Javni razpisi


Arhiv:

Aktualno
 
Plus JN - Investicijsko vzdrževanje cest   od: 26.11.2020 do: 16.12.2020
 
 
Plus Namera   od: 18.11.2020 do: 08.12.2020
 
 
Plus JN - Rekonstrukcija lokalne ceste LC 423311 Gabrsko-Brložnik   od: 18.11.2020 do: 08.12.2020
 
 
Plus Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina, v občini Trbovlje   od: 27.02.2020 do: 31.12.2020
 
 
Plus Javni razpis - Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju Občine Trbovlje   od: 10.02.2020 do: 30.11.2020
 
 
Plus Javni poziv za subvencioniranje servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma   od: 06.01.2020 do: 31.12.2020
 
 
Plus Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje za leto 2020   od: 16.12.2019 do: 31.12.2020
 
 
Plus Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Trbovlje   od: 19.04.2017