Prenove in zapore cest

 

POPOLNA ZAPORA LOKALNE CESTE

 

Zaradi sanacije lokalne ceste Ulica Španskih borcev – Topole – Deponija, bo od 23. oktobra do 20. decembra 2017, veljala popolna zapora ceste.

 

 

 

 

POPOLNA ZAPORA ODSEKA: HOFER-MOL

 

Obveščamo vas, da bo obnova vpadnice v Trbovlje odslej potekala pod popolno zaporo regionalne ceste R1-221/1220. Prvi del popolne zapore bo na Vodenski cesti od prodajalne Hofer do bencinskega servisa MOL. Pričela se bo jutri, 17. 10. 2017, in trajala približno 14 dni.

Dostop do prodajalne Hofer in bencinskega servisa MOL bo zagotovljen. Prav tako se bo v največji možni meri zagotavljalo dostope do objektov okoliškim stanovalcem. Za vse stanovalce, ki ne bi mogli svojih avtomobilov parkirati pred lastnimi objekti, je preko noči na voljo parkirišče pred prodajalno Hofer.

V času zapore bo obvoz urejen preko mostu Sušnik, čez Nasipe in Žabjek do križišča pri upravi RTH, s priključevanjem na regionalno cesto R1-221/1220 v semaforiziranem križišču pri prodajalni TUŠ.

Avtobusno postajališče na Vodenski cesti pred strojno tovarno v času popolne zapore ne bo obratovalo. Vse uporabnike javnega potniškega prometa prosimo, da uporabljajo avtobusno postajališče Trg revolucije.

 

 

 Prosimo za strpnost in se zahvaljujemo za razumevanje.

 

 

 

POPOLNA ZAPORA PARKIRIŠČA

 

Na podlagi prejete vloge za zaporo parkirišča vas obveščamo, da bo od nedelje, 15. 10. 2017, od 19. ure, do ponedeljka, 16. 10. 2017, do 16. ure, veljala POPOLNA ZAPORA DELA PARKIRIŠČA pri Delavskem domu Trbovlje. Zaprt bo del parkirišča, ki poteka vzdolž avtobusne postaje.

 

 

OBNOVA VROČEVODA IN VODOVODA

 

Javno podjetje Komunala Trbovlje obvešča, da bo predvidoma 16. oktobra 2017 pričelo z obnovo javne infrastrukture vročevoda in vodovoda po zelenici večstanovanjskih objektov od naslova Trg revolucije 1 do Trg revolucije 10. Zahvaljujejo se za razumevanje v času izvajanja del, ki bodo končana predvidoma v 5. tednih.

 

 

 

POPOLNA ZAPORA LOKALNE CESTE

 

Zaradi sancije plazu bo na področju Knezdola (pri hiši Žagar) potekala popolna zapora lokalne ceste od 6. oktobra do 20. novembra 2017. Obvoz bo urejen po lokalni cesti Klek-Planinska vas. Ponudnik šolskega prevoza bo v časi sanacije vozil po trasi Klek-Planinska vas.

 

 

 

 

 

POPOLNA ZAPORA LOKALNE CESTE

 

Zaradi sanacije plazu, bo potekala popolna zapora lokalne ceste na področju Ostenka (pri hiši Mudrinič) od 5. oktobra do 3. decembra 2017. Obvoz bo urejen po ostalih lokalnih cestah.

 

 

 

OBČASNA POPOLNA ZAPORA LOKALNE CESTE

 

Zaradi izvajanja sečnje dreves veljajo občasne 20 minutne popolne zapore lokalne ceste Piškovec-Trbovlje. Občasne popolne zapore lokalne ceste označene na sliki bodo trajale do 20. oktobra. 

 

 

 

 

POPOLNA ZAPORA JAVNE POTI

 

Zaradi rekonstrukcije ceste in meteornega jarka bo popolna zapora javne poti Vreskovo v obdobju od 11. septembra do 30. novembra 2017, med 7. in 17. uro.

 

 

 

 

DELNA ZAPORA JAVNE POTI

 

Zaradi obnove fasade in drugih del na stavbi, bo od 31. avgusta do 31. novembra 2017, veljala delna zapora javne poti in ostalega zemljišča okrog stavbe Kovinarsko naselje 4 in 4a. 

 

 

 

POPOLNA ZAPORA CESTE

 

Zaradi sanacije komunalnih vodov in vozišča bo od ponedeljka, 18. 9. 2017 do srede, 18. 10. 2017, veljala popolna zapora cestišča med objekti Vodenska cesta 30 in Vodenska cesta 38. JPK Trbovlje prosi za razumevanje. 

 

 

 

 

POPOLNA ZAPORA KERŠIČEVE CESTE

 

Zaradi rekonstrukcije ceste, izgradnje kanalizacije in vodovoda ter izgradnje ostale manjkajoče komunalne infrastrukture bo od 7. avgusta do 17. novembra, popolna zapora Keršičeve ceste. Zapora bo potekala v več fazah, skladno s potekom del. Za stanovalce na območju zapore pa bo po dogovoru z izvajalcem del, urejen dovoz do stanovanjskih objektov. Ker bo v času zapore po Keršičevi cesti z obeh strani do zapore potekal promet dvosmerno, prosimo stanovalce, da svojih avtomobilov ne parkirajo ob Keršičevi cesti.   

 

 

 

 

 

 

Prosim za strpnost in razumevanje.