrt zaščite in reševanja je razčlenjena zamisel zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih ali drugih nesrečah.


V občini Trbovlje so načrti izdelani za ukrepanje ob naslednjih nesrečah:

 

- Potres

- Poplave

- Nevarne snovi

- Zemeljski plazovi