Pomembne objave

Thumb_izjave
Kdo tukaj laže?

  Novinarka Polona Malovrh v časopisu Delo vztrajno trdi, da sem se kot župan Občine Trbovlje na sestanku pri predsednici Vlade RS, Alenki Bratušek (dne 5. 2.2014), pogovarjal o termični obdelavi odpadkov. V zadnjem članku je svoje izjave podkrepila s trditvijo Matjaža Švagana, župana Občine Zagorje ob Savi. Citiramo: »Obžalujem, da na nekaterih sestankih nekateri še vedno razmišljajo o TOO (op. Termični obdelavi odpadkov) – ne le v La...
Thumb_image_mini
Davčni olajšavi za zaposlovanje in investiranje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

Davčni olajšavi za zaposlovanje in investiranje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo Ljubljana, 10. 3. 2014 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obvešča, da so na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo zavezanci, ki imajo sedež v kateri izmed spodaj naštetih občin in tam tudi dejansko opravljajo dejavnost, upravičeni do davčne olajšave za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje, in sicer: • z...
Thumb_wp_003435
Dnevnikova izvidnica zaključena – Občina Trbovlje na drugem mestu po izboru bralcev

S slovesnostjo na Ljubljanskem gradu se je v torek zaključila Dnevnikova izvidnica, ki je iskala turistom najbolj prijazne kraje na Slovenskem. Po izboru bralcev Dnevnika je naziv turistom najbolj prijazen kraj prejela občina Črnomelj, poslušalci Radia Veseljak so izbrali Kranjsko Goro, strokovna komisija pa je najbolje ocenila občino Dravograd.   Nazive turistom najbolj prijazen kraj so občine prejele tudi za osvojena druga in tretja mesta. Po izboru bralcev Dnevnika ...
Thumb_pismo_podpore
Pismo podpore rudarjem

Objavljamo pismo podpore rudarjem:  
Thumb_matjaž kirn-občinatrbovlje1
Sredstva Občine Trbovlje z razpisi razdeljena med društva

Vsako leto objavimo razpise s področja družbenih dejavnosti in sicer Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Trbovlje v letu 2014 (v letošnjem letu namenjenih 133.200 eur), Javni poziv za sofinanciranje programa Droga 2014 (3.870 eur), Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2014 (17.784 eur), razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture 2014 (30.600 eur) ter Javni razpis za sofinanciranje programov,...
Thumb_danzena
Voščilo župana ob Dnevu žena

Vse lepo ob Dnevu žena!  
Thumb_zled
Ocenjevanje škode v občini Trbovlje

  Ocenjevanje škode v občini Trbovlje Ocenjevanje škode zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 v občini Trbovlje   Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije za ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 Občina Trbovlje zbira prijave oškodovancev za nastalo škodo na/v:   - kmetijskih ...
Thumb_volilna
Obvestilo o spremembi sedežev volišč in sklep o določitvi območij volišč in sedežev volišč za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Za nedeljo, dne 25. maja 2014, so razpisane volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Okrajna volilna komisija Trbovlje obvešča volivke in volivce, da se je (zaradi odpovedi in združevanja nekaterih volišč) število sedežev volišč zmanjšalo iz 28 na 22 volišč.  Več: Obvestilo o spremembi sedežev volišč.      Na podlagi sprejetega Odloka o razpisu volitev poslancev iz Republike...
Thumb_ekosklad
Objavljen javni poziv Eko sklada

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil Javni poziv, katerega predmet so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo učinkovitost stanovanjskih stavb v Sloveniji, za nove naložbe z namenom zmanjšanja prekomerne onesnaženosti zraka s PM10.    Poziv si lahko ogledate na spletni strani Eko sklada: http://www.ekosklad.si/html/aktualno/main.html.  
Thumb_thumb_logotip_popravljene_barve
Zapisnik javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja S 9/9 – DOM IN VRT , ki je bila dne 19.02.2014 ob 16. uri v sejni sobi upravne zgradbe Občine Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.

    Z A P I S N I K   javne obravnave dopolnjenega osnutka  sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev  za območje urejanja S 9/9 – DOM IN VRT , ki je bila dne 19.02.2014 ob 16. uri v sejni sobi  upravne zgradbe Občine Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.     preberi več ...