Strateški in programski dokumenti

 

Strategija razvoja občine za obdobje 2014-2022

Program varstva okolja

Lokalni energetski koncept občine Trbovlje - končno poročilo

Lokalni energetski koncept občine Trbovlje - povzetek

 

Občinski program varnosti

 

Celostna prometna strategija

Celostna prometna strategija

Celostna prometna strategija - Trbovlje v gibanju