23.000€ namenjamo za štipendije

 

 

Občina Trbovlje je skladno s Pravilnikom o občinskih štipendijah v občini Trbovlje v mesecu septembru objavila javni razpis za študijsko leto 2017/2018.

 

 

Štipendije so namenjene rednim študentom na dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo (programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski programi) in se dodeljujejo za obdobje enega leta, letno pa občina zanje nameni približno 23.000,00 EUR.

 

Ker je naša občina že od leta 2005 tudi »Občina po meri invalidov«, vsako leto razpišemo vsaj eno štipendijo za osebe s posebnimi potrebami.

 

 

Razpisna dokumentacija je na voljo v rubriki javni razpisi.