Javni razpisi


Arhiv:

Aktualno
 
Plus 2. javna dražba - Gimnazijska cesta 22 a   od: 11.11.2019 do: 04.12.2019
 
 
Plus Namera   od: 11.11.2019 do: 02.12.2019
 
 
Plus Namera   od: 06.11.2019 do: 26.11.2019
 
 
Plus JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV NAGRADE "TONČKE ČEČ" ZA LETO 2020   od: 18.10.2019 do: 18.11.2019
 
 
Plus Javni razpis - Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju Občine Trbovlje   od: 08.05.2019 do: 31.12.2019
 
 
Plus Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Trbovlje za leto 2019   od: 07.05.2019 do: 31.12.2019
 
 
Plus Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina, v občini Trbovlje   od: 19.04.2019 do: 31.12.2019
 
 
Plus Javni poziv za subvencioniranje servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma   od: 18.03.2019 do: 31.12.2019
 
 
Plus Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Trbovlje   od: 19.04.2017