Javni razpisi


Arhiv:

Aktualno
 
Plus Namera   od: 21.11.2017 do: 06.12.2017
 
 
Plus Namera   od: 20.11.2017 do: 05.12.2017
 
 
Plus Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Trbovlje   od: 19.04.2017
 
 
Plus Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje v letu 2017   od: 01.03.2017 do: 31.12.2017