Pomembne objave

Thumb_index
Pogoje za pridobitev pravice do uporabe oglasnih mest med referendumsko kampanjo v Občini Trbovlje za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

  POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE OGLASNIH MEST MED REFERENDUMSKO KAMPANJO V OBČINI TRBOVLJE ZA ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA TER ARHIVIH   Preberi več...
Intervencije trboveljskih prostovoljnih in poklicnih gasilcev v letu 2013

    Po podatkih Regijskega centra za obveščanje Trbovlje in evidencah poročil o posredovanjih GZ je bilo v letu 2013 v Zasavski regiji (občine Hrastnik, Zagorje ob Savi in Trbovlje) registriranih skupaj 22 221 telefonskih klicev za pomoč v primeru nevarnosti, nesreč in drugih pojavov.   Odhodnih klicev za gasilce 24.1 %, policijo 19.97 5 in službo nujne medicinske pomoči 37.26 %.sledijo pa še klici za GRS, Cestna podjetja Komunalna podjetja i...
Thumb_kombiniran_logo_ep_2014_splet_prozoren
Volitve EU 2014

    POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE OGLASNIH MEST MED VOLILNO KAMPANJO V OBČINI TRBOVLJE ZA VOLITVE POSLANK IN POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT 2014   preberi več ...
Župan se je sestal z vodstvom Sindikata TET

  Župan Občine Trbovlje Vili Treven in predsednik Odbora za razvoj energetike v Zasavju Karel Vukovič, sta se danes sestala z vodstvom Sindikata Termoelektrarne Trbovlje (TET).   V razgovoru so se udeleženi seznanili z aktivnostmi v zvezi z nadaljnjim obstojem oziroma razvojem energetike v Zasavju, s poudarkom na čimprejšnjem sprejetju srednjeročne odločitve lastnika o energetiki v Zasavju in s tem povezani perspektivi TET.   Sprejeli so tudi...
Čestitka župana ob materinskem dnevu

Vse lepo ob materinskem dnevu!  
Thumb_index
POSVET O MOŽNOSTIH ČRPANJA SREDSTEV, NAMENJENIH PROBLEMSKEMU OBMOČJU OBČIN HRASTNIK, RADEČE IN TRBOVLJE

  POSVET O MOŽNOSTIH ČRPANJA SREDSTEV, NAMENJENIH PROBLEMSKEMU OBMOČJU OBČIN HRASTNIK, RADEČE IN TRBOVLJE             V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS vas Regionalni center za razvoj Zasavja,  Regionalna razvojna agencija Posavje ter občine Hrastnik, Radeče ...
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, ...
Thumb_kesetovo
Pričetek del - prenova mestne ulice Kešetovo-Rudarska II. faza

    V ponedeljek, 24. marca 2014, bo izvajalec del AGM Nemec pričel s prenovo mestne ulice Kešetovo – Rudarska cesta, na območju od križišča pri Zdravstvenem domu Trbovlje do križišča pri Dimniku, ter od Dimnika, mimo okrogle hiše, do semaforiziranega križišča z glavno regionalno cesto. Zaradi izvedbe del bo spremenjen prometni režim in delne zapore cestišča s semaforjem oz. z odstopom prednosti. Urejeni bo...
Kdo tukaj laže?

  Novinarka Polona Malovrh v časopisu Delo vztrajno trdi, da sem se kot župan Občine Trbovlje na sestanku pri predsednici Vlade RS, Alenki Bratušek (dne 5. 2.2014), pogovarjal o termični obdelavi odpadkov. V zadnjem članku je svoje izjave podkrepila s trditvijo Matjaža Švagana, župana Občine Zagorje ob Savi. Citiramo: »Obžalujem, da na nekaterih sestankih nekateri še vedno razmišljajo o TOO (op. Termični obdelavi odpadkov) – ne le v La...
Thumb_image_mini
Davčni olajšavi za zaposlovanje in investiranje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

Davčni olajšavi za zaposlovanje in investiranje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo Ljubljana, 10. 3. 2014 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obvešča, da so na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo zavezanci, ki imajo sedež v kateri izmed spodaj naštetih občin in tam tudi dejansko opravljajo dejavnost, upravičeni do davčne olajšave za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje, in sicer: • z...