Prepoved vožnje z motornimi vozili in kolesi v naravnem okolju

Objavljeno: 28. 4. 2020

 

 

Zavod za gozdove Slovenija v zadnjem času opaža množično prisotnost različnih vozil v gozdovih, zato sporoča, da je skladno z veljavnim Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja, na območju Slovenije prepovedano voziti, ustavljati, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni pogon in s kolesi v naravnem okolju. 

 

Kot je zapisano v zakonu je na gozdnih cestah in na cestah z makadamskim voziščem v gozdnem prostoru ter na cestah v območjih, ki so zavarovana s posebnimi predpisi (naravni in gozdni rezervati, narodni, regijski in krajinski parki, vodni rezervati, varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom)  prepovedano organiziranje voženj z vozili na motorni pogon ali njihova uporaba za testne in kros vožnje, športne, tekmovalne in reklamne vožnje ter njim podobne oblike uporabe.

 

Ker je v Sloveniji vsem zagotovljen prost dostop v gozd, ne glede na lastništvo gozda občane pozivajo, da te možnosti ne zlorabljajo in se v gozdovih vedejo skladno z veljavnimi predpisi, predvsem pa družbeno primerno in tako ne vznemirjajo lastnikov gozdov ter živali, ki tam živijo.

 

Vsebina zakona, ki ureja področje varstva narave in kjer so zajete prepovedi vožnje na povezavi (KLIK).