Pomembne objave

Obvestilo o predčasnem glasovanju

  Obvestilo volivcem - predčasno glasovanje  
Čestitka ob občinskem prazniku

Vse lepo ob občinskem prazniku!   
Seminar za Zasavsko regijo: Podjetja in lokalne skupnosti za soustvarjanje zelenih delovnih mest

  Zelena delovna mesta so mesta prihodnosti! V Sloveniji na zelenih delovnih mestih dela okoli 50.000 zaposlenih, kaže Analiza o stanju, potencialih in dobrih praksah na področju zelenih delovnih mest v Sloveniji, ki smo jo v okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta skupaj z različnimi strokovnjaki pripravili na Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj. Potencial za zelena delovna mesta pa je precej večji – ustvarimo lahko 250.000 zelenih delovnih mest, ki ...
Obvestilo o spremembi sedežev volišč

    Obvestilo o spremembi sedežev volišč
Thumb_images
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglasnih mest med referendumsko kampanjo v Občini Trbovlje za Zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

    Občina Trbovlje skladno z določili Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l. RS, št. 41/2007 – ZVRK, 103/2007, 105/2008, 11/2011, 98/2013), 29. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 29/2011) in Odloka o oglaševanju in obveščanju na območju občine Trbovlje (UVZ, št. 19/2011) objavlja   POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE OGLASNIH MEST MED REFERENDUMSKO KAMPANJO V OBČINI TRBOVLJE ZA ZAKONODA...
Thumb_opn
STALIŠČA DO PRIPOMB IZ JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA IN OKOLJSKEGA POROČILA OBČINE TRBOVLJE

  STALIŠČA DO PRIPOMB IZ JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA IN OKOLJSKEGA POROČILA OBČINE TRBOVLJE   preberi več...   Zapisnik javne obravnave dopolnjenega osnutka  Občinskega prostorskega načrta občine Trbovlje in Okoljskega poročila, ki je bila dne 09.10.2013 ob 17. uri v Gasilskem domu na Dobovcu. preberi več ...   Zapisnik javne obravnave dopolnjenega osnutka  Občinskega p...
Sklep o določitvi območij volišč in sedežev volišč za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih

Objavljamo Sklep o določitvi območij volišč in sedežev volišč za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih, ki bo dne 8. 6. 2014.   Sklep volišča  
Obvestilo o predčasnem glasovanju – predčasne volitve poslancev iz RS v Evropski parlament

  Obvestilo o predčasnem glasovanju – predčasne volitve poslancev iz RS v Evropski parlament
Thumb_eracun
Obvestilo - pošiljanje računov proračunskim uporabnikom

   
Za učenje je vedno pravi čas

V okviru Zasavske ljudske univerze se bodo med 12. in 18. majem 2014 v Zasavju odvijale prireditve, povezane z učenjem in izobraževanjem odraslih. Letošnji Teden vseživljenjskega učenja je že 19. zapored. Zasavska ljudska univerza v projektu sodeluje od leta 2001. Zadnja štiri leta pa imamo tudi vlogo regijskega koordinatorja, kar pomeni, da spodbujamo ustanove, društva, podjetja in posameznike, da sodelujejo v TVU kot izvajalci, ter skrbimo za to, da je program dogod...