Javni razpisi


Arhiv:

Aktualno
 
Plus JN - Ureditev avtobusnih postajališč   od: 18.01.2019 do: 14.02.2019
 
 
Plus Javno naročilo - Park Neža   od: 17.01.2019 do: 13.12.2019
 
 
Plus Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov na Ulici Sallaumines 8   od: 17.01.2019 do: 06.02.2019
 
 
Plus Namera   od: 15.01.2019 do: 04.02.2019
 
 
Plus Namera   od: 11.01.2019 do: 31.01.2019
 
 
Plus JAVNI RAZPIS za dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela v obdodbju od 1 .1. 2018 do 31. 12. 2018   od: 07.01.2019 do: 30.09.2019
 
 
Plus JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2019   od: 07.01.2019 do: 23.01.2019
 
 
Plus JAVNI POZIV za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2019   od: 07.01.2019 do: 06.02.2019
 
 
Plus JAVNI RAZPIS za izbiro kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2019   od: 07.01.2019 do: 06.02.2019
 
 
Plus Javni poziv za sofinanciranje veteranskih organizacij in društev v občini Trbovlje za leto 2019   od: 07.01.2019 do: 23.01.2019
 
 
Plus Javni poziv za sofinanciranje programa Droga 2019   od: 07.01.2019 do: 23.01.2019
 
 
Plus Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so predmet splošne porabe proračuna Občine Trbovlje za leto 2019   od: 07.01.2019 do: 23.01.2019
 
 
Plus Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trbovlje za leto 2019   od: 07.01.2019 do: 23.01.2019
 
 
Plus Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Trbovlje   od: 19.04.2017