Javni razpisi


Arhiv:

Aktualno
 
Plus Trajnostno naravnana ureditev zunanjosti šole z urbanimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem   od: 22.06.2018 do: 09.07.2018
 
 
Plus Javni razpis - Trg Franca Fakina 2 a   od: 20.06.2018 do: 11.07.2018
 
 
Plus Namera   od: 20.06.2018 do: 10.07.2018
 
 
Plus Sprememba prometne signalizacije z ureditvijo kolesarskih površin na odseku od Trga Franca Fakina do Trga revolucije v Trbovljah – parkirišča za kolesa   od: 08.06.2018 do: 26.06.2018
 
 
Plus Javni razpis za prodajo nepremičnine - Trg Franca Fakina 13   od: 06.06.2018 do: 27.06.2018
 
 
Plus Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje v letu 2018   od: 04.04.2018 do: 31.12.2018
 
 
Plus JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE FASAD, STREH, ZUNANJIH VRAT IN OKEN STANOVANJSKIH ZGRADB, VAROVANIH KOT KULTURNA DEDIŠČINA V OBČINI TRBOVLJE   od: 22.03.2018 do: 31.12.2018
 
 
Plus Razpis za dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela za leto 2017   od: 05.01.2018 do: 30.09.2018
 
 
Plus Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Trbovlje   od: 19.04.2017