Javni razpisi


Arhiv:

Aktualno
 
Plus Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbo prireditve »Kresovanje na Kipah 2020«   od: 27.01.2020 do: 17.02.2020
 
 
Plus Javni poziv za subvencioniranje servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma   od: 06.01.2020 do: 31.12.2020
 
 
Plus Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2020   od: 06.01.2020 do: 06.02.2020
 
 
Plus Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2020   od: 06.01.2020 do: 06.02.2020
 
 
Plus Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje za leto 2020   od: 16.12.2019 do: 31.12.2020
 
 
Plus Javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019   od: 05.12.2019 do: 31.03.2020
 
 
Plus Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Trbovlje   od: 19.04.2017