Javni razpisi


Arhiv:

Aktualno
 
Plus Namera   od: 16.09.2019 do: 07.10.2019
 
 
Plus Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij v študijskem letu 2019/2020   od: 12.09.2019 do: 08.10.2019
 
 
Plus Namera   od: 09.09.2019 do: 30.09.2019
 
 
Plus Namera   od: 06.09.2019 do: 26.09.2019
 
 
Plus JN - Zamenjava stavbnega pohištva v poslovnih prostorih stavbe Ulica 1. junija 36   od: 06.09.2019 do: 18.09.2019
 
 
Plus Namera   od: 06.09.2019 do: 26.09.2019
 
 
Plus Namera   od: 05.09.2019 do: 25.09.2019
 
 
Plus Javno zbiranje ponudb - avtomobil Suzuki SX 4, 4WD   od: 05.09.2019 do: 25.09.2019
 
 
Plus Namera   od: 03.09.2019 do: 23.09.2019
 
 
Plus Namera   od: 03.09.2019 do: 23.09.2019
 
 
Plus Namera   od: 02.09.2019 do: 23.09.2019
 
 
Plus Namera   od: 02.09.2019 do: 23.09.2019
 
 
Plus Javni razpis - Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju Občine Trbovlje   od: 08.05.2019 do: 31.12.2019
 
 
Plus Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Trbovlje za leto 2019   od: 07.05.2019 do: 31.12.2019
 
 
Plus Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina, v občini Trbovlje   od: 19.04.2019 do: 31.12.2019
 
 
Plus Javni poziv za subvencioniranje servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma   od: 18.03.2019 do: 31.12.2019
 
 
Plus JAVNI RAZPIS za dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela v obdodbju od 1 .1. 2018 do 31. 12. 2018   od: 07.01.2019 do: 30.09.2019
 
 
Plus Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Trbovlje   od: 19.04.2017