Novosti za nastanitvene obrate: obračunavanje turistične takse

 

Spoštovani.

15. marca 2018 začne veljati nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki prinaša kar nekaj novosti.

Novosti na področju obračunavanja turistične takse najdete strnjene na spletni strani SOS.