OBVESTILO O ODVOZU ZAPUŠČENEGA VOZILA

Objavljeno: 6. avgusta 2020

 

OBVESTILO O ODVOZU ZAPUŠČENEGA VOZILA

 

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje je na podlagi 3. odstavka 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – Zvoz-1B in 92/20) in 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS št. 94/2007), po uradni dolžnosti, pristojnemu izvajalcu za odvoz zapuščenih vozil odredilo odstranitev vozila:

 

·osebnovozilo znamkeznamke AUDI, tip A4, modre barve, z začasnimi registrskimi tablicami MB VV-482,parkirano oziroma zapuščeno na naslovu Golovec 7 v Trbovljah.

 

 

Vozilo je od dne 4. 8. 2020 shranjeno na varovanem prostoru JP Komunala Trbovlje d. o. o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje.

 

Vozilo lastnik prevzame na podlagi dokaza o lastništvu vozila in po poravnavi vseh stroškov odvoza in hrambe. Po treh mesecih se zapuščeno vozilo lahko uniči.

 

 

                                                                                Pooblaščena uradna oseba

                                                                                   Sebastjan Zmrzljak