17. srečanje harmonikarjev Čeče 2017

POVABILO

 

Prosvetno društvo Čeče organizira letos že 17. tradicionalno srečanje harmonikarjev, ki bo 3. JUNIJA 2017 ob 18. uri pred gasilskim domom v Čečah.

 

V prijavi navedite kratko predstavitev, vrsta harmonike, dve skladbi /naslov in avtor/, elektronski naslov, telefonsko številko in naslov bivališča. Prijavnico in razpis lahko najdete tudi na spletni strani občine Trbovlje.

 

 

Prijave sprejemamo na spletni povezavi http://bit.ly/2pHzrom ali pa na telefon 041 420 010 Franjo Bizjak. 

 

 
 

P R I J A V N I C A

 

 

ZA NASTOP NA 17. SREČANJU HARMONIKARJEV,  KI BO:

                       

V  SOBOTO, dne 3. junija 2017 ob 18,00 uri v Čečah nad Trbovljami

 

 

Ime in priimek ………………………………………........  rojen ……………………….

 

Stanujoč ……………………………………………….. pošta …………………………..

 

Tel. Št. ………………………… elektronski naslov …………………………………….

 

Tip harmonike ……………………………………………………………………………

 

 

Naslov in avtor 2 (dveh) skladb:

 

  1. …………………………………………………………………………………………

 

      …………………………………………………………………………………………

 

  1. …………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

 

Dosedanja nastopanja:

 

………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………..

 

 

 


Datum: ………………… 2017                                           Podpis …………………………