Strateški in programski dokumenti

 

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREDITVE NAVEZAVE ZASAVJA NA AVTOCESTO "ŠENTRUPERT (A1) - PREBOLD - TRBOVLJE - HRASTNIK (G2-108)"
 

Strategija razvoja zdravstvene dejavnosti v občini Trbovlje v obdobju 2018-2025

Strategija razvoja občine za obdobje 2014-2022

Program varstva okolja

Lokalni energetski koncept občine Trbovlje - končno poročilo

Lokalni energetski koncept občine Trbovlje - povzetek

 

Občinski program varnosti

 

Celostna prometna strategija

Celostna prometna strategija

Celostna prometna strategija - Trbovlje v gibanju