Krajinski parki

Krajinski parki so območja kultivirane narave, ki združujejo značilno krajino s sestavinami naravne in kulturne dediščine, in so namenjena predvsem rekreaciji in ohranitvi značilne pokrajine, kakor tudi območja v ekstremnejših klimatskih in geomorfoloških razmerah, ter v visokogorski in alpski vegetacijski stopnji. Namenjeni so vzdrževanju in krepitvi naravnega ravnotežja in ohranjanju spomina na pomembne dogodke in osebnosti.

Na celotnem območju krajinskih parkov, ki sodita po svoji kvaliteti pod tretjo režimsko varstveno stopnjo velja poseben varstveni režim, opredeljen z občinskim odlokom.

 

Proti Dobovcu

Foto: David Kuharič - iz foto natečaja "Trbovlje - moje mesto", 2012


Speaker