varovanje osebnih podatkov

 

Varovanje osebnih podatkov

 

Občina Trbovlje  zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani.

To pomeni, da Občina zbira osebne podatke, samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno in podpiše izjavo, s katero dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. Občina Trbovlje se obvezuje, da bo zbrane podatke hranila in uporabljala samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.