Javni razpisi


Arhiv:

Aktualno
 
Plus Javna dražba - stanovanje Kolonija 1. maja 30   od: 18.07.2019 do: 08.08.2019
 
 
Plus Javna dražba - stanovanje Kolonija 1. maja 11   od: 18.07.2019 do: 08.08.2019
 
 
Plus Javni razpis z javnim zbiranjem ponudb za prodajo nepremičnine   od: 17.07.2019 do: 07.08.2019
 
 
Plus Javni razpis - Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju Občine Trbovlje   od: 08.05.2019 do: 31.12.2019
 
 
Plus Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Trbovlje za leto 2019   od: 07.05.2019 do: 31.12.2019
 
 
Plus Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina, v občini Trbovlje   od: 19.04.2019 do: 31.12.2019
 
 
Plus Javni poziv za subvencioniranje servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma   od: 18.03.2019 do: 31.12.2019
 
 
Plus JAVNI RAZPIS za dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela v obdodbju od 1 .1. 2018 do 31. 12. 2018   od: 07.01.2019 do: 30.09.2019
 
 
Plus Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Trbovlje   od: 19.04.2017