Pomembne objave

Thumb_zapora_ceste
Obvestilo o zapori ceste

OBVESTILO Komunale Trbovlje: Jutri, v nedeljo, 8. 1. 2015, bo od 8.00 do zaključka del (predvidoma ob 15.00) zaprta enosmerna cesta od nekdanje trgovine "Dežman" do krožišča in v drugi fazi od odcepa pri Rudarju do "Dežman". Zapora je potrebna zaradi sanacije asfaltne površine-zalivanje razpok. Občane prosijo za strpnost in razumevanje.  
Thumb_dsc_0718
Temeljni prostorski dokument občine OPN podpisan

Z veseljem sporočamo, da je v petek, 6. novembra županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič podpisala temeljni prostorski dokument občine – OPN. Po osmih letih je bil namreč na oktobrski seji občinskega sveta sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Trbovlje (OPN), s čimer bo prostorsko načrtovanje in gradnje lažje.   Z OPN bo možno urediti npr. heliport, vzpostavljeni bodo prostorski pogoji za ureditev oz. vzpostavitev industrijske cone Bukova gora, z OPN...
Thumb_rs_institut
Kako živeti s poplavami?

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Inštitutom za vode Republike Slovenije v letu 2015 kot del aktivnosti za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav v Sloveniji organizira serijo ozaveščevalnih dogodkov   Kako živeti s poplavami?   Ker so območja pomembnega vpliva poplav prepoznana tudi v občinah Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi, v vašem okolju organiziramo ozave&scar...
Thumb_srecno
Decembrska številka časopisa Sr(e)čno Trbovlje

Spoštovani,   v začetku meseca decembra bomo izdali zadnjo številko časopisa Sr(e)čno Trbovlje v letu 2015.   Najkasneje do četrtka, 12. novembra 2015 nam lahko na mail vesna.jesih@trbovlje.si, pošljete vaše prispevke, ki bi bili primerni za objavo v tiskani številki časopisa. Prispevki naj bodo dolgi največ polovico A4 strani (pisava velikosti 12), v njih ne uporabljajte velikih tiskanih črk, zraven pa nam obvezno po&scar...
Thumb_dsc_0709
Postavljena gugalnica za gibalno ovirane otroke

Tudi gibalno oviranim otrokom v Trbovljah želimo omogočiti aktivno preživljanje prostega časa v mestnem parku, možnost igre, vključevanje v družbo ter spoznavanje novih prijateljev, zato smo postavili gugalnico za invalidne osebe. Postavitev gugalnice sledi aktivnostim, zapisanim  v akcijskem načrtu za leto 2015 projekta Občina po meri invalidov. Vrednost investicije znaša 3.419,74 evra. V znesek so všteti vsi stroški nabave in montaže gugalnice te...
Thumb_scholarship
Odločbe o (ne)dodelitvi občinske štipendije že v tem tednu

Občina Trbovlje je v mesecu septembru objavila javni razpis za dodelitev dvanajst občinskih štipendij v študijskem letu 2015/2016. Rok za oddajo vlog je potekel 8. oktobra, prispelo je 37 vlog. Po preverbi popolnosti vlog, dopolnitvi s podatki iz uradnih evidenc ter pridobitvi manjkajočih dokumentov s strani vlagateljev je komisija preučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog ter jih ovrednotila, skladno z določbami pravilnika (60 % prejetih točk predstavljajo...
Thumb_untitled-3 copy
Voščilo

Zadnji dan meseca oktobra in prvi dan meseca novembra zaznamujeta dva praznika, ki jima posvečamo posebno pozornost. Ob Dnevu reformacije se spomnimo na pomen tega obdobja za razvoj slovenskega jezika.Ob Dnevu spomina na mrtve pa v mislih obiščimo vse tiste, ki so nam veliko pomenili, a jih žal ni več z nami.   Želim vam lepe dni in preživite jih v krogu najbližjih.   Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič, mag. s sodelavci     ...
Thumb_vrtovi1
Celostna ureditev vrtov v Trbovljah

Občina Trbovlje bo v prihodnjih mesecih in letih pristopila k urejanju vrtov v Trbovljah. Prvo izmed njih je območje vrtov pod Trim stezo. S tem bomo zagotovili lepši videz tega območja in hkrati uredili komunalno infrastrukturo (dostop do vode, odvoz odpadkov …).   Vsem, ki imajo v najemu vrt na tem območju smo razposlali zloženko s smernicami urejenosti vrtov. V prihodnjih mesecih se bo izvajal tudi nadzor nad črnimi gradnjami, najemniki občinskih vrtov bodo...
Thumb_content_img_2980
ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE TRBOVLJE

  Občinski svet Občine Trbovlje je na svoji 6. redni seji, dne 12. 10. 2015 sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Trbovlje.   Občinski prostorski načrt je temeljni in edini obvezen občinski prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter dolo...
Thumb_vodovod ob železnici
Voda iz vodovoda tudi za prebivalce Ob železnici

V okolici železniške postaje Trbovlje živi nekaj prebivalcev, ki žal še vedno nimajo vodovoda, a to se bo kmalu spremenilo.   Prebivalci s tega področja dobijo pitno vodo deloma iz javnega vodovoda Trbovlje, deloma pa iz kapnic in cistern. Obstoječ vodovod je star in dotrajan, neustreznih dimenzij, poteka po strmem pobočju izven obstoječih poti. Občina Trbovlje je prisluhnila večletnim opozorilom prebivalcev in pristopila k izgradnji vodovoda. Predvidevamo o...