Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trbovlje - spremembe št. 2

Objavljeno 11. junija 2018

 

OBJAVLJAMO

 

 

javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trbovlje - spremembe št. 2. Javna razgrnitev SD OPN – št. 2 bo trajala 30 dni in sicer od 21. 6. 2018 do vključno 20. 7. 2018. Dopolnjeni osnutek SD OPN – št. 2 bo javno razgrnjen pred sobo št. 51, na Oddelku za okolje in gospodarske javne službe v 2. nadstropju upravne zgradbe Občine  Trbovlje, na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava SD OPN – št. , ki bo potekala v sredo, 11. 7. 2018, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Trbovlje, v 2. nadstropju upravne zgradbe Občine Trbovlje, na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje.

 

 

Javno naznanilo ...