Pomembne objave

Thumb_dsc_9308
Sprejem zlatih maturantov pri županji

Danes, 26. avgusta 2015, so županja Jasna Gabrič, podžupan Tadej Špitalar in vodja oddelka za splošne zadeve Maja Hvala, v sejni sobi Občine Trbovlje slovesno sprejeli letošnje zlate maturante splošne in poklicne mature. Skupno je bilo v občini kar devet zlatih maturantov, sedem na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje - na splošni maturi in dva zlata maturanta na Srednji tehniški in poklicni šoli - na poklicni maturi. &nb...
Thumb_dsc_9216
Sprejem udeleženca specialne olimpijade

Danes, 24. avgusta sta županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in podžupan Tadej Špitalar sprejela g. Branka Glavača, udeleženca letošnje specialne olimpijade v Los Angelesu. Branko Glavač je bil med 24-člansko slovensko odpravo 14. poletne specialne olimpijade, na kateri je bilo več kot 7000 športnikov iz 177 držav, ki so se pomerili v 24 panogah in štirih demonstracijskih disciplinah. V nogometu je z ekipo osvojil srebrno medaljo.   Branko Glav...
Thumb_pismo_poslancem
Odprto pismo županje poslancem Zasavske regije

Županja Občine Trbovlje je 18.8.2015 naslovila odprto pismo vsem poslancem Zasavske regije in v njem opozorila na skrb za zagotovitev sredstev v državnem proračunu za leti 2016 in 2017, v zvezi zapiranjem in dokončno sanacijo površin RTH. Ta so bila v preteklosti že zmanjšana za 22 MIO EUR.       Odprto pismo in program zapiralnih del RTH 2016-2018 na spodnjih povezavah: Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič je 18.8.2015 naslovila odprto...
Thumb_matjaž kirn-trb
Obvestilo o enodnevnem izklopu javne razsvetljave na Ulici 1. junija zaradi prireditve "Kumfest 2015"

Obveščamo vas, da bo v soboto, 22.8.2015, zaradi prireditve "Kumfest 2015" izveden začasni enodnevni izklop javne razsvetljave na Ulici 1. junija, pri Zasavskem muzeju Trbovlje.   Izklop bo obsegal 8 drogov javne razsvetljave (na vsaki strani ceste 4 drogovi). Ponovni vklop bo izveden v nedeljo, 23.8.2015.
Thumb_content_kum50zapora-01
Obvestilo o popolni zapori lokalne ceste, parkirišč in hodnikov za pešce v času prireditve "Kumfest 2015"

Občanke in občane obveščamo o popolni zapori lokalne ceste, parkirišč in hodnikov za pešce zaradi izvedbe prireditve "Kumfest 2015".   Popolna zapora bo od 20.8.2015 od 18:00 ure, do 23.8.2015 do 12:00 ure, in sicer: Ulica 1. junija (Dežman - krožišče) parkirišče med Delavskim domom Trbovlje in Mladinskim centrom Trbovlje dovoz do Rudarskega doma Trbovlje parkirišče pred Zasavskim muzejem Trbovl...
Thumb_content_babic
Ureditev plazu »Babič«

Občinski svet je naObčinski svet je na svoji zadnji seji sprejel sklep o porabi sredstev proračunske rezerve v višini  55.000,00 €  za sanacijo dovozne poti pri plazu Babič.  Gre za sanacijo oz. odpravo posledic naravne nesreče, skladno z 82. členom Poslovnika občinskega sveta, ki smo jo načrtovali že za leto 2013, vendar smo zaradi neizpolnitve že prejetega sklepa o financiranju s strani države od sanacije odstopili. S sanacijskimi deli bomo pričeli v av...
Voda iz vodovoda tudi za prebivalce Ob železnici

Prebivalci s področja »Ob železnici« dobivajo pitno vodo deloma iz javnega vodovoda Trbovlje, deloma pa iz kapnic in cistern. Obstoječ vodovod je star in dotrajan, neustreznih dimenzij, poteka po strmem pobočju izven obstoječih poti. Občina Trbovlje je prisluhnila večletnim opozorilom prebivalcev in pristopila k izgradnji vodovoda.  Predvidevamo obnovo obstoječega vodovodnega cevovoda ter dograditev vodovoda v skupni izmeri 2.440 metrov in v obsegu, ki bo vključil v s...
Thumb_content_dsc_0801
Obnovitvena dela pri zamenjavi primarnega vročevoda

Komunala Trbovlje, d. o. o. s toploto, proizvedeno v Toplarni Polaj, preko vročevodnega omrežja oskrbuje odjemalce v širšem območju centra Trbovelj. Omrežje je bilo zgrajeno v sedemdesetih letih in je razdeljeno na severno in južno vejo. Severno vejo večinoma sestavljajo podzemni vodi, medtem ko je južna veja v pretežno nadzemni izvedbi.   Komunala Trbovlje je skupaj z Občino Trbovlje v letu 2012 pričela z izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja s cil...
Redukcija pitne vode - Čeče

Vodovodni odbor Čeče, skladno z obvestili splošnega pomena za varstvo prebivalcev Republike Slovenije, poziva vse krajanke in krajane Čeč z zaselki Katarina, del Knezdola, Ostenka in del Ojstra, da naj zaradi prevelike porabe pitne vode skrajno in obzirno koristijo vodo le za najnujnejše potrebe, sicer se bo pričelo odklapljati posamezne veje v celotnem sistemu. Hvala za razumevanje.
Thumb_content_trbovlje rudar orodja postavitev 1-2
Ulična vadba v Trbovljah že to jesen

Zavod za šport Trbovlje se je v sodelovanju z Občino Trbovlje prijavil na Fundacijo za šport s programom Postavitev SWO-naprav (street workout – ulična vadba) na športnem parku Rudar Trbovlje.   Dodeljenih je bilo nekaj več kot 18.000 evrov nepovratnih sredstev za postavitev kombinacije SWO in naprav za fitnes na prostem. Celotna investicija (temelji, dobava in postavitev naprav, tartanska podlaga, zaščitna ograja) naj bi se vrtela med 35.000 ...