Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi OPPN - obnova pokopališča Gabrsko.

Objavljeno 10. aprila 2018

 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi OPPN - obnova pokopališča Gabrsko.
 

Preberi več ...