Za starše novorojenčkov

 

Spoštovani starši.

 

Občina Trbovlje vsako leto zagotovi sredstva, ki so namenjena trboveljskim novorojenčkom s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje.

 

Ker želimo, da bi bili začetki kar najlažji, vam poklanjamo darilo občine v obliki vrednostnega bona v višini 30 € ter ostala priložnostna darila, ki vam bodo prišla prav ob rojstvu otroka. V želji, da bi darilo čim prej prejeli, smo vam v nadaljevanju pripravili vlogo s kratkimi, a izčrpnimi usmeritvami.

 

Izpolnjeni vlogi morate priložiti še spodaj navedene podatke ali pa jih bo pridobila občina sama, če boste s tem soglašali:

  • izpisek iz matičnega registra ob rojstvu otroka,
  • potrdilo o stalnem prebivališču in državljanstvu vlagatelja,
  • potrdilo o stalnem prebivališču in državljanstvu otroka,
  • dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu (kolikor zakoniti zastopnik - upravičenec ni eden od staršev)
  • soglasje za obdelavo osebnih podatkov. 

 

Vlogo je potrebno vložiti v sprejemni pisarni Občine Trbovlje ali poslati po pošti na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje ali po e-pošti na naslov: obcina.trbovlje@trbovlje.si najkasneje v šestih mesecih po otrokovem rojstvu.

 

Upravičeni prejemniki boste prejeli odločbo in po prejemu le-te, lahko v času uradnih ur (TOREK: od 8. do 11. ure in od 12. do 15. ure ter SREDA; od 8. do 11. ure ter od 12. do 17. ure) pridete na Občino Trbovlje po darilo.  Za več informacij se lahko obrnete na koordinatorko Karmen Rabuzin, tel. št. 03 56 27 931 (e-pošta: karmen.rabuzin@trbovlje.si).

 
Dokumenti: