Spodbude za pospeševanje podjetništva in gospodarstva

Objavljeno 12. marca 2018

 

V luči zagotavljanja ugodne podjetniške klime bo občina zagotovila sredstva, namenjena spodbujanju podjetništva in zaposlovanja.

 

Na spletni strani Občine Trbovlje je objavljen JR za dodelitev spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v Občini Trbovlje v letu 2018. 

 

Gre za spodbude, ki jih bo občina namenila začetnim investicijam in investicijam v širjenje dejavnosti in razvoj; namenjene bodo tudi odpiranju novih delovnih mest in samozaposlovanju; prav tako bo občina sofinancirala delovanje mladih podjetij ter podjetniške krožke za osnovnošolce in srednješolce. Nepovratna sredstva so na voljo samostojnim podjetnikom ter mikro in malim gospodarskim družbam s sedežem v občini Trbovlje.

 

Rok za predložitev vlog je ponedeljek, 9. april 2018.

 

Več informacij o razpisu pa je na voljo tukaj.