Pomembne objave

Thumb_anketa2
Vprašalnik - Strategija razvoja Občine Trbovlje

  Spoštovane Trboveljčanke in Trboveljčani!   V zadnjih številkah našega časopisa ste lahko prebrali, da smo začeli pripravljati strategijo razvoja občine za obdobje 2014–2020. Večkrat smo vas k sodelovanju povabili tudi prek različnih medijev. Vsem, ki ste se odzvali, se že zdaj iskreno zahvaljujem. Zavedamo se, da strategija niso samo črke na papirju, temveč mora biti strategija usklajena s potrebami ljudi, ki v našem kraju ži...
Thumb_logotip_popravljene_barve
Prireditve "Srečanje zasavskih upokojencev", "Revija mažoretnih skupin" in "Glasbeni sladkorčki" ODPADEJO

Spoštovani, sporočamo vam, da nekatere prireditve, ki so v napovedniku prireditev v našem časopisu Sr(e)čno Trbovlje, odpadejo. To so: Srečanje zasavskih upokojencev, v Delavskem domu Trbovlje, napovedano za petek, 7. junija. Revija mažoretnih skupin Slovenije, na stadionu Rudar, napovedana za soboto, 8. junija. Dobrodelni koncert Glasbeni sladkorčki, v ŠD Polaj, napovedan za nedeljo, 9. junija.  
Thumb_prusnik
Otvoritev in predstavitev nove Naravoslovno-zgodovinske učne poti Prusnik

Občina Trbovlje, Turistično razvojno društvo Krajinski park Kum Dobovec in Zavod RS za varstvo narave vabijo na otvoritev in predstavitev nove Naravoslovno-zgodovinske učne poti Prusnik, ki bo 8. junija 2013, ob 13. uri v Prusniku (pri bencinskem servisu MOL, regionalna cesta Trbovlje-Zagorje ob Savi). Po kulturnem programu, ki ga bodo izvedli učenci OŠ Tončke Čeč, Trbovlje bo sledil ogled Naravoslovno-zgodovinske učne poti Prusnik.   ...
Thumb_alyadigital
Kino Trbovlje je digitaliziran

V Kinu Trbovlje, ki deluje v okviru Delavskega doma Trbovlje, so uspešno izvedli digitalizacijo kina.   Tako bomo lahko prebivalcem našega mesta in širše regije ponudili bolj še kvaliteten program, boljšo sliko, filmi pa bodo prihajali na spored mnogo hitreje - takoj po izidu.   Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje že od svoje ustanovitve uspešno vrši svoje poslanstvo širjenja in promocije kulture v Tr...
Thumb_dsc_0552
Slovesnost ob zaključku ureditve obnovljenega dela lokalne ceste Trbovlje – Klek, na odseku od Zdravstvenega doma do Vrtca Pikapolonica

V sredo, 5. junija smo pripravili smo pripravili slovesnost ob zaključku ureditve obnovljenega dela lokalne ceste Trbovlje – Klek, na odseku od Zdravstvenega doma do Vrtca Pikapolonica. Obnovljen odsek predstavlja začetek  lokalne ceste Trbovlje – Klek in to je prometna točka, ki je v smislu zagotavljanja prometne varnosti prav gotovo predstavljala eno izmed prioritet lokalne skupnosti pri reševanju cestne problematike. Cesto lahko, glede na njeno pomembnost, ob...
Thumb_dsc_0488
Namenu smo predali cesto Novi dom - Partizanska cesta

V torek, 4. junija smo v okviru občinskega praznika odprli obnovljeno cesto Novi dom – Partizanska cesta.   Dela so vključevala: preddela, večja zemeljska dela, zamenjavo voziščne konstrukcije, ureditev odvodnjavanja meteornih voda, ureditev dela obstoječe kanalizacije, zamenjava dela dotrajanega vodovoda za stanovanjsko naselje, novogradnja komunalnih vodov za potrebe telekom, elektro in KKS vodov, novogradnja in zamenjava dotrajanega toplovoda na območju vrtec...
Thumb_logotip_popravljene_barve
Javna obravnava in stališča do pripomb dopolnjenega osnutka OPN za območje S 9/4 – ŠUŠTARJEVA KOLONIJA

  STALIŠČA DO PRIPOMB podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka  sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev  za območje urejanja S 9/4 – ŠUŠTARJEVA KOLONIJA   Preberi več ...   Z A P I S N I K Javne obravnave dopolnjenega osnutka  sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev  za območje urejanja S 9/4 – ŠUŠTARJEVA KOLONIJA , ki ...
Thumb_logotip_popravljene_barve
Javna obravnava in stališča do pripomb dopolnjenega osnutka OPN za območje IZ 10/3 – OŠ NOVA

  STALIŠČA DO PRIPOMB podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka  Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje IZ 10/3 – OŠ NOVA   Preberi več ...     Z A P I S N I K Javne obravnave dopolnjenega osnutka  Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje IZ 10/3 – OŠ NOVA, ki je bila dne 06.03.2013 ob 16. uri v sejni sobi  upravne zgradbe Občine...
Thumb_cestitka 1junij2013
Čestitka ob občinskem prazniku

Ob prazniku Občine Trbovlje župan Vili Treven vsem izreka iskrene čestitke:  
Thumb_t 020
Odprte javne sanitarije v mestnem parku

Z današnjim dnem se je dokončno zaključila investicija spremembe namembnosti transformatorske postaje v javne sanitarije. Te so od danes, 31. maja 2013, odprte vsak dan od 8. do 21. ure.