Razpis ekosklada za večstanovanjske stavbe

Javni poziv.

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb.

Več na povezavi.