Pomembne objave

Januarska številka časopisa Sr(e)čno Trbovlje

Spoštovani, konec meseca januarja bomo izdali prvo številko časopisa Sr(e)čno Trbovlje v letu 2015. Prosimo vas, da nam najkasneje do petka, 9. januarja 2015 na mail vesna.jesih@trbovlje.si, pošljete vaše prispevke, ki bi bili primerni za objavo v tiskani številki časopisa. Prispevki naj bodo dolgi največ polovico A4 strani (pisava velikosti 12), v njih ne uporabljajte velikih tiskanih črk, zraven pa nam obvezno pošljite fotografije...
Obisk prvorojenke v Splošni bolnišnici Trbovlje

Danes, 2. januarja 2015, je županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič obiskala Splošno bolnišnico Trbovlje, kjer je s predstojnikom ginekološko porodnega oddelka, dr. Mirom Jurco obiskala prvo novorojenko v letošnjem letu. Tako mama kot deklica se dobro počutita in se veselita odhoda domov, v Kozje. Veseli nas dejstvo, da število rojstev v naši porodnišnici narašča, v letu 2014 so tam zabeležili kar 549 rojstev, kar je več kot leta 2013...
Novoletno voščilo

Vse lepo v novem letu vam želi županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič s sodelavci!  
Obvestilo zimske službe – 28. december ob 13.30

OBVESTILO S STRANI ZIMSKIH SLUŽB: Trenutno so zunaj 3 kamioni, dva naša traktorja in kooperant s traktorjem, ki skrbi za področje okrog Smrekovine. Največ problemov imamo trenutno na relaciji Čebine-Vrhe-Urankar-Liza-Jager, kjer močan veter povzroča zamete.   Dobovec obvladujemo z našim kamionom in krajevnimi orači. Trenutno je neprevozna cesta Lontovž-Kum, smo pa že dogovorjeni s krajevnim oračem, da bo cesto uredil do zjutraj. Vmes je bilo nekaj zastojev ...
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Ob 26. decembru, dnevu samostojnosti in enotnosti, ko se spomnimo, da smo se z veliko večino izrekli za samostojnost Slovenije in pokazali največjo enotnost v svoji zgodovini, čestitam Trboveljčankam, Trboveljčanom in vsem Zasavkam ter Zasavcem.   Želim vam vse lepo v prazničnih dneh. Naj nas skupne vrednote združujejo in povezujejo za boljši jutri.   Županja Jasna Gabrič s sodelavci      
Voščilo ob božiču

Ob božiču prejmite iskreno voščilo županje.  
Obvestilo o uradnih urah in poslovnem času 24. in 31. 12.

O B V E S T I L O   Spoštovani! Skladno s Pravilnikom o delovnem času v občinski upravi Občine Trbovlje in Uredbo o upravnem poslovanju bodo v sredo, 24. decembra 2014 in v sredo, 31. decembra 2014 uradne ure in poslovni čas občinske uprave Občine Trbovlje in upravne enote Trbovlje do 13. ure. Za nujne zadeve bodo zaposleni v Občinski upravi Občine Trbovlje dosegljivi od ponedeljka, 29. decembra 2014, do vključno petka, 2. januarja 2015, razen četrtk...
Novoletne smrečice v Trbovljah

Za letošnjo novoletno okrasitev smo se v občini Trbovlje odločili, da bomo praznično okrasitev mesta združili še z dobrodelnostjo ter skrbjo za okolje. Za praznično okrasitev mesta smo uporabili 23 smrek, zasajenih v lonce, ki v teh prazničnih dneh krasijo naše ulice, po končanem novoletnem vzdušju pa jih bomo namenili posameznikom ali podjetjem, ki jih bodo ob plačilu prostovoljnega prispevka lahko »posvojili« in jih zasadili v svojem oko...
Sprevod Dedka Mraza in Praznični Likuf

V ponedeljek, 29. decembra 2014 bo potekal tradicionalni Sprevod Dedka Mraza po ulicah Trbovelj. Sprevod se bo zaključil pred Delavskim domom Trbovlje, z nastopom Ribiča Pepeta za otroke. Prireditev Praznični Likuf se bo nadaljevala ob 19. uri, ko bo nastopila Alya s skupino, potem pa sledi še zabava z Express bandom. Vabljeni!  
Obvestilo gostincem

Na podlagi 11. člena Pravilika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur. list RS, št. 78/99,107/00,30/06 in 93/07) vas obveščamo, da morate gostinci razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu občine 15 dni pred začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto. Ta določba ne velja za gostince, ki obratujejo v rednem obratovalnem ča...