Javni razpisi


Arhiv:

Aktualno
 
Plus Javno naročilo - Izdelava projektne dokumentacije (DGD, PZI) za ureditev parkirišč, vrtičkov in igrišč v Občini Trbovlje   od: 31.03.2020 do: 15.04.2020
 
 
Plus Namere   od: 24.03.2020 do: 14.04.2020
 
 
Plus Namere   od: 23.03.2020 do: 13.04.2020
 
 
Plus Javno naročilo - Rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela objekta Vrtec Pikapolonica in legalizacija zasteklitev pokritih teles   od: 18.03.2020 do: 24.04.2020
 
 
Plus Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika pacientov v Svet zavoda Zasavske lekarne Trbovlje   od: 12.03.2020 do: 15.04.2020
 
 
Plus Javni razpis   od: 09.03.2020 do: 15.04.2020
 
 
Plus Namera   od: 04.03.2020 do: 15.04.2020
 
 
Plus Javna dražba   od: 03.03.2020 do: 06.05.2020
 
 
Plus Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina, v občini Trbovlje   od: 27.02.2020 do: 31.12.2020
 
 
Plus JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV NAZIVA "ČASTNEGA OBČANA/OBČANKE" IN "PRVOJUNIJSKE NAGRADE" ZA LETO 2020   od: 26.02.2020 do: 15.04.2020
 
 
Plus Javni razpis - Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju Občine Trbovlje   od: 10.02.2020 do: 30.11.2020
 
 
Plus Javni poziv za subvencioniranje servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma   od: 06.01.2020 do: 31.12.2020
 
 
Plus Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje za leto 2020   od: 16.12.2019 do: 31.12.2020
 
 
Plus Javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019   od: 05.12.2019 do: 15.04.2020
 
 
Plus Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Trbovlje   od: 19.04.2017