Prenove in zapore cest

ZAPORA NA TRGU REVOLUCIJE

 

Jutri, 18. 8. 2017 bo predvidoma med 7. in 14. uro zaradi asfaltiranja onemogočen dostop do večstanovanjskih stavb na Trgu revolucije 3, 5, 5 a, 9, 10 in 10 a.

Hvala za razumevanje.

 

 

 

POPOLNE OBČASNE ZAPORE CESTE ZA SAVO TO NEDELJO

 

10. avgusta se je v večernih urah nad območjem Občine Trbovlje razbesnelo neurje z orkanskim vetrom. Med neurjem se je na lokalno cesto LC 423371 Trbovlje - proti Dobovcu do kamnoloma prevrnila ogromna bukev, ki je ohromila promet proti naselju Dobovec. Prevoznost ceste so pristojne službe tekom noči zagotovile, vendar je del debla ostal ukleščen na pobočju pod lokalno cesto.

Zaradi odstranitve debla s pobočja pod lokalno cesto bodo v nedeljo, 20. avgusta, med 7.00 in 16.00 občasne popolne zapore lokalne ceste na Dobovec od km 0,350 do km 0,450. Prav tako bodo zaradi nevarnosti zdrsa hlodovine istočasne zapore tudi na nižjeležeči državni cesti. Občasne zapore državne ceste bodo tako nekaj metrov od semaforiziranega križišča na Savskem mostu v smeri Hrastnika.

Voznike prosimo za strpnost in razumevanje.

 

 

 

ZAPORA CESTE V KNEZDOLU

 

Od jutri, 9. 8. 2017 in do petka, 18.8.2017 bo predvidoma med 6. in 14. uro zaradi obnove ceste popolna zapora LC 423262 v Knezdolu.

 

 

 

ZAPORA CESTE MIMO OBJEKTA RUDARSKA CESTA 13

 

Jutri 8. 8. 2017 bo predvidoma med 7. in 13. uro zaradi obnove vodovodnega omrežja popolna zapora ceste mimo objekta Rudarska cesta 13.

 

 

OBČASNA POPOLNA ZAPORA CESTE NA TRGU REVOLUCIJE

 

Obveščamo vas, da bo vsak dan od ponedeljka 7. 8. 2017 do petka 11. 8. 2017 med 6. in 14. uro potekala popolna zapora ceste, zaradi sanacije ceste. Zapora bo onemogočala dostop do naslednjih objektov: Trg revolucije 3, 5, 5 a, 9, 10 a in 10.

 

 

 

POPOLNA ZAPORA KERŠIČEVE CESTE

 

Zaradi rekonstrukcije ceste, izgradnje kanalizacije in vodovoda ter izgradnje ostale manjkajoče komunalne infrastrukture bo od 7. avgusta do 17. novembra, popolna zapora Keršičeve ceste. Zapora bo potekala v več fazah, skladno s potekom del. Za stanovalce na območju zapore pa bo po dogovoru z izvajalcem del, urejen dovoz do stanovanjskih objektov. Ker bo v času zapore po Keršičevi cesti z obeh strani do zapore potekal promet dvosmerno, prosimo stanovalce, da svojih avtomobilov ne parkirajo ob Keršičevi cesti.   

 

 

 

 

POPOLNA ZAPORA CESTE

 

Javno podjetje Komunala Trbovlje d. o. o. obvešča, da bo v četrtek, 3. avgusta 2017, potekala popolna zapora ceste, zaradi sanacije cestnih jaškov in sicer od objekta Opekarna 23 do objekta Opekarna 13.

 

JP Komunala Trbovlje se zahvaljuje za razumevanje.

 

 

 

SANACIJA OPORNEGA ZIDU
 

Zaradi sanacije opornega zidu pri objektu Zlatarna Trbovlje bo v času izvajanja del (od 31. 7. 2017) onemogočeno uporabljati cesto in stopnišče za objekti Ulica 1. junija 35, 36 in 36b (Zlatarna Trbovlje). Dela bodo trajala približno en mesec.

 

 

DELNA ZAPORA CESTE

 

Od ponedeljka, 24. 7. do 30. 9. 2017, bo potekala delna zapora ceste na Dobovcu, in sicer odcep Škofja Riža – Gasilski dom Dobovec, zaradi ureditve izpustov iz kanalizacij na tem območju. 

 

 

 

OBČASNA POPOLNA ZAPORA JAVNE POTI

 

Obveščamo, da bo potekala občasna popolna zapora javne poti na odcepu pri OŠ Ivana Cankarja, do objekta Loke 25, zaradi energetske sanacije OŠ in sicer od 18. julija do predvidoma 15. avgusta. Izvajalec GES d. o. o. bo stanovalce sproti obveščal o poteku zapore. 

 

 

 

 

PRENOVA MESTNE VPADNICE V TRBOVLJAH


 

Obveščamo, da se bodo dela, ki bodo potekala v sklopu obnove mestne vpadnice pričela v četrtek, 6. julija 2017. Vpadnica se bo obnavljala po odsekih, z obnovo pa bomo začeli na odseku od Lafarge Cementa d. o. o.  do križišča Sušnik (R1 223). Promet bo zato od četrtka, 6. julija dalje, zaradi del, potekal izmenično enosmerno. Veseli smo, da bo ta cesta po šestdesetih letih dobila novo podobo. Občina Trbovlje se zahvaljuje za strpnost v času izvajanja investicije. O poteku zapor in o vseh spremembah  prometne signalizacije, ki se bodo dogajale v okviru obnove vpadnice, vas bomo sproti obveščali.

  


 

 

 

 
 
ZAPORA PRI STAVBI NA TRGU SVOBODE 30. 
 
Popolna zapora dela parkirišča in otroškega igrišča zaradi izvedbe fasade na objektu Trg svobode 30, bo potekala od petka, 28. aprila do predvidoma 18. avgusta.
 
 

 

 

 

 

CESTA ČEZ SLAČNIK

 

Izvajalec obvešča, da bo z deli na cesti pri Mesečini pričel po praznikih in sicer v torek, 18. aprila.

Načrtovana je izgradnja avtobusnih postajališč z nadstreškom, pločnika, več kot pol kilometra ceste bo dobilo novo asfaltno prevleko, uredili pa bomo tudi razsvetljavo.

Zaradi delne zapore, bosta v obeh smereh vožnje postavljena semaforja. V kolikor nam bo vreme naklonjeno in bo izgradnja potekala po načrtih, bomo z deli zaključili do 20. julija. Prosimo, da v tem času upoštevate prometno signalizacijo.

 

 

 

 

Prosim za strpnost in razumevanje.