Javni razpisi


Arhiv:

Aktualno
 
Plus Namera   od: 03.07.2020 do: 27.07.2020
 
 
Plus Javna objava za zasedbo delovnega mesta za določen čas osmih mesecev pripravnik - koordinator VII/1 v Kabinetu župana   od: 03.07.2020 do: 20.07.2020
 
 
Plus Javna objava za zasedbo delovnega mesta za določen čas osmih mesecev pripravnik - strokovni sodelavec VII/1 v Oddelku za okolje, prostor in gospodarske javne službe   od: 03.07.2020 do: 20.07.2020
 
 
Plus Javna objava za zasedbo delovnega mesta za določen čas osmih mesecev pripravnik - strokovni sodelavec VII/1 v Oddelku za premoženjske zadeve   od: 03.07.2020 do: 20.07.2020
 
 
Plus Namera   od: 02.07.2020 do: 22.07.2020
 
 
Plus Namera   od: 01.07.2020 do: 21.07.2020
 
 
Plus Namera   od: 01.07.2020 do: 21.07.2020
 
 
Plus Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina, v občini Trbovlje   od: 27.02.2020 do: 31.12.2020
 
 
Plus Javni razpis - Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju Občine Trbovlje   od: 10.02.2020 do: 30.11.2020
 
 
Plus Javni poziv za subvencioniranje servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma   od: 06.01.2020 do: 31.12.2020
 
 
Plus Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje za leto 2020   od: 16.12.2019 do: 31.12.2020
 
 
Plus Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Trbovlje   od: 19.04.2017