Pomembne objave

Thumb_content_strategija_naslovka
Javna predstavitev osnutka Strategije razvoja Občine Trbovlje 2014-2022

Občina Trbovlje je skupaj s sodelujočimi predstavniki različnih ustanov, društev in zvez pripravila osnutek strategije razvoja, ki je bil predstavljen na decembrski seji občinskega sveta Občine Trbovlje. Osnutek želimo predstaviti tudi javnosti, ki ima možnost podati še morebitne svoje predloge. Javnost lahko to stori do 18. januarja 2014 pisno na naslov občine ali preko elektronske pošte na naslov strategija@trbovlje.si.   Svoje predloge pa lahko poda...
Thumb_thumb_trbovlje
Objavljeni razpisi za društva, zveze in klube v Občini Trbovlje

  Danes, 6. januarja 2014, smo objavili razpise s področja družbenih dejavnosti in sicer Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Trbovlje v letu 2014 (133.200 eur), Javni poziv za sofinanciranje programa Droga 2014 (3.870 eur), Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu  2014 (17.784 eur), razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture 2014 (30.600 eur)   ter Javni razpis za sofinanciranj...
Thumb_voscilo
Voščilo župana ob novem letu

Voščilo župana Občine Trbovlje ob novem letu.  
Thumb_samostojnost
Voščilo ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Voščilo župana ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Thumb_bozic
Voščilo župana

Voščilo župana Občine Trbovlje Vilija Trevna ob Božiču.  
Thumb_logotip_popravljene_barve
Obvestilo o uradnih urah in poslovnem času 24. in 31. 12.

O B V E S T I L O   Spoštovani!   Skladno s Pravilnikom o delovnem času v občinski upravi Občine Trbovlje in Uredbo o upravnem poslovanju bodo v torek, 24. decembra 2013 in v torek, 31. decembra 2013 uradne ure in poslovni čas občinske uprave Občine Trbovlje in upravne enote Trbovlje do 13. ure.   Hvala za razumevanje!          župan     Vili Treven       &nbs...
Thumb_grb
Javno povabilo za predložitev projektnih predlogov zasavske regije za obdobje 2013-2015

Na podlagi Javnega povabila za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015, objavljenega na spletni strani: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1003 je pripravljeno javno povabilo za predložitev projektnih predlogov zasavske regije za obdobje 2013-2015. Rok za oddajo projektnih predlogov na priloženem obrazcu je 8.1.2014 do 12.00 ure.   ...
Thumb_logotip_popravljene_barve
Objavljamo Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem - lista B

Občina Trbovlje objavlja Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem - lista B. Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Trbovlje. Skladno s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj so prosilci, ki se glede na določeno mejo dohodka uvrstijo na prednostno listo, zavezani k plačilu varščine v višini treh mesečnih najemnin. Meje dohodka, ki jih...
Thumb_strategija_naslovka
Osnutek Strategije razvoja občine za obdobje 2014-2022

V ponedeljek, 16. decembra 2013, je bil na občinskem svetu Občine Trbovlje sprejet osnutek Strategije razvoja občine za obdobje 2014-2022. Dokument je razdeljen na štiri dele. Uvodoma je predstavljen način dela, prispevek občanov, analiza ankete, realizacija Lokalnega razvojnega programa 2011-2012, trenutno stanje gospodarskih družb v občini, strokovne podlage in analiza stanja ter SWOT analiza. Nato pa je dokument razdeljen na štiri poglavja glede na delo tematskih skupin...
Thumb_dsc_0686
Novoletna obdaritev otrok

Občina Trbovlje je tudi letos, namesto za ognjemet in novoletna darila, namenila 3000 evrov za novoletno obdaritev otrok iz socialno ogroženih družin. Na Območnem združenju Rdečega križa Trbovlje in Društvu prijateljev mladine Trbovlje so se odločili za otroke pripraviti obisk Dedka mraza in obdaritev, ki sta potekala v torek, 17. decembra. Pri obdaritvi so sodelovali tudi nekateri drugi donatorji. Vsem se zahvaljujemo, saj smo skupaj osrečili približno 200 otrok. Hvala tudi p...